Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 21

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 21

2007.gada 27.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

 

Piedalās:

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers
Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš
Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas prezidents

-

I.Rimšēvičs

Ģenerālprokuratūras pārstāve

-

R.Āboliņa

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

 

1.§

Par Ministru kabineta 2007.gada 20.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.19 39.§)
"Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā"""

TA-2030 ____________________________________

(G.Bērziņš, E.Ektermane, A.Slakteris)

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 20.marta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.19 39.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""" grozījumus un svītrot 2.punktu, kā arī svītrot 3.punktā vārdus "pēc precizētā likumprojekta saņemšanas".
 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

2.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās
valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" kapitāla daļas"

VSS-1819
TA-459 ____________________________________

(J.Strods, G.Bērziņš, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (105.saraksts)"

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu
Rīgā, Dzērbenes ielā 14"

VSS-1452
TA-386 ____________________________________

(J.Strods, B.Rivža, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegtos rīkojumu projektus.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projektus parakstīšanai.

 
4.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai
valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides projekti""

VSS-1756
TA-387 ____________________________________

(J.Strods, R.Vējonis, A.Slakteris)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās
nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai"

VSS-419
TA-2594 ____________________________________

(V.Veldre, J.Šints, A.Slakteris)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai precizēt paskaidrojuma rakstu un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:
4.1. līdz 2007.gada 1.maijam apkopot informāciju par izdevumiem, kas pašvaldībām radušies 2006.gadā par to mirušo cilvēku apbedīšanu, kuri nebija deklarējuši savu dzīvesvietu;
4.2. reizi ceturksnī apkopot informāciju par izdevumiem, kas pašvaldībām radušies saistībā ar to mirušo cilvēku apbedīšanu, kuri nav deklarējuši savu dzīvesvietu, lai noteiktu kārtību, kādā tiek segti šie izdevumi.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

6.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos
Nr.365 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem un pabalstu un kompensāciju
izmaksas kārtību karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus ārpus valsts""

VSS-1765
TA-428 ____________________________________

(A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs (otrais paraksts).
 
7.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmaksājama diplomātu izdienas pensija"

VSS-44
TA-624 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1454
TA-583 ____________________________________

(J.Strods, A.Slakteris)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos
Nr.942 "Noteikumi par būtiskajām prasībām šķiltavām un to uzraudzības kārtību""

TA-708 ____________________________________

(J.Strods, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 29.maija rīkojumā
Nr.380 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas Starpvaldību
komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos""

VSS-65
TA-506 ____________________________________

(J.Strods, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.augusta rīkojumā
Nr.629 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Gruzijas Starpvaldību
komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos""

VSS-63
TA-508 ____________________________________

(J.Strods, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 23.maija rīkojumā
Nr.364 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Kazahstānas
Republikas Starpvaldību komisijā Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas
valdības vienošanās par ekonomisko, zinātnisko un tehnisko sadarbību ietvaros""

VSS-64
TA-511 ____________________________________

(J.Strods, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par obligāti piemērojamiem
Latvijas grāmatvedības standartiem"

VSS-57
TA-471 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Slakteris)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos
Nr.884 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa tiešo nodokļu jomā ar Eiropas
Savienības dalībvalstīm un valstīm, ar kurām ir noslēgti starptautiskie līgumi par nodokļu
dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu""

VSS-105
TA-546 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Birums, A.Slakteris)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Centralizēto profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība"

VSS-1636
TA-383 ____________________________________

(B.Rivža, A.Slakteris)

Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
16.§
Noteikumu projekts "Studējošā personas lietas
noformēšanas un aktualizēšanas kārtība"

VSS-962
TA-3418 ____________________________________

(B.Rivža, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par civiltiesiskās
atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā"

VSS-1722
TA-308 ____________________________________

(A.Straume, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Apdrošināšanas iemaksu algas indeksa
aprēķināšanas un vecuma pensijas kapitāla aktualizācijas kārtība"

VSS-143
TA-586 ____________________________________

(B.Rivža, D.Trušinska, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos
Nr.759 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumiem""

VSS-1504
TA-240 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Slakteris)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un pašvaldību pārstāvjiem līdz 2007.gada 1.oktobrim sagatavot priekšlikumus pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījuma finansēšanas modelim un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja
amata apliecības un amata zīmes veidu un lietošanas kārtību"

VSS-72
TA-470 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 95, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1803
TA-417 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu
Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-752 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Cilvēka audu un orgānu uzkrāšanas,
uzglabāšanas un izmantošanas kārtība"

VSS-1202
TA-3602 ____________________________________

(V.Veldre, A.Slakteris)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2008.gada 1.martam nodrošināt standarta LVS EN ISO 15189:2006 "Medicīniskās laboratorijas - kvalitātes un kompetences īpašās prasības" tulkojumu valsts valodā un informēt par to Valsts kanceleju.
3. Veselības ministrijai izstrādāt un veselības ministram līdz 2007.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā", lai nodrošinātu Konvencijā par bērna tiesībām noteikto normu ievērošanu.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos
Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtība""

VSS-118
TA-532 ____________________________________

(V.Veldre, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai papildināt noteikumu projektu saskaņā ar veselības ministra iesniegto priekšlikumu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites
un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās"

VSS-981
TA-299 ____________________________________

(V.Veldre, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par ietekmes uz vidi novērtējumu""

VSS-1833
TA-698 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Slakteris)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-1834
TA-700 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Slakteris)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
28.§
Noteikumu projekts "Vides konsultatīvās padomes nolikums"

VSS-1835
TA-492 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Slakteris)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Rāznas nacionālā
parka konsultatīvās padomes nolikums"

VSS-21
TA-507 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Slakteris)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par putnu sugu sarakstu, kurām piemēro īpašus dzīvotņu
aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu sugu izdzīvošanu un vairošanos izplatības areālā"

VSS-79
TA-561 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Slakteris)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par putnu sugu sarakstu,
uz kurām neattiecas aizliegtās darbības"

VSS-80
TA-563 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Slakteris)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Kritēriji, kurus izmanto, veicot nodarītā kaitējuma ietekmes
būtiskuma novērtēšanu īpaši aizsargājamām sugām vai īpaši aizsargājamiem biotopiem"

VSS-20
TA-577 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Slakteris)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos
Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa
un kontroles kārtība""

VSS-1787
TA-422 ____________________________________

(M.Roze, A.Slakteris)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2008.gada 1.aprīlim nodrošināt
Ministru kabineta noteikumu projektā "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"" minētā standarta LVS ISO 5667-5:2006 "Ūdens kvalitāte. Paraugu ņemšana. 5.daļa. Norādījumi dzeramā ūdens paraugu ņemšanai no sagatavošanas iekārtām un cauruļvadu sadales sistēmām" tulkojumu valsts valodā.
 

Papildus iekļautie jautājumi

34.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas
valdības līgumu par sadarbību vīzu izsniegšanā un citās konsulārā darba jomās
Ungārijas Republikas vēstniecībā Kišiņevā"

VSS-405
TA-757 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un
XIV Deju svētku rīkošanu"

VSS-1491
TA-760 ____________________________________

(H.Demakova, A.Slakteris)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrijai noslēgt līgumu ar Rīgas domi par līdzfinansējuma izmantošanu Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijai, par rekonstrukcijas pabeigšanas termiņu paredzot 2008.gada 15.jūniju.
3. Kultūras ministrei līdz 2007.gada 30.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta rīkojuma "Par XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV Deju svētku sarīkošanu" 1.punktā, nosakot XXIV Dziesmu un XIV Deju svētku pasākumu norises vietas.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumos
Nr.540 "Valsts aģentūras "Tautas mākslas centrs" nolikums""

TA-746 ____________________________________

(H.Demakova, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Informatīvais ziņojums par Mežaparka Lielās estrādes tehnisko piemērotību
XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV Deju svētku pasākumu norisei

TA-766 ____________________________________

(H.Demakova, S.Zvidriņa, A.Tiknuss, A.Slakteris)

Pieņemt zināšanai kultūras ministres iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
38.§
Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Komisijas ziņojumiem par Horvātijas nacionālās
likumdošanas caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai sarunu 12.sadaļā (Pārtikas
drošības, veterinārā un fitosanitārā politika), 21.sadaļā (Viseiropas tīkli), 22.sadaļā (Reģionālā
politika un strukturālo instrumentu koordinācija), 27.sadaļā (Vides aizsardzības politika),
28.sadaļā (Patērētāju un veselības aizsardzība) un 30.sadaļā (Ārējās ekonomiskās attiecības)

TA-774 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Slakteris)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju apstiprināšanu par Eiropas Komisijas ziņojumiem par Horvātijas nacionālās likumdošanas caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai sarunu 12.sadaļā (Pārtikas drošības, veterinārā un fitosanitārā politika), 21.sadaļā (Viseiropas tīkli), 22.sadaļā (Reģionālā politika un strukturālo instrumentu koordinācija), 27.sadaļā (Vides aizsardzības politika), 28.sadaļā (Patērētāju un veselības aizsardzība) un 30.sadaļā (Ārējās ekonomiskās attiecības)".
2. Apstiprināt Ārlietu ministrijas informatīvajā ziņojumā ietvertās nacionālās pozīcijas par Eiropas Komisijas ziņojumiem par Horvātijas nacionālās likumdošanas caurskatīšanu pievienošanās Eiropas Savienībai sarunu 12.sadaļā (Pārtikas drošības, veterinārā un fitosanitārā politika), 21.sadaļā (Viseiropas tīkli), 22.sadaļā (Reģionālā politika un strukturālo instrumentu koordinācija), 27.sadaļā (Vides aizsardzības politika), 28.sadaļā (Patērētāju un veselības aizsardzība) un 30.sadaļā (Ārējās ekonomiskās attiecības).
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto
projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2007.gadā"

TA-762 ____________________________________

(G.Bērziņš, Z.Adijāne, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no
pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-771 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Slakteris)

Ņemot vērā satiksmes ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada
6.oktobra noteikumos Nr.393 "Dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas kārtība""

VSS-240
TA-744 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos
Nr.973 "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums""

VSS-241
TA-703 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru 2007.gada
30.-31.martā neformālajā (Gimnihas) sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-795 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Slakteris)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo (Gimnihas) sanāksmi 2007.gada 30.-31.martā".
2. Ārlietu ministram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā (Gimnihas) sanāksmē 2007.gada 30.-31.martā.
 
44.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2007.gada
1.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2007/0109" projekts

TA-800 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Slakteris)

1. Apstiprināt iesniegto nostājas projektu.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Savienības Kopienu Komisijā.
5. Valsts kancelejai nosūtīt nostāju zināšanai Saeimas Eiropas lietu komisijai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos
Nr.78 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kārtību""

VSS-337
TA-784 ____________________________________

(M.Roze, A.Slakteris)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Par situāciju saistībā ar naftas produktu noplūdi Daugavā
____________________________________

(A.Straume, R.Vējonis, N.Broks, A.Slakteris)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

47.§

Par Dzelzceļa pārvadājumu likuma 5.1 panta pirmajā daļā Ministru kabinetam
dotā uzdevuma izpildi un valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš"
iesaistīšanu NATO aktivitātēs un militāro pārvadājumu nodrošināšanā

TA-485-DV ____________________________________

Dienesta vajadzībām
 
48.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo lietu "Amirs pret Latviju"

125-k ____________________________________

(A.Štokenbergs, E.Plaksins, V.Veldre, A.Slakteris)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
49.§

131-k ____________________________________

Konfidenciāli
 

Sēdi slēdz plkst. 13:30

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs
A.Slakteris

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību