Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 47

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.47

2010.gada 14.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.46 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par situāciju saistībā ar siltumapgādes pakalpojumiem""

TA-2431, SAN-2245, SAN-2422 ____________________________________

(I.Oša, U.Augulis, J.Pūce, V.Dombrovskis)

Ekonomikas ministrijai iesniegto iebildumu par Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.46 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par situāciju saistībā ar siltumapgādes pakalpojumiem"" sagatavot kā grozījumu Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par situāciju saistībā ar siltumapgādes pakalpojumiem"" 2.punktā, saskaņot ar Latvijas Pašvaldību savienību un iesniegt izskatīšanai nākamajā Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par izdevumiem, kas saistīti ar karavīra apbedīšanu un karavīra kapa pieminekļa uzstādīšanu, un minēto izdevumu apmēru""

TA-2393 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zemessargu dienesta apliecībām, to izsniegšanas, lietošanas un nodošanas kārtību"

TA-2394 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zemessargu iesaista Zemessardzes uzdevumu izpildē vai apmācībā"

TA-2395 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par karavīra uzturdevas kompensācijas apmēru un piešķiršanas kārtību""

TA-2403 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.605 "Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus, kuros cietuši karavīri dienesta laikā""

TA-2419 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru, militāro darbinieku un zemessargu veselības aprūpes saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību"

TA-2396 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Instrukcijas projekts "Speciālā militārā inventāra uzskaites un norakstīšanas kārtība"

TA-2198 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra rīkojumā Nr.933 "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai darba grupā starptautiskajai sadarbībai holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā""

TA-2352 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-2305 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm""

TA-2182 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.953 "Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība""

TA-2343 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1016 "Noteikumi par nacionālo mērvienību etalonu sarakstu""

TA-2346 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā vides ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt tā atkārtotai saskaņošanai ar Vides ministriju.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas apmaiņu iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un informācijas apmaiņas uzraudzību pakalpojumu jomā"

TA-2283 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumus parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju līdz 2010.gada 1.oktobrim sagatavot grozījumus likumā „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, paredzot Ministru kabinetam deleģējumu izstrādāt kārtību, kādā IMI sistēmas ietvaros notiek informācijas apmaiņa Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu ietvaros.
 
15.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 43.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""" 5.punktā doto uzdevumu

TA-2381 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 43.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""" 5.punkta izpildi, noteikt, ka par standarta LVS ISO 8454:2008 "Cigaretes. Tvana gāzes satura noteikšana cigarešu dūmu gāzveida fāzē. NDIR metode" tulkošanu valsts valodā un ar to saistīto izmaksu segšanu ir atbildīga Veselības ministrija.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr. 436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība""

TA-2241 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas Gada sanāksmē Vašingtonā 2010.gada 8.oktobrī"

TA-2321 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Likumprojekts "Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likums"

TA-2384 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā""

TA-2407 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"

TA-2409 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījums Civilstāvokļa aktu likumā"

TA-2410 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"

TA-2411 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
 
23.§
Noteikumu projekts "Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi"

TA-1221 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu līdzekļu piešķiršanu noteikumu īstenošanai 2012.gadā izskatīt 2012.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2406 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-2232 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūras reorganizāciju"

TA-2365 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Izglītības kvalitātes valsts dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-2144 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus"

TA-2187 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisiju"

TA-2437 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""

TA-2366 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-4401 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju nodrošināt, ka līdz ar likumprojektā paredzētā regulējuma spēkā stāšanos ir sagatavoti administratīvās ietekmēšanas līdzekļa (garantijas nauda) piemērošanas noteikumi.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.561 "Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīkla galiekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtība""

TA-1875 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā dzelzceļa pārvadājumu pakalpojums tiek atzīts par tādu, kura galvenais mērķis ir pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas atrodas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un ar kuru tiek izjaukts noslēgto valsts vai pašvaldības dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumu ekonomiskais līdzsvars"

TA-2090 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.5. aktivitāti "Publiskais transports ārpus Rīgas"

TA-2435 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.306 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.1.aktivitāti "Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana""

TA-2436 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""

TA-2372 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par klasificētās informācijas apmaiņu un savstarpēju aizsardzību"

TA-2180 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Igaunijas Republikā K.Eihenbaumu parakstīt līgumu.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā"

TA-2268 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Prasības olu piegādei nelielā apjomā"

TA-2159 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Veterinārās prasības cirka dzīvnieku pārvietošanai starp Latviju un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm"

TA-2181 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""

TA-2255 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.101 "Noteikumi par valsts nodevu par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes grozījuma reģistrāciju, kā arī valsts nodevas samaksas kārtību""

TA-2165 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Instrukcijas projekts "Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas ISAMM lietošanas kārtība"

TA-2236 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par ārlietu dienesta informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizāciju"

TA-2399 ____________________________________

(I.Kamarūts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai katru gadu līdz 1.februārim un 1.augustam, infrastruktūras optimizācijas pasākumu realizācijas laika periodā, iesniegt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai informāciju par ārlietu dienesta informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas gaitu un rezultātiem, kā arī par ieplānotajiem optimizācijas pasākumiem nākamajā pusgadā.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas iesaisti Haiti atjaunošanā"

TA-2385 ____________________________________

(E.Dumpe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību maģistrantūras līmeņa vadības speciālistu sagatavošanā"

TA-2497 ____________________________________

(E.Repše, R.Vējonis, K.Vāgnere, M.Bičevskis, A.Ronis, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto noteikumu projektu ar nosacījumu, ka vienošanās neietver finanšu saistības.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju, saskaņot noteikumu un vienošanās projektu ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju un iesniegt saskaņoto projektu Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra sēdē.
 
47.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem"

TA-1938 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
48.§
Likumprojekts "Ārpustiesas parāda piedziņas likums"

TA-1767 ____________________________________

(G.Ābele, R.Vējonis, K.Gerhards, A.Priedīte, J.Pūce, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt likumprojektu, paredzot, ka likumprojekta normas netiek attiecinātas uz kapitālsabiedrībām, kas nodrošina komunālo pakalpojumu sniegšanu, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
49.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1768 ____________________________________

(G.Ābele, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai "Latvijas Jātnieku federācija" bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"

TA-2416 ____________________________________

(A.Brūne, A.Blaus, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju precizēt rīkojuma projekta 3.punktu, iekļaujot aizliegumu 1.punktā minēto nekustamo īpašumu apgrūtinājumam, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Latvijas Zēģelētāju savienība""

TA-2127 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Latvijas Biatlona federācija""

TA-2128 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Latvijas Jātnieku federācija""

TA-2103 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Latvijas Boksa federācija""

TA-2105 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Latvijas Modernās pieccīņas federācija""

TA-2106 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju Rotas ielā 9, Jūrmalā"

TA-2246 ____________________________________

(J.Dūklavs, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
57.§
Informatīvais ziņojums "Izvērtējums par veselības aprūpi 2010.gada I ceturksnī"

TA-2314 ____________________________________

(L.Mūrniece, J.Bundulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
58.§
Informatīvais ziņojums "Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.4.aktivitātes "Lidostu infrastruktūras attīstība" projektu ilgtspējas, iepriekš veikto valsts ieguldījumu apjoma un potenciālās lidostu attīstības iespēju izvērtējums"

TA-2433 ____________________________________

(I.Aleksandroviča, E.Dreimane, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
59.§
Atbildes vēstules projekts Saeimas Zaļo un Zemnieku savienības frakcijai

TA-2388, SAN-2339___________________________________

(K.Stepanovs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Zaļo un Zemnieku savienības frakcijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Zaļo un Zemnieku savienības frakcijai.
 
60.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai

TA-2492, SAN-2726 ____________________________________

(D.Gulbe, M.Lazdovskis, L.Medina, E.Dreimane, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
2. Finanšu ministrijai papildināt atbildes projektu ar norādi par termiņu, kad Ministru kabinets iesniegs Saeimā attiecīgus likumu grozījumus, saskaņot projektu ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju un iesniegt precizēto atbildes projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai vai atbildes projekta nesaskaņošanas gadījumā sagatavot projektu izskatīšanai nākamajā Ministru kabineta sēdē.
4. Valsts kancelejai sagatavot vēstuli Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai par jautājuma izskatīšanas gaitu.
 
61.§
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja budžeta apstiprināšanu"

TA-2402 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
62.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 23.decembra rīkojumā Nr.906 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja budžeta apstiprināšanu""

TA-2405 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
63.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2290 ____________________________________

(E.Upmanis, R.Vējonis, J.Sārts, R.Rugēvica, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta 2.punktu, paredzot, ka Aizsardzības ministrijas bāzes izdevumi 2011. un 2012.gada budžetā tiek palielināti par likuma "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā"" anotācijā norādīto summu - 17,6tūkst. latu, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
64.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2334 ____________________________________

(I.Aire, L.Medina, R.Vējonis, A.Dekšenieks, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
65.§
Rīkojuma projekts "Par Iekšlietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu"

TA-2335 ____________________________________

(I.Aire, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
66.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2287 ____________________________________

(I.Dālderis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
67.§
Noteikumu projekts "Augstskolu studentu speciālās militārās apmācības kārtība"

TA-2413 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
68.§
Likumprojekts "Protokols, ar ko groza Protokolu par pārejas noteikumiem, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam"

TA-2447 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot Protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
69.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""

TA-2454 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
70.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.marta rīkojumā Nr.135 "Par Latvijas puses pilnvarotajiem pārstāvjiem apvienotajā Latvijas Republikas valdības – Beļģijas franču kopienas un Valonijas reģiona komisijā""

TA-2448 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
71.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai""

TA-2469 ____________________________________

(A.Andreičika, A.Kampars, D.Staķe, M.Bičevskis, A.Antonovs, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai izvērtēt iespējas sagatavot priekšlikumus par aktivitātēm mazo novadu atbalstam.
 
72.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""

TA-2400 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
73.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.824 "Elektronisko sakaru un informācijas tehnoloģiju nozares konsultatīvās padomes drošības jautājumos nolikums""

TA-2451 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
74.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""

TA-2452 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
75.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumos Nr.765 "Valsts informācijas sistēmu vispārējās drošības prasības""

TA-2453 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
76.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 23.decembra rīkojumā Nr.912 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas budžeta apstiprināšanu""

TA-2466 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
77.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas budžeta apstiprināšanu"

TA-2468 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
78.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 23.decembra rīkojumā Nr.911 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas budžeta apstiprināšanu""

TA-2463 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
79.§
Noteikumu projekts "Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas iegūšanas, vilces līdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas nosacījumi un kārtība, kā arī vilces līdzekļa vadītāja apliecības un saskaņotā papildu sertifikāta izsniegšanas, darbības apturēšanas, anulēšanas un atjaunošanas nosacījumi un kārtība, un kārtība un apjoms, kādā kārtojams saskaņotais papildu sertifikātu reģistrs"

TA-2424 ____________________________________

(J.Eiduks, A.Kampars, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot un līdz 2011.gada 1.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.236 un par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.360.
 
80.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude""

TA-2462 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
81.§
Informatīvais ziņojums "Par 2010.gadā nepieciešamo finansējumu Satiksmes ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitāšu īstenošanai, kurās finansējuma saņēmējs veic maksājumus no saviem līdzekļiem pirms atmaksas saņemšanas no Eiropas Komisijas"

TA-2461 ____________________________________

(I.Aleksandroviča, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par 2010.gadā nepieciešamo finansējumu Satiksmes ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitāšu īstenošanai, kurās finansējuma saņēmējs veic maksājumus no saviem līdzekļiem pirms atmaksas saņemšanas no Eiropas Komisijas.
2. Satiksmes ministrijai slēgt līgumus vai vienošanās ar finansējuma saņēmējiem par Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanu šādās aktivitātēs:
2.1. 3.2.1.2.aktivitāte „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” – par otrajā atlases kārtā apstiprinātajiem projektiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, kas nepārsniedz 30 048 187 latus, kā arī normatīvajos aktos noteikto valsts budžeta dotācijas pašvaldībām apmēru;
2.2. 3.2.1.5.aktivitātē „Publiskais transports ārpus Rīgas” – par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, kas nepārsniedz 14 056 080 latus;
2.3. 3.3.1.2.aktivitātē „TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)” – par otrajā atlases kārtā apstiprinātajiem projektiem par Kohēzijas fonda finansējumu, kas nepārsniedz 45 636 745 latus;
2.4. 3.3.1.5.aktivitātē „Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T” – par otrajā atlases kārtā apstiprinātajiem projektiem par Kohēzijas fonda finansējumu, kas nepārsniedz 7 028 040 latus.
3. Valsts aģentūrai „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” slēgt vienošanās ar finansējuma saņēmējiem par Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanu šādās apakšaktivitātēs:
3.1. 3.2.1.3.1.apakšaktivitātē „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” – par otrajā atlases kārtā apstiprinātajiem projektiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, kas nepārsniedz 6 600 895 latus, kā arī normatīvajos aktos noteikto valsts budžeta dotācijas pašvaldībām apmēru;
3.2. 3.2.1.3.2.apakšaktivitātē „Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā”- par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, kas nepārsniedz 8 227 185 latus, kā arī normatīvajos aktos noteikto valsts budžeta dotācijas pašvaldībām apmēru.
 
82.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.794 "Noteikumi par tekstilšķiedru sastāva norādīšanu tekstilizstrādājumu marķējumā un kārtību, kādā veic dažādšķiedru maisījuma sastāva kvantitatīvās pārbaudes""

TA-2286 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
83.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.jūnija rīkojumā Nr.440 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Kopīgajā Flandrijas-Latvijas Komisijā""

TA-2449 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
84.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas budžeta apstiprināšanu"

TA-2465 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
85.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2498 ____________________________________

(K.Vāgnere, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
86.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.marta rīkojumā Nr.159 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-2503 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
87.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības neformālo Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomi 2010.gada 15.-16.septembrī"

TA-2456 ____________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības neformālo Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomi 2010.gada 15.-16.septembrī.
2. Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniecei A.Ļubļinai-Goldmanei pārstāvēt Latvijas Republiku Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos Eiropas Savienības neformālajā Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomē 2010.gada 15.-16.septembrī.
 
88.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 19.-21.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2499 ____________________________________

(J.Dūklavs, I.Juhansone, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijai precizēt informatīvā ziņojuma 2.punktu, svītrojot atsauci uz Kohēzijas politikas finanšu instrumentiem, un iesniegt precizēto ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 19.-21.septembra neformālajā sanāksmē.
 
89.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par dalībvalstu izvēles brīvību lemt par ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu un Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ĢMO audzēšanu savā teritorijā, groza Direktīvu 2001/18/EK"

TA-2487-IP ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Zemkopības ministrijas izstrādāto Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par dalībvalstu izvēles brīvību lemt par ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu un Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ĢMO audzēšanu savā teritorijā, groza Direktīvu 2001/18/EK”.
 
90.§
Latvijas Republikas nostājas projekts Eiropas Savienības Tiesas lietā C-303/10 RENFE

TA-2496-IP ____________________________________

(M.Borkoveca, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 303/10 RENFE.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori K.Drēviņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktora vietnieci M.Borkovecu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C 303/10 RENFE.
 
91.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2010.gada 16.septembra sanāksmei

TA-2500 ____________________________________

(I.Juhansone, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Eiropadomes 2010.gada 16.septembra sanāksmei.
 
92.§
Paskaidrojuma projekts par kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam lietā Nr.A42663409

TA-2291 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam par apelācijas sūdzību lietā Nr. Nr.A42663409.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
3. Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 
93.§
Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A42775508

TA-2260 ____________________________________

(A.Tihomirovs, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A42775508.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
3. Finanšu ministrijai un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 
94.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Dergačovs pret Latviju"

273-k ____________________________________

(S.Kauliņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai ārlietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
95.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Ķipēns pret Latviju"

278-k ____________________________________

(S.Kauliņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
96.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Schmidt pret Latviju"

279-k ____________________________________

(S.Kauliņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
97.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Pozņakovs pret Latviju"

280-k ____________________________________

()

Konfidenciāli
 
98.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Čuprakovs pret Latviju"

277-k ____________________________________

(E.Plaksins, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
99.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Djundiks pret Latviju"

274-k ____________________________________

(E.Plaksins, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
100.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Loiko pret Latviju"

275-k ____________________________________

(E.Plaksins, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
101.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Kurganovs pret Latviju"

272-k ____________________________________

()

Konfidenciāli
 
102.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Bērziņš pret Latviju"

276-k ____________________________________

()

Konfidenciāli
 

Sēdi slēdz plkst. 15.10


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

 

 

Deklasificēts 2011.gada 23.martā saskaņā ar Ārlietu ministrijas 2011.gada 21.marta vēstuli (deklasificēts 1. un 4.punkts)

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS

 

 

Rīgā

Nr.47

2010.gada 14.septembrī

 

 

97.§

 

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Pozņakovs pret Latviju "

280-k

___________________________________________________

(S.Kauliņa, A.Kampars, V.Dombrovskis)

 

1. (N) Pieņemt zināšanai ārlietu ministra iesniegto ziņojumu.

2. (K) 

3. (K)

4. (N) Ja mierizlīgums netiks panākts, pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmuma pieņemšanas Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai Ls 570 (ekvivalents EUR 810 pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Mihailam Pozņakovam. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās iesniegt Eiropas Cilvēktiesību tiesā vienpusējo deklarāciju.

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore G.Veismane

 

Deklasificēts 2015.gada 18.februārī saskaņā ar Ārlietu ministrijas 2015.gada 18.februāra vēstuli.

 LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

protokola izraksts

Rīgā

Nr.47

2010.gada 14.septembrī

 101.§

 Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Kurganovs pret Latviju "

272-k___________________________________________________

(E.Plaksins, V.Dombrovskis)

 1. Pieņemt zināšanai ārlietu ministra iesniegto ziņojumu.

2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā attiecībā uz Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk – Konvencija) 5.panta 1"c".apakšpunkta un 6.panta 1.punkta iespējamiem pārkāpumiem attiecībā uz aizturēšanas pamatotību un kriminālprocesa ilgumu.

3. Attiecībā uz Konvencijas 5.panta 1"c".apakšpunkta iespējamo pārkāpumu attiecībā uz pirmstiesas apcietinājuma likumību, 5.panta 3.punkta iespējamo pārkāpumu attiecībā uz apcietinājuma ilgumu un 5.panta 4.punkta iespējamo pārkāpumu attiecībā uz tiesas kontroli pār piemēroto apcietinājumu uzdot Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās iesniegt Eiropas Cilvēktiesību tiesā valdības vienpusējo deklarāciju.

4. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmuma pieņemšanas lietā "Kurganovs pret Latviju" Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai Ls 2 812 (ekvivalents EUR 4 000 pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Aleksandram Kurganovam.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore G.Veismane

Skatīt darba kārtību