Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.16

2011.gada 15.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 8.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.14 21.§) "Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 31.decembrim""

TA-414 ____________________________________

(M.Gruškevics, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņot ar Finanšu ministriju jautājumu par Ministru kabineta 2011.gada 8.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 21.§) 6. un 7.punkta grozīšanu un iesniegt attiecīgu protokollēmuma grozījumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 8.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.14 33.§) "Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības līgumu par vadītāja apliecību savstarpēju atzīšanu un apmaiņu""

TA-555 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2011.gada 8.marta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.14 33.§) "Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības līgumu par vadītāja apliecību savstarpēju atzīšanu un apmaiņu"" un svītrot 4.punktu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās""

TA-524 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.146 "Obligātās nekaitīguma prasības pārtikas piedevām un pārtikas produktiem, kuros izmantotas pārtikas piedevas""

TA-499 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"

TA-261 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvjiem jauktajā komisijā"

TA-386 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Lejas ielā 13, Rīgā, nodošanu privatizācijai"

TA-426 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.augusta rīkojumā Nr.543 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

TA-329 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 1.decembra rīkojumā Nr.927 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā""

TA-389 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.augusta rīkojumā Nr.497 "Par neapbūvētu zemesgabalu nodošanu privatizācijai""

TA-344 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra rīkojumā Nr.772 "Par nekustamā īpašuma "Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums" daļas Rundāles pagastā, Bauskas rajonā, nodošanu privatizācijai""

TA-338 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.novembra rīkojumā Nr.726 "Par nekustamā īpašuma "Ferma" daļu Preiļu rajona Rušonas pagasta Riebiņu novadā nodošanu privatizācijai""

TA-339 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.249 "Muitošanas kārtība kuģa un gaisa kuģa apgādē""

TA-418 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa saistībām"

TA-496 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1160 "Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā""

TA-507 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Pulkveža Brieža ielā 41 un Pulkveža Brieža ielā 43, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-446 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

TA-282 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā, un sarakstā iekļaujamajām ziņām"

TA-225 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.jūnija rīkojumā Nr.365 "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu""

TA-331 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Bauskas 1.vidusskolai"

TA-400 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-526 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministram līdz 2011.gada 1.aprīlim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.940 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.3.1.apakšaktivitāti „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana””, nodrošinot atbilstību rīkojumam.
3. Izglītības un zinātnes ministram līdz 2011.gada 31.maijam sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus:
3.1. Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.939 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai””;
3.2. Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.200 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.1.aktivitāti „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana””;
3.3. Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.259 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.3.2.apakšaktivitāti „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem””, nodrošinot atbilstību rīkojumam.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.1.apakšaktivitāti "Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana"""

TA-527 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Valsts izglītības attīstības aģentūrai sadarbībā ar 3.1.3.3.1.apakšaktivitātes „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” finansējuma saņēmējiem līdz 2011.gada 31.maijam veikt nepieciešamos grozījumus 3.1.3.3.1.apakšaktivitātes „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” ietvaros noslēgtajās vienošanās par projektu īstenošanu, lai nodrošinātu to atbilstību noteikumiem.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-264 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.798 "Noteikumi par informācijas apmaiņas kārtību, sniegšanas nosacījumiem un prasībām Valsts darba inspekcijas integrētajai sistēmai""

TA-340 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.353 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.3.aktivitāti "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana"""

TA-467 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.742 "Noteikumi par Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-322 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā"

TA-3653 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju līdz 2011.gada 1.jūnijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”, paredzot izmaiņas Profesiju klasifikatorā profesijai „Informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks”.
 
28.§
Noteikumu projekts "Paredzētās darbības akceptēšanas kārtība"

TA-590 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamajā īpašumā "Ekolauks" Olaines pagastā, Olaines novadā, esošo būvju dāvinājumu"

TA-2440 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā"

TA-429 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""

TA-287 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai izstrādāt un zemkopības ministram līdz 2011.gada 31.decembrim iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Zvejniecības likumā”, paredzot Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā iznomātājs saņemto nomas maksu iemaksā valsts budžetā, un kārtību, kādā pašvaldības atskaitās par veiktajiem naudas līdzekļu pārskaitījumiem.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.514 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi"""

TA-466 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par M.Borkovecu"

TA-541, SAN-3737 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par L.Jermolajevu"

TA-612 ____________________________________

(G.Rēvalde, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Protokollēmuma projekts "Par vēstules nosūtīšanu Starptautiskajai ledus hokeja federācijai"

TA-623 ____________________________________

(K.Lipmans, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt vēstuli Starptautiskajai ledus hokeja federācijai.
2. Pilnvarot Ministru prezidentu parakstīt vēstuli.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Starptautiskajai ledus hokeja federācijai.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

TA-226 ____________________________________

(O.Zeile, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektiem „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” un "Grozījums Civilprocesa likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektiem „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” un "Grozījums Civilprocesa likumā (likumprojektu pakete).
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"

TA-227 ____________________________________

(O.Zeile, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektiem „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” un "Grozījums Civilprocesa likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektiem "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” un "Grozījums Civilprocesa likumā (likumprojektu pakete).
 
38.§
Likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā"

TA-228 ____________________________________

(O.Zeile, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektiem „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” un "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektiem "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” un "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" (likumprojektu pakete).
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūlija noteikumos Nr.603 "Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par energoapgādes objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešamā zemes īpašuma atsavināšanu vai lietošanas tiesību ierobežošanu""

TA-408 ____________________________________

(S.Pieķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Taisnīgas atlīdzības par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu noteikšanas kārtība"

TA-409 ____________________________________

(S.Pieķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju tehniski precizēt noteikumu projektu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""

TA-454 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"

TA-3553 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""

TA-551 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai precizēt likumprojektu, papildinot to ar deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā militārie gaisa kuģi tiek atbrīvoti no aeronavigācijas pakalpojumu nodevas, un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
44.§
Koncepcijas projekts par minimālās mēneša darba algas noteikšanu turpmākajiem gadiem

TA-3135 ____________________________________

(A.Kromāne, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Elektroniskās pārvaldes attīstības plāna projekts 2011.–2013.gadam

TA-189 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par nozares informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizāciju un iestāžu lietvedības nodrošināšanai nepieciešamo informācijas tehnoloģiju resursu optimizācijas iespējām"

TA-2905 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Pārskats par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas lietās no 2010.gada 1.marta līdz 2011.gada 28.februārim"

TA-557 ____________________________________

(M.Borkoveca, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbildīgajām ministrijām sekot līdzi Eiropas Savienības tiesas un Vispārējās tiesas spriedumiem un nepieciešamības gadījumā sagatavot attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu Latvijas Republikas normatīvā regulējuma atbilstību minēto tiesu judikatūrai.
 
48.§
Atbildes projekts Tiesībsargam

SAN-398____________________________________

(A.Kampars, J.Stinka, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Finanšu ministrijas pārstāvja sniegto informāciju, ka turpinās atbildes projekta saskaņošana ar Tieslietu ministriju, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Finanšu ministrijai atbildes projektu līdz 2011.gada 18.martam iesniegt Valsts kancelejā. Gadījumā, ja atbildes projekts nav saskaņots, izskatīt to Ministru kabineta komitejā 2011.gada 21.martā.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.196 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitāti "Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija"""

TA-610 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas rezolūcijas projekta "Vispārējā kapitāla palielināšana" apstiprināšanu"

TA-631 ____________________________________

(A.Timofejeva, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai precizēt informatīvajā ziņojumā ietvertos formulējumus atbilstoši noslēgtajos līgumos minētajam, un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju, ka dalībvalsts uz tai noteiktajām kapitāla daļām var parakstīties 5 gadu laikā no rezolūcijas apstiprināšanas datuma un parakstīties uz jaunajām akcijām var pa daļām, kā arī atsevišķos gadījumos var izskatīt parakstīšanās termiņa pagarināšanu par 24 mēnešiem.
4. Saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas iestāšanos Starptautiskajā Rekonstrukcijas un attīstības bankā, tās apvienotajās organizācijās un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā" 6.pantu pilnvarot finanšu ministru Latvijas Republikas vārdā atbalstīt Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas rezolūcijas „Vispārējā kapitāla palielināšana” projektu, kas paredz vispārējā kapitāla palielināšanu.
5. Finanšu ministrijai pēc Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas rezolūcijas „Vispārējā kapitāla palielināšana” spēkā stāšanās iesniegt apstiprināšanai Ministru kabineta sēdē protokollēmuma projektu par ilgtermiņa saistību iekļaušanu likumprojektā „Par valsts budžetu 2012.gadam” un informāciju par kārtību, kādā Latvijas Republika var parakstīties uz tai piešķirtajām kapitāla daļām.
6. Saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas iestāšanos Starptautiskajā Rekonstrukcijas un attīstības bankā, tās apvienotajās organizācijās un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā" 6.pantu pilnvarot tieslietu ministru pēc parakstīšanās instrumenta kopijas saņemšanas apstiprināt, ka finanšu ministrs ir tiesīgs Latvijas Republikas vārdā parakstīties uz Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas kapitāla daļām.
 
51.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

TA-585 ____________________________________

(U.Augulis, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Valsts kanceleju precizēt likumprojekta 2.panta ceturtās daļas redakciju un iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā".
4. Jautājumu par likumprojektā ietverto normu īstenošanai nepieciešamo finansējumu izskatīt valsts 2012.gada budžeta projekta sagatavošanas procesā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
6. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" (likumprojektu pakete).
 
52.§
Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā"

TA-586 ____________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā" (likumprojektu pakete).
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par komisijas izveidi, lai izvērtētu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka atbilstību amatam"

TA-660 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 26.janvāra formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2011/0260" projekts

TA-592 ____________________________________

(M.Rāzna, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Iekšlietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0260.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Iekšlietu ministrijai izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Ārzemnieka piespiedu izraidīšanas kārtība, izbraukšanas rīkojuma un lēmuma par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu standarta veidlapas paraugi, kā arī izceļošanas dokumenta paraugs un tā izsniegšanas kārtība” (VSS-39) iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nekavējoties pēc likumprojekta „Grozījumi Imigrācijas likumā” pieņemšanas Saeimā.
 
55.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/2174" projekts

TA-616 ____________________________________

(R.Bebris, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2011.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/2174.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.septembra Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem 5.panta 1.punkta otrā ievilkuma transponēšanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2011.gada 1.jūnijam iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām””.
 
56.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 26.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0261" projekts

TA-626 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0261.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
57.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0257" projekts

TA-617 ____________________________________

(S.Mertena, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0257.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
58.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2010/2176" projekts

TA-632 ____________________________________

(R.Bebris, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/2176.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2011.gada 27.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Iepakojuma likumā”.
 
59.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011.gada 21.marta sanāksmei

TA-645 ____________________________________

(J.Štālmeistars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011.gada 21.marta sanāksmēs izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Vispārējo lietu padomei Nr.1 „Par 24. – 25.marta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem”;
2.2. pozīcija Ārlietu padomei Nr.2 „ES stratēģija Dienvidsahāras reģionā”;
2.3. pozīcija Ārlietu padomei Nr.9 „ES stratēģija Āfrikas raga reģionā”;
2.4. pozīcija Ārlietu padomei Nr.44 „Rietumbalkāni (Bosnija un Hercegovina, Kosova un Serbija)”;
2.5. pozīcija Ārlietu padomei Nr.11 „Baltkrievija”.
3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomē un Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram Ģ.V.Kristovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011.gada 21.marta sanāksmē.
 
60.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 17.marta sanāksmei

TA-664 ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Kopējā lauksaimniecības politika līdz 2020.gadam: sasniegt pārtikas, dabas resursu un teritoriālos nākotnes izaicinājumus. Padomes secinājumi”.
3. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu GHB614 (BCS-GHØØ2-5), sastāv vai ir ražoti no tās; Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3), kas sastāv vai ir ražoti no tās; Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko groza Komisijas Lēmumu 2006/197/EK attiecībā uz atļaujas atjaunošanu laist tirgū esošu barību, kas ražota no ģenētiski modificētas 1507. līnijas kukurūzas (DAS-Ø15Ø7-1) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.1829/2003”.
4. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 17.marta sanāksmē.
 
61.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 26.janvāra formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2011/0262" projekts

TA-627 ____________________________________

(G.Kauliņš, Z.Medne, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma lietā Nr.2011/0262.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
62.§
Par valsts budžeta konsolidācijas pasākumiem

TA-460-IP, TA-459-IP ____________________________________

(A.Ūbelis, J.Dūklavs, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Finanšu ministrijai Ministru kabineta 2011.gada 1.marta sēdē (prot. Nr.13 41.§) apstiprinātajā informatīvā ziņojuma pielikumā veikt šādus precizējumus:
1.1. precizēt pasākuma „Valsts nodevas par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un tās pārreģistrāciju” fiskālās konsolidācijas ietekmes apjomu, nosakot, ka tas 2011.gadam ir 4 131 400 latu apjomā un 2012.gadam 958 400 latu apjomā;
1.2. precizēt 2011.gada fiskālās konsolidācijas pasākumu attiecībā uz lauksaimniecībā izmantojamo dīzeļdegvielu, nosakot, ka maksimālais dīzeļdegvielas litru apmērs, kas tiek izmantots lauksaimniecībā un kas tiek atbrīvots no akcīzes nodokļa, saimnieciskajā gadā ir 85 495 240 litri, ar fiskālās ietekmes apjomu 2011.gadam 1 745 714 latu apjomā un 2012.gadam 4 189 714 latu apjomā. Ja noteiktais maksimālais dīzeļdegvielas apmērs saimnieciskajā gadā tiek pārsniegts, tad proporcionāli samazina dīzeļdegvielas apjomu uz hektāru.
2. Finanšu ministrijai aktualizēto informatīvā ziņojuma pielikumu publiskot ministrijas mājas lapā.
 
63.§
Par palīdzības sniegšanu Japānai

____________________________________

(Ģ.V.Kristovskis, A.Pabriks, A.Štokenbergs, G.Kauliņš, A.Teikmanis, U.Augulis, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai ārlietu ministra sniegto informāciju.
2. Atbalstīt priekšlikumu piešķirt no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 100 000 latu palīdzības sniegšanai Japānai.
3. Ārlietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu un iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.40


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību