Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 57

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 57

2006.gada 6.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris
Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.Štokenbergs

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

K.Peters
Tieslietu ministrs

-

G.Grīnvalds
Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības
integrācijas lietās


-


 K.Pētersone

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāve

-

V.Zeile

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas,
ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidācijā"

VSS-969
TA-2373 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Latvijas Nacionālo
bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās""

TA-2991 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā"

TA-2992 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
4.§
Noteikumu projekts "Arodslimību izmeklēšanas
un uzskaites kārtība"

VSS-1863
TA-1514 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu valsts
aģentūras "Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts" valdījumā"

VSS-955
TA-2686 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

6.§

Noteikumu projekts "Par Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas,
Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas,
Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra un Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas
saprašanās memorandu par pamata noteikumiem Eiropas Savienības kaujas grupai (EU BG 2010)"

TA-2983 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt saprašanās memorandu.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumos
Nr.79 "Noteikumi par grantu shēmu "Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai"""

VSS-1441
TA-2970 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos
Nr.102 "Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums""

VSS-1190
TA-2887 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos
Nr.651 "Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams preču importam, preču
piegādēm, preču iegādēm Eiropas Savienības teritorijā un pakalpojumiem, par kuriem
samaksāts no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem""

VSS-931
TA-2411 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Liepājā,
Krūmu ielā 7/9, pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-1241
TA-2773 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Liepājā,
Republikas ielā 11, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1284
TA-2772 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedzami
valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti"

VSS-761
TA-2456 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Preiļu rajona Aglonas pagasta
Jaunaglonā, Rušonas ielā 11, nodošanu Preiļu rajona pašvaldības īpašumā"

VSS-441
TA-2780 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Pāvu ielā 14,
nodošanu valsts aģentūras "Lietišķo sporta veidu centrs "Kleisti"" valdījumā"

VSS-314
TA-2864 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas
saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un prasības sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniedzējiem"

VSS-871
TA-2534 ____________________________________

(D.Staķe, A.Dūdiņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu 2006.gadā nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritātēm kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
16.§
Par Eiropas ainavu konvenciju

VSS-330
TA-2687 ____________________________________

(M.Kučinskis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju redakcionāli precizēt likumprojektu.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Eiropas Padomē parakstīt konvenciju.
4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai pēc konvencijas parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot konvenciju un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs.
7. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai līdz 2007.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā Ainavu plānošanas politikas pamatnostādņu projektu.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības
veidiem, maksimālo stundu skaitu, samaksas apmēru un kārtību"

VSS-1252
TA-2981 ____________________________________

(G.Grīnvalds, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu noteikumu projektā ietverto normu īstenošanai 2007.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
3. Tieslietu ministrijai un Finanšu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomi līdz 2007.gada 1.aprīlim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu vai attiecīgu tiesību akta projektu:
3.1. izvērtējot noteikto valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidu pietiekamību un to apjomu;
3.2. pārskatot valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējiem noteiktos juridiskās palīdzības samaksas apmērus.
4. Tieslietu ministrijai sagatavot un tieslietu ministram līdz 2007.gada 1.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Kriminālprocesa likuma 84.panta otrajā daļā un likumprojektu par grozījumiem Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 5.panta trešajā daļā, precizējot Ministru kabinetam noteikto deleģējumu attiecībā par citu ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu saistīto izdevumu samaksas apmēru un kārtību.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa
samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"

VSS-1192
TA-2960 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un
Eiropas Kopienu komisijas līgumu (līgums Nr.07030101/ 2006/440152/FF/B1)
par programmu "Forest Focus 2006""

VSS-1247
TA-2915 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Zemkopības ministrijas valsts sekretāru parakstīt līgumu.
 

Informatīvie ziņojumi

20.§

Latvijas dalība Eiropas Savienībā - pamatprincipi,
mērķis, prioritātes un darbība 2007.-2013.

VSS-770
TA-2200 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Ministrijām un īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem atbilstoši kompetencei sekot informatīvajā ziņojumā noformulētajām Latvijas dalības Eiropas Savienībā vadlīnijām.
 
21.§

Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma saistību izpildi

TA-2959 ____________________________________

(G.Grīnvalds, A.Trops, R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Ministrijām veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu nepārņemto Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanu informatīvā ziņojuma 1.pielikumā noteiktajos pārņemšanas termiņos.
3. Zemkopības ministrijai:
3.1. līdz 2006.gada 8.decembrim nodrošināt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.476 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu valsts izcelsmes produktos"" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā;
3.2. līdz 2006.gada 29.decembrim nodrošināt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.165 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli dzīvnieku izcelsmes produktos"" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā;
3.3. līdz 2006.gada 31.decembrim nodrošināt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 13.maija noteikumos Nr.253 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā;
3.4. līdz 2008.gada 15.februārim nodrošināt tiesību akta projekta iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā, kas nepieciešams Eiropas Savienības direktīvas 2006/52/EK pārņemšanai.
4. Iekšlietu ministrijai līdz 2007.gada 15.septembrim nodrošināt noteikumu projektu "Noteikumi par noteikta apjoma noslodzes datu nodošanu Valsts policijai, valsts drošības iestādēm un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā.
5. Vides ministrijai:
5.1. līdz 2008.gada 1.janvārim nodrošināt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem"" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā;
5.2. līdz 2007.gada 24.martam nodrošināt likumprojekta "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā.
6. Veselības ministrijai līdz 2008.gada 24.martam nodrošināt likumprojekta "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā.
7. Labklājības ministrijai:
7.1. līdz 2008.gada 15.augustam nodrošināt tiesību akta projekta iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā, kas nepieciešams Eiropas Savienības direktīvas 2006/54/EK pārņemšanai;
7.2. līdz 2010.gada 27.aprīlim nodrošināt tiesību akta projekta iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā, kas nepieciešams Eiropas Savienības direktīvas 2006/25/EK pārņemšanai.
8. Ekonomikas ministrijai:
8.1. līdz 2008.gada 17.maijam nodrošināt tiesību akta projekta iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā, kas nepieciešams Eiropas Savienības direktīvas 2006/32/EK pārņemšanai;
8.2. līdz 2008.gada 29.jūnijam nodrošināt tiesību akta projekta iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā, kas nepieciešams Eiropas Savienības direktīvas 2006/42/EK pārņemšanai.
9. Finanšu ministrijai:
9.1. līdz 2006.gada 31.decembrim nodrošināt likumprojekta "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" un likumprojekta "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā;
9.2. līdz 2008.gada 1.janvārim nodrošināt likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā;
9.3. līdz 2008.gada 28.jūnijam nodrošināt likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā;
9.4. līdz 2008.gada 5.septembrim nodrošināt likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem"" un likumprojekta "Grozījumi likumā "Par konsolidētajiem gada pārskatiem"" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā.
10. Satiksmes ministrijai:
10.1. līdz 2006.gada 8.novembrim nodrošināt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.505 "Riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā;
10.2. līdz 2008.gada 17.maijam nodrošināt noteikumu projekta "Gaisa satiksmes vadības dispečeru sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība" iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā;
10.3. līdz 2008.gada 10.jūnijam nodrošināt tiesību akta projekta iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā, kas nepieciešams Eiropas Savienības direktīvas 2006/38/EK pārņemšanai.
11. Ņemot vērā to, ka regulāra Ministru kabineta informēšana par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts Eiropas Kopienas dibināšanas līguma saistību izpildi notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra sēdē nolemto (prot. Nr.6  35.§ 5.punkts), atcelt Ministru kabineta 2004.gada 21.decembra sēdē (prot. Nr.74  45.§ 10.punkts) doto uzdevumu.
12. Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu nosūtīt Saeimas Eiropas lietu komisijai.
 
22.§
Par Valsts policijas darbības rezultātiem 2006.gada pirmajā pusē
un veiktajiem pasākumiem Valsts policijas darbības pilnveidošanā

TA-2357 ____________________________________

(Dz.Jaundžeikars, A.Marhels, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
23.§
Par stāvokli cukura nozarē un tās turpmākajām perspektīvām

TA-3012 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 

Papildus iekļautais jautājums

24.§

Par cukura liekā krājuma maksājumu

TA-3025 ____________________________________

(M.Roze, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par cukura lieko krājumu nodevām.
2. Finanšu ministrijai no pamatbudžeta apakšprogrammas 41.01.00 "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā" veikt maksājumu Eiropas Komisijai 1 104 644,25 eiro, lai nodrošinātu Kopienas pašu resursu iemaksas atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam.
3. Maksājumu 2006.gadā Eiropas Komisijai veikt pēc Eiropas Komisijas lēmuma publicēšanas "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī". Zemkopības ministrijai informēt Finanšu ministriju par Eiropas Komisijas lēmumu triju dienu laikā pēc tā publicēšanas, norādot maksājuma kārtību.
4. Finanšu ministrijai, plānojot valsts budžetu 2007.gadam un turpmākajiem gadiem, paredzēt līdzekļus Finanšu ministrijas budžeta mērķa griestos 1 104 644,25 eiro apmērā 2007.gadā, kā arī iekļaut valsts ilgtermiņa saistībās 2008. un 2009.gadam maksājumus 1 104 644,25 eiro apmērā katru gadu.
 

Politikas plānošanas dokumenti

25.§

Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbības un
attīstības stratēģijas 2007.-2009.gadam projekts


VSS-184
TA-2655 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

26.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.oktobra noteikumos
Nr.862 "Noteikumi par Ministru kabineta locekļu, valsts ministru un parlamentāro
sekretāru atalgojumu, reprezentācijas un braukšanas naudu""

TA-3038 ____________________________________

(A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai noņemt ierobežotas pieejamības statusu visiem dokumentiem, kas attiecas uz prēmiju piešķiršanu Ministru kabineta locekļiem iepriekšējā laikposmā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par
elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā"

VSS-1006
TA-2953 ____________________________________

(A.Štokenbergs, R.Vējonis, U.Sarma, I.Zariņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko
un finanšu jautājumu padomes 2006.gada 7.novembra sanāksmei

TA-3033-IP
SAN-3134
____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas projektu Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2006.gada 7.novembra sanāksmē izskatāmajā Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumā "Statistika: 2006.gada ziņojums par stāvokli un ES statistikas pārvaldība - Padomes secinājumi" (pozīcija Nr.1).
3. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju projektus Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2006.gada 7.novembra sanāksmē izskatāmajos Finanšu ministrijas kompetences jautājumos:
3.1. "Par valsts finanšu ilgtspēju - Komisijas ilgtspējas ziņojums, Padomes secinājumi" (pozīcija Nr.1);
3.2. "Par Padomes Direktīvas, ar ko groza Direktīvu 92/84/EEK par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu, projektu" (pozīcija Nr.2);
3.3. "Par Padomes direktīvas par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešajām valstīm, projektu" (pozīcija Nr.4);
3.4. "Par priekšlikumu Padomes Lēmumam, ar ko Apvienotajai Karalistei atļauj ieviest īpašus pasākumus, atkāpjoties no 21.panta 1.punkta "a" apakšpunkta Direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem" (pozīcija Nr.1).
4. Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītājam E.Stiprajam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2006.gada 7.novembra sanāksmē.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības ieguldīšanu valsts
akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pamatkapitālā"

VSS-695
TA-2296 ____________________________________

(K.Peters, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Papildus iekļautie jautājumi

30.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un
kultūras padomes 2006.gada 13.-14.novembra sanāksmē izskatāmajos
Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-3021-IP ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2006.gada 13.-14.novembra sanāksmei Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 89/552/EEK par dažu tādu televīzijas raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos ("Televīzija bez robežām")" (pozīcija Nr.2);
2.2. "Par projektu Padomes secinājumiem par kultūras materiālu pārveidošanu ciparu formātā pieejamību tiešsaistē un saglabāšanu ciparu formātā" (pozīcija Nr.1);
2.3. "Par Eiropas Kultūras galvaspilsētu: (a) Projekts Padomes Lēmumam par pasākumu "Eiropas Kultūras galvaspilsēta" 2010.gadā; (b) Projekts Padomes Lēmumam, ar ko ieceļ divus atlases komisijas locekļus saistībā ar Kopienas pasākumu "Eiropas Kultūras galvaspilsēta"" (pozīcija Nr.4);
2.4. "Par Padomes darba plānu kultūras jomā 2005.-2006.gadam: Kultūras ekonomikas aspekti Eiropā" (pozīcija Nr.1).
3. Kultūras ministrei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2006.gada 13.-14.novembra sanāksmē Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
31.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras
padomes 2006.gada 13.-14.novembra sanāksmē izskatāmajos Bērnu un ģimenes
lietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-3029-IP ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Bērnu un ģimenes lietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par dokumentu 14473/06 - ""Labāka jaunatnes izpratne un iepazīšana" - viedokļu apmaiņa".
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2006.gada 13.-14.novembra sanāksmei par diskusiju dokumentu ""Labāka jaunatnes izpratne un iepazīšana" - viedokļu apmaiņa".
3. Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītājam E.Stiprajam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2006.gada 13.-14.novembra sanāksmē Bērnu un ģimenes lietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
32.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un
ārējo attiecību padomes 2006.gada 13.-14.novembra sanāksmei

TA-3028-IP ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Ārlietu ministrijas informatīvajā ziņojumā ietvertās nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomē izskatāmajos jautājumos:
2.1. Paplašināšanās;
2.2. Rietumbalkāni;
2.3. Attiecības ar Krieviju;
2.4. Tuvo Austrumu miera process;
2.5. Kongo Demokrātiskā Republika.
3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 13.-14.novembra darba kārtības jautājumu Irāna.
4. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 13.-14.novembra darba kārtības jautājumu Eiropas ārējās konkurētspējas stratēģija.
5. Ārlietu ministram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2006.gada 13.-14.novembra sanāksmē.
 
33.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības 2006.gada 13.novembra
aizsardzības ministru sanāksmei Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes ietvaros
un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdei aizsardzības ministru sastāvā

TA-3032-IP ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju apstiprināšanu 2006.gada 13.novembra Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmei Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes ietvaros un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdei aizsardzības ministru sastāvā".
2. Apstiprināt Aizsardzības ministrijas izstrādātās nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmes un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdes darba kārtības jautājumiem:
2.1. Virsuzdevumu mērķi 2010 (pozīcija Nr.6);
2.2. Eiropas Savienības militārās operācijas (pozīcija Nr.3);
2.3. Civilmilitārā koordinācija (pozīcija Nr.4);
2.4. Eiropas aizsardzības pētniecība un tehnoloģijas (pozīcija Nr.4);
2.5. Priekšlikumi indikatoru un stratēģisko mērķu noteikšanai (pozīcija Nr.3);
2.6. Eiropas Aizsardzības aģentūras darba programma 2007.gadam (pozīcija Nr.3);
2.7. Eiropas Aizsardzības aģentūras finanšu noteikumi (pozīcija Nr.1).
3. Aizsardzības ministram pārstāvēt Latvijas Republiku 2006.gada 13.novembra Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes ietvaros un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Valsts statistikas pārskatu un
anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi"

VSS-1157
TA-2900 ____________________________________

(A.Štokenbergs, R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Vides ministriju precizēt noteikumu projekta 10.pielikumu atbilstoši vides ministra priekšlikumam un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Likumprojekts "Par atbalstu Latvijas ebreju kopienai"

TA-3042 ____________________________________

(A.Pabriks, M.Roze, K.Peters, G.Bērziņš, O.Spurdziņš, H.Demakova, A.Slakteris, A.Štokenbergs, A.Baštiks, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Pieņemt zināšanai, ka veselības ministram G.Bērziņam ir atšķirīgs viedoklis jautājumā par likumprojekta atbalstīšanu.
3. Ministru prezidenta birojam kopīgi ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju precizēt likumprojektu un anotāciju.
4. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
 
36.§
Lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības
dalībai Eiropas Savienības vadītajā militārajā operācijā Bosnijā un Hercegovinā"

TA-3037 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu par steidzamu.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
Ārlietu ministrijai"

TA-3039 ____________________________________

(A.Pabriks, O.Spurdziņš, M.Roze, A.Kalvītis)

Likumprojektā "Par valsts budžetu 2007.gadam" iekļaut Ārlietu ministrijai nepieciešamo finansējumu Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā ēkas renovācijas, iekārtošanas un pārcelšanās izdevumu segšanai 3 351 861 lata apmērā.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos
Nr.481 "Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma
apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai""

VSS-1331
TA-2901 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras
padomes 2006.gada 13.-14.novembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un
zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-3046-IP ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2006.gada 13.-14.novembra sanāksmei Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. "Par Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumu projektu "Par nākotnes prioritātēm pastiprinātai Eiropas sadarbībai profesionālajā izglītībā un apmācībā"" (pozīcija Nr.2);
2.2. "Par Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumu projektu "Par efektivitāti un vienlīdzīgumu izglītībā un apmācībā"" (pozīcija Nr.1);
2.3. "Par Eiropas Parlamenta un Padomes rekomendācijas projektu "Par Eiropas kvalifikāciju ietvara mūžizglītībai izveidi"" (pozīcija Nr.1);
2.4. "Par Augstākās izglītības modernizāciju Eiropā - viedokļu apmaiņa" (pozīcija Nr.1);
3. Izglītības un zinātnes ministrei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2006.gada 13.-14.novembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

40.§

Paskaidrojumu projekts Administratīvajai rajona tiesai

TA-3044-IP
SAN-2237
____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Veselības ministrijas iesniegto paskaidrojuma rakstu Administratīvajai rajona tiesai.
2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojuma rakstu un nosūtīt to Administratīvajai rajona tiesai.
 
41.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo lietu
"Inta un Valija Liģere pret Latviju"

393-k ____________________________________

(A.Pabriks, I.Reine, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai iesniegto ziņojumu.
Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
42.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo lietu
"Grimailovs pret Latviju"

394-k ____________________________________

(A.Pabriks, I.Reine, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai iesniegto ziņojumu.
Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 

Sēdi slēdz plkst.11:40

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību