Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 19

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 19

2007.gada 20.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris
Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers
Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš
Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

Ē.Zvejnieks

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja
vietniece

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas
"Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO"
līdzekļu izlietojumu sporta veidu atbalstam"

VSS-45
TA-455 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas
sabiedrību un to uzraudzības likumā"

VSS-1335
TA-3273 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"

VSS-338
TA-2508 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par
nekustamā īpašuma objekta noteikšanu"

VSS-603
TA-3188 ____________________________________

(G.Bērziņš, O.Geitus-Eitvina, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju izstrādāt un līdz 2007.gada 30.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi", paredzot prasību būvprojektā norādīt projektējamās ēkas galveno lietošanas veidu un telpu grupas lietošanas veidus.
3. Ekonomikas ministrijai izstrādāt un līdz 2007.gada 30.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā apstiprināšanai Ministru kabinetā Būvju klasifikāciju (CC).
4. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju izstrādāt un līdz 2007.gada 30.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi", precizējot kārtību, kādā nosaka un maina ēkas tipu, kā arī to, kādā veidā ēku tipu klasifikāciju savieto ar ēku galvenā lietošanas veida klasifikāciju.
5. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju izstrādāt un līdz 2008.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Būvniecības likumā, nosakot, ka telpu grupas drīkst izmantot tikai atbilstoši telpu grupas lietošanas veidam.
6. Tieslietu ministrijai līdz 2007.gada 30.decembrim sagatavot grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot pašvaldību būvvaldēm tiesības sodīt par tās administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu izmantošanu pretēji būves lietošanas veidam un telpu grupas lietošanas veidam.
7. Tieslietu ministrijai līdz 2008.gada 1.jūlijam veikt pētījumu par kadastrālās vērtēšanas attīstības modeļiem.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"

VSS-1371
TA-3508 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministre.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos
Nr.1002 "Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns
Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.-2006.gadam"""

VSS-40
TA-435 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta zemesgabala
nodošanu privatizācijai"

VSS-58
TA-474 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai"
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu
Rīgas rajona Siguldas novada Siguldas pagasta Peltēs, Institūta ielā 1"

VSS-1696
TA-385 ____________________________________

(J.Strods, B.Rivža, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegtos rīkojumu projektus.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projektus parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts
sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas sertifikācijas centrs" kapitāla daļas"

VSS-1437
TA-384 ____________________________________

(J.Strods, B.Rivža, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

10.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 22.septembra rīkojumā
Nr.673 "Par bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma "Latvijas sertifikācijas centrs" reorganizāciju
un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas sertifikācijas centrs" izveidi""

VSS-39
TA-433 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada
29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""

VSS-88
TA-381 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada
20.decembra noteikumos Nr.991 "Attīstības sadarbības padomes nolikums""

VSS-145
TA-573 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 18.marta rīkojumā
Nr.129 "Par nekustamā īpašuma nodošanu valsts akciju sabiedrībai "Diplomātiskā servisa aģentūra"
un valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra"""

VSS-27
TA-446 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas-Krievijas starpvaldību komisiju"

VSS-53
TA-578 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada
9.jūlija rīkojumā Nr.434 "Par Latvijas Būvniecības padomi""

VSS-1759
TA-567 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Pārskatu par valsts īpašuma
privatizācijas fonda līdzekļu izlietojumu 2006.gadā"

VSS-62
TA-403 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai sagatavot Pārskatu par valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojumu 2006.gadā nosūtīšanai Saeimai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras turējumā esošo akciju sabiedrības "Rīgas starptautiskā autoosta"
kapitāla daļu nodošanu privatizācijai"

VSS-1588
TA-3488 ____________________________________

(J.Strods, A.Šlesers, G.Bērziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos
Nr.830 "Biodegvielas attīstības konsultatīvās padomes nolikums""

VSS-66
TA-554 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi,
zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko
darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā"

VSS-1823
TA-251 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

VSS-30
TA-420 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojumā
Nr.319 "Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju""

VSS-1821
TA-346 ____________________________________

(O.Spurdziņš, O.Valkers, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai aizstāt rīkojuma projekta 1.punktā vārdus un skaitļus "līdz 2007.gada 1.oktobrim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2008.gada 2.janvārim" un sagatavot projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts nekustamā īpašuma
vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijā"

VSS-1822
TA-347 ____________________________________

(O.Valkers, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai aizstāt rīkojuma projekta 1.punktā vārdus un skaitļus "līdz 2007.gada 1.oktobrim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2008.gada 2.janvārim" un sagatavot projektu parakstīšanai.
 
23.§
Par Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.76 81.§)
"Noteikumu projekts "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu,
Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm,
kā arī ierēdņu un amatpersonu pabalstiem un kompensāciju"" dotā uzdevuma izpildi

TA-606 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
Ņemot vērā Finanšu ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.76 81.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu, Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu un amatpersonu pabalstiem un kompensāciju"" izpildi, aizstāt 9.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu - "līdz kārtējā gada 1.maijam" ar termiņu - "līdz kārtējā gada 15.decembrim".
 
24.§
Likumprojekts "Grozījums Civilstāvokļa aktu likumā"

VSS-1426
TA-421 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

VSS-1551
TA-377 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Saldū,
Jelgavas ielā 9, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1573
TA-373 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos
Nr.274 "Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus,
un prasības profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem""

VSS-872
TA-2701 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada
3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem""

VSS-1564
TA-301 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos
Nr.164 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksas""

VSS-1614
TA-362 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos
Nr.132 "Kārtība, kādā piešķir un izmanto valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām
infrastruktūras attīstībai""

VSS-70
TA-519 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos
Nr.893 "Noteikumi par kārtību un termiņiem pārejai uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu""

VSS-1750
TA-444 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos
Nr.276 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un
iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas
vispārīgajiem nosacījumiem""

VSS-1195
TA-3304 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos
Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām""

VSS-1214
TA-3509 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts statistikas datu apkopošanu
par pasažieru regulārajiem komercpārvadājumiem ar autobusiem"

VSS-1747
TA-419 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Valsts kompensācijas reģistra noteikumi"

VSS-1485
TA-333 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Informatīvais ziņojums

 

36.§

Par Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar kuru
2008.gadu pasludina par Eiropas starpkultūru dialoga gadu

TA-359 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar kuru 2008.gadu pasludina par Eiropas starpkultūru dialoga gadu.
2. Noteikt Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu par atbildīgo institūciju minētā lēmuma īstenošanā.
3. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam informēt Eiropas Komisiju par Latvijas atbildīgo institūciju.
 

 

Ministru kabineta lieta

37.§

Likumprojekts "Fizisko personu mantiskā
stāvokļa deklarēšanas likums"

TA-2049 ____________________________________

(A.Orehova, A.Pabriks, D.Tauriņš, I.Godmanis, G.Bērziņš, I.Bahanovska, I.Jurča, R.Vējonis, I.Gudele, O.Spurdziņš, V.Veldre, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai saskaņot likumprojektā lietoto terminoloģiju ar Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu, atbilstoši sēdē izteiktajiem komentāriem izvērtēt likumprojekta 4.pantā paredzēto personas mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas termiņu, kā arī, ja nepieciešams, precizēt anotāciju. Precizēto likumprojektu un, ja nepieciešams, anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētā likumprojekta saņemšanas sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Lūgt Saeimu likumprojektu skatīt likumprojektu paketē kopā ar šī protokola 38., 39., 40., 41. un 42.§ minētajiem projektiem.
6. Pieņemt zināšanai Valsts ieņēmumu dienesta sagatavoto pasākumu plānu likuma "Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums" īstenošanai un mantiskā stāvokļa deklarācijas veidlapas paraugu.
7. Izstrādājot grozījumus likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam", kā prioritāru paredzēt finansējumu Finanšu ministrijai fizisko personu ienākumu gūšanas kontroles pilnveidošanai (pēc normatīvo dokumentu pieņemšanas) 2649380 latu apmērā.
8. Jautājumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu fizisko personu ienākumu gūšanas kontroles pilnveidošanai 2008.gadam un turpmākajiem gadiem skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
9. Finanšu ministram pirms likumprojekta izskatīšanas Saeimā trešajā lasījumā iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
38.§
Likumprojekts "Grozījums likumā
"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-2047 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu likumprojektu skatīt likumprojektu paketē kopā ar šī protokola 37., 39., 40., 41. un 42.§ minētajiem projektiem.
4. Finanšu ministram pirms likumprojekta izskatīšanas Saeimā trešajā lasījumā iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""

TA-2030 ____________________________________

(A.Pabriks, I.Jurča, D.Tauriņš, A.Štokenbergs, A.Slakteris, A.Šlesers, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai saskaņot likumprojekta redakciju ar Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu. Precizēto likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētā likumprojekta saņemšanas sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Lūgt Saeimu likumprojektu skatīt likumprojektu paketē kopā ar šī protokola 37., 38., 40., 41. un 42.§ minētajiem projektiem.
6. Finanšu ministram pirms likumprojekta izskatīšanas Saeimā trešajā lasījumā iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, pievienojot arī Finanšu ministrijas apkopoto informāciju par starptautisko praksi valsts amatpersonas ienākumu deklarācijā iekļauto ziņu publicēšanas apjomam, un sagatavot tā salīdzinājumu ar likumprojektā paredzēto.
 
40.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-3060 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu likumprojektu skatīt likumprojektu paketē kopā ar šī protokola 37., 38., 39., 41. un 42.§ minētajiem projektiem.
4. Finanšu ministram pirms likumprojekta izskatīšanas Saeimā trešajā lasījumā iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

TA-2062 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu likumprojektu skatīt likumprojektu paketē kopā ar šī protokola 37., 38., 39., 40. un 42.§ minētajiem projektiem.
4. Finanšu ministram pirms likumprojekta izskatīšanas Saeimā trešajā lasījumā iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
42.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2051 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu likumprojektu skatīt likumprojektu paketē kopā ar šī protokola 37., 38., 39., 40. un 41.§ minētajiem projektiem.
4. Finanšu ministram pirms likumprojekta izskatīšanas Saeimā trešajā lasījumā iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
43.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta rīkojuma
Nr.571 "Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2007.-2016.gadam"
6.punktā dotā uzdevuma izpildi

SAN-845____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto Enerģētikas attīstības pamatnostādņu 2007.-2016.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par vides pārskatu plānošanas dokumentam "Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007.-2016.gadam".
2. Ekonomikas ministrijai izvērtēt Enerģētikas attīstības pamatnostādņu 2007.-2016.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par vides pārskatu plānošanas dokumentam "Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007.-2016.gadam", sagatavot nepieciešamos precizējumus Enerģētikas attīstības pamatnostādnēs 2007.-2016.gadam un līdz 2007.gada 1.jūlijam iesniegt tos noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
44.§
Par situāciju ieslodzījuma vietu sistēmā un
priekšlikumiem tās uzlabošanai

TA-735
SAN-489
____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt par izpildītu Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra sēdes protokola Nr.49 35.§ "Par Ieslodzīto veselības aprūpes koncepciju un par Latvijas Cietumu slimnīcas Olaines cietumā izveides problēmām un tās risinājumiem" 6.punktā noteikto uzdevumu.
3. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas informatīvajā ziņojumā ietverto informāciju par Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 35.§) "Par Ieslodzīto veselības aprūpes koncepciju un par Latvijas Cietumu slimnīcas Olaines cietumā izveides problēmām un tās risinājumiem" izpildi, aizstāt 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu - "līdz 2007.gada 1.aprīlim" ar termiņu - "līdz 2007.gada 1.augustam".
4. Tieslietu ministrijas priekšlikumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu informatīvajā ziņojumā minēto pasākumu ieviešanai 2007.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
5. Valsts kancelejai šo protokollēmumu un Tieslietu ministrijas sagatavoto ziņojumu nosūtīt Valsts prezidenta Kancelejai.


Papildus iekļautie jautājumi

45.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Kopienu Komisijas 2007.gada
31.janvāra formālo paziņojumu par pārkāpumu lietā Nr.2007/0113"

TA-706 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
1. Apstiprināt iesniegto nostājas projektu.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Savienības Kopienu Komisijā.
 
46.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Kopienu Komisijas 2007.gada
1.februāra formālo paziņojumu pārkāpumu lietās Nr.2007/0110, Nr.2007/0114,
Nr.2007/0115 un Nr.2007/0116"

TA-710 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)
1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Kopienu Komisijas formālo paziņojumu pārkāpumu lietās Nr.2007/0110, Nr.2007/0114, Nr.2007/0115 un Nr.2007/0116.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos
Nr.51 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu
cukura rūpniecības restrukturizācijai""

TA-702 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu
starptautiskās konferences "REGNO 2007" rīkošanai Latvijā"

TA-696 ____________________________________

(I.Gudele, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu
kopapjoma vidējam termiņam un maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma
katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam noteikšanas metodiku"

TA-709 ____________________________________

(O.Spurdziņš, H.Demakova, Z.Eglīte, D.Staķe, E.Ektermane, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju aktualizēt noteikumu projekta 28.punktā minēto informācijas iesniegšanas termiņu.
Valsts kancelejai precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.
2. Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2007.gada 6.marta sēdē atbalstītajā (prot. Nr.17 34.§) Ziņojumā par patēriņa cenu inflācijas attīstību un samazināšanas priekšlikumiem noteikto pasākumu īstenošanu, ministrijām esošā piešķirtā finansējuma ietvaros veikt institucionālos auditus un izvērtēt veicamo funkciju efektivitāti un rezultativitāti ar mērķi samazināt valsts budžeta izdevumus:
2.1. ministrijām, kuras var nodrošināt funkcionālo auditu veikšanu līdz 2007.gada 15.jūnijam, pēc audita rezultātu izvērtēšanas iesniegt informāciju Finanšu ministrijā un nodrošināt valsts budžeta projekta 2008.gadam izdevumu precizēšanu;
2.2. pārējām ministrijām nodrošināt funkcionālā audita veikšanu līdz 2007.gada 15.novembrim. Pēc audita rezultātu izvērtēšanas un informācijas iesniegšanas Finanšu ministrijā veikt nepieciešamos labojumus 2009.gada valsts budžeta projekta bāzē, aktualizējot vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2009.-2011.gadam.
 
50.§
Noteikumu projekts "Apcietināto un notiesāto personu veselības
aprūpe izmeklēšanas cietumos un brīvības atņemšanas iestādēs"

VSS-1099
TA-499
____________________________________

(G.Bērziņš, O.Spurdziņš, V.Veldre, S.Zlatousovs, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijas priekšlikumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu noteikumu projektā minēto pasākumu ieviešanai 2007.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
51.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas, Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrijas un Francijas Republikas Nacionālās izglītības, augstākās
izglītības un zinātnes ministrijas kopīgo deklarāciju"

VSS-389
TA-715
____________________________________

(J.Strods, B.Rivža, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto deklarācijas projektu "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Francijas Republikas Nacionālās izglītības, augstākās izglītības un zinātnes ministrijas kopīgo deklarāciju".
2. Pilnvarot ekonomikas ministru J.Strodu un izglītības un zinātnes ministri B.Rivžu parakstīt Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Francijas Republikas Nacionālās izglītības, augstākās izglītības un zinātnes ministrijas kopīgo deklarāciju.
3. Noteikt, ka Izglītības un zinātnes ministrija un Ekonomikas ministrija ir atbildīga par deklarācijas izpildi savas kompetences ietvaros.

 
52.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 7.decembra rīkojumā
Nr.944 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""

VSS-209
TA-631 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Komisijas 2007.gada
31.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2007/0117"

TA-726 ____________________________________

(R.Konstante, A.Kalvītis)
1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2007/0117.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijā.
5. Valsts kancelejai nosūtīt nostāju zināšanai Saeimas Eiropas lietu komisijai.
 
54.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Komisijas 2007.gada
31.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2007/0112"

TA-727 ____________________________________

(R.Konstante, A.Kalvītis)
1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2007/0112.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijā.
5. Valsts kancelejai nosūtīt nostāju zināšanai Saeimas Eiropas lietu komisijai.
 
55.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Komisijas 2007.gada
31.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2007/0111"

TA-728 ____________________________________

(R.Konstante, A.Kalvītis)
1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2007/0111.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā nostāju iesniegt Eiropas Komisijā.
5. Valsts kancelejai nosūtīt nostāju zināšanai Saeimas Eiropas lietu komisijai.
 
56.§
Informatīvais ziņojums par plūdiem Jēkabpils un Aizkraukles rajonos
sakarā ar ūdens līmeņa paaugstināšanos Daugavā 2007.gada 17.-19.martā

TA-733 ____________________________________

(A.Štokenbergs, R.Vējonis, A.Pabriks, O.Spurdziņš, D.Staķe, A.Šlesers, V.Veldre, A.Kalvītis)
1. Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai rezervēt nepieciešamos finanšu līdzekļus plūdu radīto zaudējumu novēršanai Jēkabpils rajonā un Aizkraukles rajonā par kopējo summu 300000 latu.
3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā par līdzekļu piešķiršanu Jēkabpils rajona un Aizkraukles rajona pašvaldībām.
 
57.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju
un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju"

TA-729 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Rīkojuma projekts "Par līdzekļu piešķiršanu parakstu
vākšanai tautas nobalsošanas ierosināšanai"

TA-732 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
59.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju
un enerģētikas padomes 2007.gada 22.marta sanāksmei

TA-734 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
1. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2007.gada 22.marta sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
1.1. Globālās navigācijas satelītu sistēma (GALILEO) - Koncesiju līguma sarunas un to ietekme uz Galileo projekta attīstību - politiskās debates;
1.2. Globālās navigācijas satelītu sistēma (GALILEO) - Komisijas ieteikums Padomei, lai pilnvarotu Komisiju sākt sarunas ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis, ar nolūku noslēgt nolīgumus par to asociēto dalību sadarbībai ar Eiropas satelītu radionavigācijas programmas vadības Uzraudzības iestādi;
1.3. Ilgtspējīga transporta politika un klimata aizsardzība saistībā ar Padomes secinājumiem par Lisabonas stratēģiju (pieņemti 2007.gada 19.februārī);
1.4. ES-ASV sarunas par gaisa transporta līgumu;
1.5. Priekšlikums Padomes un Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju lēmumam par Nolīguma vēstuļu apmaiņas veidā parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, par "Saskaņotiem principiem esošās Sibīrijas maršrutu izmantošanas sistēmas modernizācijas jomā" un šā Nolīguma provizorisku piemērošanu;
1.6. Komisijas Paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam
"Par galveno Trans-Eiropas transporta tīklu paplašināšanu ārpus ES robežām" un "Vadlīnijas pārvadājumiem Eiropā un kaimiņreģionos";
1.7. Par Krievijas Federācijas diskriminējošo tarifu politiku starptautiskajos dzelzceļa kravu pārvadājumos.
2. Pilnvarot satiksmes ministru pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes 2007.gada 22.marta sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 

Ministru kabineta lieta
(slēgtā daļa)

60.§

Paskaidrojuma raksta projekts Administratīvajai rajona tiesai

TA-720
SAN-708
____________________________________

(H.Demakova, S.Zvidriņa, A.Kalvītis)
1. Apstiprināt Kultūras ministrijas iesniegto paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baltijas Distributoru grupa" pieteikumam par Ministru kabineta 2007.gada 17.janvāra rīkojuma Nr.35 "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Rīgā, Brīvības ielā 96" atcelšanu.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.
3. Kultūras ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 
61.§
Ministru kabineta atbildes raksta projekts
Latvijas Republikas Satversmes tiesai

TA-500
123-s
____________________________________

(A.Brēķis, E.Ektermane, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt sagatavoto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai.
2. Valsts kancelejai noformēt atbildes rakstu un nosūtīt to Satversmes tiesai.
3. Informācijas analīzes dienestam pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.25

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību