Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 65

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 65

2006.gada 5.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris
Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


 O.Kastēns

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

J.Maizītis

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Papildus iekļautais jautājums

1.§

Rīkojuma projekts "Par A.Lieljuksi"

TA-3374 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Šlesers, G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Slakteris, A.Lieljuksis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

2.§

Rīkojuma projekts "Par L.Riekstu-Riekstiņu"

TA-3244-IP ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par M.Brikmanes atbrīvošanu no
Rīgas ostas valdes locekļa amata"

TA-3306 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par J.Straumes iecelšanu
Rīgas ostas valdes locekļa amatā"

TA-3303 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā
Nr.807 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļu amatos""

TA-3305 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības
"Privatizācijas aģentūra" padomi"

TA-3307 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Enerģētikas infrastruktūras objektu
aizsargjoslu noteikšanas metodika"

VSS-943
TA-2503 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto
verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm"

VSS-819
TA-2971 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"

VSS-906
TA-2477 ____________________________________

(J.Strods, E.Ektermane, I.Pilmanis, I.Gudele, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Ekonomikas ministrijai un pašvaldībām būvniecības informācijas sistēmas ieviešanai un uzturēšanai lemt valsts budžeta 2007.gadam grozījumu sagatavošanas procesā, bet turpmākajos gados skatīt kopā ar visu nozaru ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmas saturu un apmācības kārtību"

VSS-1154
TA-2542 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos
Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""

VSS-1238
TA-2948 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas un deklarācijas
iesnieguma veidlapām un deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību"

VSS-802
TA-2268 ____________________________________

(I.Godmanis, J.Citskovskis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Dzīvesvietas deklarēšanas likumā, precizējot 8.panta astotajā daļā minēto deleģējumu.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos
Nr.723 "Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Pedagoģiskās korekcijas
programmu attīstība un ieviešana" vadlīnijām""

VSS-1447
TA-3245 ____________________________________

(D.Staķe, M.Gruškevics, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta
Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-3242 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 45.§)
"Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem priekšlikumiem, lai nodrošinātu elastību
un drošību darba tiesiskajās attiecībās"" izpildi

TA-2972 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.43 45.§) "Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem priekšlikumiem, lai nodrošinātu elastību un drošību darba tiesiskajās attiecībās"", pagarināt protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2007.gada 1.maijam.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Cukura nozares likumā"

VSS-1114
TA-2917 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos
Nr.405 "Piena un piena produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas
un uzraudzības kārtība""

TA-3315 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Talsos, Celtnieku ielā 12 un Celtnieku ielā 14,
pirkšanu Latvijas Lauksaimniecības muzeja vajadzībām"

VSS-1410
TA-3084-IP ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītais tiesību akta projekts

19.§

Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"

VSS-401
TA-1593 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

1. Ņemot vērā ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar nevalstiskām organizācijām atkārtoti izvērtēt saņemtos iebildumus par likumprojektu un līdz 2006.gada 15.decembrim iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 

Informatīvais ziņojums

20.§

Par Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumu Nr.740
"Noteikumi par stipendijām" grozījumu nepieciešamību
____________________________________
(D.Staķe, A.Kalvītis)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 

Politikas plānošanas dokuments

21.§

Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu
nodarījumu programmas 2006.-2008.gadam projekts

VSS-223
TA-2527 ____________________________________

(I.Godmanis, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta 3.punktu, paredzot jautājumu par papildu līdzekļu nepieciešamību lemt 2007.gada budžeta grozījumu sagatavošanas procesā, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

22.§

Priekšlikumi par likumprojektiem, kuru izskatīšana
būtu turpināma 9.Saeimā

SAN-3229 ___________________________________

(A.Kalvītis)

1. Ministru kabinets lūdz 9.Saeimu turpināt izskatīt šādus likumprojektus, kuru izskatīšana ir iesākta 8.Saeimas laikā: 

Nr.

p.k.

Likum­projektu reģistra numurs

Likumprojekta nosaukums

1.

53

Par Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā Papildprotokolu par cilvēku klonēšanas aizliegumu (7.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.653)

2.

54

Par Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā: Konvenciju par cilvēktiesībām un biomedicīnu (7.Saeimas likumprojektu reģistra Nr.654)

3.

1137

Pacientu tiesību likums

4.

1143

Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā

5.

1221

Grozījumi Krimināllikumā

6.

1235

Dzīvokļa īpašumu likums

7.

1277

Grozījumi likumā "Par prakses ārstiem"

8.

1446

Grozījumi likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputāta statusu"

9.

1521

Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par izdošanu

10.

1558

Grozījumi Dzelzceļa likumā

11.

1559

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

12.

1560

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums

13.

1561

Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā

14.

1562

Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"

15.

1601

Koncesiju likums

16.

1619

Jaunatnes likums

17.

1646

Grozījumi Repatriācijas likumā

18.

1655

Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā

19.

1656

Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā

20.

1658

Grozījums Krimināllikumā

21.

1659

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

22.

1660

Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā

23.

1684

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

24.

1689

Latvijas Baptistu Draudžu Savienības likums

25.

1690

Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas Centrālās Padomes likums

26.

1691

Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības likums

27.

1692

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas likums

28.

1693

Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas likums

29.

1698

Grozījumi Civillikumā

30.

1701

Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

31.

1709

Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā

32.

1710

Grozījumi Civilprocesa likumā

33.

1711

Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"

34.

1712

Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā

35.

1713

Grozījumi Autortiesību likumā

36.

1714

Grozījumi Dizainparaugu likumā

37.

1717

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

38.

1718

Grozījumi Krimināllikumā

39.

1725

Grozījums Civillikumā

40.

1733

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

41.

1743

Grozījumi Bezvalstnieku likumā

42.

1761

Grozījums Jūras kodeksā

43.

1775

Patentu likums

44.

1785

Rīgas ebreju reliģiskās draudzes likums

45.

1792

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums

46.

1796

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

47.

1799

Grozījumi Satversmes tiesas likumā

48.

1800

Grozījumi Prokuratūras likumā

49.

1802

Grozījums Zemesgrāmatu likumā

50.

1810

Tiesu iekārtas likums

51.

1812

Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums

52.

1817

Maksātnespējas likums

53.

1819

Grozījumi Krimināllikumā

54.

1820

Grozījumi Civilprocesa likumā

55.

1821

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

56.

1822

Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā

57.

1826

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

58.

1830

Priekšlikumu un sūdzību likums

59.

1872

Erotikas un pornogrāfijas ierobežošanas likums

60.

1898

Grozījumi Militārā dienesta likumā

61.

1899

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

62.

1901

Grozījumi Krimināllikumā

63.

1906

Par nekustamā īpašuma nodošanu biedrībai "Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome" bezatlīdzības lietošanā

64.

1913

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu vides aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai

65.

1916

Par Konvencijas par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām protokolu

66.

1917

Par Starptautiskās hidrogrāfijas organizācijas konvencijas grozījumu protokolu

67.

1919

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

68.

1920

Par Nolīgumu, ar ko groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas tiek parakstīts Kontonū 2000.gada 23.jūnijā

69.

1921

Par Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Kopienas palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2008.gada līdz 2013.gadam atbilstīgi ĀKK-EK partnerattiecību nolīgumam un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, uz ko attiecas EK Līguma ceturtā daļa

70.

1922

Par Iekšējo nolīgumu starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem Padomes sanāksmē, ar ko groza Iekšējo nolīgumu (2000.gada 18.septembris) par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, īstenojot Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu un Eiropas Kopienas partnerattiecību nolīgumu

71.

1923

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā

72.

1926

Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā

73.

1927

Grozījums Autopārvadājumu likumā

74.

1928

Grozījums Ceļu satiksmes likumā

75.

1931

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā

 2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.

 
23.§
Likumprojekts "Ministru kabineta iekārtas likums"

VSS-1225
TA-3370 ____________________________________

(M.Bičevskis, M.Roze, A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
3. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Valsts kanceleju un citām iesaistītajām institūcijām turpināt darbu, lai rastu atbilstīgāko risinājumu jautājumā par ministra tiesībām izdot ārējus normatīvos aktus, un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgos priekšlikumus.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu Latvijas Republikas
un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas noteikšanai"

TA-3291-IP ____________________________________

(I.Godmanis, R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Iekšlietu ministriju precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā vides ministra priekšlikumu, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai pirkt šādas zemes vienības par kopējo summu 6750 lati:
2.1. zemes vienību "Vilnīši-1A" 935 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4466 006 0117) Daugavpils rajona Demenes pagastā;
2.2. zemes vienību "Vilnīši-A" 4160 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4466 006 0116) Daugavpils rajona Demenes pagastā;
2.3. zemes vienību "Zana-A" 541 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4466 006 0119) Daugavpils rajona Demenes pagastā;
2.4. zemes vienību "Torņi-A" 1912 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4466 003 0282) Daugavpils rajona Demenes pagastā;
2.5. zemes vienību "Kalnieši-A" 1568 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4466 003 0283) Daugavpils rajona Demenes pagastā;
2.6. zemes vienību "Saules-A" 1842 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4466 006 0120) Daugavpils rajona Demenes pagastā;
2.7. zemes vienību "Gaiši A" 996 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4486 006 0093) Daugavpils rajona Skrudalienas pagastā;
2.8. zemes vienību "Lapjāņi-1A" 414 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4486 006 0094) Daugavpils rajona Skrudalienas pagastā;
2.9. zemes vienību "Jakuški A" 2766 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4484 007 0205) Daugavpils rajona Salienas pagastā;
2.10. zemes vienību "Ozolnieki-1" 2602 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6084 004 0349) Krāslavas rajona Piedrujas pagastā;
2.11. zemes vienību "Ozolkalni A" 2316 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6070 003 0241) Krāslavas rajona Kaplavas pagastā;
2.12. zemes vienību "Krastiņi 2A" 91 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6070 010 0419) Krāslavas rajona Kaplavas pagastā;
2.13. zemes vienību "Lejas Upes A" 1758 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6070 010 0418) Krāslavas rajona Kaplavas pagastā;
2.14. zemes vienību "Ziemeļi-1" 8 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6050 003 0468) Krāslavas rajona Bērziņu pagastā;
2.15. zemes vienību "Birztalas-1" 4068 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6050 006 0105) Krāslavas rajona Bērziņu pagastā;
2.16. zemes vienību "Krastiņi-1" 4659 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6050 004 0421) Krāslavas rajona Bērziņu pagastā;
2.17. zemes vienību "Zaļbirzes-1" 475 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6086 005 0380) Krāslavas rajona Robežnieku pagastā;
2.18. zemes vienību "Oši-1" 1080 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6092 006 0422) Krāslavas rajona Šķaunes pagastā;
2.19. zemes vienību "Senči-1" 1908 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6092 006 0430) Krāslavas rajona Šķaunes pagastā;
2.20. zemes vienību "Pumpuri-1" 2237 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6092 006 0432) Krāslavas rajona Šķaunes pagastā;
2.21. zemes vienību "Rīti-1" 2316 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6092 006 0433) Krāslavas rajona Šķaunes pagastā;
2.22. zemes vienību "Pakalniņi-1" 2690 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6092 006 0411) Krāslavas rajona Šķaunes pagastā;
2.23. zemes vienību "Ludviki-1" 1632 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6092 006 0415) Krāslavas rajona Šķaunes pagastā;
2.24. zemes vienību "Vilnīši-1" 32 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6092 006 0421) Krāslavas rajona Šķaunes pagastā;
2.25. zemes vienību "Austrumi-1" 318 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6092 006 0416) Krāslavas rajona Šķaunes pagastā;
2.26. zemes vienību "Landskorona-1" 539 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6092 006 0428) Krāslavas rajona Šķaunes pagastā;
2.27. zemes vienību "Birztalas-1" 4394 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6092 006 0429) Krāslavas rajona Šķaunes pagastā;
2.28. zemes vienību "Kalēji-1" 3859 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6092 006 0424) Krāslavas rajona Šķaunes pagastā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par
Eiropas Kopienas iniciatīvu "EQUAL""

TA-3262 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par iestādes noteikšanu Dzelzceļa likuma 33.1 panta pirmajā daļā
minēto smagu dzelzceļa avāriju izmeklēšanas institūcijas funkciju veikšanai"

TA-3313 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai izstrādāt un līdz 2007.gada 1.martam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību aktu projektus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos saistībā ar Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja noteikšanu par iestādi, kura ar 2007.gada 1.aprīli veic smagu dzelzceļa avāriju izmeklēšanas institūcijas funkcijas.
 

Papildus iekļautie jautājumi

27.§

Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu
Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-3322 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.augusta rīkojumā
Nr.620 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas
Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras
sadarbības jautājumos""

TA-3321 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Informatīvais ziņojums par dalību projektā "HIV/AIDS profilakse un aprūpe
intravenozo narkotiku lietotāju vidū un ieslodzījuma vietās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā"

TA-3330 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai veselības ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pilnvarot Aivaru Voveru, Latvijas Republikas vēstnieku ANO, EDSO un citās starptautiskajās organizācijās Vīnē, apliecināt Latvijas gatavību iesaistīties projekta "HIV/AIDS profilakse un aprūpe intravenozo narkotiku lietotāju vidū un ieslodzījuma vietās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā" ieviešanā.
3. Projektā iesaistītajām ministrijām dalību nodrošināt kārtējam gadam piešķirto valsts budžetu līdzekļu ietvaros.
 
30.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas un valsts
akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pakalpojumiem, un tās sadales kārtība"

TA-3235 ____________________________________

(A.Šlesers, I.Jaunzeme, J.Maršāns, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Triju mēnešu laikā Satiksmes ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju rast ekonomiski pamatotu un nacionālajām interesēm atbilstošu jautājuma risinājumu.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par Militārā dienesta
iesaukšanas centra likvidāciju"

VSS-1218
TA-2660 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas
Nacionālās sporta padomes sastāvu"

TA-3364 ____________________________________

(D.Staķe, E.Šneps, E.Ektermane, A.Pabriks, O.Spurdziņš,

G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai papildināt rīkojuma projektu, iekļaujot padomes sastāvā Sporta pārvaldes vadītāju un pēc paritātes principa attiecīgi vēl vienu nevalstisko organizāciju pārstāvi, un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par iespējām
piemērot 15 % ienākuma nodokļa likmi visiem komersantiem"

TA-3370 (2005) ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai iesniegt priekšlikumus likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas paredzētu no 2008.gada 1.janvāra:

2.1. visiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem - saimnieciskās darbības veicējiem piemērot 15 % ienākuma nodokļa likmi saimnieciskās darbības ienākumam;
2.2. iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem - individuālā darba veicējiem amatniecības un sīkremontdarbu jomā, kuru apgrozījums gada laikā nepārsniedz 1200 latu, noteikt fiksēta ienākuma nodokļa maksāšanas kārtību par saimnieciskās darbības ienākumu;
2.3. novērst iespēju izvairīties no atbilstoša ienākuma nodokļa nomaksas, nodarbinātības ienākumu transformējot saimnieciskās darbības ienākumā.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības
fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
līdzekļu pārdali 2006.gadā"

TA-3345 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par virssaistību uzņemšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas
Sociālā fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansētajām Vienotā
programmdokumenta aktivitātēm 2004.-2006.gada plānošanas periodā"

TA-3332 ____________________________________

(N.Broks, A.Antonovs, R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai saskaņot projektu ar Vides ministriju un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos
Nr.775 "Kārtība, kādā 2006.gadā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu meža
ilglaicīgo funkciju stabilizācijai privātos mežos""

VSS-1643
TA-3352 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto
spēku vienību dalībai miera nodrošināšanas operācijā Irākā"

TA-3343 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Lūgt Saeimu atzīt lēmumprojektu par steidzamu.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
38.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju
un enerģētikas padomes 2006.gada 11.-12.decembra sanāksmei

TA-3368-IP ____________________________________

(I.Gudele, A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2006.gada 11.-12.decembra sanāksmē izskatāmajā Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta kompetencē esošajā jautājumā:
2.1. Padomes Rezolūcijas projekts - Par drošas informācijas sabiedrības stratēģiju Eiropā (pozīcija Nr.1).
3. Īpašu uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās I.Gudelei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2006.gada 11.-12.decembra sanāksmē sadaļā "Telekomunikācijas".
 
39.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu
un ārējo attiecību padomes 2006.gada 11.-12.decembra sanāksmei

TA-3371-IP ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Ārlietu ministrijas informatīvajā ziņojumā ietvertās Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomē izskatāmajos jautājumos:
2.1. Gatavošanās 14.-15.decembra Eiropadomei;
2.2. Paplašināšanās;
2.3. Attiecības ar Rietumbalkāniem;
2.4. Tuvo Austrumu miera process;
2.5. Irāna;
2.6. Afganistāna;
2.7. Ķīna;
2.8. Padomes lēmums, ar ko groza Padomes lēmumu (2004/197/KĀDP) (2004.gada 23.februāris), ar ko izveido mehānismu tādu Eiropas Savienības operāciju kopējo izmaksu finansēšanas pārvaldībai, kas skar militārus vai aizsardzības aspektus;
2.9. Projekts Padomes kopīgajai nostājai par kopīgiem noteikumiem militāro tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontrolei.
3. Ārlietu ministram A.Pabrikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2006.gada 11.-12.decembra sanāksmē.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.jūlija rīkojumā
Nr.456 "Par darba grupas izveidi saistībā ar valstij piederošajām kapitāla daļām
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Lattelekom" un sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
"Latvijas Mobilais Telefons"""

TA-3372 ____________________________________

(J.Strods, M.Bičevskis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu, paredzot, ka rīkojuma 4.punktā minētais termiņš tiek pagarināts līdz 2007.gada februārim, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Darba grupas vadītājam līdz 2006.gada 15.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra sēdē jautājumu par iespējām un nepieciešamību pārdot valstij piederošās kapitāla daļas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Lattelekom" (Lattelekom) un sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT).
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par M.Gruškevica apstiprināšanu
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra amatā

TA-3377 ____________________________________

(D.Staķe, N.Strods, M.Gruškevics, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju
un enerģētikas padomes 2006.gada 11.-12.decembra sanāksmei

TA-3379-IP  ____________________________________

(A.Šlesers, A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2006.gada 11.-12.decembra sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
1.1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par viesabonēšanu publiskajos sakaru tīklos Kopienā un grozījumiem Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem;
1.2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 97/67/EK attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi;
1.3. Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Mazās kabotāžas veicināšanas programmas termiņa vidusposma pārskatīšana;
1.4. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par ostas valsts kontroli;
1.5. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras un iekšzemes ūdensceļiem - Progresa ziņojums;
1.6. Priekšlikums Padomes Lēmumam par dalībvalstu pilnvarošanu Eiropas Kopienas interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2006.gada konsolidēto konvenciju par darbu jūrniecībā;
1.7. Globālās navigācijas satelītsistēma (GALILEO) "Sarunas par koncesijas līgumiem", "Attiecības ar trešajām valstīm (trešo valstu sadarbība ar GSA)" un "Komisijas Zaļā grāmata par GALILEO izmantošanu";
1.8. Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai, un Eiropas reģionu kravu loģistikas pārvadājumu komitejai - Kravu pārvadājumu loģistika Eiropā - ilgtspējīgas mobilitātes izšķirošais faktors;
1.9. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par Kopienā reģistrētu smago kravas transportlīdzekļu modernizēšanu, aprīkojot tos ar spoguļiem;
1.10. Projekts Padomes Lēmumam, ar ko pilnvaro Komisiju uzsākt sarunas ar Ukrainu gaisa transporta jomā;
1.11. ES - ASV sarunas par gaisa transporta līgumu;
1.12. ES - Krievija - Sibīrijas pārlidojumi;
1.13. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1592/2002 (2002.gada 15.jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi;
1.14. Eiropas satelītu radionavigācijas programmas vadības Uzraudzības iestādes (European Global Navigation Satellite System Supervisory Authority) turpmākās atrašanās vietas izvēle (future seat).
2. Satiksmes ministrijas valsts sekretāram J.Maršānam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2006.gada 11.-12.decembra sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
43.§
Likumprojekts "Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp
Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses"

TA-3380 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Atbalstīt nolīgumu un pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Eiropas Savienībā Eduardu Stipro parakstīt nolīgumu.
3. Satiksmes ministrijai pēc nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu un nolīgumu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
44.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu un Marokas
Karalistes Sadarbības nolīgumu par civilo globālās navigācijas pavadoņu sistēmu (GNSS)"TA-3381 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Satiksmes ministrijas valsts sekretāru parakstīt Sadarbības nolīgumu.
 
45.§
Likumprojekts "Par cilvēku tirdzniecības upura
uzturēšanos Latvijas Republikā"

VSS-1086
TA-3289 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumā"

VSS-1088
TA-3293 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
47.§
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"

VSS-1087
TA-3302 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 

Ar valsts budžeta likumprojektu
saistītie jautājumi

48.§

Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"

TA-3240 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
49.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par nodokļiem un nodevām""

TA-3258 ____________________________________

(O.Spurdziņš, D.Robežniece, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
50.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

VSS-32
TA-390 ____________________________________

(O.Spurdziņš, D.Robežniece, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojektu, ņemot vērā Ministru prezidenta izteikto priekšlikumu svītrot normas, kas attiecas uz nekustamā īpašuma atsavināšanu, un steidzami iesniegt Valsts kancelejā.
3. Finanšu ministrijai jautājumu par šī protokollēmuma 2.punktā minētajām normām sagatavot un iesniegt atsevišķai izskatīšanai Ministru kabinetā.
4. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
51.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

TA-3292 ____________________________________

(O.Spurdziņš, M.Jurušs, G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
52.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par valsts sociālo apdrošināšanu""

TA-3295 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
53.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par uzņēmumu ienākuma nodokli""

VSS-1555
TA-3301 ____________________________________

(O.Spurdziņš, D.Robežniece, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojektu, ņemot vērā šī protokola 50.§ 2.punktu, un steidzami iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
54.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā"

VSS-1312
TA-3355 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
3. Zemkopības ministrijai izstrādāt un līdz 2007.gada 1.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:
3.1. Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par valsts nodevu par tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam";
3.2. Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par valsts nodevu par atļauju izmantot dzīvnieku eksperimentos un apmācībās";
3.3. Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par valsts nodevu par dzīvnieka pārvadātāja apliecības izsniegšanu";
3.4. Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai";
3.5. Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par valsts nodevu par atļauju savvaļas dzīvnieku kolekcijas izveidei un darbībai";
3.6. Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par valsts nodevu par cirka dzīvnieka, dresūras dzīvnieka, cirka un dresūras numuru viesizrāžu vietas reģistrāciju".
 
55.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.septembra rīkojumā
Nr.703 "Par koncepciju "Par stratēģiskās plānošanas un vidēja termiņa budžeta
plānošanas ieviešanu valsts pārvaldē"""

TA-3373 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 7.maija noteikumos
Nr.180 "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un saskaņošanu
ar pašvaldībām""

TA-3294 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Likumprojekts "Par valsts budžetu 2007.gadam" un Makroekonomiskās
attīstības un fiskālās politikas pamatnostādņu 2007.?2011.gadam projekts

TA-3376 ____________________________________

(O.Spurdziņš, J.Strods, G.Bērziņš (veselības ministrs), I.Godmanis, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu "Par valsts budžetu 2007.gadam" un Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas pamatnostādņu 2007.-2011.gadam projektu.
2. Finanšu ministrijai likumprojektu "Par valsts budžetu 2007.gadam" (budžeta likumprojektu paketi), paskaidrojumus un Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas pamatnostādnes 2007.-2011.gadam iesniegt Saeimā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2006.gada 1.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.63 26.§) 2.10.apakšpunktā minētajam pasākumam finansējums ir iekļauts likumprojektā "Par valsts budžetu 2007.gadam" Satiksmes ministrijas budžetā un līdz ar to tas svītrojams no prioritāšu saraksta grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam".
4. Gatavojot grozījumus likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam", papildus Ministru kabineta 2006.gada 1.decembra sēdē akceptētajiem pasākumiem (prot. Nr.63 26.§ 2.punkts) kā prioritāru paredzēt arī finansējumu Ekonomikas ministrijai - valsts naftas produktu rezervju izveidei 8 509 940 latu.
5. Ekonomikas ministrijai sagatavot attiecīgus grozījumus Valsts naftas produktu rezervju izveides koncepcijā un līdz 2007.gada 1.maijam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

58.§

Ministru kabineta atbildes raksta projekts
Latvijas Republikas Satversmes tiesai

TA-3088-IP ____________________________________

(E.Martinsons, G.Bērziņš (veselības ministrs), I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2006-30-03.
2. Valsts kancelejai noformēt atbildes rakstu un nosūtīt Satversmes tiesai.
 
59.§
Par gaisa kuģu iegādes iespējām

TA-3378 ____________________________________

(A.Šlesers, B.Fliks, G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Pabriks, I.Godmanis,
O.Spurdziņš, M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

 

60.§

 Par steidzamu tiesību aktu projektu iesniegšanu

 ___________________________________________________

(A.Kalvītis)

 Ministru kabineta locekļiem izvērtēt, kuru nozares tiesību aktu projektu pieņemšana 2006.gadā ir obligāti nepieciešama, un līdz 2006.gada 8. un 15.decembrim iesniegt tos noteiktā kārtībā Ministru kabinetā izskatīšanai attiecīgi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra vai 19.decembra sēdē.

 

Sēdi slēdz plkst.14:30

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību