Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

print Nosūtīt
print Drukāt

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.16

2006.gada 21.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.K.Kariņš

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās
pārvaldes lietās


-


J.Reirs

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


A.Latkovskis 

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

Ē.Zvejnieks

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

 

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

 
Ministru kabineta komitejā
atbalstītais tiesību akta projekts
___________________________

 

1.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās
avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos,
kā arī ārkārtējo situāciju
izraisīto seku likvidācijā"

TA-2451___________________________________________________

(I.Dreģe, O.Spurdziņš, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Aizsardzības ministrijai saskaņot ar Finanšu ministriju anotācijas trešās sadaļas 6.punktu un iesniegt anotāciju Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai pēc saskaņotās anotācijas saņemšanas.

4. Noteikt, ka noteikumus paraksta īpašu uzdevumu ministrs elektro­niskās pārvaldes lietās J.Reirs (otrais paraksts).

 

 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā
_______________________________

 

2.§

 Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējumu
Jēkabpils stadiona renovācijai"

TA-404___________________________________________________

(I.Dreģe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās J.Reirs (otrais paraksts).


 

3.§

 Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju līdzdalībai
Apvienoto Nāciju Organizācijas
Bērnu tiesību komitejas 42.sesijā
Ženēvā"

TA-710___________________________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

4.§

 Likumprojekts "Eksporta kredītu garantēšanas likums"

TA-3031___________________________________________________

(A.K.Kariņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2007.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaicīgi ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 

 5.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos
Nr.645
"Noteikumi par zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un
neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību""

TA-433___________________________________________________

(A.K.Kariņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

6.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 12.oktobra noteikumos
Nr.847
"Valsts aģentūras "Materiālās rezerves" nolikums""

TA-321___________________________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 7.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lidoņi" Ludzas rajona
Malnavas pagasta Grebņevas ciemā saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-465-IP___________________________________________________

(A.Baštiks, U.Zemmers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

8.§

 Rīkojuma projekts "Par bezpeļņas organizācijas valsts zinātniskās iestādes
"Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts" reorganizāciju un valsts aģentūras
"Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" izveidi"

TA-708___________________________________________________

(I.Druviete, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta 3.punktu, paredzot, ka izglītības un zinātnes ministrs īsteno pārraudzību ar ministrijas starpniecību, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 9.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā,
Daugavgrīvas ielā 10, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-3070___________________________________________________

(I.Druviete, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

10.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības
ar
ierobežotu atbildību "NĪ" likvidāciju"

TA-501___________________________________________________

(H.Demakova, A.K.Kariņš, S.Voldiņš, A.Latkovskis, E.Ektermane, A.Kalvītis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt, un izskatīt to vienlaikus ar projektu TA-244.

 

11.§

 Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta
Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-703___________________________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

12.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Rīgas rajona
Garkalnes novada izveidošanu"

TA-504___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Draudiņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

13.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Rīgas rajona
Carnikavas novada izveidošanu"

TA-507___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 14.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par Rīgas rajona
Ādažu novada izveidošanu"

TA-508___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

15.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos
Nr.130
"Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums""

TA-526___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

16.§

 Par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes
nolīgumu par starptautiskajiem
pārvadājumiem ar autotransportu

TA-716___________________________________________________

(G.Mačs, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai svītrot rīkojuma projekta 2.punktu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Noteikt, ka rīkojumu paraksta vides ministrs R.Vējonis (otrais paraksts).

4. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

5. Satiksmes ministrijai precizēt likumprojekta anotācijas 5.sadaļu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta priekšlikumam un iesniegt Valsts kancelejā.

6. Satiksmes ministrijai pēc nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.

7. Valsts kancelejai sagatavot nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

8. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 

17.§

 Noteikumu projekts "Pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai un attīstībai piešķirtās
mērķdotācijas daļas lielums, kārtība, kādā mērķdotācija sadalāma starp pašvaldībām,
mērķdotācijas izlietošanas kārtība, mērķdotācijas izlietošanas likumības un pareizības
kontroles kārtība un kārtība, kādā pašvaldības sniedz pārskatu par mērķdotācijas izlietošanu"

TA-211___________________________________________________

(G.Mačs, V.Millers, J.Reirs, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta vides ministrs R.Vējonis (otrais paraksts).

2. Satiksmes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus likuma "Par autoceļiem" 12.panta septītajā daļā, precizējot deleģējumu Ministru kabinetam attiecībā uz mērķdotāciju lieluma noteikšanu un mērķdotācijas izlietošanas lietderības kontroles kārtību.

3. Nododot pašvaldībām daļu valsts 2.šķiras autoceļu, Satiksmes ministrijai un Latvijas Pašvaldību savienībai vienoties par atbilstoša finansējuma nodošanu pašvaldībām, grozot mērķdotācijas daļas lielumu.

 

18.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru,
bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem"

TA-324___________________________________________________

(A.Muižnieks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta vides ministrs R.Vējonis (otrais paraksts).


 

19.§

 Noteikumu projekts "Latvijas Republikas gaisa
telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība"

TA-445___________________________________________________

(M.Čerņonoks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta vides ministrs R.Vējonis (otrais paraksts).

 

 20.§

 Likumprojekts "Grozījumi Administratīvā procesa likumā"

TA-578___________________________________________________

(J.Reirs, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt likumprojektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2., 4., 5., 6., 7. un 8.punktu.

3. Tieslietu ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.

4. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

5. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministre.

6. Likumprojekta īstenošanu 2006.gadā nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2007.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaicīgi ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 

21.§

 Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu
Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-674___________________________________________________

(J.Reirs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

22.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada
30.novembra noteikumos Nr.974
"Dopinga kontroles noteikumi""

TA-692___________________________________________________

(M.Kučinskis, R.Muciņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

23.§

 Noteikumu projekts "Atlīdzības apmēra par saimnieciskās darbības ierobežojumiem
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos novērtēšanas kārtība un
metodika, atlīdzības izmaksas un izmaksu reģistrācijas kārtība"

TA-417___________________________________________________

(R.Vējonis, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Vides ministrijai Dabas aizsardzības pārvaldes darbības nodrošināšanai atlīdzības par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos piešķiršanā un izmaksāšanā 2007.gadā un turpmākajos gados
skatīt Ministru kabinetā vienlaicīgi ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

  

24.§

 Noteikumu projekts "Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas
un uzraudzības kārtība krējuma, sviesta vai
augsta tauku satura sviesta iegādei
par pazeminātām cenām"

TA-144___________________________________________________

(L.Straujuma, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

25.§

 Noteikumu projekts "Valsts augu aizsardzības
dienesta
sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-336 ___________________________________________________

(L.Straujuma, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Zemkopības ministrijai:

2.1. līdz 2007.gada 1.janvārim sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Valsts kancelejā normatīvo aktu projektus, lai precizētu zemkopības ministram doto deleģējumu izdot cenrāžus;

2.2. sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā 2007.gada budžeta likumprojektu paketē likumprojektus ''Grozījumi Augu aizsardzības likumā'', ''Grozījumi Sēklu aprites likumā'' un "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā", Ministru kabineta noteikumu projektā "Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādis" iekļautos maksas pakalpojumus paredzot kā valsts nodevas objektus, ja maksas pakalpojums atbilst valsts nodevas objektam.

 

26.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumos
Nr.21 "Noteikumi par valsts
atbalstu lauksaimniecībai 2006.gadā un tā piešķiršanas
kārtību""

TA-676___________________________________________________

(L.Straujuma, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Zemkopības ministriju precizēt noteikumu projektu atbilstoši Zemkopības ministrijas valsts sekretāres priekšlikumam un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 27.§

 Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Talsos,
Celtnieku ielā 11a, pirkšanu"

TA-490-IP___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Zemkopības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8801 005 0039) 889 m2 platībā Talsos, Celtnieku ielā 11a, par summu, kas nepārsniedz 356 latus.

 

 

Informatīvie ziņojumi
_____________________

 

 28.§

 Par maksas pakalpojumiem, ko valsts budžeta
iestāde
sniedz valsts budžeta iestādei

TA-3001___________________________________________________

(O.Spurdziņš, S.Zvidriņa, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai finanšu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu par maksas pakalpojumiem, ko valsts budžeta iestāde sniedz valsts budžeta iestādei.


2. Finanšu ministrijai papildus Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra protokollēmuma (prot. Nr.3 34.§) "Noteikumu projekts "Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādis"" 2.punktā dotajam uzdevumam sagatavot un finanšu ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā 2007.gada budžeta likumprojektu paketē grozījumus Likumā par budžetu un finanšu vadību, nosakot principus, uz kuriem pamatojoties valsts budžeta iestādes izvērtē pakalpojumu veidus, kurus sniedz citām valsts budžeta iestādēm par maksu vai bez maksas.

 

29.§

 Par priekšlikumiem pedagogu izglītības un tālākizglītības
kvalitātes paaugstināšanas pamatnostādnēm

TA-333___________________________________________________

(I.Druviete, A.Skrastiņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem pedagogu izglītības un tālākizglītības kvalitātes paaugstināšanas pamatnostādnēm.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai:

2.1. līdz 2006.gada 1.maijam sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā normatīvā akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2000.gada 3.oktobra noteikumos Nr.347 "Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai";

2.2. līdz 2006.gada 1.maijam sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu par pedagogu profesionālās meistarības pilnveides kārtību;

2.3. līdz 2007.gada 1.februārim sadarbībā ar valsts augstākās izglītības iestādēm, kas īsteno pedagoģiskās studiju programmas, izveidot darba grupas pedagogu izglītības efektivitātes paaugstināšanas iespēju izpētei, pedagoģisko studiju programmu piedāvājuma optimizēšanai, skolotāju profesijas standartu izstrādei, pedagoģisko darbinieku darba tirgus izpētei.

 

 30.§

 Par pedagogu nodrošināšanu ar tālākizglītības iespējām, īpaši
matemātikas, fizikas, bioloģijas un ķīmijas specialitātē

TA-338___________________________________________________

(I.Druviete, A.Skrastiņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai:

2.1. līdz 2008.gada 31.augustam pabeigt vispārējās pamatizglītības satura reformu un nodrošināt vispārējās pamatizglītības mācību priekšmetu skolotājiem iespēju apgūt profesionālās meistarības pilnveides kursu programmu. Izdevumus, kas saistīti ar minētās programmas apguvi, segt no likuma "Par valsts budžetu 2006.gadam" programmā 07.00.00 "Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana" Izglītības un zinātnes ministrijai paredzētajiem līdzekļiem;

2.2. līdz 2008./2009.mācību gadam nodrošināt matemātikas, fizikas, bioloģijas un ķīmijas skolotājiem iespēju apgūt profesionālās meistarības pilnveides kursu programmu. Izdevumus, kas saistīti ar minētās programmas apguvi, segt no struktūrfondu nacionālās programmas "Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā" projekta "Skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos" īstenošanai paredzētajiem Eiropas Sociālā fonda un valsts līdzfinansējuma līdzekļiem.

 

31.§

 Informatīvais ziņojums ar priekšlikumiem, kā uzlabot kārtību, kādā atbildīgās institūcijas
iegūst, uzkrāj informāciju un apmainās ar to, kā arī koordinē savu darbību, funkciju
un uzdevumu izpildi, lai nodrošinātu savlaicīgu un padziļinātu darba tirgus
prognožu sagatavošanu un
attiecīgu politikas plānošanas dokumentu izstrādi

TA-416___________________________________________________

(A.K.Kariņš, S.Vēvere, D.Staķe, E.Egle, O.Spurdziņš, I.Lipskis, K.Gerhards, A.Kalvītis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.


2. Labklājības ministrijai un Ekonomikas ministrijai savstarpēji saskaņot jautājumus, kas saistīti ar atbildīgo iestādi darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas izveides koordinēšanā valstī, nepieciešamo finansējumu, cilvēkresursiem u.tml., un līdz 2006.gada 31.martam iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.

 

 

Ministru kabineta lieta
_____________________

 

32.§

 Koncepcijas projekts "Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošana"

TA-576___________________________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

33.§

 Koncepcijas projekts "Priekšlikumi centralizēto
eksāmenu sistēmas pilnveidošanai"

TA-516___________________________________________________

(I.Druviete, A.Skrastiņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

34.§

 Par Ministru kabineta 2006.gada 7.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.13 26.§)
"Par informācijas sniegšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam"
4.punkta izpildi

TA-704___________________________________________________

(A.K.Kariņš, A.Kalvītis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

2. Uzaicināt jautājuma izskatīšanā piedalīties Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāju A.Lembergu.

3. Valsts kancelejai sagatavot un nosūtīt Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājam A.Lembergam attiecīgu uzaicinājuma vēstuli.

 

35.§

 Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

TA-672___________________________________________________

(J.Reirs, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministre.

3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

4. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2007.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaicīgi ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 

36.§

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un
Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai"

TA-643___________________________________________________

(L.Straujuma, R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Zemkopības ministriju sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi
________________________

 

37.§

 Noteikumu projekts "Valdības komunikācijas
koordinācijas padomes nolikums"

TA-732___________________________________________________

(A.Freidenfelds, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās J.Reirs (otrais paraksts).

 

 38.§

 Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un
Moldovas Republikas
Aizsardzības ministrijas vienošanos par sadarbību
aizsardzības jomā"

TA-725___________________________________________________

(I.Dreģe, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot Aizsardzības ministrijas valsts sekretāru E.Rinkēviču parakstīt vienošanos.

 

39.§

 Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas
Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības
ministrijas, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Polijas Republikas Nacionālās
aizsardzības ministrijas un Amerikas Savienoto Valstu Speciālo operāciju pavēlniecības Eiropā
komandējošā ģenerāļa mācību atbalsta vienošanos par mācībām "SHAMROCK KEY 06"''

TA-724___________________________________________________

(I.Dreģe, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Aizsardzības ministrijai saskaņot vienošanās tulkojumu ar tekstu angļu valodā un precizēto tulkojumu kopā ar vienošanās pielikumiem iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai pēc šī protokollēmuma 2.punktā doto uzdevumu izpildes.

4. Pilnvarot viceadmirāli, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieri G.A.Zeibotu parakstīt vienošanos.

 

40.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.237 "Kārtība, kādā
pašvaldībām piešķiramas
valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai""

TA-729___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.


 

41.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos
Nr.148 "Noteikumi par cukura ražošanas kvotām cukura ražotājiem 2006./2007.
tirdzniecības gadā""

TA-751___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 42.§

Informatīvais ziņojums par Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas tehniskās
vienības un SIRENE biroja
izveides programmas 2003. - 2007.gadam īstenošanu

TA-414___________________________________________________

(A.Baštiks, A.Stepens, A.Ozols, O.Spurdziņš, A.Kalnāja, A.Straume, J.Reirs, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā ietvertās problēmas, Iekšlietu ministrijai sagatavot un iekšlietu ministram līdz 2006.gada 1.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par turpmāko programmas īstenošanas gaitu.

 

 43.§

 Informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas nostājas projektu, iestājoties
Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas lietā T-324/05
Igaunijas Republika pret
Eiropas Kopienu Komisiju

TA-734 ___________________________________________________

(J.Reirs, A.Kalvītis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, iestājoties Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas lietā T-324/05 Igaunijas Republika pret Eiropas Kopienu Komisiju.

 

44.§

 Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu
plāna projekts no 2006.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim

TA-605___________________________________________________

(A.K.Kariņš, A.Matīss, M.Roze, A.Groza, I.Juhansone, E.Egle, A.Kalvītis)

 1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Ekonomikas ministrijai precizēt pasākumu plānu, ņemot vērā izteiktās piezīmes, to skaitā: 2.sadaļas 8.punktā minēto pasākumu 2.punktu, 3.sadaļas 14.punktā minēto pasākumu 2.punktu, 4.sadaļas 21.punkta pēdējo aili. Precizēto plānu saskaņot ar Zemkopības ministriju, Labklājības ministriju, Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Ekonomikas ministrijai līdz 2006.gada 15.aprīlim sagatavot grozījumus Ministru prezidenta 2005.gada 1.februāra rīkojumā Nr.44 "Par vadības grupu Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna izpildes koordinēšanai" un iesniegt Valsts kancelejā.

 

 45.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rīgā, Strēlnieku ielā 9"

TA-755___________________________________________________

(A.Loskutovs, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam nomāt telpas (253,90 m2 platībā) Rīgā, Strēlnieku ielā 9, mēnesī maksājot 9,00 latus par kvadrātmetru (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 1,37 lati), kā arī maksājot komunālos maksājumus 1,30 latus par kvadrātmetru (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 0,20 latu).

 

46.§

 Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Tokijā, Šibuja-ku, Kamijamačo 37 - 11"

TA-753___________________________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Latvijas Republikas vēstniecībai Japānā nomāt telpas (377,48 m2 platībā) Tokijā, Šibuja-ku, Kamijamačo 37 - 11 (37 - 11, Kamiyamacho, Shibuya-ku, Tokyo), maksājot JPY 2000000 (divi miljoni Japānas jēnu) mēnesī.

 

47.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.janvāra rīkojumā
Nr.11 "Par valsts budžeta
programmas "Valsts aizsardzība, drošība un
integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu""

TA-743___________________________________________________

(I.Dreģe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

48.§

 Noteikumu projekts "Būvju, kuru telpu plānojumam ir
piešķirts valsts noslēpuma statuss, būvniecības kārtība"

TA-758___________________________________________________

(I.Dreģe, E.Ektermane, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai papildināt noteikumu projektu, paredzot, ka noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 30.martu, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

49.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
26.oktobra noteikumos Nr.887
"Valsts noslēpuma objektu saraksts""

TA-754___________________________________________________

(I.Dreģe, E.Ektermane, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Aizsardzības ministriju precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumam, saskaņot ar Satversmes aizsardzības biroju un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 50.§

 Rīkojuma projekts "Par darbdienu pārcelšanu"

TA-759___________________________________________________

(A.K.Kariņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

51.§

 Informatīvais ziņojums par darba grupas secinājumiem un priekšlikumiem
attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes turpmākajām
piemērošanas iespējām

TA-733___________________________________________________

(O.Spurdziņš, D.Robežniece, A.K.Kariņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā iekļauto priekšlikumu ar 2006.gada 1.jūliju siltumenerģijas piegādēm iedzīvotājiem piemērot pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi 5 % apmērā.

3. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā iekļauto priekšlikumu ar 2007.gada 1.janvāri elektroenerģijas un dabasgāzes piegādēm iedzīvotājiem piemērot pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi 5 % apmērā.

4. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā iekļauto priekšlikumu ar 2007.gada 1.janvāri ieviest pievienotās vērtības nodokļa likmi 5 % apmērā privātu mājokļu remontu pakalpojumiem un frizieru pakalpojumiem.

5. Finanšu ministrijai līdz 2006.gada 20.maijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes piemērošanu siltumenerģijas, elektroenerģijas un dabasgāzes piegādēm iedzīvotājiem.

6. Finanšu ministram iesniegt pieteikumu Eiropas Komisijā par pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes piemērošanu.

 

52.§

 Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums
Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto
projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2006.gadā"

TA-737___________________________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

53.§

 Rīkojuma projekts "Par bezpeļņas organizācijas "Latvijas Universitātes
Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" reorganizāciju un valsts aģentūras
"Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" izveidi"

TA-713___________________________________________________

(I.Druviete, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta 3.punktu, paredzot, ka izglītības un zinātnes ministrs īsteno pārraudzību ar ministrijas starpniecību, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 54.§

 Noteikumu projekts "Uztura padomes nolikums"

TA-579___________________________________________________

(M.Kučinskis, R.Muciņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

55.§

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumos
Nr.418 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes
izdevumu kompensācijas kārtība""

TA-756___________________________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

56.§

 Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju
un
enerģētikas padomes 2006.gada 27.marta sanāksmei

TA-774-IP___________________________________________________

(E.Šimiņa, G.Mačs, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2006.gada 27.marta sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:

1.1. Pārskatītais priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sabiedriskajiem pakalpojumiem pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu un autoceļiem;

1.2. Komisijas paziņojums "Eiropas rīcības plāns ceļu satiksmes drošībai - starpposma pārskats" un Eiropas Savienības neformālā Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padome (Bregencā, Austrijā, 2.- 3.marts);

1.3. Komisijas paziņojums par iekšējo ūdensceļu transporta veicināšanu "NAIADES" -  integrēta Eiropas rīcības programma iekšējo ūdensceļu transportam un augsta līmeņa tikšanās par iekšējo ūdensceļu navigāciju (Vīne, 2006.gada 14.- 15.februāris);

1.4. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā;

1.5. Priekšlikums Padomes regulai par kopuzņēmuma izveidi, lai īstenotu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes vadības sistēmu (SESAR) (Vienotā gaisa telpa);

1.6. ES - ASV sarunas par gaisa transporta līgumu;

1.7. ES - Krievija -  Sibīrijas pārlidojumi;

1.8. GNSS -  globālās navigācijas satelītu sistēma;

1.9. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pārskatīšana.

2. Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniecei vēstniecei L.Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2006.gada 27.marta sanāksmē.


 

Ministru kabineta lieta
____________________
(slēgtā daļa)

 

 57.§

 

102-k

Konfidenciāli

 

 

Sēdi slēdz plkst.15.00

 

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību