Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 11

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.11

2011.gada 22.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas prezidents

-

I.Rimšēvičs

Valsts kontroles pārstāvis

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1644 "Noteikumi par kārtību, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus""

TA-372 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 1.augusta noteikumos Nr.637 "Obligātās nekaitīguma prasības materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku""

TA-373 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu"

TA-145 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību līgumu, brīvdienu pakalpojumu ilgtermiņa līgumu, brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību vai brīvdienu pakalpojumu tālākpārdošanas līgumu un brīvdienu mītnes ilgtermiņa tiesību apmaiņas līgumu"

TA-205 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā"

TA-165 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par Biodegvielas attīstības konsultatīvo padomi"

TA-370 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Aizkraukles ielā 12A, Rīgā, nodošanu privatizācijai"

TA-3251 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Lomonosova ielā 1, k-8, Rīgā, nodošanu privatizācijai"

TA-235 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-279 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci"

TA-9 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2011.gada 1.aprīlim sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.308 „Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība”, paredzot, ka centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ir tiesīga kārtot persona, kura profesionālo kompetenci ir apguvusi ārpus formālās izglītības sistēmas.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.623 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums""

TA-5 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība"

TA-355 ____________________________________

(A.Štokenbergs, L.Medina, M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka ieslodzījuma vietās tiek saglabātas līdzšinējās izglītības ieguves iespējas.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-356, TA-6 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-249 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 1.augusta rīkojumā Nr.476 "Par nekustamā īpašuma "Rundāles pils muzejs" Bauskas rajona Rundāles pagastā siltumtrases renovāciju""

TA-307 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 4.§) "Likumprojekts "Publisko aģentūru likums"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-263 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 4.§) "Likumprojekts "Publisko aģentūru likums"" 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"

TA-3634 ____________________________________

(E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"

TA-78 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-79 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

TA-82 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.824 "Noteikumi par valsts nodevu par izgudrojumu tiesisko aizsardzību""

TA-314 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.225 "Noteikumi par valsts nodevu par preču zīmju tiesisko aizsardzību""

TA-315 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""

TA-45 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2819 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"

TA-84 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
26.§
Likumprojekts "Teritorijas attīstības plānošanas likums"

TA-1590 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

TA-2900 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā"

TA-2493 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījums Satversmes tiesas likumā"

TA-2491 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām"

TA-63 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums"

TA-31 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"

TA-117 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumos Nr.503 "Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi""

TA-168 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040 "Piena kvotu administrēšanas noteikumi""

TA-312 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums""

TA-285 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""

TA-286 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju nekustamajā īpašumā Bulduri 1117, Jūrmalā"

TA-1424 ____________________________________

(J.Dūklavs, D.Lucaua, G.Grūba, S.Ēlerte, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Valsts kanceleju un Jūrmalas aizsardzības biedrību izvērtēt jautājumu par to, vai tā tiesvedības procesa rezultāti, kas ierosināts saistībā ar nekustamo īpašumu Bulduros, Jūrmalā, varētu būt attiecināmi arī uz rīkojuma projektā minēto nekustamo īpašumu, un attiecīgu informāciju līdz 2011.gada 28.februārim iesniegt Valsts kancelejā.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"

TA-367 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
39.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām valsts autoceļa A12 (maršruts E22) Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posma Ludza – Terehova (Ludza-Nirza) 129,300.-147,100.km rekonstrukcijai"

TA-364 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu G.Marķitānam"

TA-56 ____________________________________

(L.Mūrniece, G.Marķitāns, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Protokollēmuma projekts "Par sabiedrības integrācijas funkcijām"

TA-369, SAN-41 ____________________________________

(L.Medina, S.Zvidriņa, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra sēdes protokollēmuma Nr.71 44.§ „Par sabiedrības integrācijas funkcijām” 2.2.apakšpunktu, 6.punktu un 7.3.apakšpunktu.
2. Tieslietu ministrijai nodot un Kultūras ministrijai no 2011.gada 1.aprīļa pārņemt šādas sabiedrības integrācijas funkcijas kompetences:
2.1. imigrantu integrācijas politikas izstrāde un īstenošana;
2.2. Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda vadošās iestādes funkcijas īstenošana.
3. Atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktā noteiktajam, Tieslietu ministrijai nodot Kultūras ministrijai attiecīgo funkciju izpildei paredzēto vienu amata vietu no 2011.gada 1.aprīļa.
4. Tieslietu ministrijai un Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas pārdali starp ministrijām, pārdalot Kultūras ministrijai:
4.1. Tieslietu ministrijas apakšprogrammā 01.01.00 „Ministrijas vadība un administrācija” paredzēto finansējumu 1 817 latu apmērā (kārtējie izdevumi –1 817 lati, tajā skaitā atlīdzība –1 517 lati, no tā atalgojums –1 222 lati) uz Kultūras ministrijas apakšprogrammu 18.01.00 „Nozares politikas plānošana un īstenošana”;
4.2. Tieslietu ministrijas apakšprogrammā 70.02.00 „Atmaksas Eiropas Komisijas programmas „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007.-2013.gadam” īstenošanai” paredzēto finansējumu 399 738 latu apmērā uz Kultūras ministrijas apakšprogrammu 70.02.00 „Atmaksas Eiropas Komisijas programmas „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007.-2013.gadam” īstenošanai”;
4.3. Tieslietu ministrijas apakšprogrammā 70.07.00 „Eiropas Komisijas programmas „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007.-2013.gadam” īstenošana”” paredzēto finansējumu 474 356 latu apmērā uz Kultūras ministrijas apakšprogrammu 70.08.00 „Eiropas Komisijas programmas „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam” īstenošana””;
4.4. Tieslietu ministrijas apakšprogrammā 70.08.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas Komisijas programmas „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007.-2013.gadam” īstenošanai”” paredzēto finansējumu 29 313 latu apmērā uz Kultūras ministrijas apakšprogrammu 70.09.00 „Tehniskā palīdzība Eiropas Komisijas programmas „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007.-2013.gadam” īstenošanai””.
5. Iekšlietu ministrijai un Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas pārdali starp ministrijām, pārdalot Kultūras ministrijai:
5.1. Iekšlietu ministrijas apakšprogrammā 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” paredzēto finansējumu 6 357 latu apmērā uz Kultūras ministrijas apakšprogrammu 18.01.00 „Nozares politikas plānošana un īstenošana”;
5.2. Iekšlietu ministrijas apakšprogrammā 70.07.00 „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013)” paredzēto finansējumu 577 083 latu apmērā uz Kultūras ministrijas apakšprogrammu 70.08.00 „Eiropas Komisijas programmas „Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam” īstenošana””.
6. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimu par apropriācijas pārdali starp ministrijām un pēc Saeimas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.
7. Finanšu ministrijai 2012.gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā precizēt bāzes izdevumus 2012.gadam un turpmākajiem gadiem:
7.1. samazinot Iekšlietu ministrijas bāzes izdevumus un palielinot Kultūras ministrijas bāzes izdevumus:
7.1.1. šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildes nodrošināšanai par 10 898 latiem (kārtējie izdevumi –10 898 lati, tajā skaitā atlīdzība –10 898 lati, no tā atalgojums –8 782 lati);
7.1.2. šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildes nodrošināšanai par 1 121 974 latiem (kārtējie izdevumi – 40 828 lati, tajā skaitā atlīdzība 33 200 latu, no tā atalgojums 26 755 lati un subsīdijas un dotācijas 1 081 146 lati), 2013.gadā par 1 471 218 latiem (kārtējie izdevumi – 44 289 lati, tajā skaitā atlīdzība 33 200 latu, no tā atalgojums 26 755 lati un subsīdijas un dotācijas 1 426 929 lati), 2014.gadā par 1 988 311 latiem (kārtējie izdevumi – 46 773 lati, tajā skaitā atlīdzība 44 425 latu, no tā atalgojums 35 800 lati un subsīdijas un dotācijas 1 941 538 lati), kā arī turpmākajam laika periodam par 1 080 529latiem (kārtējie izdevumi – 61 857 lati, tajā skaitā atlīdzība 55 981 latu, no tā atalgojums 45 113 lati un subsīdijas un dotācijas 1 018 672 lati);
7.2. samazinot Tieslietu ministrijas bāzes izdevumus un palielinot Kultūras ministrijas bāzes izdevumus šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildes nodrošināšanai par 618 524 latiem (kārtējie izdevumi – 11 154 lati, tajā skaitā atlīdzība 8 228 latu, no tā atalgojums 6 630 lati un atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos 607 370 lati), 2013.gadā par 930 458 latiem (atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos – 930 458 lati), 2014.gadā par 953 449 latiem (atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos – 953 449 lati), kā arī turpmākajam laika periodam par 3 897 641 latiem (atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos – 3 897 641 lati).
8. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, Tieslietu ministrijai nodot un Kultūras ministrijai pārņemt materiālās vērtības un lietvedību, sastādot pieņemšanas – nodošanas aktus ne vēlāk kā līdz 2011.gada 15.aprīlim.
9. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju līdz 2011.gada 1.aprīlim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
9.1. Ministru kabineta noteikumu projektu par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009.gada programmas 1.7.aktivitātes "Izglītojošo un sabiedrības informēšanas kampaņu, īpaši masu medijos, realizēšana par imigrāciju un iespējamiem sabiedrības ieguvumiem" ieviešanu, paredzot projektu konkursa organizēšanas kārtību, prasības fonda finansējuma saņēmējiem, fonda projektu iesniegumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību un to vērtēšanas kritērijus, fonda projektu atlases kārtību un granta līguma slēgšanas kārtību;
9.2. Ministru kabineta noteikumu projektu par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009.gada programmas 1.2.aktivitātes „Nacionālais integrācijas centrs un reģionālie atbalsta punkti” īstenošanu, paredzot projektu konkursa organizēšanas kārtību, prasības fonda finansējuma saņēmējam, fonda projektu iesniegumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību un to vērtēšanas kritērijus, fonda projektu atlases kārtību un granta līguma slēgšanas kārtību.
10. Kultūras ministrijai līdz 2011.gada 1.oktobrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos tiesību aktu projektus par grozījumiem normatīvajos aktos, kas nepieciešami pārņemto funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai.
11. Noteikt, ka Kultūras ministrija līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai tiesību aktos veic arī citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus, kas saistīti ar pārņemto uzdevumu izpildes nodrošināšanu.
12. Sagatavot un noteiktā kārtībā līdz 2011.gada 1.martam iesniegt Ministru kabinetā grozījumu projektus šādos normatīvajos aktos:
12.1. Kultūras ministrijai - Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums".
12.2. Tieslietu ministrijai - Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.243 "Tieslietu ministrijas nolikums".
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par iespējām sašaurināt vienotās atlīdzības sistēmas mēnešalgu diapazonu"

TA-254 ____________________________________

(I.Ošiņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.–2013.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.203 "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plānu 2010.– 2013.gadam") 3.2.1.5.apakšpunktā doto uzdevumu izpildīs līdz 2011.gada 15.aprīlim.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību"

TA-270 ____________________________________

(J.Muižniece, I.Jurševska, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā ietvertos secinājumus.
2. Labklājības ministrijai precizēt informatīvajā ziņojumā ietverto secinājumu 1.punkta formulējumu un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt informatīvo ziņojumu un nosūtīt to Saeimai.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts informācijas sistēmām un to attīstības iespējām"

TA-2590 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par Vides monitoringa programmas pamatnostādnēs 2009.-2012.gadam noteikto uzdevumu izpildi 2009.gadā"

TA-3603 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un līdz 2011.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus Vides monitoringa programmas pamatnostādnēs 2009.-2012.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2009.gada 11.marta rīkojumu Nr.187 „Par Vides monitoringa programmas pamatnostādnēm 2009.-2012.gadam”), nosakot par vides monitoringu atbildīgās iestādes atbilstoši aktuālajai situācijai.
 
46.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai

TA-174 ____________________________________

(A.Vilks, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2. Valsts kancelejai precizēt atbildes projektu, paredzot, ka termiņš normatīvā akta projekta iesniegšanai ir 2011.gada 1.jūnijs, noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
47.§
Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai

TA-163 ____________________________________

(I.Stepanova, A.Štokenbergs, M.Lazdovskis, I.Pētersone, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitāla samazināšanu, nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā un Rīgas pilsētas nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-378, TA-2898 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
49.§
Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 9.punkta izpildi (par darba tirgus politikas pasākumu īstenošanu, pilnveidošanu un pārraudzību)

TA-448 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrei norīkot pārstāvjus dalībai Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē jautājuma par darba tirgus politikas pasākumu īstenošanu, pilnveidošanu un pārraudzību izskatīšanā.
3. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-399 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti ”Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām""

TA-402 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu""

TA-352 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 28.februāra noteikumos Nr.177 "Noteikumi par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-406 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1026 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"""

TA-419 ____________________________________

(L.Medina, D.Lucaua, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-425 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-440 ____________________________________

(I.Pētersone, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
57.§
Rīkojuma projekts "Par Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas un Daugavpils 1.arodvidusskolas reorganizāciju un Daugavpils Valsts tehnikuma izveidi"

TA-431 ____________________________________

(M.Gruškevics, J.Dūklavs, R.Broks, E.Dreimane, L.Medina, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai, sagatavojot kārtējos grozījumus Profesionālās izglītības likumā, paredzēt arī grozījumu likuma 16.panta pirmajā daļā, lai noteiktu, ka profesionālās izglītības iestādes nosaukumā iekļaujams arī vārds "tehnikums".
 
58.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Purvciema amatu skolas un Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolas likvidāciju, nododot to uzdevumus valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola""

TA-432 ____________________________________

(M.Gruškevics, J.Dūklavs, R.Broks, E.Dreimane, L.Medina, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta 1.punktā, ka uzdevumi tiek deleģēti, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas juridisko statusu atkārtoti izvērtēt vienlaikus ar jautājumu par kompetenču centra statusa piešķiršanu.
 
59.§
Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes 14.arodvidusskolas, Rēzeknes Profesionālās vidusskolas, Lūznavas Profesionālās vidusskolas, Zilupes arodvidusskolas, Viļānu 41.arodvidusskolas un Latgales Amatniecības meistaru skolas reorganizāciju un Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas izveidi"

TA-433 ____________________________________

(M.Gruškevics, J.Dūklavs, R.Broks, E.Dreimane, L.Medina, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
60.§
Rīkojuma projekts "Par Smiltenes Profesionālās vidusskolas un Smiltenes tehnikuma reorganizāciju un Smiltenes Valsts tehnikuma – profesionālās vidusskolas izveidi"

TA-434 ____________________________________

(M.Gruškevics, J.Dūklavs, R.Broks, E.Dreimane, L.Medina, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
61.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma un Jāņmuižas Profesionālās vidusskolas reorganizāciju un Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikuma izveidi"

TA-435 ____________________________________

(M.Gruškevics, J.Dūklavs, R.Broks, E.Dreimane, L.Medina, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par vārda "lauksaimniecība" iekļaušanu profesionālās izglītības iestādes nosaukumā izvērtēt vienlaikus ar jautājumu par kompetenču centra statusa piešķiršanu.
 
62.§
Rīkojuma projekts "Par Aizkraukles arodvidusskolas un Viesītes arodvidusskolas reorganizāciju un Aizkraukles Profesionālās vidusskolas izveidi"

TA-436 ____________________________________

(M.Gruškevics, J.Dūklavs, R.Broks, E.Dreimane, L.Medina, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
63.§
Rīkojuma projekts "Par Ogres Amatniecības vidusskolas, Ogres Meža tehnikuma un Ogres Profesionālās vidusskolas reorganizāciju un Ogres Valsts tehnikuma izveidi"

TA-437 ____________________________________

(M.Gruškevics, J.Dūklavs, R.Broks, E.Dreimane, L.Medina, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par vārda "'mežsaimniecība" iekļaušanu profesionālās izglītības iestādes nosaukumā izvērtēt vienlaikus ar jautājumu par kompetenču centra statusa piešķiršanu.
 
64.§
Rīkojuma projekts "Par Preiļu arodvidusskolas, Višķu Profesionālās vidusskolas, Dagdas arodvidusskolas un Jaunaglonas arodvidusskolas reorganizāciju un Viduslatgales Profesionālās vidusskolas izveidi"

TA-438 ____________________________________

(M.Gruškevics, J.Dūklavs, R.Broks, E.Dreimane, L.Medina, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt rīkojuma projekta anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
65.§
Rīkojuma projekts "Par Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskolas un Valmieras 36.arodvidusskolas reorganizāciju un Valmieras Profesionālās vidusskolas izveidi"

TA-427 ____________________________________

(M.Gruškevics, J.Dūklavs, R.Broks, E.Dreimane, L.Medina, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt rīkojuma projekta anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
66.§
Informatīvais ziņojums "Par riskiem, kas saistīti ar darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.3.aktivitātes "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros" lielā projekta "Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra" īstenošanu"

TA-421 ____________________________________

(I.Aleksandroviča, V.Makarovs, U.Augulis, R.Vējonis, A.Antonovs, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai pieprasīt Rīgas brīvostas pārvaldei līdz 2011.gada 4.aprīlim iesniegt ar stividoru kompānijām, kurām projekta īstenošanas rezultātā jāpārceļ sava darbība uz Krievu salu, noslēgtus līgumus, kuros ietverti projektā minētie nosacījumi, tajā skaitā nosacījumi par attīstībā veicamajām investīcijām, darbības pārcelšanas izmaksām un nomas maksas apmēru.
3. Satiksmes ministrijai līdz 2011.gada 5.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informāciju par projekta „Infrastruktūras attīstība Krievu salas ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” turpmāko īstenošanu un iespējamo projekta īstenošanas laika grafiku, saskaņā ar kuru var tikt nodrošināta projekta pabeigšana un mērķu sasniegšana līdz 2015.gada 31.augustam.
 
67.§
Informatīvais ziņojums "Par eParaksta praktiskās ieviešanas reālo situāciju un problēmām tā ieviešanā"

TA-456 ____________________________________

(E.Beļskis, J.Bokta, G.Kiršteins, A.Kampars, R.Vējonis, U.Augulis, A.Pabriks, J.Bārzdiņš, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot un nedēļas laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par darba grupas izveidošanu, lai izvērtētu aspektus eParaksta plašākas lietošanas nodrošināšanai un sagatavotu attiecīgus priekšlikumus. Darba grupas sastāvā iekļaut arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts kancelejas un citu iesaistīto institūciju pārstāvjus.
 
68.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Sporta ministru neformālo padomi 2011.gada 22.- 23.februārī"

TA-452 ____________________________________

(M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktorei A.Brūnei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Sporta ministru neformālajā padomē 2011.gada 22.-23.februārī.
 
69.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2011.gada 24.-25. februārī"

TA-424 ____________________________________

(A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru prezidenta biedram, aizsardzības ministram A.Pabrikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālajā sanāksmē 2011.gada 24.-25.februārī.
 
70.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 24.-25.februāra sanāksmē izskatāmajos iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-441 ____________________________________

(K.Āboliņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 par Padomes secinājumu projektu par Komisijas paziņojumu par Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģiju darbībā.
3. Iekšlietu ministrei L.Mūrniecei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 24.-25.februāra sanāksmē Briselē.
 
71.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 24.-25.februāra sanāksmē izskatāmajos tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-442 ____________________________________

(A.Skrjabina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (Pārstrādāta redakcija).
3. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniecei stratēģijas jautājumos I.Skujiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 24.-25.februāra sanāksmē.
 
72.§
Informatīvais ziņojums "Par funkcionālo gaisa telpas bloku ieviešanas gaitu un aktuāliem jautājumiem"

TA-455-IP ____________________________________

(M.Gorodcovs, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pilnvarot Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieci A.Ļubļinu - Goldmani pārstāvēt Latvijas Republikas intereses Ziemeļvalstu funkcionālo gaisa telpas bloku veidošanas 2011.gada 25.februārī plānotajā sanāksmē Helsinkos.
3. Noteikt, ka dalība darba grupās funkcionālo gaisa telpas bloku ieviešanas jautājumos nodrošināma attiecīgo valsts institūcijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, bet par finansējumu citiem pasākumiem tiks lemts atsevišķi.
 
73.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2011.gada 28.februāra sanāksmei

TA-458 ____________________________________

(D.Merirands, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.1 „Par Padomes secinājumiem „Turpmāki pasākumi pēc 2011.gada 4.februāra Eiropadomes un ieguldījums 2011.gada 25.marta Eiropadomes sagatavošanā””;
2.2. pozīcija Nr.1 „Par ieguldījumu Eiropas Semestrī”.
3. Ekonomikas ministram A.Kamparam pārstāvēt Latvijas Republiku Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2011.gada 28.februāra sanāksmē.
 
74.§
Protokollēmuma projekts "Par SIA "Lattelecom" sniegtā universālā pakalpojuma zaudējumu kompensēšanu"

TA-328, SAN-3503 ____________________________________

(I.Apsīte, V.Dombrovskis)

1. Pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 65.panta ceturtajā daļā un Pārejas noteikumu 14.punktā noteikto, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 2.novembra lēmumu Nr.448 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” aprēķināto 2009.gada universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu apstiprināšanu”, atbalstīt priekšlikumu kompensēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” 2009.gada universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas 93 557 (deviņdesmit trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit septiņu) latu apmērā.
2. Atbalstīt vienošanās projektu par grozījumiem 2010.gada 25.marta administratīvajā līgumā, kas noslēgts starp Latvijas Republikas valdību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Lattelecom” universālā pakalpojuma zaudējumu kompensēšanai.
3. Pilnvarot ekonomikas ministru parakstīt šī protokollēmuma 2.punktā minēto vienošanos.
4. Turpmākajos gados līdz Elektronisko sakaru likumā 66.pantā noteiktā universālā pakalpojuma finansēšanas un kompensācijas mehānisma izveidei, Ekonomikas ministrijai, ja nepieciešams, pieprasīt valsts budžeta finansējumu universālā pakalpojuma saistību izpildes radītos zaudējumus kompensēšanai gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanas procesā.
 
75.§
Vēstules projekts Tieslietu padomei

TA-273-IP ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto vēstules projektu Tieslietu padomei.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Tieslietu padomei.
 
76.§
Likumprojekts "Par Mītnes līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes biroju"

TA-423-IP ____________________________________

(E.Beļskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Mītnes līguma starp Latvijas Republikas valdību un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes biroju (turpmāk – Līgums) parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Pilnvarot satiksmes ministru U.Auguli Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Līgumu.
4. Satiksmes ministrijai pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Līgumu Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
7. Satiksmes ministrijai pēc Līguma pieņemšanas un apstiprināšanas Saeimā, ne vēlāk kā 5 mēnešu laikā, iesniegt Ministru kabinetā Līguma 3.panta otrajā daļā minēto saprašanās memoranda projektu.
 
77.§
Informatīvais ziņojums "Par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda saprašanās memoranda sarunām"

TA-439-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
78.§
Informatīvais ziņojums „Par papildus 2011.gada budžetā īstenojamiem fiskālās konsolidācijas pasākumiem”

TA-459-IP ____________________________________

(A.Ūbelis, A.Štokenbergs, B.Bāne, R.Broks, U.Augulis, A.Kampars, A.Vilks, S.Ēlerte, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Fiskālās konsolidācijas nodrošināšanai pamatā atbalstīt budžetā īstenojamos fiskālās konsolidācijas pasākumus 2011.gadam saskaņā ar informatīvā ziņojuma pielikumu.
3. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm, ja nepieciešams, līdz 2011.gada 24.februārim plkst.12:00 iesniegt Finanšu ministrijā alternatīvus ilgtspējīgus un kvalitatīvus priekšlikumus par pasākumiem, kas nodrošina ministrijām noteikto izdevumu samazinājumu, vai arī priekšlikumus par papildu ieņēmumiem, kas kompensē noteikto izdevumu samazinājumu.
4. Finanšu ministrijai apkopot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2011.gada 28.februāra ārkārtas sēdē ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtos priekšlikumus fiskālās konsolidācijas nodrošināšanai.
5. Finanšu ministrijai, ja nepieciešams, precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu "Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam”” (TA- 459-IP) un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2011.gada 28.februāra ārkārtas sēdē.
 
79.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas-Krievijas starpvaldību komisijas darbu"

TA-395-DV, TA-391-IP ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
80.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pārveides plānu"

TA-3412-DV, TA-3278 ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 17.10
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību