Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 32

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Rīgā

Nr. 32

2006.gada 13.jūnijā


Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - ekonomikas ministrs

-

A.Štokenbergs


Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

K.Peters
Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele


Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

Ē.Zvejnieks

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Papildus iekļautie jautājumi

1.§

Rīkojuma projekts "Par D.Pavļuta atbrīvošanu no
Kultūras ministrijas valsts sekretāra amata"

TA-1616 ____________________________________

(H.Demakova, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par S.Zvidriņas apstiprināšanu
Kultūras ministrijas valsts sekretāres amatā"

TA-1635 ____________________________________

(H.Demakova, O.Spurdziņš, M.Roze, G.Bērziņš, S.Zvidriņa, A.Slakteris, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas un
Rīgas ebreju reliģiskās draudzes līgumu"

TA-1648 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu un līguma projektu parakstīšanai.
Pilnvarot tieslietu ministra pienākumu izpildītāju satiksmes ministru K.Peteru parakstīt līgumu.
 

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

4.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma
objektu nodošanu privatizācijai"

VSS-501
TA-1354 ____________________________________

(K.Lore, H.Demakova, G.Bērziņš, A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegtā rīkojuma projekta 1.1., 1.2. un 1.3.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju attiecīgi precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
3. Ņemot vērā Kultūras ministrijas izteiktos iebildumus, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.4.apakšpunktā minētā valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai atlikt. Kultūras ministrijai nedēļas laikā izvērtēt, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai ir nepieciešams nekustamais īpašums Rīgā, Brīvības ielā 96, kadastra Nr. 0100 028 0049, un, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt attiecīgo tiesību akta projektu ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotajai darba grupai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūlija rīkojumā
Nr.493 "Par Kultūras ministrijas un tās padotības iestāžu valdījumā esošu valsts
nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""

VSS-502
TA-1356 ____________________________________

(K.Lore, A.Štokenbergs)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo valsts akciju sabiedrības
"Privatizācijas aģentūra" turējumā esošo 105300 akciju sabiedrības
"Pasaules tirdzniecības centrs "Rīga"" akciju nodošanu privatizācijai"

VSS-563
TA-1369 ____________________________________

(K.Lore, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu
valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"

VSS-377
TA-1191 ____________________________________

(O.Spurdziņš, M.Kaijaks, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai līdz 2006.gada 1.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektus par šādu nekustamo īpašumu izslēgšanu no valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitāla un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:
2.1. nekustamais īpašums (kadastra Nr. 0100 008 0062) - zemes vienība 459 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 008 0062) un četrstāvu ķieģeļu noliktava (kadastra apzīmējums 0100 008 0062 001) Rīgā, Arsenāla ielā 5;
2.2. nekustamais īpašums (kadastra Nr. 0100 005 0074) - zemes vienība 746 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 005 0074) un četrstāvu ēka (kadastra apzīmējums 0100 005 0074 001) ar izbūvētu pagrabu zem pagalma Rīgā, Aspazijas bulvārī 32;
2.3. nekustamais īpašums (kadastra Nr. 0100 005 0076) - zemes vienība 1098 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 005 0076), četrstāvu skolas ēka (kadastra apzīmējums 0100 005 0076 001) un trīsstāvu skolas ēka (kadastra apzīmējums 0100 005 0076 002) Rīgā, Aspazijas bulvārī 34;
2.4. nekustamais īpašums (kadastra Nr. 0100 027 0054) - zemes vienība 5584 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 027 0054) un trīsstāvu administratīvā ēka (kadastra apzīmējums 0100 027 0054 001) Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 99;
2.5. nekustamais īpašums (kadastra Nr. 0100 005 0026) - zemes vienība 818 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 005 0026) un piecstāvu administratīvā ēka (kadastra apzīmējums 0100 005 0026 001) ar pagrabu zem pagalma (kadastra apzīmējums 0100 005 0026 002) Rīgā, Merķeļa ielā 7;
2.6. nekustamais īpašums (kadastra Nr. 0100 008 0024) - zemes vienība 232 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 008 0024) un sešstāvu administratīvā ēka (kadastra apzīmējums 0100 008 0024 001) un mūra pagrabs zem pagalma (kadastra apzīmējums 0100 008 0024 002) Rīgā, Miesnieku ielā 9;
2.7. nekustamais īpašums (kadastra Nr. 0100 002 0086) - zemes vienība 251 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 002 0086) un trīsstāvu administratīvā ēka (kadastra apzīmējums 0100 002 0086 001) Rīgā, Skārņu ielā 22;
2.8. nekustamais īpašums (kadastra Nr. 0100 007 0092) - zemes vienība 438 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 007 0092) un piecstāvu administratīvā ēka (kadastra apzīmējums 0100 007 0092 001) ar pagrabu zem pagalma (kadastra apzīmējums 0100 007 0092 002) un pagalma izbūves Rīgā, Tirgoņu ielā 6, Mazajā Monētu ielā 3.
 

 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

8.§

Par 1949.gada 12.augusta Ženēvas konvenciju Papildprotokolu
par papildu atšķirības emblēmas apstiprināšanu

VSS-556
TA-1513 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Apvienoto Nāciju Organizācijā (Ženēvā) parakstīt Papildprotokolu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Ārlietu ministrijai pēc Papildprotokola parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Papildprotokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
9.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā elektroniski Eiropas Komisijai iesniedz atbalsta
programmu un individuālo atbalsta projektu pieteikumus un kādā piešķir
un anulē atbalsta pieteikumu elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības"

VSS-533
TA-1575 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

VSS-409
TA-1280 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par zemesgabala Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 44,
nodošanu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-411
TA-1150 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos
Nr.674 "Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem
objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti""

VSS-445
TA-1272 ____________________________________

(Dz.Jaundžeikars, J.Morozovs, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos
Nr.42 "Noziedzības novēršanas padomes nolikums""

VSS-189
TA-1211 ____________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.septembra rīkojumā
Nr.717 "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošu valsts nekustamo
īpašumu nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā""

VSS-1902
TA-1297 ____________________________________

(B.Rivža, M.Roze, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra
saglabāšanas un aizsardzības likumā"

VSS-1639
TA-1360 ____________________________________

(H.Demakova, A.Štokenbergs)

Ņemot vērā kultūras ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt līdz 2006.gada novembrim.
 
16.§
Noteikumu projekts "Atkritumu poligonu ierīkošanas, poligonu un izgāztuvju
apsaimniekošanas un slēgšanas kārtība un prasības poligonu un izgāztuvju rekultivācijai"

VSS-1605
TA-559 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Virszemes ūdensobjektu un
ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība"

VSS-1654
TA-1131 ____________________________________

 (R.Vējonis, M.Roze, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 2.1. un 23.2.apakšpunkta redakciju atbilstoši zemkopības ministra priekšlikumiem un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu
primārai ražošanai un tiešai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā"

VSS-162
TA-803 ____________________________________

(M.Roze, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atļautajām dzīvnieku
barības piedevām un bioproteīniem un to aprites kārtību"

VSS-106
TA-740 ____________________________________

(M.Roze, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

 

Politikas plānošanas dokumenti

20.§

Plāna projekts "Bērniem piemērota Latvija" 2006.gadam

VSS-101
TA-864 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Štokenbergs)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Ieslodzīto izglītības politikas pamatnostādņu
projekts 2006.-2010.gadam

VSS-1918
TA-938 ____________________________________

(K.Peters, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

 

Informatīvie ziņojumi

22.§

Nacionālo bruņoto spēku Militārās policijas Izziņas
dienesta reorganizācijas nepieciešamības izvērtējums

TA-950 ____________________________________

(A.Slakteris, G.Bērziņš, Dz.Jaundžeikars, A.Štokenbergs)

Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
23.§
Par Valsts valodas centra kapacitāti

TA-1408 ____________________________________

(K.Peters, A.Timuška, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Valsts valodas centra administratīvās kapacitātes nostiprināšanai 2007.gadā, kā arī valsts valodas lietošanu regulējošo normatīvo aktu pārraudzības uzlabošanas nodrošināšanai 2007.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
24.§
Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma saistību izpildi

TA-1441 ____________________________________

(K.Peters, E.Šķibele, M.Roze, E.Ektermane, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministrijām veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu nepārņemto Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanu informatīvā ziņojuma pielikumā Nr.1 noteiktajos pārņemšanas termiņos.
3. Zemkopības ministrijai:
3.1. līdz 2006.gada 31.decembrim nodrošināt tiesību akta projekta iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā, kas nepieciešams Eiropas Savienības Direktīvas 2006/26/EK pārņemšanai;
3.2. līdz 2006.gada 31.decembrim nodrošināt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.oktobra noteikumos Nr.323 "Noteikumi par vispārīgajām prasībām diētiskās pārtikas nekaitīgumam, kvalitātei un marķējumam, kā arī par diētiskās pārtikas atbilstības novērtēšanas un tās izmaksu segšanas kārtību"" un noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.155 "Obligātās nekaitīguma prasības diētiskajai pārtikai cilvēkiem ar veselības traucējumiem un prasības marķējumam"" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā;
3.3. līdz 2007.gada 10.aprīlim nodrošināt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos Nr.725 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību"" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā;
3.4. līdz 2007.gada 1.jūlijam nodrošināt noteikumu projekta "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā;
3.5. līdz 2006.gada 4.novembrim nodrošināt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.237 "Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām"" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā.
4. Iekšlietu ministrijai:
4.1. līdz 2006.gada 5.augustam nodrošināt tiesību aktu projektu iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā, kas nepieciešami Eiropas Savienības Direktīvas 2004/81/EK pārņemšanai;
4.2. līdz 2006.gada 10.oktobrim nodrošināt likumprojekta "Grozījumi Patvēruma likumā" un nepieciešamā noteikumu projekta, kas pārņem Direktīvu 2004/83/EK, iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā;
4.3. līdz 2007.gada 1.decembrim nodrošināt tiesību aktu projektu iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā, kas nepieciešami Eiropas Savienības Direktīvas 2005/85/EK pārņemšanai;
4.4. līdz 2007.gada 11.janvārim nodrošināt likumprojekta "Grozījumi izglītības likumā", likumprojekta "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā", noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.822 "Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)"" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā.
5. Vides ministrijai:
5.1. līdz 2006.gada 11.augustam nodrošināt noteikumu projekta "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā;
5.2. līdz 2007.gada 1.martam nodrošināt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība"" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā;
5.3. līdz 2007.gada 1.martam nodrošināt tiesību aktu projektu iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā, kas nepieciešami Eiropas Savienības Direktīvas 2005/35/EK pārņemšanai;
5.4. līdz 2007.gada 10.augustam nodrošināt tiesību aktu projektu iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā, kas nepieciešami Eiropas Savienības Direktīvas 2005/32/EK pārņemšanai.
6. Labklājības ministrijai:
6.1. līdz 2007.gada 31.augustam nodrošināt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumos Nr.399 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietās"" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā;
6.2. līdz 2007.gada 21.decembrim nodrošināt nepieciešamo tiesību aktu projektu iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā, kas nepieciešami Eiropas Savienības Direktīvas 2004/113/EK pārņemšanai.
7. Izglītības un zinātnes ministrijai:
7.1. līdz 2007.gada 12.oktobrim nodrošināt likumprojekta "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā", Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.342 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansēšanas kārtība"", noteikumu projekta "Tirgus orientēto pētījumu finansējuma piešķiršanas, izlietošanas un atskaitīšanās noteikumi", noteikumu projekta "Kārtība, kādā piesakāmas, eksportējamas un finansējamas valsts pētījumu programmas" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā;
7.2. līdz 2007.gada 20.oktobrim nodrošināt likumprojekta "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā.
8. Ekonomikas ministrijai:
8.1. līdz 2007.gada 9.janvārim nodrošināt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.272 "Noteikumi par tekstilšķiedru sastāva norādīšanu tekstilizstrādājumu marķējumā"" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā;
8.2. līdz 2007.gada 12.jūnijam nodrošināt likumprojekta "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" un likumprojekta "Grozījumi Reklāmas likumā" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā;
8.3. līdz 2008.gada 24.februārim nodrošināt nepieciešamo tiesību aktu projektu iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā, kas nepieciešami Eiropas Savienības Direktīvas 2005/89/EK pārņemšanai.
9. Finanšu ministrijai:
9.1. līdz 2007.gada 20.janvārim nodrošināt likumprojekta "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā;
9.2. līdz 2007.gada 11.jūnijam nodrošināt likumprojekta "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā;
9.3. līdz 2007.gada 10.decembrim nodrošināt likumprojekta "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā" un likumprojekta "Pārapdrošināšanas likums" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā.
10. Satiksmes ministrijai:
10.1. līdz 2006.gada 9.septembrim nodrošināt likumprojekta "Grozījumi autopārvadājumu likumā" un Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Noteikumi par prasībām mācību iestādēm un speciālistiem, kas sagatavo transportlīdzekļu vadītājus, un transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas programmām"" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā;
10.2. līdz 2007.gada 15.jūnijam nodrošināt noteikumu projekta "Kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzības noteikumi" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā;
10.3. līdz 2008.gada 26.jūlijam nodrošināt tiesību aktu projektu iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā, kas nepieciešami Eiropas Savienības Direktīvas 2005/47/EK pārņemšanai.
11. Veselības ministrijai:
11.1. līdz 2006.gada 1.novembrim nodrošināt noteikumu projekta "Cilvēka audu un orgānu uzkrāšanas, uzglabāšanas un izmantošanas noteikumi" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā;
11.2. līdz 2007.gada 24.februārim nodrošināt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.158 "Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu lietošanas un tirdzniecības ierobežojumiem un aizliegumiem"" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā;
11.3. līdz 2007.gada 1.martam nodrošināt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība"" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā.
12. Tieslietu ministrijai līdz 2006.gada 30.decembrim nodrošināt likumprojekta "Grozījumi Komerclikumā" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā.
13. Valsts kancelejai (Juridiskajam departamentam) sagatavot Ministru prezidenta rīkojuma projektu par darba grupas izveidošanu, lai sagatavotu priekšlikumus direktīvu pārņemšanas tiesiskā mehānisma uzlabošanai.
14. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Eiropas lietu komisijai.
 
25.§
Par risinājuma gaitu jautājumā par pārtikas produktu krājumiem

TA-1372 ____________________________________

(M.Roze, A.Štokenbergs)
1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijai turpināt sarunas ar Eiropas Komisiju par lauksaimniecības produktu lieko krājumu samazināšanu.
3. Valsts ieņēmumu dienestam turpināt identificēt personas, kuras ir iespējamās lieko krājumu turētājas, kā arī personas, kuras nav atbilstoši likumā "Par lauksaimniecības produktu krājumu deklarēšanu un maksājumu piemērošanu liekajiem krājumiem saistībā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai" noteiktajai kārtībai deklarējušas lauksaimniecības produktu krājumus.
4. Zemkopības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju līdz 2006.gada 15.novembrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par risinājuma gaitu jautājumā par pārtikas produktu krājumiem.
 

 

Ministru kabineta lieta

26.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta
2003.gada 18.marta noteikumos Nr.119 "Noteikumi par augstāko
virsnieku militārajām dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""

TA-1350 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo
pieslēgumu elektroenerģijas pārvaldes sistēmai"

VSS-1868
TA-585 ____________________________________

(V.Andrējeva, G.Bērziņš, U.Sarma, P.Barons, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par reģionālo
atbalstu Latvijas Republikā 2007.-2013.gadā"

TA-1574 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""

VSS-362
TA-1437 ____________________________________

(D.Staķe, O.Spurdziņš, G.Bērziņš, A.Slakteris, J.Muižniece, O.Braža,
E.Ektermane, A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai precizēt likumprojektu, svītrojot 8.pantā ietvertā 47.punktā vārdus "pēc pieprasījuma".
3. Labklājības ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar Finanšu ministrijas iesniegto un Ministru kabineta atbalstīto 2007.gada valsts budžeta likumprojektu paketi.
 
30.§
Par Valsts kontroles prioritārajiem pasākumiem 2007.gadā

SAN - 1609____________________________________

(I.Sudraba, A.Tiknuss, O.Spurdziņš, G.Bērziņš, M.Roze, A.Slakteris,
H.Demakova, A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt papildu finansējuma iekļaušanu Valsts kontroles 2007.gada valsts budžeta izdevumu "mērķa griestos" šādiem prioritārajiem pasākumiem:
1.1. biroja telpu nomai Valsts kontroles vajadzībām 515610 latu apmērā, tajā skaitā nomas maksas nodrošināšanai - 202960 latu apmērā un telpu iekārtošanai un pārcelšanās nodrošināšanai - 312650 latu apmērā;
1.2. informācijas tehnoloģiju ieviešanai revīziju procesā 157000 latu apmērā.
2. Jautājumu par Valsts kontroles darbinieku darba samaksas nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu 576529 latu apmērā izskatīt vienlaikus ar visu ministriju prioritāšu pieteikumiem valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.
3. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") triju mēnešu laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē jautājumu par iespējamiem risinājumiem Valsts kontroles administratīvās ēkas, Rīgā, K.Valdemāra ielā 26, turpmākajai apsaimniekošanai.
 

 

Papildus iekļautie jautājumi

31.§

Latvijas nacionālā (sākotnējā) pozīcija par priekšlikumu
Padomes Pamatlēmumam par Eiropas Savienības dalībvalstu
spriedumu ņemšanu vērā jauna kriminālprocesa gaitā

TA-1628 ____________________________________

(I.Nikuļceva, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par priekšlikumu Padomes Pamatlēmumam par Eiropas Savienības dalībvalstu spriedumu ņemšanu vērā jauna kriminālprocesa gaitā.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo (sākotnējo) pozīciju par priekšlikumu Padomes Pamatlēmumam par Eiropas Savienības dalībvalstu spriedumu ņemšanu vērā jauna kriminālprocesa gaitā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Par Saprašanās memorandu starp Latvijas Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem, Igaunijas Aizsardzības spēkiem un Lietuvas Bruņotajiem spēkiem
par ieroču vadības speciālistu kopējām apmācībām gaisa kuģu pārtveršanas kaujas
uzdevumiem un to saistīto izdevumu sadali"

TA-1609 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieri parakstīt saprašanās memorandu.
 
33.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Zinātnes padomes
ekspertu komisiju izveidošanu un darbību"

TA-1610 ____________________________________

(B.Rivža, A.Štokenbergs)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
34.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par komercdarbības
atbalsta sniegšanu projektiem EUREKA programmas ietvaros"

TA-1496 ____________________________________

(B.Rivža, A.Štokenbergs)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot un līdz 2006.gada 15.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā", paredzot deleģējumu Ministru kabinetam apstiprināt valsts atbalsta programmas sadarbības projektiem pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomā.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par brīvdienu noteikšanu"

TA-1631 ____________________________________

(A.Slakteris, E.Korčagins, E.Rinkēvičs, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Par Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības
ministrijas un Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, un Lietuvas Republikas
nacionālās aizsardzības ministra, un Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra,
un Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par pamata
noteikumiem Eiropas Savienības kaujas grupai (EU BG 2010)"

VSS-397
TA-1638 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt saprašanās memorandu.
 
37.§

Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta asignējumu
pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem"

TA-1634 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Likumprojekts "Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums"

VSS-1739
TA-1058 ____________________________________

(M.Kučinskis, A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs.
 
39.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par
dāvinājumu SIA "Cinevilla Studio""

TA-1604 ____________________________________

(A.Slakteris, H.Demakova, O.Spurdziņš, E.Ektermane, G.Veismane, E.Rinkēvičs, G.Bērziņš, M.Roze, R.Vējonis, B.Rivža, A.Baštiks, A.Štokenbergs)

1. Konceptuāli atbalstīt priekšlikumu par norakstāmu materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Latvijas kinematogrāfijas vajadzībām.
2. Ņemot vērā izteiktos atšķirīgos viedokļus par noteikumu pieņemšanas pamatojumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
3. Valsts kancelejai kopīgi ar Aizsardzības ministriju, Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju līdz 2006.gada 19.jūnijam sagatavot priekšlikumus jautājuma risinājumam.
 
40.§
Latvijas nacionālā pozīcija 2006.gada 15.-16.jūnija Eiropadomei

TA-1646 ____________________________________

(O.Spurdziņš, N.Popēns, A.Štokenbergs)
1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas apstiprināšanu 2006.gada 15.-16.jūnija Eiropadomei".
2. Apstiprināt informatīvajā ziņojumā ietverto nacionālo pozīciju.
3. Ministru prezidentam A.Kalvītim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropadomes 2006.gada 15.-16.jūnija sanāksmē.
 
41.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības
Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes
2006.gada 19.jūnija sanāksmei

TA-1652 ____________________________________

(M.Roze, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt informatīvajā ziņojumā ietvertās nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2006.gada 19.jūnija sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. "Kopienas rīcības plāns par dzīvnieku aizsardzību un labturību (2006.-2010.gadam)";
2.2. "Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko nosaka obligātos noteikumus cāļu aizsardzībai, ko audzē gaļas ieguvei".
3. Zemkopības ministram M.Rozem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2006.gada 19.jūnija sanāksmē.
 
42.§
Likumprojekts "Par Daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm,
Albānijas Republiku, bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu,
Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju,
Serbiju un Melnkalni un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par
Eiropas Kopējās aviācijas telpas (EKAT) izveidi"

TA-1643 ____________________________________

(K.Peters, A.Štokenbergs)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot Daudzpusējo nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Pilnvarot ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Eiropas Savienībā parakstīt Daudzpusējo nolīgumu.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvokļa īpašumu Rīgā, Gramzdas ielā 21-84,
Slokas ielā 134-72, Valdeķu ielā 52/4-71 un Anniņmuižas bulvārī 22-16,
pirkšanu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai"

TA-1649 ____________________________________

(H.Demakova, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

 

Ministru kabineta lieta
____________________
(slēgtā daļa)

44.§

TA-1534 - DV ____________________________________

Dienesta vajadzībām
 
45.§

SAN - 1698 - DV____________________________________

Dienesta vajadzībām
 
46.§

 

TA-1615 - DV____________________________________

Dienesta vajadzībām
 
47.§

186 - s____________________________________

Slepeni
 
48.§
Par ieroču balstu sistēmas iepirkumu

187 - k____________________________________

(A.Slakteris, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§

188 - k____________________________________

Konfidenciāli
 
50.§

189 - k____________________________________

Konfidenciāli
 
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par starptautisko pretterorisma mācību
SHAMROCK KEY norisi un to laikā gūtajiem secinājumiem"

191 - k____________________________________

(A.Slakteris, E.Rinkēvičs, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministrijai:
2.1. izveidot darba grupu un sešu mēnešu laikā izstrādāt kārtību, kādā valsts augstākās amatpersonas tiek nodrošinātas ar sakaru līdzekļiem nozīmīgu lēmumu pieņemšanai, kā arī krīzes situācijās;
2.2. līdz 2006.gada 31.decembrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā kārtību, kādā Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais operāciju centrs tiek izmantots vienotai valsts līmeņa krīžu vadībai;
2.3. līdz 2006.gada 31.decembrim precizēt Ministru kabineta 2002.gada 17.septembra rīkojumu Nr.516 "Par Ārvalstu bruņotos spēkus uzņemošās valsts atbalsta sistēmas pamatnostādnēm", paredzot transporta kustības kontroles funkciju pilnveidošanu, kā arī precizēt uzņemošās valsts atbalsta sniegšanas kārtību krīzes situācijās.
 
52.§

199 - k____________________________________

Konfidenciāli
 

Sēdi slēdz plkst.15.55

 

 

Ministru prezidenta vietā - 
ekonomikas ministrs
A.Štokenbergs

 

 Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību