Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 55

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.55

2010.gada 26.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Vides ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai""

TA-2746 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

2.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 69.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2191 ____________________________________

(I.Jurča, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sniegto informāciju un to, ka uzdevuma izpildes termiņš ir jau bijis pagarināts, noteikt Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 69.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""" 4.punktā dotajam uzdevumam izpildes galīgo termiņu līdz 2010.gada 31.decembrim.
2. Valsts kancelejai divu nedēļu laikā sagatavot Ministru prezidenta rīkojuma projektu par grozījumu Ministru prezidenta 2009.gada 10.jūlija rīkojuma Nr.302 "Par darba grupu budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanai" 2.punktā, nosakot priekšlikumu iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 31.decembrim.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par iemaksām Āzijas-Eiropas fondā"

TA-2628 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par iemaksām Annas Lindes fondā"

TA-2629 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju Rušonas pagastā, Riebiņu novadā"

TA-2622 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā"

TA-2625 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes sagatavo budžeta izpildes pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem"

TA-2514 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Daugavas ielā 37, Smiltenē, Smiltenes novadā, nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"

TA-2744 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"

TA-2747 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības īpašumā"

TA-2655 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-2817 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra rīkojumā Nr.826 "Par Juglas sanatorijas internātpamatskolas reorganizāciju""

TA-2564 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" izšķirošās ietekmes izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "LGS MĀCĪBU CENTRS""

TA-2561 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.53 25.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.596 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas""" dotā uzdevuma izpildi

TA-1712 ____________________________________

(D.Kājiņa, R.Muciņš, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Veselības ministrijai kopīgi ar Labklājības ministriju saskaņot viedokli par terminu "bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs", sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām saskaņot jautājumu par termiņu, kādā tiks noteikts bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja statuss, un par bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam izvirzāmo higiēnas prasību noteikšanu, un līdz 2010.gada 29.oktobrim iesniegt jautājumu Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-2586 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 18.marta noteikumos Nr.128 "Obligātās nekaitīguma un marķējuma prasības augļu sulām un tām līdzīgiem produktiem""

TA-2731 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.52 28.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.894 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības un valsts atbalstu informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem"""

TA-2658 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Atcelt Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.52 28.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.894 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības un valsts atbalstu informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem""".
 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

18.§

Koncepcijas projekts par likuma "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" ieviešanu (2011.–2013.gadam)

TA-2457 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Informatīvie ziņojumi

19.§

Informatīvais ziņojums "Par Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jelgavas neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija" kapitāla daļām"

TA-2792 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lūgt Jelgavas pilsētas pašvaldību nodot bez atlīdzības tās īpašumā esošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jelgavas neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija” (reģ. Nr.41703007023, juridiskā adrese: Svētes ielā 37, Jelgavā, LV- 3001) kapitāla daļas valstij.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Jelgavas pilsētas domei.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko situāciju valstī"

TA-2811 ____________________________________

(J.Salmiņš, A.Ronis, A.Kampars, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 

Ministru kabineta lieta

21.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2820 TA-2860____________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegtos rīkojumu projektus.
Valsts kancelejai apvienot rīkojumu projektus vienā rīkojuma projektā un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"

TA-2823 ____________________________________

(T.Koķe, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai

TA-2853, SAN-2911 ____________________________________

(G.Ābele, J.Meirāns, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
 

Atbildes projekts Tiesībsargam

24.§

Atbildes projekts Tiesībsargam

TA-2670 ____________________________________

(E.Repše, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā finanšu ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
25.§
Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai

TA-2644 ____________________________________

(R.Vējonis, I.Runča, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
2. Vides ministrijai saskaņot atbildes projektu ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 

Papildus iekļautie jautājumi

26.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību""

TA-2833 ____________________________________

(E.Repše, I.Vanaga, I.Eglītis, J.Radzevičs, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai"

TA-2836 ____________________________________

(E.Valantis, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju precizēt noteikumu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1. un 3.punktam, precizēt anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"""

TA-2835 ____________________________________

(E.Valantis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils cietoksnī (attīstības I posms - būvniecības 1.kārta) nomas maksas, aprīkojuma iegādes un uzturēšanas izdevumu segšanai"

TA-2825 ____________________________________

(I.Pētersone, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

30.§

Noteikumu projekts "Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtība"

TA-2826 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-2830 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.3.aktivtiāti "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros"""

TA-2831 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iemaksā un izmaksā juridiskās personas maksātnespējas procesa depozītu juridiskās personas maksātnespējas procesā"

TA-2839 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu"

TA-2840 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-2841 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai līdz 2012.gada 15.janvārim izvērtēt nepieciešamību šajos noteikumos noteiktos maksas pakalpojumus pārveidot par valsts nodevas objektu, un iesniegt noteiktajā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgos normatīvā akta grozījumus.
 
36.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību"

TA-2842 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" nolikums"

TA-2843 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kartību un minimālo apdrošinājuma summu"

TA-2845 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1045 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība""

TA-2844 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

Papildus iekļautie jautājumi

40.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

TA-2827 ____________________________________

(R.Muciņš, D.Gavars, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par 2004.-2006.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr.2005/LV/16/C/PE/001 "Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība" īstenošanas pārtraukšanu"

TA-2555 ____________________________________

(D.Rancāne, E.Dreimane, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu „Par 2004.-2006.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr.2005/LV/16/C/PE/001 „Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība” pārtraukšanu”.
2. Pēc projekta īstenošanas pārtraukšanas Vides ministrijai pēc iespējas ātri nodrošināt ieguldīto līdzekļu atgūšanu.
3. Finanšu ministrijai informēt Eiropas Komisiju par 2004.-2006.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr.2005/LV/16/C/PE/001 „Ventspils siltumapgādes sistēmas attīstība” īstenošanas pārtraukšanu.
 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

42.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.939 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"""

TA-2816 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2584 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Papildus iekļautie jautājumi

44.§

Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"

TA-2790 ____________________________________

(J.Sārts, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai sadarbībā ar nozaru ministrijām izstrādāt un aizsardzības ministram līdz 2011.gada 1.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteiktā kārtībā koncepcijas projektu par nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšanai nepieciešamā finansiālā atbalsta sniegšanas iespējām no valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO".
 
45.§
Par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem""

TA-2821 ____________________________________

(M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt nepieciešamību sagatavot likumprojektus par grozījumiem Izglītības likumā un likumā „Par pašvaldībām”, nosakot pienākumu pašvaldībām slēgt līgumu par piedalīšanos attiecīgās pašvaldības padotībā esošas profesionālās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanā. Izglītības un zinātnes ministram likumprojektus noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā valsts budžeta projekta 2011.gadam likumprojektu paketē vai iesniegt attiecīgu informāciju par izvērtējuma rezultātiem.
3. Valsts kancelejai virzīt noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabinetā pēc likumu stāšanās spēkā.
 
46.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par būvinspektoriem"

TA-1777 ____________________________________

(I.Oša, L.Medina, R.Gultnieks, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2718 ____________________________________

(A.Brūne, I.Pētersons, L.Šulca, M.Gruškevics, T.Koķe, E.Repše, A.Ronis, D.Gavars, R.Vējonis, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņot ar Finanšu ministriju rīkojuma projektu un tajā minētā pasākuma tāmi un iesniegt saskaņoto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Finanšu ministrijai izvērtēt nepieciešamību pastiprināt kārtību, kādā tiek pieprasīti un piešķirti finanšu līdzekļi no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", un finanšu ministram iesniegt attiecīgu informāciju izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2722 ____________________________________

(A.Brūne, L.Šulca, M.Gruškevics, T.Koķe, E.Repše, E.Šneps, A.Ronis, D.Gavars, R.Vējonis, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņot ar Finanšu ministriju rīkojuma projektu un tajā minētā pasākuma tāmi un iesniegt saskaņoto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2796 ____________________________________

(A.Brūne, L.Šulca, M.Gruškevics, T.Koķe, R.Emuliņš, E.Repše, A.Ronis, D.Gavars, R.Vējonis, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņot ar Finanšu ministriju rīkojuma projektu un tajā minētā pasākuma tāmi un iesniegt saskaņoto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Par pāreju uz vasaras laiku"

TA-2859 ____________________________________

(G.Ābele, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Latvijas nacionālās pozīcijas "Par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Horvātiju 4.sadaļā Brīva kapitāla kustība un 14.sadaļā Transporta politika"

TA-2828 ____________________________________

(I.Ābelis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Ārlietu ministrijas informatīvajā ziņojumā ietvertās nacionālās pozīcijas par Horvātijas ES pievienošanās sarunu 4.sadaļas sadaļā Brīva kapitāla kustība un 14.sadaļas Transporta politika provizorisku slēgšanu.
 
52.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2010.gada 28.-29.oktobra sanāksmei

TA-2856 ____________________________________

(G.Japiņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Eiropadomes 2010.gada 28.-29.oktobra sanāksmei.
 

Ministru kabineta lieta

53.§

Atbildes projekts Satversmes tiesai par argumentācijas precizēšanu lietā Nr.2010-57-03

TA-2138 ____________________________________

(M.Strads, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Latvijas Republikas Satversmes tiesai par argumentācijas precizēšanu lietā Nr.2010-57-03.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Satversmes tiesai.
 
54.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420758910

TA-2652 ____________________________________

(D.Lucaua, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420758910.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.
3. Zemkopības ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.20


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā-
Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību