Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 9

print Nosūtīt
print Drukāt

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.9

2006.gada 14.februārī

 

Sēdi vada:

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministre

-

L.Mūrniece

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.K.Kariņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Tieslietu ministre

-

S.Āboltiņa

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


A.Latkovskis 

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

 

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

 


Ministru kabineta lieta
____________________
(slēgtā daļa)

 

1.§

 Par Saprašanās memorandu par kaujas lauka informācijas apko­pošanas un
ekspluatācijas sistēmas (BICES) ieviešanu un
darbības organizatorisko struktūru

TA-140-DV 

Dienesta vajadzībām

 2.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 17.septembra rīkojumā
Nr.516
"Par Ārvalstu bruņotos spēkus uzņemošās valsts atbalsta sistēmas
pamatnostādnēm""

TA-151-DV___________________________________________________

(L.Mūrniece, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

3.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ārvalstu bruņotos spēkus
uzņemošās valsts atbalsta sistēmas pamatnostādnēs"

TA-152-DV___________________________________________________

(L.Mūrniece, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

4.§

 Noteikumu projekts "Valstu saraksts, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai
uzturēšanās atļauju, nepieciešams veikt papildu pārbaudi, kā arī nepieciešama
vīza, lai ieceļotu
Latvijas Republikā kruīza kuģa pasažiera statusā"

8-s___________________________________________________

(M.Roze, A.Pabriks, A.Šlesers, A.K.Kariņš, J.Leitietis, J.Kažociņš, S.Āboltiņa, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 5.§

 52-s

Slepeni

 

 6.§

 

TA-382-DV

Dienesta vajadzībām

 

7.§

 59-k

Konfidenciāli

 

 


Papildus iekļautie jautājumi
_________________________

 

8.§

 Par Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.7 55.§)
"Informācija par nekustamā
īpašuma kadastrālās vērtības bāzes aktualizāciju un ar
to saistīto iespējamo nekustamā īpašuma nodokļa politikas maiņu"

TA-337___________________________________________________

(S.Āboltiņa, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.7 55.§) "Informācija par nekustamā īpašuma kadas­trālās vērtības bāzes aktualizāciju un ar to saistīto iespējamo nekustamā īpašuma nodokļa politikas maiņu" un izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju, piesaistot ieinteresētās institūcijas, līdz š.g. 7.martam izveidot darba grupu, lai, pamatojoties uz 2.punktā minēto Valsts zemes dienesta sagatavoto informāciju, izstrādātu tiesību aktu projektus nekustamā īpašuma nodokļa politikas pilnveidošanai, tādējādi novēršot būtisku nekustamā īpašuma nodokļu sloga palielināšanu iedzīvotājiem un nodrošinātu aktualizētās kadastrālās vērtības piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai ar 2008.gadu."

 

9.§

  Par Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra sēdes protokollēmumu
(prot. Nr.7 31.§) "Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu
nodošanu privatizācijai""

TA-1504___________________________________________________

(A.K.Kariņš, K.Lore, G.Bērziņš, K.Gerhards, E.Ektermane, G.Veismane, M.Roze, A.Kalvītis)

Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.7 31.§) negrozīt.

 

 10.§

 Par Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.7 43.§)
"Rīkojuma projekts
"Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai""

TA-2000___________________________________________________

(A.K.Kariņš, K.Lore, G.Bērziņš, K.Gerhards, E.Ektermane, G.Veismane, A.Kalvītis)

Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.7 43.§) negrozīt.

 

11.§

 Par Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.7 51.§)
"Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai""

TA-51___________________________________________________

(A.K.Kariņš, K.Lore, G.Bērziņš, K.Gerhards, E.Ektermane, G.Veismane, A.Kalvītis)

Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.7 51.§) negrozīt.

 

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti
___________________________

 

12.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs
informē attiecīgās valsts uzraudzības un
kontroles iestādes par precēm vai
pakalpojumiem, kuri rada risku,
kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām"

TA-2718___________________________________________________

(A.K.Kariņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

13.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par
Kohēzijas fonda ietvara dokumentu"

TA-2524___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 14.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas reģionu,
rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas
plānojumu un to grozījumu izstrādei"

TA-3368___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

15.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta dotāciju novada
pašvaldībai, kuras budžeta ieņēmumi pēc pašvaldību apvienošanās novadā
samazinās"

TA-105___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, gatavojot grozījumus Administratīvi teritoriālās reformas likumā, paredzēt, ka tiek kompensēts ieņēmumu samazinājums no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa.

 

 


Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā
_______________________________

 

 16.§

 Rīkojuma projekts "Par G.Viziņu"

TA-342-IP___________________________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

17.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par
Mērsraga ostas robežu noteikšanu"

TA-316___________________________________________________

(A.Šlesers, A.K.Kariņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 18.§

 Likumprojekts "Grozījums likumā "Par diplomātisko pasi""

TA-243___________________________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

 

 19.§

 Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

TA-190___________________________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir bērnu un ģimenes lietu ministrs.

 

 20.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Lauksaimniecības
datu centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-60___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Zemkopības ministrijai, izpildot Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 34.§) "Noteikumu projekts "Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādis"" 3.punktā doto uzdevumu, izvērtēt aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" sniegto maksas pakalpojumu atbilstību valsts nodevas objektam.

 

 21.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi"

TA-191___________________________________________________

(A.K.Kariņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

22.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos
Nr.71 "Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu
atvēršanas noteikumi""

TA-23___________________________________________________

(A.K.Kariņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

23.§

 Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo akciju sabiedrības
"BAO" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai"

TA-234___________________________________________________

(A.K.Kariņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

24.§

 Par Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68 32.§)
"Par Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes un īslaicīgās aizturēšanas
izolatora nodrošināšanu ar piemērotām telpām Daugavpils cietokšņa ēku kom­pleksā"
izpildi

TA-319___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.68 32.§), pagarināt 5.punktā minētā informatīvā ziņojuma par Daugavpils zonālā arhīva nodrošināšanu ar atbilstošām telpām Daugavpilī, Aviācijas ielā 8, iesniegšanas termiņu Ministru kabinetā līdz 2006.gada 1.aprīlim.

 


25.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos
Nr.605 "Kārtība, kādā
uztur un aktualizē ārzemnieku sarakstu, kuriem ieceļošana
Latvijas Republikā aizliegta""

TA-76___________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Jautājumu par noteikumu projekta realizācijai nepieciešamo papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju vidēja termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem 2007.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 

26.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 9.marta noteikumos
Nr.104
"Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība""

TA-1563___________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

27.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldību
institūcijas iesaistās mežu ugunsgrēku ierobežošanā"

TA-3029___________________________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 28.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas
iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas
atzīšanai ārvalstīs,
un šo dokumentu izsniegšanas kārtība"

TA-2414___________________________________________________

(D.Staķe, G.Arāja, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

29.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 16.jūlija noteikumos
Nr.300 "Noteikumi par
informācijas institūcijām attiecībā uz reglamentētajām
profesijām""

TA-98___________________________________________________

(D.Staķe, G.Arāja, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu", paredzot, ka jūrniecības jomā koordinatora lomu un informācijas institūcijas funkcijas veic valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūrnieku reģistrs.

 

30.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumos
Nr.932
"Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos""

TA-99___________________________________________________

(D.Staķe, D.Šēnbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

31.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 2.novembra noteikumos
Nr.370 "Noteikumi par
braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā""

TA-100___________________________________________________

(D.Staķe, A.Skrastiņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

32.§

 Rīkojuma projekts "Par finansējumu zinātniskās
darbības attīstībai universitātēs 2006.gadā"

TA-289___________________________________________________

(D.Staķe, D.Šēnbergs, G.Bērziņš, A.Pabriks, A.K.Kariņš, M.Kučinskis, U.Luckāns, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā politikas plānošanas dokumenta projektu, lai turpmāk noteiktu zinātniskās darbības attīstībai augstākajās mācību iestādēs paredzētā finansējuma sadalījuma kritērijus un izlietojuma mērķus.

 

 33.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu
Rīgas rajona Salaspilī saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-74___________________________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

34.§

 Par Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 37.§)
"Par darba tirgus attīstības
prognozi un atbilstošas izglītības nodrošināšanas rīcībpolitiku"
izpildi

TA-302___________________________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.47 37.§), pagarināt 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2006.gada 1.martam un noteikt, ka valsts tiešās pārvaldes institūciju reorganizācijas modelis (koncepcija) iesniedzams, lai nodrošinātu karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošanu.

 

 35.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmanto valsts
budžeta dotāciju novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai"

TA-3378___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

36.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.februāra noteikumos
Nr.65 "Lēmuma pieņemšanas kārtība par ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās
darbības attīstības projekta atbilstību īpaši atbalstāmās teritorijas attīstības programmai""

TA-3270___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

37.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.maija rīkojumā
Nr.220
"Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

TA-135___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 38.§

 Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Kartahenas protokolu par
bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai
par bioloģisko daudzveidību""

TA-329___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

 

39.§

 Rīkojuma projekts "Par zemes vienības Rīgā,Maskavas ielā 232, pirkšanu"

TA-339-IP___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

40.§

 Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu
Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-353___________________________________________________

(S.Āboltiņa, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

41.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rīgā, Mūkusalas ielā 41b"

TA-3154-IP___________________________________________________

(S.Āboltiņa, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Tiesu administrācijai nomāt telpas (340 m2 platībā) Rīgā, Mūkusalas ielā 41b, mēnesī maksājot 5,55 latus par kvadrātmetru.

3. Nomas līguma termiņš ir 2013.gada 25.novembris.

 

42.§

 Noteikumu projekts "Prasības genoma datu bāzes galvenajam apstrādātājam,
genoma datu bāzes autorizētajam apstrādātājam un kārtība, kādā izvērtējama
valsts zinātnisko institūciju atbilstība genoma datu bāzes galvenajam apstrādātājam
izvirzāmajām prasībām"

TA-33___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

43.§

 Noteikumu projekts "Iedzīvotāju genoma valsts
reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"

TA-3331___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

44.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumos
Nr.82 ''Veselības statistikas
un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras nolikums''"

TA-2790___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

45.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos
Nr.715
"Tiespsihiatriskās ekspertīzes veikšanas kārtība""

TA-130___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

46.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumos
Nr.776
"Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra nolikums""

TA-21___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

47.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu
iekārtu un produktu lietošanas un
marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču
sarakstu"

TA-3382___________________________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 48.§

 Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Ventas ieleja"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-77___________________________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 


Informatīvais ziņojums
_____________________

 

49.§

 Valsts kontroles ziņojums par finanšu revīzijas
gaitu ministrijās un citās centrālās valsts iestādēs

SAN-485___________________________________________________

(I.Sudraba, E.Ektermane, M.Roze, R.Vējonis, A.K.Kariņš, K.Jarinovska, G.Veismane, A.Kalvītis)

Ministru kabinets noklausījās valsts kontrolieres I.Sudrabas sniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

Ministru kabineta lieta
____________________

 

50.§

Par taukiem un cukura piesātināto pārtikas produktu iespējamo tirdzniecības
ierobežošanu izglītības iestādēs, kā arī par
skolēnu nodrošināšanu ar brīvpusdienām

TA-6
SAN-3518___________________________________________________

(A.Baštiks, A.Pabriks, A.Latkovskis, G.Bērziņš, Dz.Jaundžeikars, D.Staķe, M.Roze, A.K.Kariņš, A.Šlesers, D.Šēnbergs, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Bērnu un ģimenes lietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.

2. Veselības ministrijai iesniegt Valsts kancelejā tiesību akta projektu par starpinstitūciju darba grupas izveidošanu veselības ministra vadībā (darba grupas vadītāja vietnieks - bērnu un ģimenes lietu ministrs) konkrētu priekšlikumu sagatavošanai, lai atrisinātu ziņojumā minētās problēmas un darba grupas vadītājs līdz 2006.gada 1.jūlijam priekšlikumus noteiktā kārtībā iesniegtu Ministru kabinetā.

 

 
Papildus iekļautie jautājumi
________________________

 

51.§

 Par Latvijas Republikas nacionālo ziņojumu par kopīgiem
mērķiem jauniešu līdzdalības un informācijas jomā

TA-242___________________________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Bērnu un ģimenes lietu ministrijas izstrādāto Latvijas Republikas nacionālo ziņojumu par kopīgiem mērķiem jauniešu līdzdalības un informācijas jomā.

2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai līdz 2006.gada 20.februārim iesniegt Latvijas Republikas nacionālo ziņojumu par kopīgiem mērķiem jauniešu līdzdalības un informācijas jomā angļu valodā Eiropas Komisijai.

 

 52.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālas
nozīmes lauksaimniecības teritorijām"

TA-81___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Noteikt, ka lauksaimniecības polderus svītro no noteikumu 2.pielikuma atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 26.novembra noteikumu Nr.515 "Nacionālā plānojuma noteikumi" prasībām un, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

2.1. vietējā pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par lauksaimniecības poldera un tā apsaimniekošanas pārņemšanu un iesniegusi lēmuma izrakstus Zemko­pības ministrijai un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai;

2.2. sagatavoti Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta nosacījumi plānošanai un teritorijas plānojuma īstenošanai par lauksaimniecības poldera un tā apsaimniekošanas pārņemšanu, kas nodrošina, ka:

2.2.1. apbūvējamas teritorijas applūdinājuma varbūtība lauksaimniecības poldera teritorijā nav lielāka kā vienu reizi simt gados;

2.2.2. netiek pasliktinātas iespējas lauksaimniecības polderī esošo pārējo teritoriju lauksaimniecības zemju lauksaimnieciskajai izmantošanai.

2.3. ir izstrādāts un stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums vai spēkā esošā teritorijas plānojuma grozījumi, kuros iestrādātas 2.2.1. un 2.2.2.apakšpunktā minētās prasības;

2.4. izdots Ministru kabineta rīkojums par lauksaimniecības poldera hidrotehnisko būvju pārņemšanu.

3. Noteikt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā noteikumu projektu par šādu polderu svītrošanu no noteikumu 1.pielikuma - Laveru polderi, Ādažu-Centra polderi, Eimura-Mangaļu polderi, Babītes polderi, Trenču polderi, Dzilnupes polderi -, ja ir izpildīti šī protokollēmuma 2.punktā minētie nosacījumi.

 

53.§

 Rīkojuma projekts "Par sarunu procedūras
piemērošanu aviācijas degvielas iegādei"

TA-374___________________________________________________

(L.Mūrniece, G.Bērziņš, I.Angere, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 54.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai"

TA-272-IP___________________________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Valsts aģentūrai "Jaunie "Trīs brāļi"":

2.1. pirkt dzīvokļa īpašumu Nr.31 (44,26 m² platībā) Rīgā, Grīvas ielā 11/9, par 33 875 latiem;

2.2. pirkt dzīvokļa īpašumu Nr.28 (49,11 m² platībā) Rīgā, Dzirciema ielā 101, par 37 250 latiem.

 

55.§

 Noteikumu projekts "Beramkravu kuģu
drošas kraušanas noteikumi"

TA-253___________________________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

56.§

 Noteikumu projekts "Latvijas kuģu radio un
navigācijas aprīkojuma drošības prasības"

TA-252___________________________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 57.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par ro-ro pasažieru
kuģu un ātrgaitas pasažieru kuģu drošību"

TA-232___________________________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

58.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru kuģu drošības prasībām"

TA-315___________________________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt grozījumus likuma "Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums" 11.panta ceturtajā daļā, svītrojot vārdu "Latvijas".

 

59.§

 Rīkojuma projekts "Par M.Gorodcovu"

TA-369-IP___________________________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 60.§

 Par Latvijas Republikas nostājas apstiprināšanu par Eiropas Kopienu Komisijas
2005.gada 13.decembra argumentēto atzinumu Nr.005/2211

TA-395___________________________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt iesniegto nostājas projektu.

2. Satiksmes ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

3. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijā.

 

 61.§

 Par Latvijas Republikas nostājas apstiprināšanu par Eiropas Komisijas
formālo paziņojumu par pārkāpumu Nr.2005/2381

TA-396___________________________________________________

(A.K.Kariņš, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto nostājas projektu par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu Nr.SG-Geffe(2005)D/207402 par pārkāpumu Nr.2005/2381.

2. Ekonomikas ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā;

3. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijai.

 

62.§

 Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes
2006.gada 20.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-394___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2006.gada 20.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.

2. Zemkopības ministrijas valsts sekretārei L.Straujumai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2006.gada 20.februāra sanāksmē.

 

 63.§

 Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2000.gada 23.augusta rīkojuma
Nr.428 "Par nekustamā īpašuma Ogrē, Turkalnes ielā 5a, saglabāšanu
valsts īpašumā" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-398___________________________________________________

(A.K.Kariņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

64.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 15.decembra rīkojumā
Nr.585
"Par zemesgabalu saglabāšanu valsts īpašumā""

TA-399___________________________________________________

(A.K.Kariņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

65.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 29.februāra rīkojumā
Nr.99 "Par nekustamo īpašumu Ludzā, Stroda ielā 12 un Stroda ielā 13,
saglabāšanu valsts īpašumā""

TA-400___________________________________________________

(A.K.Kariņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 66.§

 Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 28.maija rīkojuma
Nr.354 "Par nekustamā īpašuma "Lūki" Kuldīgas rajona Rumbas pagastā
saglabāšanu valsts īpašumā" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-401___________________________________________________

(A.K.Kariņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

67.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 12.maija rīkojumā
Nr.229 "Par valsts īpašuma objektu saglabāšanu valsts īpašumā""

TA-402___________________________________________________

(A.K.Kariņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 68.§

 Rīkojuma projekts "Par I.Jaunzemi"

TA-375___________________________________________________

(A.K.Kariņš, I.Jaunzeme, A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

69.§

 Likumprojekts "Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā"

TA-3236___________________________________________________

(L.Mūrniece, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministre.

 

70.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-390___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz laiku līdz šī protokola 71.§ 2.punktā minētā uzdevuma izpildei.

 

71.§

 Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-408___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.K.Kariņš, A.Šlesers, A.Pabriks, A.Latkovskis, A.Kalvītis)

1. Konceptuāli atbalstīt priekšlikumu pakāpeniski samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi no 25 % uz 22 %, 19 % un 15 %.

2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību sešu nedēļu laikā vispusīgi izvērtēt ar nodokļa likmes samazināšanu saistītos finanšu un sociālekonomiskos aspektus un iesniegt attiecīgus priekšlikumus Ministru kabinetā.

 

 72.§

 Par problēmām valsts valodas politikas īstenošanā

TA-334
SAN-4049___________________________________________________

(S.Āboltiņa, A.Kalvītis)

Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministres prombūtni, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.

 

 73.§

 Noteikumu projekts "Valsts zemes dienesta
maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-90___________________________________________________

(S.Āboltiņa, A.Šlesers)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Tieslietu ministrijai:

2.1. sešu mēnešu laikā izvērtēt iespējamos risinājumus un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus priekšlikumus, kas nodrošina, ka par būvju un telpu grupu kadastrālo uzmērīšanu maksājama valsts nodeva.

2.2. sešu mēnešu laikā izstrādāt likumprojektu par grozījumiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā par likuma 1.panta pirmās daļas 8.punktu saskaņošanu ar likuma 26.panta redakciju un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā.

 

74.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par cukura ražošanas kvotu
sadali starp cukura ražotājiem 2006./2007.tirdzniecības gadam"

TA-391___________________________________________________

(M.Roze, A.Šlesers)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

75.§

 Par Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2005.gada
13.decembra argumentētajā atzinumā minēto
pārkāpumu Nr.2004/1086"
apstiprināšanu

TA-407___________________________________________________

(A.Krastiņš, A.Šlesers)

1. Apstiprināt iesniegto nostājas projektu.

2. Satiksmes ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

3. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā nostāju iesniegt Eiropas Komisijā.


 

76.§

 Par SIA "Cemex" emisijas kvotu pieprasījuma iekļaušanu
Emisijas kvotu sadales plāna 2008. - 2012.gadam projektā

TA-403___________________________________________________

(R.Vējonis, A.Šlesers)

Ievērojot SIA "Cemex" investīciju projektu, kas paredz jaunas cementa ražošanas rūpnīcas izveidi Latvijā un jaunas klinkera apdedzināšanas līnijas atvēršanu 2008.gadā, un SIA "Cemex" apņemšanos iesaistīties atkritumu utilizācijā, izmantojot šīs cementa ražošanas rūpnīcas jauno tehnoloģisko līniju, un ņemot vērā Klimata pārmaiņu samazināšanas programmā 2005.-2010.gadam (apstiprināta ar Ministru kabineta 2005.gada 6.aprīļa rīkojumu Nr.220) minētās prognozes, ka kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas Latvijā 2010.gadā būs vismaz par 46 % zemākas kā 1990.gadā un ka tādējādi 2008.-2012.gadā tiks izpildītas Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokolā noteiktās emisiju samazināšanas saistības Latvijai:

1. Vides ministrijai iekļaut SIA "Cemex" 2950000 emisijas kvotu pieprasījumu Emisijas kvotu sadales plāna 2008.-2012.gadam projektā emisijas kvotu rezerves aprēķinā jaunām iekārtām.

2. Vides ministrijai nodrošināt SIA "Cemex" 2950000 emisijas kvotu pieprasījumu emisijas kvotu sadalē atbilstoši SIA "Cemex" iesniegumam siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas saņemšanai otrajam periodam (no 2008.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim) un dokumentiem, kas pamato iesniegumā norādīto informāciju.

 

 

Sēdi slēdz plkst.16.15

 

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

 

Satiksmes ministrs
A.Šlesers

 

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību