Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 63

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

Ārkārtas sēde

Rīgā

Nr. 63

2006.gada 1.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris
Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Teslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


 O.Kastēns

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas prezidents

-

I.Rimšēvičs

Ģenerālprokurors

-

J.Maizītis

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.14.00

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta lieta

Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi

1.§

Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"

TA-3240 ____________________________________

(R.Vējonis, R.Vesere, M.Dzelme, A.Kalvītis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides ministrijai kopīgi ar Latvijas Darba devēju konfederāciju precizēt likumprojektu un tā anotāciju un līdz 2006.gada 4.decembrim iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra sēdē.

 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

VSS-32
TA-390 ____________________________________

(O.Spurdziņš, D.Robežniece, E.Ektermane, D.Staķe, I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju precizēt likumprojektu, ņemot vērā arī šī protokola 19.paragrāfu un labklājības ministres izteikto priekšlikumu, un līdz 2006.gada 4.decembrim iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par pievienotās vērtības nodokli""

VSS-1554
TA-3248 ____________________________________

(O.Spurdziņš, S.Āmare-Pilka, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Finanšu ministrijai līdz 2007.gada 1.jūlijam izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par pievienotās vērtības nodokli", precizējot likuma 36.panta 1., 5., 6., 9., 10., 11., 12., 13., 18. un 19.punktā noteikto pilnvarojumu Ministru kabinetam.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un
uzņēmējsabiedrību maksātnespēju""

TA-3256 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par darbinieku
aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā""

TA-3259 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Labklājības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumos Nr.378 "Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas, finansēšanas un izmaksas kārtība"" izstrādi un līdz likumprojekta "Par valsts budžetu 2007.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījums Fizisko
personu datu aizsardzības likumā"

TA-3257 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par nodokļiem un nodevām""

TA-3258 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt un papildināt likumprojektu, ņemot vērā šī protokola 8. un 15.paragrāfu, kā arī iekļaut tajā Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra sēdē akceptētos likumprojektus (prot. Nr.59 2. un 3.paragrāfs), un līdz 2006.gada 4.decembrim iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra sēdē.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-1113
TA-3260 ____________________________________

(R.Vējonis, D.Robežniece, A.Kalvītis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai iekļaut likumprojekta tekstu šī protokola 7.paragrāfā minētajā likumprojektā.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā"

VSS-957
TA-3255 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījums Patentu likumā"

TA-3279 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura
piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem""

VSS-1488
TA-3282 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz
kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos""

VSS-1489
TA-3281 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Tieslietu ministrijas priekšlikumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu likumprojektā noteikto normu īstenošanai 2008.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
4. Vides ministrijai izveidot darba grupu likumprojekta "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" izstrādāšanai, lai precizētu zemes maiņas tiesisko regulējumu. Darba grupā iekļaut Tieslietu ministrijas, Valsts zemes dienesta, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Zemkopības ministrijas pārstāvjus. Vides ministram līdz 2007.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos".
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

TA-3292 ____________________________________

(O.Spurdziņš, M.Jurušs, G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)
1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai papildināt likumprojektu, ņemot vērā veselības ministra priekšlikumu par akcīzes nodokļa likmes paaugstināšanu tabakas izstrādājumiem ar 2007.gada 1.martu, un līdz 2006.gada 4.decembrim iesniegt likumprojektu Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra sēdē.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par valsts sociālo apdrošināšanu""

TA-3295 ____________________________________

(O.Spurdziņš, D.Robežniece, D.Staķe, A.Kalvītis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai atkārtoti saskaņot likumprojektu ar Labklājības ministriju un līdz 2006.gada 4.decembrim iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra sēdē.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par nodokļiem un nodevām""

VSS-1557
TA-3296 ____________________________________

(O.Spurdziņš, D.Robežniece, A.Kalvītis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai iekļaut likumprojekta tekstu šī protokola 7.paragrāfā minētajā likumprojektā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 7.maija noteikumos
Nr.180 "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un saskaņošanu ar pašvaldībām""

TA-3294 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra sēdē.
2. Finanšu ministrijai līdz 2006.gada 4.decembrim iesniegt Valsts kancelejā Tieslietu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības atzinumu par noteikumu projektu.
 
17.§
Likumprojekts "Par elektroenerģijas nodokli"

TA-3297 ____________________________________

(O.Spurdziņš, M.Jurušs, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Likumā
par budžetu un finanšu vadību"

TA-3298 ____________________________________

(O.Spurdziņš, E.Ektermane, Z.Eglīte, D.Nulle, G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai svītrot likumprojekta termina "apropriācijas rezerve" skaidrojumā vārdus "īpašiem mērķiem" un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-3300 ____________________________________

(O.Spurdziņš, D.Robežniece, G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)
1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai iekļaut likumprojekta tekstu šī protokola 2.paragrāfā minētajā likumprojektā.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par uzņēmumu ienākuma nodokli""

VSS-1555
TA-3301 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Orehova, R.Vējonis, A.Kalvītis)
1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojektu, iekļaujot tajā tikai ar valsts budžeta likumprojektu saistītas normas, un līdz 2006.gada 4.decembrim iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra sēdē.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Sēklu aprites likumā"

VSS-1310
TA-3174 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"

VSS-884
TA-3148 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)


1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu
brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās""

VSS-1305
TA-3179 ____________________________________

(O.Spurdziņš, D.Lagzdiņa, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā"

VSS-511
TA-1464 ____________________________________

(R.Vējonis, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Zemkopības ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju un līdz 2006.gada 4.decembrim iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

TA-3327 ____________________________________

(B.Rivža, M.Gruškevics, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.

 
26.§
Likumprojekts "Par valsts budžetu 2007.gadam"

TA-3324 ____________________________________

(O.Spurdziņš, I.Gudele, R.Vējonis, I.Godmanis, G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Slakteris, B.Rivža, J.Strods, G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

1. Akceptēt finansējumu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem iekļaušanai likumprojektā "Par valsts budžetu 2007.gadam" saskaņā ar Finanšu ministrijas iesniegtā materiāla 1.pielikumu.
2. Gatavojot grozījumus likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam", kā prioritāru paredzēt finansējumu šādiem pasākumiem:
2.1. Ārlietu ministrijai - Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības ēkas ANO, Ņujorkā, drošības uzlabošanai 290 000 latu;
2.2. Ekonomikas ministrijai - Valsts stimulējošas eksporta politikas palielināšanai 3 093 100 latu;
2.3. Ekonomikas ministrijai - divu jaunu ārējo ekonomisko pārstāvniecību atvēršanai un esošo pārstāvniecību kapacitātes paaugstināšanai 550 900 latu;
2.4. Iekšlietu ministrijai - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nodrošināšanai ar ugunsdzēsības un glābšanas tehniku 10 507 300 latu;
2.5. Iekšlietu ministrijai - FADO (False and Athentic Documents) informācijas sistēmas izveidošanai un uzturēšanai;
2.6. Iekšlietu ministrijai - izmaksas nodrošināšanai pensionāriem laikā no 01.01.2000.-19.03.2002. sakarā ar ieturēto pensijas daļu strādājošiem pensionāriem 141 003 latus;
2.7. Izglītības un zinātnes ministrijai - valsts attīstības un darba tirgus prasībām atbilstošas izglītības nodrošināšanai augstskolām;
2.8. Zemkopības ministrijai - Eiropas Savienības finanšu plānošanas perioda 2007.-2013.gadam jauno fondu ieviešanas un administrēšanas nodrošināšana kopējo lauksaimniecības un zivsaimniecības politiku jomā 1 861 721 latu;
2.9. Satiksmes ministrijai - TEN-T projektam "E67 VIA Baltica posms Rīga-Ķekava" zemes iegādei 3 800 000 latu;
2.10. Satiksmes ministrijai - "Starptautiskai lidostai "Rīga"" aviācijas drošības, glābšanas un medicīniskās palīdzības funkciju nodrošināšanai, tajā skaitā piecu rentgenu iekārtu, divu ugunsdzēšanas mašīnu un operatīvā transporta līzinga maksājumiem 2 250 000 latu;
2.11. Satiksmes ministrijai - sadarbībā ar Īrijas aviokompāniju Ryain Air gaisa kuģu apkalpes centra izveidei (pieņemt zināšanai, ka Ryain Air ieguldīs
3 750 000 latu) 5 250 000 latu;
2.12. Labklājības ministrijai - valsts atbalsta palielināšana ģimenēm ar bērniem un invalīdiem (līdzekļi 2007.gada II pusei) 6 029 458 latus;
2.13. Tieslietu ministrijai - Civilstāvokļu aktu reģistrācijas informācijas sistēmas izveidei 150 000 latu;
2.14. Tieslietu ministrijai - Eiropas Savienības tiesību pārņemšanas elektroniskās informācijas sistēmas izveidei 141 600 latu;
2.15. Kultūras ministrijai - albuma "Terra Mariana" faksimilizdevuma izdošanai 110 889 latus;
2.16. Veselības ministrijai - P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja darbības uzlabošana (muzeja filiāles - Farmācijas muzeja ēkas Rīgā, Riharda Vāgnera ielā 13, māla dakstiņu jumta kapitālajam remontam 43 019 Ls, ratiņkrēslu pacelšanas/nolaišanas mehānisma ierīkošanai muzeja ēkā Rīgā, Antonijas ielā 1, 14 607 Ls, muzeja ēkas Rīgā, Antonijas ielā 1, apkures sistēmas modernizācijas beigu etapam 27 683 Ls) 85 309 latus;
2.17. Veselības ministrijai - VRCMB funkciju nodrošināšanai (noliktavu un palīgtelpu remontam, datortehnikas un smagā autotransporta iegādei bāzes noliktavām, materiālu un kurināmā iegādei) 57 489 latus;
2.18. Veselības ministrijai - EPP 2001.gada 6.novembra Direktīvas 2001/83/EK; 2004.gada 31.marta Direktīvas 2004/24/EK; 2004.gada 31.marta Direktīvas 2004/27/EK, Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumi Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām" (marķējuma papildināšanai ar Braila rakstu)
128 100 latu;
2.19. Veselības ministrijai - pretgripas vakcīnu iegādei iedzīvotāju daļas bezmaksas vakcinācijai 2007.gadā - atlikusī daļa - 659 034 latus;
2.20. Veselības ministrijai - medikamentu iegādei HIV/AIDS slimnieku ārstēšanai (LIC) - atlikusī daļa - 121 090 latu;
2.21. Veselības ministrijai - ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanas plāns 2005.-2010.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2005.gada 28.decembra rīkojumu Nr.854 (prot. Nr.77 70.§)) tai skaitā finansējums klīniskās slimnīcas "Gaiļezers" Eiropas Savienības struktūrfondu projekta "Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas uzlabošana klīniskajā slimnīcā "Gaiļezers"" izmaksu sadārdzinājuma segšanai 339 012 lati) 73 585 327 latus;
2.22. Augstākajai tiesai – Augstākās tiesas telpu uzturēšanai 4000 latu;
2.23. Prokuratūrai – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta administratīvās kapacitātes palielināšanai;
2.24. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai – sākumskolas (1.–4.klašu skolnieki) vecuma bērnu nodrošināšana ar brīvpusdienām no 2007.gada 1.septembra 4 885 516 latus;
2.25. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam – izglītības iestāžu nodrošināšanai ar datortehniku saskaņā ar programmu "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei" 2007.–2013.gadam (apstiprināta ar Ministru kabineta 2006.gada 20.oktobra rīkojumu Nr.812) 2 000 000 latu;
2.26. Ekonomikas ministrijai – vienotas mājokļu un enerģētikas aģentūras izveidošanai un tās funkciju nodrošināšanai;
2.27. Ekonomikas ministrijai – programmai "Atbalsts mājokļiem", lai nodrošinātu finansējumu dzīvokļu jautājumu risināšanai 5 000 000 latu;
2.28. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam – Revīzijas nodaļas un analītiskās nodaļas darbības nodrošināšanai 93 388 latus;
2.29. Vides ministrijai – Nacionālā botāniskā dārza attīstībai 63 000 latu;
2.30. Finanšu ministrijai – pašvaldību 2007.gada aizņēmumu kopējam pieļaujamajam palielinājumam;
2.31. Finanšu ministrijai – fizisko personu ienākumu gūšanas kontroles pilnveidošanai (pēc normatīvo dokumentu pieņemšanas) 9 174 785 latus;
2.32. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam – Valsts informāciju sistēmas integrācijai un e-pakalpojumu attīstībai 200 000 latu.
 3. Ārlietu ministrijai nodot un Finanšu ministrijai pārņemt Ārlietu ministrijas saistības, kas radušās no 2005.gada 15.decembra aizdevuma līguma un 2005.gada 21.decembrī noslēgtās vienošanās pie 2005.gada 15.decembra aizdevuma līguma ar valsts akciju sabiedrību "Diplomātiskais serviss" un 2005.gada 30.septembrī valsts vārdā noslēgtā aizdevuma līguma ar banku "DEXIA Bank Belgium".
4. Ārlietu ministrijai nodot Finanšu ministrijai šī protokollēmuma 3.punktā minēto aizdevumu kredītlietas, salīdzināšanas aktus ar aizdevējiem un izziņas par aizdevuma parāda saistībām (parāda pamatsummas un uzkrāto aizdevuma procentu summas) aizdevumu valūtā kredītlietu nodošanas dienā.
5. Finanšu ministrijai pēc šī protokollēmuma 4.punktā minēto aizdevumu kredītlietu saņemšanas segt 2007.gadā šī protokollēmuma 3.punktā minēto aizdevumu procentu izdevumus no valsts budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība".
6. Izglītības un zinātnes ministrijai un Kultūras ministrijai saskaņot ar Finanšu ministriju (Centrālo finanšu un līgumu aģentūru) un līdz 2006.gada 2.decembrim iesniegt Finanšu ministrijā precizēto budžeta pieprasījumu valsts pamatbudžeta savstarpējiem transfertiem PHARE 2003 projektu pabeigšanai.
7. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu izstrādāt kārtību, kādā tiek piešķirta mērķdotācija pašvaldību publiskajām bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai.
8. Atbalstīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas kompetencē esošās mājokļu politikas un plānotā finansējuma pārdali un nodošanu Ekonomikas ministrijai:
8.1. pamatbudžeta programmas 01.00.00 "Centrālais aparāts" finansējumu 28 368 latu apmērā;
8.2. pamatbudžeta programmas 07.00.00 "Mājokļu aģentūra" finansējumu 1 143 268 latu apmērā;
8.3. pamatbudžeta programmas 11.00.00 "INTERREG" finansējumu
365 050 latu apmērā;
8.4. pamatbudžeta programmas 13.00.00 "Atbalsts mājokļiem" finansējumu 12 100 000 latu apmērā.
9. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un Ekonomikas ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 9.punktā minētajam precizētos priekšlikumus likumprojektam "Par valsts budžetu 2007.gadam" iesniegt Finanšu ministrijā līdz 2006.gada 4.decembrim.
10. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un Ekonomikas ministrijai sagatavot nepieciešamos grozījumus Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un valsts aģentūras "Mājokļu aģentūra" nolikumā un līdz 2006.gada 15.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu.
11. Noteikt, ka Ministru kabineta 2006.gada 28.februāra sēdē
(prot. Nr.12 43.§) pieņemtais konceptuālais lēmums par Valsts valodas centra nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā ar 2007.gada 1.janvāri ir zaudējis aktualitāti.
12. Noteikt, ka likumprojektā "Par valsts budžetu 2007.gadam" ieņēmumi no valsts īpašuma atsavināšanas un privatizācijas plānojami valsts pamatbudžeta pārējo nenodokļu ieņēmumos un izmantojami nozīmīgu valsts pamatbudžetā paredzētu konkrētu pasākumu finansēšanai no šiem līdzekļiem.
13. Lai sekmētu investīciju apjoma pieaugumu, nodrošināt valsts un privātās partnerības sistēmas ieviešanu.
14. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm atbilstoši Ministru kabineta nolemtajam līdz 2006.gada 2.decembrim precizēt un iesniegt Finanšu ministrijā budžeta pieprasījumus 2007.gadam (veidlapas, kurās ir veikti precizējumi) un paskaidrojumus.
15. Finanšu ministrijai atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 1.decembra sēdē nolemtajam precizēt un iesniegt akceptēšanai Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra sēdē likumprojektu "Par valsts budžetu 2007.gadam", paskaidrojumus un Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas pamatnostādņu 2007.–2011.gadam projektu.
 

Papildus iekļautais jautājums

27.§

Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes
2006.gada 4.-5.decembra sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē
esošajiem jautājumiem

TA-3323-IP ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes 2006.gada 4.-5.decembra sanāksmes Tieslietu ministrijas kompetences jautājumiem:
2.1. Latvijas nacionālā pozīcija par Hāgas programmas pārskatīšanu;
2.2. Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības politiku novērtēšanas mehānisma izveidi brīvības, drošības un tiesiskuma jomā;
2.3. Latvijas nacionālā pozīcija par Ietvarlēmuma projektu par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu spriedumiem krimināllietās, kas nosaka brīvības atņemšanas sodus vai citus ar brīvības atņemšanu saistītus pasākumus ar mērķi tos izpildīt Eiropas Savienībā;
2.4. Latvijas nacionālā pozīcija par Padomes Ietvarlēmuma projektu par konkrētām procesuālajām tiesībām krimināllietu tiesvedībā Eiropas Savienības dalībvalstīs.
3. Tieslietu ministram G.Bērziņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes 2006.gada 4.-5.decembra sanāksmē par Tieslietu ministrijas kompetences un līdzatbildības jautājumiem.
 

Sēdi slēdz plkst.15.35

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību