Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 14

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā,

Nr.14

2011.gada 8.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§

Par Ministru kabineta 2011.gada 28.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.12 1.§) "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem fiskālās konsolidācijas nodrošināšanai un likumprojekta "Par valsts budžetu 2011.gadam" sagatavošanu"

____________________________________

(A.Vilks, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā finanšu ministra priekšlikumu, iesniegto iebildumu par Ministru kabineta 2011.gada 28.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.12 1.§) "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem fiskālās konsolidācijas nodrošināšanai un likumprojekta "Par valsts budžetu 2011.gadam" sagatavošanu" izskatīt vienlaikus ar šī protokola 45.§ minēto jautājumu.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.744 "Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtību""

TA-464 ____________________________________

(V.Dombrovskis )

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.830 "Nacionālās attīstības padomes nolikums""

TA-512 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem""

TA-463 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""

TA-335 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Latviešu valodas aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-187 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Šaušanas instruktoru, treneru un šaušanas sporta sacensību tiesnešu sertificēšanas kārtība"

TA-3581 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 6.augusta rīkojumā Nr.471 "Par Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkas jumta kapitālo remontu Daugavpilī, Kandavas ielā 2a""

TA-302 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojumā Nr.857 "Par Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas ēkas Liepājā, Ausekļa ielā 11/15, ugunsdrošības sistēmas renovāciju""

TA-303 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.novembra rīkojumā Nr.728 "Par Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva ēkas apsardzes sistēmas un automātiskās ugunsdrošības signalizācijas sistēmas uzstādīšanu Rīgā, Šmerļa ielā 5""

TA-304 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem""

TA-206 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par darba grupu elektroniskā paraksta plašākas lietošanas nodrošināšanai"

TA-504 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par G.Veismani"

TA-428 ____________________________________

(G.Rēvalde, G.Veismane, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par J.Eglīti"

TA-534 ____________________________________

(R.Broks, A.Pabriks, J.Eglītis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 68.§) "Par Administratīvās rajona tiesas 2010.gada 2.jūlija spriedumu" 2.2.apakšpunkta izpildi

TA-453 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 68.§) „Par Administratīvās rajona tiesas 2010.gada 2.jūlija spriedumu”” 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2012.gada 1.janvārim.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem"

TA-497 ____________________________________

(R.Vējonis, L.Medina, R.Vesere, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Iesniegto noteikumu projektu nepieņemt, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai steidzami sagatavot un mēneša laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu Dabas resursu nodokļa likuma Pārejas noteikumu 24.punktā ietvertā deleģējuma Ministru kabinetam izpildes nodrošināšanai.
3. Atbalstīt Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas priekšlikumu un noteikt, ka Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumi Nr.450 „Noteikumi par dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem un par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem” ir piemērojami līdz jauna attiecīgā regulējuma pieņemšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.773 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.2.apakšaktivitāti "Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai"""

TA-519 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas sivēnmāšu, slaucamu govju, zīdītājgovju un vaislas aitu māšu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai"

TA-491 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu projekts 2011.–2017.gadam

TA-3198 ____________________________________

(J.Bekmanis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2010.gada 1.augusta līdz 2011.gada 31.janvārim paveiktajiem un nākošajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"

TA-481 ____________________________________

(S.Bajāre, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2011.gada 30.augustam kopā ar kārtējo informatīvo ziņojumu par Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna izpildi iesniegt Ministru kabinetā indikatīvu aprēķinu par Eiropas vienotās valūtas ieviešanas izmaksām 2013. un 2014.gadā.
3. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimai.
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 31.decembrim"

TA-414 ____________________________________

(A.Antonovs, R.Vējonis, J.Spiridonovs, U.Augulis, I.Aleksandroviča, I.Stepanova, I.Jurševska, E.Kivriņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 31.decembrim (turpmāk – ziņojums).
2. Lai nodrošinātu Latvijas valdības Eiropas Kopienas 2009.gada 13.jūlija vienošanās „Papildu saprašanās memorands (Saprašanās memorands pirmais papildinājums)” izpildi, tai skaitā, 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk - ES fondi) finansējuma apguves mērķu izpildi, noteikt, ka līdz 2011.gada 31.decembrim atbildīgās iestādes nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem par ES fondu līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 511 507 981 latu apmērā, tai skaitā:
2.1. Eiropas Sociālā fonda ietvaros līdz 2011.gada 31.decembrim atbildīgās iestādes nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem kopā 88 065 461 latu apmērā;
2.1.1. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 41 965 262 latu apmērā;
2.1.2. Labklājības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 33 882 183 latu apmērā;
2.1.3. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 2 041 931 latu apmērā;
2.1.4. Valsts kanceleja nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 2 204 322 latu apmērā;
2.1.5. Veselības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 2 080 944 latu apmērā;
2.1.6. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 4 586 531 latu apmērā;
2.1.7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 657 945 latu apmērā;
2.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros līdz 2011.gada 31.decembrim atbildīgās iestādes nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem kopā 283 119 254 latu apmērā, tai skaitā:
2.2.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 60 973 949 latu apmērā;
2.2.2. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 57 894 710 latu apmērā;
2.2.3. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 12 599 401 latu apmērā;
2.2.4. Satiksmes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 46 922 732 latu apmērā;
2.2.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 72 479 392 latu apmērā;
2.2.6. Veselības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 26 674 517 latu apmērā;
2.2.7. Kultūras ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 3 098 464 latu apmērā;
2.2.8. Labklājības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 2 476 089 latu apmērā;
2.3. Kohēzijas fonda ietvaros līdz 2011.gada 31.decembrim atbildīgās iestādes nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem kopā 140 323 266 latu apmērā, tai skaitā:
2.3.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 40 471 922 latu apmērā;
2.3.2. Satiksmes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 86 461 205 latu apmērā;
2.3.3. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 11 914 544 latu apmērā;
2.3.4. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem 1 475 595 latu apmērā.
3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr. 740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus” 23.punktu, uzskatīt par atgūtiem valsts budžeta iestāžu īstenotajos ES fondu projektos neatbilstoši veiktu izdevumu summu 1202,18 latu apjomā Labklājības ministrijas pārziņā esošās 1.3.1.3.1. aktivitātes „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana” Valsts darba inspekcijas īstenotā projekta Nr.1DP/1.3.1.3.1/08/IPIA/NVA/001 „Darba tiesisko attiecību un darba drošības sistēmas uzraudzības pilnveidošana” ietvaros, kas nav ieturami no nākamā maksājuma.
4. Gadījumos, kad konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi valsts budžeta iestādes īstenotajā projektā apmērā virs 85 latiem, attiecīgajai iestādei veikt dienesta pārbaudi atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 35.panta pirmajai daļai un pēc dienesta pārbaudes atzinuma saņemšanas, ja nepieciešamas, ierosināt disciplinārlietu pret atbildīgajām amatpersonām un pārvaldes amatpersonām. Disciplinārlietas tiek ierosinātas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumu.
5. Lai veicinātu ES fondu finansējuma savlaicīgu apguvi, kā arī uzlabotu budžeta plānošanas kvalitāti un izpildes disciplīnu 2011.gadā:
5.1. ministrijām un citām centrālajām iestādēm (turpmāk – ministrijas) līdz 2011.gada 28.martam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā iesniegt Valsts kasē precizētus ES fondu finansēšanas plānus 2011.gadam, ko sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1220 „Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība” (turpmāk – finansēšanas plāns) un kas precizēti atbilstoši aktuālajai informācijai par plānotajiem ikmēneša maksājumiem ES fondu projektos, 4.ceturksnī ieplānojot ne vairāk kā 40% un decembrī ne vairāk kā 20% no gada valsts budžeta programmas (ES fonda) finansēšanas plānu summas (neskaitot atmaksas pamatbudžetā), izņemot pamatotus gadījumus, kad projektu uzsāk un finansē 4.ceturksnī;
5.2. ar 2011.gada 1.aprīli ministrijām neveikt grozījumus finansēšanas plānos, pārceļot ministrijas kopējos attiecīgā ES fonda projektu finansēšanai paredzēto valsts budžeta resursus izdevumu segšanai un izdevumus (izņemot atmaksas pamatbudžetā) uz turpmākiem mēnešiem. Grozījumus finansēšanas plānā var veikt, nosakot ministrijas attiecīgā ES fonda projektu finansēšanai plānotos izdevumus veikt ātrāk nekā finansēšanas plānā paredzēts, ja netiek mainīts kopējais izdevumu apjoms budžeta programmā, vai arī paredzot izmaiņas tādā apmērā, par kādu tiek veikta pārdale uz 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmu „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” (turpmāk – 80.00.00.programma) vai no 80.00.00.programmas;
5.3. Finanšu ministrijai nepieciešamības gadījumā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā virzīt jautājumu par papildu nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu pieejamību 80.00.00.programmā;
5.4. Finanšu ministrijai nodrošināt ES fondu projektu finansēšanas plānu izlases veida pārbaudes;
5.5. Finanšu ministrijai izstrādāt un finanšu ministram līdz 2011.gada 31.martam iesniegt Ministru kabinetā grozījumu projektu Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 „Noteikumi par 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, paredzot ministrijām pienākumu līdz nākamā mēneša piektajam datumam iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu par līdzekļu pārdali uz 80.00.00 programmu, ja ministrijas katra ES fonda programmas kopējā izdevumu plāna neizpilde (neskaitot atmaksas pamatbudžetā) divus mēnešus pēc kārtas ir vismaz 10% un vienlaicīgi pārsniedz 250 000 latus no attiecīgo divu mēnešu plānoto izdevumu kopsummas.
6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, lai nodrošinātu finanšu vadības, ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principu ievērošanu 3.2.2.1.1.apakšaktivitātē „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”, veikt situācijas analīzi un līdz 2011.gada 8.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā koalīcijas darba grupā par Eiropas Savienības fondu jautājumiem saskaņotu priekšlikumu, lai noteiktu finansējuma saņēmējiem saistošus nosacījumus pakalpojumu, tai skaitā pakalpojumu komponenšu, attiecināmo izmaksu vienību limitiem, ietverot cilvēkstundu likmes, tai skaitā nodrošinot šo nosacījumu piemērošanu 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektiem, par kuru īstenošanu ir noslēgtas vienošanās un kuru ietvaros paredzētās izmaksas ir nesamērojami augstas.
7. Izglītības un zinātnes ministrijai, ņemot vērā konstatētās nesamērīgi augstās cilvēkstundu izmaksas, neatbilstoši veikto izdevumu apmēru un risku turpmākiem valsts budžeta zaudējumiem, līdz šī protokollēmuma 6.punktā minētā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikuma izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Ministru kabinetā, nekavējoties apturēt maksājumu veikšanu un turpmāku pakalpojumu pieprasīšanu no līgumu izpildītājiem 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes ,,Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība’’ šādu projektu ietvaros: projekts Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/002 ,,Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta’’, projekts Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 ,,Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)’’ un projekts Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/020 ,,Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2.kārta’’.
8. Lai nodrošinātu 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu īstenošanas uzraudzību un vienotus risinājumus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu īstenošanā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2011.gada 22.martam iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par Informācijas sabiedrības padomes izveidi.
9. Turpmāk Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu par ārvalstu finanšu resursu (ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi par 1., 2. un 3.ceturksni iesniegt 30 darba dienu laikā pēc kārtējā ceturkšņa beigām, savukārt informatīvo ziņojumu par ārvalstu finanšu resursu (ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi par gada 4.ceturksni iesniegt līdz nākamā gada 1.martam.
10. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Finanšu ministrijai nodrošināt, ka 2004. – 2006.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektā Nr.2005/LV/16/C/PE/002 „Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide, 1.kārta Latvijā” (turpmāk – Projekts) izmaksas attiecībā uz bīstamo atkritumu poligona pievadceļa tilta renovāciju (kopā par summu 246 208, 44 eiro (neieskaitot PVN)) tiek deklarētas Eiropas Komisijai, piemērojot finanšu korekciju 25% apmērā, neskatoties uz to, ka attiecībā uz papildu darbiem ir veikta sarunu procedūra, kuras piemērošana ir saskaņota ar Iepirkumu uzraudzības biroju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tehnisko ekspertu atzinumi apliecina papildus darbu pamatotību, jo:
10.1. Eiropas Komisijas dienesti vairākos gadījumos, kad projekta ietvaros ir iepirkti papildu darbi, ilgstoši neapstiprina projekta noslēguma ziņojumu un neveic projekta noslēguma maksājumu, izvērtējot iespēju piemērot finanšu korekciju, un Revīzijas iestāde saskata risku, ka šāda pieeja varētu tikt piemērota arī attiecībā uz Projektu;
10.2. tādējādi iespējams izvairīties no administratīvajām izmaksām, kas būtu saistītas ar Latvijas pozīcijas sagatavošanu un Latvijas pārstāvību uzklausīšanā Eiropas Komisijas dienestos.
 
22.§
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai

TA-383 ____________________________________

(I.Ošiņa, J.Pūce, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju papildināt atbildes projektu, ierosinot likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"" tālāk nevirzīt, un iesniegt projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
 
23.§
Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 11.punkta izpildi (par strukturālo reformu gaitu, ieskaitot valsts kapitālsabiedrību pārvaldību)

TA-588 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Valsts kancelejai norīkot pārstāvjus dalībai Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē jautājuma izskatīšanai par strukturālo reformu gaitu (ieskaitot valsts kapitālsabiedrību pārvaldību).
3. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

TA-3605 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
2. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3506 ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-397 ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plānā ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.-2013.gadam iekļauto uzdevumu izpildes gaitu"

TA-538 ____________________________________

(J.Stinka, M.Bičevskis, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu plānā ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.–2013.gadam"

TA-539 ____________________________________

(J.Stinka, M.Bičevskis, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta 1.6.apakšpunktu, paredzot, ka pasākuma izpildes termiņš ir 2011.gada 1.aprīlis, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"""

TA-547 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai"

TA-548 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par vienreizēju pasākumu nokavējuma naudas un daļējas soda naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kas līdz noteiktam brīdim samaksā nodokļu pamatparādu"

TA-558 ____________________________________

(D.Avotiņa, J.Stinka, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai līdz 2011.gada 1.aprīlim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu „Nodokļu atbalsta pasākuma likums”.
3. Finanšu ministrijai līdz 2011.gada 1.aprīlim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.149 „Kārtība, kāda kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā”, paredzot, ka nodokļu administrācija vispirms novirza nodokļu maksājumu tā parāda segšanai, kuru nodokļu maksātājs ir norādījis maksājuma uzdevuma mērķa laukā.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu 2011.-2014.gadam"

TA-475 ____________________________________

(A.Teikmanis, I.Stepanova, J.Dūklavs, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu un papildinformāciju.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
3. Ārlietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju precizēt rīkojuma projektu, paredzot, ka finanšu avots izdevumiem, kuri saistīti ar Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanu 2011.gadā, ir valsts budžeta līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, bet jautājums par finansējumu turpmākajiem gadiem tiks izskatīts valsts budžeta projekta 2012.gadam sagatavošanas procesā, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības līgumu par vadītāja apliecību savstarpēju atzīšanu un apmaiņu"

TA-555 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības līguma par vadītāja apliecību savstarpēju atzīšanu un apmaiņu (turpmāk – Līgums) projektu.
2. Pilnvarot satiksmes ministru parakstīt Līgumu.
3. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Līgumu pēc tā parakstīšanas iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1058 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu""

TA-575 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Eiropas Savienības dienvidu kaimiņi/Lībija"

TA-561 ____________________________________

(K.Našeniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „Eiropas Savienības dienvidu kaimiņi/Lībija”.
 
36.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2011.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2011/0263" projekts

TA-564 ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas iesniegto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0263.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nosūtīt nostāju Eiropas Komisijai.
 
37.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2011.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2011/0264" projekts

TA-565 ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0264.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nosūtīt nostāju Eiropas Komisijai.
 
38.§
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei "Eiropas satelītu radionavigācijas programmu starpposma pārskats""

TA-583 ____________________________________

(E.Beļskis, lV.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr. 1 „Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei „Eiropas satelītu radionavigācijas programmu starpposma pārskats””.
 
39.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Baltijas jūras valstu priekšlikuma projektu Starptautiskajai Jūras organizācijai (IMO) par slāpekļa oksīdu emisijas kontroles rajona statusa noteikšanu Baltijas jūrai"

TA-580 ____________________________________

(R.Bebris, R.Vējonis, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegto Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „Par Baltijas jūras valstu priekšlikuma projektu Starptautiskajai Jūras organizācijai (IMO) par slāpekļa oksīdu emisijas kontroles rajona statusa noteikšanu Baltijas jūrai”.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniekam A.Eglājam piedalīties Helsinku komisijas 32.sanāksmē Helsinkos 2011.gada 9.-10.martā un paust pozīcijas 2.punktā ietverto Latvijas nostāju.
 
40.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2011.gada 14.marta sanāksmei

TA-579 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Zemkopības ministrijas sagatavotās Latvijas nacionālās pozīcijas Vides ministru padomes 2011.gada 14.marta sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija par „Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem”;
2.2. pozīcija par „Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ĢMO audzēšanu savā teritorijā, groza Direktīvu 2001/18/EK”;
2.3. pozīcija par padomes secinājumu projektu „Turpmākie pasākumi pēc Kankūnas konferences”;
2.4. pozīcija par padomes secinājumu projektu „Kopienas stratēģijas pārskatīšana attiecībā uz dzīvsudrabu”;
2.5. pozīcija „Kopējā lauksaimniecības politika 2020.gada perspektīvā: kā risināt nākotnē paredzamās ar pārtiku, dabas resursiem un teritoriālajiem aspektiem saistītās problēmas - viedokļu apmaiņa Vides padomē”;
2.6. pozīcija „Ieguldījums ES semestrī – viedokļu apmaiņa”.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram R.Vējonim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē 2011.gada 14.martā.
 
41.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības 2011.gada 9.-10.marta Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-581 ____________________________________

(I.Arhipova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.2 “Ietvarprogrammas pētniecībā vidusposma novērtējums, ieskaitot riska sadalījuma finansējuma instrumentu”;
2.2. pozīcija Nr.1 “Ieguldījums Eiropas semestrī (pētniecības un inovācijas joma)”;
2.3. pozīcija Nr.1 “Eiropas Inovāciju Savienības vadošā iniciatīva Partnerības par aktīvu un veselīgu novecošanu pilotiniciatīva”.
 
42.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības 2011.gada 10.marta Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas un Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-584 ____________________________________

(J.Pūce,V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.1 „ES 2020” stratēģija – Ikgadējais izaugsmes ziņojums; ieguldījums Eiropas semestrī (rūpniecības daļa)”;
2.2. pozīcija Nr.1 „Padomes secinājumi par labāk funkcionējošu vienoto pakalpojumu tirgu – pamatojoties uz Pakalpojumu direktīvā noteiktās savstarpējās izvērtēšanas procesa rezultātiem un Komisijas paziņojums par labāk funkcionējošu vienoto pakalpojumu tirgu – pamatojoties uz Pakalpojumu direktīvā noteiktās savstarpējās izvērtēšanas procesa rezultātiem”;
2.3. pozīcija Nr.1 „Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Aktuālo jautājumu risināšana preču tirgu un izejvielu jomā un Padomes secinājumi par aktuālo jautājumu risināšanu izejvielu jomā un preču tirgos”.
3. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram J.Pūcem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības 2011.gada 10.marta Konkurētspējas Ministru padomes sanāksmē Ekonomikas ministrijas un Tieslietu ministrijas kompetences jautājumos.
 
43.§
Viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2010-69-01

TA-342 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt tieslietu ministra iesniegto vēstules projektu Satversmes tiesai lietā Nr. 2010-69-01.
2. Valsts kancelejai noformēt vēstuli un nosūtīt Satversmes tiesai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par pilnvarojumu pārstāvēt Latvijas Republikas valdību ārvalstīs un diplomātiskās pases izsniegšanu R.Arnītim"

TA-495-IP, TA-430 ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai noformēt rīkojuma projektu vispārpieejamas informācijas veidā un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Par papildus 2011.gada budžetā īstenojamiem fiskālās konsolidācijas pasākumiem

TA-460-IP, TA-459-IP ____________________________________

(A.Ūbelis, U.Augulis, M.Bičevskis, I.Stepanova, A.Kampars, J.Pūce, J.Dūklavs, A.Vilks, J.Šnore, J.Sārts, A.Štokenbergs, A.Pabriks, D.Lucaua, I.Štāla, V.Dombrovskis)

 

1. Fiskālās konsolidācijas nodrošināšanai pamatā atbalstīt budžetā īstenojamos fiskālās konsolidācijas pasākumus 2011. gadam ar fiskālo ietekmi uz 2012.gadu saskaņā ar precizēto Ministru kabinetā 2011.gada 1.martā (prot. Nr.13, 41.§) apstiprināto informatīvā ziņojuma pielikumu, kurā:
1.1. precizēt augstākās izglītības strukturālo reformu ietekmes apjomu 2012.gadam Izglītības un zinātnes ministrijai un Kultūras ministrijai;
1.2. precizēt 2011. gada fiskālās konsolidācijas pasākumu Satiksmes ministrijas budžetā, nosakot, ka 3 000 000 latu samazinājums tiek attiecināts uz dotācijām sabiedriskajam transportam, kas nodrošina dzelzceļa pasažieru pārvadājumus.
2. Satiksmes ministrijai līdz 2011.gada 9. martam vienoties ar Finanšu ministriju par apjomu, kādā 2012.gadā tiek samazināta dotācija VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”" .
3. Zemkopības ministrijai līdz 2011.gada 11. martam izvērtēt iespējamos alternatīvos fiskālās konsolidācijas pasākumus, kas nodrošina līdzvērtīgu fiskālās konsolidācijas apjomu 2011. gadā tam, kādu nodrošina akcīzes nodokļa atvieglojuma samazināšana lauksaimniekiem, 2011. gadā - vismaz 2 000 000 latu apmērā un 2012.gadā – vismaz 4 000 000 latu apmērā.
4. Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2011.gada 28.februāra sēdes protokollēmumā (prot.Nr.12, 1.§) un izteikt 1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.4. atļaut nozaru ministrijām, kurām aprēķināts nodarbināto skaita samazinājums valsts pārvaldē, tajā skaitā atalgojuma fonda samazinājums (kombinējot nodarbinātā skaita samazinājumu un atalgojuma līmeņa samazinājumu), veikt izdevumu samazinājumus no citiem izdevumiem nozaru ministriju budžeta programmās vai ieņēmumu palielinājumus, ja ministrijas ir nodrošinājušas to kā ilgtspējīgu pasākumu saskaņošanu ar starptautiskajiem aizdevējiem ne vēlāk kā 2011. gada 8. martā, tajā skaitā atbalstīt kultūras ministres, zemkopības ministra, tieslietu ministra un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra izteiktos precizējumus;”.

 
46.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Kirins pret Latviju"

63-k____________________________________

(E.Plaksins, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
47.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Jasinskis pret Latviju"

71-k____________________________________

(E.Plaksins, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 35 141 LVL (ekvivalents 50 000 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Aleksandram Jasinskim saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2010.gada 21.decembra spriedumu lietā „Jasinskis pret Latviju”.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2010.gada 21.decembra sprieduma lietā „Jasinskis pret Latviju” tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
 
48.§
Informatīvais ziņojums

TA-571-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
49.§
Dienesta vajadzībām

TA-582-DV ____________________________________

()

.
 

Sēdi slēdz plkst. 17.35


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību