Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 62

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 62

2006.gada 30.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris
Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers
Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš
Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Siltumenerģijas
piegādes un lietošanas noteikumi"

VSS-1413
TA-961 ____________________________________

(J.Strods, I.Feldmane, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sešu mēnešu laikā izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Enerģētikas likumā", kas precizē deleģējumu Ministru kabinetam noteikt līgumsodu apmēru, ko enerģētikas nozares sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var piemērot gadījumos, ja sabiedrisko pakalpojumu lietotājs nepilda savas saistības, kā arī noteikt gadījumus, kādos enerģētikas nozares sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu atsevišķiem lietotājiem.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
27.aprīļa noteikumos Nr.444 "Noteikumi par publisko patapinājumu""

TA-3059 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

VSS-114
TA-1975 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos
Nr.742 "Noteikumi par Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-1080
TA-2549 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai sagatavot un veselības ministram līdz 2006.gada 15.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.138 "Valsts asinsdonoru centra nolikums", paredzot svītrot normu, ka Valsts asinsdonoru centrs organizē ārstniecības personu apmācību transfuzioloģijā un imūnhematoloģijā.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

5.§

Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"

VSS-1394
TA-3110 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
20.decembra noteikumos Nr.991 "Attīstības sadarbības padomes nolikums""

VSS-1176
TA-2954 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegācijas dalību holokausta
izglītības, piemiņas un pētniecības starptautiskās sadarbības darba grupā"

TA-3211 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1189
TA-2935 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
3.augusta rīkojumā Nr.505 "Par Nacionālo metroloģijas padomi""

VSS-615
TA-3030 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos
Nr.704 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu
skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja
pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību""

VSS-1294
TA-3045 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 3,
ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"

VSS-1306
TA-2965 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos
Nr.583 "Uzņēmuma mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšana grāmatvedībā un atspoguļošana
finanšu pārskatos, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta""

VSS-1381
TA-2947 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Par Latvijas valdības un Maķedonijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas
un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem

TA-3222 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Finanšu ministrijai pēc līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"

VSS-1260
TA-2856 ____________________________________

(A.Šlesers, V.Rakstiņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Madonā, Ozolu ielā 24"

VSS-1084
TA-2754-IP ____________________________________

(A.Šlesers, A.Marhels, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada
29.aprīļa noteikumos Nr.240 "Iekšlietu ministrijas nolikums""

VSS-875
TA-2843 ____________________________________

(A.Šlesers, V.Rakstiņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Valsts robežsardzes koledžas nolikums"

VSS-727
TA-2612 ____________________________________

(A.Šlesers, I.Zālītis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Ugunsdrošības un
civilās aizsardzības koledžas nolikums"

VSS-728
TA-2846 ____________________________________

(A.Šlesers, M.Ziemelis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 59.§)
"Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības protokolu par grozījumiem
1993.gada 18.augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās
par robežu caurlaides punktiem" izpildi

TA-3181 ____________________________________

(A.Šlesers, K.Perehoda, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 59.§) "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības protokolu par grozījumiem 1993.gada 18.augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par robežu caurlaides punktiem" izpildi, pilnvarot parakstīt Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības protokolu par grozījumiem 1993.gada 18.augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par robežu caurlaides punktiem Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Baltkrievijas Republikā Mairu Moru.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par konsultatīvo padomi "Izglītība visiem""

VSS-917
TA-2672 ____________________________________

(H.Demakova, M.Gruškevics, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Par Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra sēdes protokollēmuma
(prot. Nr.50 35.§) "Par Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanu" izpildi

TA-2918 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 35.§) "Par Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanu" izpildi, pagarināt tā 3.punktā minētā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2006.gada 30.decembrim.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju
neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-1012
TA-2957 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 20.aprīļa rīkojumā
Nr.193 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

VSS-1391
TA-3027 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darba
samaksu ārstniecības personām"

VSS-980
TA-3159 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju, ņemot vērā Finanšu ministrijas atzinumu, un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai pēc precizētās anotācijas iesniegšanas.
4. Noteikumi īstenojami piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P87 Bauska-Aizkraukle
posma 61.-68,7.km (Jaunjelgavas apvedceļš) rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1091
TA-2932-IP ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādas zemes vienības par kopējo summu
33927 lati:
2.1. Aizkraukles rajona Jaunjelgavas pilsētā ar lauku teritoriju:
2.1.1. zemes vienību "Miezāki-4 A" 5769 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3207 001 0191);
2.1.2. zemes vienību "Stepiņi A" 6085 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3207 001 0168);
2.1.3. zemes vienību "Oliņi A" 5617 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3207 001 0169);
2.1.4. zemes vienību "Riemšas B" 2147 m2 platībā (zemes vienību kadastra apzīmējumi 3207 001 0175 un 3207 001 0193);
2.1.5. zemes vienību "Ertmaņi A" 3894 m2 platībā (zemes vienību kadastra apzīmējumi 3207 001 0170 un 3207 001 0171);
2.1.6. zemes vienību "Miezāki-5A" 303 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3207 001 0164);
2.1.7. zemes vienību "Bandori A" 6313 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3207 001 0165);
2.1.8. zemes vienību "Jaunā iela 32a-A" 1819 m2 platībā (zemes vienību kadastra apzīmējumi 3207 002 1213 un 3207 002 1214);
2.1.9. zemes vienību "Lejiņi A" 2481 m2 platībā (zemes vienību kadastra apzīmējumi 3207 001 0163, 3207 001 0194 un 3207 001 0195);
2.2. Aizkraukles rajona Sērenes pagastā:
2.2.1. zemes vienību "Kalniņi A" 5303 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3280 001 0272);
2.2.2. zemes vienību "Lieljakšāni A" 2522 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3280 001 0278);
2.2.3. zemes vienību "Auliņi A" 1775 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3280 001 0274);
2.2.4. zemes vienību "Dīdāni A" 6678 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3280 001 0285);
2.2.5. zemes vienību "Mežmalas A" 5727 m2 platībā (zemes vienību kadastra apzīmējumi 3280 001 0261 un 3280 001 0266);
2.2.6. zemes vienību "Brēķi A" 1428 m2 platībā (zemes vienību kadastra apzīmējumi 3280 001 0283 un 3280 001 0284);
2.2.7. zemes vienību "Miezīši A" 358 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3280 001 0271);
2.2.8. zemes vienību "Akmenskrogs A" 8960 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3280 001 0259);
2.2.9. zemes vienību "Padega A" 9637 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3280 001 0276);
2.2.10. zemes vienību "Cerības A" 9185 m2 platībā (zemes vienību kadastra apzīmējumi 3280 001 0268 un 3280 001 0269);
2.3. Ogres rajona Birzgales pagastā:
2.3.1. zemes vienību "Brīviņi A" 1767 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7444 011 0108);
2.3.2. zemes vienību "Strauti A" 6074 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7444 011 0107).
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu
valsts īpašumā un nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-976
TA-2962-IP____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Informatīvais ziņojums

27.§

Par Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumu
Nr.740 "Noteikumi par stipendijām" grozījumu nepieciešamību
____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra sēdē.
 
28.§
Par Rīcības plāna izpildi, lai nodrošinātu Veselības ministrijas
un Zemkopības ministrijas savstarpēji saistīto funkciju optimizāciju

VSS-1296
TA-3081 ____________________________________

(R.Vējonis, G.Bērziņš (veselības ministrs), L.Straujuma, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai līdz 2007.gada 1.aprīlim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā Ministru kabineta rīkojuma projektu par nekustamā īpašuma Daugavpilī, Varšavas ielā 24, un Liepājā, Eduarda Veidenbauma ielā 11, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā.
3. Zemkopības ministrijai sagatavot informatīvo ziņojumu "Par situāciju veterināro zāļu apritē pēc 2006.gada 1.janvāra" un līdz 2007.gada 1.februārim iesniegt to noteiktā kārtībā Ministru kabinetā.
 
29.§
Par Latvijas iemaksām Baltijas jūras reģionālās
konsultatīvās padomes darbības atbalstam

VSS-1349
TA-3013 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Akceptēt Zivsaimniecības konsultatīvās padomes apstiprinātā pārstāvja dalību Baltijas jūras reģionālajā konsultatīvajā padomē un Valsts zivsaimniecības pārvaldes pārstāvja dalību novērotāja statusā Baltijas jūras reģionālajā konsultatīvajā padomē.
3. Zemkopības ministrijai iemaksāt Baltijas jūras reģionālajā konsultatīvajā padomē ikgadējo dalības maksu par 2006.gadu, kā arī par turpmākajiem gadiem Zemkopības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 

Politikas plānošanas dokumenti

30.§

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta darbības stratēģijas projekts 2007.-2009.gadam

VSS-1054
TA-2728 ____________________________________

(I.Gudele, V.Krievāns, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

31.§

Informatīvais ziņojums par nepieciešamajiem priekšlikumiem
nelegālās un nereģistrētās nodarbinātības ierobežošanai

TA-3139 ____________________________________

(D.Staķe, G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai labklājības ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijai izstrādāt un labklājības ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
2.1. līdz 2007.gada 1.jūlijam likumprojektu "Grozījumi Darba likumā", paredzot tajā informatīvā ziņojuma 3.1.1.apakšpunktā noteikto;
2.2. līdz 2007.gada 1.augustam Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumos Nr.397 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"", paredzot tajā informatīvā ziņojuma 3.1.2.apakšpunktā noteikto;
2.3. līdz 2007.gada 1.augustam likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"", paredzot tajā informatīvā ziņojuma 3.1.3.apakšpunktā noteikto;
2.4. līdz 2007.gada 1.jūlijam likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", paredzot tajā informatīvā ziņojuma 3.1.6.apakšpunktā noteikto;
2.5. līdz 2007.gada 1.septembrim Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"", paredzot tajā informatīvā ziņojuma 3.1.7.apakšpunktā noteikto.
3. Finanšu ministrijai izstrādāt un finanšu ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
3.1. līdz 2007.gada 1.jūlijam likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"", paredzot tajā informatīvā ziņojuma 3.1.3.apakšpunktā noteikto;
3.2. līdz 2007.gada 1.aprīlim likumprojektu "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā", paredzot tajā informatīvā ziņojuma 3.1.4.apakšpunktā noteikto.
4. Ekonomikas ministrijai:
4.1. līdz 2007.gada 1.oktobrim precizēt būvniecības normatīvos aktus atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.1.9.apakšpunktā minētajam risinājumam;
4.2. izstrādājot būvniecības informācijas sistēmu, paredzēt būvobjektu reģistra izveidi un būvniecības informācijas sistēmas izmantošanu nelegālās nodarbinātības novēršanai, kā arī līdz 2010.gada 1.janvārim nodrošināt datu sniegšanu Valsts darba inspekcijai un Valsts ieņēmumu dienestam (informatīvā ziņojuma 3.3.apakšpunkts).
5. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu izstrādāt un labklājības ministram līdz 2007.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par vienota nodarbināto personu reģistra izveides nepieciešamību (informatīvā ziņojuma 3.4.apakšpunkts).
6. Informatīvā ziņojuma 3.6. un 3.7.apakšpunktā ietverto pasākumu īstenošana 2007.gadā nodrošināma piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, bet jautājumu par papildu finanšu līdzekļu nepieciešamību 2008.gadā un turpmākajos gados izskatīt vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 

Papildus iekļautie jautājumi

32.§

Rīkojuma projekts "Par zemesgabalu ieguldīšanu valsts
akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" pamatkapitālā"

VSS-112
TA-1344-IP ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas,
veselības un patērētāju lietu padomes 2006.gada 30.novembra-1.decembra sanāksmē
izskatāmajos Labklājības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-3274-IP ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu padomes 2006.gada 30.novembra-1.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi" (pozīcija Nr.2);
2.2. "Par Padomes secinājumu projektu par pienācīgu darbu" (pozīcija Nr.1);
2.3. "Par Padomes secinājumu projektu par to, kā dalībvalstis un ES iestādes īsteno Pekinas Rīcības platformu: institucionālie mehānismi" (pozīcija Nr.1);
2.4. "Par Padomes secinājumu projektu par vīriešiem un dzimumu līdztiesību" (pozīcija Nr.1);
2.5. "Par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru izveido īpašo programmu 2007.-2013.gadam "Cīņai pret vardarbību (Daphne III)" vispārīgās programmas "Pamattiesības un tiesiskums" ietvaros" (pozīcija Nr.1);
2.6. "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par papildpensiju tiesību pārvietojamības uzlabošanu" (pozīcija Nr.3);
2.7. "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordināciju" (pozīcija Nr.3);
2.8. "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordināciju un nosaka XI pielikuma saturu" (pozīcija Nr.3);
2.9. "Par Eiropas Dzimumu institūta atrašanās vietu" (Pozīcija Nr.1).
3. Latvijas Republikas pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītāja vietniecei L.Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu padomes 2006.gada 30.novembra-1.decembra sanāksmē Labklājības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
34.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas,
veselības un patērētāju lietu padomes 2006.gada 30.novembra sanāksmē izskatāmajos
Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-3276-IP ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu padomes 2006.gada 30.novembra sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
35.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes 2006.gada 4.-5.decembra sanāksmei

TA-3314-IP ____________________________________

(J.Strods, R.Šņuka, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju apstiprināšanu Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes 2006.gada 4.-5.decembra sanāksmē skatāmajiem jautājumiem".
2. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas informatīvajā ziņojumā ietvertās nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes
4.-5.decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. Pozīcija Nr.4 Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Kopienas Muitas kodeksu (Modernizētu Muitas kodeksu);
2.2. Pozīcija Nr.1 Par Padomes secinājumu projektu: "Stratēģiskas prioritātes rīcībai inovāciju jomā ES mērogā".
Ja nepieciešams, pozīcija tiks precizēta;
2.3. Pozīcija Nr.6 - Labāks regulējums. Prezidentūras Progresa ziņojums. Viedokļu apmaiņa;
2.4. Pozīcija Nr.2 Par grozītu priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz patēriņa kredītlīgumiem un par Padomes Direktīvas 93/13/EK grozīšanu.
Ja nepieciešams, pozīcija tiks precizēta;
2.5. Pozīcija Nr.3 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisiju un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta informācijai, ar ko groza Direktīvu 72/306/EEK (Euro 5).
3. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram K.Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes 2006.gada
4.-5.decembra sanāksmē.
 
36.§
Likumprojekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likums"

VSS-1162
TA-3002 ____________________________________

(N.Broks, A.Antonovs, I.Gudele, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Finanšu ministrijai līdz 2007.gada 8.martam izstrādāt metodoloģiju, kādā veidā atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes slēdz publisko tiesību līgumu valsts pārvaldes jomā vai starpresoru vienošanos.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

37.§

Instrukcijas projekts "Informācijas sistēmu drošības prasības, lai nodrošinātu valsts
noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības klasificētās
informācijas apstrādi, glabāšanu un pārsūtīšanu, šo informācijas sistēmu drošības
pārbaude, reģistrācija un akreditācija"

TA-2238-DV ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), U.Dzenītis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

 

Sēdi slēdz plkst.13:10

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību