Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 14

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 14

2007.gada 20.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers
Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš
Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Papildus iekļautais jautājums

1.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas tiesneša amata
kandidatūras apstiprināšanu Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā"

TA-453 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Labucka, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

2.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos
Nr.587 "Noteikumi par kārtību, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Nacionālo bruņoto
spēku aviācijas gaisa kuģi, un kārtību, kādā Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku
aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi""

VSS-1615
TA-207 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 31.marta rīkojumā
Nr.185 "Par pamatnostādnēm "Bērniem piemērota Latvija"""

VSS-1704
TA-261 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījums pamatnostādnēs
"Bērniem piemērota Latvija""

VSS-1703
TA-243 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 22.septembra rīkojumā
Nr.646 "Par programmu "Bērniem piemērota Latvija" 2004.-2007.gadam""

VSS-1706
TA-252 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi programmā
"Bērniem piemērota Latvija" 2004.-2007.gadam"

VSS-1705
TA-259 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Aizsargjoslu noteikšanas
metodika ap aizsprostiem"

VSS-1289
TA-3243 ____________________________________

(U.Sarma, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada
11.oktobra rīkojumā Nr.783 "Par Biodegvielas attīstības konsultatīvo padomi""

VSS-1832
TA-292 ____________________________________

(A.Burka, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram līdz 2007.gada 12.martam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumu Nr.830 "Biodegvielas attīstības konsultatīvās padomes nolikums" 5.punktā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos
Nr.638 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem alkoholiskajiem dzērieniem,
tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem""

VSS-1773
TA-8 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu
reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām"

VSS-952
TA-75 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par darba grupu"

VSS-1527
TA-122 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Sodu reģistra likumā"

VSS-1550
TA-76 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
13.§
Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par
grozījumu izdarīšanu 1995.gada 9.jūnija Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību
un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām

VSS-1215
TA-394 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2.Pilnvarot Valsts robežsardzes priekšnieku G.Dāboliņu parakstīt Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par grozījumu izdarīšanu 1995.gada 9.jūnija Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām (turpmāk – vienošanās).
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Iekšlietu ministrijai pēc vienošanās parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot vienošanos un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 20.janvāra noteikumos
Nr.29 "Kārtība, kādā no Latvijas Republikas izraidāma persona, attiecībā uz kuru
pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt bēgļa, kā arī alternatīvo statusu""

VSS-1373
TA-176 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos
Nr.212 "Ārzemnieku piespiedu izraidīšanas kārtība, izceļošanas dokumenta forma
un tā izsniegšanas kārtība""

VSS-1492
TA-306 ____________________________________

(I.Godmanis, N.Zaiceva, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu
norises laiku 2006./2007.mācību gadā"

VSS-1386
TA-396 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu
reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2007.gadā"

VSS-1778
TA-230 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Daugavpilī,
Jātnieku ielā 87, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1254
TA-152 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"

VSS-1752
TA-169 ____________________________________

(O.Kastēns, A.Masajeva, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos
Nr.304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās
amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu
ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu""

VSS-1648
TA-121 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos
Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību""

VSS-1799
TA-156 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par
saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos""

VSS-1474
TA-171 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību
par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu
apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu"

VSS-1711
TA-218 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Nacionālajā
programmā iecietības veicināšanai"

TA-130 ____________________________________

(O.Kastēns, A.Kalvītis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Īpašu uzdevumu ministram sabiedrības integrācijas lietās organizēt tikšanos ar ieinteresētajām institūcijām tiesību akta projekta apspriešanai un iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par projekta turpmāko virzību.
 
25.§
Par Konvencijas par personu aizsardzību attiecībā uz personu datu automātisko
apstrādi Papildu protokolu par uzraudzības institūcijām un pārrobežu datu plūsmām

VSS-708
TA-2604 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Eiropas Padomē parakstīt Papildu protokolu par uzraudzības institūcijām un pārrobežu datu plūsmām (turpmāk - papildu protokols).
4. Tieslietu ministrijai pēc papildu protokola parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot papildu protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
26.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra
žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu"

VSS-1361
TA-2987 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 16.novembra rīkojumā
Nr.731 "Par koncepciju "Par komercdarījumu tiesisko regulējumu"""

VSS-1776
TA-226 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 13.februāra rīkojumā
Nr.80 "Par Pasākumu plānu problēmu novēršanai nekustamo īpašumu darījumu jomā""

TA-3471 ____________________________________

(G.Bērziņš, O.Zeile, I.Godmanis, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai paredzēt rīkojuma projekta 3.1.apakšpunktā, ka termiņš ir 2007.gada 1.maijs, bet 3.3. un 3.4.apakšpunktā - 2007.gada 30.septembris, un sagatavot projektu parakstīšanai.
 
29.§
Likumprojekts "Par Rēzeknes Augstskolas Satversmi"

VSS-1390
TA-3610 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.
 

Informatīvie ziņojumi

30.§

Par likumprojektu "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums" un par
Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.6 33.§)
"Par vienotas apgrūtināto teritoriju, aizsargjoslu un to objektu informācijas sistēmas
izveidi un vienotas kārtības noteikšanu izdevumu segšanai par nekustamā īpašuma
objekta apgrūtinājumu iezīmēšanu robežu plānā un ierakstīšanu zemesgrāmatā" izpildes gaitu

TA-2827 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par likumprojektu "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums"".
2. Noteikt, ka Tieslietu ministrija Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.6 33.§) "Par vienotas apgrūtināto teritoriju, aizsargjoslu un to objektu informācijas sistēmas izveidi un vienotas kārtības noteikšanu izdevumu segšanai par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu iezīmēšanu robežu plānā un ierakstīšanu zemesgrāmatā" 2.punktā minēto likumprojektu "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums" izstrādā un līdz 2007.gada 30.septembrim iesniedz noteiktā kārtībā Ministru kabinetā.
3. Likumprojektā "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums" paredzēt apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas ieviešanu divos posmos un noteikt, ka:
3.1. pirmajā posmā informācijas sistēmā apkopo datus par apgrūtinātajām teritorijām pēc attiecīgas programmatūras izstrādes un ieviešanas;
3.2. otrajā posmā pēc Kartogrāfijas un ģeodēzijas likuma pieņemšanas apkopo datus par tādiem objektiem, kuriem nosaka apgrūtinātās teritorijas.
 
31.§
Par albuma "Terra Mariana" faksimilizdevuma un tā zinātnisko komentāru sagatavošanu un izdošanu

VSS-1682
TA-215 ____________________________________

(H.Demakova, S.Zvidriņa, O.Spurdziņš, A.Šlesers, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai kultūras ministres iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas Nacionālajai bibliotēkai noslēgt savstarpēju līgumu ar Vatikāna Apustulisko bibliotēku par praktiskiem pasākumiem albuma "Terra Mariana" faksimilizdevuma un tā zinātnisko komentāru sagatavošanā un izdošanā.
 
32.§
Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu starptautiskās
konferences "REGNO 2007" rīkošanai Latvijā

TA-414 ____________________________________

(I.Gudele, A.Štokenbergs, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam sagatavot jautājumu par konferences "REGNO 2007" rīkošanu kā Ministru kabineta lietu, atkārtoti saskaņot pasākuma tāmi ar Finanšu ministriju un īpašu uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās iesniegt jautājumu Valsts kancelejā.
 
33.§
Par valsts akciju sabiedrības
"Elektronisko sakaru direkcija" darbību

SAN-3450 ____________________________________

(A.Šlesers, N.Broks, R.Bergmanis, B.Pētersone, A.Kalvītis)

Ņemot vērā iesniegto informatīvo ziņojumu un izteiktos priekšlikumus, Valsts kancelejai sagatavot attiecīgus grozījumus Ministru prezidenta 2006.gada 29.decembra rīkojumā Nr.606 "Par darba grupu likumprojekta "Grozījumi Publisko aģentūru likumā" izstrādei", paplašinot darba grupai izvirzīto uzdevumu loku un pagarinot to izpildes termiņu.
 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

34.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās
valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" kapitāla daļas"

VSS-1587
TA-112 ____________________________________

(N.Broks, K.Lore, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai
sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts""

VSS-1757
TA-104 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts
sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" kapitāla daļas"

VSS-1586
TA-210 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts
akciju sabiedrību "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs""

VSS-1758
TA-92 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Politikas plānošanas dokuments

38.§

Nepilngadīgo brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma
izpildes politikas pamatnostādņu 2007.-2013.gadam projekts

VSS-797
TA-3581 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

39.§

Likumprojekts "Grozījums likumā
"Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli""

TA-399 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
40.§
Par Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāles
izvietošanu Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā

TA-328 ____________________________________

(I.Godmanis, V.Elksnis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai iekšlietu ministra iesniegtajā informatīvajā ziņojumā minētos priekšlikumus.
2. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atsaukt Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra sēdes protokollēmuma "Par Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes un īslaicīgās aizturēšanas izolatora nodrošināšanu ar piemērotām telpām Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā" (prot. Nr.68 32.§) 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā dotos uzdevumus valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi".
3. Iekšlietu ministrijai (Iekšlietu īpašumu valsts aģentūrai) divu nedēļu laikā iesniegt saskaņošanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāles ēkas rekonstrukcijas projektēšanas tehnisko uzdevumu.
4. Iekšlietu ministrijai un valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pēc šī protokollēmuma 3.punktā minētā uzdevuma izpildes nedēļas laikā veikt šī protokollēmuma 3.punktā minētā projektēšanas tehniskā uzdevuma saskaņošanu.
5. Valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi":
5.1. uzsākt Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes un īslaicīgās aizturēšanas izolatora ēku kompleksa tehniskā projekta izstrādi saskaņā ar papildināto un precizēto Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes ēku kompleksa rekonstrukcijas projektēšanas tehnisko uzdevumu un Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāles ēkas Daugavpilī, Popova ielā 155 (būves kadastra apzīmējums 0500 011 2018 001), rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi veikt pēc šī protokollēmuma 4.punktā minētā uzdevuma izpildes, saskaņojot rekonstrukcijas tehnisko projektu ar Iekšlietu ministriju;
5.2. pēc šī protokollēmuma 5.1.apakšpunktā minēto uzdevumu izpildes sagatavot detalizētus izmaksu aprēķinus par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes un īslaicīgās aizturēšanas izolatora ēku kompleksa un Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāles ēkas rekonstrukcijas darbu veikšanai;
5.3. pēc šī protokollēmuma 5.2.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildes iesniegt Iekšlietu ministrijā informāciju par plānotajiem rekonstrukcijas pabeigšanas termiņiem un detalizētus aprēķinus par Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes un īslaicīgās aizturēšanas izolatora ēku kompleksa un Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāles ēkas telpu nomu, kas Iekšlietu ministrijai būs jāmaksā valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi";
5.4. pēc šī protokollēmuma 6.punktā minētā uzdevuma izpildes veikt Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes un īslaicīgās aizturēšanas izolatora ēku kompleksa un Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāles ēkas rekonstrukcijas darbus.
6. Iekšlietu ministrijai pēc šī protokollēmuma 5.3.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildes divu mēnešu laikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes un īslaicīgās aizturēšanas izolatora ēku kompleksa un Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāles ēkas telpu nomas, pārcelšanās, aprīkojumu iegādes un ēku uzturēšanas izdevumu iekļaušanu ilgtermiņa saistību limitos attiecīgā gada valsts budžeta projekta vai valsts budžeta grozījumu projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā, norādot arī plānotos rekonstrukcijas darbu pabeigšanas termiņus.
7. Finanšu ministrijai triju mēnešu laikā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par nekustamo īpašumu Daugavpilī, Popova ielā 289 (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 011 1805), Daugavpilī, Aviācijas ielā 125 (kadastra Nr. 0500 011 1810), Daugavpilī, Aviācijas ielā 240 (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 011 1808), un Daugavpilī, Popova ielā 155 (kadastra Nr. 0500 011 2018), ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā kredītsaistību nodrošinājumam.
 

Papildus iekļautie jautājumi

41.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas,
veselības un patērētāju lietu padomes 2007.gada 22.februāra sanāksmei

TA-441 ____________________________________

(O.Kastēns, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu padomes 2007.gada 22.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem:
2.1. "Par gatavošanos pavasara Eiropadomei" (pozīcija Nr.1);
2.2. "Par Eiropas demogrāfisko izmaiņu iespējām un izaicinājumiem" (pozīcija Nr.1).
3. Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītāja vietniecei, vēstniecei L.Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu padomes 2007.gada 22.februāra sanāksmē.
 
42.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Komisijas ziņojumiem par Horvātijas nacionālās
likumdošanas caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai sarunu 2.sadaļā
(Brīva darbaspēka kustība) un 14.sadaļā (Transporta politika)

TA-448 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Ārlietu ministrijas informatīvajā ziņojumā ietvertās nacionālās pozīcijas par Eiropas Komisijas ziņojumiem par Horvātijas nacionālās likumdošanas caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai 2.sadaļā (Brīva darbaspēka kustība) un 14.sadaļā (Transporta politika).
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu novirzīšanu"

TA-430 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Bērziņš, O.Spurdziņš, N.Broks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ņemot vērā iekšlietu ministra iesniegto informāciju, noteikt, ka Ministru kabineta 2006.gada 30.maija protokollēmuma (prot. Nr.30 86.§) 2.3.apakšpunktā dotais uzdevums ir zaudējis aktualitāti.
 
44.§
Informatīvais ziņojums par pasākumiem situācijas normalizēšanai uz Latvijas-Krievijas robežas

TA-472 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Drulle, R.Vējonis, N.Broks, A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai satiksmes ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt informatīvajā ziņojumā ietvertos risinājumus situācijas normalizēšanai uz Latvijas-Krievijas robežas:
2.1. Terehovas robežkontroles punkta piedāvāto modernizācijas plānu;
2.2. Grebņevas robežkontroles punkta piedāvāto modernizācijas plānu;
2.3. Vientuļu robežkontroles punkta piedāvāto modernizācijas plānu;
2.4. kravu autotransporta stāvlaukumu izveidošanu pie Terehovas un Grebņevas robežšķērsošanas punktiem uz Latvijas-Krievijas robežas;
2.5. paredzēt, ka iebraukšana kravu autotransporta stāvlaukumos ir obligāta un par iebraukšanu tiek iekasēta Ministru kabineta noteikta maksa.
3. Valsts ieņēmumu dienestam organizēt Terehovas, Grebņevas un Vientuļu robežkontroles punktu modernizāciju atbilstoši apstiprinātajam plānam.
4. Satiksmes ministrijai, pilnvarojot valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi", izsludināt konkursu par kravu autotransporta stāvlaukumu iznomāšanu pie Terehovas un Grebņevas robežkontroles punktiem.
5. Ārlietu ministrijai kopīgi ar Iekšlietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Satiksmes ministriju veikt sarunas ar Krievijas Federāciju:
5.1. par robežkontroles punkta "Opoļi-Mogiļi" atvēršanu uz Latvijas-Krievijas robežas;
5.2. par esošo robežkontroles punktu izmantošanu un modernizāciju;
5.3. par autoceļu posma paplašināšanu starp robežkontroles punktiem Terehova-Burački, Grebņeva-Ubiļinka un Vientuļi-Ļudonka.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.decembra rīkojumā
Nr.1008 "Par darba grupas izveidošanu Latvijas-Krievijas robežšķērsošanas problēmas
risināšanai, kā arī kravu tranzītpārvadājumu un loģistikas attīstības veicināšanai""

TA-473 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda piešķīruma sadalījums starp
Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.-2013.gadu periodam projekta tematiskajām
asīm un pasākumiem

TA-468 ____________________________________

(N.Broks, A.Antonovs, O.Spurdziņš, I.Godmanis, A.Štokenbergs, O.Kastēns, V.Veldre, E.Milča, A.Šlesers, A.Kalvītis)

1. Pārrēķinot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma piešķīrumu Latvijai 2007.-2013.gada periodā no 2004.gada cenām reālajās cenās, apstiprināt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda piešķīruma sadalījumu starp Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.-2013.gadu periodam projekta tematiskajām asīm un pasākumiem (atbilstoši iesniegtajam pielikumam).
2. Finanšu ministrijai, iesniedzot Eiropas Komisijā nacionālo pozīciju par Valsts stratēģiskā ietvardokumenta projektu (CCI: 2007LV161NS001), informēt Eiropas Komisiju par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda piešķīruma sadalījumu starp Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.-2013.gadu periodam projekta tematiskajām asīm un pasākumiem.
3. Pieņemt zināšanai labklājības ministra pienākumu izpildītāja īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās O.Kastēna pausto labklājības ministres viedokli, ka pilsētvides attīstības pasākuma ietvaros būtu jāiezīmē
3-5 % ERAF resursu nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūras objektiem.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

47.§

Latvijas nacionālā pozīcija par darbības programmas
"Cilvēkresursi un nodarbinātība" projektu (CCI: 2007LV051PO001)

TA-281 ____________________________________

(N.Broks, A.Antonovs, V.Veldre, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" projektu (CCI: 2007LV051PO001).
2. Finanšu ministrijai iesniegt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" projektu (CCI: 2007LV051PO001) Eiropas Komisijā kā pamatu sarunām par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" apstiprināšanu.
3. Latvijas Republikas delegācijai sarunās ar Eiropas Komisiju par Valsts stratēģiskā ietvardokumenta un darbības programmu apstiprināšanu paust Latvijas Republikas nostāju par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" projektu, ievērojot Latvijas nacionālajā pozīcijā Nr.1 par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" projektu (CCI: 2007LV051PO001) noteikto.
 
48.§
Latvijas nacionālā pozīcija par darbības programmas
"Uzņēmējdarbība un inovācijas" projektu (CCI: 2007LV161PD001)

TA-282 ____________________________________

(N.Broks, A.Antonovs, I.Godmanis, A.Liepiņš, I.Gudele, B.Rivža, A.Šlesers, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" projektu (CCI: 2007LV161PD001), iekļaujot tajā arī precizētus Ekonomikas ministrijas izvirzītos priekšlikumus, kā arī atbalstu klasteru attīstībai.
2. Finanšu ministrijai iesniegt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" projektu (CCI: 2007LV161PD001) Eiropas Komisijā kā pamatu sarunām par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" apstiprināšanu.
3. Latvijas Republikas delegācijai sarunās ar Eiropas Komisiju par Valsts stratēģiskā ietvardokumenta un darbības programmu apstiprināšanu paust Latvijas Republikas nostāju par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" projektu, ievērojot Latvijas nacionālajā pozīcijā Nr.1 par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" projektu (CCI: 2007LV161PD001) noteikto.
4. Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram divu mēnešu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pārskatu par situāciju tautsaimniecībā kopumā, priekšlikumus par atbalstāmajām tautsaimniecības nozarēm un to attīstības veicināšanu.
 
49.§
Latvijas nacionālā pozīcija par darbības programmas
"Infrastruktūra un pakalpojumi" projektu (CCI: 2007LV161PO002)

TA-283 ____________________________________

(N.Broks, A.Antonovs, H.Demakova, I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" projektu (CCI: 2007LV161PO002).
2. Finanšu ministrijai iesniegt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" projektu (CCI: 2007LV161PO002) Eiropas Komisijā kā pamatu sarunām par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" apstiprināšanu.
3. Latvijas Republikas delegācijai sarunās ar Eiropas Komisiju par Valsts stratēģiskā ietvardokumenta un darbības programmu apstiprināšanu paust Latvijas Republikas nostāju par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" projektu, ievērojot Latvijas nacionālajā pozīcijā Nr.1 par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" projektu (CCI: 2007LV161PO002) noteikto.
4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sarunās ar Eiropas Komisiju par Valsts stratēģiskā ietvardokumenta un darbības programmu apstiprināšanu pamatot un aizstāvēt Latvijas nacionālo pozīciju attiecībā par pilsētvides prioritātes izveidi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" ietvaros.
5. Kultūras ministrijai sarunās ar Eiropas Komisiju par Valsts stratēģiskā ietvardokumenta un darbības programmu apstiprināšanu pamatot un aizstāvēt Latvijas nacionālo pozīciju attiecībā par atbalstu kultūrvidei darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" ietvaros.
 
50.§
Latvijas nacionālā pozīcija par Valsts stratēģiskā
ietvardokumenta projektu (CCI: 2007LV161N-S001)

TA-285 ____________________________________

(N.Broks, A.Antonovs, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 par Valsts stratēģiskā ietvardokumenta projektu (CCI: 2007LV161NS001).
2. Finanšu ministrijai līdz 2007.gada 6.februārim iesniegt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 par Valsts stratēģiskā ietvardokumenta projektu
(CCI: 2007LV161NS001) Eiropas Komisijā kā pamatu sarunām par Valsts stratēģisko ietvardokumentu.
3. Latvijas Republikas delegācijai sarunās ar Eiropas Komisiju par Valsts stratēģiskā ietvardokumenta un darbības programmu apstiprināšanu paust Latvijas Republikas nostāju par Valsts stratēģiskā ietvardokumenta projektu, ievērojot Latvijas nacionālajā pozīcijā Nr.1 par Valsts stratēģiskā ietvardokumenta projektu (CCI: 2007LV161NS001) noteikto.
4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sarunās ar Eiropas Komisiju par Valsts stratēģiskā ietvardokumenta un darbības programmu apstiprināšanu pamatot un aizstāvēt Latvijas nacionālo pozīciju attiecībā par pilsētvides prioritātes izveidi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" ietvaros.
 
51.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo lietu "Lobanovs pret Latviju"

39-k ____________________________________

(G.Bērziņš, S.Kauliņa, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
52.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo lietu "Zaicevs pret Latviju"

40-k ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2006.gada 23.novembra lēmuma lietā "Zaicevs pret Latviju" tulkošanu un publicēšanu oficiālajā laikrakstā.
 

Sēdi slēdz plkst. 14:55

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību