Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 15

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.15

2010.gada 23.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas prezidents

-

I.Rimšēvičs

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.963 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"""

TA-383 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā ministrija sagatavo, noformē un izplata informāciju sabiedrībai par Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejā un Ministru kabineta sēdē izskatāmajiem projektiem un pieņemtajiem lēmumiem"

TA-725 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Ekonomikas ministrijas nolikums"

TA-612 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.795 "Konkurences padomes nolikums""

TA-584 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Mērvienību noteikumi"

TA-442 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Namzinis" kapitāla daļas"

TA-541 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2010.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam"

TA-738 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-750 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-26 ____________________________________

(A.Birums, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju papildināt likumprojektu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 16.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 44.§) 2.4.apakšpunktā dotajam uzdevumam, kā arī papildināt ar nodevu par sertifikāta izsniegšanu, kas apliecina personas speciālās zināšanas pirotehnisko izstrādājumu aprites jomā, precizēt anotāciju un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienotā paketē ar šī protokola 42.-46.§ minētajiem likumprojektiem.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1358 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē"""

TA-769 ____________________________________

(A.Antonovs, R.Vējonis, G.Veismane, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt noteikumu projekta 1.3.apakšpunkta redakciju un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Eiropas Kopienas finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes nolikums"

TA-576 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Kopienas finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes sastāvu"

TA-569 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.956 "Kārtība, kādā piešķirams patstāvīgas mazās alus darītavas statuss un piemērojama akcīzes nodokļa likme patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum""

TA-751 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā, aprēķinot akcīzes nodokli naftas produktiem, nosakāms naftas produktu daudzums litros 15 grādu temperatūrā pēc Celsija"

TA-752 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 3.janvāra rīkojumā Nr.1 "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu Rīgā""

TA-381 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Elizabetes ielā 81, Rīgā, domājamo daļu pārdošanu"

TA-4610 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.maija rīkojumā Nr.351 "Par neapbūvētu valsts zemesgabalu domājamo daļu pārdošanu""

TA-1115 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Likumprojekts "Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums"

TA-666 ____________________________________

(E.Dreimane, I.Pētersone, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5. Iekšlietu ministrijai steidzami sagatavot un iekšlietu ministrei 2010.gada 23.martā iesniegt attiecīgajā Saeimas komisijā priekšlikumus grozījumiem Ieroču aprites likumā.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā"

TA-342 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.jūnija noteikumos Nr.526 "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums""

TA-452 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Valsts robežsardzes aizturēto patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekārtošanas un aprīkošanas prasības"

TA-369 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojumā Nr.319 "Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju""

TA-343 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijā"

TA-344 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs"

TA-346 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.209 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Stipendiju grantu shēmas apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""

TA-555 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem""

TA-3835 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem"

TA-4887 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojuma sertifikāta apstiprināšanu"

TA-782 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumos Nr.211 "Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība""

TA-783 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "NVO fonds" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""

TA-786 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

TA-380 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
32.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2008.gada programmas 1.1.aktivitātes "Izglītojošo un sabiedrības informēšanas kampaņu, īpaši masu medijos, realizēšana par imigrāciju un iespējamiem sabiedrības ieguvumiem" īstenošanu"

TA-759 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Aptieku darbības uzsākšanas un darbības kārtība"

TA-731 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanas kārtību, pētāmo zāļu marķēšanu un kārtību, kādā tiek vērtēta zāļu klīniskās izpētes atbilstība labas klīniskās prakses prasībām"

TA-745 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība"

TA-761 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā"

TA-214 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""

TA-282 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""

TA-669 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides ministrijai izstrādāt un vides ministram līdz 2010.gada 29.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu likumprojektu „Grozījumi Ķīmisko vielu likumā”, kurā iekļauti grozījumi, kas nosaka kompetento iestādi attiecībā uz darbībām ar biocīdiem, paredz, ka pakalpojumi, kurus sniedz valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, ir par maksu, un precizē Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetenci attiecībā uz biocīdiem.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.269 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""

TA-758 ____________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Eiropas Komisiju atbilstoši Komisijas 2009.gada 22.janvāra paziņojumam „Valsts atbalsta pasākumu Kopienas pagaidu shēma, lai veicinātu piekļuvi finansējumam pašreizējās finanšu un ekonomiskās krīzes apstākļos” (Oficiālais Vēstnesis C16, 22/01/2009, lpp.0001-0009) un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc Ekonomikas ministrijas attiecīgas informācijas saņemšanas iekļaut noteikumu projektu tuvākās Ministru kabineta sēdes darba kārtībā.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Eksporta veicināšanas programmas 2005.-2009.gadam rīcības plāna izpildes gaitu 2009.gadā"

TA-755 ____________________________________

(I.Beināre, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
41.§
Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pasākumu plāna 2010.-2011.gadam projekts

TA-756 ____________________________________

(I.Beināre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Likumprojekts "Par mikrouzņēmuma nodokli"

TA-694 ____________________________________

(D.Robežniece, L.Medina, E.Repše, A.Kampars, M.Bičevskis, J.Muižniece, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt likumprojektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: svītrot pārejas noteikumus, paredzēt, ka likumprojekta nosaukums ir - "Par mikrouzņēmumu nodokli", attiecīgi precizēt likumprojekta anotāciju un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Atbalstīt priekšlikumus ar likuma īstenošanu saistīto informācijas sistēmu pielāgošanai un administrēšanai piešķirt no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem attiecīgi Tieslietu ministrijai Uzņēmumu reģistra vajadzībām 17,5 tūkst. latu, Finanšu ministrijai Valsts ieņēmumu dienesta vajadzībām 98,7 tūkst. latu un Labklājības ministrijai 5 tūkst. latu. Minētajām ministrijām sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus rīkojumu projektus.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienotā paketē ar šī protokola 9., 43., 44., 45. un 46.§ minētajiem likumprojektiem.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-692 ____________________________________

(D.Robežniece, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienotā paketē ar šī protokola 9., 42., 44., 45. un 46.§ minētajiem likumprojektiem.
 
44.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"'

TA-693 ____________________________________

(D.Robežniece, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienotā paketē ar šī protokola 9., 42., 43., 45. un 46.§ minētajiem likumprojektiem.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""

TA-675 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienotā paketē ar šī protokola 9., 42., 43., 44., un 46.§ minētajiem likumprojektiem.
 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

TA-677 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienotā paketē ar šī protokola 9., 42., 43., 44. un 45.§ minētajiem likumprojektiem.
 
47.§
Noteikumu projekts "Veterinārās aptiekas darbības licencēšanas kārtība"

TA-753 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Valsts naftas produktu rezervju izveides koncepcijas projekts

TA-667, SAN-191 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai savas kompetences ietvaros paātrināt Latvijas Republikas valdības un citu Eiropas Savienības dalībvalstu valdību līgumu slēgšanu par savstarpēju jēlnaftas un naftas produktu rezervju uzglabāšanu.
 
49.§
Izglītības sistēmas informatizācijas programmas "Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas izglītības kvalitātei" īstenošanas rīcības plāna 2010.- 2013.gadam" projekts

TA-352 ____________________________________

(T.Koķe, M.Kazakovs, A.Antonovs, M.Gruškevics, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņot rīkojuma projektu ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par izglītības sistēmas informatizācijas programmas "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei" rīcības plāna 2007.-2009.gadam īstenošanu par laika posmu no 2008.gada 1.septembra līdz 2009.gada 1.septembrim"

TA-353 ____________________________________

(T.Koķe, M.Kazakovs, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Elektroniskās pārvaldes attīstības programmas 2005.-2009.gadam izpildes novērtējuma ziņojums"

TA-4050 ____________________________________

(I.Leišavnieks, G.Veismane, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija līdz 2010.gada 1.maijam pieteiks izsludināšanai valsts sekretāru sanāksmē vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumenta projektu - elektroniskās pārvaldes attīstības programmas 2010.-2013.gadam projekts.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts autoceļu būvniecības/rekonstrukcijas vajadzībām"

TA-468 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Atcelt Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra sēdes protokola (prot. Nr.61, 30.§) 3.punktā doto uzdevumu Satiksmes ministrijai nodrošināt, lai rīkojuma projekti par zemes pirkšanu Ministru kabinetā tiktu iesniegti laikus - pirms attiecīgo darbu uzsākšanas un tiem tiktu pievienoti aktuāli nekustamā īpašuma vērtējumi.
3. Līdz likumprojekta „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām” spēkā stāšanās brīdim Satiksmes ministrijai, iesniedzot Ministru kabinetā rīkojuma projektus par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļu būvniecības/rekonstrukcijas vajadzībām, pievienot nekustamā īpašuma vērtējumus, kas nav vecāki par vienu gadu, kā arī, veicot atsavināšanas procesu, vadīties no principiem – sabalansēt valsts autoceļa būvniecībai/rekonstrukcijai nepieciešamā nekustamā īpašuma īpašnieka un sabiedrības intereses; sarunas ar valsts autoceļa būvniecībai/rekonstrukcijai nepieciešamā nekustamā īpašuma īpašnieku uzsākt nekavējoties pēc nekustamā īpašuma identificēšanas; iesaistīt valsts autoceļa būvniecībai/rekonstrukcijai nepieciešamā nekustamā īpašuma īpašnieku īpašuma novērtēšanas procesā; būvniecību uz nepieciešamā nekustamā īpašuma pirms tā atsavināšanas (noslēgts līgums, bet īpašumtiesības vēl nav nostiprinātas zemesgrāmatā) uzsākt tikai īpaši izsvērtos gadījumos; līgumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu noslēgt pēc iespējas īsākā laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas.
4. Virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā Valsts sekretāru 2009.gada 26.novembra sanāksmē (prot. Nr.45, 24., 25., 26. un 27.§) izsludinātos Ministru kabineta rīkojuma projektus par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa rekonstrukcijas vajadzībām ar pievienotajiem 2005. un 2008.gada nekustamā īpašuma vērtējumiem.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomikas stabilizēšanas un izaugsmes atjaunošanas programmas ieviešanas rīcības plāna īstenošanu 2009.gadā un 2010.gada pirmajos divos mēnešos un priekšlikumiem par kārtību, kādā tiks sniegti ziņojumi par plāna izpildi turpmākajos pārskata periodos"

TA-776 ____________________________________

(S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu un informatīvo ziņojumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
54.§
Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam projekts

TA-3647, SAN-590 ____________________________________

(A.Grinbergs, J.Pūce, B.Pētersone, K.Gerhards, S.Bajāre, B.Bāne, R.Vējonis, A.Matīss, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai precizēt rīkojuma projektu, papildinot 2.punktu ar atsauci uz ietvardokumentu 2007.-2013.gadam, precizēt Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: precizēt tekstu attiecībā uz ministriju sadarbības aprakstu; aizstāt 2.nodaļas pirmajā rindkopā vārdus "veido pamatu" ar vārdiem "rada risku"; papildināt tekstu, norādot, ka plāns nenosaka atteikšanos no jau apstiprinātajām politikām; 1.pielikumā „LSAP prioritātes un makro līmeņa rezultāti” pie 3.prioritātes Publiskās pārvaldes reformas līdztekus valsts rangam (70%) norādīt arī piešķirtā indeksa (koeficienta absolūtos skaitļos) plānoto dinamiku; precizēt Satiksmes ministrijas prioritātes atbilstoši ministrijas iesniegtajiem priekšlikumiem. Precizēto rīkojuma projektu saskaņot ar Satiksmes ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Atzīt, ka Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 62.§) “Informatīvais ziņojums “Par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam, Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara 2008.-2010.gadam, Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.-2013.gadam integrēšanu vienā dokumentā – Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2007.-2013.gadam”” 4.punktā dotā uzdevuma izpilde ir zaudējusi aktualitāti.
5. Izskatot Latvijas Stratēģiskās attīstības plānu 2010.-2013.gadam Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē, Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Veselības ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijai un Valsts kancelejai informēt Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisiju par Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam iekļautajiem uzdevumiem un plānotajām reformām.
6. Valsts kancelejai, noformējot Ministru prezidenta rīkojuma projektu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra sēdē lemtajam (prot. Nr.7 43.§), precizēt darba grupas uzdevumu atbilstoši Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam 2. un 3.pielikuma 3.1.1.4.apakšpunktā noteiktajam.
7. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu un Latvijas Stratēģiskās attīstības plānu 2010.-2013.gadam Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

TA-676 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts izglītības satura centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-781 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai"

TA-768 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai kopīgi ar Vides ministriju, pieaicinot Latvijas Dabas fondu, izvērtēt šajos noteikumos iekļautās normas un kritērijus un, ja nepieciešams, sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus.
 
58.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.320 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām""

TA-793 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
59.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.396 "Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība""

TA-794 ____________________________________

(J.Stinka, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
60.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-797, TA-520 ____________________________________

(I.Dālderis, L.Šulca, M.Bičevskis, B.Bāne, R.Vējonis, T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt priekšlikumu - Finanšu ministrijai no valsts pamatbudžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Kultūras ministrijai 200 000 latus, lai Valsts kultūrkapitāla fonds minimālā līmenī varētu nodrošināt līdzsvarotu visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī.
2. Kultūras ministrijai pēc tam, kad Valsts kultūrkapitāla fonds būs lēmis par finansējuma apmēru attiecīgajām mērķprogrammām un kultūras programmām, iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šī protokollēmuma 1.punktā minētās summas piešķiršanu konkrētajiem mērķiem.
 
61.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības jomas sakārtošanā"

TA-772 ____________________________________

(V.Vogoļenoks, L.Medina, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju atkārtoti izvērtēt sagatavotajā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā ietvertā uzdevuma pamatotību un līdz 2010.gada 29.martam iesniegt attiecīgus priekšlikumus Valsts kancelejā.
 
62.§
Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"

TA-801 ____________________________________

(T.Koķe, L.Šulca, E.Repše, I.Dālderis, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
63.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.939 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"""

TA-778 ____________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
64.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-780 ____________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
65.§
Likumprojekts "Grozījums Meža likumā"

TA-735 ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
66.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības dzimumu līdztiesības ministru 2010.gada 26.marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-798 ____________________________________

(E.Celmiņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniekam I.Allikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības dzimumu līdztiesības ministru neformālajā sanāksmē 2010.gada 26.martā.
 
67.§
Informatīvais ziņojums "Pārskats par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas lietās no 2009.gada 1.marta līdz 2010.gada 28.februārim"

TA-641 ____________________________________

(K.Drēviņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbildīgajām ministrijām sekot līdzi Eiropas Savienības tiesas un Vispārējās tiesas spriedumiem un nepieciešamības gadījumā sagatavot nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu Latvijas Republikas normatīvā regulējuma atbilstību minētajiem spriedumiem.
 
68.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2010.gada 25.-26.marta sanāksmei

TA-789 ____________________________________

(I.Juhansone, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Eiropadomes 2010.gada 25.-26.marta sanāksmei.
 
69.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 23.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-792 ____________________________________

(J.Dūklavs, M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 29.marta sanāksmē.
 
70.§
Par Ministru kabineta sēžu norisi

TA-805-IP ____________________________________

(I.Vilks, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Valsts kancelejas sagatavoto informāciju par Ministru kabineta sēžu norises vietas tehnisko nodrošinājumu, noteikt, ka Ministru kabineta sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi tiek izskatīti:
Ministru kabineta Zaļajā zālē (visi sēdes atklātajā daļā iekļautie jautājumi un sēdes slēgtajā daļā iekļautie jautājumi, kuriem noteikts lietojuma ierobežojuma statuss „Ierobežotas pieejamības informācija”);
Ministru prezidenta zālē (visi sēdes slēgtajā daļā iekļautie jautājumi, kuriem noteikts lietojuma ierobežojuma statuss „Dienesta vajadzībām”);
Ministru kabineta Mazajā zālē (visi sēdes slēgtajā daļā iekļautie jautājumi, kuriem noteikts valsts noslēpuma objekta statuss).
 
71.§
Atbildes projekts Administratīvajai rajona tiesai

TA-3208 ____________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas iesniegtos papildus paskaidrojumus Administratīvajai rajona tiesai administratīvajā lietā Nr.A42688408.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt papildu paskaidrojumus un Administratīvās rajona tiesas 2010.gada 16.marta vēstulē pieprasīto informāciju Administratīvajai rajona tiesai.
 
72.§
Noteikumu projekts "Par Saprašanās memorandu starp Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu, Beļģijas Karalistes aizsardzības ministru, Bulgārijas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās Aizsardzības departamentu, Čehijas Republikas Aizsardzības ministriju, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Francijas Republikas aizsardzības ministru, Vācijas Federatīvās Republikas Aizsardzības ministriju, Grieķijas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministriju, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Portugāles Republikas aizsardzības ministru, Rumānijas Nacionālās Aizsardzības ministriju, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministriju, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Turcijas Republikas Ģenerālštābu, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Apvienoto spēku Eiropā Augstākās virspavēlniecības štābu par NATO Speciālo operāciju koordinācijas centra (NSCC) izveidošanu, organizāciju, administrēšanu, drošību, finansēšanu un personāla komplektēšanu"

TA-699-DV ____________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot pulkvedi A.Ozoliņu, Latvijas Nacionālo militāro pārstāvi Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Eiropā Augstākā virspavēlnieka štābā, parakstīt Saprašanās memorandu.
 
73.§
Informatīvais ziņojums "Par tiesiski nepieļaujamas informācijas aprites ierobežošanu virtuālajā vidē"

TA-546, TA-4041 ____________________________________

(I.Burmistrovs, L.Medina, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju atkārtoti izvērtēt, vai tiešām normatīvais regulējums ir pietiekams, lai pilnībā nodrošinātu tiesiski nepieļaujamas informācijas aprites ierobežošanu virtuālajā vidē, un nekādi grozījumi regulējumā nav nepieciešami, sagatavot attiecīgi argumentētu atbildes projektu Saeimas Nacionālās drošības komisijai un Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un līdz 2010.gada 29.martam iesniegt Valsts kancelejā.
 
74.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iesaisti Haiti atjaunošanā"

TA-790-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
75.§
Informatīvais ziņojums "Par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2009.gadā"

100-s ____________________________________

(J.Kažociņš, M.Riekstiņš, K.Gerhards, I.V.Lieģis, A.Kampars, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
76.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pamatkapitāla palielināšanu"

TA-762-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
77.§
Par akciju sabiedrību "Parex banka"

TA-718-DV____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 18.20


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE
___________________________________________________________

protokola izraksts

 

Rīgā

Nr.15

2010.gada 23.martā

76.§

 Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” pamatkapitāla palielināšanu[1]

 TA-762-DV ______________________________________________________
(M.Bičevskis, R.Paņko, D.Berholde, J.Dūklavs, A.Kampars, T.Koķe, M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

 1.Pieņemt zināšanai finanšu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu „Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” pamatkapitāla palielināšanu”, tai skaitā informāciju par to, ka Eiropas Komisija līdz 2010.gada 31.martam nepieņems lēmumu par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk – Hipotēku banka) pamatkapitāla palielināšanas atbilstību valsts atbalsta kontroles normām.

2. Atbalstīt Hipotēku bankas pamatkapitāla palielināšanu pirms saskaņojuma saņemšanas no Eiropas Komisijas.

3. Hipotēku bankas valsts kapitāla daļu turētājam līdz 2010.gada 31.martam pieņemt lēmumu par Hipotēku bankas pamatkapitāla palielināšanu par 70 280 400 latiem, pārņemot valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” kredītsaistības pret Ziemeļu investīciju banku par aizdevuma līgumu „MVU Aizdevumu programma” 70 280 400 latu apmērā.

4. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija atbalsta šo protokollēmumu.

5. Pieņemt zināšanai, ka ārlietu ministrs M.Riekstiņš atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.

6. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju steidzami sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa sēdē priekšlikumus par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem.

 

 Ministru prezidents V.Dombrovskis 

Valsts kancelejas direktore G.Veismane


[1] Protokollēmums deklasificēts saskaņā ar FM 15.02.2013.vēstuli Nr.17-1-03/962

 

 Deklasificēts saskaņā ar ĀM 30.10.2013. vēstuli Nr.73/574-4030

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

Rīgā

Nr.15

2013. gada 19.martā

 

59.§

Informatīvais ziņojums "Par telpām Latvijas Republikas vēstniecības Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē Konsulārajai nodaļai"

 TA-534-DV ______________________________________________________
(E.Rinkēvičs, I.Stepanova, A.Pabriks, M.Selga, V.Dombrovskis)

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Pieņemt zināšanai, ka nekustamā īpašuma iegādei Londonā Latvijas Republikas vēstniecības vajadzībām Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē un tā pielāgošanai rezidences un konsulārās nodaļas darbības nodrošināšanai ir nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums ne vairāk kā 12 000 000 latu apmērā.

4. Jautājumu par nekustamā īpašuma iegādi Londonā Latvijas Republikas vēstniecības vajadzībām Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē risināt atsevišķi.

 

 Ministru prezidents V.Dombrovskis 

Valsts kancelejas direktore E.Dreimane

 

Skatīt darba kārtību