Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 63

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.63

2009.gada 29.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

J.Maizītis

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma – tilta pār Gauju – uz autoceļa Gaujas tilts–Kadaga nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā"

TA-2916 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.908 "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2009. gadam""

TA-3239 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.538 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu finanšu kontroli un auditu""

TA-3406 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par koncesijas procedūras paziņojumu saturu, to iesniegšanas kārtību un paziņojumu veidlapu paraugiem"

TA-3325 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 2.augusta rīkojumā Nr.584 "Par Valsts finanšu informācijas sistēmas attīstības koncepciju""

TA-2913 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Par Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.22 9.§) "Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3092 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iekšlietu ministres sniegto informāciju, noteikt, ka Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.22 9.§) "Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"" 3.punktā dotais uzdevums ir zaudējis aktualitāti.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 12.februāra noteikumos Nr.98 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Cilvēkresursu attīstība un izglītība" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""

TA-3144 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.956 "Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu""

TA-2862 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai līdz 2009.gada 30.novembrim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti", paredzot pārejas periodu, kurā līdz šim finanšu uzskaitē neuzskaitītais muzeja īpašumā vai valdījumā esošais Nacionālais muzeju krājums jāņem finanšu uzskaitē.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 21.jūnija noteikumos Nr.551 "Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi""

TA-3186 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem"

TA-3025 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.256 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība""

TA-3202 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība""

TA-3147 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu (TA-3147 un TA-2993).
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumos Nr.189 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām""

TA-3079 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"

TA-2092 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība"

TA-3088 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumos Nr.828 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zveja iekšējos ūdeņos""

TA-2874 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Sertifikāta izsniegšanas kārtība šķirnes materiālam, kuru paredzēts pārdot Latvijā vai eksportēt uz ārvalstīm"

TA-2977 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atbilstības kritērijiem komersantu uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju, kā arī šo komersantu reģistrēšanas kārtību"

TA-2891 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām"

TA-2937 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Dzīvnieku barības marķēšanas kārtība"

TA-2924 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumos Nr.554 "Noteikumi par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību""

TA-2917 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām"

TA-2988 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-3084 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.991 "Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-3083 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-2920 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2009.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim"

TA-3447 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumos Nr.16 "Muitas noliktavu darbības noteikumi""

TA-3449 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti""

TA-3450 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""

TA-3451 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

30.§
Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu N.Garbaram"

TA-3386 ____________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par M.Baltiņu"

TA-3366 ____________________________________

(M.Segliņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu""

TA-3043 ____________________________________

(S.Mertena, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-3041 ____________________________________

(S.Mertena, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

34.§
Noteikumu projekts "Veselības ekonomikas centra nolikums"

TA-3350 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošana nodrošināma likumā par valsts budžetu kārtējam gadam Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros un Veselības ekonomikas institūtam apstiprināto ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu ietvaros.
3. Veselības ministrijai sagatavot un līdz 2009.gada 1.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos saistībā ar Veselības ekonomikas centra izveidošanu.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 7.decembra noteikumos Nr.1006 "Zāļu valsts aģentūras nolikums""

TA-3349 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošana nodrošināma no Zāļu valsts aģentūras ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.
3. Veselības ministrijai izstrādāt un līdz 2009.gada 1.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija rīkojumā Nr.509 "Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju"", precizējot ministrijas padotības iestāžu funkcijas.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.894 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības un valsts atbalstu informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem""

TA-3115 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība""

TA-3347 ____________________________________

(R.Vējonis, J.Bundulis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 16.punktā minētās institūcijas nosaukumu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

38.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Neatliekamā medicīniskā palīdzība" likvidāciju"

TA-2715 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

39.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.509 "Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju""

TA-3452 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
Informatīvie ziņojumi

40.§
Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darba pārskats par 2008.gadu

TA-3183 ____________________________________

(M.Riekstiņš, I.Reine, V.Dombrovskis)

Apstiprināt Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darba pārskatu par 2008.gadu.
 
41.§
Informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas ģenerālkonsulāta Bonnā slēgšanu

TA-3261 ____________________________________

(M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu slēgt Latvijas Republikas ģenerālkonsulātu Bonnā.
 
42.§
Informatīvais ziņojums par makroekonomisko situāciju valstī

TA-3422 ____________________________________

(O.Barānovs, R.Vējonis, A.Kampars, J.Dūklavs, T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
43.§
Informatīvais ziņojums par eksporta kredītu garantiju ieviešanas gaitu

TA-3372 ____________________________________

(E.Beļskis, A.Kampars, R.Vējonis, I.Golsts, M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
44.§
Informatīvais ziņojums par Valsts kontroles revīzijas laikā atklātajiem pārkāpumiem Dienvidu tilta būvdarbu izmaksās, pasākumiem līdzīgu pārkāpumu novēršanā un priekšlikumiem tālākajai rīcībai

TA-3185 ____________________________________

(E.Zalāns, K.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sekot tiesvedības gaitai un mēneša laikā pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus turpmākai rīcībai.
 
Papildus iekļautie jautājumi

45.§
Protokollēmuma projekts "Par veicamajiem pasākumiem nodokļu politikas pārskatīšanai ekonomikas stimulēšanai"

TA-3457 ____________________________________

(E.Beļskis, J.Stinka, R.Vējonis, U.Augulis, D.Tauriņš, A.Kampars, D.Pavļuts, E.Repše, A.Matīss, V.Dombrovskis )

1. Finanšu ministrijai sagatavot likumprojektu par grozījumiem likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, lai ieviestu uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumu par lielajām investīcijām, kas veiktas Ministru kabineta apstiprinātajās prioritārajās nozarēs, un Ekonomikas ministrijai izstrādāto likumprojektu noteiktā kārtībā saskaņot ar Eiropas Komisiju attiecībā uz likumprojekta atbilstību valsts atbalsta prasībām. Finanšu ministrijai trīs mēnešu laikā pēc izstrādātā likumprojekta saskaņošanas ar Eiropas Komisiju iesniegt to Ministru kabinetā.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju līdz 2009.gada 1.novembrim vispusīgi izvērtēt likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 13.pantā paredzēto pamatlīdzekļu nolietojuma norakstīšanas kārtību tehnoloģiskām iekārtām salīdzinājumā ar Ekonomikas ministrijas piedāvāto pamatlīdzekļu iegādes izmaksu tūlītējas norakstīšanas izdevumos kārtību, vērtējumā īpašu uzmanību pievēršot gadījumiem, kad pamatlīdzekli atsavina neilgi pēc iegādes izmaksu iekļaušanas izdevumos.
3. Finanšu ministrijai sagatavot grozījumus likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, kas paredzētu pārskatīt uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu kārtību, un iesniegt tos Ministru kabinetā valsts 2010.gada budžeta likumprojektu paketē.
4. Finanšu ministrijai sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, kas noteiktu skaidru pievienotās vērtības nodokļa pārmaksu atmaksu sistēmu, izslēdzot nepamatotus ierobežojumus, un iesniegt tos Ministru kabinetā valsts 2010.gada budžeta likumprojektu paketē.
5. Finanšu ministrijai sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, lai mazajiem nodokļa maksātājiem ar gada apgrozījumu līdz 35 000 latu nodrošinātu iespēju pagarināt pievienotās vērtības nodokļa nomaksas termiņu pēc rēķina saņemšanas (papildus izvērtējot optimālo dienu skaitu pagarinājuma termiņam un situācijas, kad pagarinājums nav piemērojams, kā arī iespēju attiecināt pagarinājumu uz visiem uzņēmumiem), un iesniegt tos Ministru kabinetā valsts 2010.gada budžeta likumprojektu paketē.
6. Finanšu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju turpināt saskaņot jautājumu par grozījumiem normatīvajos aktos saistībā ar nodrošinājumu pievienotās vērtības nodokļa parādam.
7. Finanšu ministrijai sagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.638 „Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem”” nosakot, ka akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecības nav ierobežotas ar derīguma termiņu, kā arī nodrošināt savlaicīgu iepriekš izsniegto nodrošinājumu dzēšanu, un iesniegt to Ministru kabinetā līdz 2010.gada 1.aprīlim.
8. Finanšu ministrijai līdz 2009.gada 2.novembrim izstrādāt priekšlikumus nodokļu samaksas termiņu pagarināšanai vai papildus nosacījumu piemērošanai, ja nodokļu maksātājs noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nespēj nomaksāt nodokļu maksājumus, un sagatavot nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos.
9. Labklājības ministrijai 2010.gada budžeta projekta sagatavošanas kontekstā izvērtēt jautājumu par grozījumiem normatīvajos aktos, lai atjaunotu maksimālo gada algas apjomu no kura maksājamas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2007.gada līmenī.
10. Finanšu ministrijai līdz 2009.gada 1.novembrim uzsākt nepieciešamās procedūras, lai saņemtu saskaņojumu no Eiropas Komisijas pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas sliekšņa paaugstināšanai līdz 35 000 latu.
11. Finanšu ministrijai sagatavot grozījumus likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, lai atvieglotu nosacījumus zaudēto parādu norakstīšanai, radot iespēju pie zināmiem nosacījumiem uz trīs gadiem veidot uzkrājumus nedrošiem parādiem, uzkrājumu palielināšanas brīdī nepalielinot apliekamo ienākumu, un iesniegt sagatavotos grozījumus izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2010.gada 1.jūlijam.
12. Finanšu ministrijai sagatavot normatīvā akta projektu, lai ieviestu fiskālās pārstāvības institūtu, vienlaikus veicinot „distribūcijas centru” veidošanos Latvijā, un iesniegt to Ministru kabinetā līdz 2010.gada 1.jūlijam. 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos""

TA-3458 ____________________________________

(A.Draudiņš, T.Koķe, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai papildināt noteikumu projektu aiz vārda "vispārējo" ar vārdiem "un profesionālo" un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem Konkurences padomes un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apvienošanai

TA-2951 ____________________________________

(A.Kampars, R.Vējonis, E.Zalāns, I.V.Lieģis, M.Riekstiņš, E.Repše, L.Mūrniece, T.Koķe, U.Augulis, K.Gerhards, M.Segliņš, B.Rozentāle, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un Konkurences padomes apvienošanu ar 2010.gada 1.janvāri (balsojumā par apvienošanu: par - 5 (aizsardzības ministrs I.V.Lieģis, ekonomikas ministrs A.Kampars, finanšu ministrs E.Repše, iekšlietu ministre L.Mūrniece, Ministru prezidents V.Dombrovskis), pret - 7 (labklājības ministrs U.Augulis, vides ministrs R.Vējonis, satiksmes ministrs K.Gerhards, ārlietu ministrs M.Riekstiņš, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns, tieslietu ministrs M.Segliņš, veselības ministre B.Rozentāle), atturas - 2 (izglītības un zinātnes ministre T.Koķe, zemkopības ministrs J.Dūklavs).
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka ekonomikas ministram A.Kamparam ir papildus apsvērumi saistībā ar priekšlikuma neatbalstīšanu.
 
48.§
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

TA-3477 ____________________________________

(T.Koķe, S.Zvidriņa, M.Brencis, V.Dombrovskis)

1. Likumprojekta izskatīšanu atlikt.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt likumprojekta 10.pantā ietvertā 59.panta otrās daļas redakciju, kā arī kopīgi ar Kultūras ministriju papildināt likumprojektu ar Kultūras ministrijas sagatavotajiem priekšlikumiem likuma grozījumiem, saskaņot ar Latvijas Pašvaldību savienību un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2009.gada 3.oktobrī.
 
49.§
Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"

TA-3478 ____________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2009.gada 3.oktobrī.
 
50.§
Informatīvais ziņojums par neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2009.gada 1.-2.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-3489 ____________________________________

(E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministram E.Repšem pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2009.gada 1.-2.oktobra sanāksmē.
 
51.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"

TA-3162 ____________________________________

(M.Segliņš, I.Ilgaža, E.Zalāns, A.Kampars, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 61 35.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"" izpildi, sadarbībā ar Ekonomikas ministriju vispusīgi izvērtējot riskus par iespējamo izvairīšanos no valsts nodevas nomaksas, un līdz 2009.gada 5.oktobrim iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

52.§
Latvijas nacionālā pozīcija par teritoriālo kohēziju

TA-3460 ____________________________________

(E.Zalāns, I.Raugze, M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par teritoriālo kohēziju.
 
53.§
Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas nākotni

TA-3471 ____________________________________

(A.Ūbelis, A.Lapiņš, J.Dūklavs, I.Juhansone, B.Rozentāle, M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas projektu "Par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas nākotni" (pozīcija Nr. 1), svītrojot 2.4.punktu un paredzot, ka būtu jāizvēlas iespējami 3-5 atbalstāmās jomas. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt pozīciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniekam ārvalstu finanšu līdzekļu koordinācijas jautājumos A.Ūbelim pārstāvēt Latvijas Republiku Augsta līmeņa grupas par Kohēzijas politikas nākotni sanāksmē.
 
54.§
Latvijas Republikas nostājas projekts prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Kopienu Tiesas lietā C-232/09 Danosa

TA-3472 ____________________________________

(K.Drēviņa, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Kopienu Tiesas lietā C 232/09 Danosa.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Kopienu Tiesā, Tieslietu ministrijas Eiropas Kopienu Tiesas departamenta direktori K.Drēviņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Kopienu Tiesas departamenta juriskonsulti Z.Rasnaču pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Kopienu Tiesas lietā C 232/09 Danosa.
 
55.§
Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Horvātiju 2.sadaļā Brīva darbaspēka kustība, 6.sadaļā Uzņēmējdarbības likumdošana, 9.sadaļā Finanšu pakalpojumi, 15.sadaļā Enerģētika un 28.sadaļā Patērētāju un veselības aizsardzība

TA-3483 ____________________________________

(M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt nacionālās pozīcijas par Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai 2.sarunu sadaļas Brīva darbaspēka kustība, 6.sadaļas Uzņēmējdarbības likumdošana, 9.sadaļas Finanšu pakalpojumi, 15.sadaļas Enerģētika un 28.sadaļas Patērētāju un veselības aizsardzība provizorisku slēgšanu.
 
56.§
Latvijas Republikas nostājas projekts prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Kopienu Tiesas lietā C-248/09 Pakora Pluss

TA-3492 ____________________________________

(K.Drēviņa, B.Rozentāle, M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Kopienu Tiesas lietā C 248/09 Pakora Pluss.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Kopienu Tiesā, Tieslietu ministrijas Eiropas Kopienu Tiesas departamenta direktori K.Drēviņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Kopienu Tiesas departamenta juriskonsulti K.Krasovsku pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Kopienu Tiesas lietā C 248/09 Pakora Pluss.
 
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

57.§
Par ad hoc tiesnesi Eiropas Cilvēktiesību tiesā uz Latvijas tiesneša Eiropas Cilvēktiesību tiesā prombūtnes laiku

TA-3414-DV ____________________________________

(M.Riekstiņš, I.Reine, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" privātā partnera piesaistes konkursu"

TA-3394 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Riekstiņš, K.Peters, A.Repšs, V.Dombrovskis)

1. (N) Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. (N) Atbalstīt valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" priekšlikumu par privātā partnera atlases konkursa procedūras pārtraukšanu.
3. (N) Valsts akciju sabiedrībai "Starptautiskā lidosta "Rīga"" sadarbībā ar Satiksmes ministriju turpināt darbu valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" infrastruktūras attīstības īstermiņa un ilgtermiņa risinājumu izstrādē, ņemot vērā pasažieru plūsmas pieauguma prognozes, lai nodrošinātu nepieciešamo pasažieru apkalpošanas kapacitāti. Atbilstoši labākajai pasaules praksei minēto īstermiņa un ilgtermiņa risinājumu izstrādē iesaistīt aviosabiedrības, kuras nodrošina tranzīta pasažieru apkalpošanu valsts akciju sabiedrībā „Starptautiskā lidosta „Rīga””, ņemot vērā tranzīta pasažieru piesaistes būtisko nozīmi.
4. (N) Satiksmes ministrijai informēt Ministru kabinetu par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" infrastruktūras attīstības īstermiņa un ilgtermiņa risinājumiem līdz 2009.gada 31.decembrim.
5. (IP)
 
59.§
Par Ministru kabineta viedokli Latvijas Republikas Satversmes tiesai lietā Nr.2009-45-01

TA-3176 ____________________________________

(I.Garā, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt tieslietu ministra iesniegto viedokļa projektu Satversmes tiesai lietā Nr. 2009-45-01.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt viedokli Satversmes tiesai.
3. Tieslietu ministrijai pilnvarot pārstāvi Satversmes tiesā lietā Nr. 2009-45-01.
 
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)

60.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Seleckis pret Latviju"

319-k ____________________________________

()

Konfidenciāli
 
61.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajām lietām "Apars pret Latviju" un "Petrovs pret Latviju"

320-k ____________________________________

()

Konfidenciāli
 
62.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Finbergs un citi pret Latviju"

321-k ____________________________________

()

Konfidenciāli
 
63.§

297-k ____________________________________

()

Konfidenciāli
 

Sēdi slēdz plkst. 16.20


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

deklasificēts 2010.gada 18.februārī

Rīgā

Nr.63

2009.gada 29.septembrī

61.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajām lietām "Apars pret Latviju" un "Petrovs pret Latviju"


320-k_____________________________________


(I.Reine, M.Riekstiņš, M.Segliņš, V.Dombrovskis)


 
1. (N) Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 2. (N) Lietā "Apars pret Latviju":
2.1. (K) 
2.2. (K) 
2.3. (N) ja mierizlīgums netiks panākts, Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās iesniegt Eiropas Cilvēktiesību tiesā Latvijas Republikas valdības vienpusējo deklarāciju lietā "Apars pret Latviju". Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmuma pieņemšanas Finanšu ministrijai no kārtējā gada pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 633 LVL (ekvivalents 900 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Jurijam Aparam;
2.4. (N) sešu mēnešu laikā pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmuma lietā "Apars pret Latviju" spēkā stāšanās Ārlietu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā dokumentus, kas apliecina šī protokollēmuma 2.2. vai 2.3.apakšpunktā minētās summas izmaksu Jurijam Aparam.
3. (K) 
3.1. (K) 
3.2. (K) 
3.3. (K) 
3.4. (K)
4. (K)


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore G.Veismane

deklasificēts 2010.gada 15.aprīlī saskaņā ar Ārlietu ministrijas 2010.gada 9.aprīļa vēstuli

 (deklasificēts 3.punkta 3. un 4.apakšpunkts)

Rīgā

Nr.63

2009.gada 29.septembrī

 61.§

 Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajām lietām "Apars pret Latviju" un "Petrovs pret Latviju"

320-k

___________________________________________________

(I.Reine, M.Riekstiņš, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

 1. (N) Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. (N) Lietā "Apars pret Latviju":

2.1. (K) 

2.2. (K) 

2.3. (N) ja mierizlīgums netiks panākts, Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās iesniegt Eiropas Cilvēktiesību tiesā Latvijas Republikas valdības vienpusējo deklarāciju lietā "Apars pret Latviju". Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmuma pieņemšanas Finanšu ministrijai no kārtējā gada pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 633 LVL (ekvivalents 900 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Jurijam Aparam;

2.4. (N) sešu mēnešu laikā pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmuma lietā "Apars pret Latviju" spēkā stāšanās Ārlietu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā dokumentus, kas apliecina šī protokollēmuma 2.2. vai 2.3.apakšpunktā minētās summas izmaksu Jurijam Aparam.

3. (N) Lietā "Petrovs pret Latviju":

3.1. (K)

3.2. (K)

3.3. (N) ja mierizlīgums netiks panākts, Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās iesniegt Eiropas Cilvēktiesību tiesā Latvijas Republikas valdības vienpusējo deklarāciju lietā "Petrovs pret Latviju". Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmuma pieņemšanas Finanšu ministrijai no kārtējā gada pamatbudžeta apakšprogrammas 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 949 LVL (ekvivalents 1350 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Vasīlijam Petrovam;

3.4. (N) sešu mēnešu laikā pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmuma lietā "Petrovs pret Latviju" spēkā stāšanās Ārlietu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā dokumentus, kas apliecina šī protokollēmuma 3.2. vai 3.3.apakšpunktā minētās summas izmaksu Vasīlijam Petrovam.

4. (K)

 Ministru prezidents V.Dombrovskis

 Valsts kancelejas direktore G.Veismane

Skatīt darba kārtību