Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

print Nosūtīt
print Drukāt

L

ATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.7

2006.gada 7.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministre

-

L.Mūrniece

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.K.Kariņš

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Tieslietu ministre

-

S.Āboltiņa

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


A.Latkovskis

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
politikas plānošanas un koordinācijas lietās


-


U.Klapkalne

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.12.00

 -

L.Milenberga

 

 


Ministru kabineta lieta
______________________
(slēgtā daļa)

 

 1.§

 Informatīvais ziņojums par Latvijas
pievienošanās
Šengenas līgumam procesa gaitu

TA-287-IP___________________________________________________

(I.Pētersone, Dz.Jaundžeikars, A.Pabriks, G.Bērziņš, O.Spurdziņš, S.Āboltiņa, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.

 

 2.§

 

43-s

Slepeni

 

 3.§

 Par snaiperu ieroču iepirkumu Nacionālo bruņoto
spēku
Speciālo uzdevumu vienības vajadzībām

38-k___________________________________________________

(L.Mūrniece, O.Spurdziņš, Dz.Jaundžeikars, G.Bērziņš, S.Āboltiņa, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 4.§

 

52-s

Slepeni

 

 

Papildus iekļautais jautājums
___________________________

 

 5.§

 Par Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra sēdes protokollēmumu
(prot. Nr.6 55.§) "Par Nacionālā stratēģiskā ietvardokumenta
2007. - 2013.gadam projektu"

TA-247___________________________________________________

(M.Roze, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra sēdes protokollēmumu
(prot. Nr.6 55.§) "Par Nacionālā stratēģiskā ietvardokumenta 2007. - 2013.ga­dam projektu" negrozīt.

 

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti
___________________________

 

 6.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par komercdarbības atbalsta sniegšanas
nosacījumiem valsts atbalsta programmai "Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas
celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai""

TA-2078___________________________________________________

(A.K.Kariņš, R.Aleksejenko, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā
_______________________________

  

 7.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos
Nr.455 "Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana,
pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība""

TA-2741___________________________________________________

(A.K.Kariņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 8.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 12.maija rīkojumā
Nr.315 "Par Latvijas Republikas valdības un Kirgīzijas Republikas valdības
līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
attiecībā uz ienākuma nodokļiem""

TA-295___________________________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Kirgīzijas Republikā (ar rezidenci Taškentā) parakstīt līgumu.

 

 9.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rīgā, Bruņinieku ielā 5"

TA-110___________________________________________________

(I.Druviete, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Latvijas Universitātei nomāt telpas (1218,87 m2 platībā) Rīgā, Bruņi­nieku ielā 5, mēnesī maksājot 1,54 latus (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 0,28 lati) par kvadrātmetru.

 

 10.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rīgā, Smilšu ielā 1/3"

TA-85___________________________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Nacionālajai radio un televīzijas padomei nomāt telpas (305,77 mpla­tībā) Rīgā, Smilšu ielā 1/3, mēnesī maksājot 4,72 latus (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 0,72 lati) par kvadrātmetru.

 

 11.§

 Noteikumu projekts "Pensionāra apliecību izsniegšanas kārtība"

TA-3356___________________________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Noteikumu īstenošanu nodrošināt piešķirto valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļu ietvaros.

 


 12.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par projektu pieteikumu iesniegšanas un
atbalsta sniegšanas kārtību grantu shēmā "Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu
attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās""

TA-263___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 13.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra rīkojumā
Nr.733 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību
īpašumā""

TA-24___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 14.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.aprīļa rīkojumā
Nr.201
"Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

TA-35-IP___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 15.§

 Noteikumu projekts "Nacionālās civilās
aviācijas drošības komisijas nolikums"

TA-3397___________________________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto Valsts kancelejas noformēto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 16.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par ločiem"

TA-2564___________________________________________________

(A.Baštiks, I.Gailīte, A.Krastiņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 3.3.apakšpunktu. Precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.

 

 17.§

 Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-3126___________________________________________________

(S.Āboltiņa, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministre.

 

 18.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts
nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru"

TA-2959___________________________________________________

(S.Āboltiņa, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Noteikumu projekta īstenošanu 2006.gadā un turpmākajos gados Tieslietu ministrijai nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 

 19.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 18.maija rīkojumā
Nr.326 "Par pamatnostādnēm "Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē""''

TA-118___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 20.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās
konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola projektu mehānismu īstenošanu
un darbībām, kas saistītas ar emisijas samazināšanas vienību, piesaistes vienī­bu, sertificētu
emisijas samazināšanas vienību un noteiktā daudzuma vienību piešķiršanu un izmantošanu
"

TA-73___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 21.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos
Nr.923 "Elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi""

TA-72___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 22.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā suni atzīst
par bīstamu un nosaka turpmāko
rīcību ar to, kā arī par prasībām bīstama
suņa turēšanai"

TA-3104___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 23.§

 Noteikumu projekts "Veterinārās prasības to nagaiņu sugu dzīvnieku
apritei, kurus importē vai ved tranzītā caur
Latviju no trešajām valstīm"

TA-3138___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Zemkopības ministrijai:

2.1. sagatavot un zemkopības ministram līdz 2006.gada 1.aprīlim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus šajos noteikumos, paredzot, ka tie tiek papildināti ar 3.pielikumu, kurā ietverts valstu, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, vai šo valstu daļu saraksts, no kurām atļauts nagaiņu eksports uz Eiropas Savienību;


2.2. aktualizēt Zemkopības ministrijas mājas lapā internetā informāciju gadījumos, ja Eiropas Komisija ir publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī lēmumu par izmaiņām trešo valstu vai trešo valstu daļu sarakstā, no kurām atļauts nagaiņu eksports uz Eiropas Savienību, un nekavējoties sagatavot un zemkopības ministram noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus noteikumos.

 

 24.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 26.februāra noteikumos
Nr.86
"Pārtikas padomes nolikums""

TA-146___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 25.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Mi­nistru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos
Nr.619 "Kārtība, kādā
lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā
neizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas""

TA-2803___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 


Politikas plānošanas dokumenti
___________________________

 

 26.§

Koncepcijas projekts "Koncepcija finansējuma palielināšanai no valsts
budžeta 2006. - 2010.gadā
Latvijas Republikas attīstības sadarbības politikas
īstenošanai"

TA-7___________________________________________________

(A.Pabriks, A.Sekacis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 27.§

 Latvijas Republikas Attīstības sadarbības politikas
programmas projekts 2006. - 2010.gadam

TA-3360___________________________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Informatīvais ziņojums
______________________

 

 28.§

 Par Eiropas Savienības finanšu resursu
(struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi

TA-267___________________________________________________

(O.Spurdziņš, A.Ūbelis, H.Demakova, M.Roze, G.Bērziņš, D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 


Ministru kabineta lieta
_____________________

 

 29.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par neatkarīgām un starptautiski atzītām
laboratorijām atzinumu sniegšanai par
interaktīvo azartspēļu organizēšanā
izmantojamām programmām
"

TA-138___________________________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 30.§

 Likumprojekts "Koncesiju likums"

TA-2526___________________________________________________

(A.K.Kariņš, O.Spurdziņš, A.Tiknuss, K.Gerhards, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 

 31.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"

TA-1504___________________________________________________

(A.K.Kariņš, K.Gerhards, G.Bērziņš, I.Druviete, M.Kaijaks, L.Mūrniece, I.Gailīte, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegtā rīkojuma projekta 1.1., 1.3., 1.5., 1.15. un 1.18.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai.

2. Sakarā ar privatizācijas ierosinājuma atsaukumu svītrot rīkojuma 1.17.apakšpunktu.

3. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju attiecīgi precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Ekonomikas ministrijai sagatavot un līdz š.g. 10.februārim iesniegt Valsts kancelejā Ministru prezidenta rīkojuma projektu par darba grupas izveidošanu Ekonomikas ministrijas vadībā, iekļaujot tajā Privatizācijas aģentūras, Tieslietu ministrijas, Valsts kancelejas pārstāvjus un to ministriju pārstāvjus, kuras ir sagatavojušas atteikumu par nekustamā īpašuma nodošanu privatizācijai (turpmāk - atbildīgā ministrija), kas, pamatojoties uz atbildīgās ministrijas atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto un iesniegto tiesību akta projektu, nodrošinās vienveidīgu un atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām noformētu Ministru kabineta rīkojuma projektu atteikumam par nekustamā īpašuma nodošanu privatizācijai izstrādāšanu.

5. Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas, Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Veselības ministrijas izteiktos iebildumus, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.2., 1.4., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.16., 1.19., 1.20. un 1.21.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu nodošanu vai atteikumu nodot privatizācijai atlikt, līdz šī protokollēmuma 4.punktā izveidotā Ministru prezidenta darba grupa noformē attiecīgus tiesību aktu projektus un ekonomikas ministrs iesniedz tos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu.

 

 32.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada
3.februāra rīkojumā Nr.47
"Par zemesgabalu saglabāšanu valsts īpašumā""

TA-1726___________________________________________________

(K.Gerhards, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 33.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā
Nr.403 "Par nekustamo īpašumu
nodošanu Veselības ministrijas valdījumā""

TA-1727___________________________________________________

(K.Gerhards, A.Kalvītis)

Ņemot vērā šī protokola 31.paragrāfa 5.punktā nolemto, jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

 34.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā
Nr.405 "Par valsts nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 34, Grāvju ielā 4
un Kāpu ielā 111/113, nodošanu
Finanšu ministrijas valdījumā""

TA-1728___________________________________________________

(K.Gerhards, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 35.§

 Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1994.gada 5.aprīļa rīkojuma
Nr.137 "Par nekustamo
īpašumu Rīgā, Raiņa bulvārī 25" atzīšanu par spēku
zaudējušu"

TA-1729___________________________________________________

(K.Gerhards, A.Kalvītis)

Ņemot vērā šī protokola 31.paragrāfa 5.punktā nolemto, jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

 36.§

 Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1994.gada 22.novembra rīkojuma
Nr.507 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Merķeļa ielā 11"
atzīšanu par spēku
zaudējušu"

TA-1730___________________________________________________

(K.Gerhargs, A.Kalvītis)

Ņemot vērā šī protokola 31.paragrāfa 5.punktā nolemto, jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

 37.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 30.aprīļa rīkojumā
Nr.208 "Par nekustamā īpašuma
Rīgā un Jūrmalā saglabāšanu valsts īpašumā""

TA-1733___________________________________________________

(K.Gerhards, A.Kalvītis)

Ņemot vērā šī protokola 31.paragrāfa 5.punktā nolemto, jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

 38.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 18.februāra rīkojumā
Nr.108 "Par atsevišķu
Aizsardzības ministrijas valdījumā esošu nekustamo īpašumu
nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""

TA-1734___________________________________________________

(K.Gerhards, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 39.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 25.augusta
rīkojumā Nr.425
"Par nekustamo īpašumu Rīgā, Brīvības gatvē 333""

TA-1735___________________________________________________

(K.Gerhards, A.Kalvītis)

Ņemot vērā šī protokola 31.paragrāfa 5.punktā nolemto, jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

 40.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 22.maija rīkojumā
Nr.187 "Par valsts nekustamā īpašuma objektu nodošanu Aizsardzības ministrijas
valdījumā""

TA-1736___________________________________________________

(K.Gerhards, A.Kalvītis)

Ņemot vērā šī protokola 31.paragrāfa 5.punktā nolemto, jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

 41.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Mi­nistru kabineta 2003.gada 10.novembra rīkojumā
Nr.704 "Par nekustamā īpašuma saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Veselības
ministrijas valdījumā""

TA-1737___________________________________________________

(K.Gerhards, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 42.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 12.maija rīkojumā
Nr.229 "Par valsts īpašuma objektu saglabāšanu valsts īpašumā""

TA-1738___________________________________________________

(K.Gerhards, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 


 43.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"

TA-2000___________________________________________________

(K.Gerhards, U.Līkops, K.Lore, I.Druviete, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegtā rīkojuma projekta 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.8., 1.9., 1.11., 1.12., 1.13. un 1.14.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai.

2. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju attiecīgi precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Ņemot vērā Veselības ministrijas š.g. 6.februāra vēstulē
Nr.S-01-12/716 ietverto informāciju, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.4. un 1.10.apakšpunktā minēto īpašuma objektu nodošanu privatizācijai atlikt. Veselības ministrijai nedēļas laikā sagatavot dokumentus, kas apliecina, ka nekustamie īpašumi Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157, un Jūrmalā, Vēsmas ielā 11, atbilst likumam "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" un ir privatizējami, un iesniegt tos Ekonomikas ministrijā tālākai virzībai.

4. Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas izteiktos iebildumus, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.6. un 1.7.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai vai atteikumu nodot privatizācijai atlikt, līdz šī protokola 31.paragrāfa 4.punktā izveidotā Ministru prezidenta darba grupa noformē attiecīgus tiesību aktu projektus un ekonomikas ministrs iesniedz tos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu.

 

 44.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 15.decembra rīkojumā
Nr.585
"Par zemesgabalu saglabāšanu valsts īpašumā""

TA-2008___________________________________________________

(K.Gerhards, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 45.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 2.jūnija rīkojumā
Nr.269 "Par kustamā īpašuma
Rīgā, Piedrujas ielā 5, saglabāšanu valsts īpašumā""

TA-2020___________________________________________________

(K.Gerhards, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 46.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 12.maija rīkojumā
Nr.229 "Par valsts īpašuma objektu saglabāšanu valsts īpašumā""

TA-2034___________________________________________________

(K.Gerhards, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 47.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 23.janvāra rīkojumā
Nr.34 "Par nekustamo īpašumu
Kuldīgas rajona Rumbas pagastā saglabāšanu
valsts īpašumā""

TA-2035___________________________________________________

(K.Gerhards, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 48.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.februāra rīkojumā
Nr.108 "Par atsevišķu
Aizsardzības ministrijas valdījumā esošu nekustamo īpašumu
nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""

TA-2036___________________________________________________

(K.Gerhards, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 49.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 10.novembra rīkojumā
Nr.704 "Par nekustamā īpašuma saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Veselības
ministrijas valdījumā""

TA-2038___________________________________________________

(K.Gerhards, A.Kalvītis)

Ņemot vērā šī protokola 43.paragrāfa 3.punktā nolemto, jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

 50.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 5.maija rīkojumā
Nr.217
"Par zemesgabalu saglabāšanu valsts īpašumā""

TA-2167___________________________________________________

(K.Gerhards, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 51.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"

TA-51___________________________________________________

(K.Gerhards, I.Gailīte, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegtā rīkojuma projekta 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.7., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16. un 1.17.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai.

2. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju attiecīgi precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas, Finanšu ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas izteiktos iebildumus, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.6., 1.8., 1.9. un 1.18.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu nodošanu vai atteikumu nodot privatizācijai atlikt, līdz šī protokola 31.paragrāfa 4.punktā izveidotā Ministru prezidenta darba grupa noformē attiecīgus tiesību aktu projektus un ekonomikas ministrs iesniedz tos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu.

4. Finanšu ministrijai līdz š.g. 14.februārim iesniegt Ekonomikas ministrijā dokumentus, kas apliecina, ka rīkojuma projekta 1.6.apakšpunktā minētais nekustamais īpašums ir atsavināts.

5. Ekonomikas ministrijai saistībā ar šī protokollēmuma 1.punktā pieņemto rīkojuma projektu sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 14.februāra sēdē attiecīgus grozījumus citos tiesību aktos.

 

52.§

 Noteikumu projekts "Valsts aģentūras
"Nacionālais botāniskais dārzs" nolikums"

TA-3076___________________________________________________

(I.Druviete, M.Roze, I.Gailīte, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju precizēt noteikumu projekta 3.3.apakšpunkta redakciju, ņemot vērā zemkopības ministra M.Rozes priekšlikumu un atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas š.g. 7.februāra vēstulē Nr./1-5/755 minētajam. Precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Vides ministriju:

2.1. izveidot komisiju valsts aģentūras "Nacionālais botāniskais dārzs" materiālo vērtību (tajā skaitā aģentūras finanšu līdzekļu) un lietvedības nodošanai Vides ministrijai ar 2006.gada 1.jūliju;

2.2. sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā priekš­likumus par grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam", paredzot Izglītības un zinātnes ministrijas programmas 05.16.00 "Valsts aģentūras ''Nacionālais botāniskais dārzs'' darbības nodrošināšana" 2006.gada finansējumu 270757 latu apmērā (tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem - 125757 lati) pārdalīt Vides ministrijas budžetā.

3. Līdz likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam"" pieņemšanai valsts aģentūras "Nacionālais botāniskais dārzs" funkciju finan­sēšanu nodrošināt no likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam" Izglītības un zinātnes ministrijas programmai 05.16.00 "Valsts aģentūras ''Nacionālais botāniskais dārzs'' darbības nodrošināšana" piešķirtajiem valsts budžeta lī­dzekļiem.

4. Izglītības un zinātnes ministrijai un Vides ministrijai atbilstoši norādīto ministriju kompetencei divu mēnešu laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību aktu projektus par nepieciešamajiem grozījumiem citos tiesību aktos, kas saistīti ar valsts aģentūras ''Nacionālais botāniskais dārzs'' padotības maiņu.

 

 53.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu
Rīgas rajona
Salaspils novada Salaspilī, Miera ielā 1"

TA-2498___________________________________________________

(I.Druviete, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

  

 54.§

 Pasākumu plāna projekts problēmu novēršanai
nekustamo īpašumu darījumu jomā

TA-221___________________________________________________

(S.Āboltiņa, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 55.§

 Informācija par nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības bāzes aktualizāciju
un ar to saistīto iespējamo nekustamā
īpašuma nodokļa politikas maiņu

TA-337___________________________________________________

(S.Āboltiņa, O.Spurdziņš, A.Jaunsleinis, E.Baldzēns, M.Lazdovskis, I.Aizstrauta, Dz.Jaundžeikars, M.Roze, G.Bērziņš, I.Gailīte, O.Braža, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Valsts zemes dienestam līdz š.g. 15.februārim sagatavot informāciju par nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības ietekmi uz nekustamā īpašuma nodokļa apmēra izmaiņām Latvijā un par tās ietekmi konkrētu pašvaldību griezumā, ja tiek veikta kadastrālās vērtības aktualizācija.

3. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju, piesaistot ieinteresētās institūcijas, pamatojoties uz 2.punktā minēto Valsts zemes dienesta sagatavoto informāciju, līdz š.g. 21.februārim sagatavot informatīvo ziņojumu, kurā tiktu ietverti konkrēti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos, lai novērstu būtiska nekustamā īpašuma nodokļu sloga palielināšanu iedzīvotājiem un nodrošinātu aktualizētās kadastrālās vērtības piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai ar 2008.gadu.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi
_________________________

 

 56.§

 Par Latvijas Republikas nostājas"Par Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta
formālo
paziņojumu (pārkāpums Nr.2005/2390)" apstiprināšanu

TA-311___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt iesniegto nostājas projektu.

2. Vides ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā tālākai iesniegšanai Eiropas Komisijā.

 

 57.§

 Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra instrukcijā
Nr.12 "Instrukcija par
Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility)
īstenošanu, vadību un uzraudzību""

TA-318 ___________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.

Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

 

 58.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts vides
dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-294___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pieņemt zināšanai Vides ministrijas iesniegtos priekšlikumus turp­mākai rīcībai par iespējamajiem risinājumiem dabas resursu nodokļu maksātāju nodrošināšanai ar bezmaksas konsultācijām par iesniedzamo dokumentu sastādīšanu.

3. Vides ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā 2007.gada budžeta likumprojekta paketē likumprojektus ''Grozījumi likumā ''Par ietekmes uz vidi novērtējumu'''' un ''Grozījumi likumā ''Par nodokļiem un nodevām'''', nosakot, ka par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu maksājama valsts nodeva.

 

 59.§

 Rīkojuma projekts "Par virssaistību uzņemšanos Eiropas Lauksaimniecības virzības
un garantiju fonda virzības daļas līdzfinansētajiem vienotā programmdokumenta
pasākumiem
2004. - 2006.gada plānošanas periodā"

TA-313___________________________________________________

(O.Spurdziņš, M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 60.§

 Par Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības konvenciju par
nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā
uz ienākuma un kapitāla nodokļiem

TA-320 ___________________________________________________

(O.Spurdziņš, E.Dumpe, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot finanšu ministru parakstīt konvenciju un protokolu.

3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

4. Finanšu ministrijai konvencijas projektu un protokola projektu līdz to parakstīšanai saskaņot ar Ārlietu ministriju.

5. Finanšu ministrijai pēc konvencijas un protokola parakstīšanas iesniegt konvenciju un protokolu Valsts kancelejā.

6. Valsts kancelejai sagatavot konvenciju, protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

7. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

Sēdi slēdz plkst.16.10

 

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību