Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 22

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 22

2007.gada 3.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris
Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers
Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš
Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītais tiesību akta projekts

1.§

Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Baltijas Terapeitiskais serviss" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai"

VSS-67
TA-482 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

2.§

Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"

VSS-1567
TA-790 ____________________________________

(A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
 
3.§

Likumprojekts "Grozījumi Valsts kontroles likumā"

VSS-1568
TA-814 ____________________________________

(A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
 
4.§

Noteikumu projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžeta
programmā 02.00.00 "Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana"
paredzētās apropriācijas piešķiršanas, izlietojuma un uzraudzības kārtība"

VSS-48
TA-780 ____________________________________

(J.Strīķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§

Noteikumu projekts "Finanšu sektora
attīstības padomes nolikums"

TA-3644 ____________________________________

(J.Cerbulis, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai papildināt noteikumu 5.punktu, paredzot padomes sastāvā iekļaut arī Latvijas-Amerikas finanšu foruma valdes priekšsēdētāju, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par ārzemnieka deklarācijas
veidlapas aizpildīšanas, glabāšanas un nodošanas kārtību"

VSS-1453
TA-12 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai, izstrādājot grozījumus Tūrisma likumā, precizēt Tūrisma likuma 11.panta septītajā daļā lietoto terminoloģiju atbilstoši Imigrācijas likumam.
 
7.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 8.augusta noteikumos
Nr.310 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu
un Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu
finansēšanas kārtība""

VSS-149
TA-621 ____________________________________

(J.Strods, I.Godmanis, R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā,
Maskavas ielā 255, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-104
TA-616 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§

Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-1425
TA-617 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
10.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienības Kandavā,
Daigones ielā 16, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-12
TA-509 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1995.gada 7.marta noteikumu
Nr.45 "Skolotāju tālākizglītības atbalsta fonda nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-36
TA-512 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu
Rēzeknes rajona Lūznavas pagasta pašvaldības īpašumā"

VSS-35
TA-487 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Konkordijas ielā 66,
saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-92
TA-481 ____________________________________

(B.Rivža, E.Vilītis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā,
Kronvalda bulvārī 6, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

VSS-1746
TA-518 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Par Līgumu starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Itālijas Republiku, Īriju,
Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Eiropas
Atomenerģijas kopienu (Euratom) un Starptautisko atomenerģijas aģentūru, kas noslēgts,
pildot III panta 1. un 4.punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu, un Papildu protokolu
Līgumam starp Austrijas Republiku, Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Somijas Republiku,
Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas
Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Portugāles Republiku, Spānijas Karalisti, Zviedrijas Karalisti,
Eiropas Atomenerģijas kopienu un Starptautisko atomenerģijas aģentūru, īstenojot III panta
1. un 4.punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu"

VSS-4
TA-436 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
16.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos
Nr.1047 "Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru
radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā""

VSS-186
TA-647 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos
Nr.723 "Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās
un elektroniskajās iekārtās""

VSS-1837
TA-536 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
18.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par gaistošo organisko
savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem"

VSS-1194
TA-3208 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§

Likumprojekts "Grozījums Ciltsdarba likumā"

VSS-126
TA-564 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
20.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu
valsts īpašumā un nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-188
TA-553 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Informatīvais ziņojums

21.§

Par valstij piederošajām akciju
sabiedrības "Rīgas siltums" akcijām

TA-415 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai turpināt ar valsts akciju sabiedrību "Latvenergo" risināt jautājumu par valstij piederošajām akciju sabiedrības "Rīgas siltums" akcijām un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 

Politikas plānošanas dokuments

22.§

Ceļu satiksmes drošības programmas 2007.-2013.gadam projekts

VSS-1319
TA-237 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

23.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta
apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-771 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)
1. Iesniegto rīkojuma projektu nepieņemt, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Atbalstīt priekšlikumu piešķirt Satiksmes ministrijai 49650 latu, lai nodrošinātu Reģionālās sakaru sadraudzības organizācijas Sakaru administrāciju vadītāju padomes 37.sēdes un Informatizācijas koordinācijas padomes 11.sēdes sagatavošanu un norisi.
3. Satiksmes ministrijai izdevumus 49650 latu apmērā segt no ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, un Finanšu ministrijai, sagatavojot grozījumus 2007.gada valsts budžetā, paredzēt finansējumu Satiksmes ministrijai minētās summas atjaunošanai.
 

Papildus iekļautie jautājumi

24.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija rīkojumā
Nr.442 "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības
padomes sastāvu""

TA-861 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§

Par projekta izstrādi sociālās aprūpes centra
izveidošanai Kuldīgas rajona Gudeniekos

TA-866 ____________________________________

(B.Rivža, O.Spurdziņš, S.Broka, A.Štokenbergs, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt Labklājības ministrijas iesniegto priekšlikumu pielāgot Kuldīgas rajona Gudenieku pagasta bijušā bērnudārza telpas valsts sociālās aprūpes centra "Reģi" klientu izmitināšanai.
2. Labklājības ministrijai organizēt nepieciešamās darbības, lai bērnudārza ēkas tiktu nodotas valsts īpašumā, un iesniegt noteiktā kārtībā attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu.
3. Pēc šī protokollēmuma 2.punkta izpildes piešķirt Labklājības ministrijai līdzekļus no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdz 67995,00 latiem projekta izstrādāšanai (tāmi atkārtoti saskaņot ar Finanšu ministriju), lai pielāgotu Kuldīgas rajona Gudenieku pagasta bijušā bērnudārza telpas valsts sociālās aprūpes centra "Reģi" klientu izmitināšanai.
4. Labklājības ministrijai:
4.1. pēc projekta izstrādāšanas iesniegt to Valsts būvinspekcijā būvekspertīzes veikšanai;
4.2. atbilstoši saskaņotajam projektam sastādīt attiecīgo būvniecības izdevumu tāmi un to saskaņot ar Ekonomikas ministriju;
4.3. pēc 4.1. un 4.2.apakšpunktā noteikto uzdevumu izpildes iesniegt Ministru kabinetā jautājumu izskatīšanai kā Ministru kabineta lietu par nepieciešamā finansējuma piešķiršanu būvniecībai un aprīkojuma iegādei.
5. Uzdot Finanšu ministrijai, kā arī lūgt Valsts kontroli sekot valsts budžeta līdzekļu efektīvai izmantošanai, pielāgojot Kuldīgas rajona Gudenieku pagasta bijušā bērnudārza telpas valsts sociālās aprūpes centra "Reģi" klientu izmitināšanai.
 
26.§

Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 UNIDROIT Konvencijas projektam
par pamatnoteikumiem attiecībā uz starpnieku turētiem vērtspapīriem

TA-874 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt tieslietu ministra iesniegto Latvijas nacionālo pozīciju Nr.2.
2. Valsts kancelejai nodrošināt pozīcijas tulkojumu angļu valodā un nosūtīt to Starptautisko privāttiesību unifikācijas institūtam.
 
27.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 26.februāra noteikumos
Nr.84 "Pasažieru regulāro autopārvadājumu iekšzemes maršrutu atklāšanas, grozīšanas,
slēgšanas un atļauju izsniegšanas kārtība""

TA-867 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§

Instrukcijas projekts "Instrukcija par kārtējā
gada valsts budžeta izpildes analīzi"

VSS-367
TA-868 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

29.§

Par aktualitātēm Krievijas Federācijas iestāšanās
procesā Pasaules Tirdzniecības organizācijā

TA-777-DV ____________________________________

Dienesta vajadzībām
 
30.§

Paskaidrojuma raksta projekts Administratīvajai rajona tiesai

TA-863
SAN-860
____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Aizsardzības ministrijas iesniegto paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Heidi" pieteikumam par Ministru kabineta 2007.gada 24.janvāra rīkojuma Nr.60 "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu - sešas būves un zemesgabalu - Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11" atcelšanu.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.
3. Aizsardzības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā.
 
31.§

Par padarīto un veicamajiem pasākumiem Latvijas interešu aizstāvēšanā
par Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas nākotni

TA-787 ____________________________________

(M.Roze, I.Godmanis, A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par padarīto un veicamajiem pasākumiem Latvijas interešu aizstāvēšanā par Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas nākotni.
2. Zemkopības ministrijai izstrādāt Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas vidēja termiņa pārskatu un līdz 2007.gada 1.septembrim iesniegt pozīciju apstiprināšanai Ministru kabineta sēdē.
 
32.§

Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas
sadarbību ar ASV German Marshall Fund"

TA-834-DV ____________________________________

(A.Slakteris, A.Pabriks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§

Rīkojuma projekts "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu jaunu iekšzemes
un starptautisko lidojumu atklāšanas no Liepājas lidostas nodrošināšanai"

TA-865 ____________________________________

(A.Šlesers, I.Godmanis, M.Roze, N.Broks, G.Bērziņš, A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

Sēdi slēdz plkst. 13:20

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

 

Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 16.decembra vēstuli

 

Rīgā

Nr.22

2007.gada 3.aprīlī

29.§ 

Par Krievijas Federācijas iestāšanās procesu Pasaules Tirdzniecības organizācijā

TA-777-DV___________________________________________________

(Z.Liepiņa, I.Godmanis, A.Kalvītis)

 1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu par Krievijas Federācijas (turpmāk – KF) iestāšanās procesu Pasaules Tirdzniecības organizācijā (turpmāk – PTO).

2. Ekonomikas ministrijai:

2.1. sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Ārlietu ministriju izvērtēt pārejas perioda iespējamību KF diskriminējošās dzelzceļa tarifu politikas atcelšanai un tā paredzamo ietekmi uz Latvijas dzelzceļa kravu pārvadājumu plūsmām;

2.2. līdz 2007.gada 2.maijam informēt Ministru kabinetu par KF iestāšanās procesa PTO virzību un iesniegt apstiprināšanai Latvijas nostāju par iespējamo pārejas periodu KF diskriminējošās dzelzceļa tarifu politikas atcelšanai.

 

Ministru prezidents A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktore G.Veismane

Skatīt darba kārtību