Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 25

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.25

2010.gada 18.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs

 -

 E.Repše

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministrs

-

D.Gavars

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lielrustiņi" Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-1052 ____________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām Latvijas teritorijā"

TA-1253 ____________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas–Krievijas starpvaldību komisiju"

TA-1246 ____________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālo akreditācijas institūciju"

TA-1076 ____________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

TA-925 ____________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 23.jūlija rīkojumā Nr.423 "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā""

TA-969 ____________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dursupes ezers", Balgales pagastā, Talsu novadā, nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"

TA-970 ____________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.46 "Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes nolikums""

TA-1064 ____________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.760 "Medību noteikumi""

TA-1014 ____________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Likumprojekts "Bīstamo kravu aprites likums"

TA-900 ____________________________________

(A.Matīss, E.Repše)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.539 "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali""

TA-1007 ____________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.158 "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos""

TA-1024 ____________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.4 "Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi""

TA-957 ____________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.852 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.2.aktivitāti "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)"""

TA-1186 ____________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P33 Ērgļi–Jaunpiebalga–Saliņkrogs posma 35,16.–41,20.km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-953 ____________________________________

(E.Repše)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību „Ceļa Zariņi” (zemes vienības kadastra apzīmējums 42560110086) 1992 kvadrātmetru platībā Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā par kopējo summu 150,00 lati.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.612 "Kārtība, kādā uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izskata iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu un tam pievienotos dokumentus, kā arī izmaksā uzturlīdzekļus""

TA-1176 ____________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1165 ____________________________________

(E.Repše)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījums Epidemioloģiskās drošības likumā"

TA-1164 ____________________________________

(E.Repše)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""

TA-1034 ____________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība"""

TA-1269 ____________________________________

(E.Repše)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-1272 ____________________________________

(E.Repše)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā"

TA-905 ____________________________________

(E.Repše)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.46 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu""

TA-439 ____________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-930 ____________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-1037 ____________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu""

TA-1107 ____________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Informācija par apgūtajiem Eiropas Savienības fondu līdzekļiem

TA-1303 ____________________________________

(A.Antonovs, E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai steidzami precizēt informatīvā ziņojuma 3.pielikuma 7.punktu un iesniegt precizēto pielikumu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Par Saprašanās memorandu par līdzdalību elektronisko mašīnlasāmo ceļošanas dokumentu ICAO Publiskās atslēgas direktorijā (ICAO PKD) un izmaksu kopīgu segšanu"

TA-1265 ____________________________________

(J.Citskovskis, L.Medina, E.Repše)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot iekšlietu ministri parakstīt Saprašanās memorandu par līdzdalību elektronisko mašīnlasāmo ceļošanas dokumentu Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (turpmāk – ICAO) Publisko atslēgu direktorijā (ICAO PKD) un izmaksu kopīgu segšanu.
3. Finanšu ministram saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegtu Iekšlietu ministrijas pieprasījumu:
3.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimu par apropriācijas palielināšanu Iekšlietu ministrijai 2010.gadā par 27 216 latiem (ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos) Eiropas Savienības politiku instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai (budžeta apakšprogramma 67.09.00 „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Ārējo robežu fonda - Kopienas darbības projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)”) dalības maksas nodrošināšanai elektronisko mašīnlasāmo ceļošanas dokumentu ICAO Publisko atslēgu direktorijā par 2010. un 2011.gadu (pēc pasākuma apstiprināšanas Eiropas Komisijā) un pēc Saeimas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas palielināšanu;
3.2. pārdalīt Iekšlietu ministrijai 2010.gadā finanšu līdzekļus no valsts budžeta 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai” ne vairāk kā 34 384 latu apmērā:
3.2.1. budžeta apakšprogrammai 70.11.00 „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Ārējo robežu fonda projektu un pasākumu īstenošanai (2007 - 2013) - ne vairāk kā 31 360 latus vienreizējas reģistrācijas maksas nodrošināšanai elektronisko mašīnlasāmo ceļošanas dokumentu ICAO Publisko atslēgu direktorijā;
3.2.2. budžeta apakšprogrammai 67.09.00 „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Ārējo robežu fonda - Kopienas darbības projektu un pasākumu īstenošanai (2007 - 2013) - ne vairāk kā 3 024 latus valsts budžeta finansējumam dalības maksas nodrošināšanai elektronisko mašīnlasāmo ceļošanas dokumentu ICAO Publisko atslēgu direktorijā (pēc pasākuma apstiprināšanas Eiropas Komisijā).
4. Izstrādājot likumprojektu „Par valsts budžetu 2011.gadam”, paredzēt Iekšlietu ministrijai valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2011.gadā un turpmākajos gados dalības maksas nodrošināšanai elektronisko mašīnlasāmo ceļošanas dokumentu ICAO Publisko atslēgu direktorijā ne vairāk kā 20 160 latus (valsts budžeta finansējumam - ne vairāk kā 2 016 latus un ārvalstu finanšu palīdzībai - ne vairāk kā 18 144 latus).
5. Izdevumu apmērs var tikt precizēts atbilstoši ASV dolāra kursam.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"

TA-1296 ____________________________________

(K.Stepanovs, E.Dreimane, E.Repše)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt likumprojektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumam, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar šī protokola 30.paragrāfā minēto likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"'.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"'

TA-1314 ____________________________________

(K.Stepanovs, E.Repše)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar šī protokola 29.paragrāfā minēto likumprojektu "Grozījumi Enerģētikas likumā".
 
31.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-1229 ____________________________________

(I.Dālderis, A.Antonovs, E.Valantis, A.Kampars, E.Repše)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""

TA-1289 ____________________________________

(E.Repše)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izdarīt izņēmumu no Ministru kabineta 2009.gada 26.maija protokollēmuma (prot. Nr.33 56.§) "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības finanšu resursu (struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi un Eiropas Savienības struktūrfondu vai Kohēzijas fonda disciplīnas pasākumiem"" 8.punkta un Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija protokollēmuma (prot. Nr.45 114.§) „Par netiešo izmaksu attiecināmību Eiropas Savienības struktūrfondu vai Kohēzijas fonda projektos” 1.punkta un noteikt, ka:
2.1. darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” 1. un 2.kārtas īstenošanai atlīdzības izmaksas projekta vadības personālam paredz kā neattiecināmās izmaksas no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas dienas;
2.2. pārējās netiešās izmaksas darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” 1.kārtas īstenošanā paredz kā projekta neattiecināmās izmaksas līdz 2009.gada 4.augustam;
2.3. kopā ar pārējām netiešajām izmaksām tās nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām;
2.4. atlīdzības izmaksas projekta vadības personālam pieprasa no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"

TA-1082 ____________________________________

(E.Repše)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ministrijām izvērtēt to kompetencē esošos normatīvos aktus, kuros minēti profesiju nosaukumi, izstrādāt grozījumus tajos, saskaņojot profesiju nosaukumus ar Profesiju klasifikatorā iekļautajiem profesiju nosaukumiem, un attiecīgajiem ministriem līdz 2010.gada 1.oktobrim normatīvo aktu projektus iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus vai mantu sadala ar ārvalstīm un kādā naudas līdzekļus pārskaita uz ārvalstīm"

TA-847 ____________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.135 "Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-1298 ____________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par valsts autoceļu posmu nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"

TA-1306 ____________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par personu, kas iesaistītas pasažieru, bagāžas un kravas drošības pārbaudē, sertificēšanu un šo personu sagatavošanā un kvalifikācijas celšanā iesaistīto personu sertificēšanu"

TA-1304 ____________________________________

(A.Matīss, E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 99.sesijā Ženēvā"

TA-1307 ____________________________________

(U.Augulis, E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.269 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""

TA-1290 ____________________________________

(E.Repše)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Eiropas Komisiju atbilstoši 2009.gada 22.janvāra Komisijas paziņojumam „Valsts atbalsta pasākumu Kopienas pagaidu shēma, lai veicinātu piekļuvi finansējumam pašreizējās finanšu un ekonomiskās krīzes apstākļos” (Oficiālais Vēstnesis C16, 22/01/2009, lpp.0001-0009) un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā. Norādīt, ka grozījums MK 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.269 var stāties spēkā pēc Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai pēc Ekonomikas ministrijas informācijas saņemšanas.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā"

TA-1328 ____________________________________

(A.Kampars, K.Gerhards, J.Pūce, E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķiršanu"

TA-1324 ____________________________________

(T.Koķe, E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Likumprojekts "Būvniecības likums"

TA-942 ____________________________________

(A.Kampars, V.Valgums, A.Cinis, V.Birkavs, M.Straume, I.Krūmiņa, G.Ābele, J.Pūce, V.Puriņš, E.Repše)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt likumprojektu, papildinot 4.panta 5.punktu ar prasībām arī profesionālās kompetences izvērtējumam, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
43.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

TA-1149 ____________________________________

(D.Gulbe, E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība""

TA-1301 ____________________________________

(A.Antonovs, E.Repše)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt noteikumu projektu un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par līgumu slēgšanu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000""

TA-1331 ____________________________________

(A.Antonovs, E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut valsts aģentūrai „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 12.prim punktā noteikto slēgt civiltiesiskos līgumus un vienošanās par šādu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros apstiprināto Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošanu par kopējo summu LVL 9 615 427,89 apmērā:
2.1. par Ērgļu novada domes projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/076 „Ūdenssaimniecības attīstība Ērgļu novada Sausnējas pagasta Sausnējas ciemā” īstenošanu LVL 256 506,69 apmērā;
2.2. par Daugavpils novada Ambeļu pagasta pārvaldes projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/079 „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā” īstenošanu LVL 66 652,85 apmērā;
2.3. par Ķeguma novada domes projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/083 „Ķeguma novada Birzgales pagasta Birzgales ciemata ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai LVL 160 009,19 apmērā;
2.4. par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/084 „Ogres novada Ķeipenes pagasta Ķeipenes ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai LVL 443 580,68 apmērā;
2.5. par SIA "Dzelzava" projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/088 „Madonas novada Dzelzavas pagasta Dzelzavas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai LVL 417 125,47 apmērā;
2.6. par Kalkūnes pagasta pārvaldes projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/091 „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils rajona Kalkūnes pagasta ciemā Kalkūni” īstenošanai LVL 271 462,00 apmērā;
2.7. par Madonas novada pašvaldības aģentūras "Komunālais serviss" projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/105 „Madonas novada Sarkaņu pagasta Biksēres ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai LVL 515 349,64 apmērā;
2.8. par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Gailīšu pagasta pārvalde" projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/107 „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta Uzvaras ciemā” īstenošanai LVL 403 331,51 apmērā;
2.9. par Aglonas novada domes projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/112 „Aglonas novada Šķeltovas pagasta Šķeltovas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai LVL 424 600,53 apmērā;
2.10. par Aglonas novada domes projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/113 „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā” īstenošanai LVL 412 739,97 apmērā;
2.11. par SIA "Mārcienas komunālais uzņēmums" projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/119 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagasta ciemā Mārciena” īstenošanai LVL 416 410,26 apmērā;
2.12. par Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta pārvaldes projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/120 „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Malienas pagasta Brencu ciemā” īstenošanu LVL 196 689,00 apmērā;
2.13. par SIA "Vīgants" projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/122 „Ūdenssaimniecības attīstība Salas pagasta Salas ciemā” īstenošanai LVL 283 374,89 apmērā;
2.14. par SIA "Ošupes KU" projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/125 „Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai LVL 399 383,00 apmērā;
2.15. par Brunavas pagasta pārvaldes projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/132 „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Brunavas pagasta Ērgļu ciemā” īstenošanai LVL 198 731,39 apmērā;
2.16. par Rēzeknes novada pašvaldības projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/077 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Gorņicas ciemā” īstenošanai LVL 215 083,55 apjomā;
2.17. par Rēzeknes novada pašvaldības projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/078 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā” īstenošanai LVL 170 224,01 apjomā;
2.18. par Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldes projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/092 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Griškānu pagasta Janapoles ciemā” īstenošanai LVL 325 621,98 apjomā;
2.19. par SIA "Līves 2" projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/093 „Daugmales ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai LVL 217 044,96 apjomā;
2.20. par SIA "Lēdurgas komunālais dienests" projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/094 „Ūdenssaimniecības attīstība Krimuldas novada Lēdurgā” īstenošanai LVL 382 098,00 apjomā;
2.21. par SIA "Apsaimniekošanas serviss" projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/097 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielplatones pagasta Lielplatones ciemā” īstenošanai LVL 149 825,34 apjomā;
2.22. par SIA "Apsaimniekošanas serviss" projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/098 „Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas novada Elejas pagasta Elejas ciemā” īstenošanai LVL 477 750,81 apjomā;
2.23. par Jelgavas novada pašvaldības projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/099 „Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas rajona Vircavas pagasta ciemā Mazlauki” īstenošanai LVL 171 880,62 apjomā;
2.24. par Jelgavas novada pašvaldības projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/100 „Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas novada Valgundes pagasta pārvaldes ciemā Vītoliņi” īstenošanai LVL 506 951,65 apjomā;
2.25. par Madonas novada pašvaldības projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/102 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā” īstenošanai LVL 420 148,30 apjomā;
2.26. par Limbažu novada pašvaldības projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/106 „Ūdenssaimniecības pakalpojuma attīstība Skultes pagasta Mandegu ciemā” īstenošanai LVL 236 542,66 apjomā;
2.27. par Līksnas pagasta pārvaldes projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/109 „Ūdenssaimniecības attīstība Līksnas pagasta Līksnas ciemā” īstenošanai LVL 234 967,89 apjomā;
2.28. par Priekules novada domes projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/116 „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā” īstenošanai LVL 360 172,00 apjomā;
2.29. par Priekules novada domes projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/117 „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Ozolu ciemā” īstenošanai LVL 104 251,00 apjomā;
2.30. par Madonas novada pašvaldības projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/118 „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai LVL 421 200,33 apjomā;
2.31. par Krustpils novada pašvaldības projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/129 „Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada Atašienes ciemā” īstenošanai LVL 184 746,56 apjomā;
2.32. par Krustpils novada pašvaldības projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/130 „Ūdenssaimniecības attīstība Vīpes pagasta Vīpes ciemā” īstenošanai LVL 170 971,16 apjomā.
3. Pēc lēmumā par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu ietverto nosacījumu izpildes atļaut valsts aģentūrai „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 12.prim punktā noteikto slēgt civiltiesiskos līgumus un vienošanās par šādu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros apstiprināto Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošanu par kopējo summu LVL 9 039 944,86 apjomā:
3.1. par Amatas novada pašvaldības projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/080 „Ūdenssaimniecības attīstība Amatas novada Līvu ciemā” īstenošanai LVL 210 677,94 apjomā;
3.2. par Amatas novada pašvaldības projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/081 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Amatas novada Ģikšu ciemā” īstenošanai LVL 480 304,66 apjomā;
3.3. par Talsu novada pašvaldības projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/082 „Ūdenssaimniecības attīstība Īves pagasta ciemā Tiņģerē” īstenošanai LVL 406 341,45 apjomā;
3.4. par Talsu novada pašvaldības projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/085 „Ūdenssaimniecības attīstība Valdemārpilī” īstenošanai LVL 532 206,64 apjomā;
3.5. par Raunas novada domes projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/086 „Ūdenssaimniecības attīstība Raunas novada Rozes ciemā” īstenošanai LVL 358 234,52 apjomā;
3.6. par Raunas novada domes projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/087 „Ūdenssaimniecības attīstība Raunas novada Raunas ciemā” īstenošanai LVL 508 904,22 apjomā;
3.7. par Strenču novada domes projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/089 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jērcēnu pagasta Jērcēnu ciemā” īstenošanai LVL 421 072,99 apjomā;
3.8. par Strenču novada domes projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/090 „Ūdenssaimniecības attīstība -rekonstrukcija Sedas pilsētā” īstenošanai LVL 431 487,58 apjomā;
3.9. par Jaunjelgavas novada domes projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/095 „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunjelgavas novada Seces pagasta Seces ciemā” īstenošanai LVL 313 706,78 apjomā;
3.10. par Talsu novada pašvaldības projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/101 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Talsu novada Valdgales pagasta Pūņās” īstenošanai LVL 361 083,36 apjomā;
3.11. par Talsu novada pašvaldības aģentūras "Sabile" projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/103 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Sabiles pilsētā” īstenošanai LVL 419 386,00 apjomā;
3.12. par Baltinavas novada domes projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/108 „Ūdenssaimniecības attīstība Baltinavas novada Baltinavas ciemā” īstenošanai LVL 477 909,74 apjomā;
3.13. par Balvu novada pašvaldības projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/110 „Ūdenssaimniecības attīstība Tilžas pagasta Tilžas ciemam” īstenošanai LVL 441 218,13 apjomā;
3.14. par Balvu novada pašvaldības projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/111 „Ūdenssaimniecības attīstība Kubulu pagasta Kurnas ciemā” īstenošanai LVL 456 585,32 apjomā;
3.15. par Tukuma novada Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/114 „Tukuma novada Sēmes ciemata ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai LVL 185 016,75 apjomā;
3.16. par Talsu novada pašvaldības projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/115 „Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Ģibuļu pagasta Spārē” īstenošanai LVL 317 859,74 apjomā;
3.17. par Laucesas pagasta pārvaldes projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/121 „Mirnija ciema centralizētās ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcija” īstenošanai LVL 412 042,00 apjomā;
3.18. par SIA "Siltumiņš" projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/123 „Ūdenssaimniecības attīstība Talsu rajona Lībagu pagasta Dižstendē” īstenošanai LVL 403 882,27 apjomā;
3.19. par Viļakas novada domes projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/124 „Ūdenssaimniecības attīstība Žīguru pagasta Žīguru ciemā” īstenošanai LVL 439 199,02 apjomā;
3.20. par Kuldīgas novada pašvaldības projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/126 „Ūdenssaimniecības attīstība Padures pagasta Padures ciemā” īstenošanai LVL 291 849,00 apjomā;
3.21. par Pašvaldību aģentūras "Jēkabpils rajona pansionāts" projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/128 „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpils rajona pansionātam” īstenošanai LVL 133 423,58 apjomā;
3.22. par Kuldīgas novada pašvaldības projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/131 „Gudenieku pagasta Gudenieku ciema ūdenssaimniecības sektora sakārtošana” īstenošanai LVL 344 401,04 apjomā;
3.23. par SIA "Barkavas KPS" projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā” īstenošanai LVL 152 199,85 apjomā;
3.24. par SIA "Barkavas KPS" projekta 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/134 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciemā” īstenošanai LVL 540 952,28 apjomā.
4. Noteikt, ka šī protokollēmuma 2.punktā un 3.punktā minēto projektu īstenošanai Finanšu ministrija atsevišķā valsts budžeta programmā plāno atbilstošus ieņēmumus no ārvalstu finanšu palīdzības, kā arī atbilstošos izdevumus tajā budžeta gadā, kurā paredzētas atmaksas finansējuma saņēmējam.
 
46.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Brazīlijas Federatīvās Republikas valdības līgumu par sadarbību sportā"

TA-1340 ____________________________________

(T.Koķe, E.Repše)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Ārlietu ministrijas valsts sekretāru A.Teikmani parakstīt Latvijas Republikas valdības un Brazīlijas Federatīvās Republikas valdības līgumu par sadarbību sportā.
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par Saprašanās memorandu modalitāšu noteikšanai Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerības dibināšanai"

TA-1329 ____________________________________

(U.Lielpēters, I.Dālderis, E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Līdzdalību Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerībā īstenot Kultūras ministrijai pieejamo valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas ģenerālkonsuli Sanktpēterburgā, Krievijas Federācijā, I.Sers Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Saprašanās memorandu.
 
48.§
Protokollēmuma projekts "Par valsts budžeta finansējuma nodrošināšanu 2010.gadam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem, kuriem ir piešķirts komercdarbības atbalsts"

TA-1345 ____________________________________

(A.Antonovs, U.Augulis, T.Koķe, B.Bāne, G.Puķītis, J.Šnore, K.Gerhards, D.Staķe, E.Dreimane, E.Repše)

1. Ņemot vērā Zaļo un zemnieku savienības deleģēto ministru kopīgo viedokli, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām ministrijām izvērtēt nepieciešamību precizēt sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un līdz 2010.gada 24.maijam iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmām"

TA-1294 ____________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības 2010.gada 25.-26.maija Konkurētspējas ministru padomes sanāksmei

TA-1339 ____________________________________

(T.Koķe, E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē 2010.gada 26.maijā.
 
51.§
Apelācijas sūdzības projekts Administratīvajai apgabaltiesai

TA-1207 ____________________________________

(M.Gruškevics, E.Repše)

1. Apstiprināt Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto apelācijas sūdzības projektu administratīvajā lietā Nr.A42521507.
2. Valsts kancelejai noformēt un 2010.gada 18.maijā iesniegt apelācijas sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 
52.§
Atbildes projekts Satversmes tiesai

TA-1059 ____________________________________

(L.Medina, E.Repše)

1. Apstiprināt iesniegto viedokļa projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2010-11-01.
2. Valsts kancelejai noformēt viedokli un nosūtīt Satversmes tiesai.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeju"

TA-1266-IP ____________________________________

(I.Dālderis, I.V.Lieģis, E.Repše)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par NATO Parlamentārās Asamblejas aizsardzības pasākumu vadību"

TA-1316-DV ____________________________________

(J.Sārts, E.Repše)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2010.gada 23.marta sēdes protokollēmumā "Par Ministru kabineta sēžu norisi" (prot. Nr.15 70.§) un izteikt tā priekšpēdējo un pēdējo rindkopu šādā redakcijā:
"Ministru kabineta Mazajā zālē (visi sēdes slēgtajā daļā iekļautie jautājumi, kuriem noteikts lietojuma ierobežojuma statuss "Dienesta vajadzībām" un valsts noslēpuma objekta statuss.".
 

Sēdi slēdz plkst. 13.35


Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs

E.Repše

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību