Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 6

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 6

2007.gada 23.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers
Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

1.§

Likumprojekts "Ēku energoefektivitātes likums"

VSS-1076
TA-2809 (2005) ____________________________________

(J.Strods, I.Pilmanis, A.Slakteris, Dz.Grasmanis, A.Šlesers, I.Godmanis, O.Spurdziņš, A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai atkārtoti izvērtēt likumprojektā ietvertās normas, pievienot detalizētu informāciju par direktīvas prasībām un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē"

VSS-274
TA-2382 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Tieslietu ministram iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumu par jautājuma turpmāko virzību.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

3.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā organizējami un koordinējami ārvalstu
bruņoto spēku vai Nacionālo bruņoto spēku atbalstam paredzēto dzelzceļa
pārvadājumu valsts pasūtījumi"

VSS-1274
TA-3595 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra sēdes
protokollēmumā (prot. Nr.48 38.§) "Grozījums likumā
"Par aviāciju"" dotā uzdevuma izpildi

TA-46 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.48 38.§) "Grozījums likumā "Par aviāciju"" (turpmāk - protokollēmums) 5.5.1.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu pagarināt līdz 2007.gada 1.martam un 5.5.3.punktā doto uzdevumu atzīt par aktualitāti zaudējušu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par stratēģiskas
nozīmes preču eksporta, importa un tranzīta licenču izsniegšanu"

VSS-852
TA-3525 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kompleksā tūrisma pakalpojuma sagatavošanas
un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un kompleksā tūrisma
pakalpojuma sniedzēja un klienta tiesībām un pienākumiem"

VSS-912
TA-3149 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos
Nr.703 "Noteikumi par papildus aizpildāmajām ailēm vienotajā administratīvajā dokumentā
un kārtību, kādā muitas iestāde personai atļauj iesniegt vienoto administratīvo dokumentu
pirms preču uzrādīšanas""

VSS-1618
TA-57 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas
domājamo daļu pārdošanu"

VSS-1663
TA-27 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par aizņēmējvalsts statusa anulēšanu Latvijas
Republikai Starptautiskajā rekonstrukcijas un attīstības bankā"

VSS-1772
TA-124 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumos
Nr.352 "Nacionālajai drošībai svarīgu valsts objektu drošības pasākumu īstenošanas
noteikumi""

VSS-1670
TA-59 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Studiju līgumā
obligāti ietveramie noteikumi"

VSS-1206
TA-3598 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par būvju Rīgā, Elizabetes ielā 81,
saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-1552 (2003) ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1999.gada 3.jūnija
Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā
par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)""

VSS-1165
TA-3408 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
14.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iekasē un maksā transportlīdzekļu
ikgadējo nodevu un piemēro atbrīvojumus no nodevas maksāšanas un
nodevas atlaides"

VSS-1596
TA-70 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā"

VSS-1543
TA-3608 ____________________________________

(I.Godmanis, M.Bičevskis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Narkoloģijas
valsts aģentūras reorganizāciju"

VSS-1623
TA-131 ____________________________________

(A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai sagatavot un veselības ministram līdz 2007.gada 1.februārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos saistībā ar Narkoloģijas valsts aģentūras reorganizāciju.
 
17.§
Par Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra sēdes protokollēmuma
(prot. Nr.7 45.§) "Noteikumu projekts "Virszemes ūdensobjektu tipu raksturojums,
klasifikācija, kvalitātes kritēriji un antropogēno slodžu noteikšanas kārtība"" izpildi

TA-135 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Vides ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 45.§) "Noteikumu projekts "Virszemes ūdensobjektu tipu raksturojums, klasifikācija, kvalitātes kritēriji un antropogēno slodžu noteikšanas kārtība"" izpildi, pagarināt protokollēmuma (prot. Nr.7 45.§) 2.punktā noteiktā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2007.gada 31.decembrim.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos
Nr.242 "Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst
saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus""

VSS-1607
TA-3592 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Dabas parka "Pape"
konsultatīvās padomes nolikums"

VSS-1400
TA-3209 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Informatīvie ziņojumi

20.§

Par laika periodā no 2006.gada 1.jūlija līdz 2006.gada 31.decembrim paveiktajiem
un nākošajā pusgadā plānotajiem uzdevumiem vienotās Eiropas valūtas ieviešanai Latvijā

TA-118 ____________________________________

(O.Spurdziņš, S.Bajāre, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā Eiropas Komisijas 2006.gada decembra Konverģences ziņojumu (Briselē, 5.12.2006. COM(2006) 762 galīgā redakcija), Vadības komitejai aktualizēt Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna 1.pielikumu "Pasākumu plāns vienotās Eiropas valūtas ieviešanai Latvijā", lai precizētu uzdevumu izpildes mērķus un termiņus atbilstoši situācijai valstī, saglabājot iepriekš apstiprinātās pamatnostādnes.
3. Valsts kancelejai (Ministru prezidenta birojam) sagatavot ziņojumu nosūtīšanai Saeimai, ņemot vērā Ministru prezidenta 2006.gada 5.decembra rezolūcijā Nr.111-1/48 noteikto.
 
21.§
Par Pedagogu (izņemot pirmsskolas izglītības pedagogus, kas nav nodarbināti
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanā skolai) darba samaksas
paaugstināšanas programmas 2006.-2010.gadam īstenošanu

TA-3649 ____________________________________

(B.Rivža, M.Gruškevics, O.Spurdziņš, I.Godmanis, N.Broks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību izstrādāt un līdz 2007.gada 1.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā "Pedagogu darba samaksas paaugstināšanas programmas 2011.-2014.gadam" projektu, kā arī priekšlikumus par pedagogu darba samaksas pilnveidi un papildu darba samaksu, un tās finansēšanas iespējām, sākot no 2007./2008.mācību gada.
 

Ministru kabineta lieta

22.§

Par Ministru kabineta 2005.gada 26.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 43.§)
"Likumprojekts "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums"" izpildes gaitu

TA-3266 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Tieslietu ministram iesniegt Valsts kancelejā ar ekonomikas ministru saskaņotu priekšlikumu par jautājuma turpmāko virzību.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par politisko partiju reģistra ierakstu
publicēšanas kārtību, izmaksu apmēru un iekasēšanas kārtību"

TA-66 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu
ierakstu izdarīšanai politisko partiju reģistrā"

TA-67 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pieteikumiem
ierakstu izdarīšanai politisko partiju reģistrā"

TA-68 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-996
TA-3053 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 

Papildus iekļautie jautājumi

27.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Kopienu Komisijas 2006.gada
27.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2006/0884" projekts

TA-193 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Vides ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Kopienu Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2006/0884.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā nostāju iesniegt Eiropas Komisijai.
5. Valsts kancelejai nosūtīt nostāju zināšanai Saeimas Eiropas lietu komisijai.
 
28.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.jūlija instrukcijā
Nr.5 "Kārtība, kādā sedzami Latvijas pārstāvju ceļa izdevumi līdz Eiropas Savienības
Padomes darba grupu sanāksmju un Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ""

TA-167 ____________________________________

(G.Japiņa, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem pārstāvjiem
Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Samierināšanas un arbitrāžas tiesā"

TA-194 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts atbalstu
lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kārtību"

VSS-1797
TA-186 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto precizēto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Par papildinājumiem līgumam par Microsoft
informācijas tehnoloģiju izmantošanu Latvijas Republikā publiskajā sektorā"

TA-199 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot īpašu uzdevumu ministri elektroniskās pārvaldes lietās I.Gudeli parakstīt papildinājumus līgumam.
 
32.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības
un zivsaimniecības padomes 2007.gada 29.janvāra sanāksmei

TA-211 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2007.gada 29.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2007.gada 29.janvāra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. "Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju";
2.2. "Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EEK) Nr.1883/78, ar ko paredz vispārīgus noteikumus intervences finansēšanai, ko veic Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļa";
2.3. "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko aizliedz laist tirgū un ievest Kopienā vai izvest no tās kaķu un suņu kažokādas un izstrādājumus ar šādām kažokādām".
3. Zemkopības ministram M.Rozem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes 2007.gada 29.janvāra sanāksmē.
 
33.§
Informatīvais ziņojums par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos,
kas paredzētu efektīvāk vērsties pret personām, kuras nodarbojas ar nelegālā
alkohola tirdzniecību

TA-204 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā izteiktos priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, lai efektīvāk vērstos pret personām, kuras nodarbojas ar nelegālā alkohola tirdzniecību.
2. Tieslietu ministrijai līdz 2007.gada 1.jūnijam, pamatojoties uz darba grupas priekšlikumiem, izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, kas paredzētu efektīvāk vērsties pret personām, kuras nodarbojas ar nelegālā alkohola tirdzniecību, un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā.
3. Zemkopības ministrijai kopā ar Finanšu ministriju izvērtēt nepieciešamību izstrādāt noteikumu projektu, nosakot detalizētas alkoholisko dzērienu kvalitātes un obligātās nekaitīguma prasības, un Zemkopības ministrijai iesniegt informatīvo ziņojumu Ministru kabinetā līdz 2007.gada 1.aprīlim.
 
34.§
Par pamatojumu jautājumu steidzamai virzībai
____________________________________

(A.Kalvītis)

1. Noteikt uz laiku līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai Ministru kabineta kārtības rullī šādas prasības Ministru kabineta locekļu parakstītajām pavadvēstulēm, ar kurām tiek iesniegti Ministru kabinetā steidzami izskatāmi jautājumi:
pavadvēstulē obligāti iekļaujams šādi strukturēts teksts:

1.

Steidzamības pamatojums

(1–3 teikumos paskaidrojums par jautājuma steidzamības būtību)

2.

Iemesli, kāpēc jautājums nav iesniegts laikus

(1–3 teikumos paskaidrojums par apstākļiem, kuru dēļ nav bijis iespējams jautājumu sagatavot laikus)

3.

Sekas, ja jautājums netiks steidzami izskatīts

(1–3 teikumos paskaidrojums par sekām, ja jautājums netiks steidzami risināts)

4.

Galējais termiņš, līdz kuram jautājumam jābūt (bija jābūt) pieņemtam (izskatītam)

(termiņa norāde)

5.

Struktūrvienība un amatpersonas, kuras bija atbildīgas par attiecīgā jautājuma sagatavošanu laikus

(norāde par struktūrvienību un konkrētām amatpersonām)


Prasība par paskaidrojošā teksta 2., 3., 4. un 5.punktu neattiecas uz pavadvēstulēm, ar kurām tiek iesniegti jautājumi, kas saistīti ar iepriekš neparedzamiem ārkārtējiem apstākļiem, kuru dēļ nepieciešama steidzama valdības rīcība.
2. Valsts kancelejai nodrošināt tikai tādu steidzamai izskatīšanai Ministru kabinetā pieteiktu jautājumu reģistrēšanu un virzību, kuru pavadvēstulē ir iekļauta strukturēta informācija par jautājuma steidzamību atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktā noteiktajam.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

35.§

Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Krīzes reaģēšanas
sistēmas krīzes reaģēšanas pasākumu ieviešanu nacionālajā līmenī

TA-32-DV ____________________________________

(A.Slakteris, J.Svarenieks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas iesniegto informāciju.
2. Aizsardzības ministrijai sagatavot un līdz 2007.gada 1.februārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 17.marta rīkojumā Nr.171 "Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Krīzes reaģēšanas sistēmas krīzes reaģēšanas pasākumu ieviešanu nacionālajā līmenī".
 
36.§
Par pašreizējo situāciju Krievijas Federācijas
iestāšanās procesā Pasaules tirdzniecības organizācijā

TA-133-DV ____________________________________

(J.Strods, I.Godmanis, Z.Liepiņa, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu par pašreizējo situāciju Krievijas Federācijas iestāšanās procesā Pasaules tirdzniecības organizācijā (turpmāk tekstā - PTO).
2. Ekonomikas ministram:
2.1. informēt Eiropas Savienības tirdzniecības komisāru par Latvijas nostāju Krievijas Federācijas iestāšanās procesā PTO, uzsverot Latvijas prioritātes un prasības;
2.2. līdz š.g. 15.martam informēt Ministru kabinetu par Krievijas Federācijas iestāšanās PTO jautājuma virzību.
 
37.§
Par Ministru kabineta ēku kompleksa
drošību atbildīgo amatpersonu

TA-132-DV ____________________________________

(I.Godmanis, J.Leitietis, G.Veismane, G.Bērziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par agresijas nozieguma
definēšanu Romas Starptautiskās Krimināltiesas statūtos"

TA-196-DV ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju "Par agresijas nozieguma
definēšanu Romas Starptautiskās Krimināltiesas statūtos".
 
39.§
Par Izejas koda līgumu Valdības drošības programmas ietvaros

TA-200-DV ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Izejas koda līgumu Valdības drošības programmas ietvaros (turpmāk - Līgums).
2. Pilnvarot īpašu uzdevumu ministri elektroniskās pārvaldes lietās I.Gudeli parakstīt Līgumu.
3. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam nodrošināt Latvijas Republikai Līgumā noteikto saistību izpildi.
 
40.§
Par Drošības sadarbības līgumu

TA-201-DV ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Drošības sadarbības līgumu (turpmāk - Līgums).
2. Pilnvarot īpašu uzdevumu ministri elektroniskās pārvaldes lietās I.Gudeli parakstīt Līgumu.
3. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam nodrošināt Latvijas Republikai Līgumā noteikto saistību izpildi.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Iekšlietu ministrijai
(Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam) aprīkojuma iegādei krasta
piesārņojuma ar naftas produktiem likvidēšanai"

TA-214-DV ____________________________________

(I.Godmanis, A.Pencis, R.Vējonis, A.Slakteris, G.Bērziņš, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§

27-k ____________________________________

 

Konfidenciāli

 

Sēdi slēdz plkst. 14.45

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību