Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 49

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.49

2010.gada 28.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1619 "Bioproduktus saturošas degvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība""

TA-2425 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību""

TA-2423 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par koncesijas procedūras paziņojumu saturu, to iesniegšanas kārtību un paziņojumu veidlapu paraugiem"

TA-2522 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 27.novembra rīkojumā Nr.742 "Par Revīzijas konsultatīvās padomes sastāvu""

TA-2361 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par būves Šmerļa ielā 5, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-2325 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek plānotas un organizētas ar dzīvojamās mājas renovāciju un rekonstrukciju saistītās darbības"

TA-1173 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi"

TA-1112 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas, tehniskās apkopes un kārtējā remonta noteikumi"

TA-821 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi"

TA-345 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2010.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim"

TA-2565 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Iekšlietu ministrijai noslēgt publiskās un privātās partnerības līgumu par Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes administratīvo ēku kompleksa Eduarda Lācera ielā 7, Valmierā, būvniecību, finansēšanu un apsaimniekošanu, kā arī par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai"

TA-2478 ____________________________________

(L.Mūrniece, E.Repše, M.Brencis, I.V.Lieģis, S.Mertena, I.Pētersone, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Iekšlietu ministrijai atkārtoti saskaņot rīkojuma projektu ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju un precizēto projektu līdz 2010.gada 1.oktobrim iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 5.septembra rīkojuma Nr.593 "Par kārtību, kādā valsts varas un pārvaldes institūciju augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-2247 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī"

TA-2250 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Kultūras ministrijas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-2319 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""

TA-2464 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.februāra rīkojumā Nr.76 "Par darba grupas izveidi""

TA-2355 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība"

TA-2377 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ātrās reaģēšanas un medicīniskā atbalsta vienību izveidošanu, uzturēšanu, apmācīšanu, finansēšanu, sociālo garantiju noteikšanu un iesaistīšanos starptautiskās palīdzības sniegšanā"

TA-1536 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu nodrošināt Veselības ministrijai un Iekšlietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.475 "Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība""

TA-2266 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem""

TA-2302 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2356 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""

TA-2329 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.760 "Medību noteikumi""

TA-2432 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.78 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai""

TA-2430 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.963 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"""

TA-2575 ____________________________________

(G.Veismane, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Iekšējā audita veikšanas kārtība"

TA-2445 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"

TA-2345 ____________________________________

(L.Mūrniece, I.Pētersone, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Jautājumu par finansējuma piešķiršanu likumprojekta īstenošanai izskatīt Ministru kabinetā valsts budžeta projekta 2011.gadam sagatavošanas procesā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta projekta 2011.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
28.§
Valsts civilās aizsardzības plāna projekts

TA-2205 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Koncepcijas projekts "Par Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa īstenošanu Latviešu strēlnieku laukumā Rīgā"

TA-2532 ____________________________________

(I.Dālderis, J.Garjāns, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas ierosinājumu izskatīšanas gaitu"

TA-2567 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Finanšu ministrijai, Aizsardzības ministrijai, Vides ministrijai un Zemkopības ministrijai līdz 2010.gada 15.novembrim tiesību aktu projektus par informatīvajā ziņojumā iekļautajā privatizācijai ierosināto valsts īpašumu sarakstā minētajiem attiecīgajiem objektiem iesniegt Ekonomikas ministrijai.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2010.gada 1.decembrim attiecīgus tiesību aktu projektus noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2010.gada 1.februāra līdz 2010.gada 31.jūlijam paveiktajiem un nākošajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"

TA-2342 ____________________________________

(S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
32.§
Protokollēmuma projekts "Par likumā "Par Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Kopienas palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2008.gada līdz 2013.gadam atbilstīgi ĀKK-EK partnerattiecību nolīgumam un par finansiālas palīdzības piešķiršanu Aizjūras zemēm un teritorijām, uz ko attiecas EK Līguma ceturtā daļa" noteikto finanšu saistību īstenošanu"

TA-2554 ____________________________________

(I.Zīlīte, A.Ronis, G.Kauliņš, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Noteikt, ka 2012.gadā un turpmākajos gados iemaksu veikšanu 10.Eiropas Attīstības fondā nodrošina Ārlietu ministrija.
2. Jautājumu par iemaksu veikšanai 10.Eiropas attīstības fondā nepieciešamo līdzekļu apjomu izskatīt valsts budžeta projekta 2011.gadam sagatavošanas procesā.

3. Finanšu ministrijai plānot resursus valsts 2011.gada budžeta projektā iemaksu veikšanai 10.Eiropas Attīstības fondā un pēc lēmuma pieņemšanas par līdzekļu apjomu veikt minētās iemaksas.
33.§
Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai

TA-2450 ____________________________________

(S.Mertena, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
2. Valsts kancelejai svītrot atbildes projekta otrās rindkopas pēdējos divus teikumus, noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
 
34.§
Protokollēmuma projekts "Par Nacionālā attīstības plāna procesa izvērtēšanu"

TA-2604 ____________________________________

(I.Bite, L.Straujuma, A.Antonovs, S.Mertena, V.Dombrovskis)

1. Lai izpildītu Saeimas 2010.gada 10.jūnija lēmuma 1.punktu un nodrošinātu kvalitatīvu Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam izstrādi, kā arī lai nošķirtu politikas izstrādāšanu un uzraudzīšanu no tās novērtēšanas, Valsts kancelejai Eiropas Savienības struktūrfondu projekta "Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē" ietvaros pasūtīt neatkarīgu Nacionālā attīstības plāna 2007.–2013.gadam izstrādes procesa, ieviešanas un novērtēšanas mehānisma izvērtējumu un rekomendācijas nākamajam plānošanas periodam (turpmāk – izvērtējums), ietverot:
1.1. vismaz šādus Nacionālā attīstības plāna 2007.–2013.gadam izvērtējuma aspektus:
1.1.1. sasaiste ar vidēja termiņa budžeta un finanšu instrumentu (Valsts stratēģiskā ietvardokumenta 2007.–2013.gada periodam) plānošanas dokumentiem, to izstrādes un ieviešanas saskaņotība;
1.1.2. sasaiste un saskaņotība ar citiem vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentiem, tai skaitā Eiropas Savienības līmenī iniciētiem un nacionālā līmenī izstrādātiem attīstības plānošanas dokumentiem;
1.1.3. izstrādes un novērtēšanas procedūru izmaksu efektivitāte un sasniegtie rezultāti;
1.1.4. sākotnējo pieņēmumu un prognožu pamatotība;
1.1.5. izstrādi, ieviešanu un novērtēšanu ietekmējošie faktori (piemēram, valsts kopējā attīstības plānošanas sistēma, izstrādes institucionālais nodrošinājums un kapacitāte);
1.2. rekomendācijas Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam izstrādes, ieviešanas un novērtēšanas organizatoriskajam un institucionālajam nodrošinājumam, kā arī Nacionālā attīstības plāna izstrādes orientējošo grafiku.
2. Visām ministrijām un Valsts kancelejai nodrošināt nepieciešamo informāciju atbilstoši izvērtējuma veicēju pieprasījumam.
3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sagatavot pārskatu par republikas pilsētu un novadu pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos noteikto mērķu, uzdevumu, aktivitāšu un pasākumu saistību ar Nacionālo attīstības plānu 2007.–2013.gadam un līdz 2010.gada 1.decembrim iesniegt izvērtējuma veicējiem. Pārskatā papildus ietvert:
3.1. informāciju par veiktajām darbībām, lai nodrošinātu pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu saskaņotību ar Nacionālo attīstības plānu 2007.–2013.gadam;
3.2. pašvaldību viedokļu apkopojumu par Nacionālā attīstības plāna 2007.–2013. gadam izstrādes, ieviešanas un novērtēšanas procesu.
4. Pēc izvērtējuma pieņemšanas Valsts kancelejai piecu darbdienu laikā nosūtīt izvērtējumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai viedokļa sniegšanai. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai viedokli divu nedēļu laikā iesniegt Valsts kancelejā.
5. Izvērtējumā ietvertās rekomendācijas izmantot, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektu par Nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un sabiedriskās apspriešanas kārtību.
6. Valsts kancelejai sagatavot tiesību akta projektu par Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam izstrādes procesu un institucionālo ietvaru un kopā ar izvērtējumu un šī protokollēmuma 4.punktā minēto Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas viedokli līdz 2011.gada 15.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā un nosūtīt Latvijas Republikas Saeimai informācijai.
7. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra sēdē informāciju par izsludinātās atklātās projektu atlases rezultātiem un, ja nepieciešams, tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.522 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana"" un citos saistītajos normatīvajos aktos, paredzot 1.5.3.2.aktivitātes projektu iesniegumu atlases 2.kārtas izveidi ar Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam izstrādei nepieciešamo finansējumu, nosakot 2.kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu ne ātrāk kā 2011.gada 1.aprīlī.
8. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu 1.5.3.2.aktivitātes projektu iesniegumu atlases 2.kārtas ietvaros par Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrādi, paredzot projekta iesniegumā, ka Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrādē tiks ņemti vērā Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam izvērtējuma rezultāti un rekomendācijas atbilstoši šī protokollēmuma 5.punktā noteiktajam.
9. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, izstrādājot projekta iesniegumu 1.5.3.2.aktivitātes projektu iesniegumu atlases 2.kārtas ietvaros, apkopot un analizēt 1.kārtā apstiprinātos projektus un to pirmos rezultātus.
10. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Pieprasījumu komisijai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību realizēšanas kārtība un termiņi"

TA-2583 ____________________________________

(K.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""

TA-2596 ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 5.punktu, paredzot, ka jauniem piena pārstrādes uzņēmumiem, kas piesakās uz Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna ietvaros piešķirto sabiedrisko finansējumu piena nozares pārstrukturēšanai, to projektos paredzamais gala produkts ir minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, kā arī attiecīgi precizēt projekta 36.punktu (svītrojot noteikumu 41.punktu) un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektā ietverto normu, kurā paredzēts, ka jauniem piena pārstrādes uzņēmumiem, kas piesakās uz Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna ietvaros piešķirto sabiedrisko finansējumu piena nozares pārstrukturēšanai, to projektos paredzamais gala produkts ir arī produkts, kas nav minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, saskaņot ar Eiropas Komisiju atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību prasībām un informāciju par saskaņojumu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētā saskaņojuma saņemšanas noformēt atsevišķu noteikumu projektu un sagatavot to parakstīšanai.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta plānošanas perioda no 2009. līdz 2014.gadam prioritātēm"

TA-2389 ____________________________________

(A.Antonovs, U.Augulis, R.Pīpiķe, R.Klimkāne, S.Mertena, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai uzsākt sarunas ar Norvēģijas Karalisti par Saprašanās memoranda par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanu no 2009. līdz 2014.gadam noslēgšanu un Īslandes Republiku, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti par Saprašanās memoranda par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu no 2009. līdz 2014.gadam noslēgšanu.
3. Finanšu ministrijai piedāvāt Saprašanās memorandā par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanu no 2009.gadam līdz 2014.gadam un Saprašanās memorandā par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu no 2009.gada līdz 2014.gadam iekļaut šādas prioritātes:
3.1. Klimata izmaiņas un atjaunojamā enerģija, novirzot tai 30% no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros pieejamā finansējuma Latvijai laika posmā no 2009.gada līdz 2014.gadam;
3.2. NVO fonds, novirzot tai 35% no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros pieejamā finansējuma Latvijai laika posmā no 2009.gada līdz 2014.gadam, pilsoniskās sabiedrības attīstībai, ietverot cilvēkdrošību, ilgtermiņa atbalstu sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, vietējās un reģionālās iniciatīvas, lai mazinātu nevienlīdzību un veicinātu sociālo iekļaušanu un dzimumu līdztiesības principa ievērošanu;
3.3. Kultūras mantojuma aizsardzība, novirzot tai 35% no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros pieejamā finansējuma Latvijai laika posmā no 2009.gada līdz 2014.gadam;
3.4. Atbalsts zaļākai rūpniecībai – Viedo tehnoloģiju fonds, novirzot tai 40% no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros pieejamā finansējuma Latvijai laika posmā no 2009.gada līdz 2014.gadam;
3.5. Bilaterālā pētniecības programma, tai skaitā stipendijas (ietverot stipendijas bakalaura programmu studentiem ar augstiem akadēmiskajiem sasniegumiem), novirzot tai 19% no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros pieejamā finansējuma Latvijai laika posmā no 2009.gada līdz 2014.gadam;
3.6. Tieslietas un iekšlietas, ietverot kriminālsodu izpildes pilnveidošanu un īslaicīgās aizturēšanas apstākļu uzlabošanu, novirzot tai 40% no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros pieejamā finansējuma Latvijai laika posmā no 2009.gada līdz 2014.gadam;
3.7. Cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšana, novirzot tai 1% no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros pieejamā finansējuma Latvijai laika posmā no 2009.gada līdz 2014.gadam. 
38.§
Rīkojuma projekts "Par līdzekļu pārdali starp valsts budžeta resoriem un mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm finansējuma sadalījumu"

TA-2585 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-2605 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" otro projekta iesnieguma atlases kārtu"

TA-2606 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2610 ____________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē 2010.gada 29.septembrī -1.oktobrī izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2602 ____________________________________

(I.Sudare, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas Republikas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam, pastāvīgajam pārstāvim Eiropas Savienībā N.Popenam pārstāvēt Latvijas Republiku neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (ECOFIN) padomes sanāksmē 2010.gada 29.septembrī -1.oktobrī.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par 2010.gada 29.-30.septembra neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē izskatāmajiem Ekonomikas un Tieslietu ministriju kompetences jautājumiem"

TA-2609 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram J.Pūcem pārstāvēt Latvijas Republiku 2010.gada 29.-30. septembra neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas Ministru padomes sanāksmē Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumos.
3. Tieslietu ministrijas valsts sekretāram M.Lazdovskim pārstāvēt Latvijas Republiku 2010.gada 29.-30. septembra neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas Ministru padomes sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetences jautājumos.
 
44.§
Latvijas Republikas nostājas projekts prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-348/10 Norma A et Dekom

TA-2580 ____________________________________

(K.Drēviņa, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-348/10 Norma A et Dekom.
2. Tieslietu ministrijai saskaņot nostājas tekstu ar Valsts kanceleju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktora vietnieci M.Borkovecu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsulti K.Krasovsku pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-348/10 Norma A et Dekom.
 
45.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par saskaņā ar Padomes 1994.gada 16.maija Regulas (EK) Nr.1164/1994 par Kohēzijas izveidi II pielikuma H panta pirmā punkta 2.daļu notikušo uzklausīšanas procedūru ar Eiropas Komisijas dienestiem par aprēķināto finanšu korekciju četros Kohēzijas fonda projektos"

TA-2597 ____________________________________

(A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas projektu „Par saskaņā ar Padomes 1994.gada 16.maija Regulas (EK) Nr.1164/1994 par Kohēzijas izveidi II pielikuma H panta pirmā punkta 2.daļu notikušo uzklausīšanas procedūru ar Eiropas Komisijas dienestiem par aprēķināto finanšu korekciju četros Kohēzijas fonda projektos”.
3. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniekam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos A.Antonovam un Vides ministrijas valsts sekretāra vietniecei, Investīciju departamenta direktorei V.Gēmei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Komisijas organizētajā atkārtotajā uzklausīšanas sanāksmē.
 
46.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.201057-03

TA-2138 ____________________________________

(G.Rēvalde, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto atbildes raksta projektu Latvijas Republikas Satversmes tiesai lietā Nr.201057-03.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai un Valsts kancelejai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus Satversmes tiesā lietā Nr.201057-03.
 
47.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.47 102.§) "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Bērziņš pret Latviju""

276-k ____________________________________

()

Konfidenciāli
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par Militāro draudu analīzi"

262-s ____________________________________

(I.V.Lieģis, A.Ronis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai (klasificēts dokuments).
 

Sēdi slēdz plkst. 14.00


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību