Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 68

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 68

2006.gada 19.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris
Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers
Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

1.§

Rīkojuma projekts "Par J.Kiukucānu"

TA-3429 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par A.Ozoliņu"

TA-3430 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā profesionālā dienesta
karavīriem izmaksā kompensāciju dzīvojamās telpas īres
izdevumu un komunālo maksājumu segšanai, un tās apmērs"

VSS-1273
TA-3187 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Ņemot vērā aizsardzības ministra priekšlikumu, jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2007.gada 2.janvāra sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.augusta rīkojumā
Nr.523 "Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru
skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām
apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai""

TA-3433 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par darba grupu nacionālā ziņojuma par 1965.gada 21.decembra
Konvencijas par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu izpildi Latvijas Republikā
sagatavošanai"

TA-3367 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

VSS-1333
TA-3170 ____________________________________

(J.Brazovskis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
7.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piemērojams
pievienotās vērtības nodoklis darījumos ar kokmateriāliem"

VSS-1280
TA-2931 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās
mantas domājamo daļu pārdošanu"

VSS-1240
TA-3116-IP  ____________________________________

(A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Muita" Valmieras rajona
Ipiķu pagastā, Ipiķu robežkontroles punktā, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-801
TA-2866 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pamatizglītības
standartu un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem"

VSS-1788
TA-1586 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju sagatavot un līdz 2007.gada maijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus noteikumu 19.pielikumā "Sports. Mācību priekšmeta standarts 1.-9.klasei".
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu
likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2007.gadā"

VSS-1442
TA-3113 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumos
Nr.693 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai""

VSS-1566
TA-3309 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību"

VSS-492
TA-1500 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Dzelzceļa likuma 43.panta trešajā daļā un pārejas noteikumu 10.punktā, paredzot svītrot pilnvarojumu Ministru kabinetam pieņemt atsevišķu lēmumu par iekļaušanos Eiropas ātrgaitas vai parasto dzelzceļu sistēmā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
27.aprīļa noteikumos Nr.446 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""

VSS-771
TA-3422 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai papildināt noteikumu projektu ar grozījumu noteikumu 80.punktā, aizstājot termiņu 2007.gada 1.janvāris ar 2009.gada 1.janvāri, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģu satiksmes vadības (VTS)
operatoru apmācību, sertifikāciju un kvalifikācijas pārbaudēm"

VSS-1203
TA-3270 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Navigācijas līdzekļu darbības nodrošināšanas kārtība"

VSS-1355
TA-3310 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par tehniskajām
prasībām navigācijas līdzekļiem"

VSS-1164
TA-2999 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos
Nr.296 "Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo
valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību""

VSS-1132
TA-3057 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ieslodzīto personu uztura
un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām"

VSS-1034
TA-3134 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijas priekšlikumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu noteikumu projekta normu ieviešanai 2008.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem, sagatavojot likumprojektu par valsts budžetu kārtējam gadam.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-744
TA-3261 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumos
Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības
un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai""

VSS-1193
TA-3007 ____________________________________

(D.Staķe, R.Vesere, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos
Nr.503 "Noteikumi par dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību
par transportlīdzekļiem un par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa
samaksas par transportlīdzekļiem""

VSS-1456
TA-3254 ____________________________________

(R.Vesere, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos
Nr.504 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība""

VSS-1535
TA-3484 ____________________________________

(R.Vesere, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides ministrijai pēc likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" pieņemšanas Saeimā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā noteikumu 6.pielikuma 5.pozīcijas precizētu redakciju.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par CITES atļauju un CITES sertifikātu
izsniegšanas valsts nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem"

VSS-1606
TA-3482 ____________________________________

(R.Vesere, A.Kalvītis)

Pieņemt Valsts kancelejas noformēto noteikumu projektu "Noteikumi par 1973.gada Vašingtonas konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām noteiktās atļaujas un sertifikāta izsniegšanas valsts nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem".
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Meliorācijas sistēmu un
hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība"

VSS-958
TA-2703 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1156
TA-3247 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
27.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par tūrisma
pakalpojumu sniedzēju datu bāzi"

VSS-910
TA-3151 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par noteikumu īstenošanai nepieciešamo papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālo
mērvienību etalonu sarakstu""

VSS-811
TA-2254 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

29.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs"
sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-813
TA-2520 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība""

VSS-1018
TA-3379 (2005) ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai līdz 2007.gada 20.decembrim izstrādāt normatīvā akta projektu, kas reglamentē būvizmaksu noteikšanas kārtību transporta būvēm, un noteiktā kārtībā iesniegt to Ministru kabinetā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par izsaucēja atrašanās
vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu"

VSS-1210
TA-1209 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Koligina, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Informatīvie ziņojumi

32.§

Par 2007.gadā veicamo ieturētās pensijas daļas atmaksu

TA-3388 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par 2007.gadā veicamo ieturētās pensijas daļas atmaksu.
 
33.§
Par ierobežojumu nenoteikšanu Bulgārijas un Rumānijas pilsoņu pieejai Latvijas
darba tirgum līdz ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai 2007.gada 1.janvārī

TA-3490 ____________________________________

(D.Staķe, I.Tāre, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt priekšlikumu, ka nav nepieciešams noteikt ierobežojumus Bulgārijas un Rumānijas pilsoņu brīvai pieejai Latvijas darba tirgum līdz ar šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai 2007.gada 1.janvārī, nodrošinot personu pārvietošanās brīvības principa ieviešanu.
3. Labklājības ministrijai informēt Eiropas Komisiju par Ministru kabineta lēmumu par ierobežojumu nenoteikšanu Bulgārijas un Rumānijas pilsoņu pieejai Latvijas darba tirgum.
4. Labklājības ministrijai atbilstoši informatīvajā ziņojumā minētajam izstrādāt un labklājības ministram līdz 2007.gada 1.martam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījums Imigrācijas likumā".
5. Labklājības ministrijai informēt Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi par Ministru kabinetā izskatīto informatīvo ziņojumu un pieņemtajiem lēmumiem.
6. Valsts kancelejai šo protokollēmumu un informatīvo ziņojumu nosūtīt informācijai Saeimas Eiropas lietu komisijai.
 

Politikas plānošanas dokumenti

34.§

Koncepcijas projekts par universālā pakalpojuma fondu vai citu finansēšanas
mehānismu universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensācijai

VSS-30
TA-1989 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
Ņemot vērā satiksmes ministra iesniegto priekšlikumu, projektu neizskatīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
35.§
Grozījumi Nacionālajā Vides politikas plānā 2004.-2008.gadam

VSS-1228
TA-3316 ____________________________________

(R.Kašs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

36.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos
Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un
Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas
sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju""

VSS-1582
TA-3470 ____________________________________

(I.Ošiņa, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos
Nr.904 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu
pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksas sistēmu
un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""

TA-3461 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Policijas akadēmijas kadetu un klausītāju
darba samaksas sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm"

TA-3459 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Konceptuāli priekšlikumi par tiesību aktu projektiem
pieņemšanai Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā

TA-3536
TA-3519
____________________________________

(B.Rivža, E.Ektermane, D.Staķe, V.Buša, A.Kalvītis)

1. Konceptuāli atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto priekšlikumu izdot Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā"
(TA-3536).
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. noformēt priekšlikumu Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā izdodamu Ministru kabineta noteikumu projekta veidā un attiecīgi precizēt anotāciju;
2.2. saskaņot projektu ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju;
2.3. saskaņoto projektu līdz 2006.gada 22.decembrim iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pilnībā saskaņoto un noformēto Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto noteikumu projektu, kā arī citus Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā izdodamus Ministru kabineta noteikumu projektus, ja tie būs pilnībā saskaņoti ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju un to spēkā stāšanās termiņš būs 2007.gada 1.janvāris, iekļaut Ministru kabineta 2006.gada 28.decembra sēdes darba kārtībā.
4. Valsts kancelejai tos Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā izdodamos Ministru kabineta noteikumu projektus, kuri neatbildīs šī protokollēmuma 3.punktā noteiktajam, iekļaut izskatīšanai Ministru kabineta komitejas 2007.gada 2.janvāra sēdē.
5. Ņemot vērā, ka steidzamība nav pamatota, neatbalstīt Vides ministrijas iesniegto priekšlikumu izdot Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā".
6. Vides ministrijai noformēt priekšlikumu likumprojekta veidā, saskaņot projektu ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

40.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas
Cilvēktiesību tiesas lēmumu lietā "Putniņa pret Latviju"

TA-3505 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no budžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 7000 latu izmaksāšanai Anitai Putniņai saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmumu lietā "Putniņa pret Latviju".
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2006.gada 16.novembrī pieņemtā lēmuma lietā "Putniņa pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 2.jūnija noteikumos
Nr.213 "Noteikumi par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta
darbinieku darba samaksas sistēmu""

TA-3496 ____________________________________

(I.Ošiņa, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos
Nr.960 "Prokuratūras un tiesu darbinieku darba samaksas noteikumi""

TA-3498 ____________________________________

(I.Ošiņa, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Audžuģimenes noteikumi"

VSS-1613
TA-3500 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Bāriņtiesas darbības noteikumi"

VSS-1526
TA-3503 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 3.oktobra noteikumos
Nr.347 "Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai
kvalifikācijai""

VSS-1094
TA-2878 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Autotransporta direkcija" sniegto pakalpojumu izcenojumiem"

TA-3515 ____________________________________

(A.Šlesers, M.Jurušs, A.Lubāns, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības
"Ceļu satiksmes drošības direkcija" valsts pārvaldes funkciju
ietvaros sniegto pakalpojumu izcenojumiem"

TA-3516 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt priekšlikumus grozījumiem Ceļu satiksmes likumā, paredzot, ka Ministru kabinets, apstiprinot valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izcenojumus, nosaka personu loku, kas atbrīvojamas no samaksas par sniegtajiem pakalpojumiem.
 
48.§
Noteikumu projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija"
sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1092
TA-3517 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Elektronisko sakaru likumā, paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā tiek iekasēta maksa par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem.
3. Satiksmes ministrijai sagatavot tiesību aktu projektus, kuros ietvertas tiesību normas, kas paredz novērst dubultās samaksas (nodevas) iekasēšanu par radiofrekvenču spektra un numerācijas resursu lietošanas tiesībām.
4. Šī protokollēmuma 3.punktā minētos tiesību aktu projektus noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā triju mēnešu laikā pēc tam, kad būs stājies spēkā likums par grozījumiem likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" (kurā paredzēts regulējums tām attiecībām, kuras rodas valsts pārvaldes uzdevumu deleģējot kapitālsabiedrībām), bet ne vēlāk kā līdz 2007.gada 1.oktobrim.
 
49.§
Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija"
publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-3518 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt priekšlikumus grozījumiem Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, paredzot, ka Ministru kabinets, apstiprinot valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izcenojumus, nosaka personu loku, kas atbrīvojamas no samaksas par sniegtajiem pakalpojumiem.
 
50.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Kopienu Komisijas
2006.gada 25.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2006/2276"

TA-3513 ____________________________________

(D.Staķe, R.Vesere, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Vides ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Kopienu Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2006/2276.
2. Valsts kancelejai nosūtīt nostāju Ārlietu ministrijai.
3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijai.
5. Valsts kancelejai nosūtīt nostāju zināšanai Saeimas Eiropas lietu komisijai un par likumprojektu atbildīgajai Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
 
51.§
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"

TA-3329 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministre.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķiršanu"

TA-3524 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Azartspēļu un izložu organizācijas
vienotā grāmatvedības uzskaites kārtība"

VSS-1462
TA-3510 ____________________________________

(J.Ungurs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikai piederošo Pasaules bankas grupas organizāciju,
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas, Eiropas Padomes Attīstības bankas, Ziemeļu
investīciju bankas un Eiropas investīciju bankas kapitāla daļu turētāju"

VSS-1558
TA-3521 ____________________________________

(J.Adamovičs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos
Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa pamatparāda palielinājumu
un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""

TA-3522 ____________________________________

(J.Plūme, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās
Karalistes vēstniecības ēku Rīgā, Jura Alunāna ielā 5"

TA-3178 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt, ka Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Rīgā, Jura Alunāna ielā 5, ir atjaunotas ar Ministru Padomes 1991.gada 17.oktobra rīkojumu Nr.407-r.
3. Noteikt, ka nekustamais īpašums Rīgā, Jura Alunāna ielā 5, ir ierakstāms zemesgrāmatā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes vārda.
4. Valsts kancelejai noformēt attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu un sagatavot to parakstīšanai.
 
57.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Kopienu
Komisijas argumentēto atzinumu pārkāpuma lietā Nr.2006/0480"

TA-3532 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

1. Apstiprināt nostājas projektu par Eiropas Kopienu Komisijas argumentēto atzinumu pārkāpuma lietā Nr.2006/0480.
2. Valsts kancelejai nosūtīt nostāju Ārlietu ministrijai.
3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Kopienu Komisijai.
5. Valsts kancelejai nosūtīt nostāju zināšanai Saeimas Eiropas lietu komisijai, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (atbildīgā komisija par likumprojektu "Grozījumi Dizainparaugu likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"", likumprojektu "Grozījumi Autortiesību likumā", likumprojektu "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā"), Juridiskajai komisijai (atbildīgā komisija par likumprojektu "Patentu likums") un Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā komisija par likumprojektu "Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā").
 
58.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Iekšlietu ministrijai
(Iekšlietu ministrijas Sakaru centram) radiostaciju iegādes izdevumu apmaksai"

TA-3531 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
59.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada
18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""

TA-3527 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
60.§
Noteikumu projekts "Veselības aprūpes
organizēšanas un finansēšanas kārtība"

TA-3526 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju papildināt noteikumu projektu atbilstoši veselības ministra priekšlikumam un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
61.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas par pārbaudījuma
organizēšanu administratora kvalifikācijas iegūšanai un administratora
sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu apmēru un samaksas kārtību"

TA-3549 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
62.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumos
Nr.830 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas,
izskatīšanas un apmierināšanas kārtība""

TA-3546 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
63.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos
Nr.328 "Valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" nolikums""

TA-3547 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
64.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos
Nr.910 "Administratora apmācības, sertifikācijas un sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas kārtība""

TA-3548 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
65.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos
Nr.465 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas
un apmierināšanas kārtība pārrobežu maksātnespējas gadījumā""

TA-3550 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
66.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos
Nr.241 "Noteikumi par valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" sniegto
publisko pakalpojumu izcenojumiem""

TA-3552 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
67.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.janvāra rīkojumā
Nr.11 "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO"
līdzekļu izlietojumu""

TA-3529 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
68.§
Noteikumu projekts "Par valsts statistikas pārskatu veidlapu
apstiprināšanu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā"

VSS-1484
TA-3528 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
69.§
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu
dzīvojamās ēkas Cēsīs, Caunas ielā 7, celtniecībai"

TA-3537 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
70.§
Rīkojuma projekts "Par Jūras spēku flotiles Mīnu kuģu
eskadras pretmīnu kuģa M-03 "Namejs" remontdarbiem"

TA-3535 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
71.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
25.maija noteikumos Nr.503 "Profesionālās izglītības centra nolikums""

VSS-1634
TA-3534 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
72.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas
licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi"

VSS-1534
TA-3511 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
73.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos
Nr.449 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves
atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība""

TA-3545 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
74.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 18.aprīļa noteikumos
Nr.149 "Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi
tiek ieskaitīti budžetā""

TA-3553 ____________________________________

(M.Jurušs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
75.§
Noteikumu projekts "Apsardzes sertifikātu izsniegšanas noteikumi"

VSS-1258
TA-3555 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai sagatavot un līdz 2007.gada 1.martam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Apsardzes darbības likumā", nosakot apsardzes sertifikāta anulēšanas nosacījumus un anulēšanas kārtību, kā arī izvērtējot nepieciešamību svītrot Apsardzes darbības likuma 11.panta otrajā daļā noteikto apsardzes sertifikāta derīguma termiņu.
 
76.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu
par personas apliecību un pasu izsniegšanu"

VSS-1575
TA-3556 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu projektā noteikto normu īstenošanu 2007.gadā nodrošināt Iekšlietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, bet jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2008.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
77.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada
17.septembra noteikumos Nr.424 "Valsts aģentūras "Mājokļu aģentūra" nolikums""

TA-3557 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
78.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada
29.aprīļa noteikumos Nr.238 "Ekonomikas ministrijas nolikums""

TA-3558 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
79.§
Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu
par izciliem sasniegumiem sportā"

TA-3564 ____________________________________

(B.Rivža, A.Šlesers, G.Veismane, H.Demakova, E.Ektermane, A.Slakteris, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
80.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ārējo personas datu
apstrādes sistēmu auditoru akreditācijas valsts nodevu"

TA-3565 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
81.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Datu valsts
inspekcijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-3566 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
82.§
Rīkojuma projekts "Par robežsargu dalības Eiropas Savienības
robežu palīdzības misijā Moldovas Republikā un Ukrainā pagarināšanu"

TA-3559 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
83.§
Rīkojuma projekts "Par pasākumiem ārkārtas
situācijas risināšanai uz Latvijas-Krievijas robežas"

TA-3560 ____________________________________

(I.Godmanis, H.Demakova, A.Šlesers, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. līdz 2006.gada 27.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē rīkojuma projektu par darba grupas izveidošanu Latvijas-Krievijas robežšķērsošanas problēmas risināšanai, kā arī kravu tranzītpārvadājumu un loģistikas attīstības veicināšanai, iekļaujot tās sastāvā satiksmes ministru (darba grupas vadītājs) un Satiksmes ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Ārlietu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš", Valsts robežsardzes, Liepājas ostas pārvaldes, Rīgas ostas pārvaldes un Ventspils ostas pārvaldes pārstāvjus. Darba grupai sagatavot un līdz 2007.gada 19.februārim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta rīkojuma projektu par pasākumiem situācijas normalizēšanai uz Latvijas-Krievijas robežas;
2.2. līdz 2007.gada 1.janvārim nodrošināt biotualešu, atkritumu konteineru un brīdinošu plakātu uzstādīšanu pie valsts autoceļiem A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) un A13 Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) stāvošo automašīnu rindas garumā;
2.3. līdz 2007.gada 1.martam uzsākt valsts autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) posma Nirza-Ploski (147,1.-156,84.km) rekonstrukcijas iepirkumu, paredzot seguma apakškārtas būves pabeigšanu 2007.gadā.
3. Ārlietu ministrijai līdz 2007.gada 19.martam organizēt Latvijas-Krievijas augsta līmeņa pārrobežu konferenci, piesaistot abu valstu attiecīgo ministriju un reģionu pārstāvjus, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvjus.
 
84.§
Rīkojuma projekts "Par policijas darbinieka piedalīšanos
Eiropas Savienības plānošanas grupā Kosovā"

TA-3561 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
85.§
Rīkojuma projekts "Par policijas darbinieku piedalīšanos
Eiropas Savienības policijas misijā Bosnijā-Hercegovinā"

TA-3562 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
86.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Finanšu ministrijas
pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3567 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
87.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumos
Nr.21 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006.gadā un tā piešķiršanas kārtību""

TA-3568 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai veikt asignējumu pārdali 718267 latu apmērā starp Zemkopības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammām 21.01.00 "Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem" un 29.01.00 "Finansējums Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju daļas pasākumu īstenošanai".
 
88.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta asignējumu pārdali starp
apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem"

TA-3569 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
89.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības
"Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
nodošanu privatizācijai (121.saraksts)"

VSS-1726
TA-3570 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

1. Iesniegto rīkojuma projektu noraidīt, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju un Ekonomikas ministriju noformēt Ministru kabineta rīkojuma projektu par atteikumu nodot privatizācijai valsts akciju sabiedrību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" un sagatavot to parakstīšanai.
 
90.§
Rīkojuma projekts "Par privatizācijas ieņēmumu
novirzīšanu atsevišķu steidzamu pasākumu finansēšanai"

TA-3571 ____________________________________

(J.Strods, A.Šlesers, K.Gerhards, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta 1.3.apakšpunkta redakciju, paredzot finansējumu enerģētikas problēmu risināšanai piemērotākā projekta sagatavošanas pirmajam posmam, 1.4.apakšpunktā paredzēt, ka finansējums tiek piešķirts Ieslodzījuma vietu pārvaldei, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2007.gada 15.maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā jautājumu par enerģētikas problēmu risināšanai piemērotāko projektu.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

91.§

Rīkojuma projekts "Par ieroču iepirkumu Nacionālo
bruņoto spēku Speciālo uzdevumu vienības vajadzībām"

TA-3308-DV ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
92.§

TA-3544-DV  ____________________________________

Dienesta vajadzībām
 
93.§
Rīkojuma projekts "Par ieroču iepirkumu
Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām"

VSS-1366
TA-3195-DV  ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
94.§
Instrukcijas projekts "Valsts policijas materiāltehniskās apgādes normas"

406-k ____________________________________

(I.Godmanis, A.Marhels, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
95.§
Noteikumu projekts "Valsts policijas
materiāltehniskās apgādes normas"

TA-3041 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumi 2006.gadā īstenojami Iekšlietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3. Iekšlietu ministrijas priekšlikumus par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu noteikumu īstenošanai turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
96.§

463-s ____________________________________

Slepeni
 
97.§

464-k ____________________________________

Konfidenciāli
 

 

Sēdi slēdz plkst.14.35

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību