Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 45

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS


Rīgā

Nr. 45

2006.gada 5.septembrī


Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis


Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris
Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.Štokenbergs

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

K.Peters
Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības
integrācijas lietās


-


 K.Pētersone

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece politikas
plānošanas un koordinācijas lietās

-

U.Klapkalne

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Valsts metroloģiskajai kontrolei
pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts"

VSS-1299
TA-862 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto Valsts kancelejas noformēto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamā
nekustamā īpašuma pazīmju klasifikācijas noteikumi"

VSS-787
TA-1958 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Uzdot Tieslietu ministrijai sagatavot grozījumu Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 45.pantā, lai precizētu Ministru kabinetam doto deleģējumu, paredzot, ka tiek noteikta pazīmju klasifikācija nekustamajam īpašumam, ko atbrīvo no aplikšanas ar nekustamā īpašuma nodokli vai kam piemēro nodokļa atvieglojumus vai nodokļa atlaidi saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" vai citiem likumiem, kā arī tam nekustamajam īpašumam, ko neņem vērā, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozi.
3. Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", ja minētie grozījumi skar ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamos objektus, kas netiek klasificēti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamā nekustamā īpašuma pazīmju klasifikācijas noteikumi", likumprojekta anotācijā jāiekļauj detalizēta informācija par likumprojektā paredzēto grozījumu fiskālo ietekmi uz katras pašvaldības budžetu atbilstoši katras pašvaldības iesniegtajiem datiem.
 
3.§
Noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības nodarbināto
aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē"

VSS-1861
TA-489 ____________________________________

(D.Staķe, G.Veismane, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai redakcionāli precizēt noteikumu projekta 13.1.apakšpunktu. Precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.
2. Valsts budžeta iestādēm noteikumu īstenošanu nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

4.§

Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Nacionālais botāniskais dārzs"
direktora pienākumu izpildītāju"

TA-2347 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto Valsts kancelejas noformēto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 10.augusta noteikumos
Nr.702 "Dabas parka "Ragakāpa" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-959
TA-2242 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 2.decembra noteikumos
Nr.396 "Noteikumi par masu aktīvās atpūtas centru, sporta būvju un ēku, kā arī to
uzturēšanai nepieciešamās zemes neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli""

TA-2336 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto Valsts kancelejas noformēto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

VSS-1046
TA-2383 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par
Nacionālo mērvienību etalonu sarakstu"

VSS-811
TA-2254 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

1. Ņemot vērā ekonomikas ministra A.Štokenberga priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
(VSS-813).
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
25.janvāra noteikumos Nr.57 "Nacionālās metroloģijas padomes nolikums""

VSS-821
TA-2257 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 22.maija noteikumos
Nr.201 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām fasētajām precēm un to
metroloģiskās kontroles kārtība""

VSS-816
TA-2258 ____________________________________

(A.Štokenbergs, K.Pētersone, A.Matīss, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 22.maija noteikumos
Nr.203 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām pudelēm, ko izmanto par
mērtraukiem, un to metroloģiskās kontroles kārtība""

VSS-817
TA-2260 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada
29.aprīļa noteikumos Nr.238 "Ekonomikas ministrijas nolikums""

VSS-818
TA-2255 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras turējumā esošo akciju sabiedrības "Pasaules tirdzniecības centrs
"Rīga"" akciju pārdošanu"

VSS-564
TA-2209 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas
Republikas un Ukrainas Ministru kabineta Apvienotajā komitejā"

VSS-1010
TA-2281 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

1. Ņemot vērā ekonomikas ministra A.Štokenberga priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai nedēļas laikā iesniegt priekšlikumus par rīkojuma projekta turpmāko virzību.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas
un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās un rūpnieciskās
sadarbības jautājumos"

TA-2322 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada
31.augusta noteikumos Nr.751 "Kārtība, kādā politisko organizāciju
(partiju) pretlikumīgi iegūtā manta nododama valsts īpašumā""

VSS-928
TA-2069 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā biedrības, arodbiedrības un reliģiskās
organizācijas saņem licenci vietēja mēroga vienreizējo izložu organizēšanai"

VSS-927
TA-2165 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par studiju kredīta dzēšanu
no valsts budžeta līdzekļiem"

VSS-751
TA-2090 ____________________________________

(B.Rivža, O.Spurdziņš, J.Ķirsons, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par studējošo kredīta dzēšanu
no valsts budžeta līdzekļiem"

VSS-752
TA-2091 ____________________________________

(B.Rivža, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valmieras rajona
Burtnieku novada izveidošanu"

VSS-964
TA-2262 ____________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par
Madonas rajona Ērgļu novada izveidošanu"

VSS-965
TA-2263 ____________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Par Eiropas civilās aviācijas konferences
kodeksu par sadarbības koordināciju civilās aviācijas nelaimes
gadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā"

VSS-868
TA-2208 ____________________________________

(K.Peters, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja direktoru Ivaru Alfrēdu Gaveiku nosūtīt oficiālo paziņojumu par pievienošanos Eiropas civilās aviācijas konferences kodeksam.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu
Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2338 ____________________________________

(K.Peters, G.Kalniņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic uzraudzību un informācijas apmaiņu par
infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki, par šo slimību
ierosinātājiem, kā arī par ierosinātāju antimikrobo rezistenci"

VSS-747
TA-2152 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu "Kārtība, kādā veic uzraudzību un informācijas apmaiņu par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki, par šo slimību ierosinātājiem, kā arī par ierosinātāju antimikrobo rezistenci" (turpmāk - noteikumi), Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 24.septembra Lēmuma 2119/98/EK, kas nosaka Kopienā izveidot zoonožu epidemioloģiskās uzraudzības un kontroles tīklu (turpmāk - lēmums 2119/98/EK), Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 17.novembra Regulas Nr.2160/2003/EK, kas nosaka salmonellu un citu ar pārtikas produktu lietošanu saistīto infekcijas slimību izplatības kontroli (turpmāk - regula Nr.2160/2003/EK), Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 17.novembra Direktīvas 2003/99/EK par zoonožu un to ierosinātāju uzraudzību, kas groza Padomes Lēmumu 90/424/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 92/117/EEK (turpmāk - direktīva 2003/99/EK), izpildi:
2.1. Zemkopības ministrijai nodrošināt, ka tiek izstrādāta:
2.1.1. noteikumu pielikuma 1.daļā minēto infekcijas slimību, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki (turpmāk - zoonozes), un to ierosinātāju uzraudzības programma, pamatojoties uz epizootoloģisko situāciju valstī, - katru gadu;
2.1.2. noteikumu pielikuma 2.daļā minēto zoonožu un to ierosinātāju uzraudzības programma, pamatojoties uz epizootoloģisko situāciju valstī un gadījumiem, kad slimību izplatība valstī ir sasniegusi dzīvnieku veselībai bīstamus apmērus. Ja nepieciešams izstrādāt uzraudzības programmu par kādas zoonozes vai zoonožu ierosinātāju, kas nav minēts šo noteikumu 1.pielikumā, Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem par noteikumu 1.pielikuma papildināšanu;
2.1.3. zoonožu ierosinātāju antimikrobu rezistences uzraudzības programma, kurā obligāti ietver mikroorganismus Salmonella, Campylobacter jejuni un Campylobacter coli, kas laboratoriski izdalīti no liellopiem, cūkām un mājputniem, kā arī no šo sugu dzīvnieku izcelsmes produktiem reprezentatīvā daudzumā;
2.2. Veselības ministrijai nodrošināt, ka tiek izstrādāta:
2.2.1. noteikumu pielikuma 1.daļā minēto zoonožu un to ierosinātāju uzraudzības programma, pamatojoties uz epidemioloģisko situāciju valstī, - katru gadu;
2.2.2. noteikumu pielikuma 2.daļā minēto zoonožu un to ierosinātāju uzraudzības programma gadījumos, kad slimību izplatība valstī ir sasniegusi cilvēku veselībai bīstamus apmērus;
2.2.3. zoonožu ierosinātāju antimikrobu rezistences uzraudzības programma atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī, kā arī ņemot vērā lēmumā 2119/98/EK noteikto zoonožu uzraudzības kārtību;
2.3. izstrādājot zoonožu un to ierosinātāju uzraudzības programmu, Zemkopības ministrijai un Veselības ministrijai nodrošināt, ka tiek ņemts vērā:
2.3.1. dzīvnieku populācijas vai apakšpopulācijas lielums, uzraudzībā esošās pārtikas aprite, uzraudzības intensitāte un zoonožu riska pakāpe;
2.3.2. apkopojamo un analizējamo datu veidi un avoti;
2.3.3. zoonožu gadījuma definīcijas;
2.3.4. paraugu ņemšanas kārtība laboratoriskajai izmeklēšanai;
2.3.5. paraugu laboratoriskās testēšanas metodes;
2.3.6. zoonožu ziņojumu biežums, ieskaitot ziņošanas kārtību starp lokālajām, reģionālajām un centrālajām struktūrvienībām;
2.4. Zemkopības ministrijai un Veselības ministrijai, izstrādājot zoonožu ierosinātāju antimikrobu rezistences uzraudzības programmu, nodrošināt, ka tiek ņemts vērā:
2.4.1. zoonožu ierosinātāji vai to celmi, kuri pakļauti uzraudzībai;
2.4.2. paraugu ņemšanas stratēģija un principi;
2.4.3. programmā iekļautie antimikrobie līdzekļi;
2.4.4. laboratoriskās metodes antimikrobu rezistences noteikšanai;
2.4.5. laboratoriskās metodes izdalīto mikroorganismu identificēšanai;
2.4.6. datu vākšanas, apstrādes, uzglabāšanas, analīzes un izplatīšanas metodes;
2.4.7. programmas rezultātu paziņošanas kārtība;
2.5. Zemkopības ministrijai:
2.5.1. katru gadu līdz 31.maijam sagatavot un iesniegt Eiropas Komisijā pārskatu par iepriekšējā gadā reģistrētajām zoonozēm, to ierosinātājiem, zoonožu ierosinātāju antimikrobu rezistences uzraudzības programmas rezultātiem, zoonožu avotiem, zoonožu ierosinātāju pārnešanas faktoriem, saslimstības tendencēm un citu epizootoloģisko un epidemioloģisko informāciju, iekļaujot informāciju par regulas Nr.2160/2003/EK 3(2)(b) punktā noteikto prasību izpildi;
2.5.2. iekļaut šī protokollēmuma 2.5.1.apakšpunktā minētajā pārskatā Veselības ministrijas sniegto informāciju;
2.5.3. iekļaut šī protokollēmuma 2.5.1.apakšpunktā minētajā pārskatā šādu informāciju (turpmāk noteiktie kritēriji attiecas uz zoonožu, to ierosinātāju un zoonožu ierosinātāju antimikrobu rezistences uzraudzību):
2.5.3.1. izstrādātās uzraudzības sistēmas apraksts (paraugu ņemšanas stratēģija, paraugu ņemšanas biežums, paraugu veidi, zoonožu gadījuma definīcijas, laboratoriskās vai citu veidu diagnostikas metodes);
2.5.3.2. vakcinācijas politika un citi zoonožu profilakses pasākumi;
2.5.3.3. zoonožu kontroles mehānisma apraksts, pievienot zoonožu kontroles un apkarošanas programmu aprakstu, ja tās ir apstiprinātas;
2.5.3.4. to pasākumu apraksts, kuri tiek veikti zoonožu diagnozes apstiprināšanas gadījumā;
2.5.3.5. zoonožu ziņošanas un reģistrācijas sistēmas apraksts;
2.5.3.6. informācija par zoonožu saslimstības vēsturiskajām izmaiņām;
2.5.4. sagatavot un nosūtīt Eiropas Komisijai šī protokollēmuma 2.5.3.apakšpunktā minēto informāciju par katru pirmo reizi pārskatā iekļauto zoonozi vai laboratoriski izdalīto zoonozes ierosinātāju un turpmāk sagatavot un nosūtīt informāciju katru gadu kā papildinājumu, norādot:
2.5.4.1. uzņēmīgo dzīvnieku populāciju, tai skaitā ganāmpulku skaitu un dzīvnieku kopējo skaitu pa sugām;
2.5.4.2. laboratoriju un uzraudzībā iesaistīto institūciju skaitu un šo institūciju vispārīgu aprakstu;
2.5.4.3. izmaiņas zoonozes, to ierosinātāju un zoonožu antimikrobu rezistences uzraudzības sistēmā;
2.5.4.4. izmaiņas iepriekšējā pārskatā norādītajās laboratorisko izmeklējumu vai citu veidu metodēs;
2.5.4.5. laboratorisko izmeklējumu rezultātus, tai skaitā izdalītā zoonozes ierosinātāja tālākās tipizēšanas vai cita veida identifikācijas rezultātus;
2.5.4.6. zoonožu, to ierosinātāju un zoonožu ierosinātāju antimikrobu rezistences pašreizējo novērtējumu, zoonožu izplatīšanās tendenci, zoonožu avotus un zoonožu ierosinātāju pārnešanas faktorus;
2.5.4.7. epizootoloģisko un epidemioloģisko situāciju valstī par aprakstā iekļauto zoonozi vai zoonozes ierosinātāju;
2.5.4.8. zoonozes ierosinātāja kā infekcijas avota atbilstību ar pārtikas produktu lietošanu saistītajos cilvēku saslimšanas gadījumos (norāda, ja zoonozes ierosinātājs konstatēts dzīvniekiem vai pārtikas produktos);
2.5.4.9. kontroles un apkarošanas pasākumus cilvēku saslimšanas gadījumu profilaksei un zoonožu izplatīšanās samazināšanai;
2.5.4.10. citu informāciju, kas ir svarīga zoonožu epizootoloģiskajā un epidemioloģiskajā uzraudzībā un kontrolē, kā arī informāciju, kas ir svarīga Eiropas Savienības dalībvalstīm vai kuru pieprasa Eiropas Komisija;
2.5.4.11. informāciju, kurā iekļauts izmeklēto epizootoloģisko vienību skaits (ganāmpulku, paraugu vai preču partiju skaits) un pozitīvo paraugu skaits, norādot zoonožu vai to ierosinātāju teritoriālo izplatību;
2.5.5. iekļaut šī protokollēmuma 2.5.1.apakšpunktā minētajā pārskatā šādu informāciju (turpmāk noteiktie kritēriji attiecas uz zoonožu, to ierosinātāju konstatēšanu pārtikā un zoonožu uzliesmojumu, kas saistīts ar pārtikas produktu lietošanu):
2.5.5.1. ar pārtikas produktu lietošanu saistīto uzliesmojumu kopskaits pārskata periodā;
2.5.5.2. zoonožu uzliesmojumu laikā saslimušo un mirušo cilvēku skaits;
2.5.5.3. zoonožu uzliesmojuma ierosinātājs, ieskaitot ierosinātāja serotipus vai citu aprakstošu epizootoloģiski vai epidemioloģiski svarīgu informāciju. Ja serotipa noteikšana vai ierosinātāja identifikācija nav iespējama, to argumentēti pamato;
2.5.5.4. informācija par zoonožu uzliesmojumos iesaistīto pārtiku, pārnešanas faktoriem vai objektiem;
2.5.5.5. objekti, kuros konstatēta inficētas pārtikas aprite;
2.5.5.6. zoonožu izplatību veicinošie faktori.
 

Ministru kabineta lieta

25.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu pierobežas ceļu
būvniecības projektu īstenošanai Alūksnes un Krāslavas rajonā"

TA-2390-IP  ____________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai pirkt zemes vienību "Alksnāji C" 4980 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3680 005 0155) Alūksnes rajona Pededzes pagastā, zemes vienību "Siliņas C" 3970 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6086 005 0387), zemes vienību "Pierobeža C" 3597 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6086 005 0386), zemes vienību "Elizabetes C" 3037 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6086 005 0404), zemes vienību "Priežu sils C" 2811 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6086 005 0446), zemes vienību "Juri C" 4198 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6086 005 0402), zemes vienību "Zemeņlauki C" 10372 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6086 005 0411), zemes vienību "Upes kudiņi C" 2354 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6086 005 0403), zemes vienību "Birzeņi C" 1947 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6086 005 0400), zemes vienību "Dunduri C" 25322 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6086 005 0407), zemes vienību "Nīcgales C" 10303 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6086 005 0395), zemes vienību "Nokrišņi C" 964 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6086 005 0441), zemes vienību "Skabarži C" 630 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6086 005 0390), zemes vienību "Ezersētas C" 6891 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6086 007 0361), zemes vienību "Bumbieri C" 12693 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6086 007 0305) un zemes vienību "Voltra C" 10765 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6086 005 0406) Krāslavas rajona Robežnieku pagastā, zemes vienību "Baloži C" 1619 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6062 008 0267) Krāslavas rajona Indras pagastā, zemes vienību "Brūveri C" 782 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6080 004 0259), zemes vienību "Šauri C" 238 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6080 004 0261), zemes vienību "Ceriņi C" 669 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6080 004 0260) Krāslavas rajona Ķepovas pagastā, zemes vienību "Ventiņi C" 1959 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6070 006 0071), zemes vienību "Aizkalnieši C" 8061 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6070 005 0639), zemes vienību "Zarečjes C" 4398 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6070 006 0069) Krāslavas rajona Kaplavas pagastā, zemes vienību "Pasaka C" 1443 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6084 005 0183), zemes vienību "Liepkalni C" 3932 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6084 005 0175), zemes vienību "Dzeņi C" 2465 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6084 005 0176) Krāslavas rajona Piedrujas pagastā par kopējo summu 9345 lati.
 
26.§

Par Valsts policijas priekšnieku J.Zaščirinski

TA-2369-IP  ____________________________________

(Dz.Jaundžeikars, O.Spurdziņš, Ģ.Kadilis, H.Demakova, A.Straume, E.Ektermane, A.Slakteris, A.Pabriks, M.Kučinskis, G.Bērziņš, K.Pētersone, G.Veismane, A.Štokenbergs, M.Roze, A.Baštiks, D.Staķe, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai iekšlietu ministra Dz.Jaundžeikara sniegto informāciju.
2. Lūgt Valsts kontroli veikt ārpuskārtas revīziju un izvērtēt valsts budžeta līdzekļu izlietošanas likumību un lietderību Valsts policijā.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Valsts kontrolei.
 
27.§
Likumprojekts "Erotikas un pornogrāfijas ierobežošanas likums"

VSS-977
TA-2377 (2005)
TA-2326  
____________________________________

(I.Gudele, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam tehniski precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās.
 

Papildus iekļautie jautājumi

28.§

Rīkojuma projekts "Par izceļošanas pabalstu Krievijas militārajiem
pensionāriem, kuri izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas"

TA-2399 ____________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto Valsts kancelejas noformēto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Savienības Komisijas Ģenerālsekretariāta
2006.gada 4.jūlija formālajā paziņojumā minēto pārkāpumu 2006/2253" projekts

TA-2425 ____________________________________

(K.Pētersone, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt iesniegto nostājas projektu pārkāpuma lietā Nr.2006/2253.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijai.
5. Valsts kancelejai nosūtīt nostājas projektu zināšanai Saeimas Eiropas lietu komisijai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums
Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto
projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2006.gadā"

TA-2288 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumos
Nr.96 "Kārtība, kādā veidojamas, sagatavojamas un finansējamas Latvijas Nacionālo
bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās""

VSS-799
TA-1940 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Sadarbības nolīgumu civilās globālās navigācijas
pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas
puses, un Korejas Republiku, no otras puses"

TA-2405 ____________________________________

(K.Peters, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Eiropas Savienībā Eduardu Stipro parakstīt sadarbības nolīgumu.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"

VSS-370
TA-1860 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
34.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.2 35.§)
"Par Valdības komunikācijas politikas pamatnostādņu ieviešanas gaitu"

TA-2428 ____________________________________

(L.Kučinska, A.Kalvītis)
Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.2 35.§) "Par Valdības komunikācijas politikas pamatnostādņu ieviešanas gaitu" grozījumu un izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
"3. Valsts kancelejai sadarbībā ar citām ministrijām un īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem izstrādāt un līdz 2006.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā Valdības komunikācijas politikas pamatnostādņu projektu 2007.-2013.gadam."
 
35.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Kopienu Komisijas 2006.gada
11.jūlija formālo paziņojumu pārkāpumu lietās Nr.2006/0649, Nr.2006/0651,
Nr.2006/0652 un Nr.2006/0654" projekts

TA-2423 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Kopienu Komisijas formālo paziņojumu pārkāpumu lietās Nr.2006/0649, Nr.2006/0651, Nr.2006/0652 un Nr.2006/0654.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā nostāju iesniegt Eiropas Komisijai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas
Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas un Vācijas
Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par
Baltijas vadības un kontroles informācijas sistēmas (BALTCCIS) nodošanu un sistēmas ieviešanu"

TA-2243 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Aizsardzības ministrijas valsts sekretāru Edgaru Rinkēviču parakstīt memorandu.
 
37.§
Informatīvais ziņojums par telpu nomu Veselības obligātās apdrošināšanas
valsts aģentūrai Rīgā, Cēsu ielā 31, no 2007.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim

TA-2436 ____________________________________

(L.Akermane, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par telpu nomu Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai Rīgā, Cēsu ielā 31, no 2007.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai 2007.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
38.§
Par Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2006.gada
8.-9.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2437 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministram O.Spurdziņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2006.gada
8.-9.septembra neformālajā sanāksmē.
 
39.§
Noteikumu projekts "2006.gada valsts pamatbudžeta programmas "Pedagogu darba
samaksas paaugstināšana" izdevumu sadalījums pa ministriju (centrālo valsts iestāžu)
un pašvaldību programmām un apakšprogrammām"

TA-2438 ____________________________________

(B.Rivža, O.Spurdziņš, M.Gruškevics, A.Štokenbergs, D.Staķe, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Grozījumos likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam" paredzēt papildu līdzekļus 12590000 latu apmērā attiecīgajām nozaru ministrijām un mērķdotācijām pašvaldībām, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksas paaugstināšanu no 2006.gada 1.septembra saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumiem Nr.746 "Pedagogu darba samaksas noteikumi".
3. Līdz grozījumu izdarīšanai likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam" Izglītības un zinātnes ministrijas programmas 21.00.00 "Pedagogu darba samaksas paaugstināšana" piešķirto līdzekļu ietvaros attiecīgajām nozaru ministrijām un mērķdotācijām pašvaldībām veikt grozījumus finansēšanas plānos no 2006.gada decembra un novembra uz 2006.gada oktobri un septembri atbilstoši noteikumos paredzētajam.
 
40.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Kopienu Komisijas 2006.gada 11.jūlija
formālo paziņojumu par pārkāpumu Nr.2006/0650, 2006/0653 un 2006/0655" projekts

TA-2439 ____________________________________

(K.Peters, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt iesniegto nostājas projektu.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā nostāju iesniegt Eiropas Savienības Kopienu Komisijā.
 
41.§
Par Latvijas Republikas valdības un
Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu

VSS-61
TA-2013 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai svītrot rīkojuma projekta 2.punktu, noformēt to kā pilnvarojuma vēstuli un precizēto rīkojuma projektu un pilnvarojuma vēstuli iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.
4. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
5. Pilnvarot bērnu un ģimenes lietu ministru Ainaru Baštiku parakstīt šo līgumu.
6. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai pēc līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
7. Valsts kancelejai sagatavot līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
8. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir bērnu un ģimenes lietu ministrs.
9. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.40 43.§) "Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu".
 

Ministru kabineta lieta
_____________________
(slēgtā daļa)

42.§

Rīkojuma projekts "Par NATO valstu un
valdību vadītāju sanāksmes drošības pasākumu vadību"

TA-2222-DV ____________________________________

(A.Slakteris, E.Rinkēvičs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas
valstu un valdību vadītāju sanāksmes nodrošinājumam ar biroja tehniku"

TA-2422-DV ____________________________________

(A.Slakteris, E.Rinkēvičs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes
nodrošinājumu ar apskaņošanas un tulkošanas iekārtām"

TA-2435-DV ____________________________________

(A.Slakteris, E.Rinkēvičs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Par Valsts policijas funkciju izpildi, gatavojoties
NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmei Rīgā

SAN-2591-DV____________________________________

(Dz.Jaundžeikars, J.Reiniks, A.Slakteris, K.Pētersone, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju.
 
46.§

308-k ____________________________________

Konfidenciāli
 
47.§

309-k ____________________________________

Konfidenciāli
 
48.§

311-k ____________________________________

Konfidenciāli
 
49.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas
spriedumu lietā "Jurjevs pret Latviju"

301-k ____________________________________

(A.Pabriks, I.Reine, A.Štokenbergs, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no budžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai Ls 1405,6 (ekvivalents 2000 EUR pēc Latvijas Bankas kursa Ls 0,7028) izmaksāšanai Jurijam Jurjevam saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Jurjevs pret Latviju".
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2006.gada 15.jūnijā pieņemtā sprieduma lietā "Jurjevs pret Latviju" tulkojuma publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
 
50.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas
spriedumu lietā "Kornakovs pret Latviju"

302-k ____________________________________

(I.Reine, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no budžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai Ls 7028 (ekvivalents 10000 EUR pēc Latvijas Bankas kursa Ls 0,7028) izmaksāšanai Eduardam Kornakovam saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Kornakovs pret Latviju".
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2006.gada 15.jūnijā pieņemtā sprieduma lietā "Kornakovs pret Latviju" tulkojuma publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
 
51.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas
spriedumu lietā "Moisejevs pret Latviju"

303-k ____________________________________

(I.Reine, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2006.gada 15.jūnijā pieņemtā sprieduma lietā "Moisejevs pret Latviju" tulkojuma publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
 

Sēdi slēdz plkst.15:20

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

 Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību