Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 44

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 44

2007.gada 7.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

J.Maizītis

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta lieta

1.§

Par Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku sekmīgas
norises nodrošināšanu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā

TA-2121 ____________________________________

(G.Bērziņš, L.Medina, O.Spurdziņš, I.Godmanis, A.Šlesers, V.Veldre, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai rezervēt finanšu līdzekļus 5000 latu apmērā Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku norises nodrošināšanai starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā.
3. Tieslietu ministrijai iesniegt noteiktā kārtībā pieprasījumu Finanšu ministrijā par līdzekļu pieprasīšanu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku norises nodrošināšanai.
 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītie tiesību aktu projekti

2.§

Rīkojuma projekts "Par dotācijas piešķiršanu
biedrībai "LVAF LĀČPLĒSIS""

VSS-656
TA-1648 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"

VSS-401
TA-1593 (2006) ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Matīss, E.Ektermane, H.Danusevičs, I.Godmanis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto Ekonomikas ministrijas precizēto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija ir izvērtējusi likumprojekta atbilstību Latvijai saistošajiem investīciju aizsardzības starptautiskajiem līgumiem un neatzīst tiesvedības risku pamatotību.
4. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija saistībā ar likumprojekta pieņemšanu uzņemas visu atbildību par iespējamiem tiesvedības riskiem.
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

4.§

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-514
TA-1820 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 21.marta rīkojumā
Nr.158 "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO"
līdzekļu izlietojumu sporta veidu atbalstam""

VSS-855
TA-1921 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 10.janvāra rīkojumā
Nr.19 "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku
vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs 2007.gadā""

VSS-853
TA-1848 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētei un
ieguvei izsniegto licenču izmantotāja maiņu"

VSS-859
TA-1861 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par līdzekļu sadalījumu Ekonomikas ministrijas pamatbudžeta
programmā 25.00.00 "Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana""

TA-2076 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Matīss, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likums"

VSS-538
TA-1671 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
10.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksā
akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai ir pievienota
rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela"

VSS-136
TA-1509 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina revīzijas
iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu vadībā"

VSS-535
TA-1617 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2008.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 
12.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

VSS-785
TA-1895 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

VSS-784
TA-1903 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo būvju Kuldīgas rajona
Rudbāržu pagastā nodošanu pašvaldības īpašumā"

VSS-786
TA-1964 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Civilās trauksmes un apziņošanas
sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība"

VSS-377
TA-1300 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos
Nr.687 "Kārtība un apjoms, kādā iesniedzamas ziņas Sodu reģistram un
izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas""

VSS-375
TA-1505 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu
pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi darbības un tās rezultātu
novērtēšanas kārtība"

VSS-528
TA-1625 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par ēkas Jelgavas rajona Elejas pagastā, Dzelzceļnieku ielā 6,
nodošanu Jelgavas rajona Elejas pagasta pašvaldības īpašumā"

VSS-676
TA-1839 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 12.maija rīkojumā
Nr.229 "Par valsts īpašuma objektu saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-675
TA-1842 ____________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Daugavpils medicīnas koledžas nolikums"

VSS-314
TA-1378 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Sarkanā Krusta medicīnas koledžas nolikums"

VSS-331
TA-1379 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Liepājas medicīnas koledžas nolikums"

VSS-315
TA-1450 ____________________________________

(B.Rivža, V.Veldre, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grāmatvedības un finanšu koledžas nolikums"

VSS-432
TA-1453 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Alberta koledžas nolikums"

VSS-261
TA-1616 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma
nodošanu Kandavas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-77
TA-1813 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu
saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-76
TA-1909 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta
Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2063 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-527
TA-1821 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram triju mēnešu laikā pēc likuma "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" stāšanās spēkā iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumos Nr.78 "Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā", konkretizējot, kādos gadījumos sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs tiek izslēgts no sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumos
Nr.1025 "Noteikumi par īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās kompetenci""

VSS-708
TA-1761 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos
Nr.37 "Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta nolikums""

VSS-707
TA-1762 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
31.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumu
Nr.601 "Informācijas sabiedrības nacionālās padomes nolikums" atzīšanu
par spēku zaudējušiem"

VSS-475
TA-1080 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Informācijas sabiedrības
attīstības pamatnostādnēs 2006.-2013.gadam"

VSS-712
TA-1771 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumos
Nr.67 "Noteikumi par Ministru prezidenta biedra kompetenci""

VSS-709
TA-1768 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 4.marta noteikumu
Nr.104 "Tautsaimniecības vienotās stratēģijas un attīstības padomes nolikums"
atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-476
TA-1078 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 18.augusta rīkojumā
Nr.568 "Par pamatnostādnēm "Tautsaimniecības vienotā stratēģija"""

VSS-710
TA-1770 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības Rīgā, Slokas ielā 37a,
nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"

VSS-1748
TA-1926 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai nekustamo īpašumu - zemes vienību 4260 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 01000600040) - Rīgā, Slokas ielā 37a, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Tieslietu ministrijas personā.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jelgavā,
Palīdzības ielā 3, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1805
TA-1854 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu
Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2019 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Likumprojekts "Likums par Latvijas Republikas dalību
Kioto protokola elastīgajos mehānismos"

VSS-460
TA-1646 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
3. Finanšu ministrijai sagatavot un līdz 2008.gada 1.maijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju", izveidojot jaunu apzīmējošo kodu un koda nosaukumu ieņēmumiem, kas veidosies pēc noteiktā daudzuma vienību pārdošanas.
 
40.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas
Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokolu""

VSS-459
TA-1632 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos
Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to
sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

VSS-578
TA-1780 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Politikas plānošanas dokuments

42.§

Latvijas Tūrisma attīstības rīcības plāna 2007.gadam projekts

VSS-202
TA-1566 ____________________________________

(G.Bērziņš, M.Roze, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt rīcības plāna projekta 9.7.punktu atbilstoši zemkopības ministra priekšlikumam un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Informatīvie ziņojumi

43.§

Par valstij piederošajām akciju
sabiedrības "Rīgas siltums" akcijām

TA-1703 ____________________________________

(G.Bērziņš, K.Gerhards, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu - Ekonomikas ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabineta rīkojuma projektu, kas paredz nodot Ekonomikas ministrijas turējumā 230597 valstij piederošās akciju sabiedrības "Rīgas siltums" akcijas.
3. Ekonomikas ministrijai pirms rīkojuma projekta iesniegšanas atkārtoti izvērtēt iespējas (arī attiecīgu likuma grozījumu gadījumā) un nepieciešamību valstij piederošās akciju sabiedrības "Rīgas siltums" akcijas nodot valsts akciju sabiedrībai "Latvenergo" un iesniegt attiecīgu informāciju Ministru kabinetā.
 
44.§
Par īpašuma objektu atpazīšanu un to īpašnieku
identificēšanu darījuma aktā

VSS-580
TA-1930 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu "Par īpašuma objektu atpazīšanu un to īpašnieku identificēšanu darījuma aktā".
2. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi izstrādāt rīcības plānu attiecībā uz personas identifikatora piešķiršanu personām, kurām normatīvajos aktos nav paredzēts piešķirt individuālu personas kodu.
3. Tieslietu ministrijai un Iekšlietu ministrijai veikt sabiedrību informējošus pasākumus.
 

Ministru kabineta lieta

45.§

Par Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Tiesībsarga biroja
un Prokuratūras budžeta pieprasījumu 2008.-2010.gadam

TA-1936 ____________________________________

(O.Spurdziņš, I.Godmanis, R.Apsītis, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai iekļaut Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Tiesībsarga biroja un Prokuratūras budžeta pieprasījumu 2008.-2010.gadam prioritāšu sarakstā izskatīšanai valsts budžeta likumprojekta 2008.gadam apspriešanas procesā Ministru kabinetā.
 
46.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības
standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem"

VSS-636
TA-3385 (2006) ____________________________________

(B.Rivža, A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt un līdz 2008.gada aprīlim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā jaunu valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartus.
3. Pieņemt zināšanai, ka ārlietu ministrs nepiedalās lēmuma pieņemšanā.
 
47.§
Par tiesu nama Jūrmalā celtniecību

TA-2030 ____________________________________

(G.Bērziņš, O.Spurdziņš, E.Ektermane, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu un konceptuāli atbalstīt jaunas tiesu ēkas celtniecību Jūrmalā.
 
48.§
Par prioritārā kreditora statusa garantēšanu
valstij saistībā ar Maksātnespējas likuma ieviešanu

TA-1817 ____________________________________

(G.Bērziņš, O.Spurdziņš, I.Godmanis, M.Roze, I.Gudele, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai tieslietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu "Par prioritārā kreditora statusa garantēšanu valstij saistībā ar Maksātnespējas likuma ieviešanu".
2. Atbalstīt tieslietu ministra ierosināto kompromisa priekšlikumu likumprojekta teksta precizēšanai.
3. Tieslietu ministram noformēt izteikto priekšlikumu rakstiski, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai nosūtīt priekšlikumu Saeimas Juridiskajai komisijai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par XXIV Vispārējo latviešu
dziesmu un XIV Deju svētku 2008.gada budžetu"

TA-2094 ____________________________________

(H.Demakova, I.Godmanis, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Papildus iekļautie jautājumi

50.§

Latvijas nacionālā (sākotnējā) pozīcija par Vācijas Federatīvās Republikas un Francijas
Republikas iniciatīvu, lai pieņemtu Padomes ietvarlēmumu par nosacīti noteiktu sodu,
alternatīvo sodu un nosacīti atlikto sodu atzīšanu un uzraudzību

TA-2099 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo (sākotnējo) pozīciju par Vācijas Federatīvās Republikas un Francijas Republikas iniciatīvu, lai pieņemtu Padomes ietvarlēmumu par nosacīti noteiktu sodu, alternatīvo sodu un nosacīti atlikto sodu atzīšanu un uzraudzību.
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos
Nr.746 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""

VSS-1032
TA-2117 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju precizēt noteikumu projektu, kā arī projekta anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Aktualizētās Vides ministrijas darbības stratēģijas
2007.-2009.gadam projekts

VSS-759
TA-1984 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu
nodošanu privatizācijai (164.saraksts)"

VSS-809
TA-2040 ____________________________________

(G.Bērziņš, K.Lore, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegtā rīkojuma projekta 1.1.apakšpunktā minētā valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju attiecīgi precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izteikto iebildumu, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.2.apakšpunktā minētā valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai atlikt. Reģionālas attīstības un pašvaldību lietu ministrijai izvērtēt, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai ir nepieciešams nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4201 004 0801) Cēsīs, Piebalgas ielā 19, un, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt attiecīgo tiesību akta projektu ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveidotajai starpinstitūciju darba grupai.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai
valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks""

VSS-59
TA-2046 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Koncepcijas projekts "Par maksātnespējas
procesa administratoru atlīdzību"

VSS-726
TA-1929 ____________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2007.gadā"

TA-2125 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

Ministru kabineta lieta
(slēgtā daļa)

57.§

Par nozaru politiku virzību Vācijas prezidentūrā un
plānoto attīstību Portugāles prezidentūrā

TA-1999 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Šlesers, G.Bērziņš, I.Godmanis, N.Popēns, O.Spurdziņš, G.Japiņa, E.Ektermane, G.Veismane, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā noteiktās Latvijas prioritātes Portugāles prezidentūras laikā.
3. Ministrijām un īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem atbilstoši kompetencei ievērot informatīvajā ziņojumā noteiktās Latvijas prioritātes un nodrošināt turpmāko nepieciešamo rīcību Latvijas interešu pārstāvēšanai Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā.
4. Ārlietu ministrijai iesniegt informatīvo ziņojumu Saeimai.
5. Pieņemt zināšanai, ka Ministru prezidents saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 185.5 pantu pilnvaro ārlietu ministru sniegt ziņojumu Saeimai.
 
58.§

TA-1874 ____________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija

 

Sēdi slēdz plkst. 14:45

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS

NAV KLASIFICĒTS

Ierobežotas pieejamības informācija

 

Rīgā

Nr.44

2007.gada 7.augustā

58.§

 

Par informatīvo ziņojumu
"Par Pasaules Bankas un Starptautiskā valūtas fonda tehniskās palīdzības
2007.gada 11.–22.jūnija misijas rezultātiem"

TA-1874___________________________________________________

(O.Spurdziņš, I.Godmanis, I.Krūmane, G.Veismane, M.Roze, N.Broks, V.Veldre, B.Rivža, A.Pabriks, D.Staķe, A.Kalvītis)

 1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Pasaules Bankas un Starptautiskā valūtas fonda tehniskās palīdzības 2007.gada 11.–22.jūnija misijas rezultātiem".
2. Veselības ministram un izglītības un zinātnes ministrei divu mēnešu laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē detalizētu analīzi par misijas sniegto situācijas raksturojumu nozarē un par iespējām īstenot misijas ieteikumus.

 
Ministru prezidents 
A.Kalvītis

 
Valsts kancelejas direktore 
G.Veismane

Ierobežotas pieejamības informācija

NAV KLASIFICĒTS

 

 

 

 

Skatīt darba kārtību