Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 40

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 40

2006.gada 1.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

A.Štokenbergs

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

K.Peters
Tieslietu ministrs

-

G.Grīnvalds
Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības
integrācijas lietās


-


 K.Pētersone

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

Ē.Zvejnieks

Valsts kontroliere I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par 2006./2007.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

VSS-436
TA-1277 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā"

VSS-255
TA-1247 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Tiknuss, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides ministrijai saskaņot likumprojekta 4.pantā minēto pārejas noteikumu 17.punkta redakciju ar Iepirkumu uzraudzības biroju un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījums likumā
"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""

VSS-256
TA-1248 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
4.§
Likumprojekts "Maksātnespējas likums"

VSS-1489
TA-484 ____________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Latvijas Komercbanku asociāciju līdz 2007.gada 31.decembrim veikt papildu izpētes darbu saistībā ar likumprojektā noteiktā parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa īstenošanas priekšnosacījumiem.
4. Attiecīgajām ministrijām izvērtēt un mēneša laikā pēc Maksātnespējas likuma izsludināšanas iesniegt Tieslietu ministrijā informāciju par nepieciešamību izdarīt grozījumus šādos likumos:
4.1. Ekonomikas ministrijai:
4.1.1. likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem";
4.1.2. likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju";
4.1.3. Komercdarbības atbalsta kontroles likumā;
4.1.4. Konkurences likumā;
4.1.5. Tūrisma likumā;
4.2. Finanšu ministrijai:
4.2.1. likumā "Par nodokļiem un nodevām";
4.2.2. Finanšu instrumentu tirgus likumā;
4.2.3. likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu";
4.2.4. likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām";
4.2.5. Muitas likumā;
4.2.6. likumā "Par biržām";
4.2.7. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā;
4.2.8. Kredītiestāžu likumā;
4.2.9. likumā "Par privātajiem pensiju fondiem";
4.2.10. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā;
4.2.11. likumā "Par apdrošināšanas līgumu";
4.2.12. Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā;
4.2.13. Hipotekāro ķīlu zīmju likumā;
4.2.14. Noguldījumu garantiju likumā;
4.2.15. Krājaizdevu sabiedrību likumā;
4.2.16. likumā "Par zvērinātiem revidentiem";
4.2.17. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā;
4.2.18. likumā "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām";
4.2.19. likumā "Par grāmatvedību";
4.2.20. likumā "Par izlozēm un azartspēlēm";
4.2.21. Ieguldītāju aizsardzības likumā;
4.2.22. likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās";
4.2.23. Koncesiju likumā;
4.2.24. likumā "Par pašvaldību budžetiem";
4.2.25. likumā "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību";
4.2.26. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā;
4.3. Izglītības un zinātnes ministrijai - Augstskolu likumā;
4.4. Labklājības ministrijai:
4.4.1. likumā "Par sociālo drošību";
4.4.2. Valsts fondēto pensiju likumā;
4.4.3. Darba likumā;
4.5. Satiksmes ministrijai:
4.5.1. Jūras kodeksā;
4.5.2. Pasta likumā;
4.6. Tieslietu ministrijai:
4.6.1. Civillikumā;
4.6.2. Zemesgrāmatu likumā;
4.6.3. likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru";
4.6.4. Komerclikumā;
4.6.5. Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā;
4.6.6. likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā";
4.6.7. Biedrību un nodibinājumu likumā;
4.6.8. likumā "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu";
4.6.9. Latvijas Republikas Advokatūras likumā;
4.6.10. Notariāta likumā;
4.6.11. likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām";
4.6.12. likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās";
4.6.13. Kooperatīvo sabiedrību likumā;
4.6.14. Komercķīlas likumā;
4.6.15. Tiesu izpildītāju likumā;
4.6.16. Koncernu likumā;
4.6.17. likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm";
4.7. Veselības ministrijai:
4.7.1. Farmācijas likumā;
4.7.2. likumā "Par prakses ārstiem";
4.8. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam - Elektronisko dokumentu likumā.
5. Tieslietu ministrijai apkopot šī protokollēmuma 4.punktā minēto institūciju iesniegto informāciju un triju mēnešu laikā pēc Maksātnespējas likuma izsludināšanas iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par nepieciešamību izdarīt grozījumus attiecīgajos likumos.
6. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu likumā noteikto normu īstenošanai 2007.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-1490
TA-472 ____________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-1491
TA-459 ____________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

7.§

Rīkojuma projekts "Par S.Zlatoustovu"

TA-2033-IP ____________________________________

(G.Grīnvalds, S.Zlatoustovs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Rumānijas
valdības līgumu par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību"

VSS-745
TA-1793 ____________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Rumānijā parakstīt līgumu.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.janvāra noteikumos
Nr.46 "Kārtība, kādā par valsts līdzekļiem apbedī atvaļinātos karavīrus""

VSS-640
TA-1878 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.jūnija rīkojumā
Nr.385 "Par ministriju un citu valsts iestāžu kompetenci Eiropas Savienības jautājumos""

VSS-634
TA-2046 ____________________________________

(G.Grīnvalds, R.Danelsons, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja
prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu"

VSS-87
TA-1587 ____________________________________

(A.Štokenbergs, I.Gudele, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju izvērtēt iespēju papildināt noteikumu projekta 3. un 5.punktu, paredzot, ka pieprasījumu var iesniegt arī elektroniski, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2007.gadā un turpmākajos gados Patērētāju tiesību aizsardzības centram vienas štata vienības izveidošanai, lai nodrošinātu ekspertīžu veikšanu un datu bāzes uzturēšanu, izskatīt kopā ar ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts metroloģiskās
inspekcijas reorganizāciju"

VSS-814
TA-2038 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Patērētāju tiesību
aizsardzības centra nolikums"

VSS-815
TA-2039 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras
"Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" izveidi"

VSS-810
TA-2042 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras
"Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" nolikums"

VSS-812
TA-2041 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījums
Būvniecības nacionālajā programmā"

VSS-529
TA-1647 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Iekšējā audita padomes nolikums"

VSS-679
TA-1850 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada
10.jūnija noteikumos Nr.307 "Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība""

VSS-677
TA-1848 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūlija rīkojumā
Nr.493 "Par Kultūras ministrijas un tās padotības iestāžu valdījumā esošu valsts
nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""

VSS-535
TA-1274 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos
Nr.567 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu
darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksu""

VSS-660
TA-1689 ____________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai, ņemot vērā šī protokola 62.paragrāfu.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par izceļošanas pabalstu Krievijas militārajiem
pensionāriem, kuri izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas"

TA-1992 ____________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Par Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra sēdes protokollēmuma
(prot. Nr.50 35.§) "Par Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanu" izpildi

TA-1876 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 35.§) "Par Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanu" izpildi, pagarināt tā 3.punktā minētā uzdevuma izpildi līdz 2006.gada 30.septembrim.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada
17.februāra rīkojumā Nr.73 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

VSS-782
TA-1857 ____________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valsts 1. un 2.šķiras autoceļa
nodošanu Rīgas rajona Ropažu novada pašvaldības īpašumā"

VSS-692
TA-1881 ____________________________________

(K.Peters, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valsts 2.šķiras autoceļa nodošanu
Daugavpils rajona Nīcgales pagasta pašvaldības īpašumā"

VSS-693
TA-1884 ____________________________________

(K.Peters, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada
6.jūlija noteikumos Nr.245 "Noteikumi par valsts autoceļu sarakstiem""

VSS-694
TA-1883 ____________________________________

(K.Peters, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par zemesgabala ieguldīšanu
valsts akciju sabiedrības "Latvijas pasts" pamatkapitālā"

VSS-320
TA-1288 ____________________________________

(K.Peters, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa sēdes protokollēmumā
(prot. Nr.24 67.§) "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā
"Hirst pret Apvienoto Karalisti"" dotā uzdevuma izpildi

TA-1769 ____________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr.24 67.§) "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Hirst pret Apvienoto Karalisti"", noteikt konceptuālā ziņojuma par nepieciešamajiem grozījumiem tiesību aktos, kas regulē ieslodzīto balsošanas tiesības un to procesuālo nodrošinājumu, iesniegšanas termiņu Ministru kabinetā līdz 2007.gada 1.martam.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta
2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.163 "Noteikumi par
trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām""

VSS-560
TA-1600 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ņemot vērā, ka noteikumu projektā minētos standartus galvenokārt izmanto trokšņa emisijas noteikšanai iekārtām, kuras pašlaik Latvijā netiek ražotas, Vides ministrijai nodrošināt šajos noteikumos minēto standartu tulkošanu, ja ir saņemts pamatots iesniegums par standartu izmantošanas nepieciešamību.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā"

VSS-470
TA-1606 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
31.§
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras
"Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts" nolikums"

VSS-667
TA-1644 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa
"Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana" vadlīnijām un projekta
iesnieguma veidlapu"

VSS-853
TA-2053 ____________________________________

(M.Roze, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Tieslietu ministrijas atzinumu, un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu
iesniegumu konkursa "Piekrastes zvejas attīstība"
vadlīnijām un projekta iesnieguma veidlapu"

VSS-855
TA-2043 ____________________________________

(M.Roze, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Tieslietu ministrijas atzinumu, un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Politikas plānošanas dokuments

34.§

Koncepcijas projekts "Terorisma draudu līmeņu sistēmas izveide"

TA-1320 ____________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Informatīvie ziņojumi

35.§

Par Eiropas Kopienas aģentūrām

VSS-768
TA-2060 ____________________________________

(G.Grīnvalds, N.Popēns, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai līdz 2006.gada 1.oktobrim izveidot starpministriju darba grupu, pieaicinot ministriju, īpašu uzdevumu ministru sekretariātu pārstāvjus, kas nodrošina Latvijas dalību Eiropas Kopienas aģentūrās, kā arī iesaistīto tiešās valsts pārvaldes iestāžu pārstāvjus.
3. Darba grupai līdz 2006.gada 1.novembrim izvērtēt nepieciešamību papildināt Ministru kabineta 2004.gada 14.jūlija rīkojumu Nr.490 "Par Latvijas dalību Eiropas Kopienu aģentūrās" ar koordinācijas mehānismu, kādā tiek saskaņota valsts pārvaldes iestāžu viedokļa paušana, atbalstot un izvirzot kandidatūras vēlētajiem Eiropas Kopienas aģentūru un citu Eiropas Savienības struktūru amatiem, kā arī Eiropas Kopienas aģentūru un citu Eiropas Savienības struktūru atrašanās vietām.
4. Ārlietu ministrijai izstrādāt un līdz 2007.gada 1.martam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību aktu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2004.gada 14.jūlija rīkojumā Nr.490 "Par Latvijas dalību Eiropas Kopienu aģentūrās", nosakot ministriju atbildību par jaunizveidotajām aģentūrām, kā arī nepieciešamos papildinājumus par koordinācijas mehānismu, ja par tādiem vienojas darba grupa saskaņā ar šī protokollēmuma 3.punktā noteikto.
 
36.§
Par Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra sēdes protokollēmumā
(prot. Nr.58 33.§) "Par Operatīvās darbības likuma 4.panta piektās daļas
atbilstību normatīvajiem aktiem par bērna tiesībām" dotā uzdevuma izpildi

TA-920 ____________________________________

(K.Peters, L.Andersone, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai bērnu un ģimenes lietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu par Operatīvās darbības likuma normu atbilstību normatīvajiem aktiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Iekšlietu ministrijai un Tieslietu ministrijai atbilstoši kompetencei organizēt apmācību valsts drošības, aizsardzības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas iestāžu darbiniekiem, kā arī citu operatīvās darbības veikšanai pilnvarotu valsts institūciju darbiniekiem par bērnu tiesību normu ievērošanu, veicot operatīvās darbības, saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumiem Nr.729 "Noteikumi par speciālu zināšanu apguves kārtību bērnu tiesību aizsardzības jomā un šo zināšanu saturu".
3. Lūgt Ģenerālprokuratūru rast iespēju organizēt apmācību īpaši pilnvarotajiem prokuroriem par bērnu tiesību aizsardzības normu ievērošanas nodrošināšanu, veicot operatīvās darbības uzraudzību.
4. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Vidzemes apgabaltiesas Madonas pastāvīgajai sesijai.
 
37.§
Par Kriminālprocesa likuma piemērošanas
problēmām un to risinājumiem

TA-1549 ____________________________________

(G.Grīnvalds, V.Rūsiņa, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informāciju par Kriminālprocesa likuma piemērošanas problēmām un to risinājumiem.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. līdz 2006.gada 1.septembrim, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 84.panta trešajā daļā paredzēto pilnvarojumu, izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par advokāta samaksu par valsts nodrošinātas juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā un samaksas kārtību;
2.2. līdz 2006.gada 1.oktobrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Kredītiestāžu likuma 63.panta pirmās daļas 4.punktā, likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem", Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta noteikumos Nr.585 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība".
3. Iekšlietu ministrijai līdz 2006.gada 1.oktobrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 4.oktobra noteikumos Nr.756 "Noziedzīgu nodarījumu reģistra noteikumi", paredzot arī kārtību, kādā nosūtāma informācija par kriminālprocesiem, kuri uzsākti pēc noziedzīgu nodarījumu grupas objekta, bet izmeklēšanas gaitā ir noskaidrota noziedzīga nodarījuma kvalifikācija.
4. Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Ģenerālprokuratūras priekšlikumus par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Kriminālprocesa likuma normu ieviešanai 2007.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
5. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu un iesniegto informāciju Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijai un Juridiskajai komisijai.
 
38.§
Par Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra sēdes protokollēmumā
(prot. Nr.63 28.§) "Par Ministru kabineta 2005.gada 26.aprīļa sēdes
protokollēmuma (prot. Nr.23 44.§) "Par bērna uzvārda noteikšanu, ja vienam
vai abiem bērna vecākiem ir ārvalsts pilsonība" izpildi" noteiktā uzdevuma izpildi

TA-1747 ____________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta 2005.gada 26.aprīļa protokollēmuma (prot. Nr.23 44.§) 2.punktā doto uzdevumu izpildi, noteikt, ka šo uzdevumu izpilde zaudējusi aktualitāti.
3. Iekšlietu ministrijai triju mēnešu laikā izstrādāt un iekšlietu ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par problēmjautājumiem personu apliecinošos un ceļošanas dokumentos saistībā ar Eiropas Kopienu Tiesas lietas C-148/02 Garcia Avello izpildi, kā arī šīs lietas secinājumu ieviešanas nacionālajos tiesību aktos nepieciešamību un lietderību.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai triju mēnešu laikā izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par personvārdu pareizrakstības, atveides un identifikācijas dokumentos atbilstību Eiropas Kopienu Tiesas lietas C-148/02 Garcia Avello spriedumam, kā arī šīs lietas secinājumu ieviešanas nacionālajos tiesību aktos nepieciešamību un lietderību.
5. Tieslietu ministrijai, sadarbojoties ar Iekšlietu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju, izstrādāt un tieslietu ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību aktu projektus par grozījumiem normatīvajos aktos, lai saskaņotu Latvijas normatīvos aktus ar Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu lietā C-148/02 Garcia Avello koncepcijas projektā "Starptautisko privāttiesību nacionālā regulējumu koncepcija".
 

Ministru kabineta lieta

39.§

Valsts finanšu informācijas sistēmas attīstības koncepcijas projekts

VSS-432
TA-1537 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Papildus iekļautie jautājumi

40.§

Par valsts sabiedrību ar ierobežotu
atbildību "Latvijas Valsts mērnieks"

VSS-808
TA-2109 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" kapitāla daļas".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu
nodošanu privatizācijai"

VSS-616
TA-2009 ____________________________________

(A.Štokenbergs, K.Lore, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas izteiktos iebildumus, atlikt jautājuma izskatīšanu par betona segumu (kadastra apzīmējumi 01001212485 001 un 01001212485 002) Rīgā, Piedrujas ielā 3a, un tiem piekrītošā zemesgabala Rīgā, Piedrujas ielā b/n (kadastra apzīmējums 0100 121 2485), patvertnes (kadastra apzīmējums 01001212655 001) Rīgā, Piedrujas ielā 3b, un tai piekrītošā zemesgabala Rīgā, Piedrujas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 121 2655), noliktavas (kadastra apzīmējums 01001212486 001) Rīgā, Piedrujas ielā 3c, un tai piekrītošā zemesgabala Rīgā, Piedrujas ielā b/n (kadastra apzīmējums 0100 121 2486), un trīs darbnīcu (liters 14, 15 un 24), divu angāru noliktavu (liters 16 un 17) Rīgā, Piedrujas ielā 7a, un tiem piekrītošā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 121 2487), nodošanu privatizācijai. Izglītības un zinātnes ministrijai nedēļas laikā izvērtēt, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai ir nepieciešami minētie valsts īpašuma objekti, un, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt attiecīgu tiesību akta projektu ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotajai darba grupai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada
28.februāra rīkojumā Nr.133 "Par valsts īpašuma objektu saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-617
TA-2003 ____________________________________

(A.Štokenbergs, K.Lore, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Par Latvijas Republikas valdības un
Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu

VSS-61
TA-2013 ____________________________________

(K.Peters, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai pēc līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir bērnu un ģimenes lietu ministrs.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas
"Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2006.gadā"

TA-2113 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Rīgas pilsētas Kalnciema ielas
kultūrvēsturisko objektu sakārtošanai un vides labiekārtošanai"

TA-2079 ____________________________________

(H.Demakova, S.Zvidriņa, J.Dambis, R.Vējonis, K.Pētersone, A.Štokenbergs, O.Spurdziņš, G.Veismane, G.Bērziņš, M.Roze, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Kultūras ministrijai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā izteiktās piezīmes par problēmām, ieguldot valsts līdzekļus arī privātajā īpašumā esošajos kultūras pieminekļos, kā arī precizēt rīkojuma projekta pielikumu un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par civilās aviācijas
lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju"

VSS-562
TA-1880 ____________________________________

(K.Peters, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par O.Zeiles atbrīvošanu no
Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieces amata"

TA-2106 ____________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu, ņemot vērā tieslietu ministra izteikto priekšlikumu par Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieka vietas izpildītāju iecelt Inesi Rosicku, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Kadastra objekta reģistrācijas
un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"

VSS-746
TA-2080 ____________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par investīciju projekta AG 05-65
"Valsts augu aizsardzības dienesta ēku kompleksa remonta
un rekonstrukcijas projekts" atzīšanu kā ilgtermiņa saistību"

TA-2111 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Obligātās nekaitīguma prasības
materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku"

VSS-569
TA-1877 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai tehniski precizēt noteikumu projekta 2.pielikumu atbilstoši zemkopības ministra iesniegtajam priekšlikumam un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa
"Meža īpašnieku apvienību izveidošana" vadlīnijām un projekta iesnieguma veidlapu"

TA-2107 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par līdzekļu sadalījumu Ekonomikas ministrijas
pamatbudžeta programmā 25.00.00 "Uzņēmējdarbības un uz zināšanām
balstītas ekonomikas veicināšana""

TA-2115 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-1610
TA-41 ____________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā izskatīšanai vienlaikus ar 2007.gada budžeta likumprojektu Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 23.marta noteikumos Nr.119 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra"", Ministru kabineta noteikumos "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis" iekļautos maksas pakalpojumus paredzot kā valsts nodevas objektus, ja pakalpojums atbilst valsts nodevas objektam, kā arī attiecīgus grozījumus šī protokollēmuma 1.punktā minētajos noteikumos.
 
54.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada
10.jūnija noteikumos Nr.306 "Kārtība, kādā iestādē tiek veikts iekšējais audits""

VSS-678
TA-1838 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības finanšu
resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi"

TA-2120 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Ūbelis, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai finanšu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
56.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas
valstu un valdību vadītāju sanāksmes medicīniskajai nodrošināšanai"

TA-2121 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
57.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada
31.janvāra noteikumos Nr.94 "Noteikumi par atklātu projektu iesniegumu
konkursu "Publisko interneta pieejas punktu attīstība""

TA-2124 ____________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

58.§

Rīkojuma projekts "Par jūras gaisa patruļkuģu iegādi"

TA-2055-DV ____________________________________

(G.Bērziņš, H.Černovs, R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
59.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu
lietā "Kadiķis pret Latviju"

254-k____________________________________

(G.Grīnvalds, I.Reine, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no budžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai Ls 4919,6 (ekvivalents 7000 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,7028) izmaksāšanai Arnim Kadiķim saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Kadiķis pret Latviju".
3. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Ārlietu ministriju:
3.1. divu mēnešu laikā izveidot darba grupu, ja nepieciešams, darba grupā pieaicinot arī citu iestāžu pārstāvjus, kas izvērtētu, vai un kādi grozījumi tiesību aktos ir nepieciešami, lai nodrošinātu savlaicīgu sūdzību izskatīšanu gadījumos, kad tiek skartas būtiskas indivīda cilvēktiesības;
3.2. līdz 2007.gada 1.martam izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus tiesību aktos vai arī informatīvo ziņojumu, pamatojot, kāpēc grozījumi tiesību aktos nav nepieciešami.
4. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2006.gada 4.maijā pieņemtā sprieduma lietā "Kadiķis pret Latviju" tulkojuma publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
 
60.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas
valstu un valdību vadītāju sanāksmes ietvaros izmantojamā ceļa remontam"

TA-2122-DV ____________________________________

(G.Bērziņš, E.Rinkēvičs, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Aizsardzības ministrijai precizēt rīkojuma projekta pielikuma piezīmē ietverto informāciju un iesniegt projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
61.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu un
valdību vadītāju sanāksmes akreditācijas centra remontam un Latvijas Nacionālās operas
video novērošanas sistēmas izveidei"

TA-2123-DV ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Štokenbergs, E.Rinkēvičs, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Aizsardzības ministrijai precizēt rīkojuma projekta pielikuma piezīmē ietverto informāciju un iesniegt rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
62.§
Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos
Nr.567 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu
darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksu"

256-k____________________________________

(Dz.Jaundžeikars, E.Ektermane, Ģ.Kadilis, O.Spurdziņš, G.Bērziņš,
G.Veismane, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai, ņemot vērā finanšu ministra piezīmi, precizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 20.paragrāfā minētajā noteikumu projektā un sagatavot to parakstīšanai.
4. Līdz likuma "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam"" pieņemšanai ar darba samaksas paaugstināšanu saistītos izdevumus 624068 latu apmērā segt no likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam" Iekšlietu ministrijas pamatbudžeta programmā 06.00.00 "Valsts policijas darbība" paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.
5. Priekšlikumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2006.gadā 624068 latu apmērā ar darba samaksas paaugstināšanu saistīto izdevumu segšanai Iekšlietu ministrijai iesniegt likuma "Par valsts budžetu 2006.gadam" grozījumu sagatavošanas procesā.
6. Iekšlietu ministrijai sagatavot priekšlikumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 1872204 latu apmērā ar darba samaksas paaugstināšanu saistīto izdevumu nodrošināšanai 2007.gadā un turpmākajos gados. Jautājumu izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem, sagatavojot valsts budžeta projektu kārtējam gadam.
 

Sēdi slēdz plkst.13.45

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību