Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 31

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Rīgā

Nr. 31

2006.gada 6.jūnijā

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

Piedalās:

Ārlietu ministrs A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.Štokenbergs

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs K.Peters
Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
Veselības ministrs G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības
integrācijas lietās


-


 K.Pētersone

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta lieta
_____________________
(slēgtā daļa)

1.§

____________________________________
Konfidenciāli
 
2.§
____________________________________
Ierobežotas pieejamības informācija
 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

3.§

Noteikumu projekts "Datorspēļu izplatīšanas noteikumi"

VSS-1338
TA-2865 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"

VSS-982
TA-2661 ____________________________________

(Dz.Jaundžeikars, E.Ektermane, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Iekšlietu ministrijai precizēt likumprojektu, ņemot vērā, ka plānus apstiprina attiecīgie Ministru kabineta locekļi, precizēt anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par radiofrekvences
piešķīruma lietošanas atļaujām"

VSS-503
TA-2550 ____________________________________

(K.Peters, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot un divu mēnešu laikā iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā", paredzot izslēgt deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā radiofrekvences tiek lietotas joslās, kuras nacionālajā radiofrekvenču plānā iedalītas gan valsts aizsardzības un drošības, gan tautsaimniecības vajadzībām paredzēto radiosakaru sistēmu darbībai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par kuģu automātiskās identifikācijas
sistēmas nodošanu Aizsardzības ministrijai"

TA-431 ____________________________________

(K.Peters, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta
2004.gada 15.septembra rīkojumā Nr.630
"Par Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisiju""

VSS-132
TA-721 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Veselības ministrijai saskaņot rīkojuma projektu ar Izglītības un zinātnes ministriju un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra noteikumos
Nr.87 "Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi""

VSS-156
TA-781 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ja tiek sagatavoti grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", Vides ministrijai attiecīgi papildināt 4.1 pantu ar trešo daļu, nosakot, ka nepieciešams novērtēt paredzētās darbības ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju (NATURA 2000). Ja ietekme ir būtiska, to novērtē un darba ziņojumā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ietver novērtējuma ziņojumu par ietekmi uz minēto teritoriju.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

9.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz
Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)"

VSS-155
TA-776 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par A.Magoni"

TA-1438 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālās
bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-174
TA-834 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu līdzekļu piešķiršanu Kultūras ministrijai Latvijas Nacionālās bibliotēkas izdevumu segšanai izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu nozaru ministriju iesniegtajiem priekšlikumiem likumprojektam par grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam".
 
12.§
"Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos
Nr.889 "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums""

VSS-88
TA-1245 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Ekonomikas ministrijai 2007.gadā skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta
2005.gada 6.aprīļa rīkojumā Nr.213
"Par Eksporta veicināšanas padomi""

VSS-454
TA-1190 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta
2006.gada 12.janvāra rīkojumā Nr.12
"Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licencēšanas komisiju""

VSS-585
TA-1455 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi
invalīdu biedrību kapitālsabiedrībām, medicīniska rakstura fondu
un labdarības fondu kapitālsabiedrībām"

VSS-336
TA-937 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
21.jūnija noteikumos Nr.446 "Valsts budžeta iestāžu un
pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība""

VSS-538
TA-1346 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo būvju Jūrmalā, Jomas ielā 35
un Raiņa ielā 110, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-405
TA-1194 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par lēmuma par atteikumu ārzemniekam
ieceļot Latvijas Republikā veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību"

VSS-325
TA-1010 ____________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Par Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta sēdes
protokollēmuma (prot. Nr.47 37.§) "Par darba tirgus attīstības
prognozi un atbilstošas izglītības nodrošināšanas rīcībpolitiku" izpildi

VSS-315
TA-1210 ____________________________________

(B.Rivža, J.Čakste, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.47 37.§) "Par darba tirgus attīstības prognozi un atbilstošas izglītības nodrošināšanas rīcībpolitiku", pagarināt protokollēmuma 4.1.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2006.gada 1.novembrim.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu
un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām"

VSS-1731
TA-1077 ____________________________________

(B.Rivža, G.Ozoliņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rēzeknes rajona
Bērzgales pagasta Bērzgalē saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1728
TA-1216 ____________________________________

(B.Rivža, E.Martinsons, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras pārskata (tīkla pārskata) saturu un publicēšanas kārtību"

VSS-1843
TA-970 ____________________________________

(K.Peters, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot un līdz 2006.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā attiecīgu tiesību akta projektu par grozījumiem Dzelzceļa likumā, paredzot iekļaut pārvadātājam obligāti sniedzamo dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pakalpojumu aprakstu.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos
Nr.579 "Noteikumi par ierobežojumiem zāļu lietošanā dzīvniekiem un dzīvnieku un
dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apriti, ja dzīvniekiem ievadītas lietošanas
ierobežojumiem pakļautās zāles""

VSS-258
TA-1127 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

 

Politikas plānošanas dokumenti

24.§

Par Latvijas Tūrisma attīstības rīcības
plāna projektu 2006.gadam

VSS-1744
TA-861 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Par Latvāņu izplatības ierobežošanas
programmas projektu 2006.-2012.gadam

VSS-1883
TA-709 ____________________________________

(R.Vējonis, M.Roze, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai paredzēt, ka rīkojuma projekta 5.1.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildes termiņš ir 2007.gada 1.marts, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Programmas īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2006.gadā nodrošināt kārtējam gadam apstiprinātā budžeta ietvaros.
 

 

 Informatīvie ziņojumi

26.§

Nacionālo bruņoto spēku Militārās policijas
Izziņas dienesta reorganizācijas nepieciešamības izvērtējums

TA-950 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Ņemot vērā aizsardzības ministra A.Slaktera iesniegto priekšlikumu, jautājumu izskatīt Ministru kabineta š.g. 13.jūnija sēdē.
 
27.§
Par pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem par veiktajiem darījumiem,
īstenojot Šengenas konvencijas finanšu programmas finansētos projektus

TA-1395 ____________________________________

(Dz.Jaundžeikars, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem par veiktajiem darījumiem, īstenojot Šengenas konvencijas finanšu programmas finansētos projektus.
2. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem līdz 8695710 latu apmērā (2006.gadā 4131004 latu apmērā un 2007.gadā 4564706 latu apmērā) par veiktajiem darījumiem, īstenojot Šengenas finanšu palīdzības programmas finansētos projektus, kā arī attiecīgu valsts pamatbudžeta ieņēmumu palielinājumu izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam"" un 2007.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā. Līdz grozījumu likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam" pieņemšanai attiecīgajām iestādēm veikt maksājumus 2006.gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par Šengenas konvencijas finanšu programmas
(Schengen Facility) prioritātēm un finanšu līdzekļu sadalījumu
prioritāšu īstenošanai"

VSS-662
TA-1568 ____________________________________

(Dz.Jaundžeikars, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

 

Ministru kabineta lieta

29.§

Rīkojuma projekts "Par palīdzības sniegšanu Indonēzijas
civiliedzīvotājiem zemestrīces izraisīto seku likvidēšanai"

TA-1519 ____________________________________

(A.Pabriks, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projekta 2.punktā paredzēt, ka palīdzības sniegšanai tiek piešķirti 25 tūkst. eiro, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""

VSS-362
TA-1437 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Ņemot vērā labklājības ministra pienākumu izpildītāja vides ministra R.Vējoņa iesniegto priekšlikumu, jautājumu izskatīt Ministru kabineta š.g. 13.jūnija sēdē.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumiem starptautiskas
nozīmes svētvietā Aglonā un to nodrošināšanas un drošības plānu"

TA-1351 ____________________________________

(G.Grīnvalds, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Par Administratīvās apgabaltiesas pārvietošanu
laikā no 2007. - 2010.gadam

TA-1532 ____________________________________

(G.Grīnvalds, M.Bičevskis, O.Spurdziņš, G.Bērziņš, A.Tiknuss, K.Ketners, A.Kalvītis)

1. Konceptuāli atbalstīt Administratīvās apgabaltiesas pārvietošanas nepieciešamību.
2. Tieslietu ministrijai precizēt iesniegto informatīvo ziņojumu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, sagatavot attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu šī protokollēmuma 1.punkta izpildei, saskaņot projektu ar Finanšu ministriju (Iepirkumu uzraudzības biroju) un Valsts kanceleju un kopā ar izvērstu paskaidrojuma rakstu iesniegt Valsts kancelejā. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

 

Papildus iekļautie jautājumi

33.§

Rīkojuma projekts "Par koncertzāles "Lielā Ģilde"
fasādes restaurāciju un iekštelpu renovāciju"

TA-1403 ____________________________________

(H.Demakova, M.Kaijaks, G.Bērziņš, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Akceptēt restaurācijas un renovācijas darbu veikšanu koncertzālei "Lielā Ģilde" (Rīgā, Amatu ielā 6).

2. Kultūras ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju saskaņot jautājumu par finanšu plūsmu saistībā ar šī protokollēmuma 1.punktu un divu nedēļu laikā iesniegt Ministru kabinetā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
22.marta noteikumos Nr.195 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda
izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība""

TA-1509 ____________________________________

(O.Spurdziņš, G.Bērziņš, J.Stengrēvics, J.Brazovskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Latvijas Republikas nostāja, iestājoties Eiropas Kopienu
Tiesas lietā C-440/05 Eiropas Kopienu Komisija pret
Eiropas Savienības Padomi

TA-1558 ____________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostāju, iestājoties Eiropas Kopienu Tiesas lietā C-440/05 Eiropas Kopienu Komisija pret Eiropas Savienības Padomi.
2. Pilnvarot Tieslietu ministrijas Eiropas Kopienu Tiesas nodaļas juriskonsultu E.Broku pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Kopienu Tiesā lietā C-440/05 Eiropas Kopienu Komisija pret Eiropas Savienības Padomi.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums
Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto
projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2006.gadā"

TA-1529 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par Izložu un azartspēļu uzraudzības
inspekcijas padomes sastāvu"

TA-1536 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Likumprojekts "Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums"

VSS-306
TA-1424 ____________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
39.§
Likumprojekts "Par darbinieku iesaistīšanos
Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā"

VSS-181
TA-888 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
40.§

Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Komisijas ziņojumiem
par Horvātijas un Turcijas nacionālo likumdošanu caurskatīšanu pievienošanās
Eiropas Savienībai 8.sarunu sadaļā (Konkurences politika)

TA-1563 ____________________________________

(A.Pabriks, H.Demakova, G.Bērziņš, N.Popēns, K.Pētersone, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju apstiprināšanu par Eiropas Komisijas ziņojumiem par Horvātijas un Turcijas nacionālo likumdošanu caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai 8.sarunu sadaļā (Konkurences politika)".
2. Apstiprināt informatīvajā ziņojumā ietvertās nacionālās pozīcijas par Eiropas Komisijas ziņojumiem par Horvātijas un Turcijas nacionālo likumdošanu caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai 8.sarunu sadaļā (Konkurences politika).
 
41.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības
Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes
2006.gada 7.jūnija sanāksmei

TA-1567 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2006.gada 7.jūnija sanāksmē izskatāmajos Finanšu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. "Par eirozonas paplašināšanu - konverģences ziņojumi" (pozīcija Nr.1);
2.2. "Par ES-ASV dialogu - gatavošanās ES-ASV sammitam" (pozīcija Nr.1);
2.3. "Par pievienotās vērtības nodokļa priekšlikumu kompleksu - Politiska vienošanās" (pozīcija Nr.2);
2.4. "Par krāpšanas apkarošanu nodokļu jomā - Padomes secinājumi" (pozīcija Nr.1);
2.5. "Par Rīcības kodeksu uzņēmējdarbības aplikšanai ar nodokļiem - Padomes secinājumi" (pozīcija Nr.4);
2.6. "Par kopējo konsolidētu uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi" (pozīcija Nr.2).
3. Finanšu ministram O.Spurdziņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2006.gada 7.jūnija sanāksmē.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos
Nr.819 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestādes dalību Eiropas Savienības finansēto
institūciju stiprināšanas programmu īstenošanā""

TA-1553 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un
to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses

TA-1569 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Ārlietu ministrijai pēc nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ar ārlietu ministrs.

 
44.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo pieslēgumu
elektroenerģijas pārvades sistēmai"

VSS-1868
TA-585 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījums Informācijas atklātības likumā"

VSS-228
TA-1201 ____________________________________

(G.Grīnvalds, I.Gudele, I.Nikuļceva, U.Dzenītis, E.Ektermane, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu papildināt likumprojektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, un Tieslietu ministrijai iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
5. Lūgt Saeimu likumprojektu atzīt par steidzamu.
6. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2007.gadā izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžetu prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
46.§
Noteikumu projekts "Maksātnespējīgo darba devēju
darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un
apmierināšanas kārtība pārrobežu maksātnespējas gadījumā"

VSS-627
TA-1556 ____________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts atbalsts,
ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2004.gada 6.oktobra Regulu (EK) Nr.1860/2004 par EK Līguma
87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē"

VSS-57
TA-1566 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Zemkopības ministriju sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada
17.augusta rīkojumā Nr.560 "Par pamatnostādnēm "e-Veselība Latvijā"""

TA-1544 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Programmas projekts "Nacionālās un reģionālās nozīmes
koncertzāļu tīkla izveide 2007.-2013.gadam"

VSS-573
TA-1503 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta,
telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2006.gada 8.-9.jūnija sanāksmei

TA-1577 ____________________________________

(I.Gudele, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2006.gada 8.-9.jūnija sanāksmē izskatāmajos Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Padomes secinājumu projekts "e-Pārvalde visiem eiropiešiem" (pozīcija Nr.1);
2.2. Tīkla un informācijas drošība - pretim Eiropas politikas dienaskārtībai (pozīcija Nr.1).
3. Īpašu uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās I.Gudelei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2006.gada 8.-9.jūnija sanāksmē sadaļā "Telekomunikācijas" iekļautajos darba kārtības jautājumos.
 
51.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta,
telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2006.gada 8.-9.jūnija sanāksmē
izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1581 ____________________________________

(K.Peters, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2006.gada 8.-9.jūnija sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
1.1. Nākotnes izaicinājumi elektronisko sakaru pakalpojumu regulējošā ietvarā;
1.2. Pārskatītais priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sabiedriskajiem pakalpojumiem pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu un autoceļiem;
1.3. Projekts Padomes secinājumiem par ceļu satiksmes drošību;
1.4. Komisijas paziņojums par iekšējo ūdensceļu transporta veicināšanu "NAIADES" - Integrēta Eiropas rīcības programma iekšējo ūdensceļu transportam;
1.5. Priekšlikums Padomes lēmumam par Protokola par Alpu konvencijas ieviešanu (Transporta protokols) parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā;
1.6. GNSS - Globāla satelītu navigācijas sistēma. Galvenie koncesijas līguma elementi - Komisijas sniegtā informācija;
1.7. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu;
1.8. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ostas valsts kontroli;
1.9. Priekšlikums Padomes regulai par kopuzņēmuma izveidi, lai īstenotu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes vadības sistēmu (SESAR) (vienotā gaisa telpa);
1.10. ES-ASV sarunas par gaisa transporta līgumu;
1.11. ES-Krievija - Sibīrijas pārlidojumi.
2. Satiksmes ministram K.Peteram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2006.gada 9.jūnija sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
3. Īpašu uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās I.Gudelei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2006.gada 8.jūnija sanāksmē jautājumā "Nākotnes izaicinājumi elektronisko sakaru pakalpojumu regulējošā ietvarā".
 
52.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta,
telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2006.gada
8.-9.jūnija sanāksmē enerģētikas jomā izskatāmajos jautājumos

TA-1579 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju apstiprināšanu Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2006.gada 8.-9.jūnija sanāksmē enerģētikas jomā izskatāmajos jautājumos".
2. Apstiprināt informatīvajā ziņojumā ietvertās nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2006.gada 8.-9.jūnija sanāksmē enerģētikas jomā izskatāmajos jautājumos:
2.1. Starptautiskie sakari enerģētikas nozarē (pozīcija Nr.1);
2.2. Iekšējais enerģētikas tirgus (pozīcija Nr.1);
2.3. Padomes secinājumu projekts: Rīcības plāns par biomasas izmantošanu (pozīcija Nr. 1);
2.4. "ZAĻĀ GRĀMATA" par energoefektivitāti vai kā ar ierobežotiem resursiem sasniegt labāku rezultātu (pozīcija Nr.1).
3. Ekonomikas ministram A.Štokenbergam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2006.gada 8.-9.jūnija sanāksmē enerģētikas jomā izskatāmajos jautājumos.
 
53.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu
un ārējo attiecību padomes 2006.gada 12.-13.jūnija sanāksmei

TA-1580 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt informatīvajā ziņojumā ietvertās nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2006.gada 12.-13.jūnija sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. Migrācija;
2.2. ES-ASV: gatavošanās sammitam;
2.3. Attiecības ar Rietumbalkāniem;
2.4. Kuba;
2.5. Irāka;
2.6. Irāna;
2.7. Tuvo Austrumu miera process.
3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavotos informatīvos ziņojumus par šādiem Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes darba kārtības jautājumiem:
3.1. Gatavošanās 15.-16.jūnija Eiropadomei;
3.2. PTO.
4. Ārlietu ministram A.Pabrikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2006.gada 12.-13.jūnija sanāksmē.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam
" Enerģētikas politikai paredzētās apropriācijas summas sadalījumu"

TA-1576 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Tiknuss, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu "Ekonomikas ministrijas programmā 29.00.00 "Enerģētikas politika" paredzētās apropriācijas sadalījums Valsts siltumapgādes sektora programmas ietvaros".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā"

VSS-479
TA-1334 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Tiknuss, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Par informatīvo ziņojumu "Par valsts galvoto reģionālo
olimpisko centru projektu realizāciju"

TA-1582 ____________________________________

(B.Rivža, E.Šneps, A.Vrubļevskis, A.Rāviņš, E.Ektermane, G.Bērziņš, R.Vējonis, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noformēt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu Ministru kabineta rīkojuma projekta veidā, papildināt to atbilstoši izteiktajiem priekšlikumiem, saskaņot ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju un iesniegt Ministru kabinetā.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst.13:40

 

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību