Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 90

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.90

2009.gada 28.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.11.20

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus"

TA-3689 ____________________________________

(A.Kalniņa, E.Dreimane, M.Riekstiņš, E.Repše, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta V.Dombrovska viedokli, ka būtu jāatstāj spēkā esošā valsts nodevas iekasēšanas kārtība.
3. Ārlietu ministrijai sagatavot un mēneša laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par stratēģiskas nozīmes preču sarakstu veidošanas kārtību, pamatojumu un tajos iekļauto preču nomenklatūras atbilstību stratēģiskas nozīmes preču būtībai.
4. Ārlietu ministrijai sagatavot un mēneša laikā nosūtīt Finanšu ministrijai un Zemkopības ministrijai pārskatu par izsniegtajām stratēģiskas nozīmes preču licencēm.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par stratēģiskas nozīmes preču ekspertu izziņu, galīgā izlietojuma apliecinājumu, importa sertifikātu, piegādes kontroles sertifikātu un stratēģiskas nozīmes preču licenču izsniegšanu"

TA-3034 ____________________________________

(A.Kalniņa, E.Dreimane, M.Riekstiņš, M.Segliņš, M.Lazdovskis, E.Repše, E.Zalāns, R.Vējonis, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas valsts sekretāra M.Lazdovska pausto ministrijas viedokli, ka jautājums par Ministru kabineta noteikumu atbilstību likumā paredzētajam deleģējumam ir jāskata pēc būtības, kā arī to, ka Tieslietu ministrijai nav iebildumu par noteikumu projekta atbilstību likumā noteiktajam pilnvarojumam.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā"

TA-4330 ____________________________________

(A.Kalniņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 6.marta rīkojumā Nr.134 "Par papildu finansējuma piešķiršanu Kohēzijas fonda projektam 2005/LV/16/C/PT/003 "Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija Latvijā"""

TA-4836 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Preču un pakalpojumu drošuma likums""

TA-3983 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministre.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām""

TA-4840 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās un kustamās mantas pārņemšanu"

TA-4748 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""

TA-4545 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" nolikums"

TA-4844 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi""

TA-4668 ____________________________________

(L.Liepiņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība uztur spēkā savā atzinumā minētos iebildumus.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par darba dienas pārcelšanu 2010.gadā"

TA-4869 ____________________________________

(R.Beinarovičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu, paredzot darba dienas pārcelšanu arī jūnijā un novembrī, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram iesniegt Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā priekšlikumus par grozījumiem Darba likuma pārejas noteikumos attiecībā uz darba dienu pārcelšanas tiesisko regulējumu, kas paredzētu, ka attiecīgie grozījumi Darba likumā, kas regulēs darba dienu pārcelšanu, attiecināmi, tikai sākot ar 2011.gada Ministru kabineta
rīkojumiem par darba dienu pārcelšanu.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 88A, nodošanu privatizācijai"

TA-4779 ____________________________________

(K.Lore, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek labumu no darba vieglo pasažieru automobiļu izmantošanas personiskajām vajadzībām"

TA-4791, SAN-4832 ____________________________________

(A.Birums, E.Repše, M.Segliņš, M.Riekstiņš, A.Kampars, E.Zalāns, J.Dūklavs, L.Mūrniece, T.Koķe, I.Dālderis, B.Rozentāle, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu (balsojumā par noteikumu projektu un šī protokollēmuma 4.punktu: par - 7 (ekonomikas ministrs A.Kampars, finanšu ministrs E.Repše, iekšlietu ministre L.Mūrniece, izglītības un zinātnes ministre T.Koķe, vides ministrs R.Vējonis, zemkopības ministrs J.Dūklavs, Ministru prezidents V.Dombrovskis); pret - 2 (reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns, ārlietu ministrs M.Riekstiņš); atturas - 3 (kultūras ministrs I.Dālderis, veselības ministre B.Rozentāle, tieslietu ministrs M.Segliņš).
2. Finanšu ministrijai steidzami precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: svītrot 9.punkta otro teikumu; precizēt 3.5.apakšpunkta redakciju saskaņā ar Zemkopības ministrijas priekšlikumu, saskaņot 3.3.apakšpunkta redakciju ar Aizsardzības ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Finanšu ministrijai izstrādāt un līdz 2010.gada 25.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2003.gada 31.oktobra noteikumos Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, kuros tiktu noteikta vispārēja kārtība, kādā saimnieciskās darbības izdevumiem uzskaita ar transportlīdzekli saistītos izdevumus, vienlaikus paredzot vienkāršotas izdevumu uzskaites prasības attiecībā uz tiem transportlīdzekļiem, par kuru izmantošanas personīgām vajadzībām rezultātā gūto labumu tiek veikti iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar šī protokollēmuma 1.punktā minētajiem noteikumiem.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram E.Zalānam un ārlietu ministram M.Riekstiņam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā un tas ir šāds:
"1. Uzskatām, ka ir principiāli nepareiza pieeja pielietot vienādu noteikumos piedāvāto regulējumu valsts un pašvaldību sektorā, un privātajā sektorā lietotajiem dienesta transporta līdzekļiem, jo šāda pieeja uzliks papildus birokrātisko slogu un izmaksas uzņēmējiem, savukārt, tā kā nav novērsta pretruna ar likumu „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”, publiskajā sektorā faktiski tiks legalizēta automašīnu lietošana personiskajām vajadzībām.
2. Joprojām Ministru kabineta noteikumos nav atrisināts jautājums par atvieglotu grāmatvedības dokumentu kārtošanu tajos uzņēmumos, kas maksās paredzēto nodokli, līdz ar to šādā veidā netiks stimulēta šī nodokļa nomaksa.
3. Kopumā šāda nodokļa piemērošana piedāvātajā veidā nesniegs Finanšu ministrijas plānoto nodokļu ieņēmumu, jo nodokļa piemērošanas administrēšana būs sarežģīta, veicinās uzņēmēju izvairīšanos no nodokļa maksāšanas, kā arī, iespējams, veicinās lielāku automašīnu lietošanu personiskajām vajadzībām publiskajā sektorā nekā šobrīd, kas ir pretrunā ar budžeta taupīšanas pasākumiem.
4. Uzskatām, ka noteikumu esošā redakcija ir nepilnīga, lai nodrošinātu budžeta ieņēmumus ar likumā jaunieviesto nodokli, jo nav pietiekami diskutēta un nav saskaņota ar uzņēmējus pārstāvošām organizācijām, nav piedāvāts vienkāršs administrēšanas mehānisms, pielietotās likmes ir nepamatoti augstas, nav pamatotas un nav nodokļa nomaksu veicinošas.
Ņemot vērā minēto, balsojam pret šo lēmuma projektu.".
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju deklarācijas par ienākumu no kapitāla un tās aizpildīšanas kārtību"

TA-4782 ____________________________________

(D.Robežniece, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Aeronavigācijas pakalpojumu maksas sadales kārtība"

TA-4819 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Aeronavigācijas pakalpojumu un valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukā sniegto pakalpojumu maksas noteikšanas kārtība"

TA-4814 ____________________________________

(A.Matīss, M.Lazdovskis, A.Muižnieks, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 3.4. un 3.5.apakšpunktu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.939 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"""

TA-4833 ____________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-4834 ____________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Par Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu Nolīgumu par tādas klasificētās informācijas aizsardzību, ar kuru apmainās Eiropas Savienības interesēs"

TA-4826 ____________________________________

(U.Dzenītis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Eiropas Savienībā N.Popenu parakstīt nolīgumu.
 
20.§
Dienesta vajadzībām

TA-4870-DV ____________________________________

( )

 

Sēdi slēdz plkst. 13.15


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību