Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 16

2007.gada 27.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris
Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš
Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

Ē.Zvejnieks

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

Papildus iekļautie jautājumi

 

1.§

Par Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.14 46.§)
"Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda piešķīruma sadalījums starp Valsts
stratēģiskā ietvardokumenta 2007.-2013.gadu periodam projekta tematiskajām asīm un pasākumiem"

TA-468 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)

Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.14 46.§) "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda piešķīruma sadalījums starp Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.-2013.gadu periodam projekta tematiskajām asīm un pasākumiem" un izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
"1. Pārrēķinot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma piešķīrumu Latvijai 2007.-2013.gada periodā no 2004.gada cenām reālajās cenās, apstiprināt Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda piešķīruma sadalījumu starp Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.-2013.gadu periodam projekta tematiskajām asīm un pasākumiem atbilstoši diskusijai Ministru kabineta sēdē un uzdot Finanšu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā atbilstoši diskusijai Ministru kabineta sēdē precizētu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda piešķīruma sadalījumu starp Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.-2013.gadu periodam projekta tematiskajām asīm un pasākumiem."
 
2.§
Par Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.14 50.§)
"Latvijas nacionālā pozīcija par Valsts stratēģiskā ietvardokumenta projektu (CCI: 2007LV161NS001)"

TA-285 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)

Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.14 50.§) "Latvijas nacionālā pozīcija par Valsts stratēģiskā ietvardokumenta projektu (CCI: 2007LV161NS001)" un svītrot 2.punktā vārdus "līdz 2007.gada 6.februārim".
 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

3.§

Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību
Valodu mācību centrs" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai"

VSS-1512
TA-318 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma
objektu nodošanu privatizācijai"

TA-2964 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma
objektu nodošanu privatizācijai"

VSS-1514
TA-320 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos
Nr.505 "Riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

TA-321 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos
Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to
sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

VSS-1347
TA-7 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

8.§

Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā 2007.gadā aktualizējamas Valsts kancelejas,
ministriju, īpašu uzdevumu ministru sekretariātu darbības stratēģijas"

VSS-132
TA-539 ____________________________________

(B.Pētersone, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
9.§
Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas
valdības vienošanos par Baltijas gaisa telpas novērošanas tīkla un kontroles sistēmas attīstību

TA-432 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt vienošanos.
4. Aizsardzības ministrijai pēc vienošanās parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot vienošanos un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
10.§
Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas
valdības protokolu par Karmelavas apvienotā kontroles un ziņošanas centra un tā personāla statusu

TA-431 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt protokolu.
4. Aizsardzības ministrijai pēc protokola parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
11.§
Likumprojekts "Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums"

VSS-847
TA-18 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-850
TA-22 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Konvenciju par ķīmisko ieroču izstrādes,
izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu""

VSS-851
TA-23 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos
Nr.336 "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums""

VSS-1455
TA-317 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 1.novembra rīkojumā
Nr.841 "Par koncepciju "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka"
attīstību 2007.-2013.gadam"""


TA-370 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts zemesgabala Rīgā,
Mūkusalas ielā 35, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1755
TA-227 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta prioritātes "Šengena" ierobežota konkursa nolikums"

VSS-1375
TA-258 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Viļānos, Rēzeknes ielā 6"

VSS-1720
TA-231 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Alūksnē,
Merķeļa ielā 3, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1672
TA-209 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Daugavpils rajona
Ilūkstē, Raiņa ielā 8B, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1721
TA-232 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Liepājā,
Ganību ielā 63/67, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1184
TA-2876 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Blāzmas"
nodošanu Saldus rajona Vadakstes pagasta pašvaldības īpašumā"

VSS-1574
TA-339 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"

VSS-1340
TA-69 ____________________________________

(B.Rivža, A.Skrastiņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par tiešās pārvaldes iestādes
"Valsts speciālās izglītības centrs" izveidi"

VSS-1480
TA-221 ____________________________________

(B.Rivža, A.Skrastiņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Valsts speciālās izglītības centra nolikums"

VSS-1481
TA-216 ____________________________________

(B.Rivža, A.Skrastiņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Rīgas Tehniskās koledžas nolikums"

VSS-1653
TA-203 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos
Nr.613 "Kārtība, kādā akreditē profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes
un eksaminācijas centrus un atestē profesionālās izglītības iestāžu vadītājus""

VSS-1479
TA-157 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Profesiju standartu izstrādes kārtība"

VSS-1654
TA-233 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma
objektu saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-262 ____________________________________

(B.Rivža, M.Gruškevics, A.Dobrājs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai paredzēt rīkojuma projekta 1.punktā, ka īpašums tiek nodots Finanšu ministrijas valdījumā, attiecīgi precizēt pārējo tekstu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par inženiertīklu nodošanu
Olaines pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-1742
TA-175 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 45.§)
"Par nepieciešamajiem priekšlikumiem, lai nodrošinātu elastību un drošību
darba tiesiskajās attiecībās" izpildi

TA-297 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.43 45.§) "Par nepieciešamajiem priekšlikumiem, lai nodrošinātu elastību un drošību darba tiesiskajās attiecībās", pagarināt 2.3.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildi līdz 2007.gada 1.maijam.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumos
Nr.353 "Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts
uz nenoteiktu laiku""

VSS-1701
TA-257 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.oktobra rīkojumā
Nr.653 "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā""

TA-364 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Ceļu lietotāju maksājumu elektronisko
iekasēšanas sistēmu savstarpējās izmantošanas kārtība"

VSS-1743
TA-248 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos
Nr.674 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi""

VSS-1751
TA-183 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos
Nr.790 "Noteikumi par dzelzceļa signalizācijas sistēmām""

VSS-1745
TA-181 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ceļu lietotājiem nodrošina minimālo
drošības līmeni Eiropas ceļu tīkla tuneļos, kas garāki par 500 metriem"

VSS-1629
TA-344 ____________________________________

(A.Baštiks, I.Godmanis, A.Pencis, I.Kaupe, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai atkārtoti saskaņot projektu ar Iekšlietu ministriju, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta noteikumos
Nr.585 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība""

VSS-1360
TA-3336 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā"

VSS-1538
TA-158 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 21.septembra rīkojumā
Nr.713 "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Rīgas
Stradiņa universitātes valdījumā"

VSS-1600
TA-345 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Atlīdzības aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtība par zemes
dzīļu īpašuma tiesību aprobežojumu valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalos"

VSS-1821
TA-1670 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Likumprojekts "Par Konvenciju par Eiropas Meža institūtu"

VSS-880
TA-96 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu un konvenciju iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
43.§
Noteikumu projekts "Gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas,
gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi"

VSS-1645
TA-106 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta
2004.gada 23.marta noteikumos Nr.152 "Cūku labturības prasības""

VSS-1795
TA-206 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma prasībām pārtikas piedevām
un pārtikai, kurā izmantotas pārtikas piedevas, kā arī prasības pārtikas piedevu marķējumam"

VSS-1469
TA-95 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā"

VSS-1320
TA-93 ____________________________________

(I.Gudele, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās.
 

Informatīvie ziņojumi

47.§

Par Eiropas Savienības budžeta pārskatīšanu

TA-449 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Ministrijām (īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem) nedēļas laikā informēt Ārlietu ministriju par saviem pārstāvjiem starpministriju darba grupā.
3. Ārlietu ministrijai divu nedēļu laikā sagatavot Ministru prezidenta rīkojuma projektu par starpministriju darba grupas izveidošanu un iesniegt to Valsts kancelejā.
 
48.§
Latvijas Republikas nacionālais ziņojums par kopējiem mērķiem jauniešu brīvprātīgajam darbam

TA-374 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Bērnu un ģimenes lietu ministrijas izstrādāto Latvijas Republikas nacionālo ziņojumu par kopējiem mērķiem jauniešu brīvprātīgajam darbam.
2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai līdz 2007.gada 1.martam iesniegt Eiropas Komisijā Latvijas Republikas nacionālo ziņojumu par kopējiem mērķiem jauniešu brīvprātīgajam darbam angļu valodā.
 
49.§
Par pasākumiem, kas tiks finansēti no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un valsts atbalsta

VSS-1686
TA-185 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. ievērojot informatīvā ziņojumā ietvertos atbalsta pamatnosacījumus un 6.pielikumā noteiktos termiņus, izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus pasākumu ieviešanai, kuri tiks finansēti no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai;
2.2. pārstāvēt Latvijas Republiku konsultācijās ar Eiropas Komisiju par Lauku attīstības programmu 2007.-2013.gadam, valsts sekretāra vietniekam A.Lapiņam nodrošinot šīs programmas projekta apstiprināšanu;
2.3. līdz 2007.gada 1.maijam informēt Ministru kabinetu par Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam sarunu progresu Eiropas Komisijā;
2.4. kopīgi ar Vides ministriju izvērtēt Vides ministrijas ierosināto pasākumu iekļaušanu Lauku attīstības programmas 2007. 2013.gadam projektā un līdz 2007.gada 1.maijam attiecīgi informēt Ministru kabinetu;
2.5. nodrošināt, ka jauni atbalsta pasākumi tiek ieviesti tikai pēc to saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu atbalsta pasākumiem izskatīt vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem, sagatavojot likumprojektu par valsts budžetu kārtējam gadam.
 

Ministru kabineta lieta

50.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2006.gada 20.decembra argumentēto atzinumu
Nr.K (2006) 6299 par pārkāpuma procedūru lietā Nr.2005/4753" projekts

TA-465 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Birums, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt iesniegto nostājas projektu.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijā.
5. Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā likumprojektu "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"".
6. Valsts kancelejai nosūtīt nostāju informācijai Saeimas Eiropas lietu komisijai.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par papildu finansējuma piešķiršanu Kohēzijas fonda projektam
2005/LV/16/C/PT/003 "Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija Latvijā""

VSS-1316
TA-3607 ____________________________________

(A.Baštiks, G.Mačs, J.Šints, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projekta 3.punktu, paredzot, ka summa ieskaitāma valsts budžetā līdz 2008.gada beigām, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Par Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.8 25.§)
"Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""" izpildi

TA-439 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.8 25.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""", atzīt, ka protokollēmuma
3. un 4.punktā doto uzdevumu izpilde nav aktuāla.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
 
53.§
Par risinājumiem par atlīdzības izmaksāšanu zemes īpašniekiem par zemes dzīļu
īpašuma tiesību aprobežojumu Inčukalna dabasgāzes pazemes krātuves teritorijā


TA-150 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Ņemot vērā vides ministra priekšlikumu, jautājumu Ministru kabineta sēdē neizskatīt.
2. Vides ministram iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumu par jautājuma turpmāko virzību.
 

Papildus iekļautie jautājumi

54.§

Par konvenciju par kultūras izpausmju
daudzveidības aizsardzību un veicināšanu

VSS-197
TA-510 ____________________________________

(S.Zvidriņa, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot konvenciju un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministre.
 
55.§
Par Eiropas Savienības izglītības ministru 2007.gada
1.-2.marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-525 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības izglītības ministru 2007.gada
1.-2.marta neformālās sanāksmes darba kārtībā ietvertajiem jautājumiem.
2. Izglītības un zinātnes ministrei B.Rivžai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības izglītības ministru neformālajā sanāksmē.
 
56.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības aizsardzības
ministru 2007.gada 1.-2.marta neformālajai sanāksmei

TA-528 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2007.gada 1.-2.marta neformālajā sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. "Eiropas Savienības militārās operācijas" (pozīcija Nr.4);
2.2. "Virsuzdevumu mērķi 2010" (pozīcija Nr.7);
2.3. "Eiropas Savienības un Apvienoto Nāciju Organizācijas militārā sadarbība" (pozīcija Nr.1).
3. Aizsardzības ministram A.Slakterim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2007.gada 1.-2.marta neformālajā sanāksmē.
 
57.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu
un ārējo attiecību padomes 2007.gada 5.-6.marta sanāksmei

TA-529 ____________________________________

(A.Pabriks, J.Strods, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2007.gada 5.-6.marta sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. 2007.gada 8.-9.marta Eiropadomes secinājumu projekts;
2.2. Rietumbalkāni;
2.3. Uzbekistāna.
3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
4. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2007.gada 5.-6.marta sanāksmē Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomē izskatāmajos jautājumos:
4.1. Tuvo Austrumu miera process;
4.2. Sudāna;
4.3. Irāna;
4.4. Pasaules Tirdzniecības organizācijas - daudzpusējās tirdzniecības liberalizācijas (DDA) sarunas.
4. Ārlietu ministram A.Pabrikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2007.gada 5.-6.marta sanāksmē.
 
58.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmā 03.00.00 "Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām"
paredzētās apropriācijas sadalījumu pašvaldību investīciju projektu īstenošanai 2007.gadā"

TA-526 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
59.§
Rīkojuma projekts "Par A.Ozolu"

TA-540 ____________________________________

(J.Strods, A.Baštiks, I.Godmanis, O.Kastēns, A.Kalvītis)

1. Ņemot vērā, ka ekonomikas ministrs nepiekrīt tam, ka valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" direktors A.Ozols savienotu direktora amatu ar valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" padomes priekšsēdētāja amatu, A.Ozolam atļauju amatu savienošanai nedot.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju noformēt iesniegto protokollēmuma projektu Ministru kabineta rīkojuma projekta veidā, un Valsts kancelejai sagatavot to parakstīšanai.
 
60.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par advokāta
eksāmena kārtību un minimālo zināšanu apjomu"

VSS-32
TA-456 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Pieņemt zināšanai, ka tieslietu ministrs G.Bērziņš un reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.
3. Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas Juridiskā departamenta priekšlikumiem, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Tieslietu ministrijai līdz 2007.gada 1.maijam sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumu projektu Latvijas Republikas Advokatūras likumā, aizstājot likuma 41.2 panta otrajā daļā tieslietu ministram noteikto deleģējumu ar Ministru kabinetam noteikto deleģējumu.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

61.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā
"I.Dmitrijevs pret Latviju"

63-k ____________________________________

(I.Reine, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2006.gada 30.novembrī pieņemtā sprieduma lietā "I.Dmitrijevs pret Latviju" tulkojuma publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
 
62.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu
"Rudakovs pret Latviju"

80-k ____________________________________

(I.Reine, I.Godmanis, A.Pabriks, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
63.§
Ministru kabineta atbildes raksta projekts
Latvijas Republikas Satversmes tiesai

TA-319 ____________________________________

(D.Staķe, S.Krastiņa, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Labklājības ministrijas iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai.
2. Valsts kancelejai noformēt atbildes rakstu un nosūtīt to Satversmes tiesai.
3. Labklājības ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 
64.§
Paskaidrojuma raksta projekts Administratīvajai rajona tiesai

TA-520
SAN-616
____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Vides ministrijas iesniegto atbildi Administratīvajai rajona tiesai.
2. Apstiprināt Vides ministrijas iesniegto pieteikumu par procesuālā termiņa pagarināšanu Administratīvajai rajona tiesai.
3. Valsts kancelejai nosūtīt atbildi un pieteikumu par procesuālā termiņa pagarināšanu Administratīvajai rajona tiesai.
4. Vides ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 
65.§
Paskaidrojuma raksta projekts Administratīvajai rajona tiesai

TA-514
SAN-464
____________________________________

(N.Broks, D.Lucaua, G.Bērziņš, B.Rivža, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas iesniegto paskaidrojuma rakstu Administratīvajai rajona tiesai.
2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojuma rakstu un nosūtīt to Administratīvajai rajona tiesai.
3. Zemkopības ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
4. Ministriem, iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektus par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektus, nodrošināt, lai projektos detalizēti tiktu pamatoti atteikuma iemesli.
 
66.§
Informatīvais ziņojums par Satversmes
aizsardzības biroja darbību 2006.gadā

52-s ____________________________________

(J.Kažociņš, B.Rivža, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2006.gadā.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.00

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību