Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 54

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 54

2006.gada 17.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs A.Slakteris
Ārlietu ministrs A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs K.Peters
Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
Veselības ministrs G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības
integrācijas lietās


-


 K.Pētersone

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

J.Pēda

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas,
ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidācijā"

VSS-969
TA-2373 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Ņemot vērā aizsardzības ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Latvijas Nacionālo
bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās""
____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Ņemot vērā aizsardzības ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījums Ceļu satiksmes likumā"

VSS-1110
TA-2766 ____________________________________

(K.Peters, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījums Autopārvadājumu likumā"

VSS-1109
TA-2767 ____________________________________

(K.Peters, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes
un jūras drošības likumā"

VSS-1111
TA-2768
TA-2699
____________________________________

(K.Peters, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Satiksmes ministrijai vienas nedēļas laikā iesniegt Ekonomikas ministrijā priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām", paredzot šajā likumā arī deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par to pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu, kurus valsts kapitālsabiedrības sniedz, pildot tām deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus.
 
6.§
Noteikumu projekts "Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības
noteikumi un tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanas kārtība"

TA-1197
TA-2489
____________________________________

(K.Peters, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Zemkopības ministriju sagatavot un līdz 2006.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Ceļu satiksmes likumā, 4.1 pantā paredzot, ka transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai nav nepieciešama atļauja (licence).
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

7.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos
Nr.888 "Noteikumi par aizsargājamām alejām""

VSS-1059
TA-2498 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai nodrošināt, lai jebkādi autoceļu rekonstrukcijas darbi Kabiles alejas un Limbažu-Dūču ceļa alejas teritorijā tiktu veikti tikai pēc saskaņošanas ar Vides ministriju.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 15.aprīļa noteikumos
Nr.315 "Kārtība, kādā tiek veikti darījumi ar piena kvotām, šo kvotu administrēšanas
un kontroles kārtība, kā arī soda naudas aprēķināšanas un iekasēšanas kārtība""

VSS-554
TA-2183 ____________________________________

(M.Roze, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 12.punktā ietvertā 41.4.apakšpunkta redakciju un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Valsts
mežzinātnes institūts "Silava"" nodošanu Zemkopības ministrijas padotībā"

VSS-890
TA-2658 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projekta 1. un 6.punktā paredzēt, ka termiņš ir 2007.gada 1.janvāris, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

VSS-1068
TA-2578 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir bērnu un ģimenes lietu ministrs.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījums Diplomātiskā un
konsulārā dienesta likumā"

VSS-576
TA-2052 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir bērnu un ģimenes lietu ministrs.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 229-06
"Hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves""

VSS-703
TA-2434 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iesniedzama informācija par azartspēļu
un izložu organizēšanas programmām, drošības un fizisko personu datu
aizsardzības pasākumiem"

VSS-1004
TA-2457 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Interaktīvo spēļu spēlētāju
reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtība"

VSS-1005
TA-2455 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas
elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību un lietotāju, tirgotāju, apkalpojošo
dienestu un ekspertu pienākumiem"

VSS-946
TA-2463 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu
valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"

VSS-1119
TA-2551 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai svītrot rīkojuma projekta pielikuma 1.punktu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par attīrīšanas iekārtu, ūdensapgādes un
kanalizācijas izbūvju nodošanu Laidzes pagasta pašvaldības īpašumā"

VSS-1096
TA-2613 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta
Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2802 ____________________________________

(D.Staķe, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Jelgavas rajona
Valgundes novada izveidošanu"

VSS-1219
TA-2697 ____________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 26.novembra rīkojuma
Nr.929 "Par specializētās diētiskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas koncesiju
un koncesijas resursiem" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-982
TA-2659 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Informatīvie ziņojumi

21.§

Par Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 36.§)
"Par sporta finansējuma piešķiršanas kritērijiem, kārtību un pasākumiem, kuri tiks veikti,
lai nodrošinātu valsts budžeta 2004.gada finanšu izmantošanas pastiprinātu kontroli un
uzraudzību" 2.2.apakšpunktā noteiktā uzdevuma izpildi

VSS-907
TA-2616 ____________________________________

(B.Rivža, A.Liekniņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz 2007.gada 1.aprīlim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par sporta bāzu statusu un darbību.
 
22.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa politikas pilnveidošanu, lai novērstu
būtisku nekustamā īpašuma nodokļa sloga palielināšanu iedzīvotājiem

TA-2441 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
23.§
Par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2014.gadā Latvijā

TA-2682 ____________________________________

(H.Demakova, K.Pētersone, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai kultūras ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2014.gadā Latvijā".
2. Kultūras ministrijai līdz 2006.gada 1.novembrim izveidot darba grupu, lai izstrādātu priekšlikumus par Eiropas kultūras galvaspilsētas Latvijā 2014.gadā organizēšanai nepieciešamajiem priekšdarbiem un to izpildes termiņiem. Darba grupā iekļaut Kultūras ministrijas, Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta, Latvijas Pašvaldību savienības un Lielo pilsētu asociācijas pārstāvjus. Pēc priekšlikumu sagatavošanas Kultūras ministrijai noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu informāciju.
 

Politikas plānošanas dokumenti

24.§

Labklājības ministrijas darbības stratēģijas
projekts 2007.-2009.gadam

VSS-1000
TA-2583 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Par valsts programmu "Čigāni (romi) Latvijā" 2007.-2009.gadam

VSS-783
TA-2132-IP ____________________________________

(K.Pētersone, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Par koncepciju "Valsts un privātās partnerības projekts automaģistrāles
būvniecībai E 77 maršruta valsts galvenā autoceļa A2 posmā Rīgas apvedceļš-Sēnīte"

TA-2221 ____________________________________

(K.Peters, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

27.§

Par nodokļa ieviešanu energoproduktiem un elektroenerģijai
atbilstoši direktīvās 2004/74/EK un 2003/96/EK noteiktajam

TA-2282 ____________________________________

(O.Spurdziņš, D.Robežniece, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā iekļauto priekšlikumu par dabas resursu nodokļa piemērošanu akmeņoglēm, koksam un lignītam (brūnoglēm).
3. Finanšu ministrijai kopīgi ar Vides ministriju sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā 2007.gada budžeta likumprojektu paketē attiecīgus grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā.
4. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā iekļauto priekšlikumu līdz direktīvā 2003/96/EK paredzēto nosacījumu sasniegšanai nodokli dabasgāzei pagaidām nepiemērot.
5. Atbalstīt ziņojumā iekļauto priekšlikumu piemērot elektroenerģijai jaunu nodokli - elektroenerģijas nodokli.
6. Finanšu ministrijai sagatavot likumprojektu "Par elektroenerģijas nodokli" un attiecīgus grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām" un iesniegt tos Ministru kabinetā 2007.gada budžeta likumprojektu paketē.
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par minimālo
mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi"


VSS-1300
TA-2804 ____________________________________

(D.Staķe, O.Spurdziņš, B.Rivža, M.Gruškevics, A.Slakteris, A.Kromāne, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Par Tieslietu ministrijas un Bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbildības jomas sadalījumu
attiecībā uz Komisijas iesniegto priekšlikumu Padomes Regulai par piekritību, piemērojamo
likumu, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās un Hāgas
konvencijas projektu par pārrobežu uzturlīdzekļu un cita veida ģimenes uztura piedziņu un
par Latvijas nacionālo pozīciju par Komisijas iesniegto priekšlikumu Padomes Regulai

TA-2232-IP ____________________________________

(G.Grīnvalds, I.Kucina, E.Līcītis, M.Bičevskis, A.Baštiks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Komisijas priekšlikumu Padomes Regulai par piekritību, piemērojamo likumu, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās (COM(2005) 649)".
3. Noteikt Bērnu un ģimenes lietu ministriju par atbildīgo ministriju un Tieslietu ministriju par līdzatbildīgo ministriju uzturēšanas saistību jautājumos, kas tiek risināti Eiropas Savienības institūcijās un Hāgas Starptautisko privāttiesību konferencē.
4. Noteikt, ka centrālās iestādes funkciju veikšanu saistībā ar Komisijas priekšlikumu Padomes Regulai par piekritību, piemērojamo likumu, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās un Hāgas konvencijas projektu par pārrobežu uzturlīdzekļu un cita veida ģimenes uztura piedziņu uzņemas Bērnu un ģimenes lietu ministrija.
5. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai un Tieslietu ministrijai atbilstoši kompetencei nodrošināt Latvijas pārstāvību Eiropas Savienības un Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences ietvaros rīkotajās sanāksmēs uzturēšanas saistību jautājumos.
6. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai un Tieslietu ministrijai nodrošināt regulas projektā noteikto normu īstenošanu tām piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. Ministriju priekšlikumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu regulas projekta normu īstenošanai pēc regulas pieņemšanas izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts institūciju vidēja termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
30.§
Par programmu "Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē
2006.-2015.gadam"

VSS-866
TA-2626 ____________________________________

(G.Bērziņš, O.Spurdziņš, R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Veselības ministrijai precizēt programmas projektu, paredzot, ka vidējo darba samaksu veselības aprūpē iesaistītajiem darbiniekiem piesaista vidējai darba samaksai tautsaimniecībā, par pamatu ņemot Finanšu ministrijas prognozēto vidējo darba samaksu tautsaimniecībā iepriekšējā budžeta plānošanas gadā, un iesniegt programmu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Papildus iekļautie jautājumi

31.§

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izglītības
kvalitātes (IKTIK) programmas 2007.-2013.gadam projekts

VSS-1019
TA-2761 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projekta 6.punktā paredzēt, ka termiņš ir 2007.gada 1.janvāris, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un
Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem
apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus"

VSS-1262
TA-2806 ____________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu projekta īstenošanu 2006.gadā nodrošināt Iekšlietu ministrijai un Tieslietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Iekšlietu ministrijai noteikumu projekta īstenošanai 2007.gadā - 1309152 latu, 2008.gadā -
1364570 latu, 2009.gadā - 1272987 latu un turpmākajos gados - 1273737 latu apmērā skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
33.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 13.jūlija rīkojumā
Nr.521 "Par Valsts policijas reorganizāciju un Valsts policijas koledžas izveidi""

TA-2842 ____________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Informatīvais ziņojums par valsts pasūtījuma palielināšanas nepieciešamību
studējošo uzņemšanai 2006./2007.studiju gadā Valsts policijas koledžā

TA-2850 ____________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iekšlietu ministra iesniegtajā informatīvajā ziņojumā minētos priekšlikumus.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2007.gadā un turpmākajos gados 200973 latu apmērā skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un
ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-1867 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa
"Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana"
vadlīnijām un projekta iesnieguma veidlapu"

VSS-1267
TA-2835 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos
Nr.638 "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Meža īpašnieku
apvienību izveidošana" vadlīnijām""

VSS-1348
TA-2834 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu
valsts īpašumā un nodošanu Latvijas Universitātes valdījumā"

VSS-795
TA-2059 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības
Vides padomes 2006.gada 23.oktobra sanāksmei

TA-2852-IP ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai vides ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides padomes 2006.gada 23.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. par Eiropas Padomes un Parlamenta direktīvas projektu par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropā;
2.2. par Padomes secinājumu projektu par gatavošanos ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām dalībvalstu konferences divpadsmitajai sesijai (COP 12) un Kioto protokola dalībvalstu konferences otrajai sesijai (COP/MOP 2) (Nairobi, 2006.gada 6.-17.novembris);
2.3. par Komisijas sagatavoto dokumentu - Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras vides stratēģijas direktīva);
2.4. par Padomes secinājumu projektu par gatavošanos Bāzeles konvencijas par kontroli pār atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu dalībvalstu 8.sanāksmei (Nairobi, 2006.gada 27.novembris-1.decembris).
3. Vides ministram R.Vējonim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides padomes 2006.gada 23.oktobra sanāksmē.
 
40.§
Latvijas nacionālā pozīcija par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām
Valstīm attiecībā uz pasažieru vārdu reģistru (PNR) datu apstrādi un pārsūtīšanu ASV Iekšzemes
drošības departamentam, ko veic aviopārvadātāji

TA-2853-IP ____________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm attiecībā uz pasažieru vārdu reģistru (PNR) datu apstrādi un pārsūtīšanu ASV Iekšzemes drošības departamentam, ko veic aviopārvadātāji (turpmāk - PNR nolīgums).
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par PNR nolīgumu.
3. Tieslietu ministrijai veikt nepieciešamos pasākumus PNR nolīguma ratifikācijai.
 
41.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības
un zivsaimniecības padomes 2006.gada 24.-25.oktobra sanāksmei

TA-2859-IP ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2006.gada 24.-25.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2006.gada 24.-25.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. "Eiropas Komisijas/Norvēģijas ikgadējās konsultācijas 2007.gadam";
2.2. "Komisijas paziņojums Padomei "Zvejas iespējas 2007.gadam" - Eiropas Komisijas politiskais paziņojums";
2.3. "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par stipro alkoholisko dzērienu definīcijām, aprakstu, noformējumu un marķēšanu";
2.4. "Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam: Ceļā uz ilgtspējīgu Eiropas vīna ražošanas nozari".
3. Zemkopības ministram M.Rozem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2006.gada 24.-25.oktobra sanāksmē.
 
42.§
Par Komisijas ziņojumu par Eiropas ārējās konkurētspējas stratēģiju
"Globālā Eiropa: konkurence pasaulē"
("Global Europe: competing in the world")

TA-2860-IP ____________________________________

(O.Spurdziņš, G.Ābele, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Komisijas ziņojumu par Eiropas ārējās konkurētspējas stratēģiju "Globālā Eiropa: konkurence pasaulē" ("Global Europe: competing in the world").
2. Apstiprināt informatīvajā ziņojumā ietverto nacionālo pozīciju Nr.3 "Komisijas ziņojums par Eiropas ārējās konkurētspējas stratēģiju".
 
43.§
Informatīvais ziņojums par nacionālo pozīciju "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulai par viesabonēšanu publiskajos sakaru tīklos Kopienā un grozījumiem
Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz
elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem"

TA-2862 ____________________________________

(K.Peters, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par privatizācijas ieņēmumu
novirzīšanu Liepājas ostas padziļināšanai"

TA-2867 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Liepiņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas noformēšanu Ziemeļatlantijas līguma
organizācijas valstu un valdību vadītāju sanāksmes norises laikā"

TA-2839 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 1.jūnija noteikumos
Nr.508 "Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos""

VSS-1141
TA-2650 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Ministru kabineta locekļu, valsts ministru
un parlamentāro sekretāru atalgojumu, reprezentācijas un braukšanas naudu"

TA-2872 ____________________________________

(G.Bērziņš, K.Pētersone, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par I.Romanovskas iecelšanu
Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieces amatā"

TA-2840-IP ____________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

49.§

Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā valsts institūcijas apmainās ar informāciju un
sadarbojas gadījumos, kad tiek pieņemts lēmums par gaisa kuģa identificēšanu,
pārtveršanu, pavadīšanu, piespiedu nosēdināšanu, brīdinājuma šāviena izdarīšanu
un kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā"

TA-2287-DV ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
50.§
Par atbildes projektu Ģenerālprokuratūrai

TA-2868
SAN-2418____________________________________

(O.Spurdziņš, O.Valters, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt sagatavoto atbildes projektu Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamentam.
2. Valsts kancelejai precizēt atbildes vēstuli, ņemot vērā finanšu ministra priekšlikumu, sagatavot vēstuli parakstīšanai un nosūtīt Ģenerālprokuratūrai.
 
51.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā veicama šifrēšanas atļauju izsniegšana,
šifrēšanas materiālu izplatīšana, glabāšana un uzskaite"

222-k ____________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
52.§

375-k ____________________________________

Konfidenciāli
 
53.§

376-k ____________________________________

Konfidenciāli
 

 

Sēdi slēdz plkst. 14:40

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību