Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 3

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 3

2007.gada 9.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris
Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers
Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš
Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās


-


N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās

-

 O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Papildus iekļautais jautājums

1.§

Rīkojuma projekts "Par O.Magoni"

TA-50 ____________________________________

(I.Gudele, O.Magone, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītais tiesību akta projekts

2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Izglītības satura un
eksaminācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1859
TA-649 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

3.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 12.septembra sēdes protokollēmuma
(prot. Nr.47 44.§) "Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku lauka
formas tērpu iegādi"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3648 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)
Pagarināt Ministru kabineta 2006.gada 12.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 44.§) "Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku lauka formas tērpu iegādi"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2007.gada 1.martam.
 
4.§
Noteikumu projekts "Eksporta kredītu
garantiju izsniegšanas noteikumi"

VSS-918
TA-3249 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts metroloģiskajai
kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu"

TA-3424 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju, Vides ministriju, Veselības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Iekšlietu ministriju izstrādāt un līdz 2007.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā priekšlikumus par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanas procesa noregulēšanu ārējā normatīvajā aktā.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumā"

VSS-1166
TA-2958 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada
11.oktobra noteikumos Nr.770 "Rajona pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi""

VSS-781
TA-3601 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo
māju nodošanu privatizācijai"

VSS-1522
TA-3504 ____________________________________

(A.Štokenbergs, R.Vējonis, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā vides ministra izteikto piezīmi, ka uz rīkojuma projekta pielikuma 6., 7. un 9.punktā minētajiem zemesgabaliem attiecas zemesgrāmatā ierakstāmi īpašuma tiesību aprobežojumi, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ņemot vērā šī protokollēmuma 1.punktu un reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra iesniegto informāciju, pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 23.§) "Par valsts nekustamās mantas Jūrmalā privatizēšanu un iespējamo atsavināšanu par naudu" pielikuma 23.punktā minētais nekustamais īpašums tiek nodots valsts aģentūrai "Mājokļu aģentūra" privatizācijai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 3.maija rīkojumā
Nr.308 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

VSS-1524
TA-3501 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 27.marta rīkojumā
Nr.145 "Par dzīvojamo māju saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-1523
TA-3506 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Jūras negadījumu izmeklēšanas kārtība"

VSS-1630
TA-3616 ____________________________________

(A.Šlesers, G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 22.2.apakšpunktā vārdu "medicīniskās" un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos
Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un kontroli uz ceļiem""

VSS-1044
TA-3405 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja
palīga eksāmena kārtību un nepieciešamo zināšanu apjomu"

VSS-1135
TA-3361 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķirama un
izmaksājama tiesneša izdienas pensija"

VSS-1546
TA-3476 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par AIDS profilakses centra reorganizāciju"

VSS-1540
TA-3590 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai sagatavot normatīvo aktu projektus par grozījumiem normatīvajos aktos saistībā ar AIDS profilakses centra reorganizāciju un veselības ministram līdz 2007.gada 1.februārim iesniegt tos noteiktā kārtībā Ministru kabinetā.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Ķemeru nacionālā parka likumā"

VSS-1412
TA-3494 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai aizstāt likumprojekta 6.pantā vārdus "Valsts ģeoloģijas dienesta" ar vārdiem "valsts aģentūras "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra"" un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
17.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Bīstamo atkritumu pārvaldības
valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-10
TA-1546 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos
Nr.968 "Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras nolikums""

VSS-1414
TA-3265 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Informatīvie ziņojumi

19.§
Pedagogu darba samaksas sistēmas iekļaušana valsts
sektorā nodarbināto vienotajā darba samaksas sistēmā

VSS-1364
TA-3465 ____________________________________

(S.Pušpure, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Pedagogu darba samaksas sistēmas iekļaušana valsts sektorā nodarbināto vienotajā darba samaksas sistēmā".
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. līdz 2007.gada 1.martam izveidot darba grupu, lai apzinātu un izstrādātu ar pedagogu iekļaušanu valsts sektorā nodarbināto vienotajā darba samaksas sistēmā saistīto normatīvo aktu projektus, kā arī noteiktu atbildīgās institūcijas;
2.2. līdz 2007.gada 1.jūnijam izstrādāt normatīvā akta projektu par pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, un izglītības un zinātnes ministram iesniegt to noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā;
2.3. līdz 2007.gada 1.decembrim veikt pētījumu par visu pedagogu darba pienākumu iekļaušanu slodzē;
2.4. līdz 2008.gada 1.februārim kopīgi ar Valsts kanceleju izstrādāt normatīvā akta projektu par vienotu amatu aprakstu izstrādi pedagogiem, un izglītības un zinātnes ministram iesniegt to noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā;
2.5. līdz 2008.gada 1.februārim kopīgi ar Valsts kanceleju veikt amatu klasificēšanas izmēģinājuma projektus trijās izglītības iestādēs;
2.6. līdz 2008.gada 1.februārim kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt un definēt nosacījumus pedagogu darba stāža aprēķināšanai, kā arī izstrādāt attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju", un izglītības un zinātnes ministram iesniegt tos noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā;
2.7. līdz 2008.gada 1.septembrim veikt pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas aprobāciju četru rajonu un pilsētu pašvaldību izglītības iestādēs;
2.8. līdz 2008.gada 1.oktobrim izstrādāt pedagogu kompetenču modeli;
2.9. līdz 2008.gada 30.decembrim kopīgi ar Valsts kanceleju veikt izglītības iestāžu amatu klasifikāciju;
2.10. līdz 2009.gada 30.maijam kopīgi ar Valsts kanceleju nodrošināt izglītības iestāžu vadības un izglītības pārvalžu darbinieku mācības par amatu klasificēšanu un novērtēšanu.
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minēto uzdevumu īstenošanai izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem, sagatavojot valsts budžeta projektu kārtējam gadam.
 
20.§
Par Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas reformas
ietvaros paredzētās vienotā maksājuma shēmas ieviešanu Latvijā

TA-3578 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai zemkopības ministra iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas reformas ietvaros paredzētās vienotā maksājuma shēmas ieviešanu Latvijā un atbalstīt vienotā platības maksājuma shēmas piemērošanu Latvijā līdz termiņam, kuru pieļauj Eiropas Savienības tieši piemērojamie normatīvie akti.
2. Zemkopības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pāreju uz jaunu atbalsta maksājuma shēmu ne vēlāk kā 18 mēnešus pirms tās ieviešanas Latvijā.

 

Ministru kabineta lieta

21.§
Noteikumu projekts "Par Saprašanās memorandu starp Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministriju
un Austrijas Republikas Federālo Aizsardzības ministriju, Beļģijas Karalistes Bruņoto spēku komandieri,
Čehijas Republikas Aizsardzības ministriju, Dānijas Aizsardzības pavēlniecību, Somijas Aizsardzības
ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo Aizsardzības ministriju, Latvijas Republikas
Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes
aizsardzības ministru, Polijas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministriju, Portugāles Republikas
Nacionālās Aizsardzības ministriju, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Zviedrijas Apvienoto
spēku pavēlniecību, Šveices Konfederācijas federālo Aizsardzības, civilās aizsardzības un sporta
departamentu, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, Amerikas
Savienoto Valstu Speciālo operāciju pavēlniecības Eiropā komandieri par mācībām "Cold Response 2007""

TA-3637 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieri brigādes ģenerāli J.Maklakovu parakstīt saprašanās memorandu.
 
22.§
Par valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi"

VSS-1584
TA-16 ____________________________________

(J.Strods, A.Šlesers, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" akcijas".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

Papildus iekļautie jautājumi

 

23.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu
bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs 2007.gadā"

TA-28 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Komisijas ziņojumiem par Horvātijas
nacionālās likumdošanas caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai sarunu 6.sadaļā
(Uzņēmējdarbības likumdošana), 9.sadaļā (Finanšu pakalpojumi), 10.sadaļā
(Informācijas sabiedrība un mediji), 16.sadaļā (Nodokļu politika) un 18.sadaļā (Statistika) un Turcijas
nacionālās likumdošanas caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai sarunu 18.sadaļā (Statistika)

TA-47 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt informatīvajā ziņojumā ietvertās nacionālās pozīcijas par Eiropas Komisijas ziņojumiem par Horvātijas nacionālās likumdošanas caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai sarunu 6.sadaļā (Uzņēmējdarbības likumdošana), 9.sadaļā (Finanšu pakalpojumi), 10.sadaļā (Informācijas sabiedrība un mediji), 16.sadaļā (Nodokļu politika) un 18.sadaļā (Statistika) un Turcijas nacionālās likumdošanas caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai sarunu 18.sadaļā (Statistika).
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumos
Nr.782 "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa
piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto un Eiropas Kopienas iniciatīvas
EQUAL finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa
iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās""

VSS-1667
TA-43 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga
Eiropas Savienības atbalstu cukura rūpniecības restrukturizācijai"

TA-40 ____________________________________

(M.Roze, P.Krīgers, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai izvērtēt nepieciešamību precizēt noteikumu projekta 14.7.apakšpunkta redakciju un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskajām
darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku
nodarīto zaudējumu aprēķinu"

VSS-1789
TA-42 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" valsts kapitāla daļu nodošanu pašvaldības īpašumā"

TA-3391 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 22.septembra rīkojumā
Nr.680 "Par bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma "Kurzemes novada rehabilitācijas
centrs "Tērvete"" reorganizāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" izveidi""

TA-3392 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vidzemes novada rehabilitācijas centrs
"Līgatne"" valsts kapitāla daļu nodošanu pašvaldības īpašumā"

TA-13 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 22.septembra rīkojumā
Nr.677 "Par bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma "Vidzemes novada rehabilitācijas
centrs "Līgatne"" reorganizāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Vidzemes novada rehabilitācijas centrs "Līgatne"" izveidi""

TA-14 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas zivju produktu eksporta apturēšanu
uz Krievijas Federāciju un iespējamiem risinājumiem situācijas uzlabošanā"

TA-53 ____________________________________

(M.Roze, A.Pabriks, D.Šmits, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju sazināties ar Krievijas Federālo muitas dienestu, lai rastu problēmas risinājumu, kas saistīta ar zivju produktu eksportu uz Krievijas Federāciju.
3. Zemkopības ministrijas Pārtikas un veterinārajam dienestam turpināt sarunas ar Krievijas Federācijas Veterināro un fitosanitāro dienestu un Krievijas Federācijas Patērētāju tiesību un cilvēka labklājības aizsardzības federālo dienestu par problēmas risinājumu, kas saistīta ar zivju produktu eksportu uz Krievijas Federāciju.
4. Zemkopības ministrijai kopīgi ar Ārlietu ministriju aktivizēt darbu, lai rastu risinājumu problēmai saistībā ar zivju produktu eksportu uz Krievijas Federāciju.
5. Zemkopības ministram līdz 2007.gada 10.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par paveikto saistībā ar Latvijas zivju produktu eksporta apturēšanu uz Krievijas Federāciju un risinājumiem situācijas uzlabošanā.
 
33.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes
2007.gada 15.-16.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas
kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-54 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes 2007.gada
15.-16.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem.
2. Iekšlietu ministram I.Godmanim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes 2007.gada 15.-16.janvāra neformālajā sanāksmē Drēzdenē Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
34.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes
2007.gada 14.-16.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas
kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-58 ____________________________________

(G.Bērziņš (tieslietu ministrs), A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes 2007.gada
14.-16.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem.
2. Tieslietu ministram G.Bērziņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes 2007.gada 14.-16.janvāra neformālajā sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

Ministru kabineta lieta
(slēgtā daļa)

35.§
Latvijas Konverģences programmas 2006-2009 projekts

TA-45 ____________________________________

(O.Spurdziņš, I.Godmanis, D.Staķe, A.Štokenbergs, G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Šlesers, N.Broks, H.Demakova, G.Veismane, J.Strods, I.Gudele, A.Slakteris, B.Rivža, A.Kalvītis)
1. Apstiprināt iesniegto Konverģences programmu 2006-2009.
2. Precizēt Konverģences programmu 2006-2009 atbilstoši valsts budžeta bilances 2.variantam.
3. Finanšu ministrijai Konverģences programmu 2006-2009 iesniegt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Eiropas lietu komisijai zināšanai.
4. Finanšu ministrijai Konverģences programmu 2006-2009 līdz 2007.gada 15.janvārim iesniegt Eiropas Komisijā.
 
36.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo
lietu "Arkliņš pret Latviju"

5-k____________________________________

(I.Reine, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai iesniegto ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
37.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo
lietu "Bjatecs pret Latviju"

7-k ____________________________________

Konfidenciāli
 
38.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo
lietu "Sergejs Vikulovs un citi pret Latviju"

8-k ____________________________________

(I.Reine, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai iesniegto ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2006.gada 31.augusta lēmuma lietā "Sergejs Vikulovs un citi pret Latviju" tulkošanu un publicēšanu oficiālajā laikrakstā.
 
39.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo
lietu "Igors Vasiļevskis pret Latviju"

9-k ____________________________________

(I.Reine, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai iesniegto ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2006.gada 5.oktobra lēmuma lietā "Igors Vasiļevskis pret Latviju" tulkošanu un publicēšanu oficiālajā laikrakstā.
 
40.§

11-k ____________________________________

Konfidenciāli
 
41.§
Par Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās
Karalistes līgumu par Latvijas valsts aizsardzības spēju pastiprināšanu

473-k ____________________________________

(A.Slakteris, J.Garisons, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt līguma "Par Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes līgumu par Latvijas valsts aizsardzības spēju pastiprināšanu" noslēgšanu.
2. Ārlietu ministrijai nodrošināt līguma noslēgšanu diplomātisko notu apmaiņas ceļā.
3. Aizsardzības ministrijai nodrošināt līgumā paredzēto saistību izpildi.
 

Sēdi slēdz plkst.13.55

 Ministru prezidents
A.Kalvītis

 Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību