Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 12

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 12

2007.gada 13.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris
Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers
Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš
Veselības ministrs

-

V.Veldre

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

Ministru kabineta komitejā
atbalstītais tiesību akta projekts

1.§

Likumprojekts "Likums par Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcijas atzīšanu
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 35.panta nosacījumiem"

VSS-921
TA-2230 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Ārlietu ministrijai informēt Līguma par Eiropas Savienību depozitāriju un Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātu par šī likuma pieņemšanu un tā saturu.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā
 

2.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta
2003.gada 18.marta noteikumos Nr.119 "Noteikumi par augstāko
virsnieku militārajām dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""

VSS-1679
TA-134 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 29.novembra rīkojumā
Nr.577 "Par nekustamā īpašuma Ventspils rajona Vārves pagastā saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-1764
TA-189 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"

VSS-1610
TA-123 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir bērnu un ģimenes lietu ministrs.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos
Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""

VSS-1687
TA-139 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta
zemesgabala nodošanu privatizācijai"

VSS-1754
TA-188 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā interaktīvo azartspēļu un
izložu organizētājs iesniedz paziņojumu par pārskata ceturksni"

VSS-1303
TA-3061 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos
Nr.809 "Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvās padomes nolikums""

VSS-1735
TA-270 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 13.jūlija rīkojumā
Nr.522 "Par koncepciju "Par Valsts ieņēmumu dienesta centrālā aparāta struktūrvienību
izvietošanu vienotās darba telpās"""

VSS-1497
TA-91 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījums koncepcijā "Par Valsts ieņēmumu dienesta
centrālā aparāta struktūrvienību izvietošanu vienotās darba telpās""

VSS-1666
TA-90 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Valmieras rajona
Valmieras pagastā, Ābeļu ielā 10B, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1378
TA-153 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā tiek veikta pieejamās informācijas
 pārbaude, izskatot ārzemnieka vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasījuma dokumentus"

VSS-1128
TA-2922 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Pabriks, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iekšlietu ministram līdz 2007.gada 15.aprīlim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.183 "Ielūgumu apstiprināšanas kārtība", paredzot iespēju Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersonai izdarīt dienesta atzīmes ielūgumu datu bāzē.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai
Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo
dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"

VSS-877
TA-3198 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Uzskatīt par neaktuālu Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta sēdes protokola Nr.45 39.§ 2.punktā un Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta sēdes protokola Nr.49 46.§ 2.punktā minēto uzdevumu.
3. Ārlietu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par Ministru kabineta 2006.gada 3.maija rīkojuma Nr.312 "Par Moldovas pilsoņu atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas par vienreizējās īstermiņa vīzas, vienreizējās, divreizējās un daudzkārtējās tranzītvīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu.
 
14.§
Likumprojekts "Par Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas Satversmi"

VSS-1388
TA-3599 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru par valsts
valodas prasmes pārbaudi ārzemniekam un valsts nodevas maksāšanas kārtību"

VSS-1598
TA-128 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 45.§)
"Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem priekšlikumiem, lai nodrošinātu elastību un
drošību darba tiesiskajās attiecībās"" izpildi

VSS-1801
TA-238 ____________________________________

(B.Rivža, G.Krusts, A.Kalvītis)
Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.43 45.§) "Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem priekšlikumiem, lai nodrošinātu elastību un drošību darba tiesiskajās attiecībās"", pagarināt protokollēmuma 5.punktā minētā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2007.gada 1.maijam.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem
pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora
lietošanas un aktualizēšanas kārtību"

VSS-1565
TA-3366 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""

VSS-1342
TA-3 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
1. Ņemot vērā reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra sniegto informāciju, likumprojektu Ministru kabineta sēdē neskatīt.
2. Valsts kancelejai izbeigt likumprojekta kontroli.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 12.oktobra noteikumos
Nr.853 "Dzelzceļa pārvadājumu drošības sertifikātu izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtība""

VSS-1468
TA-3542 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos
Nr.716 "Autotransporta inspekcijas nolikums""

VSS-1505
TA-48 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 9.novembra noteikumos
Nr.378 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem""

VSS-1417
TA-3543 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos
Nr.715 "Autopārvadājumu kontroles kārtība""

VSS-1503
TA-37 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 12.jūlija noteikumos
Nr.520 "Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un
uzskaites noteikumi""

VSS-1502
TA-44 ____________________________________

()A.Šlesers, A.Kalvītis
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Publisko iepirkumu likuma nepiemērošanu Tehniskās palīdzības
līgumam starp Latvijas Republikas valdību un Amerikas Savienoto Valstu valdību par
ostu drošības jautājumiem"

VSS-1627
TA-41 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Tiknuss, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto Valsts kancelejas noformēto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par apcietinātās vai
notiesātās personas bērna apgādi ieslodzījuma vietā"

VSS-1416
TA-136 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu noteikumu ieviešanai 2008.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem, sagatavojot un izskatot valsts budžeta likumprojektu kārtējam gadam.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumos
Nr.158 "Noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu un bīstamo ķīmisko produktu lietošanas
un tirdzniecības ierobežojumiem un aizliegumiem""

VSS-1200
TA-2816 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos
Nr.494 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un
kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm""

VSS-950
TA-151 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada
22.maija noteikumos Nr.210 "Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi""

VSS-1458
TA-154 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Talsos,
Raiņa ielā 17, nodošanu Talsu pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1231
TA-87 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 10.novembra rīkojumā
Nr.704 "Par nekustamā īpašuma saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu
Veselības ministrijas valdījumā""

VSS-1229
TA-86 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta
konsultatīvās padomes nolikums"

VSS-1401
TA-3205 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Saulkrastos,
Ķīšupes ielā 14, nodošanu Saulkrastu pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1477
TA-147 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Dzīvnieku barības apritē iesaistīto
personu atzīšanas un reģistrācijas kārtība"

VSS-978
TA-3399 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai līdz 2007.gada 1.aprīlim izstrādāt un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:
2.1. noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.663 "Valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" nolikums"";
2.2. noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.123 "Noteikumi par valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"".
 
34.§
Noteikumu projekts "Cukura tirgus analīzei un bilances sagatavošanai
nepieciešamās informācijas iesniegšanas kārtība un saturs"

VSS-1602
TA-15 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Labības sēklaudzēšanas un
sēklu tirdzniecības noteikumi"

VSS-1603
TA-11 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atbilstības kritērijiem komersantu uzņēmumiem,
kuri nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju, kā arī šo
komersantu reģistrēšanas kārtību"

VSS-1642
TA-3641 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Informatīvie ziņojumi

37.§

Par Eiropas Savienības tiesībām atbilstošiem risinājumiem saistībā ar Eiropas Savienības
tiesību aktos iekļautu spēku zaudējušu standartu pārņemšanu un Amerikas Testēšanas un
materiālu biedrības, kā arī citu standartizācijas organizāciju izstrādātu standartu pārņemšanu,
kurus šobrīd nav iespējams tulkot latviešu valodā

VSS-527
TA-2896 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts pārvaldes institūcijām turpmāk:
2.1. normatīvajos aktos atsauce uz standartiem jāizdara ar norādi uz standarta reģistrācijas datumu un jānorāda standarta nosaukums (piemēram, LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības");
2.2. normatīvajos aktos jāizdara atsauce uz standartu, ar kuru Latvijas nacionālā standarta statusā adaptēts konkrētais spēku zaudējušais Amerikas Testēšanas un materiālu biedrības (American Society for Testing and materials (ASTM)) vai citas standartizācijas organizācijas izstrādātais standarts, ja ar attiecīgo normatīvo aktu tiek pārņemtas vecās pieejas direktīvas, kurās uz spēku zaudējušiem Amerikas Testēšanas un materiālu biedrības vai citu standartizācijas organizāciju izstrādātajiem standartiem izdarīta tieša atsauce ar standarta reģistrācijas datumu;
2.3. normatīvajos aktos jāizdara atsauce uz spēkā esošajiem nacionālajiem standartiem vai nacionālā standarta statusā adaptētajiem standartiem, ja uz spēku zaudējušiem Amerikas Testēšanas un materiālu biedrības vai citu standartizācijas organizāciju izstrādātajiem standartiem direktīvā nav izdarīta datēta atsauce (tiešā atsauce ar standarta reģistrācijas datumu);
2.4. ja tiek izdarīti grozījumi Eiropas Savienības tiesību aktos, kuros ietverta vai kuros plānots ietvert atsauci uz spēku zaudējušu standartu, Amerikas Testēšanas un materiālu biedrības vai kādas citas standartizācijas organizācijas izstrādātu standartu, Latvijas pārstāvim jāpievērš šim jautājumam būtiska uzmanība. Projektu saskaņot pieļaujams tikai tādā gadījumā, ja tajā izdarīta atsauce uz Eiropas standartizācijas organizāciju izstrādātajiem vai adaptētajiem standartiem, kā arī uz piemērojamiem standartiem.

 
38.§
Par lombardu darbības tiesiskā regulējuma izstrādi

VSS-932
TA-2348 ____________________________________

(A.Štokenbergs, I.Godmanis, A.Pabriks, A.Baštiks, A.Šlesers, D.Tauriņš, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai finanšu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt lombardu darbības tiesiskā regulējuma izstrādes nepieciešamību.
3. Noteikt, ka priekšlikumus risinājumiem, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra Direktīvas 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, prasību ieviešanu attiecībā uz šajā informatīvajā ziņojumā identificētajām problēmām, kas skar lombardu un citu kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju (nebanku) darbību, izstrādā un noteiktā kārtībā iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā institūcija, kas atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas padomes sēdē nolemtajam būs atbildīga par minētās direktīvas prasību ieviešanu.
4. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Patērētāju tiesību aizsardzības centram šajā informatīvajā ziņojumā identificēto problēmu risināšanai izskatīt valsts budžeta 2007.gadam grozījumu un turpmākajos gados valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta pieprasījumiem.
 
39.§
Par albuma "Terra Mariana" faksimilizdevuma un
tā zinātnisko komentāru sagatavošanu un izdošanu

VSS-1682
TA-215 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)
Ņemot vērā kultūras ministres prombūtni, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
40.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.9 73.§)
"Par noteikumu projektu "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"" izpildi

TA-300 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai saskaņā ar Tieslietu ministrijas darbības stratēģiju 2007.-2009.gadam (apstiprināta ar Ministru kabineta 2006.gada 3.novembra rīkojumu Nr.860) līdz 2007.gada 31.decembrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā koncepciju "Koncepcija par būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstību", iekļaujot izvērtējumu būvju un telpu kadastrālās vērtēšanas procesa noteikšanai par valsts nodevas objektu.
 
41.§
Par Eiropas Savienības finanšu resursu
(struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi

TA-331 ____________________________________

(N.Broks, I.Godmanis, M.Roze, A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu.
2. Īpašu uzdevumu ministram Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās nākamajā ziņojumā informāciju atspoguļot arī nozaru griezumā un pa infrastruktūras nozarēm, kā arī detalizētu lietderības izvērtējumu izlietotajiem līdzekļiem.
 

Ministru kabineta lieta

42.§

Likumprojekts "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā"

TA-272 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
43.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts ieņēmumu
dienesta finanšu policijas ierēdņu dienesta pakāpēm"

TA-3576 ____________________________________

(A.Štokenbergs, I.Godmanis, I.Stalidzāne, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Par risinājumiem par atlīdzības izmaksāšanu zemes īpašniekiem par zemes
dzīļu īpašuma tiesību aprobežojumu Inčukalna dabasgāzes pazemes krātuves teritorijā

TA-150 ____________________________________

(A.Šlesers, G.Puķītis, A.Kalvītis)
Ņemot vērā vides ministra prombūtni, jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos
Nr.51 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu
cukura rūpniecības restrukturizācijai""

TA-303 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Papildus iekļautie jautājumi

46.§

Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un
kultūras padomes 2007.gada 16.februāra sanāksmei
(par Eiropas jaunatnes politikas turpmākajām perspektīvām - viedokļu apmaiņa)

TA-375 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Bērnu un ģimenes lietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par diskusiju dokumentu par Eiropas jaunatnes politikas turpmākajām perspektīvām - viedokļu apmaiņa.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2007.gada 16.februāra sanāksmei par diskusiju dokumentu par Eiropas jaunatnes politikas turpmākajām perspektīvām - viedokļu apmaiņa.
3. Bērnu un ģimenes lietu ministram A.Baštikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2007.gada 16.februāra sanāksmē Bērnu un ģimenes lietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
47.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes
2007.gada 16.februāra sanāksmei (par Padomes ieguldījumu (jaunatnes politikas jomā)
pavasara Eiropadomē par Eiropas Jaunatnes pakta īstenošanu - Galveno jautājumu dokuments
pavasara Eiropadomei)

TA-376 ____________________________________

(B.Rivža, A.Baštiks, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Bērnu un ģimenes lietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par dokumentu "Par Padomes ieguldījumu (jaunatnes politikas jomā) pavasara Eiropadomē par Eiropas Jaunatnes pakta īstenošanu - Galveno jautājumu dokuments".
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2007.gada 16.februāra sanāksmei "Par Padomes ieguldījumu (jaunatnes politikas jomā) pavasara Eiropadomē par Eiropas Jaunatnes pakta īstenošanu - Galveno jautājumu dokuments".
3. Bērnu un ģimenes lietu ministram A.Baštikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2007.gada 16.februāra sanāksmē Bērnu un ģimenes lietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
48.§
Mūžizglītības politikas pamatnostādņu
2007.-2013.gadam projekts

VSS-1152
TA-141 ____________________________________

(B.Rivža, I.Godmanis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
uz nekustamo īpašumu Rīgā, Rūpniecības ielā 23"

TA-380 ____________________________________

(A.Šlesers, G.Puķītis, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Vides ministrijai, izmantojot pirmpirkuma tiesības, pirkt nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 011 0155) - zemes vienību 1347 m2 platībā - Rīgā, Rūpniecības ielā 23, par 154616,88 latiem.
 
50.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas
padomes 2007.gada 19.februāra sanāksmei

TA-401 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu "Par Latvijas nostāju Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes 2007.gada 19.februāra sanāksmē izskatāmajos jautājumos".
2. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas informatīvajā ziņojumā ietvertās nacionālās pozīcijas 2007.gada 19.februāra Eiropas Savienības Konkurētspējas padomē izskatāmajos jautājumos:
2.1. Latvijas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Galveno jautājumu dokumenta projektam - Konkurētspējas padomes ieguldījums 2007.gada pavasara Eiropadomei (Pozīcija Nr.1) uz 12 lpp. (ierobežotas pieejamības informācija; datnes nosaukums EM_poz_KIP_COMPET_13 02 2007);
2.2. Latvijas nacionālā pozīcija par Rīcības programmu administratīvā sloga samazināšanai (Pozīcija Nr.8) uz 6 lpp. (ierobežotas pieejamības informācija; datnes nosaukums EMpoz_130207_COMPET_Nr3).
3. Ekonomikas ministram J.Strodam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes 2007.gada 19.februāra sanāksmē.
 
51.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes
2007.gada 15.februāra sanāksmēizskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē
esošajos jautājumos

TA-402 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes 2007.gada 15.februāra sanāksmei Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 par Prīmes konvencijas iekļaušanu Eiropas Savienības tiesību sistēmā;
2.2. pozīcija par SIS, SIRENE un VISION tīklu.
3. Iekšlietu ministram I.Godmanim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes 2007.gada 15.februāra sanāksmē Briselē Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par triju dzīvokļa īpašumu pirkšanu
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai"

TA-395 ____________________________________

(S.Zvidriņa, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un
kultūras padomes 2007.gada 16.februāra sanāksmē izskatāmajos Izglītības
un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-409 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2007.gada 16.februāra sanāksmei Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. "Padomes ieguldījums (izglītības jomā) pavasara Eiropadomei - Galvenie vēstījumi pavasara Eiropadomei" (pozīcija Nr.1);
2.2. ""Skats nākotnē pēc 2010.gada - darba programmas "Izglītība un apmācība 2010" attīstība" - viedokļu apmaiņa" (pozīcija Nr.1).
3. Izglītības un zinātnes ministrei B.Rivžai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2007.gada 16.februāra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
54.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes
2007.gada 15.-16.februāra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē
esošajos jautājumos

TA-410 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Latvijas nacionālo pozīciju un 2007.gada 15.-16.februāra Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetences jautājumiem.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju 2007.gada 15.-16.februāra Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetences jautājumiem:
2.1. Latvijas nacionālā pozīcija par Ietvarlēmuma projektu par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu spriedumiem krimināllietās, kas nosaka brīvības atņemšanas sodus vai citus ar brīvības atņemšanu saistītus pasākumus ar mērķi to izpildīt Eiropas Savienībā.
3. Ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā E.Stiprajam pārstāvēt Latvijas Republiku 2007.gada 15.-16.februārī Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos
Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības
un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""

TA-413 ____________________________________

(A.Brēķis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos
Nr.580 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem""

TA-371 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Saeimā likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". Likumprojekta grozījumos paredzēt samazināt valsts budžeta līdzekļu izmantošanu administratīvo pārkāpumu lietās izņemto transportlīdzekļu nogādāšanai glabāšanas vietās un to glabāšanai sakarā ar administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.4 panta piektajā, sestajā vai septītajā daļā, 149.5 panta ceturtajā daļā vai 149.15 pantā (izņemot sestajā daļā paredzēto pārkāpumu).
 
57.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par elektroenerģijas
nodokļa deklarācijas veidlapu un tās pildīšanas kārtību"

TA-400 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par sagatavošanos Latvijas
Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam ieviešanai"

TA-389 ____________________________________

(A.Štokenbergs, G.Veismane, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministra iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas piedāvāto Latvijas Nacionālā attīstības plāna
2007.-2013.gadam vadības un uzraudzības modeli.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:
2.1. sagatavot un līdz 2007.gada 30.martam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.565 "Nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un sabiedriskās apspriešanas kārtība", kā arī citos tiesību aktos, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā noteikto;
2.2. izstrādāt un līdz 2007.gada 1.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā koncepcijas projektu par pētījumu koordinācijas sistēmu valsts, reģionālajā un vietējā pārvaldes līmenī, lai nodrošinātu Nacionālā attīstības plāna ieviešanu un uzraudzību.
3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sagatavot priekšlikumus grozījumiem valsts budžetā, paredzot papildu finansējumu 302394 latu apmērā Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam Ekspertu foruma darbības nodrošināšanai, iesniegt tos Finanšu ministrijā iekļaušanai likumprojektā "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam"".
4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai līdz grozījumu likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam" izskatīšanai, ja nepieciešams, veikt finansēšanas plānu izmaiņas, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 3.punktā minētā pasākuma finansēšanu.
5. Jautājumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai Latvijas Nacionālā attīstības plāna
2007.-2013.gadam Ekspertu foruma darbības nodrošināšanai izskatīt vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem un budžeta prioritāšu pieteikumiem 2008.gada un turpmāko gadu valsts budžeta projektu sagatavošanas procesā.
6. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai valsts stratēģiskās analīzes un pētniecības koordinācijas sistēmas sakārtošanai un darbības nodrošināšanai izskatīt vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam" un budžeta prioritāšu pieteikumiem 2008.gada un turpmāko gadu valsts budžeta projektu sagatavošanas procesā.
 
59.§
Noteikumu projekts "Nacionālās attīstības padomes nolikums"

VSS-190
TA-390 ____________________________________

(A.Štokenbergs, J.Strods, G.Veismane, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 5.punktu, iekļaujot padomes sastāvā Valsts kancelejas direktori un īpašu uzdevumu ministru Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās. Precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta
____________________
(slēgtā daļa)

60.§

Par papildinājumu Ministru kabineta atbildes rakstam
Latvijas Republikas Satversmes tiesai

TA-3068 ____________________________________

(I.Bite-Perceva, I.Godmanis, M.Roze, A.Kalvītis)
1. Apstiprināt paskaidrojumu projektu.
2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumus un nosūtīt Satversmes tiesai.
 
61.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 28.septembra rīkojuma
Nr.744 "Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstu un valdību
vadītāju sanāksmes nodrošinājumu ar elektroenerģiju" izpildi

TA-105 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)
Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas iesniegto ziņojumu.
 
62.§
Par paskaidrojuma raksta projektu
Administratīvajai rajona tiesai

TA-408
SAN-311
____________________________________

(V.Veldre, G.Bērziņš, G.Veismane, E.Ektermane, I.Godmanis, A.Štokenbergs, M.Roze, A.Kalvītis)
1. Apstiprināt Veselības ministrijas iesniegto paskaidrojuma rakstu Administratīvajai rajona tiesai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt paskaidrojuma rakstu Administratīvajai rajona tiesai.
 
63.§
Par skaidrojumu Ministru kabineta atbildes rakstam
Latvijas Republikas Satversmes tiesai

TA-3088 ____________________________________

(B.Rivža, A.Pabriks, M.Roze, A.Kalvītis)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu precizēt sagatavotos skaidrojumus Satversmes tiesai.
2. Valsts kancelejai sagatavotos skaidrojumus nosūtīt Satversmes tiesai.
 
64.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo lietu "Pacula pret Latviju"

55-k ____________________________________

(I.Reine, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai iesniegto ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2006.gada 30.novembra lēmuma lietā "Pacula pret Latviju" tulkošanu un publicēšanu oficiālajā laikrakstā.
 
65.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo lietu
"Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju"

56-k ____________________________________

(I.Reine, I.Godmanis, A.Slakteris, A.Štokenbergs, G.Bērziņš, A.Šlesers, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai iesniegto ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2006.gada 30.novembra lēmuma lietā "Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju" tulkošanu un publicēšanu oficiālajā laikrakstā.

 

66.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo
lietu "A/s "Diena" un Ozoliņš pret Latviju"

64-k ___________________________________________________

(I.Reine, A.Šlesers, G.Bērziņš, A.Štokenbergs, A.Pabriks, A.Kalvītis)

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2006.gada 30.novembra lēmuma lietā "A/s "Diena" un Ozoliņš" tulkošanu un publicēšanu oficiālajā laikrakstā.

67.§

Informatīvais ziņojums "Jaunas Ignalinas
atomelektrostacijas (AES) projekta progresa ziņojums"

38-k ____________________________________

(J.Strods, K.Miķelsons, A.Šlesers, A.Štokenbergs, A.Pabriks, N.Broks, M.Roze, A.Slakteris, I.Godmanis, A.Kalvītis)
Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
68.§
Par Ministru kabineta rīkojuma izpildi

68-k ____________________________________

(J.Strods, A.Šlesers, A.Pabriks, N.Broks, M.Roze, I.Godmanis, A.Kalvītis)
Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
69.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Komisijas
argumentēto atzinumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2006/2058"

TA-392 ____________________________________

(J.Strods, M.Roze, I.Zariņš, A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
1. Apstiprināt iesniegto nostājas projektu.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijā.
 
70.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju
un enerģētikas padomes 2007.gada 15.februāra sanāksmei

TA-405 ____________________________________

(J.Strods, U.Sarma, I.Zariņš, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu "Par Latvijas nacionālo pozīciju apstiprināšanu Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2007.gada 15.februāra sanāksmē enerģētikas jomā skatāmajiem jautājumiem".
2. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas informatīvajā ziņojumā ietvertās nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2007.gada 15.februāra sanāksmē skatāmajā jautājumā "Eiropas enerģētikas politika":
2.1. pozīcija Nr.1 - Eiropas enerģētikas politika. Enerģētikas padomes ieguldījums 2007.gada pavasara Eiropadomei;
2.2. pozīcija Nr.1 - Komisijas paziņojums Eiropadomei un Eiropas Parlamentam - Enerģētikas politika Eiropai;
2.3. pozīcija Nr.1 - Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam - Atjaunojamo enerģijas avotu ceļvedis. Atjaunojamie enerģijas avoti 21.gadsimtā: ilgtspējīgākas nākotnes veidošana;
2.4. pozīcija Nr.1 - Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam - Biodegvielu nozares progresa ziņojums. Ziņojums par sasniegumiem biodegvielu un citu atjaunojamo degvielu ražošanā un izmantošanā Eiropas Savienības dalībvalstīs;
2.5. pozīcija Nr.1 - Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam - Gāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus perspektīvas un Komisijas paziņojums - Eiropas gāzes un elektroenerģijas nozares apsekojums saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1/2003 17.pantu;
2.6. pozīcija Nr.1 - Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam - Prioritāru savienojumu plāns;
2.7. pozīcija Nr.1 - Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam - Ilgtspējīga enerģijas ražošana no fosilajiem kurināmajiem ar mērķi pēc 2020.gada ogļu izmantošanā panākt nullei tuvu emisijas līmeni un Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai - Par Eiropas energotehnoloģiju stratēģisko plānu.
3. Ekonomikas ministram J.Strodam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2007.gada 15.februāra sanāksmē.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.30

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību