Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 59

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.59

2010.gada 9.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.13.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.315 "Noteikumi par Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru""

TA-2851 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījums Preču un pakalpojumu drošuma likumā"

TA-2712 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"

TA-2777 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 007-10 "Nekaitīguma prasības būvēm""

TA-1901 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""

TA-2735 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai (Centrālā statistikas pārvalde) administratīvā sloga samazināšanas nolūkā turpmāk, izstrādājot grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 “Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi”, lūgt nevalstisko organizāciju viedokli par Centrālās statistikas pārvaldes atbildībā esošajās valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapās iekļautajiem rādītājiem.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1646 "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un tās apmēri""

TA-2880 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.augusta rīkojumā Nr.507 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

TA-2769 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Valsts meži", Zvārtavas pagasts, Valkas novads"

TA-2680 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība"

TA-2897 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai"

TA-2704 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1145 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai""

TA-2815 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Prasības dzīvnieku barības mazumtirdzniecībai"

TA-2745 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība""

TA-2689 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts informācijas sistēmām un to attīstības iespējām"

TA-2590 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
15.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju saistībā ar siltumapgādes pakalpojumiem"

TA-2892 ____________________________________

(I.Oša, A.Salmiņš, J.Pūce, A.Akermanis, A.Kampars, L.Medina, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumus par samazināto PVN likmi siltumenerģijai un par Sociālās drošības tīkla pasākumiem attiecībā uz palīdzību iedzīvotājiem izdevumu par siltumapgādes pakalpojumiem segšanai izskatīt valsts 2011.gada budžeta projekta sagatavošanas procesā.
3. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju izstrādāt un divu nedēļu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Civilprocesa likumā, nosakot, ka prasījumi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksas un izdevumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, piedziņu sedzami pirms prasījumiem, kas izriet no hipotekāro kredītu saistībām.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījums Augstskolu likumā"

TA-2557 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.52 2.§) "Likumprojekts "Grozījums Augstskolu likumā"".
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā"

TA-2390 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.51 13.§) "Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā"".
 
18.§
Likumprojekts "Par Konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un Konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām Protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām"

TA-2589, TA-280 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.52 39.§) "Likumprojekts "Par Konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un Konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām Protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām"".
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā"

TA-2781 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.54 23.§) "Likumprojekts "Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā"".
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Sēklu aprites likumā"

TA-2789 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.54 24.§) "Likumprojekts "Grozījumi Sēklu aprites likumā"".
 
21.§
Atbildes projekts Saeimas Juridiskai komisijai

TA-2867 ____________________________________

(L.Medina, I.Ošiņa, E.Kušners, A.Štokenbergs, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Juridiskajai komisijai.
2. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt atbildes projektu un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Juridiskajai komisijai.
4. Lai nodrošinātu vispārēja vienota solidaritātes principa ievērošanu uz visiem sabiedriskajā sektorā nodarbinātajiem, Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot likumprojektu par grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, papildinot to ar normu, kas nosaka atalgojuma izmaiņu tendenču sabiedriskajā sektorā sasaisti ar valsts ekonomiskās attīstības ciklu (procikliskas izmaiņas), attiecīgi ekonomiskās izaugsmes laikā atalgojums pieaug, bet recesijas laikā solidāri tiek samazināts, paredzot vispārīgus atlīdzības nosacījumus visiem publiskajā sektorā strādājošiem, likumā konkrēti atrunājot tās institūcijas, kas tieši tiek finansētas no valsts budžeta. Tieslietu ministrijai iesniegt likumprojektu izskatīšanai Ministru kabinetā valsts 2011.gada budžeta likumprojektu paketē.
 
22.§
Atbildes projekts SIA "Virama" par Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra rīkojumu Nr.635 "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Anglikāņu ielā 5"

TA-2956 ____________________________________

(I.Odiņa - Laizāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu SIA "Virama".
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi SIA "Virama".
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 22.jūlija rīkojumā Nr.421 "Par rīcības plānu pārtikas produktu eksporta veicināšanai uz Krievijas Federāciju""

TA-2578, TA-2946 ____________________________________

(I.Beināre, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojuma projekts ar Tieslietu ministriju ir saskaņots.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par sadarbību vides aizsardzības jomā"

TA-2926 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot vides ministru parakstīt vienošanos.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.752 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitāti "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"""

TA-2896 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2011.gadam" sagatavošanas grafiku"

TA-2948 ____________________________________

(B.Bāne, R.Vējonis, M.Bičevskis, A.Štokenbergs, L.Medina, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka likumprojekts „Par valsts budžetu 2011.gadam” tiek sagatavots un iesniegts Saeimā līdz 2010.gada 7.decembrim, kurā ir iekļauta informācija par 2011.gadā paredzētajiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem, budžeta likumu projektu pakete ar 2011.gada valsts budžeta likuma darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem grozījumiem likumos, vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvars 2011. – 2013.gadam un valsts budžeta paskaidrojumu kopsavilkums pa ministrijām.
3. Finanšu ministrijai līdz 2010.gada 13.novembrim nosūtīt ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm valsts budžeta paskaidrojumu kopsavilkuma formu.
4. Finanšu ministrija likumprojektā „Par valsts budžetu 2011.gadam” iestrādāt deleģējumu Ministru kabinetam tiesības mēneša laikā pēc likuma izsludināšanas apstiprināt valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu, informējot par to Saeimu, un finanšu ministram deleģēt tiesības veikt izmaiņas šajā pielikumā likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam” un Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajos gadījumos.
5. Noteikt, ka Finanšu ministrija sadarbībā ar ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm mēneša laikā pēc likuma „Par valsts budžetu 2011.gadam” izsludināšanas nodrošina detalizētu valsts budžeta likuma paskaidrojumu sagatavošanu un iesniegšanu Ministru kabinetā.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par darba grupu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas reorganizācijas nodrošināšanai"

TA-2951 ____________________________________

(A.Vilks, R.Vējonis, A.Kampars, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatās uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā Rīgas administratīvajā teritorijā"

TA-2868 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""

TA-2954 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība"

TA-2559 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Antonovs, L.Sīka, S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai, izstrādājot valsts budžeta projektu:
2.1. ņemt vērā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistīto ministriju, citu centrālo valsts iestāžu un pašvaldību sasniegtos rezultātus, paredzamo ietekmi ekonomikas atveseļošanā un nodarbinātības palielināšanā un valdības politikas prioritātes, nosakot nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu sadalījumu Eiropas Savienības fondu aktivitātēm un apakšaktivitātēm 2011., 2012. un 2013.gadam;
2.2. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai nepieciešamos valsts budžeta līdzekļus plānot, ievērojot Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.–2013.gadam noteiktās prioritātes.
3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai iekļaut Vides sektora Eiropas Savienības fondu finansētās aktivitātes Latvijas Stratēģiskā attīstības plāna 2010.–2013.gadam prioritātēs.
 
31.§
Par 1957.gada 13.decembra Eiropas Padomes Konvencijas par izdošanu Trešā papildprotokola parakstīšanu

TA-2837 ____________________________________

(K.Pommere, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt 1957.gada 13.decembra Eiropas Konvencijas par izdošanu Trešā papildprotokola (turpmāk – Protokols) parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Eiropas Padomē A.Liepiņu parakstīt Protokolu.
3. Tieslietu ministrijai pēc Protokola parakstīšanas izstrādāt un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā virzīt apstiprināšanai likumprojektu par Protokola apstiprināšanu.
4. Ņemot vērā, ka līdz ar Protokola parakstīšanu būs nepieciešams izstrādāt grozījumus Kriminālprocesa likumā, noteikt Tieslietu ministriju par atbildīgo institūciju minēto grozījumu izstrādāšanai.
 
32.§
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām dibināt politisku partiju savā dzīvesvietas dalībvalstī"

TA-2940 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas nacionālajā pozīcijā Nr.1 par Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām dibināt politisku partiju savā dzīvesvietas dalībvalstī iekļauto 2.variantu „Latvijas tiesību akti nav pretrunā ES tiesību aktiem”.
2. Tieslietu ministrijai sagatavot vēstuli par Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām dibināt politisku partiju savā dzīvesvietas dalībvalstī atbilstoši Ministru kabineta pieņemtajam lēmumam un nodrošināt tās iesniegšanu Eiropas Komisijai.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības tirdzniecības ministru 2010.gada 10.novembra neformālo sanāksmi"

TA-2965 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniecei Z.Liepiņai pārstāvēt Latvijas Republiku 2010.gada 10.novembra Eiropas Savienības tirdzniecības ministru neformālajā sanāksmē.
 
34.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 30.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/2130" projekts

TA-2923 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/2130.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nosūtīt nostāju Eiropas Komisijai.
 
35.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 30.septembra papildus formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2195" projekts

TA-2929 ____________________________________

(G.Puķītis, T.Trubača, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Vides ministrijas iesniegto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2010.gada 30.septembra papildus formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2195.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Vides ministrijai uzraudzīt Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas laikposmam no 2010. līdz 2015.gadam izstrādi un veikt nepieciešamās darbības, lai tā tiktu apstiprināta līdz 2010.gada beigām, kā arī nodrošināt pārējo informatīvajā ziņojumā ietverto pasākumu veikšanu, finansējumu paredzot ministrijas budžeta programmai "Vides aizsardzības fonds" piešķirto līdzekļu ietvaros.
 
36.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 17.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0695" projekts

TA-2935 ____________________________________

(J.Eiduks, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2010.gada 17.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0695.
2. Valsts kancelejai nostāju elektroniski nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Satiksmes ministrijai līdz 2010.gada 15.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu tiesību akta projektu, kas nepieciešams Eiropas Komisijas 2009.gada 16.oktobra Direktīvas 2009/131/EK par VII pielikuma grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā pārņemšanai.
 
37.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 17.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0694" projekts

TA-2936 ____________________________________

(J.Eiduks, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2010.gada 17.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0694.
2. Valsts kancelejai nostāju elektroniski nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Satiksmes ministrijai līdz 2010.gada 15.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu noteikumu projektu "Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību" un noteikumu projektu "Ritošā sastāva būves, modernizācijas, atjaunošanas remonta atbilstības novērtēšanas un pieņemšanas ekspluatācijā kārtība", kas nepieciešami Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 17.jūnija Direktīvas 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā pārņemšanai.
 
38.§
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Regulas (EK) 460/2004, ar ko izveido Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru, labošanu attiecībā uz tās ilgumu"

TA-2932 ____________________________________

(M.Andžāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 „Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Regulas (EK) 460/2004, ar ko izveido Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru, labošanu attiecībā uz tās ilgumu”.
 
39.§
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA)"

TA-2933 ____________________________________

(M.Andžāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 „Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA)”.
 
40.§
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko izveido pirmo radiofrekvenču spektra politikas programmu"

TA-2934 ____________________________________

(E.Beļskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 „Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko izveido pirmo radiofrekvenču spektra politikas programmu”.
 
41.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (budžets) padomes 2010.gada 11.novembra sanāksmei

TA-2947 ____________________________________

(E.Dzalbe, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavotās Latvijas nacionālās pozīcijas:
2.1. Par Eiropas Savienības 2011.gada budžeta projektu (pozīcija Nr.3);
2.2. Par Eiropas Komisijas komunikāciju Eiropas Parlamentam un Padomei par daudzgadu finanšu ietvara (2007.-2013.) pārskatīšanu. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par 2006.gada 17.maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību pārskatīšanu, lai segtu ITER projekta papildu finanšu vajadzības (pozīcija Nr.2).
3. Finanšu ministrijas valsts sekretāram M.Bičevskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (budžets) padomes sanāksmē.
 
42.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2010.gada 10.novembra sanāksmei

TA-2955 ____________________________________

(K.Pommere, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.3 par Padomes Regulas projektu par Eiropas Savienības patenta tulkošanas kārtību.
3. Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniecei, vēstniecei L.Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas Ministru padomes 2010.gada 10.novembra sanāksmē.
 
43.§
Paskaidrojuma projekts par kasācijas sūdzību lietā Nr.A42701608

TA-2775 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam par kasācijas sūdzību lietā Nr.A42701608.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.
3. Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 
44.§
Atbildes projekts Augstākajai tiesai

TA-2829 ____________________________________

(Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt satiksmes ministra iesniegto atbildes projektu Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.
 
45.§
Par Ministru kabineta darba organizatoriskiem jautājumiem

SAN-3366 ____________________________________

(E.Dreimane, A.Štokenbergs, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Lai nodrošinātu Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēžu audioierakstu atbilstību likuma prasībām, ministriem ņemt vērā, ka minēto sēžu laikā katru reizi pirms izteikšanās obligāti jāieslēdz mikrofons, kā arī jānosauc savs uzvārds (amats), ja to jau nav izdarījis sēdes vadītājs.
3. Lai racionāli izmantotu ministriju rīcībā esošos administratīvos resursus, ministriem:
3.1. nodrošināt, lai ministrija, piesakot tiesību aktu projektus izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē, izvērtētu to atbilstību Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.1 punkta prasībām un atbilstības gadījumā pieteiktu šī punkta piemērošanu attiecīgajam projektam, kā arī ministrija, piesakoties atzinuma sniegšanai par tiesību akta projektu, izvērtētu atzinuma nepieciešamību atbilstoši minētajam punktam;
3.2. piesakot tiesību aktu projektus papildu iekļaušanai Ministru kabineta sēdes darba kārtībā, rūpīgi izvērtēt, cik objektīvi pamatota ir šādu jautājumu steidzamība un vai patiešām nav bijis iespējams tos sagatavot un iesniegt laikus. Minētie projekti tiks virzīti izvērtēšanai par papildu iekļaušanu darba kārtībā tikai tad, ja tie atbilstoši Ministru kabineta kārtības ruļļa prasībām tiks iesniegti Valsts kancelejā sistēmā DAUKS (ar visiem nepieciešamajiem ministriju atzinumiem) vēlākais līdz piektdienai plkst.14.00.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par ķīlnieku krīzes Sudānā atrisināšanu"

TA-2971-DV____________________________________

(A.Teikmanis, J.Sārts, J.Leitietis, U.Augulis, S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai noņemt rīkojuma projektam lietojuma ierobežojuma statusu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Konfidenciāli

333-k ____________________________________

()

 

Sēdi slēdz plkst. 16.10
Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību