Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 48

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.48

2010.gada 21.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Vides ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas Republikas gaisa telpu publisko funkciju veikšanai paredzēto ārvalstu gaisa kuģu lidojumiem 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.panta izpratnē"

TA-2176 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.2.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana"""

TA-2471 ____________________________________

(A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.200 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitāti "Augstas pievienotās vērtības investīcijas"""

TA-2467 ____________________________________

(A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 12.augusta noteikumos Nr.658 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā"""

TA-2474 ____________________________________

(A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2. aktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām"

TA-2473 ____________________________________

(A.Liepiņš, U.Augulis, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt noteikumu projekta 24.punkta redakciju atbilstoši labklājības ministra priekšlikumam un precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.
3. Ņemot vērā, ka atbalstīts labklājības ministra ierosinātais priekšlikums attiecībā uz pretendentu loka paplašināšanu, atbalstīt Ministru prezidenta aicinājumu Ministru kabineta locekļiem nepieciešamības gadījumā atbalstīt finansējuma pārdali no citiem fondiem un darbības programmām finansējuma piešķiršanai tiem komersantiem, kas šajā programmā piesakās pirmo reizi un, ja to atbalstam ir nepietiekams finansējums.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.851 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.prioritātes "Uzņēmējdarbības veicināšana" 2.3.1.pasākuma "Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes" 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" projektu iesniegumu atlases pirmo, otro, trešo, ceturto un piekto kārtu"""

TA-2475 ____________________________________

(A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.197 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.aktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās"""

TA-2476 ____________________________________

(A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām"""

TA-2477 ____________________________________

(A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"

TA-2472 ____________________________________

(A.Liepiņš, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt rīkojuma projektu atbilstoši Finanšu ministrijas izteiktajam papildinājumam un šī protokola 5.paragrāfā atbalstītajam labojumam pieņemtajā noteikumu projektā "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2. aktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām" (TA-2473). Precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Savienības tarifu kvotu pieteikšanu un administrēšanu"

TA-2201 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-2510 ____________________________________

(A.Antonovs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt rīkojuma projektu atbilstoši sēdes laikā izteiktajam papildinājumam un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 9.§) "Par Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra sēdes protokolēmuma (prot. Nr.69 21.§) "Noteikumu projekts "Savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas piemērošanas kārtība attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu "Kontrole, vadība un signalizācija""" 2.punktā doto uzdevumu" izpildi

TA-2386 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija sēdes protokola (prot. Nr.32 9.§) „Par Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra sēdes protokolēmuma (prot. Nr.69 21.§) „Noteikumu projekts "Savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas piemērošanas kārtība attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu „Kontrole, vadība un signalizācija””” 2.punktā doto uzdevumu” 2., 3. un 4.punktu.
 
13.§
Instrukcijas projekts "Eiropas Savienības dokumentu tulkojumu izvērtēšanas, saskaņošanas un būtisku kļūdu labošanas kārtība"

TA-2249 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"

TA-2311 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""

TA-2243 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība"'

TA-2459 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču klīniskās izpētes kārtība"

TA-2460 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai sagatavot un veselības ministram līdz 2011.gada 1.martam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.61 „Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi”, iekļaujot noteikumos jaunus pakalpojumu veidus un cenas, kas saistīti ar medicīniskās ierīces klīniskās izpētes iesnieguma izskatīšanu un kvalificētu ekspertu piesaistīšanu pētījuma atzinuma sagatavošanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.242 "Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus""

TA-2363 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.237 "Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības ārējās tirdzniecības režīma administrēšanas kārtība""

TA-2258 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai""

TA-2512 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.84 43.§) "Informatīvais ziņojums par valsts nodevu, kas tiek iekasētas par valsts pārvaldes iestāžu sniegto nodrošinājumu un pakalpojumiem, ieņēmumiem" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2364 ____________________________________

(A.Matīss, M.Pēkalis, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.84 43.§) "Informatīvais ziņojums par valsts nodevu, kas tiek iekasētas par valsts pārvaldes iestāžu sniegto nodrošinājumu un pakalpojumiem, ieņēmumiem" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2010.gada 1.decembrim.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība""

TA-1626 ____________________________________

(S.Āmare-Pilka, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību maģistrantūras līmeņa vadības speciālistu sagatavošanā"

TA-2497 ____________________________________

(K.Vāgnere, A.Teikmanis, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību maģistrantūras līmeņa vadības speciālistu sagatavošanā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1094 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitāti "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)"""

TA-2504 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par Microsoft infrastruktūras programmatūras izmantošanas un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas iespējām Ekonomikas ministrijā un tās padotības iestādēs"

TA-2129 ____________________________________

(R.Finogejevs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu „Par Microsoft infrastruktūras programmatūras izmantošanas un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas iespējām Ekonomikas ministrijā un tās padotības iestādēs”.
2. Ekonomikas ministrijai katru gadu līdz 1.februārim un 1.augustam infrastruktūras optimizācijas pasākumu realizācijas laika periodā iesniegt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai informāciju par Ekonomikas ministrijas un tās padotības iestāžu informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas gaitu un rezultātiem, kā arī par ieplānotajiem optimizācijas pasākumiem nākamajā pusgadā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zemessargs kompensē militārai sagatavošanai izlietotos līdzekļus un atlīdzina aprīkojuma, ekipējuma un formas tērpa atlikušo vērtību"

TA-2529 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.212 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi"""

TA-2531 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2374 ____________________________________

(A.Matīss, I.Olafsone, A.Melnūdris, A.Virtmanis V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

TA-2375 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-2530 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto Ministru kabineta rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu un zemes vienības Krapes pagastā, Ogres novadā par kopējo summu 18340,00 lati:
2.1. nekustamo īpašumu „Krustceles” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7452 005 0114) 24000 kvadrātmetru platībā;
2.2. zemes vienību „Ūdensdzirnavas A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 001 0070) 2686 kvadrātmetru platībā;
2.3. zemes vienību „Līdumi A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 008 0187) 1700 kvadrātmetru platībā;
2.4. zemes vienību „Vēsmas A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 001 0071) 1631 kvadrātmetra platībā;
2.5. zemes vienību „Lejas Līplanti A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 004 0270) 4051 kvadrātmetra platībā;
2.6. zemes vienību „Parkas A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 001 0072) 1399 kvadrātmetru platībā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā" nolikums"

TA-2538 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Bisters, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides ministrijai saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"""

TA-2257 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2524 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas oficiālo pilnvaroto pārstāvi starptautiskajā izstādē "World Expo 2010" Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā"

TA-2525 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Norīkot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras „World Expo 2010” projekta vadītāju Robertu Stafecki par Latvijas Republikas oficiālo pilnvaroto pārstāvi starptautiskajā izstādē „World Expo 2010” Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2009.gada 5.maija sēdes protokola Nr.29 (76.§.) 4.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33 (85.§.) 5.punktu.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par finansējumu Latvijas Nacionālās dienas organizēšanai izstādē "World Expo 2010" Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā"

TA-2544 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2545 ____________________________________

(J.Pūce, A.Zikmane, I.Dālderis, U.Augulis, A.Kampars, K.Gerhards, E.Repše, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība"

TA-2556 ____________________________________

(A.Kaļāne, A.Zikmane, E.Dreimane, S.Šķiltere, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai tehniski precizēt noteikumu projektu un sagatavot to parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) izstrādāt veidlapu informācijai, kas aizpildāma, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā informāciju par fiziskajām personām taksācijas gadā segtajām mācību maksām (noteikumu 42.punkts), un ievietot to Valsts ieņēmumu dienesta Mājas lapā, kā arī nodrošināt iespēju minēto informāciju Valsts ieņēmumu dienestam nosūtīt elektroniski.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.918 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana"""

TA-2480 ____________________________________

(A.Antonovs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Rīcības plāns globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) lietojumiem""

TA-2527 ____________________________________

(E.Beļskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu par Satiksmes ministrijas sagatavoto nacionālo pozīciju Nr.1 „Paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Rīcības plāns globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) lietojumiem””.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju „Paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Rīcības plāns globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) lietojumiem””.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2010.gada 23.-24.septembrī"

TA-2539-IP ____________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2010.gada 23.-24.septembrī.
2. Uzdot I.V.Lieģim, Latvijas Republikas Aizsardzības ministram, pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālajā sanāksmē 2010.gada 23.-24.septembrī.
 
41.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 27.septembra sanāksmei

TA-2546-IP ____________________________________

(D.Lucaua, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Zemkopības ministrijas nacionālo pozīciju Nr.2 „Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par dalībvalstu izvēles brīvību lemt par ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu” uz Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 27.septembra sanāksmi.
3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 27.septembra sanāksmē.
 
42.§
Noteikumu projekts "Par Turcijas Republikas Valsts ministrijas pievienošanos Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Spānijas Karalistes aizsardzības ministra saprašanās memorandam par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra izveidošanu, pārvaldīšanu un vadīšanu"

TA-2080-DV ____________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Nacionālo militāro pārstāvi Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Transformācijas komandiera štābā Norfolkā pulkvedi Ēriku Nagli parakstīt Pievienošanās protokolu.
 
43.§
Noteikumu projekts "Par Turcijas Republikas Valsts ministrijas pievienošanos Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, kā arī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba saprašanās memorandam par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra funkcionālajām attiecībām"

TA-2081-DV ____________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Nacionālo militāro pārstāvi Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Transformācijas komandiera štābā Norfolkā pulkvedi Ēriku Nagli parakstīt Pievienošanās protokolu.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.20


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību