Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 13

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.13

2011.gada 1.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Tieslietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.decembra rīkojumā Nr.710 "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi""

TA-403 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Vietējās pierobežas satiksmes atļauju noteikumi"

TA-159 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu nekustamā īpašuma Ventspilī, Ostas ielā 33 renovācijai"

TA-450 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumos Nr.17 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu""

TA-420 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.februāra rīkojumā Nr.109 "Par valodu intelekta tehnoloģiju centra "Valodu krasts" projekta vadības grupas izveidi""

TA-245 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1060 "Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās""

TA-105 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība""

TA-380 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība"

TA-99 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai līdz 2011.gada 1.decembrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Elektronisko sakaru likumā par terminu skaidrojumiem elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības jomā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par medicīniskajām ierīcēm, to komplektējošām daļām, rezerves daļām un piederumiem, kuru piegādēm piemēro samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi"

TA-2847 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Veselības ministrijai 2011.gadā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam”” sagatavošanas un izskatīšanas procesā, bet 2012.gadā un turpmākajos gados - likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus"

TA-385 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumos Nr.359 "Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība""

TA-257 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.574 "Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība""

TA-332 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-256 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par G.Veismani"

TA-428 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
15.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts informācijas sistēmām un to attīstības iespējām"

TA-2590 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
16.§
Informatīvais ziņojums "Par plūdu risku draudiem Carnikavas novadā"

TA-398 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2011.gada 30.aprīlim apzināt pasākumus ar Ministra kabineta 2007.gada 20.decembra rīkojumu Nr.830 „Par Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālo programmu 2008.–2015.gadam” atbalstītās Plūdu programmas 1B pasākuma „Gaujas upei piegulošo platību izpēte un aizsardzība pret plūdu draudiem posmā no Gaujas grīvas līdz Ādažiem (esošo aizsargdambju rekonstrukcija un pilnveidošana, krastu stiprinājumu ierīkošana )” īstenošanai.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2011.gada 30.jūnijam sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.899 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti "Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana", iekļaujot tajos atbalstu pasākumiem plūdu risku draudu novēršanai Carnikavas novadā.
 
17.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu kapitālsabiedrību pamatkapitālā"

TA-3600 ____________________________________

(R.Osis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts kapitālsabiedrību pamatkapitālā, katrā gadījumā individuāli izvērtējot lietderības apsvērumus (t.sk. vidēja termiņa noteiktās kapitālsabiedrību attīstības perspektīvas, plānotās funkcijas un uzdevumus ārstniecības jomā).
3. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā izskatīšanai atsevišķu rīkojuma projektu par katru valsts kapitālsabiedrību, kurai veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo valsts nekustamo īpašumu paredzēts ieguldīt pamatkapitālā.
4. Ar nekustamā īpašuma novērtēšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā saistītos izdevumus segt no tās kapitālsabiedrības līdzekļiem, kuras apsaimniekošanā atrodas nekustamais īpašums.
 
18.§
Par rekomendācijām korupcijas risku novēršanai Valsts robežsardzē, Valsts policijā un VID Muitas pārvaldē

TA-177 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitāla samazināšanu, nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā un Rīgas pilsētas nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-378, TA-2898 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 31.decembrim"

TA-414 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
21.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par Eiropas Savienības fondu projektiem)

TA-175 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
22.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par eksporta veicināšanu)

TA-349 ____________________________________

(I.Beināre, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
23.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (informācija par ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas izstrādes gaitu)

TA-242 ____________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai par ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas izstrādes gaitu.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
24.§
Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 10.punkta izpildi (par atbalstu reģionu ekonomiskajai aktivitātei)

TA-473 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram norīkot pārstāvjus dalībai Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē jautājuma par atbalstu reģionu ekonomiskajai aktivitātei izskatīšanā.
3. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu 2011.-2014.gadam"

TA-475 ____________________________________

(I.Mangule, A.Pabriks, Ģ.V.Kristovskis, B.Bāne, I.Puikevica- Puikevska, M.Lazdovskis, M.Bičevskis, D.Giluce, I.Pētersone, A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Ārlietu ministrijai noskaidrot, kāds ir Krievijas Federācijas puses lēmums jautājumā par robežas demarkācijas darbu uzsākšanu 2011.gadā.
3. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju izvērtēt jautājumu - par iespējamo finanšu avotu Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanai paredzēt a/s "Latvijas Valsts meži" papildu maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem""

TA-463 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.150 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā"""

TA-483 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.marta noteikumos Nr.152 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos"""

TA-482 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū""

TA-470 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.353 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.3.aktivitāti "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana"""

TA-467 ____________________________________

(J.Bārzdiņš, V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai""

TA-485 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai""

TA-357 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmās"

TA-486 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.178 "Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība""

TA-489 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"

TA-367 ____________________________________

(J.Pūce, I.Zariņš, L.Medina, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt likumprojektu un anotāciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta, kā arī daļēji ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas atzinumu, un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

TA-471 ____________________________________

(J.Bundulis, A.Blumberga, J.Bārzdiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai turpināt sarunas ar Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociāciju par turpmāko kompensācijas budžeta deficīta palielinājuma segšanu un, ja nepieciešams, iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"".
 
37.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2011.gada 26.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0259" projekts

TA-465 ____________________________________

(J.Eiduks, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2011.gada 26.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0259.
2. Valsts kancelejai nostāju elektroniski nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
38.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2011.gada 7.marta sanāksmei

TA-505 ____________________________________

(I.Elksne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2011.gada 7.marta sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. Eiropas semestris, Ikgadējais ziņojums par izaugsmi (pozīcija Nr.1);
2.2. Padomes secinājumu projekts “Turpmāka elektroniskas apmaiņas sistēmas izstrāde, ar kuru veicina administratīvu sadarbību saistībā ar Direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu darbā” (pozīcija Nr.1);
2.3. Padomes secinājumu projekts par Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu (2011-2020) (pozīcija Nr.1).
3. Labklājības ministrei I.Jurševskai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2011.gada 7.marta sanāksmē.
 
39.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420428211

TA-341 ____________________________________

(S.Ēlerte, S.Zvidriņa, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai saistībā ar pieteikumu par Ministru kabineta 2010.gada 30.decembra rīkojuma Nr.769 „Par M.Sprūdžu” atcelšanu (lieta Nr.A420428211).
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.
3. Kultūras ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 
40.§
Par pilnvarojumu parakstīt Igaunijas, Somijas, Īslandes, Latvijas un Norvēģijas valdību kopīgo deklarāciju par nodomu izveidot Ziemeļvalstu funkcionālo gaisa telpas bloku (NEFAB)

TA-506-IP ____________________________________

(A. Ļubļina-Goldmane, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra sēdē zināšanai pieņemtajā informatīvajā ziņojumā "Par funkcionālo gaisa telpas bloku ieviešanas gaitu un aktuāliem jautājumiem" minēto (protokols Nr.11 72.§ 1.punkts), pilnvarot satiksmes ministru parakstīt Igaunijas, Somijas, Īslandes, Latvijas un Norvēģijas valdību kopīgo deklarāciju par nodomu izveidot Ziemeļvalstu funkcionālo gaisa telpas bloku (NEFAB).
2. Pieņemt zināšanai, ka deklarācijas projekts tā izstrādes laikā dalībvalstu pārstāvju sanāksmēs nepieciešamības gadījumā var tikt tehniski precizēts.
 
41.§
Par papildus 2011.gada budžetā īstenojamiem fiskālās konsolidācijas pasākumiem

TA-460-IP, TA-459-IP ____________________________________

(B.Bāne, R.Broks, A.Ļubļina-Goldmane, N.Narvaišs, A.Kampars, J.Stinka, M.Bičevskis, A.Štokenbergs, S.Ēlerte, D.Lucaua, L.Mūrniece, J.Šņore, M.Lazdovskis, R.Vējonis, Ģ.V.Kristovskis, A.Pabriks, A.Vilks, I.Puikevica-Puikevska, D.Giluce, I.Pētersone, A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt 2011.gada budžetā papildus īstenojamos fiskālās konsolidācijas pasākumus saskaņā ar informatīvā ziņojuma pielikumu, ņemot vērā šādus precizējumus:
1.1. atbilstoši ekonomikas ministra iebildumam ieņēmumu daļā 2.pasākumu, kas paredz palielināt elektroenerģijas nodokli, aizstāt ar Ministru kabineta 2011.gada 28.februāra ārkārtas sēdē izskatītā informatīvā ziņojuma pielikuma 2.pasākumu, paredzot atcelt akcīzes nodokļa atvieglojumu dabasgāzei, kas tiek izmantota elektroenerģijas ražošanai;
1.2. pieņemt zināšanai, ka atbalstītajam priekšlikumam par izložu un azartspēļu nodokļa izmaiņām (7.b) var tikt precizēta fiskālā ietekme uz 2011. un 2012.gadu;
1.3. atbalstīt kultūras ministres un izglītības un zinātnes ministra priekšlikumu par to, ka Kultūras ministrijai noteiktais finansējuma samazinājums augstākās izglītības studiju vietu skaita samazinājumam no 2011.gada 1.septembra 2011.gadā 38 210 latu apmērā tiks nodrošināts no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 70.07.00 "Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana" plānotā finansējuma izglītības inovācijas projektu īstenošanai, bet 2012.gadā finansējuma samazinājums 114 630 latu apmērā tiks nodrošināts, samazinot finansējumu Kultūras ministrijas programmā 20.00.00 "Kultūrizglītība";
1.4. atbalstīt iekšlietu ministres priekšlikumu - daļu no atlīdzības samazinājuma segt no izdevumu samazinājuma precēm un pakalpojumiem. Iekšlietu ministrijai 2011.gada 1.martā iesniegt attiecīgus priekšlikumus Finanšu ministrijā;
1.5. ja Zemkopības ministrija līdz 2011.gada 8.martam nepanāk vienošanos ar starptautiskajiem aizdevējiem par valsts budžeta ieņēmumu palielināšanu no a/s „Latvijas Valsts meži” papildu maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu, Zemkopības ministrijai informatīvā ziņojuma pielikumā norādītajā apmērā jānodrošina izdevumu samazinājums Zemkopības ministrijas īstenotajās nozaru politikās 2011.gadā 193 449 latu apmērā un 2012.gadā 386 898 latu apmērā;
1.6. ja Tieslietu ministrija līdz 2011.gada 8.martam nepanāk vienošanos ar starptautiskajiem aizdevējiem par izdevumu samazinājumu apakšprogrammā 54.02.00 „Uzturlīdzekļu fonds” 2011.gadā 100 000 latu apmērā un 2012.gadā 200 000 latu apmērā, Tieslietu ministrijai jānodrošina attiecīgs izdevumu samazinājums Tieslietu ministrijas īstenotajās nozaru politikās;
1.7. pieņemt zināšanai priekšlikumu, ka jautājuma par papildu samazinājumu dotācijai zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem izskatīšana jāturpina Ministru kabineta sēdē, piedaloties satiksmes ministram. Konsolidācijas pasākumu sarakstā atstāt priekšlikumu par 3 000 000 latu samazinājumu 2011. un 2012.gadā. Ja Satiksmes ministrija uzskata, ka minētajam pasākumam finansējumu nav iespējams samazināt, satiksmes ministram piedāvāt alternatīvus priekšlikumus izdevumu samazinājumam nozares budžetā ar līdzvērtīgu fiskālo ietekmi;
1.8. atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu Kultūras ministrijas resoram noteikto 2011.gada nodarbināto skaita samazinājumu valsts pārvaldē, tajā skaitā atalgojuma fonda samazinājumu 38 042 latu apmērā, nodrošināt, samazinot finansējumu Sabiedrības integrācijas fondam 12 995 latu apmērā un pārējām kultūras institūcijām 23 047 latu apmērā;
1.9. pieņemt zināšanai izglītības un zinātnes ministra sniegto informāciju, ka ar 2011.gada 1.martu tiek uzsākta Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošana. Apakšaktivitātes mērķis ir uzlabot studiju programmu atbilstību tautsaimniecības vajadzībām, izstrādāt jaunas studiju programmas un kursus, pilnveidot akadēmiskā personāla kvalifikāciju un veicināt resursu konsolidāciju un augstākās izglītības kvalitāti, efektivitāti un starptautisko konkurētspēju, kuras īstenošanas rezultātā tiks nodrošināts fiskālās konsolidācijas apmērs 2012.gadā.
2. Pamatojoties uz apstiprinātajiem fiskālās konsolidācijas pasākumiem un apjomiem, ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm Ministru kabineta 2011.gada 28.februāra ārkārtas sēdē noteiktajos termiņos sagatavot likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam””.
3. Finanšu ministrijai izstrādāt precizētas makroekonomisko rādītāju un valsts budžeta ieņēmumu prognozes, kuras pēc vienošanās ar starptautiskajiem aizdevējiem izmantot likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam”” un tā paskaidrojumu sagatavošanā.
4. Finanšu ministrijai 2011.gada 4.martā nosūtīt Labklājības ministrijai precizētās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu prognozes un makroekonomisko rādītāju prognozes, lai Labklājības ministrija varētu sagatavot nepieciešamos valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta grozījumus un līdz 2011.gada 14.martam iesniegt priekšlikumus likumprojektam „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam””.
5. Lai nodrošinātu nepieciešamos konsolidācijas pasākumus, Labklājības ministrijai līdz 2011.gada 18.martam izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam”” paketē grozījumus likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam”, paredzot pagarināt minētā likuma darbības termiņu līdz 2014.gada beigām.
6. Ņemot vērā to, ka 2011.gadā no valsts budžeta veiktiem maksājumiem par 2010.gadā saražoto biodegvielas apjomu pēc Eiropas kontu sistēmas (EKS95) metodikas nebūs negatīvas ietekmes uz finansiālo deficītu 2011.gadā, savukārt tie palielinās finansiālo deficītu 2010.gadam, atbalstīt likumprojektā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam”” papildu līdzekļu piešķiršanu 2011.gadam 16 675 743 latu apmērā Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammai 21.06.00. „Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai”, lai pilnībā izmaksātu valsts atbalstu biodegvielas ražotājiem par 2010.gadā saražoto biodegvielu un turpmāk ieekonomētu valsts budžeta līdzekļus procentu maksājumiem indikatīvi 2,6 milj. latu apmērā no neizmaksātā atbalsta apjoma, ja Zemkopības ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju panāk saskaņojumu ar starptautiskajiem aizdevējiem līdz 2011.gada 8.martam.
7. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm pēc Finanšu ministrijas pieprasījuma nodrošināt nepieciešamās informācijas sagatavošanu, kā arī atbildīgo amatpersonu piedalīšanos sarunās ar starptautiskajiem aizdevējiem.
8. Atļaut Finanšu ministrijai sarunu gaitā ar starptautiskajiem aizdevējiem precizēt fiskālās konsolidācijas pasākumu sarakstu.
9. Finanšu ministrijai fiskālās konsolidācijas pasākumu sarakstu ievietot ministrijas interneta mājas lapā un aktualizēt to atbilstoši sarunu gaitai.
10. Finanšu ministrijai 2011.gada 2.martā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par 2011.gada budžetā papildus īstenojamiem fiskālās konsolidācijas pasākumiem.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.00


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību