Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 4

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 4

2007.gada 16.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris
Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers
Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

Ē.Zvejnieks

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

Papildus iekļautie jautājumi

1.§
Par K.Vāgneres pārcelšanu no Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta vadītāja amata uz Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
vietnieka nozares politikas jautājumos amatu

TA-127 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai izglītības un zinātnes ministres sniegto informāciju.
2. Valsts kancelejai noformēt attiecīgu rīkojuma projektu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par I.Liepu"

TA-113 ____________________________________

(O.Kastēns, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

 

3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma
objektu nodošanu privatizācijai"

VSS-1436
TA-3415 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegtā rīkojuma projekta 1.1. un 1.2.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai.
2. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu un 45.panta ceturto daļu, Finanšu ministrijai sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu par dzīvokļa Jūrmalā, Meža prospektā 42A, nodošanu atsavināšanai.
3. Ņemot vērā Finanšu ministrijas iebildumus, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.3.apakšpunktā minētā valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai atlikt. Finanšu ministrijai veikt darbības saistībā ar ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 5306 001) Jūrmalā, Lienes ielā 10, juridiskā statusa maiņu un attiecīgos dokumentus iesniegt Ekonomikas ministrijā tiesību akta projekta sagatavošanai par minētā īpašuma objekta nodošanu privatizācijai saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju".
4. Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" atlīdzināt Finanšu ministrijai izdevumus par šī protokollēmuma 3.punktā minētajiem darbiem no privatizācijā gūtajiem ieņēmumiem.
5. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju attiecīgi precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jelgavas rajona
Ozolnieku novada Ozolnieku pagasta Ozolniekos, Zvaigžņu ielā 2,
nodošanu privatizācijai"

VSS-1439
TA-3094 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojumā
Nr.328 "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu
Zemkopības ministrijas valdījumā""

TA-3400 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Jūrmalā,
Kāpu ielā 155/157 un Vēsmas ielā 11, nodošanu privatizācijai"

TA-3597 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 10.novembra rīkojumā
Nr.704 "Par nekustamā īpašuma saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu
Veselības ministrijas valdījumā""

VSS-70
TA-2038 (2005) ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai
valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Brīvības ielā 96"

TA-3413 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai
valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Sertifikācijas un testēšanas centrs" kapitāla daļas"

VSS-1435
TA-3414 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu
nodošanu privatizācijai (93.saraksts)"

VSS-1287
TA-3190 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegtā rīkojuma projekta 1.3., 1.4. un 1.5.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju attiecīgi precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības izteikto iebildumu un Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 7.panta otrajā punktā noteikto, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.2.apakšpunktā minētā valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai atlikt, un Ekonomikas ministrijai lūgt Jūrmalas pilsētas domes un Latvijas Pašvaldību savienības viedokli par nekustamā īpašuma turpmāko izmantošanu. Pēc minēto institūciju viedokļa saņemšanas Ekonomikas ministrijai iesniegt priekšlikumus par jautājuma tālāko virzību.
4. Ņemot vērā Finanšu ministrijas un Kultūras ministrijas izteiktos iebildumus, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.1.apakšpunktā minētā valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai atlikt. Finanšu ministrijai kopīgi ar Kultūras ministriju izvērtēt, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai ir nepieciešams nekustamais īpašums Rīgā, Biķernieku ielā 121, kadastra Nr. 0100 592 0263, un nepieciešamības gadījumā sagatavot un iesniegt attiecīgo tiesību akta projektu ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotajai starpinstitūciju darba grupai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 21.oktobra rīkojumā
Nr.531 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

VSS-1288
TA-3189 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Augstkalni"
Alūksnes rajona Annas pagastā pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-1471
TA-3362 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē"

VSS-274
TA-2382 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Ņemot vērā tieslietu ministra pienākumu izpildītāja ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

VSS-991
TA-3056 ____________________________________

(J.Strods, M.Roze, I.Nikuļceva, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai steidzami precizēt anotācijas 6.sadaļu, ņemot vērā zemkopības ministra piezīmi, un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

 

15.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-992
TA-3058 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-996
TA-3053 ____________________________________

(J.Strods, I.Godmanis, I.Nikuļceva, A.Kalvītis)
1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Tieslietu ministrijai saskaņot likumprojekta 23. un 28.pantu ar Iekšlietu ministriju un līdz š.g. 19.janvārim iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 1
6.decembra noteikumos Nr.720 "Tiesu administrācijas nolikums""

TA-3611 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Tiesu administrācijas
sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-601
TA-2819 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
26.janvāra rīkojumā Nr.57 "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi""

TA-51 ____________________________________

( A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-1467
TA-3507 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
21.§
Likumprojekts "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas"

VSS-1167
TA-3009 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Šlesers, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

VSS-1332
TA-3584 ____________________________________

(A.Štokenbergs, J.Brazovskis, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par zvērinātiem revidentiem""

VSS-1578
TA-3585 ____________________________________

(A.Štokenbergs, J.Brazovskis, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
24.§
Noteikumu projekts "Eiropas Kopienu finanšu interešu
aizsardzības koordinācijas padomes nolikums"

VSS-1461
TA-3456 ____________________________________

(A.Štokenbergs, I.Zvane, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Iekšējā audita struktūrvienību
darba salīdzinošo pārbaužu veikšanas kārtība"

VSS-1559
TA-3390 ____________________________________

(A.Štokenbergs, I.Zvane, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Gaujas ielā 15
un Gaujas ielā, bez numura, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības
"Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"

VSS-1665
TA-6 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Dobrājs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1A,
ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"

VSS-1580
TA-3421 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Dobrājs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 23.februāra rīkojumā
Nr.114 "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu Rīgā""

VSS-1664
TA-3654 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Dobrājs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

VSS-1380
TA-3358 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Dobrājs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos
Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības
un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""

VSS-1179
TA-3224 ____________________________________

(I.Godmanis, M.Rāzna, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta
Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-71 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Īles sanatorija"
Dobeles rajona Īles pagastā saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1570
TA-3659 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Labklājības ministrijas valdījumā nekustamo īpašumu - zemesgabalu 230900 m2 platībā (zemes kadastra apzīmējums 4664 003 0066) un sekojošas būves - sanatorijas galveno korpusu (būves kadastra apzīmējums 4664 003 0066001), klubu (būves kadastra apzīmējums 4664 003 0066003), kantora ēku (būves kadastra apzīmējums 4664 003 0066004), dārznieka māju (būves kadastra apzīmējums 4664 003 0066005), sarga māju (būves kadastra apzīmējums 4664 003 0066006), katlu māju (būves kadastra apzīmējums 4664 003 0066007), noliktavu (būves kadastra apzīmējums 4664 003 0066008), siltumnīcu (būves kadastra apzīmējums 4664 003 0066009), noliktavu (būves kadastra apzīmējums 4664 003 0066010), noliktavu (būves kadastra apzīmējums 4664 003 0066011), garāžu (būves kadastra apzīmējums 4664 003 0066012), darbnīcu (būves kadastra apzīmējums 4664 003 0066014), siltumnīcu (būves kadastra apzīmējums 4664 003 0066015), pirti (būves kadastra apzīmējums 4664 003 0066017), bioloģiskās attīrīšanas ietaises (būves kadastra apzīmējums 4664 003 0066020), šķūni (būves kadastra apzīmējums 4664 003 0066025), gateri (būves kadastra apzīmējums 4664 003 0066026) - "Īles sanatorija" Dobeles rajonā, Īles pagastā.
3. Labklājības ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minēto nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Labklājības ministrijas personā.
4. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Labklājības ministrijas valdījumā zemesgrāmatā neierakstāmas būves - noliktavu (būves kadastra apzīmējums 4664 003 0066 019), sūkņu staciju (būves kadastra apzīmējums 4664 003 0066 016) un sūkņu staciju (būves kadastra apzīmējums 4664 003 0066 024).

 
33.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 31.marta rīkojumā
Nr.162 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

VSS-1660
TA-3645 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 11.maija rīkojumā
Nr.305 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu pašvaldību īpašumā""

VSS-1661
TA-3646 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļu nodošanu privatizācijai"

VSS-1521
TA-3495 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamās mājas telpu Cēsu rajona
Līgatnes pagastā, "Skaļupes 1", saglabāšanu valsts īpašumā un
nodošanu Veselības ministrijas valdījumā"

VSS-1592
TA-3647 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
Ņemot vērā veselības ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
37.§
Likumprojekts "Eiropas komunikāciju
tīklu projektu vadības likums"

VSS-765
TA-2690 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos
Nr.15 "Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un
konstatējams narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids""

VSS-949
TA-3334 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumos
Nr.625 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība""

VSS-951
TA-3335 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par Seksuāli transmisīvo un
ādas slimību valsts aģentūras reorganizāciju"

VSS-1601
TA-3650 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai līdz 2007.gada 1.februārim sagatavot un veselības ministram noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos saistībā ar Seksuāli transmisīvo un ādas slimību valsts aģentūras reorganizāciju.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par Garīgās veselības valsts
aģentūras reorganizāciju"

VSS-1621
TA-3651 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai līdz 2007.gada 1.februārim sagatavot un veselības ministram noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos saistībā ar Garīgās veselības valsts aģentūras reorganizāciju.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par valsts slimnīcas
''Leprozorijs'' reorganizāciju"

VSS-1649
TA-3652 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai līdz 2007.gada 1.februārim sagatavot un veselības ministram noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos saistībā ar valsts slimnīcas "Leprozorijs" reorganizāciju.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras
''Sabiedrības veselības aģentūra'' reorganizāciju"

VSS-1622
TA-3653 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai līdz 2007.gada 1.februārim sagatavot un veselības ministram noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos saistībā ar valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" reorganizāciju.
 
44.§
Likumprojekts "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"

TA-3593___________________________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos
Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī""

VSS-1457
TA-3393 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Burtnieku ezera pļavas"
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-1399
TA-3386 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālajiem
apjomiem (īpatsvariem) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un
veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā
iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem
un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā"

VSS-327
TA-2190 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 3.marta rīkojumā
Nr.131 "Par Ženēvas konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos
attālumos pamatnostādnēm 2004.-2010.gadam""

VSS-1404
TA-30 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos
Nr.635 "Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība
šķiedras linu un kaņepju pirmapstrādātājiem un personām, kuras uzskata par apstrādātājiem""

VSS-1530
TA-3425 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo
īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-1638
TA-3589 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

 

51.§
Likumprojekts "Par Nolīgumu, ar ko groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas,
Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu
un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas tika parakstīts Kotonū 2000.gada 23.jūnijā"

TA-1583 (2005)____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu un nolīgumu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
52.§
Likumprojekts "Par Iekšējo nolīgumu starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem Padomes sanāksmē,
ar ko groza Iekšējo nolīgumu (2000.gada 18.septembris) par pasākumiem, kas jāveic, un
procedūrām, kas jāievēro, īstenojot Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu un
Eiropas Kopienas partnerattiecību nolīgumu"

TA-702 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot Iekšējo nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
53.§
Likumprojekts "Par Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Kopienas
palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2008.gada līdz 2013.gadam
atbilstīgi ĀKK-EK partnerattiecību nolīgumam un par finansiālas palīdzības piešķiršanu Aizjūras zemēm
un teritorijām, uz ko attiecas EK Līguma ceturtā daļa"

TA-1894 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot Iekšējo nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 

Papildus iekļautie jautājumi

54.§
Rīkojuma projekts "Par divu dzīvokļa īpašumu pirkšanu
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai"

TA-84 ____________________________________

(G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.decembra noteikumos
Nr.1070 "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem
un to sadales kārtību 2007.gadā""

TA-85 ____________________________________

(A.Štokenbergs, J.Šints, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Likumprojekts "Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums"

VSS-1290
TA-2891 (2005) ____________________________________

(A.Šlesers, M.Roze, A.Ļubļins, A.Salmiņš, G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
57.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"

VSS-1292
TA-2895 (2005)____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
58.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā"

VSS-1293
TA-2897 (2005) ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
59.§
Likumprojekts "Grozījums likumā
"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""

VSS-1295
TA-2899 (2005)____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
60.§
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"

VSS-1291
TA-2900 (2005) ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
61.§
Likumprojekts "Par Starptautiskās hidrogrāfijas
organizācijas konvencijas grozījumu protokolu"

VSS-830
TA-2400 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
62.§
Likumprojekts "Par 1976.gada Konvencijas par atbildības
ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām 1996.gada protokolu"

VSS-494
TA-2449 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
63.§
Likumprojekts "Grozījums Jūrlietu
pārvaldes un jūras drošības likumā"

TA-2768 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
64.§
Likumprojekts "Grozījums Autopārvadājumu likumā"

VSS-1109
TA-2767 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
65.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā"

VSS-1074
TA-2572 ____________________________________

(A.Štokenbergs, J.Brazovskis, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
66.§
Likumprojekts "Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm
par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu
Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam"

TA-2934 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
67.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu
un ārējo attiecību padomes 2007.gada 22.-23.janvāra sanāksmei

TA-116 ____________________________________

(A.Pabriks, J.Strods, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju apstiprināšanu 2007.gada 22.-23.janvāra Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes sanāksmei".
2. Apstiprināt Ārlietu ministrijas informatīvajā ziņojumā ietvertās nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomē izskatāmajos jautājumos:
2.1. Eiropas kaimiņu politika;
2.2. Rietumbalkāni;
2.3. Tuvo Austrumu miera process;
2.4. Irāna;
2.5. Irāka;
2.6. Sudāna;
2.7. Somālija;
2.8. Lībija.
3. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto pozīciju "Atjaunotās Lisabonas stratēģijas izaugsmei un nodarbinātībai ieviešana" par 22.-23.janvāra Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes darba kārtības jautājumu - Lisabonas stratēģija - Komisijas gada progresa ziņojums.
4. Ārlietu ministram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2007.gada 22.-23.janvāra sanāksmē.

 
68.§
Latvijas nostāja par Eiropas Savienības nodarbinātības un
sociālās politikas ministru 2007.gada 18.-20.janvāra neformālajā
sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-126 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt Labklājības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Latvijas nostāju par Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.
2. Labklājības ministrei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2007.gada 18.-20.janvāra neformālajā sanāksmē.
 
69.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams preču piegādēm
un pakalpojumiem, kas sniegti Latvijas Republikā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs
reģistrētajām diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām un starptautisko organizāciju
pārstāvniecībām, un ar šīm pārstāvniecībām saistītajām personām, Eiropas Kopienas institūcijām,
Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), tās dalībvalstu bruņotajiem spēkiem un to sastāvā
ietilpstošajām personām, un kārtība, kādā atmaksājams akcīzes nodoklis par Latvijas Republikā
iegādātajām akcīzes precēm"

VSS-1739
TA-103 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
70.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos
Nr.546 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus""

VSS-1577
TA-99 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
71.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Kopienu komisijas
formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2006/0883" projekts

TA-129 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)
1. Apstiprināt iesniegto nostājas projektu pārkāpuma lietā Nr.2006/0883.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijai.
3. Ārlietu ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijai.
5. Valsts kancelejai nosūtīt nostāju zināšanai Saeimas Eiropas lietu komisijai.
6. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2007.gada 1.februārim nodrošināt likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā", kas pārņemtu Eiropas Savienības Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/83/EK par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un piešķirtās aizsardzības saturu 27.panta prasības, iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
72.§
Informatīvais ziņojums par 2007.gada 14. un 15.janvāra vētras radītajiem zaudējumiem pašvaldībās

TA-137
SAN-214
____________________________________

(A.Štokenbergs, I.Krūmane, B.Rivža, A.Šlesers, N.Broks, G.Bērziņš (veselības ministrs), I.Godmanis, M.Roze, A.Slakteris, D.Staķe, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai rezervēt nepieciešamos finanšu līdzekļus vētras radīto seku novēršanai skolās un bērnudārzos, kā arī pašvaldību objektos, kas nepieciešami būtisku pašvaldību funkciju izpildes nodrošināšanai, par kopējo summu 350000 latu.
3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai normatīvo aktu noteiktajā kārtībā iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā par līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām.
4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram līdz 2007.gada 1.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē detalizētu informāciju par visiem pašvaldību objektiem, kuriem tika piešķirti valsts budžeta līdzekļi vētras radīto seku novēršanai (konkrētais finansējuma mērķis, valsts budžeta finansējuma un pašvaldības līdzfinansējuma apmērs, kā arī informācija par būvju apdrošināšanu, jauno (nesen remontēto) būvju garantiju u.tml.).
 
73.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 21.septembra rīkojumā
Nr.720 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-111 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

74.§
Informatīvais ziņojums "Par Emisijas kvotu sadales plāna
2008.-2012.gadam apstiprināšanas gaitu Eiropas Komisijā

TA-119 ____________________________________

(R.Vējonis, E.Cilinskis, A.Pabriks, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu "Par Emisijas kvotu sadales plāna 2008.-2012.gadam apstiprināšanas gaitu Eiropas Komisijā".
2. Atbalstīt informatīvā ziņojuma sadaļā "Juridiskie aspekti" minēto rīcības 2.variantu.
3. Apstiprināt informatīvā ziņojuma pielikumā pievienoto Latvijas nostāju par Eiropas Komisijas 2006.gada 29.novembra lēmumu. Apstiprināto nostāju izmantot kontaktos ar Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstīm gan ekspertu, gan politiskā līmenī.
4. Ekonomikas ministrijai veikt detalizētu Latvijai piemērotā oglekļa intensitātes samazinājuma faktora aprēķina analīzi un sagatavot nepieciešamo pamatojumu ievadparametru maiņai. Sagatavoto informāciju iekļaut šī protokollēmuma 5.punktā minētajā ziņojumā.
5. Vides ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju, Tieslietu ministriju un Ārlietu ministriju divu nedēļu laikā pēc Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas par Plānu izvērtēt nepieciešamību šo lēmumu apstrīdēt Eiropas Kopienu Tiesā, izvērtēt ar prasības celšanu saistītos juridiskos aspektus, un Vides ministrijai sniegt atkārtotu informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam.


 
75.§

1-s

Slepeni

 
76.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo
lietu "Pundurs pret Latviju"

16-k____________________________________

(I.Reine, I.Godmanis, Ē.Zvejnieks, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 

Sēdi slēdz plkst.14.00

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību