Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 51

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.51

2010.gada 5.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.49 11.§) "Rīkojuma projekts "Par atļauju Iekšlietu ministrijai noslēgt publiskās un privātās partnerības līgumu par Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes administratīvo ēku kompleksa Eduarda Lācera ielā 7, Valmierā projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un apsaimniekošanu, kā arī par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai""

TA-2478 ____________________________________

(I.V.Lieģis, L.Mūrniece, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā partijas "Pilsoniskā savienība" pārstāvja aizsardzības ministra, tieslietu ministra pienākumu izpildītāja I.V.Lieģa iebildumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
2.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.49 34.§) "Protokollēmuma projekts "Par Nacionālā attīstības plāna procesa izvērtēšanu""

TA-2604 ____________________________________

(A.Stucka, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atsauc iesniegto iebildumu par Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.49 34.§) "Protokollēmuma projekts "Par Nacionālā attīstības plāna procesa izvērtēšanu"".
 
3.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi"

TA-2599 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Karavīru un zemessargu militārās disciplīnas reglaments"

TA-2600 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kompensācijām zemessargiem par uzdevumu izpildi un apmācībām, Zemessardzes veterānu priekšnieka algu, kā arī zemessarga mantai nodarīto zaudējumu atlīdzības izmaksas kārtību"

TA-2612 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos"

TA-2444 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Valsts robežsardzei sešu mēnešu laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās noslēgt starpresoru vienošanos, kurā noteiktu kārtību, kādā avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos iesaistītie Nacionālo bruņoto spēku un Valsts robežsardzes gaisa kuģi sadarbojas bāzes (nosēšanās laukumu) izmantošanā, degvielas uzpildē, kā arī šiem uzdevumiem izlietotās degvielas savstarpējās kompensēšanas kārtību.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.106 "Enerģijas lietotāju apgādes kārtība un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā""

TA-2455 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju Aizkrauklē, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā"

TA-1111 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās""

TA-2316 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par U.Iskrovu"

TA-2631 ____________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""

TA-2422 ____________________________________

(D.Robežniece, R.Vējonis, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra sēdē.
2. Finanšu ministrijai: precizēt likumprojektā jautājumu par direktīvas 2009/69/EK prasībām attiecībā par kopējo vērtību, kuru nepārsniedzot, niecīgas vērtības importētās preces no trešajām valstīm tiek atbrīvotas no PVN samaksas, un par personām, uz kurām šīs prasības attiecināmas; precizēt anotācijas trešajā sadaļā budžeta ieņēmumu aili, ņemot vērā ailē "Cita informācija" iekļautos datus par iespējamo plānoto valsts budžeta ieņēmumu papildinājumu; detalizēt izdevumu pamatojumu VID informācijas sistēmu aktualizēšanai un darbības nodrošināšanai. Precizēto likumprojektu un tā anotāciju līdz 2010.gada 8.oktobrim iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

TA-2513 ____________________________________

(G.Pužule, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā"

TA-2390 ____________________________________

(D.Piebalga, L.Sīka, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Iekšlietu ministrijai precizēt likumprojektu, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāves izteiktos priekšlikumus, saskaņot ar Izglītības un zinātnes ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

TA-2322 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.681 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.1.apakšaktivitāti "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana"""

TA-2595 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumos Nr.990 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju""

TA-2306 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumu segšanas kārtību""

TA-2534 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par īpašām stabilitātes prasībām ro-ro pasažieru kuģiem"

TA-2251 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījums Civillikumā"

TA-2562 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par rīcības komiteju valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšanai starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā"

TA-2542 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-2490 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai""

TA-2536 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.269 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros""

TA-2598 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Pārskats Ministru kabinetam par noslēgto publiskās un privātās partnerības līgumu izpildi"

TA-2582 ____________________________________

(M.Brencis, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.sadaļas 1.punktam Finanšu ministrijai izstrādāt un līdz 2011.gada 1.martam iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1152 „Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai”.
3. Atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.sadaļas 2.punktam Finanšu ministrijai izstrādāt un līdz 2011.gada 1.martam iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1216 „Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību un publiskā partnera vai tā pārstāvja līguma izpildes pārskatu sniegšanu”.
4. Satiksmes ministrijai veikt normatīvo aktu izpēti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā un nepieciešamības gadījumā kopīgi ar Finanšu ministriju izstrādāt un līdz 2011.gada 5.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā grozījumus Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanu 2009.gadā"

TA-2607 ____________________________________

(I.Builis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanu 2009.gadā".
2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas un pārvaldīšanas modeli Tieslietu ministrijā un padotības iestādēs"

TA-2618 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu vienota datu centra principa ieviešanu Tieslietu ministrijā un tās padotības iestāžu informācijas tehnoloģiju infrastruktūras (turpmāk – IT infrastruktūra) pārvaldīšanā un apkalpošanā, noteikt, ka tieslietu nozares IT infrastruktūras atbalsta centrs tiek veidots uz valsts akcijas sabiedrības „Tiesu namu aģentūra” bāzes.
3. Tieslietu ministrijai un visām padotības iestādēm nodrošināt pāreju uz jauno organizatorisko pārvaldības modeli līdz 2014.gada 1.janvārim.
4. Tieslietu ministrijai katru gadu līdz 1.februārim un 1.augustam infrastruktūras optimizācijas pasākumu realizācijas laika periodā iesniegt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai informāciju par Tieslietu ministrijas un tās padotības iestāžu informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas gaitu un rezultātiem, kā arī par ieplānotajiem optimizācijas pasākumiem nākamajā pusgadā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Latvijas Republikas Zemessardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā"

TA-2624 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""

TA-2653 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Protokollēmuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.46 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par situāciju saistībā ar siltumapgādes pakalpojumiem""

TA-2431, SAN-2245, SAN-2422 ____________________________________

(I.Oša, V.Dombrovskis)

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.46 31.§) grozījumu un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Ekonomikas ministrijai līdz 2010.gada 15.oktobrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā paplašinātu informatīvo ziņojumu par situāciju saistībā ar siltumapgādes pakalpojumiem, kurā ietvert: pārskatu par situāciju arī citās pašvaldībās, ne tikai lielākajās pilsētās; izvērtējumu par siltumapgādes izmaksu apmēru, parādu apjomu un tarifu pieauguma ietekmi uz maksājumiem, Labklājības ministrijas iesniegto informāciju par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā definētajai sociālajai palīdzībai izlietotajiem pašvaldību līdzekļiem, tajā skaitā par izmaksātajiem dzīvokļu pabalstiem.”
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""

TA-2641 ____________________________________

(D.Gulbe, S.Šķiltere, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības 2010.gada 4.oktobra atzinumu, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.569 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""

TA-2637 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 23.decembra noteikumos Nr.550 "Noteikumi par speciālo piemaksu valsts vecuma pensijai Latvijas policijā un Latvijas Robežsargu brigādē dienējušām personām""

TA-2638 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumos Nr.448 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm aprēķina, piešķir un izmaksā izdienas pensiju""

TA-2639 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.914 "Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība""

TA-2640 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.240 "Iekšlietu ministrijas nolikums""

TA-2642 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 29.oktobra noteikumos Nr.480 "Kārtība, kādā izmaksājamas Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm piešķirtās izdienas pensijas, ja minētās personas izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs""

TA-2643 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums"

TA-2645 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.159 "Ieroču, munīcijas un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un kolekciju veidošanas noteikumi""

TA-2646 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-2647 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

TA-2621 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-2651 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu Veselības ministrijai nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Brīvības ielā 41, Ventspilī, nodošanu Ventspils novada pašvaldības īpašumā"

TA-2650 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2675, TA-2648 ____________________________________

(J.Dūklavs, T.Trubača, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par 2010.gada 7. un 8.oktobra Eiropas Savienības kultūras un audiovizuālās jomas ministru neformālo sanāksmi"

TA-2662 ____________________________________

(L.Pavļuta, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministram I.Dālderim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības kultūras un audiovizuālās jomas ministru 2010.gada 7. un 8.oktobra neformālajā sanāksmē.
 
45.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 7.-8.oktobra sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2669 ____________________________________

(K.Āboliņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 7.-8.oktobra sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem:
2.1. Pozīcija Nr.1 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par trešo valstu pilsoņu, kas ir uzņēmuma iekšienē nosūtītie darbinieki, ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem;
2.2. Pozīcija Nr.1 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par trešo valstu pilsoņu ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem sezonālās nodarbinātības nolūkos;
2.3. Pozīcija Nr.2 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas projekts par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā personas, kas ir saņēmušas starptautisko aizsardzību, šādu personu statusu un piešķirtās aizsardzības saturu (pārstrādāta);
2.4. Pozīcija Nr.1 par Eiropas Savienības ārējo stratēģiju par pasažieru datu reģistra (turpmāk - PDR) datu nosūtīšanu un par rekomendācijām sarunu mandātu projektiem, lai ar Kanādu, Amerikas Savienotajām Valstīm (turpmāk - ASV) un Austrāliju noslēgtu nolīgumus par PDR datu nosūtīšanu.
3. Pastāvīgajam pārstāvim Eiropas Savienībā, Ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam N.Popenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un Iekšlietu ministru padomes 2010.gada 7.-8.oktobra sanāksmē Luksemburgā.
 
46.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2010.gada 11.-12.oktobra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2673 ____________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē 2010.gada 12.oktobrī.
 
47.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2010.gada 11.-12.oktobra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas un Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2674 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Latvijas nacionālajām pozīcijām Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2010.gada 11.-12. oktobra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas un Tieslietu ministrijas kompetences jautājumos.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.1 „Eiropas pētniecības un inovācijas potenciāls globalizācijas laikmetā – Inovācijas savienība”;
2.2. pozīcija Nr.2 „Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Eiropa, tūristu apmeklētākā vieta pasaulē – jaunas Eiropas tūrisma nozares politiskās pamatnostādnes un Projekts – Padomes secinājumiem par Eiropa, tūristu apmeklētākā vietu pasaulē – jaunas Eiropas tūrisma nozares politiskās pamatnostādnes";
2.3. pozīcija Nr.1 „Par Eiropas Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai par tirgus uzraudzību tirdzniecības un izplatīšanas nozarē „Par efektīvāku un godīgāku tirdzniecības un izplatīšanas iekšējo tirgu līdz 2020.gadam"";
2.4. pozīcija Nr.1 „Iekšējā tirgus funkcionēšana”.
3. Ārlietu ministrijas Pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniecei L.Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas Ministru padomes 2010.gada 11.-12. oktobra sanāksmē Ekonomikas ministrijas un Tieslietu ministrijas kompetences jautājumos.
 
48.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 7.-8.oktobra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2677 ____________________________________

(K.Pommere, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par šādu Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010. gada 7.-8. oktobra sanāksmē izskatāmo jautājumu - Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, ar ko atceļ Pamatlēmumu 2004/68/TI.
3. Aizsardzības ministram tieslietu ministra pienākumu izpildītājam I.V.Lieģim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 7.-8.oktobra sanāksmē.
 
49.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā"

TA-2678 ____________________________________

(K.Pommere, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā.
 
50.§
Atbildes projekts Administratīvajai rajona tiesai

TA-2489 ____________________________________

(R.Fišers, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto Ministru kabineta viedokļa un lūguma projektu par „ALMAK FINANCE LTD” UN „ALEX TRADE LTD” iesniegtajiem pieteikumiem Administratīvajā rajona tiesā.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt Ministru kabineta viedokli un lūgumu Administratīvajai rajona tiesai.
 
51.§
Slepeni

293-s ____________________________________

( )

.
 
52.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Dzirnis pret Latviju"

299-k ____________________________________

(I.Reine, Dz.Gavars, A.Ronis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.30


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību