Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 52

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 52

2007.gada 18.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītais tiesību akta projekts

1.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma
objekta nodošanu privatizācijai"

VSS-1730
TA-1580 ____________________________________

(D.Zepa, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs (otrais paraksts).
 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

2.§

Rīkojuma projekts "Par Valsts sektora darba samaksas komisiju"

VSS-1128
TA-2381 ____________________________________

(R.Osvalde, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" un valsts
aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" funkciju un resursu nodošanu Latvijas Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem valsts apdraudējuma gadījumā un šo funkciju un resursu apjomu"

VSS-291
TA-1627 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu
projektam "Ceļš pie Andreja Eglīša""

VSS-1106
TA-2199 ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 28.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69 10.§)
"Par priekšlikumiem par valsts akciju sabiedrības "Lauku attīstības fonds" un sabiedrības ar
ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" garantiju sniegšanas mehānisma variantiem"
izpildi

TA-2278 ____________________________________

(A.Matīss, A.Kalvītis)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2006.gada 28.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69 10.§) "Par priekšlikumiem par valsts akciju sabiedrības "Lauku attīstības fonds" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" garantiju sniegšanas mehānisma variantiem" izpildi un Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta sēdē (prot. Nr.45 16.§) nolemto, noteikt, ka Ministru kabineta 2006.gada 28.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69 10.§) 4.punktā dotā uzdevuma izpilde nav aktuāla un tajā minēto tiesību akta projektu izstrādāt nav nepieciešams.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījums Preču un
pakalpojumu drošuma likumā"

VSS-793
TA-2259 ____________________________________

(A.Matīss, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos
Nr.999 "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu
sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu""

VSS-958
TA-2305 ____________________________________

(I.Oša, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs (otrais paraksts).
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences
laukuma noteikšanu Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā"

VSS-792
TA-1859 ____________________________________

(U.Sarma, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs (otrais paraksts).
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos
Nr.810 "Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju""

VSS-943
TA-2135 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos
Nr.904 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu
pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksas sistēmu un
amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""

VSS-934
TA-2194 ____________________________________

(O.Kastēns, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas
kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska
samazināšanas pasākumu nodrošināšanai"

VSS-698
TA-1784 ____________________________________

(O.Kastēns, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.maija rīkojumā
Nr.253 "Par Nacionālās drošības starpinstitūciju komisijas izveidi""

VSS-1053
TA-2414 ____________________________________

(O.Kastēns, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumos
Nr.397 "Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas
atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās un par kārtību, kādā šajās profesijās
piemēro prasību par kvalifikācijas atbilstības pārbaudi vai adaptācijas periodu""

VSS-755
TA-2210 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumos
Nr.561 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta
apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību""

VSS-774
TA-1822 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu 2007.gadā un turpmākajos gados nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos
Nr.215 "Ārzemnieku ceļošanas dokumentu atzīšanas kārtība""

VSS-718
TA-1969 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

VSS-236
TA-1702 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

VSS-235
TA-1836 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 31.augusta noteikumos
Nr.748 "Noteikumi par atlīdzības izmaksu lieciniekam, tulkam un ekspertam
administratīvajā procesā tiesā""

VSS-1014
TA-2184 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos
Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību""

VSS-758
TA-2228 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Alūksnē,
Baložu bulvārī 3A, nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"

VSS-950
TA-2389 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Videi kaitīgu preču atkritumu, iepakojuma un vienreiz lietojamo
galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtība un kārtība,
kādā nosaka personu, kura drīkst veikt apsaimniekošanas sistēmu auditu"

VSS-19
TA-1974 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.septembra noteikumos
Nr.712 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas
daudzuma ražošanai un nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielai""

VSS-1212
TA-2433 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Dekoratīvo ābeļu atšķirīguma,
viendabīguma un stabilitātes pārbaudes metodika"

VSS-640
TA-2074 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos
Nr.476 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu valsts izcelsmes produktos""

VSS-1069
TA-2167 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par atļauju
izmantot dzīvnieku eksperimentos un apmācībās"

VSS-229
TA-2106 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu
valsts īpašumā un nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-867
TA-2282 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Politikas plānošanas dokuments

27.§

Pierīgas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas
plāna 2007.-2013.gadam projekts

VSS-1647
TA-1753 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Ministru kabineta lieta

28.§

Par tiesisko regulējumu dopinga vielu aprites ierobežošanas jomā
atbilstoši Starptautiskās konvencijas pret dopingu sportā 8.pantam

VSS-469
TA-2021 ____________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai četru nedēļu laikā sagatavot Ministru prezidenta rīkojuma projektu par darba grupas izveidošanu un iesniegt to Valsts kancelejā. Darba grupā iekļaut Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Zemkopības ministrijas, biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja", biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Olimpiskā vienība" pārstāvjus.
3. Darba grupai sešu mēnešu laikā sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem tiesību aktiem vai grozījumiem tajos dopinga vielu aprites ierobežošanas jomā.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"

TA-2088 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai paredzēt, ka likuma spēkā stāšanās termiņš ir 2008.gada 1.janvāris, un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Likuma īstenošanu 2008.gadā nodrošināt Tieslietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu likuma īstenošanai 2009.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 

Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi

30.§

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas
Advokatūras likumā"

TA-2108 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Likuma īstenošanu 2008.gadā nodrošināt Tieslietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, priekšlikumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2009.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās
juridiskās palīdzības likumā"

TA-2109 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Likuma īstenošanu 2008.gadā nodrošināt Tieslietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, priekšlikumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2009.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

TA-2110 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Likuma īstenošanu 2008.gadā nodrošināt Tieslietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, priekšlikumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2009.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

TA-2364 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai paredzēt, ka likuma spēkā stāšanās termiņš ir 2008.gada 1.janvāris, un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""

VSS-879
TA-2035 ____________________________________

(D.Staķe, E.Egle, J.Muižniece, A.Kalvītis)

Labklājības ministrijai atkārtoti izvērtēt likumprojektā iekļautās normas, saskaņot projektu ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju un līdz 2007.gada 21.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 25.septembra sēdē.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par koncepciju "Par pretendentu loka paplašināšanu likumā
"Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" paredzētās atlīdzības saņemšanai""

VSS-647
TA-1720 ____________________________________

(R.Vējonis, D.Vilkaste, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par
saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos""

TA-2024 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai paredzēt, ka likuma spēkā stāšanās termiņš ir 2008.gada 1.janvāris, un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Tieslietu ministrijas priekšlikumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu likuma īstenošanai 2009.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tiesu varu""

TA-2407 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai paredzēt, ka likuma spēkā stāšanās termiņš ir 2008.gada 1.janvāris, un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-392
TA-1372 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Tieslietu ministrijai sešu mēnešu laikā sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus koncepcijā "Par izmaiņām nosacītās notiesāšanas piemērošanā" (pieņemta ar Ministru kabineta 2006.gada 14.jūlija rīkojumu Nr.527).
4. Likuma īstenošanu 2008. un 2009.gadā nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Tieslietu ministrijas priekšlikumus par papildu līdzekļu piešķiršanu Valsts probācijas dienesta funkciju nodrošināšanai 2010.gadā izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā"

VSS-1184
TA-2495 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs.
 
40.§
Likumprojekts "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā"

VSS-1185
TA-2489 ____________________________________

(A.Štokenbergs, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs.
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""

VSS-965
TA-2478 ____________________________________

(D.Staķe, O.Spurdziņš, J.Muižniece, A.Kalvītis)

Labklājības ministrijai atkārtoti izvērtēt likumprojektā iekļautās normas, saskaņot projektu ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju un līdz 2007.gada 21.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 25.septembra sēdē.
 
42.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

VSS-1153
TA-2366 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Orehova, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par nekustamā īpašuma nodokli""

VSS-1099
TA-2371 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Orehova, A.Kalvītis)

Finanšu ministrijai atkārtoti izvērtēt likumprojektā iekļautās normas, saskaņot projektu ar Tieslietu ministriju un līdz 2007.gada 21.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 25.septembra sēdē.
 
44.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par individuālo (ģimenes)
uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu""

VSS-1154
TA-2369 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Orehova, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

VSS-1175
TA-2346 ____________________________________

(O.Spurdziņš, M.Jurušs, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Finanšu ministrijai pēc eiro maiņas kursa 2007.gada oktobra pirmajā darbdienā, kas ir publicēts Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī, salīdzināt likumā "Par akcīzes nodokli" un iesniegtajā likumprojektā noteiktās akcīzes nodokļa likmes (latos) ar Eiropas Savienības direktīvās noteiktajām akcīzes nodokļa minimālajām likmēm (eiro) un, ja nepieciešams, iesniegt Saeimā priekšlikumus likumprojekta 2.lasījumam.
 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi Likumā
par budžetu un finanšu vadību"

VSS-1100
TA-2510 ____________________________________

(O.Spurdziņš, Z.Eglīte, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
47.§
Par papildu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai,
atbalstam invalīdiem un iedzīvotāju ienākuma nodokli strādājošiem pensionāriem

TA-2491
SAN-2631____________________________________

(O.Spurdziņš, J.Šints, A.Kalvītis)

1. Labklājības ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā Ministru kabineta rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdz 172000 latiem Sociālās apdrošināšanas informatīvās sistēmas (SAIS) izstrādes turpināšanai 2007.gadā.
2. Labklājības ministrijai atbilstoši noteiktajai kārtībai izvērtēt un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēra palielināšanai. Jautājumu par papildus nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu, lai palielinātu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta personām, kuras audzina bērnu invalīdu, 2009.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vidēja termiņa budžeta prioritātēm likuma par valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju un Ekonomikas ministriju sagatavot un līdz 2007.gada 1.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā fiskāli izvērtētus priekšlikumus par neapliekamā minimuma piemērošanas kārtības izmaiņām to personu ienākumiem, kas saņem pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" vai izdienas pensiju, vai speciālo valsts pensiju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
4. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
 
48.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā
"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""

TA-2512 ____________________________________

(A.Matīss, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai paredzēt, ka likuma spēkā stāšanās termiņš ir 2008.gada 1.janvāris, un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
49.§
Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"

VSS-1270
TA-2516 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides ministrijai precizēt likumprojektu, ņemot vērā vides ministra izteikto priekšlikumu, un līdz 2007.gada 24.septembrim iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
50.§
Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības
un ugunsdzēsības likumā"

VSS-865
TA-2304 ____________________________________

(O.Kastēns, I.Gailīte, A.Straume, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu likuma īstenošanai 2009.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
4. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Valsts kancelejā tiesību akta projektu par Ministru kabineta 2004.gada 26.maija rīkojuma Nr.343 un par Ministru kabineta 2005.gada 5.janvāra rīkojuma Nr.10 atzīšanu par spēku zaudējušu.
 
51.§
Likumprojekts "Grozījums Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likumā"

TA-2287 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai paredzēt, ka likuma spēkā stāšanās termiņš ir 2008.gada 1.janvāris, un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Noteikt, ka budžeta likumprojektu paketē iesniedzami arī Tieslietu ministrijas sagatavotie un Ministru kabineta 2007.gada 4.septembra sēdē atbalstītie likumprojekti "Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā" un "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""
(prot. Nr.49 21. un 22.§).
 

Papildus iekļautie jautājumi

52.§

Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas
"Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
līdzekļu pārdali 2007.gadā"

TA-2481 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Komisijas 2007.gada
1.augusta formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2007/0932"

TA-2490 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2007/0932.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijai.
5. Valsts kancelejai nosūtīt nostāju zināšanai Saeimas Eiropas lietu komisijai.
 
54.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par prasības celšanu Eiropas
Kopienu Pirmās instances tiesā pret Eiropas Kopienu Komisiju par
2007.gada 13.jūlija Lēmuma Nr.K(2007)3409 atcelšanu"

TA-2485 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, ceļot prasību Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā pret Eiropas Kopienu Komisiju, lai atceltu 2007.gada 13.jūlija Lēmumu Nr.K(2007)3409 attiecībā uz grozījumiem valsts siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu sadales plānā, ko Latvija paziņojusi saskaņā ar 3.panta 3.punktu Komisijas 2006.gada 29.novembra Lēmumā Nr.K/2006/5612 (galīgā redakcija) par valsts siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu sadales plānu, ko Latvija paziņojusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Kopienu Tiesā E.Balodi-Buraku un Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Eiropas Kopienu Tiesas departamenta direktora vietnieci K.Bārdiņu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas lietā, kurā Latvijas Republika sniedz prasības pieteikumu, lūdzot Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesu atcelt 2007.gada 13.jūlija Lēmumu Nr.K(2007)3409 attiecībā uz grozījumiem valsts siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu sadales plānā, ko Latvija paziņojusi saskaņā ar 3.panta 3.punktu Komisijas 2006.gada 29.novembra Lēmumā Nr.K/2006/5612 (galīgā redakcija) par valsts siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu sadales plānu, ko Latvija paziņojusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK.
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos
Nr.78 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kārtību""

TA-2504 ____________________________________

(A.Baštiks, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Par Eiropas Savienības attīstības ministru 2007.gada 21.-22.septembra
neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2497 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Savienības attīstības ministru neformālo sanāksmi 2007.gada 21.-22.septembrī".
2. Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniecei M.Manikai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības attīstības ministru neformālajā sanāksmē 2007.gada 21.-22.septembrī.
 
57.§
Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Komisijas paziņojumu
"Ceļā uz vienotiem elastdrošības principiem: vairāk un labākas
darbavietas caur elastību un drošību"

TA-2503 ____________________________________

(D.Staķe, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Komisijas paziņojumu "Ceļā uz vienotiem elastdrošības principiem: vairāk un labākas darbavietas caur elastību un drošību".
 
58.§
Latvijas nacionālā pozīcijā Nr.2 "Par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko Regulu (EK)
Nr.2201/2003 groza attiecībā uz jurisdikciju, kā arī ievieš noteikumus attiecībā uz tiesību
aktiem, ko piemēro laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai (Rome III)"

TA-2505 ____________________________________

(R.Vējonis, D.Palčevska, A.Pabriks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko Regulu (EK) Nr.2201/2003 groza attiecībā uz jurisdikciju, kā arī ievieš noteikumus attiecībā uz tiesību aktiem, ko piemēro laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai (Rome III)".
 
59.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Komisijas
formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/0933"

TA-2515 ____________________________________

(A.Matīss, A.Kalvītis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto nostājas projektu par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2007/0933.
2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.
3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.
4. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijai.
5. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlijā atbalstītos likumprojektus "Komercprakses likums", "Grozījumi Reklāmas likumā", "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" un "Grozījumi Krimināllikumā" paredzēts pieņemt Saeimā līdz 2007.gada 12.decembrim un Ekonomikas ministrija par pieņemtajiem likumiem nekavējoties informēs Eiropas Komisiju.
6. Valsts kancelejai nosūtīt nostāju zināšanai Saeimas Eiropas lietu komisijai.
 
60.§
Noteikumu projekts "Papildinformācijas apmaiņas, ziņojumu iekļaušanas,
labošanas un dzēšanas Šengenas informācijas sistēmā kārtība un
papildinformācijas pieejamības nodrošināšanas Birojam kārtība"

VSS-1162
TA-2483 ____________________________________

(O.Kastēns, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
61.§
Rīkojuma projekts "Par Pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda padomi"

VSS-660
TA-1687 ____________________________________

(O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
62.§
Par Latvijas nacionālās pozīcijas projektu par Kohēzijas politikas
nākotni un Ceturto ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju

TA-2526 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas projektu par Kohēzijas politikas nākotni un Ceturto ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju.
 
63.§
Informatīvais ziņojums par vidēja termiņa pasākumiem efektīvas
Eiropas Savienības struktūrfondu apguves nodrošināšanai 2008.gadā

TA-2523 ____________________________________

(N.Broks, A.Kalvītis)

Lai nodrošinātu savlaicīgu un efektīvu Eiropas Savienības struktūrfondu (struktūrfondi) apguvi 2008.gadā un Latvija noteiktajos termiņos pilnībā spētu deklarēt atmaksai Eiropas Komisijā 2004.-2006.gada plānošanas perioda ietvaros tai pieejamos struktūrfondu līdzekļus (izpildītu n+2 nosacījumu attiecībā uz 2006.gada struktūrfondu piešķīrumu), veikt šādus pasākumus:
1. Lai nodrošinātu plānveidīgu struktūrfondu pieprasījumu iesniegšanu un apstiprināšanu, kas ļauj veikt maksājumus finansējuma saņēmējam un sagatavot izdevumu deklarācijas iesniegšanai Eiropas Komisijā, un pastiprinātu politiskā līmeņa uzraudzību un kontroli pār struktūrfondu finansējuma apguvi:
1.1. ekonomikas ministram, satiksmes ministram, vides ministram, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram, labklājības ministrei, izglītības un zinātnes ministrei, veselības ministram, īpašu uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās, zemkopības ministram sagatavot un līdz 2007.gada 1.novembrim iesniegt īpašu uzdevumu ministram Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās plānu par struktūrfondu pieprasījumu sagatavošanu un iesniegšanu grantu shēmu apsaimniekotājiem un otrā līmeņa starpniekinstitūcijās to pārziņā esošajās aktivitātēs. Plānā struktūrfonda aktivitātes līmenī norādīt struktūrfondu pieprasījumu finansējumu, kas 2008.gadā līdz kārtējā mēneša piecpadsmitajam datumam, 2008.gada septembri ieskaitot, tiks iesniegts otrā līmeņa starpniekinstitūcijā un aktivitātes līmenī pilnībā nodrošinās n+2 principa izpildi 2006.gada struktūrfondu piešķīrumam;
1.2. ekonomikas ministram, satiksmes ministram, vides ministram, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram, labklājības ministrei, izglītības un zinātnes ministrei, veselības ministram, īpašu uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās, zemkopības ministram, pamatojoties uz 2.līmeņa starpniekinstitūcijas vai grantu shēmas apsaimniekotāja sniegto informāciju, sagatavot un reizi mēnesī līdz nākamā mēneša ceturtajam datumam iesniegt īpašu uzdevumu ministram Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās informāciju aktivitātes līmenī par to pārziņā esošajās aktivitātēs iesniegtajiem struktūrfondu pieprasījumiem, atmaksātajiem struktūrfonda pieprasījumiem un Eiropas Komisijā deklarētajiem struktūrfonda pieprasījumiem, skaidrojot plāna neizpildes iemeslus, ja tādi radušies, un rīcību trūkumu novēršanai;
1.3. īpašu uzdevumu ministram Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās apkopot nozaru ministru iesniegtās prognozes par struktūrfondu pieprasījumu sagatavošanu un iesniegšanu grantu shēmu apsaimniekotājiem un otrā līmeņa starpniekinstitūcijās un pastāvīgi uzraudzīt to izpildi;
1.4. īpašu uzdevumu ministram Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās reizi mēnesī no 2008.gada februāra līdz 2008.gada decembrim sagatavot un līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Ministru kabineta sēdes protokollēmumā par informatīvo ziņojumu par pasākumiem efektīvas struktūrfondu apguves nodrošināšanai 2008.gadā struktūrfondu finansējuma apguvei noteikto uzdevumu sasniegšanu un struktūrfondu finansējuma apguves progresu n+2 principa nodrošināšanai par struktūrfondu 2006.gada piešķīrumu;
1.5. īpašu uzdevumu ministram Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās ierosināt finansējuma pārdali starp programmas papildinājuma pasākumiem vai aktivitātēm, ja aktivitātes ietvaros tiek konstatēts kritisks kavējums n+2 principa nodrošināšanai.
2. Lai nodrošinātu efektīvu un ātru struktūrfondu pieprasījumu izskatīšanu, apstiprināšanu un apmaksu, veicinātu savlaicīgu izdevumu deklarācijas iesniegšanu Eiropas Komisijā, nodrošinot struktūrfondu apguvi noteiktajos termiņos:
2.1. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, Valsts reģionālās attīstības aģentūrai, Sabiedrības integrācijas fondam, Sociālo pakalpojumu pārvaldei 40 darbdienu laikā pārbaudīt granta finansējuma saņēmēja veiktos maksājumus, sagatavot un iesniegt struktūrfondu pieprasījumu otrā līmeņa starpniekinstitūcijā, sagatavot maksājuma uzdevumu par izdevumu atmaksu struktūrfondu finansējuma saņēmējiem un iesniegt to Valsts kasē, ja nav nepieciešami būtiski precizējumi granta finansējuma pieprasījumā vai nav pieprasīta būtiska papildu informācija;
2.2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, Nodarbinātības valsts aģentūrai, Valsts izglītības attīstības aģentūrai, Lauku atbalsta dienestam 40 darbdienu laikā pēc struktūrfonda pieprasījuma saņemšanas izskatīt un sagatavot maksājuma uzdevumu par izdevumu atmaksu struktūrfondu finansējuma saņēmējiem vai par aizņēmuma atmaksu, vai par pārskaitījumu valsts budžeta ieņēmumos un iesniegt Valsts kasē, ja nav nepieciešami būtiski precizējumi struktūrfonda pieprasījumā vai nav pieprasīta būtiska papildu informācija;
2.3. Valsts kasei 10 darbdienu laikā pēc maksājuma uzdevuma saņemšanas, ja nav nepieciešami precizējumi vai labojumi maksājumu dokumentos, veikt maksājumu par izdevumu atmaksu struktūrfondu finansējuma saņēmējiem vai par aizņēmuma atmaksu, vai par pārskaitījumu valsts budžeta ieņēmumos;
2.4. vadošajai iestādei pēc izdevumu deklarācijas saņemšanas no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas piecu darbdienu laikā to pārbaudīt un iesniegt Valsts kasē;
2.5. Valsts kasei pēc izdevumu deklarācijas saņemšanas veikt tās pārbaudi 17 darbdienu laikā, ja nav nepieciešami precizējumi izdevumu deklarācijā vai nav pieprasīta papildu informācija, un iesniegt atmaksas pieprasījumu Eiropas Komisijā.
3. Lai nodrošinātu savlaicīgu struktūrfondu pieprasījumu un granta finansējuma pieprasījumu apstiprināšanu, kas ļauj veikt maksājumus finansējuma saņēmējiem, un sagatavotu izdevumu deklarācijas iesniegšanai Eiropas Komisijā, ņemot vērā būtiskuma principu, ekonomikas ministram, satiksmes ministram, vides ministram, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram, labklājības ministrei, izglītības un zinātnes ministrei, veselības ministram, īpašu uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās, zemkopības ministram izstrādāt kārtību, kādā apstiprina struktūrfondu pieprasījuma vai granta finansējuma pieprasījuma daļu, par kuru ir gūta pārliecība par izdevumu attiecināmību, apstiprina struktūrfondu pieprasījuma daļu vai granta finansējuma pieprasījuma daļu, par kuru ir gūta pārliecība par izdevumu attiecināmību, un informēt par to finansējuma saņēmējus.
4. Lai sniegtu konsultatīvu atbalstu finansējuma saņēmējiem struktūrfonda pieprasījumu un granta finansējuma pieprasījumu sagatavošanā, kuri pašlaik īsteno struktūrfondu finansētus projektus, veicinātu kvalitatīvu struktūrfondu pieprasījumu iesniegšanu grantu shēmu apsaimniekotājiem un otrā līmeņa starpniekinstitūcijās:
4.1. ekonomikas ministram, satiksmes ministram, vides ministram, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram, labklājības ministrei, izglītības un zinātnes ministrei, veselības ministram, zemkopības ministram, īpašu uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās līdz 2007.gada 15.oktobrim iesniegt īpašu uzdevumu ministram Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās izskatīšanai un saskaņošanai informāciju par plānotajiem konsultatīvajiem un informatīvajiem pasākumiem to kompetencē esošo aktivitāšu finansējuma saņēmējiem, kuri pašlaik īsteno struktūrfondu finansētus projektus, norādot paredzamo pasākumu skaitu, to norises veidu un laiku, un nepieciešamo finansējumu no struktūrfondu tehniskās palīdzības līdzekļiem pasākumiem laikposmā no 2008.gada janvāra līdz aprīlim, pārējā laikā šos pasākumus īstenojot no esošajiem budžeta resursiem;
4.2. ekonomikas ministram, satiksmes ministram, vides ministram, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram, labklājības ministrei, izglītības un zinātnes ministrei, veselības ministram, zemkopības ministram, īpašu uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās nodrošināt informatīvu un konsultatīvu pasākumu organizēšanu to kompetencē esošo aktivitāšu finansējuma saņēmējiem, kuri pašlaik īsteno struktūrfondu finansētus projektus.
5. Lai struktūrfondu apguvē novērstu kavējumus, kas radušies, izskatot iesniegumus par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, iepirkuma uzraudzības birojam:
5.1. prioritārā kārtībā 10 darbdienu laikā pēc pieprasīto dokumentu saņemšanas no pasūtītāja izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par struktūrfondu projektiem, kas var ietekmēt n+2 principa nodrošināšanu;
5.2. veicināt metodiskās palīdzības un konsultāciju sniegšanu, kā arī mācību rīkošanu struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām un attiecīgajām personām.
6. Lai veicinātu struktūrfondu finansējuma saņēmēju izpratni par publisko iepirkumu un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošajām tiesību normām un darba tiesībām, kas mazinātu neatbilstoši veiktu izdevumu risku un uzlabotu struktūrfonda finansējuma saņēmēju pārskatu sniegšanas kvalitāti par projektu īstenošanu:
6.1. ekonomikas ministram, satiksmes ministram, vides ministram, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram, labklājības ministrei, izglītības un zinātnes ministrei, zemkopības ministram, veselības ministram, īpašu uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās līdz 2007.gada 15.oktobrim iesniegt īpašu uzdevumu ministram Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās izskatīšanai un saskaņošanai informāciju par plānotajiem mācību pasākumiem to kompetencē esošo aktivitāšu finansējuma saņēmējiem, kuri pašlaik īsteno struktūrfondu finansētus projektus. Informācijā norādīt mācību tēmu, mērķauditorijas apjomu, paredzamo mācību norises laiku un vietu, un mācībām laikposmā no 2008.gada janvāra līdz aprīlim nepieciešamo finansējumu no struktūrfondu tehniskās palīdzības līdzekļiem;
6.2. ekonomikas ministram, satiksmes ministram, vides ministram, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram, labklājības ministrei, izglītības un zinātnes ministrei, zemkopības ministram, veselības ministram, īpašu uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās laikposmā no 2008.gada janvāra līdz 2008.gada aprīļa beigām, izmantojot struktūrfondu tehniskās palīdzības finansējumu mācībām, pārējā laikā no esošajiem budžeta resursiem, nodrošināt apmācību organizēšanu par publisko iepirkumu un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošām tiesību normām un darba tiesību tiesisko regulējumu to kompetencē esošo aktivitāšu finansējuma saņēmējiem, kuri pašlaik īsteno struktūrfondu finansētus projektus.
7. Lai nodrošinātu cilvēkresursu pietiekamību struktūrfondu vadībā, finanšu ministram, ekonomikas ministram, satiksmes ministram, vides ministram, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram, labklājības ministrei, izglītības un zinātnes ministrei, veselības ministram, zemkopības ministram, īpašu uzdevumu ministrei elektroniskās pārvaldes lietās, īpašu uzdevumu ministram Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās un to pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu vadītājiem, kā arī publiskā sektora struktūrfondu finansējuma saņēmēju iestāžu vadītājiem organizēt atvaļinājumu grafiku tā, lai darbinieku atvaļinājumi neietekmētu n+2 principa nodrošināšanu par 2006.gada struktūrfonda piešķīrumu no 2008.gada 1.jūlija līdz 31.oktobrim.
 
64.§
Likumprojekts "Grozījums likumā
"Par valsts kompensāciju cietušajiem""

TA-2111 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Jautājumu par papildus nepieciešamā finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem valsts kompensācijas izmaksāšanai saskaņā ar likumu "Par valsts kompensāciju cietušajiem" 2008.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā atbilstoši Juridiskās palīdzības administrācijā saņemtajiem valsts kompensācijas pieprasījumiem.
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa)

65.§

Par Latvijai būtiskiem problēmjautājumiem
Portugāles prezidentūras laikā

SAN-2925 ____________________________________

(A.Pabriks, K.Gerhards, J.Maršāns, R.Vējonis, O.Spurdziņš, V.Veldre, A.Štokenbergs, O.Kastēns, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. definēt Latvijas pozīciju attiecībā uz atjaunojamiem energoresursiem, Eiropas Komisijā skaidrot Latvijas nacionālās intereses atjaunojamo energoresursu jomā;
2.2. Eiropas Komisijā, Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas Parlamentā skaidrot Latvijas nacionālās intereses jautājumā par enerģijas ražotāju un piegādes tīklu īpašumtiesību nodalīšanu.
3. Vides ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju skaidrot Latvijas viedokli par emisiju tirdzniecības sistēmas pārskatīšanu Eiropas Komisijā un Eiropas Savienības dalībvalstīs.
4. Satiksmes ministrijai:
4.1. sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Tieslietu ministriju un Ārlietu ministriju vienoties par izsvērtu un argumentētu Latvijas nacionālo pozīciju par direktīvas projektu par lidostu nodevām;
4.2. sagatavot jaunu priekšlikumu attiecībā uz nediskriminējošu metodiku jautājumā par aviācijas iekļaušanu emisiju tirdzniecības sistēmā;
4.3. skaidrot Latvijas nacionālās intereses Eiropas Komisijā, Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas Parlamentā.
5. Finanšu ministrijai ekspertu un politisku konsultāciju ietvaros Eiropas Komisijā un līdzīgi domājošās Eiropas Savienības dalībvalstīs skaidrot Latvijas nacionālās intereses šādos jautājumos:
5.1. direktīvas projekts par nodokļiem, ar kuriem apliek vieglos automobiļus;
5.2. direktīvas projekts par īpaša nodokļa režīma koriģēšanu gāzeļļai, ko izmanto par degvielu komerciāliem mērķiem, un nodokļu sistēmas saskaņošanu bezsvina benzīnam un gāzeļļai, ko izmanto par degvielu;
5.3. iniciatīva par kopēju konsolidētu uzņēmuma ienākuma bāzi.
6. Iekšlietu ministrijai vistuvākajā laikā sagatavot argumentētu Latvijas viedokli par šādiem jautājumiem:
6.1. Eiropas kritiskā infrastruktūra;
6.2. Eiropas Savienības patvēruma sistēma.
7. Veselības ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Iekšlietu ministriju un Vides ministriju izstrādāt Latvijas nacionālo pozīciju par sagatavotību bioterorismam.
8. Ministrijām par paveikto Latvijas nacionālo interešu aizstāvībā ziņot nākamajā Ministru kabineta sēdē par Eiropas Savienības jautājumiem š.g. 30.oktobrī.
9. Ārlietu ministrijai sagatavot priekšlikumus par Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā reorganizāciju.
 
66.§
Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar
Amerikas Savienoto Valstu Vācijas Maršala fondu
(The German Marshall Fund of the United States)"

TA-2311-DV  ____________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

Ņemot vērā aizsardzības ministra pienākumu izpildītājas kultūras ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
67.§
Par Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 43.§)
"Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 2006.gadā rīkoto krīzes vadības mācību
NATO CMX 06 secinājumu ieviešanas gaitu" izpildi

TA-2221-DV ____________________________________


Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 14:30

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību