Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 59

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 59

2006.gada 14.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris
Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers
Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš
Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās


-


N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


 O.Kastēns

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

J.Maizītis

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta lieta

Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi

1.§

Par likumprojektu "Par valsts budžetu 2007.gadam" un
Tautsaimniecības attīstības scenāriju un ieņēmumu prognozēm

TA-3142 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Štokenbergs, I.Godmanis, G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Šlesers, J.Maizītis, I.Sudraba, I.Matvejeva, O.Kastēns, S.Zvidriņa, M.Bičevskis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Tautsaimniecības attīstības scenāriju un ieņēmumu prognozes.
2. Likumprojektā "Par valsts budžetu 2007.gadam" valsts budžeta deficīta līmenim nepārsniegt 1,4 % no iekšzemes kopprodukta.
3. Pamatā atbalstīt valsts budžeta "bāzes izdevumus" 2007.gadam.
4. Atbalstīt papildu finansējumu prioritārajiem pasākumiem šādām ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm: Valsts prezidenta Kancelejai, Ministru kabinetam, Valsts kontrolei, Satversmes tiesai, Centrālajai vēlēšanu komisijai, Centrālajai zemes komisijai un Tiesībsarga birojam.
5. Finanšu ministram līdz š.g. 17.novembrim tikties ar ministriem un šī protokollēmuma 4.punktā neminētajiem citu centrālo valsts iestāžu vadītājiem, lai vienotos par papildu finansējumu prioritārajiem pasākumiem un precizētu uzturēšanas izdevumu apmēru, kā arī vienotos par nepieciešamajiem valsts galvojumiem 2007.gadā.
6. Ministrijām (īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem) un citām centrālajām valsts iestādēm prioritārajiem pasākumiem pieprasītā finansējuma ietvaros atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 53.§) "Informatīvais ziņojums par līguma "Par Microsoft informācijas tehnoloģiju izmantošanu Latvijas Republikā publiskajā sektorā" izpildi" 3.punktā noteiktajam atšifrēt Microsoft programmatūras licenču pirkšanai, nomai un atjaunošanai nepieciešamo finansējumu un līdz š.g. 15.novembrim informēt Finanšu ministriju, lai atbilstoši precizētu valsts budžeta izdevumu "mērķa griestus".
7. Īpašu uzdevumu ministram Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās precizēt tā darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu un līdz š.g. 17.novembrim informēt Finanšu ministriju, lai atbilstoši precizētu valsts budžeta izdevumu "mērķa griestus".
8. Ministrijām (īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem) un citām centrālajām valsts iestādēm līdz š.g. 16.novembrim atļaut, saskaņojot ar Finanšu ministriju, precizēt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai plānojamo finansējuma apmēru, ja nepieciešams, veicot līdzekļu pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammai 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" paredzētā finansējuma.
9. Aizsardzības ministrijai kopīgi ar NATO programmas realizācijā iesaistītajām institūcijām līdz š.g. 16.novembrim izvērtēt un vienoties par 2007.gadā NATO finansējumā iekļaujamiem projektiem un to apjomiem un iesniegt programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" projektu Finanšu ministrijā.
10. Finanšu ministrijai līdz š.g. 16.novembrim izsūtīt ministrijām (īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem) un citām centrālajām valsts iestādēm valsts budžeta pieprasījuma 2007.gadam sagatavošanas pamatprincipus.
11. Finanšu ministrijai atbilstoši Ministru kabineta sēdē nolemtajam un tikšanās laikā panāktajai vienošanās ar ministriem un citu centrālo valsts iestāžu vadītājiem noteikt valsts budžeta izdevumu "mērķa griestus" 2007.gadam un līdz š.g. 17.novembrim nosūtīt ministrijām (īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem) un citām centrālajām valsts iestādēm.
12. Ministrijām (īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem) un citām centrālajām valsts iestādēm līdz š.g. 24.novembrim iesniegt Finanšu ministrijā budžeta pieprasījumus 2007.gadam un paskaidrojumus saskaņā ar Finanšu ministrijas nosūtītajiem valsts budžeta pieprasījuma 2007.gadam sagatavošanas pamatprincipiem un atbilstoši noteiktajiem "mērķa griestiem", un no 2007.gada 1.janvāra spēkā esošajai budžeta ieņēmumu, izdevumu pēc ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām un finansēšanas klasifikācijai.
13. Ministrijām (īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem) un citām centrālajām valsts iestādēm budžeta pieprasījumu 2007.gadam sagatavošanas laikā atļaut precizēt ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus un ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus un tiem atbilstošos izdevumus, nepalielinot valsts budžeta deficītu.
14. Ministrijām (īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem) un citām centrālajām valsts iestādēm budžeta pieprasījumu 2007.gadam sagatavošanas laikā atļaut precizēt resursus izdevumu segšanai no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem uz valsts nodevām atbilstoši pieņemtajiem grozījumiem normatīvajos aktos.
15. Ministrijām (īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem) izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus tajos normatīvajos aktos, kuru īstenošanai nav paredzēts finansējums.
16. Ministrijām izstrādāt un līdz š.g. 23.novembrim iesniegt Ministru kabinetā budžeta likumprojektu paketē iekļaujamos ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju saskaņotus likumprojektus izskatīšanai Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra sēdē. Noteikt, ka atbildīgi par budžeta likumprojektu paketē iekļaujamo likumprojektu turpmāko virzību ir to sagatavotāji.
17. Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 1.decembra ārkārtas sēdē likumprojektu "Par valsts budžetu 2007.gadam" un Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas pamatnostādņu 2007.–2011.gadam projektu.
18. Finanšu ministrijai atbilstoši Ministru kabineta š.g. 1.decembra sēdē nolemtajam precizēt un iesniegt atbalstīšanai Ministru kabineta š.g. 5.decembra sēdē likumprojektu "Par valsts budžetu 2007.gadam", paskaidrojumus un Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas pamatnostādņu 2007.–2011.gadam projektu.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījums likumā
"Par nodokļiem un nodevām""

VSS-1079
TA-2745 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē, ņemot vērā šī protokola 3.paragrāfu.
2. Labklājības ministrijai izstrādāt un līdz 2006.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā", paredzot, ka par sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecības vai tās dublikāta izsniegšanu maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-381
TA-1128 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai iekļaut likumprojekta tekstā šī protokola 2.paragrāfā minēto likumprojektu un pēc precizētās anotācijas saņemšanas sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Zemkopības ministrijai attiecīgi papildināt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs un labklājības ministre.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Medību likumā"

VSS-383
TA-1129 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījums Meža likumā"

VSS-382
TA-1130 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījums Lauksaimniecības
un lauku attīstības likumā"

VSS-887
TA-2541 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 

Ministru kabineta lieta

7.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastra informācijas sistēmas
uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu"

VSS-600
TA-2235 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

Ņemot vērā tieslietu ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

8.§

Likumprojekts "Grozījums Valsts meža dienesta likumā"

VSS-699
TA-2070 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
9.§
Likumprojekts "Fizisko personu mantiskā
stāvokļa deklarēšanas likums"

TA-2049 ____________________________________

(O.Spurdziņš, T.Trenko, A.Šlesers, A.Pabriks, D.Tauriņš, A.Slakteris, G.Bērziņš (tieslietu ministrs), O.Kastēns, G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Štokenbergs, I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Ņemot vērā Ministru kabineta locekļu izteiktos atšķirīgos viedokļus, darba grupai (izveidota ar Ministru prezidenta 2005.gada 12.oktobra rīkojumu Nr.424) turpināt darbu likumprojektā ietverto normu precizēšanā.
2. Darba grupai: sagatavot alternatīvus priekšlikumus pirmreizējās mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniedzēju loka noteikšanai (atkāpjoties no vispārējās sākumdeklarēšanas principa), kā arī apliecinošu dokumentu un pierādījumu glabāšanas termiņam; atkārtoti izvērtēt likumprojekta 12.panta pirmās daļas 2.punktā minētās summas robežas; precizēt jautājumu par to īpašumu deklarēšanas nepieciešamību, par kuriem ziņas jau iekļautas valsts reģistros; sagatavot pasākumu plāna projektu likumprojekta īstenošanai un deklarācijas veidlapas paraugu. Finanšu ministram līdz 2007.gada 12.janvārim jautājumu iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-2047 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt, ņemot vērā šī protokola 9.paragrāfu.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījums likumā
"Par nodokļiem un nodevām""

TA-2051 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt, ņemot vērā šī protokola 9.paragrāfu.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

TA-2062 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt, ņemot vērā šī protokola 9.paragrāfu.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""

TA-2030 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt, ņemot vērā šī protokola 9.paragrāfu.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-3060 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt, ņemot vērā šī protokola 9.paragrāfu.
 

Informatīvais ziņojums

15.§

Par darba apjomu un finansējumu, kas ir nepieciešams, lai iegūtu fizisko
personu ienākumu gūšanas kontrolei nepieciešamos datus integrētas
valsts informācijas sistēmas ietvaros

TA-3020 ____________________________________

(A.Baštiks, V.Ķeņģis, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam (turpmāk - sekretariāts) 2007.gadam, lai nodrošinātu fizisko personu ienākumu gūšanas kontrolei nepieciešamo datu (turpmāk - kontroles dati) iegūšanu integrētas valsts informācijas sistēmas (turpmāk - IVIS) ietvaros, skatīt vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem 2007.gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
3. Sekretariātam sadarbībā ar Finanšu ministriju (Valsts ieņēmumu dienestu) izstrādāt detalizētu darba plānu kontroles datu iegūšanas nodrošināšanai IVIS ietvaros.
4. Sekretariātam saskaņot detalizētu darba plānu kontroles datu iegūšanas nodrošināšanai IVIS ietvaros ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Tieslietu ministriju, Veselības ministriju un Zemkopības ministriju un īpašu uzdevumu ministram elektroniskās pārvaldes lietās līdz 2007.gada 1.aprīlim iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti
Ministru kabineta komitejā

16.§

Likumprojekts "Dokumentu legalizācijas likums"

VSS-428
TA-2312 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošās
valsts aģentūras "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" nodošanu
bērnu un ģimenes lietu ministra pārraudzībā"

VSS-1336
TA-3052 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Bērnu un ģimenes lietu ministrijā tās pieprasītos dokumentus, lai nodrošinātu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras funkciju izpildi ar 2007.gada 1.janvāri.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada
16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""

VSS-1337
TA-3051 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada
3.augusta noteikumos Nr.687 "Bērnu un ģimenes lietu ministrijas nolikums""

VSS-1338
TA-3054 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos
Nr.592 "Valsts aģentūras "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" nolikums""

VSS-1339
TA-3050 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos
Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās""

VSS-1163
TA-2820 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa sēdes protokollēmumā (prot. Nr.22 16.§)
"Noteikumu projekts "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem
pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora
lietošanas un aktualizēšanas kārtību"" doto uzdevumu

TA-2779 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Ņemot vērā finanšu ministra iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr.22 16.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"", noteikt, ka protokollēmuma 3.punktā dotā uzdevuma izpilde ir zaudējusi aktualitāti.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos
Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi""

VSS-1239
TA-2810 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par
reliģisko organizāciju gada pārskatiem"

VSS-934
TA-2341 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 10.augusta rīkojumā
Nr.407 "Par transportlīdzekļu izmantošanu dienesta vajadzībām""

VSS-1307
TA-2899 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo būvju Madonas rajona
Ērgļu pagasta "Brakos" nodošanu Madonas rajona pašvaldības īpašumā"

VSS-985
TA-2891 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
12.jūlija rīkojumā Nr.473 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

VSS-1353
TA-2963 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu
Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"


TA-3015 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījums Seksuālās un
reproduktīvās veselības likumā"

VSS-1015
TA-2875 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumos
Nr.144 "Obligātās nekaitīguma prasības diētiskajai pārtikai ar samazinātu enerģētisko
vērtību un tās marķējumam""

VSS-1055
TA-2799 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos
Nr.155 "Obligātās nekaitīguma prasības diētiskajai pārtikai cilvēkiem ar veselības
traucējumiem un prasības marķējumam""

VSS-1056
TA-2798 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kvalitātes prasībām svaigpienam,
kas paredzēts siera ražošanai ar nogatavināšanas laiku vismaz 60 dienas,
un kvalitātes atbilstības novērtēšanu"

VSS-883
TA-2695 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas
Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs"

VSS-975
TA-2408 ____________________________________

(M.Roze, G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Politikas plānošanas dokuments

34.§

Veselības ministrijas darbības stratēģijas
2007.-2009.gadam projekts

VSS-416
TA-2621 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Papildus iekļautie jautājumi

35.§

Noteikumu projekts "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība"

VSS-1285
TA-3019 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai izstrādāt un līdz 2007.gada 1.jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par pievienotās vērtības nodokli", precizējot likuma 36.panta 2.punktā noteikto pilnvarojumu Ministru kabinetam.
 
36.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par iepirkuma
procedūru pasūtītāja finansētiem projektiem"

TA-3047 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Tiknuss, M.Roze, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, kurā iekļaut arī Zemkopības ministrijas iesniegtos priekšlikumus.
 
37.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības finanšu
resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi

TA-3100 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Antonovs, A.Štokenbergs, J.Strods, R.Vējonis, M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
38.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos
Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""

TA-3099 ____________________________________

(O.Spurdziņš, S.Šķiltere, Z.Eglīte, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai, paredzot, ka noteikumi neattiecas uz pašvaldībām, svītrot noteikumu projekta 1.2.apakšpunktu un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos
Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""

TA-3098 ____________________________________

(O.Spurdziņš, S.Šķiltere, Z.Eglīte, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai, paredzot, ka noteikumi neattiecas uz pašvaldībām, svītrot noteikumu projekta 1.3.apakšpunktu un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par privatizācijas ieņēmumu
novirzīšanu valsts budžeta izdevumu finansēšanai"

TA-3127 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Informatīvais ziņojums par akcīzes nodokļa
paaugstināšanu naftas produktiem

TA-3125 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt akcīzes nodokļa likmju paaugstināšanu naftas produktiem atbilstoši informatīvajā ziņojumā ietvertajam 3.variantam.
3. Finanšu ministrijai izstrādāt attiecīgus grozījumus likumā "Par akcīzes nodokli" un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā 2007.gada budžeta likumprojektu paketē.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos
Nr.227 "Būvniecības kārtība būvēm, kuru telpu plānojumam ir piešķirts valsts noslēpuma statuss""

TA-3121 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ministru padomes 2006.gada
21.novembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem par kohēzijas
politikas atbalstu inovāciju un konkurētspējas attīstībai apstiprināšanu

TA-3141 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Antonovs, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Īpašu uzdevumu ministram Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Brokam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ministru padomes 2006.gada 21.novembra neformālajā sanāksmē.
 
44.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas
Republikas valdības līgumu par sadarbību informācijas tehnoloģiju jomā"

TA-3138 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot īpašu uzdevumu ministri elektroniskās pārvaldes lietās
parakstīt Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumu par sadarbību informācijas tehnoloģiju jomā.
 
45.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības
un zivsaimniecības padomes 2006.gada 20.-21.novembra sanāksmei

TA-3140-IP ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2006.gada 20.-21.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2006.gada 20.-21.novembra sanāksmē izskatāmajā jautājumā "Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko groza Regulas (EEK) Nr.404/93, (EK) Nr.1782/2003 un (EK) Nr.247/2006 attiecībā uz banānu nozari".
3. Zemkopības ministrijas valsts sekretārei L.Straujumai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2006.gada 20.-21.novembra sanāksmē.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

46.§

Rīkojuma projekts "Par komisiju atzinuma
sniegšanai par tiesībām uz speciālo valsts pensiju"

TA-3026-IP ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), I.Alliks, A.Šlesers, A.Baštiks, A.Slakteris, I.Godmanis, A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.oktobra rīkojumā
Nr.753 "Par Nacionālo bruņoto spēku lauka formas tērpu šūšanu""

TA-3132-DV ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst.15.55

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību