Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 56

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.56

2010.gada 1.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

A.Ronis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministrs

-

D.Gavars

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.40

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā"

TA-2608 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.667 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām siltumenerģijas skaitītājiem""

TA-2797 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.666 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām aktīvās elektroenerģijas skaitītājiem""

TA-2798 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.665 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām gāzes patēriņa skaitītājiem un tilpuma korektoriem""

TA-2799 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.669 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsistēmām""

TA-2800 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.664 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem""

TA-2801 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta rīkojumā Nr.585 "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Aizkraukles ielā 21, saglabāšanu valsts īpašumā""

TA-2611 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

TA-2481 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa A12 Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) posma Jēkabpils–Varakļāni rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-2717 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību „Skudras C” (zemes vienības kadastra apzīmējums 5646 009 0070) 0,04 ha platībā Atašienes pagastā, Krustpils novadā par kopējo summu 60,00 lati.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums–Kuldīga posma 58,39.–70,88.km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-2592 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību „Krogsētas A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 6284 009 0039) 0,31 ha platībā Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā par kopējo summu 430,00 lati.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums–Kuldīga posma 12,97.–21,90.km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-2617 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību „Rungu ceļš” (zemes vienības kadastra apzīmējums 9094 003 0157) 0,02 ha platībā Zemītes pagastā, Kandavas novadā par kopējo summu 30,00 lati.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""

TA-2715 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu uzskaites un veselības stāvokļa novērošanas, kā arī slimību, invaliditātes un personas nāves cēloņsakarības ar Černobiļas atomelektrostacijas avāriju noteikšanas kārtība"

TA-2614 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.463 "Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi""

TA-2307 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.53 25.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.596 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas""" dotā uzdevuma izpildi

TA-1712 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Veselības ministrijas sniegto informāciju par 2009.gada 18.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 25.§) 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, noteikt, ka, pamatojoties uz Epidemioloģiskās drošības likuma 38.prim pantu, Veselības ministrija sadarbībā ar Labklājības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju sagatavo un līdz 2011.gada 4.janvārim iesniedz Ministru kabinetā noteiktā kārtībā grozījumus Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.596 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”, attiecinot to prasības uz bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, t.sk. uz telpām, kurās uzturas pirmsskolas vecuma bērni ilgāk par 4 stundām dienā.
2. Normatīvo regulējumu, kas attiecināms uz bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, t.sk. uz telpām, kurās uzturas pirmsskolas vecuma bērni mazāk par 4 stundām dienā, Veselības ministrija nodrošinās plāna „Bērniem piemērota Latvija 2010.-2012.gadam” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 09.jūnija rīkojumu Nr.324) 7.punktā paredzētā pasākuma ietvaros.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"""

TA-2753 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"""

TA-2761 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Informatīvais ziņojums "Par Rīgas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu Rīgā, Ventspils ielā"

TA-2803 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lūgt Rīgas pilsētas pašvaldību nodot valstij bez atlīdzības tās īpašumā esošo nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 056 0087) Rīgā, Ventspils ielā, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 056 0087) 599 kvadrātmetru platībā, jo tas ir nepieciešams veselības aizsardzības funkciju veikšanai.
3. Pēc šā protokollēmuma 2.punktā minētā Rīgas pilsētas pašvaldības lēmuma pieņemšanas Veselības ministrijai sagatavot un veselības ministram noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā Ministru kabineta rīkojuma projektu par nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 056 0087) Rīgā, Ventspils ielā, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 056 0087) 599 kvadrātmetru platībā (turpmāk – zemes gabals), pārņemšanu valsts īpašumā Veselības ministrijas personā.
4. Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu, ka Veselības ministrija nodos zemes gabalu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003457109, juridiskā adrese - Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 (turpmāk – slimnīca), kuras valsts kapitāla daļu turētāja ir Veselības ministrija, lietošanā. Noslēdzot līgumu par nekustamā īpašuma lietošanu (turpmāk – līgums), tiktu nodrošināta slimnīcas paplašināšanai (tiek realizēta Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" ietvaros, projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/013 „Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti” ietvaros, veicot slimnīcas jaunā A korpusa celtniecību, kā arī turpmāku B korpusa celtniecību, piesaistot citus finansējuma avotus) nepieciešamās celtniecības tehnikas izvietošana un slimnīcas darbības nepārtrauktība celtniecības darbu izpildes laikā. Vienlaikus līgumā ietverams nosacījums, ka zemes gabals pēc celtniecības pabeigšanas izmantojams medicīniskās rehabilitācijas pasākumiem.
5. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Rīgas pilsētas pašvaldībai.
 
19.§
Atbildes projekts Tiesībsargam

TA-2670 ____________________________________

(A.Kaļāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.
 
20.§
Noteikumu projekts "Elektroenerģijas pārvades un sadales būvju būvniecības kārtība"

TA-2734 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Jaunu koledžas studiju programmu attīstība aviācijas nozarē""

TA-2878 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija""

TA-2875 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.maija noteikumos Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana"""

TA-2877 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plānā 2008.–2013.gadam"

TA-2876 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi""

TA-2147 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumos Nr.488 "Noteikumi par valsts nodevu par visu veidu ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu atļauju un speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu, kā arī to derīguma termiņa pagarināšanu""

TA-2754 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2010.gada 17.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0693" projekts

TA-2882 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Vides ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0693.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Vides ministrijai izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Prasības jūras vides stāvokļa novērtējumam, laba jūras vides stāvokļa noteikšanai un jūras vides mērķu izstrādāšanai” iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2010.gada 22.novembrim.
 
28.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu"

TA-2870 ____________________________________

(J.Eiduks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 „Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu”.
 
29.§
Par Latvijas prioritātēm Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda ietvaros

TA-2894 ____________________________________

(A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas pozīcijas projektu „Par Latvijas prioritātēm Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda ietvaros” (pozīcija Nr.1).
3. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniekam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos A.Antonovam, Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta direktorei D.Grūbertei un Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta direktora vietniecei I.Liepai pārstāvēt Latvijas Republiku oficiālajās sarunās ar donorvalstu (Norvēģija, Īslande un Lihtenšteina) pārstāvjiem 2010.gada 10.novembrī.
 
30.§
Par informatīvo ziņojumu par emisiju samazinājumu pirkšanas līguma saistību izpildi

TA-2881-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 

Sēdi slēdz plkst. 11.10


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību