Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 37

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 37

2007.gada 26.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

1.§

Likumprojekts "Ēku energoefektivitātes likums"

VSS-1076
TA-2809 (2005) ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu likuma īstenošanai skatīt 2009.gada un turpmāko gadu vidējā termiņa valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem.
 
2.§
Noteikumu projekts "Par Starptautiskajiem
veselības aizsardzības noteikumiem"

VSS-840
TA-2603 (2006)____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas
Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas
un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība"

VSS-420
TA-1241 ____________________________________

(N.Broks, E.Korčagins, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas
nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un Eiropas Savienības fondu ieviešanu"


VSS-366
TA-1224 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

5.§

Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu biedrībai "Eiropas latvietis"
televīzijas raidījumu cikla "Reālā Eiropa" veidošanai"

VSS-407
TA-1471 ____________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas
dalību Eiropas Savienības aģentūrās"

VSS-243
TA-1195 ____________________________________

(H.Demakova, N.Popēns, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā tiek izstrādāta un saskaņota Latvijas Republikas
nacionālā pozīcija un notiek informācijas aprite, izvirzot Latvijas Republikas kandidātu
vai atbalstot citas Eiropas Savienības dalībvalsts kandidātu vēlētam amatam Eiropas
Savienības aģentūrā vai priekšlikumus par valsti, kurā izvietojama aģentūra"

TA-1198 ____________________________________

(H.Demakova, N.Popēns, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta
1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi""


VSS-1590
TA-940 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2009.gada 1.janvārim nodrošināt noteikumu 94.1 punktā minētā piemērojamā standarta LVS EN 1998-1 "8. Eirokodekss - Seismiski izturīgu konstrukciju projektēšana - 1.daļa: Vispārīgie noteikumi - Seismiskās iedarbes un noteikumi ēkām" tulkojumu valsts valodā un iesniegt Valsts kancelejā informāciju par šī uzdevuma izpildi.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 14.jūnija rīkojumā
Nr.282 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

VSS-151
TA-694 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Būvniecības
nacionālajā programmā"

VSS-522
TA-1279 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzama
informācija par juridisko personu - Latvijas Republikas rezidentu un nerezidentu
pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā - pieprasījuma noguldījuma kontiem"

VSS-624
TA-1461 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos
Nr.531 "Noteikumi par akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa
atbrīvojuma sertifikāta apstiprināšanu""

VSS-276
TA-1322 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās
aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība"

VSS-345
TA-1238 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 5.augusta rīkojuma
Nr.557 "Par rīcības plānu Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes nelegālo imigrantu
uzturēšanās nometnes "Olaine" rekonstrukcijai" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-466
TA-1400 ____________________________________

(I.Godmanis, V.Astafjevs, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par izceļošanas pabalstu Krievijas
militārajiem pensionāriem, kuri izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas"

TA-1685 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

TA-406 ____________________________________

(M.Roze, S.Šķiltere, M.Gruškevics, I.Godmanis, N.Broks, A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai papildināt likumprojektu, ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības 2007.gada 22.jūnija atzinumā ietvertos priekšlikumus, kā arī priekšlikumu par saņemto līdzekļu uzskaites mehānisma nodrošināšanu, saskaņot projektu ar Latvijas Pašvaldību savienību, Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kanceleju, attiecīgi precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar šī protokola 17.§ minēto likumprojektu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām
profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""

VSS-396
TA-1397 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar šī protokola 16.§ minēto likumprojektu.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos
Nr.822 "Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai
nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)""

VSS-470
TA-1304 ____________________________________

(M.Roze, I.Godmanis, E.Grīnis, A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai papildināt noteikumu projektu, paredzot, ka izglītojamam, kurš saņēmis gada vērtējumu mācību priekšmetā, kas zemāks par četrām ballēm, ir obligāti papildu mācību pasākumi vasarā (vasaras darbi), attiecīgi precizēt projekta paskaidrojuma rakstu un iesniegt Valsts kancelejā.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolas "Attīstība"" Satversmes apstiprināšanu"

VSS-1650
TA-1376 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Izglītības inovācijas fonda nolikums"

VSS-1448
TA-1093 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Izglītības inovācijas fonda padomi"

VSS-1449
TA-1090 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos
Nr.226 "Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu""

VSS-163
TA-799 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Līdz noteikumu 1.punktā ietvertā 2.1.apakšpunktā minētā dokumenta 2007.gada grozījumu tulkojuma un noteikumu 1.punktā ietvertā 2.2.apakšpunktā minētā dokumenta tulkojuma publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ieinteresētās personas var vērsties Satiksmes ministrijā, un Satiksmes ministrija nodrošina attiecīgo normu tulkojumu latviešu valodā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumos
Nr.393 "Dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas kārtība""

VSS-576
TA-1439 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 27.aprīļa noteikumos
Nr.148 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi""

VSS-626
TA-1449 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos
Nr.973 "Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums""

VSS-553
TA-1387 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos
Nr.1033 "Ziņošanas kārtība par atgadījumiem civilajā aviācijā""

VSS-555
TA-1388 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos
Nr.660 "Noteikumi par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu""

VSS-554
TA-1390 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada
29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""

VSS-551
TA-1440 ____________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos
Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības
un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""

VSS-342
TA-1172 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu
Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1680 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Klīvi 2"-2, "Klīvi 2"-5
un "Klīvi 2"-6 Bauskas rajona Vecumnieku pagastā pirkšanu"

VSS-533
TA-1424 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai pirkt nekustamos īpašumus "Klīvi 2"-2 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4094 900 0635), "Klīvi 2"-5 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4094 900 0634) un "Klīvi 2"-6 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4094 900 0636) - Bauskas rajona Vecumnieku pagastā par 16785 latiem.
 
32.§
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras
"Sabiedrības veselības aģentūra" nolikums"

VSS-400
TA-1327 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras
"Sabiedrības veselības aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-415
TA-1325 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos
Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu
izrakstīšanas noteikumi""

VSS-1539
TA-1216 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība"

VSS-1715
TA-480 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Zāļu izplatīšanas un
kvalitātes kontroles kārtība"

VSS-1716
TA-486 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai sagatavot un veselības ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumu projektu Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība", veicot grozījumus un svītrojot normas, kas 120.punktā nosaka reģistrācijas īpašnieka pienākumus saistībā ar paziņojuma sniegšanu par zāļu izplatīšanu.
 
37.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, aptur, pārreģistrē un anulē speciālas atļaujas
(licences) farmaceitiskajai un veterinārfarmaceitiskajai darbībai, maksā valsts nodevu par
to izsniegšanu un pārreģistrēšanu, kā arī novērtē aptieku, zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavu,
zāļu un veterināro zāļu ražošanas uzņēmumu atbilstību un zāļu labas izplatīšanas prakses atbilstību"

VSS-1717
TA-489 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā atbrīvo
no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm"

VSS-1609
TA-1499 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumos
Nr.368 "Noteikumi par mātes piena aizstājēju sastāva obligātajām nekaitīguma prasībām,
to marķējuma un reklāmas prasībām, kā arī reklāmas izvērtēšanas kārtību""

VSS-596
TA-1385 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos
Nr.350 "Noteikumi par atklātu projektu iesniegumu konkursu vadlīnijām""

VSS-684
TA-1504 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde,
sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā"

VSS-365
TA-1134 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības fondu publicitātes un
vizuālās identitātes prasību ievērošanas kārtība"

VSS-364
TA-1276 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 9.februāra rīkojumā
Nr.79 "Par sabiedriskā labuma komisiju""

VSS-482
TA-1358 ____________________________________

(O.Kastēns, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Informatīvie ziņojumi

44.§

Par Valsts programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai
2004.-2008.gadam īstenošanas gaitu 2006.gadā

TA-590
SAN-3744
____________________________________

(I.Godmanis, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Iesaistītajām institūcijām Valsts programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2004.-2008.gadam īstenošanu 2007. un 2008.gadā nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
45.§
Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām, lai segtu izdevumus,
kas radušies par to mirušo cilvēku apbedīšanu, kuri nebija deklarējuši savu dzīvesvietu

TA-1664 ____________________________________

(A.Štokenbergs, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību risināt jautājumu par pašvaldību izdevumu segšanu, kas saistīti ar Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumu Nr.215 "Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai" 19.2.apakšpunktā uzlikto pienākumu izpildi.
 
46.§
Latvijas Republikas nacionālais pārskats
par ilgtspējīgas attīstības īstenošanu

TA-1638 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Vides ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Latvijas Republikas nacionālais pārskats par ilgtspējīgas attīstības īstenošanu".
2. Vides ministrijai iesniegt informatīvo ziņojumu Eiropas Komisijai.
 

Politikas plānošanas dokuments

47.§

Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas
veicināšanas programmas projekts 2007.-2013.gadam

VSS-516
TA-1474 ____________________________________

(J.Strods, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Papildus iekļautie jautājumi

48.§

Informatīvais ziņojums par minimālās mēneša darba algas
paaugstināšanu 2008.gadā

TA-1704 ____________________________________

(D.Staķe, S.Šķiltere, I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāves S.Šķilteres sniegto informāciju.
2. Noteikt, ka minimālā mēneša darba alga valstī no 2008.gada 1.janvāra ir 160 latu.
3. Finanšu ministrijai precizēt maksimāli pieļaujamo valsts budžeta kopējo izdevumu apjomu 2008.-2010.gadam informatīvā ziņojuma pielikumā minētajām ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm un piecu darbdienu laikā nosūtīt tām precizēto informāciju.
4. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm, kuru budžetā tiek paredzēti papildu līdzekļi minimālās darba algas paaugstināšanas nodrošināšanai un ir precizēts maksimāli pieļaujamais valsts budžeta kopējo izdevumu apjoms 2008.-2010.gadam, atļaut budžeta pieprasījumus 2008.-2010.gadam un paskaidrojumus iesniegt Finanšu ministrijā līdz 2007.gada 9.jūlijam.
 
49.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa
atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai 2008.gadam"

TA-1730 ____________________________________

(O.Spurdziņš, S.Šķiltere, I.Godmanis, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Latvijas Pašvaldību savienības pārstāves S.Šķilteres sniegto informāciju.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi nekustamā īpašuma nodokļa pilnveidošanai,
lai novērstu būtisku nekustamā īpašuma nodokļa sloga palielināšanu iedzīvotājiem"

TA-2441 (2006) ____________________________________

(O.Spurdziņš, G.Bērziņš, I.Godmanis, A.Šlesers, A.Slakteris, S.Šķiltere, A.Štokenbergs, M.Bičevskis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt Finanšu ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā ietvertos un sēdes laikā izteiktos priekšlikumus, to skaitā par vienotu samazinātu nodokļa likmi 1 % apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības; 2008.-2010.gadam paredzētu attiecīgā nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu visiem nodokļa maksātājiem 25 % apmērā salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas gadu.
2. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu, saskaņot ar Tieslietu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā 2008.gada valsts budžeta likumprojektu paketē ar Tieslietu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju saskaņotu likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"", ievērojot šī protokollēmuma 1. un 2.punktu.
 
51.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par lauku nekustamo
īpašumu grupas kadastrālo vērtību bāzi"

VSS-531
TA-1363 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Slakteris, G.Kalniņš, S.Šķiltere, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai paredzēt, ka noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienestam) nodrošināt nepieciešamās informācijas sniegšanu Finanšu ministrijai no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" fiskālās ietekmes izvērtēšanai.
3. Valsts zemes dienestam no 2007.gada 1.augusta publiskot informāciju par kadastra objektu prognozētajām kadastrālajām vērtībām 2008.gadam.
 
52.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par dzīvojamās
apbūves nekustamo īpašumu grupas kadastrālo vērtību bāzi"

VSS-532
TA-1367 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai paredzēt, ka noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada
3.janvāra noteikumos Nr.19 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi""

VSS-530
TA-1369 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai paredzēt, ka noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienestam) nodrošināt nepieciešamās informācijas sniegšanu Finanšu ministrijai no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" fiskālās ietekmes izvērtēšanai.
3. Valsts zemes dienestam no 2007.gada 1.augusta publiskot informāciju par kadastra objektu prognozētajām kadastrālajām vērtībām 2008.gadam.
 
54.§
Noteikumu projekts "Rāznas nacionālā parka individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-543
TA-1522 ____________________________________

(R.Vējonis, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
55.§
Koncepcijas projekts "Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Latvijas Televīzija". Sabiedriskās televīzijas tehnoloģiskās attīstības koncepcija
2008.-2012.gadam"

TA-1643
SAN-3143
____________________________________

(A.Šlesers, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai steidzami nodrošināt Ministru kabineta komitejas 2007.gada 25.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 1.§) 3.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi un iesniegt rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu ar šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta tekstu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par
Alūksnes rajona Apes novada izveidošanu"

VSS-650
TA-1714 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Šlesers, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, gatavojot grozījumus vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projektā, grozīt 13.punktā paredzētā Atzeles novada nosaukumu un aizstāt to ar nosaukumu "Apes novads".
 
57.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada
23.maija rīkojumā Nr.360 "Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu""

TA-1713 ____________________________________

(H.Demakova, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
58.§
Noteikumu projekts "Par granta līgumu starp Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas
izveidoto Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteju un Latvijas
Republikas Finanšu ministriju par "Projektu sagatavošanas fonda" finansēšanu"

VSS-663
TA-1708 ____________________________________

(O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Finanšu ministrijas valsts sekretāri parakstīt granta līgumu.
 
59.§
Noteikumu projekts "Par granta līgumu starp Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministriju
un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par "Projektu sagatavošanas fonda" finansēšanu"

VSS-664
TA-1709 ____________________________________

(O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Finanšu ministrijas valsts sekretāri parakstīt granta līgumu.
 
60.§
Noteikumu projekts "Valsts sektora darba samaksas
komisijas nolikums"

VSS-568
TA-1732 ____________________________________

(S.Pušpure, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
61.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides padomes 2007.gada 28.jūnija
sanāksmē izskatāmo Tieslietu ministrijas kompetencē esošo jautājumu

TA-1733 ____________________________________

(G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Vides padomes 2007.gada 28.jūnija sanāksmē izskatāmo Tieslietu ministrijas kompetencē esošo jautājumu par Eiropas Parlamenta un Padomes priekšlikumu Regulai par tiesību aktiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām (Rome II).
2. Vides ministram R.Vējonim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides padomes 2007.gada 28.jūnija sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajā jautājumā.
 
62.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides padomes
2007.gada 28.jūnija sanāksmē izskatāmajos jautājumos

TA-1736 ____________________________________

(R.Vējonis, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt zināšanai Vides ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides padomes 2007.gada 28.jūnija sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par atkritumiem;
2.2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā, ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK;
2.3. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par metāliska dzīvsudraba eksporta aizliegšanu un drošu glabāšanu;
2.4. Komisijas ieteikums Padomei par Eiropas Kopienas dalību sarunās par starptautiskiem noteikumiem un procedūrām ar dzīvu modificētu organismu (DzMO) pārrobežu apriti saistītās atbildības un kaitējumu atlīdzināšanas jomā saskaņā ar Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību;
2.5. Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par rezultātiem, kas gūti, pārskatot Kopienas stratēģiju pasažieru automobiļu un vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju samazināšanai;
2.6. Par Padomes secinājumiem par pārskatu Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai;
2.7. Par Padomes secinājumiem konvencijas "Par Bioloģisko daudzveidību" 9.dalībvalstu sanāksmei (2008.gada 19.-30.maijs, Bonna, Vācija);
2.8. Jauns stimuls ES vides politikai - Kopienas vides aizsardzības rīcības programmas vidusposma pārskats; Ekonomikas instrumenti; Vide, inovācijas, nodarbinātība;
2.9. Priekšlikums Padomes Lēmumam par kartupeļu produkta (Solanum tuberosum L. EH92-527-1 līnija), kas ģenētiski modificēts, lai palielinātu amilopektīna saturu cietē, laišanu tirgū saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/18/EK;
2.10. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 98/70/EK attiecībā uz benzīna, dīzeļdegvielas un gāzeļļas specifikāciju un ievieš mehānismu autotransporta līdzekļos lietojamās degvielas radīto siltumnīcefekta gāzu kontrolei un samazināšanai, grozot Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz tās degvielas specifikācijām, kuru lieto iekšējo ūdensceļu kuģos, un atceļ Direktīvu 93/12/EEC.
3. Vides ministram R.Vējonim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides padomes 2007.gada 28.jūnija sanāksmē.

 
63.§
Noteikumu projekts "Elektroenerģijas
tirdzniecības un lietošanas noteikumi

VSS-1697
TA-1107 ____________________________________

(J.Strods, V.Andrejeva, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
64.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta
Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-1719 ____________________________________

(D.Staķe, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
65.§
Rīkojuma projekts "Par atteikšanos izdot Juriju Britviču
Baltkrievijas Republikai kriminālvajāšanai"

TA-1712 ____________________________________

(G.Bērziņš, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu ar atsauci uz attiecīgo starpvalstu līgumu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai, gatavojot grozījumus Kriminālprocesa likumā, izvērtēt nepieciešamību papildināt likumu ar normu, kas dod pamatu atteikties izdot personu kriminālvajāšanai arī uz starpvalstu līguma pamata.
 
66.§
Noteikumu projekts "Par granta līgumu starp Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas
izveidoto Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteju un Latvijas
Republikas Finanšu ministriju par "Nevalstisko organizāciju fonda" finansēšanu"

VSS-661
TA-1724 ____________________________________

(O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Finanšu ministrijas valsts sekretāri parakstīt granta līgumu.
 
67.§
Noteikumu projekts "Par granta līgumu starp Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministriju
un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par "Nevalstisko organizāciju fonda" finansēšanu"

VSS-662
TA-1725 ____________________________________

(O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Finanšu ministrijas valsts sekretāri parakstīt granta līgumu.
 
68.§
Rīkojuma projekts "Par robežsargu nomaiņu Eiropas Savienības
robežu palīdzības misijā Moldovas Republikā un Ukrainā"

TA-1727 ____________________________________

(I.Godmanis, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
69.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Autotransporta direkcija" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto
pakalpojumu cenrādi"

VSS-672
TA-1734 ____________________________________

(A.Šlesers, E.Ektermane, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Satiksmes ministrijai sešu mēnešu laikā pēc Publisko aģentūru tiesiskā regulējuma un finansēšanas modeļa pilnveidošanas koncepcijas apstiprināšanas Ministru kabinetā:
4.1. sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Autopārvadājumu likuma 5.1 panta pirmās daļas 6.punktā;
4.2. izvērtēt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegtos maksas pakalpojumus un, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām", paplašinot to valsts nodevu objektu loku, kuriem Ministru kabinets saskaņā ar deleģējumu ir tiesīgs noteikt valsts nodevas apmēru un kārtību, kādā tā iekasējama.
 
70.§
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējumu pašvaldību
sporta būvju būvniecībai, rekonstrukcijai un renovācijai"

VSS-582
TA-1575 ____________________________________

(A.Slakteris, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
71.§
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējumu pašvaldību sporta būvju būvniecībai"

VSS-655
TA-1576 ____________________________________

(A.Slakteris, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

72.§

Noteikumu projekts "Par Zviedrijas Bruņoto spēku, Īrijas Aizsardzības departamenta,
Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas,
Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Somijas Aizsardzības ministrijas saprašanās
memoranda par dalību miera uzturēšanas Daudznacionālā operatīvā grupējumā "Centrs" (MNTF(C)),
iepriekš Daudznacionālā brigādē "Centrs" (MNB(C)), Kosovas spēkos Trešo grozījumu"

TA-1705-DV ____________________________________

(A.Slakteris, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
73.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas
Jūras novērošanas sistēmas ieviešanu"

TA-1718-DV ____________________________________

(A.Slakteris, I.Godmanis, L.Jonase, E.Ektermane, O.Spurdziņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Aizsardzības ministriju precizēt rīkojuma projektu atbilstoši Valsts kancelejas Juridiskā departamenta priekšlikumiem, un Valsts kancelejai sagatavot projektu parakstīšanai.
 
74.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma maiņu"

VSS-391
TA-2387 ____________________________________

(A.Šlesers, I.Godmanis, L.Priedīte-Kanceviča, E.Ektermane, O.Spurdziņš)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
75.§

228-k ____________________________________

 

Konfidenciāli

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.15

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Finanšu ministrs
O.Spurdziņš

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību