Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 11

print Nosūtīt
print Drukāt

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.11

2006.gada 21.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā -
veselības ministrs


-


G.Bērziņš

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministre

-

L.Mūrniece

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes
lietās


-


J.Reirs

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


A.Latkovskis 

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

Ē.Zvejnieks

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

 

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

 
Ministru kabineta lieta
____________________
(slēgtā daļa)

 

 1.§

67-s

Slepeni

 

 2.§

52-s

Slepeni

 

 3.§

 Par paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai

SAN-522
TA-475___________________________________________________

(A.Latkovskis, Dž.Innusa, A.Šlesers, R.Vējonis, E.Ektermane, G.Bērziņš)

1. Atbalstīt iesniegto paskaidrojuma projektu.

2. Valsts kancelejai nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.

3. Ekonomikas ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību lietas izskatīšanas procesā.


 

 4.§

TA-457-DV

Dienesta vajadzībām

 

 5.§

 TA-474-DV

Dienesta vajadzībām

 

 6.§

 69-k

Konfidenciāli

 

 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā
_______________________________

 

 7.§

 Par Brīvības pieminekli

TA-468___________________________________________________

(H.Demakova, J.Dambis, G.Bērziņš)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

 

 8.§

 Rīkojuma projekts "Par Ministru
kabineta
Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-411___________________________________________________

(D.Staķe, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 9.§

 Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"

TA-205___________________________________________________

(D.Staķe, G.Bērziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.

3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

4. Jautājumu par papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu bērna kopšanas pabalsta izmaksu nodrošināšanai 2006.gadā izskatīt likuma "Gro­zījumi likumā ''Par valsts budžetu 2006.gadam"'' sagatavošanas un izskatīšanas procesā un turpmākajos gados skatīt vienlaicīgi ar visu ministriju budžeta priori­tātēm kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatī­šanas procesā.

 

 10.§

 Noteikumu projekts "Darba aizsardzības
prasības derīgo izrakteņu ieguvē"

TA-3316___________________________________________________

(D.Staķe, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.


 

 11.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 8.aprīļa noteikumos
Nr.152 "Prasības attiecībā uz
sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas
avārijas gadījumā
""

TA-3151___________________________________________________

(A.Šlesers, A.Pencis, G.Bērziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Jautājumu par noteikumu īstenošanai nepieciešamo papildu valsts bu­džeta līdzekļu piešķiršanu izskatīt kopā ar visu ministriju prioritāšu pietei­kumiem 2007.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas pro­cesā.

 

 12.§

 Rīkojuma projekts "Par bezpeļņas organizācijas valsts zinātniskās un zinātniski
informatīvās iestādes "Latvijas Akadēmiskā bibliotēka" reorganizāciju un valsts
aģentūras "Latvijas Akadēmiskā bibliotēka" izveidošanu"

TA-299___________________________________________________

(I.Druviete, G.Bērziņš)

Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministres I.Druvietes iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 

 13.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts zinātniskās iestādes bezpeļņas organizācijas
"Latvijas Organiskās sintēzes institūts"
reorganizāciju un valsts aģentūras
"Latvijas Organiskās sintēzes institūts" izveidošanu"

TA-297___________________________________________________

(I.Druviete, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 14.§

 Rīkojuma projekts "Par attīrīšanas iekārtu un ūdensapgādes un kanalizācijas
izbūvju Cēsu rajona Priekuļu pagasta Jāņmuižā,
Gravas ielā 7 un
Meža prospektā 2, nodošanu
Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-108___________________________________________________

(I.Druviete, R.Vējonis, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu, ņemot vērā vides ministra priekšlikumu, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 15.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.septembra rīkojumā
Nr.717
"Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu
nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā
""

TA-97___________________________________________________

(I.Druviete, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 16.§

 Likumprojekts "Par Eiropas nolīgumu par galvenajām
starptautiskajām dzelzceļa līnijām (AGC)"

TA-180___________________________________________________

(A.Šlesers, G.Bērziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.


 

 17.§

 Likumprojekts "Par Eiropas nolīgumu par svarīgākajām starptautisko
kombinēto pārvadājumu līnijām un
atbilstošajiem objektiem (AGTC)"

TA-220___________________________________________________

(A.Šlesers, G.Bērziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 

 18.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par licences
izsniegšanu transportlīdzekļu
vadītāju teorētiskajai apmācībai"

TA-184___________________________________________________

(A.Šlesers, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

  

 19.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par drošības konsultantu
(padomnieku) norīkošanu, profesionālo
kvalifikāciju un
darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā
"

TA-203___________________________________________________

(A.Šlesers, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.


 

 20.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rīgā, Stabu ielā 89"

TA-365___________________________________________________

(J.Reirs, G.Bērziņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Latvijas Republikas prokuratūrai nomāt telpas (155,7 m2 platībā) Rīgā, Stabu ielā 89, mēnesī maksājot 2,27 latus (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 0,35 lati) par kvadrātmetru.

 

 21.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rēzeknē, K.Valdemāra ielā 20"

TA-366___________________________________________________

(J.Reirs, G.Bērziņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Latvijas Republikas prokuratūrai nomāt telpas (315 m2 platībā) Rēzek­nē, K.Valdemāra ielā 20, mēnesī maksājot 0,39 latus (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 0,06 lati) par kvadrātmetru.

 

 22.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4"

TA-367___________________________________________________

(J.Reirs, G.Bērziņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Latvijas Republikas prokuratūrai nomāt telpas (140,1 m2 platībā) Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4, mēnesī maksājot 2,95 latus (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 0,45 lati) par kvadrātmetru.


 

 23.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Jelgavā, Dobeles ielā 62a"

TA-368___________________________________________________

(J.Reirs, G.Bērziņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Latvijas Republikas prokuratūrai nomāt šādas telpas Jelgavā, Dobeles ielā 62a:

2.1. neapdzīvojamās telpas (442,3 m2 platībā), mēnesī maksājot 1,11 latus (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 0,17 lati) par kvadrātmetru;

2.2. garāžu (99 m2 platībā), mēnesī maksājot 0,98 latus (ieskaitot pievie­notās vērtības nodokli 0,15 lati) par kvadrātmetru.

  

 24.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Daugavpilī, Ģimnāzijas ielā 11"

TA-370___________________________________________________

(J.Reirs, G.Bērziņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Latvijas Republikas prokuratūrai nomāt telpas (647,88 m2 platībā) Daugavpilī, Ģimnāzijas ielā 11, mēnesī maksājot 2,95 latus (ieskaitot pievieno­tās vērtības nodokli 0,45 lati) par kvadrātmetru.

 

 25.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Siguldā, L.Paegles ielā 3"

TA-371___________________________________________________

(J.Reirs, G.Bērziņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


2. Latvijas Republikas prokuratūrai nomāt telpas (74,39 m2 platībā) Siguldā, L.Paegles ielā 3, mēnesī maksājot 4,71 latu (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 0,72 lati) par kvadrātmetru.

 

 26.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rīgā, E.Smiļģa ielā 44"

TA-372___________________________________________________

(J.Reirs, G.Bērziņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Latvijas Republikas prokuratūrai nomāt telpas (378,40 m2 platībā) Rīgā, E.Smiļģa ielā 44, mēnesī maksājot 0,86 latus (ieskaitot pievienotās vērtī­bas nodokli 0,13 lati) par kvadrātmetru.

 

 27.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu
valsts īpašumā un nodošanu Veselības ministrijas valdījumā"

TA-2844___________________________________________________

(E.Ektermane, D.Staķe, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta labklājības ministre (otrais paraksts).

 

 28.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijā sastopamo
Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu"

TA-212___________________________________________________

(R.Vējonis, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 


 29.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos
Nr.177 "
Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par
zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības
vai epizootijas uzliesmojuma laikā
""

TA-69___________________________________________________

(R.Vējonis, S.Grigaļūna, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 30.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 15.janvāra noteikumos
Nr.27 "Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības
nolūkā aizliegts
būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus
mehāniskus šķēršļus""

TA-392___________________________________________________

(R.Vējonis, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Informatīvais ziņojums
____________________

 

 31.§

 Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
darbību no 2005.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim

TA-356___________________________________________________

(A.Loskutovs, G.Bērziņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.


 

 

Papildus iekļautie jautājumi
________________________

 

 32.§

 Noteikumu projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku, Igaunijas
Aizsardzības spēku un Lietuvas Bruņoto spēku tehnisko vienošanos par
NATO CIMIC kursu, kas paredzēts Baltijas valstīm,
un uzņēmējvalsts
atbalstu kursa laikā"

TA-438___________________________________________________

(L.Mūrniece, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Pilnvarot viceadmirāli, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieri
G.A.Zeibotu parakstīt vienošanos.

  

 33.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo
aviācijas darbu licencēšanas kārtību"

TA-95___________________________________________________

(A.Šlesers, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 34.§

 Latvijas nacionālā pozīcija par Komisijas paziņojumu Padomei un
Eiropas Parlamentam par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pārskatīšanu
(Rīcības platforma)

TA-461-IP___________________________________________________

(R.Vējonis, G.Bērziņš)

1. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pār­skatīšanu (Rīcības platforma).

2. Pārstāvot Latvijas Republiku Eiropas Savienības institūcijās, Mi­nistru kabineta locekļiem un ministriju pārstāvjiem atbilstoši kompetencei paust nacionālajā pozīcijā noteiktās vadlīnijas.

 

 35.§

 Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un
kultū­ras padomes 2006.gada 23.februāra sanāksmē izskatāmajos Izglītības
un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-462-IP___________________________________________________

(I.Druviete, G.Bērziņš)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto infor­matīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2006.gada 23.februāra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:

2.1. "Par Komisijas paziņojumu pavasara Eiropadomei "Laiks palielināt apgriezienus - jaunā izaugsmes un nodarbinātības partnerība"" (pozīcija Nr.1);

2.2. "Izglītības un apmācības modernizācija: būtisks ieguldījums labklājībā un sociālajā kohēzijā - Padomes un Komisijas Vienotā vidusposma ziņojuma 2006 projekts par Darba programmas "Izglītība un apmācība 2010" ieviešanu - "Pamatvēstījums pavasara Eiropadomei"" (pozīcija Nr.2);

2.3. "Par Parlamenta un Padomes rekomendācijas projektu par pamat­prasmēm mūžizglītībai" - viedokļu apmaiņa (pozīcija Nr.1);

2.4. "Par Komisijas komunikāciju par Eiropas valodu kompetences indikatoru" - politiskas debates  (pozīcija Nr.1);

2.5. "Par Komisijas paziņojumu "Jauna daudzvalodības pamatstratēģija"" (pozīcija Nr.1).


3. Izglītības un zinātnes ministrei I.Druvietei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2006.gada 23.februāra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

 36.§

 Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes
un kultūras padomes 2006.gada 23.februāra sanāksmē izskatāmajos
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-469-IP___________________________________________________

(A.Baštiks, G.Bērziņš)

1. Pieņemt zināšanai Bērnu un ģimenes lietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2006.gada 23.februāra sanāksmē izskatāmajos Bērnu un ģimenes lietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:

2.1. "Par Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumu projektu par Eiropas Pakta jaunatnei īstenošanu" (pozīcija Nr.1);

2.2. "Par Jaunatnes Padomes Jautājuma dokumentu - Komisijas paziņo­jums Pavasara Eiropadomei "Laiks palielināt apgriezienus - jaunā izaugsmes un nodarbinātības partnerība"'' (pozīcija Nr.1).

3. Bērnu un ģimenes lietu ministram A.Baštikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2006.gada 23.februāra sanāksmē Bērnu un ģimenes lietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

 37.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
30.marta noteikumos Nr.218
"Augu karantīnas noteikumi""

TA-463___________________________________________________

(R.Vējonis, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.


 

 38.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rīgā, Brīvības gatvē 214"

TA-458-IP___________________________________________________

(J.Reirs, G.Bērziņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Juridiskās palīdzības administrācijai nomāt telpas (295 m2 kopplatībā) Rīgā, Brīvības gatvē 214, mēnesī maksājot 2539,95 latus (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 387,45 lati).

 

 39.§

 Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu
un ārējo attiecību padomes 2006.gada 27. - 28.februāra sanāksmei

TA-476-IP___________________________________________________

(H.Demakova, N.Popēns, G.Bērziņš)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Ārlietu ministrijas informatīvajā ziņojumā ietvertās nacio­nālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes sanāksmē izskatāmajos jautājumos:

2.1. Finanšu perspektīva: Starpinstitucionālā vienošanās;

2.2. Rietumbalkāni;

2.3. Musulmaņu pasaules reakcija uz publikācijām Eiropas medijos.

3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavotos informatīvos ziņojumus par šādiem darba kārtības jautājumiem:

3.1. Irāna;

3.2. Tuvo Austrumu miera process;

3.3. Irāka.

4. Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2006.gada 27.- 28.februāra sanāksmes darba kārtības jautājumā Šengenas vīzu nodevas apmērs izmantot Iekšlietu ministrijas izstrādāto un Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2006.gada 20.februārī apstiprināto nacionālo pozīciju.

5. Ārlietu ministram A.Pabrikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2006.gada
27.- 28.februāra sa­nāksmē.

 

 40.§

 Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta
apakšprogrammā 05.02.00 "Zinātnes bāzes finansējums" paredzētā
asignējuma pārdali starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem"

TA-464___________________________________________________

(I.Druviete, J.Ekmanis, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 41.§

 Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta padotības
īstenošanu pār Latvijas Zinātņu akadēmiju"

TA-466___________________________________________________

(I.Druviete, J.Ekmanis, G.Bērziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Sēdi slēdz plkst.14.00

 

 

Ministru prezidenta vietā -
veselības ministrs
G.Bērziņš

 

 

Valsts kancelejas direktora vietā -
Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību