Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 28

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 28

2007.gada 8.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

Ē.Zvejnieks

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Papildus iekļautais jautājums

1.§

Par Ministru kabineta 2007.gada 2.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.26 30.§)
"Par Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2008.-2010.gadam"

TA-1099 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 2.maija sēdes protokollēmumā
(prot. Nr.26 30.§) "Par Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2008.-2010.gadam" grozījumu un papildināt to ar šāda satura punktu: "14. Finanšu ministram kopīgi ar kultūras ministri un Ministru prezidentu atkārtoti izvērtēt XXIV Dziesmu un XIV Deju svētku norisei 2008.gadā nepieciešamā finansējuma apjomu."
 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

2.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā,
Lienes ielā 10, nodošanu privatizācijai"

TA-635 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Rīgas Celtniecības koledžas nolikums"

VSS-1599
TA-4 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz 2007.gada 15.maijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā normatīvā akta projektu par Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošo koledžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par publiska pasākuma
organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"

VSS-420
TA-1261 (2006) ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai izvērtēt publisku pasākumu organizatoriem noteikto pienākumu apdrošināt civiltiesisko atbildību un, ja nepieciešams, sagatavot un tieslietu ministram līdz 2007.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā priekšlikumus par grozījumiem Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāmi
publicējamie zemes īpašumu rādītāji"

VSS-924
TA-3478 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

6.§

Rīkojuma projekts "Par globālās jūras negadījumu
un drošības sistēmas infrastruktūras nodošanu"

TA-1046 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējumu Kuldīgas
pilsētas vieglatlētikas manēžas būvniecībai"

VSS-285
TA-782 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.jūnija rīkojumā
Nr.385 "Par ministriju un citu valsts iestāžu kompetenci Eiropas Savienības jautājumos""

VSS-214
TA-852 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos
Nr.244 "Par Nolīgumu Komisijas 2006.gada 15.marta lēmuma īstenošanai, ar ko veic
piešķīrumu no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda ārkārtas pasākumu finansēšanai""

VSS-303
TA-963 ____________________________________

(H.Demakova, E.Krilova, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Par piešķīruma īstenošanu atbildīgajām ministrijām pēc Finanšu ministrijas nosūtīta pieprasījuma atbilstoši "Nolīguma par Komisijas 2006.gada 15.marta lēmuma īstenošanai, ar ko veic piešķīrumu no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda ārkārtas pasākumu finansēšanai" 8.panta prasībām sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā līdz 2007.gada 2.jūlijam informāciju par izdevumiem, kas segti no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda līdzekļiem.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par individuālo
komersantu finanšu pārskatiem"

VSS-106
TA-611 ____________________________________

(H.Demakova, A.Malējs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Instrukcijas projekts "Instrukcija par budžeta
pieprasījumu izstrādāšanas pamatprincipiem"

TA-1155 ____________________________________

(H.Demakova, D.Vītoliņa, E.Ektermane, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumu Likuma par budžetu un finanšu vadību 17.pantā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā,
Bauskas ielā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-309
TA-723 ____________________________________

(H.Demakova, A.Dobrājs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
29.janvāra rīkojumā Nr.54 "Par zemesgabalu pārdošanu""

VSS-308
TA-724 ____________________________________

(H.Demakova, A.Dobrājs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījums Personu speciālās aizsardzības likumā"

VSS-1126
TA-379 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par aviāciju""

VSS-1465
TA-1061 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1466
TA-1063 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā"

VSS-212
TA-979 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Ņemot vērā iekšlietu ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
18.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības
līgumu par sadarbību cīņā pret organizēto noziedzību, narkotisko vielu, psihotropo vielu
un prekursoru nelegālu apriti, terorismu un citiem noziedzīgiem nodarījumiem"

VSS-1616
TA-827 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Iekšlietu ministrijas valsts sekretāru parakstīt līgumu.
 
19.§
Noteikumu projekts "Pašvaldības civilās aizsardzības
komisijas paraugnolikums"

VSS-94
TA-719 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās drošības
starpinstitūciju komisijas izveidi"

TA-884 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Rīgas Medicīnas koledžas nolikums"

VSS-210
TA-754 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Rīgas 1.medicīnas koledžas nolikums"

VSS-181
TA-695 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz 2007.gada 1.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā normatīvo aktu projektu par Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošo koledžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
 
23.§
Noteikumu projekts "P.Stradiņa veselības un
sociālās aprūpes koledžas nolikums"

VSS-180
TA-693 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz 2007.gada 1.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā normatīvo aktu projektu par Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošo koledžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
 
24.§
Noteikumu projekts "Liepājas Jūrniecības koledžas nolikums"

VSS-1800
TA-464 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz 2007.gada 1.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā normatīvā akta projektu par Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošo koledžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
 
25.§
Noteikumu projekts "Centralizēto profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība"

VSS-1636
TA-383 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.septembra rīkojumā
Nr.682 "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem""

VSS-263
TA-859 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.septembra rīkojumā
Nr.681 "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem""

VSS-262
TA-860 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju līdzdalībai
Starptautiskās darba konferences 96.sesijā Ženēvā"

VSS-408
TA-1116 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Par Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa
"Eiropas teritoriālā sadarbība" ieviešanu Latvijā 2007.-2013.gadā

VSS-191
TA-1095 ____________________________________

(V.Veldre, B.Bāne, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par uzdevumiem Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa
"Eiropas teritoriālā sadarbība" vadības, uzraudzības un kontroles sistēmas ieviešanai"

VSS-192
TA-1097 ____________________________________

(V.Veldre, B.Bāne, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Speciālo aviācijas darbu gaisa kuģu
ekspluatanta apliecības izsniegšanas kārtība"

VSS-1744
TA-588 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Likumprojekts "Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Īslandes Republiku
un Norvēģijas Karalisti par nodošanas procedūru starp Eiropas Savienības
dalībvalstīm un Īslandi un Norvēģiju"

VSS-177
TA-885 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu un nolīgumu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumos
Nr.101 "Latvijas vides aizsardzības fonda padomes nolikums""

VSS-120
TA-847 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-224
TA-796 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
35.§
Noteikumu projekts "Ābeļu potcelmu atšķirīguma,
viendabīguma un stabilitātes pārbaudes metodika"

VSS-41
TA-779 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības
atbalstu lauku attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"

VSS-318
TA-1147 ____________________________________

(B.Rivža, A.Lapiņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju precizēt noteikumu projektu un kopā ar precizēto noteikumu projekta anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Valsts kancelejai kopīgi ar Zemkopības ministriju atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumam par noteikumu projektu papildināt tiesību akta projektu par grozījumiem Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā
(TA-1081).
 

Informatīvie ziņojumi

37.§

Par inflācijas procesiem valstī

TA-1108 ____________________________________

(J.Strods, O.Baranovs, I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
38.§
Par nepieciešamību izstrādāt grozījumus tiesību aktos, kas regulē
ieslodzīto balsošanas tiesības un to procesuālo nodrošinājumu

TA-555 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai tieslietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt pirmo piedāvāto risinājuma variantu.
2. Tieslietu ministrijai atbilstoši informatīvajā ziņojumā minētajam sagatavot un tieslietu ministram līdz 2007.gada 1.augustam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos.
 
39.§
Par Kriminālprocesa likuma piemērošanas
problēmām un to risinājumiem

TA-998 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai nosūtīt iesniegto informāciju Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijai un Juridiskajai komisijai.
3. Noteikt, ka Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.77 49.§) "Par Kriminālprocesa likuma piemērošanas problēmām un to risinājumiem" 3.punktā dotais uzdevums 2007.gadā ir izpildāms līdz 20.septembrim.
 
40.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.40 37.§)
"Par Kriminālprocesa likuma piemērošanas problēmām un to risinājumiem"
3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-179 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai iekšlietu ministra informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iekšlietu ministram iesniegt noteiktā kārtībā Saeimā priekšlikumu par likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", precizējot Kriminālprocesa likuma 372.panta septīto daļu un papildinot to ar deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā sniedzamas ziņas Noziedzīgu nodarījumu reģistram par noziedzīgi iegūtu mantu un izņemšanas kārtību kriminālprocesā vienas iestādes ietvaros.
3. Ievērojot iekšlietu ministra sniegto informāciju, noteikt, ka Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 37.§) "Par Kriminālprocesa likuma piemērošanas problēmām un to risinājumiem" 3.punktā dotais uzdevums izpildāms mēneša laikā pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētā likumprojekta pieņemšanas Saeimā.
 

Politikas plānošanas dokuments

41.§

Grozījumu Elektroniskās pārvaldes attīstības
programmā 2005.-2009.gadam projekts

VSS-1372
TA-3338 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

42.§

Rīkojuma projekts "Par mobilizācijas gatavības
nodrošināšanas uzdevuma daļēju atcelšanu"

TA-894 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo akciju
sabiedrības "Laima" kapitāla daļu pārdošanu"

TA-1144 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu
starptautiskas konferences organizēšanai"

VSS-438
TA-1082 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai labklājības ministres iesniegto informāciju par starptautiskas konferences par dzimumu līdztiesību organizēšanu 2007.gada 29.-30.novembrī un tai nepieciešamo finansējumu 26600 latu apmērā.
2. Iesniegto rīkojuma projektu nepieņemt, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 

Papildus iekļautie jautājumi

45.§

Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2007.gadā"

TA-1170 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§

Rīkojuma projekts "Par papildu finansējumu Iekšlietu ministrijas
administratīvo ēku kompleksam Rīgā, Gaujas ielā 15"

TA-1059 ____________________________________

(I.Godmanis, M.Kaijaks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu ar 2.punktu atbilstoši valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" valdes priekšsēdētāja M.Kaijaka iesniegtajam priekšlikumam un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" valdes priekšsēdētāja M.Kaijaka sniegto informāciju, ka Iekšlietu ministrijas administratīvo ēku komplekss Rīgā, Gaujas ielā 15, tiks nodots ekspluatācijā līdz 2007.gada 30.decembrim.
 
47.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2007.gada
14.maija sanāksmei Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes ietvaros un Eiropas
Aizsardzības aģentūras valdes sēdei aizsardzības ministru sastāvā

TA-1189 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju apstiprināšanu Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2007.gada 14.maija sanāksmei Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes ietvaros un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdei aizsardzības ministru sastāvā".
2. Apstiprināt Aizsardzības ministrijas izstrādātās nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmes un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdes darba kārtības jautājumiem:
2.1. Virsuzdevumu mērķi 2010 (pozīcija Nr.8);
2.2. Eiropas Savienības militārās operācijas (pozīcija Nr.5);
2.3. ES un ANO militārā sadarbība (pozīcija Nr.2);
2.4. Eiropas aizsardzības ekipējuma tirgus (pozīcija Nr.1);
2.5. Eiropas aizsardzības tehnoloģiskā un rūpnieciskā bāze (pozīcija Nr.1);
2.6. Bezpilota lidaparāti (pozīcija Nr.1);
2.7. Priekšlikumi indikatoru un stratēģisko mērķu noteikšanai (pozīcija Nr.4).
3. Aizsardzības ministram A.Slakterim pārstāvēt Latvijas Republiku 2007.gada 14.maija Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes ietvaros un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā.
 
48.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu
un ārējo attiecību padomes 2007.gada 14.-15.maija sanāksmei

TA-1197 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju apstiprināšanu Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2007.gada 14.-15.maija sanāksmei".
2. Apstiprināt Ārlietu ministrijas informatīvajā ziņojumā ietvertās nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomē izskatāmajos jautājumos:
2.1. Gatavošanās ES-Krievijas samitam;
2.2. Melnās jūras reģions;
2.3. Irāka;
2.4. Arābu Līgas iniciatīva;
2.5. Palīdzība tirdzniecībai;
2.6. Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvju un Padomes secinājumu projekts par Eiropas Savienības Rīcības kodeksu par saskaņotību un darba dalīšanu attīstības politikā.
3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavotos informatīvos ziņojumus Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomē izskatāmajos jautājumos:
3.1. Pasaules Tirdzniecības organizācija;
3.2. Sudāna;
3.3. Somālija;
3.4. Irāna;
3.5. Tuvo Austrumu miera process;
3.6. Rietumbalkāni;
3.7. Nāvessoda moratorijs;
3.8. EDAP misijas Kosovā un Afganistānā;
3.9. Drošības sektora reforma Kongo Demokrātiskajā Republikā;
3.10. Par Ekonomiskās partnerības līgumiem ar Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīm;
3.11. Montereja - finansējums attīstībai.
4. Ārlietu ministram A.Pabrikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2007.gada 14.-15.maija sanāksmē.
5. Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniecei M.Manikai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības attīstības sadarbības ministru 2007.gada 14.-15.maija sanāksmē.
 
49.§
Koncepcijas projekts "Par jauna konferenču centra būvniecību"

TA-291 ____________________________________

(H.Demakova, M.Kaijaks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu
privatizācijai (139.saraksts)"

VSS-96
TA-971 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegtā rīkojuma projekta 1.1., 1.3., 1.4. un 1.7.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju attiecīgi precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas izteiktos iebildumus, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.2. un 1.5.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai atlikt. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai ir nepieciešams nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 023 0078) Rīgā, Aristida Briāna ielā 8A, un nekustamie īpašumi - sūkņu stacija (nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums 0100 092 0517 001) un sūkņu stacija (nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums 0100 092 0517 002) ar tiem piekrītošo zemesgabalu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 092 0517) Rīgā, Stāmerienes ielā b/n, un, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt attiecīgos tiesību akta projektus ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotajai starpinstitūciju darba grupai.
4. Ņemot vērā Finanšu ministrijas iebildumu saistībā ar īpašumtiesību apliecinošajiem dokumentiem, atlikt jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.6.apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma Limbažos, Zeļļu ielā 6, nodošanu privatizācijai. Uzdot Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Valsts kancelejai dokumentus, kuri apliecina nekustamā īpašuma - darbnīcas ar piebūvēm (nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums 6601 001 0127 006) Limbažos, Zeļļu ielā 6, un tai piekrītošā zemesgabala (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6601 001 0275) Limbažos, Zeļļu ielā 6A, piekritību valstij. Valsts kancelejai pēc attiecīgo dokumentu saņemšanas jautājumu par rīkojuma projekta 1.6.apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma nodošanu privatizācijai iekļaut kārtējā Ministru kabineta sēdes darba kārtībā.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu
nodošanu privatizācijai (148.saraksts)"

VSS-273
TA-996 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu
nodošanu privatizācijai (144.saraksts)"

VSS-155
TA-974 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegtā rīkojuma projekta 1.1. un 1.2.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai.
2. Ņemot vērā Kultūras ministrijas izteikto iebildumu, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.3.apakšpunktā minētā valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai atlikt. Kultūras ministrijai izvērtēt, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai ir nepieciešams nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 023 2006) Rīgā, Maiznīcas ielā 12, un, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt attiecīgo tiesību akta projektu ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotajai darba grupai.
3. Ņemot vērā Finanšu ministrijas un Kultūras ministrijas izteiktos iebildumus, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.4.apakšpunktā minētā valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai atlikt. Finanšu ministrijai kopīgi ar Kultūras ministriju izvērtēt, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai ir nepieciešams nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 036 0127) Rīgā, Ata ielā 1, un, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt attiecīgo tiesību akta projektu ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotajai darba grupai.
4. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju attiecīgi precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu
nodošanu privatizācijai (146.saraksts)"

VSS-203
TA-1054 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegtā rīkojuma projekta 1.1.apakšpunktā minētā valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju attiecīgi precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas izteiktos iebildumus, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.2., 1.3. un 1.4.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai atlikt. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai ir nepieciešams nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 062 0128) Rīgā, Ķīpsalas ielā 20, nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 004 5718) Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 16, un nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 095 2118) Rīgā, Pāvu ielā 14, un, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt attiecīgos tiesību aktu projektus ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotajai starpinstitūciju darba grupai.
4. Ņemot vērā Veselības ministrijas izteiktos iebildumus, kā arī Finanšu ministrijas iebildumu saistībā ar īpašumtiesību apliecinošajiem dokumentiem, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.5.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai atlikt.
5. Veselības ministrijai izvērtēt, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai ir nepieciešams 1.5.apakšpunktā minētais nekustamais īpašums un, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt attiecīgos tiesību aktu projektus ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotajai starpinstitūciju darba grupai.
6. Uzdot Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Valsts kancelejai dokumentus, kuri apliecina noliktavas (būves kadastra apzīmējums 01001040009 012), ēdnīcas (būves kadastra apzīmējums 01001040009 013) Rīgā, Rātsupītes ielā 1, un tām piekrītošā zemesgabala (zemes kadastra apzīmējums 0100 104 2042) Rīgā, Rātsupītes ielā bez numura, piekritību valstij.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu
nodošanu privatizācijai (149.saraksts)"

VSS-289
TA-1103 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegtā rīkojuma projekta 1.2., 1.3., 1.4., 1.6. un 1.8.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju attiecīgi precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas izteiktos iebildumus, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.1., 1.5. un 1.7.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai atlikt. Zemkopības ministrijai izvērtēt, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai ir nepieciešams nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3658 004 0100) "Mežtekas" Alūksnes rajona Jaunannas pagastā, nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3207 502 0709) Aizkraukles rajona Jaunjelgavā, Oškalna ielā 3A, un nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3207 502 0717) Aizkraukles rajona Jaunjelgavā, Oškalna ielā 6B, un, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt attiecīgos tiesību akta projektus ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotajai starpinstitūciju darba grupai.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Okupācijas muzeja ēkas Rīgā,
Latviešu strēlnieku laukumā 1, rekonstrukciju"

TA-745 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Rīkojuma projekts "Par Ārzemju mākslas muzeja ēkas Rīgā,
Doma laukumā 6, rekonstrukciju"

VSS-1683
TA-109 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Kultūras ministriju un Finanšu ministriju precizēt rīkojuma projektu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
57.§
Rīkojuma projekts "Par īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa "Turaidas muzejrezervāts"
ēku Rīgas rajona Krimuldas pagastā un ēkas Siguldā, Turaidas ielā 10, restaurāciju"

VSS-1684
TA-110 ____________________________________

(H.Demakova, J.Šints, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Kultūras ministriju un Finanšu ministriju precizēt rīkojuma projektu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
58.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Komisijas 2007.gada
21.marta formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2006/2558"

TA-1200 ____________________________________

(H.Demakova, Z.Medne, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2006/2558.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijai.
3. Ārlietu ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā nostāju iesniegt Eiropas Komisijai.
5. Valsts kancelejai nosūtīt nostāju zināšanai Saeimas Eiropas lietu komisijai.
6. Finanšu ministrijai sagatavot un līdz 2007.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus likumā "Par pievienotās vērtības nodokli".
 
59.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Komisijas 2007.gada
21.marta formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2006/2208"

TA-1201 ____________________________________

(H.Demakova, Z.Medne, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2006/2208.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijai.
3. Ārlietu ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā nostāju iesniegt Eiropas Komisijai.
5. Valsts kancelejai nosūtīt nostāju zināšanai Saeimas Eiropas lietu komisijai.
6. Finanšu ministrijai sagatavot un līdz 2007.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus likumā "Par pievienotās vērtības nodokli".
 
60.§
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas
"Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2007.gadā"

TA-1199 ____________________________________

(H.Demakova, Z.Adijāne, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
61.§
Noteikumu projekts "Par Pievienošanās paziņojumu pie Saprašanās memoranda starp Polijas
Republikas valdību un Sabiedroto spēku Augstāko virspavēlniecību Eiropā, un Sabiedroto
spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par uzņemošās valsts
atbalsta sniegšanu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju īstenošanai Polijas teritorijā"

VSS-513
TA-1190 ____________________________________

(A.Slakteris, J.Vasiļjeva, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieri parakstīt Pievienošanās paziņojumu Saprašanās memorandam.
 
62.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.septembra noteikumos
Nr.712 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas
daudzuma ražošanai un nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielai""

TA-1178 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
63.§
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas
kārtība meža nozares attīstībai 2007.gadā"

VSS-451
TA-1183 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
64.§
Noteikumu projekts "Meža attīstības fonda izveidošanas,
pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība"

VSS-42
TA-575 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
65.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas
valdības ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības līgumu"

TA-1206 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot ekonomikas ministru parakstīt līgumu.
 
66.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu"

VSS-468
TA-1196 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
67.§
Latvijas nacionālā (sākotnējā) pozīcija par horizontālo pieeju
attiecībā uz atsevišķām noziedzīgu nodarījumu kategorijām

TA-1212 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par horizontālo pieeju attiecībā uz atsevišķām noziedzīgu nodarījumu kategorijām.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo (sākotnējo) pozīciju par horizontālo pieeju attiecībā uz atsevišķām noziedzīgu nodarījumu kategorijām.
 
68.§
Latvijas nacionālā (sākotnējā) pozīcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta
un Padomes direktīvai par vides krimināltiesisko aizsardzību

TA-1214 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Latvijas nacionālo (sākotnējo) pozīciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vides krimināltiesisko aizsardzību.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo (sākotnējo) pozīciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vides krimināltiesisko aizsardzību.
 
69.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībai, kuras
nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām prognoze 2007.gadam ir samazinājusies salīdzinājumā
ar nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm prognozi 2006.gadam"

VSS-368
TA-1032 ____________________________________

(H.Demakova, J.Plūme, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

70.§

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai

TA-1192
SAN-1290
____________________________________

(A.Baštiks, L.Priedīte-Kanceviča, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.
3. Satiksmes ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā.
 
71.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai

TA-1194
SAN-1291
____________________________________

(A.Baštiks, L.Priedīte-Kanceviča, A.Kalvītis)
1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.
3. Satiksmes ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā.
 
72.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai

TA-1203
SAN-1289
____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Veselības ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.
3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā.

 
73.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai

TA-1204
SAN-1357
____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Veselības ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.
3. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā.
 
74.§
Informatīvais ziņojums par aktualitātēm Krievijas Federācijas iestāšanās procesā
Pasaules Tirdzniecības organizācijā un iespējamo pārejas periodu Krievijas
Federācijas diskriminējošās dzelzceļa tarifu politikas atcelšanai

TA-1186-DV____________________________________

Dienesta vajadzībām
 
75.§
Ministru kabineta atbildes raksta projekts
Latvijas Republikas Satversmes tiesai

SAN-1377
183-s
____________________________________

(A.Kalvītis)

1. Apstiprināt atbildes raksta (atbalstīts Ministru kabineta 2007.gada 20.marta sēdē (prot. Nr.19 61.§)) sadalījumu neklasificētā daļā un klasificētā daļā atbilstoši Satversmes tiesas rīcības sēdes 2007.gada 17.aprīļa lēmumam lietā Nr.2007-06-03.
2. Valsts kancelejai noformēt atbildes rakstu un nosūtīt Satversmes tiesai.
 
76.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu
lietā "Čistjakovs pret Latviju"

171-k ____________________________________

(E.Plaksins, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no budžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 3514 latu (ekvivalents 5000 eiro pēc Latvijas Bankas kursa 0,7028) izmaksāšanai Jurijam Čistjakovam saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Čistjakovs pret Latviju".
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2007.gada 8.februārī pieņemtā sprieduma lietā "Čistjakovs pret Latviju" tulkojuma publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
 

Sēdi slēdz plkst. 13.35

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību