Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 18

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.18

2011.gada 22.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta Zaļās zāles remontu

____________________________________

(R.Vējonis, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta sniegto informāciju par to, ka Zaļās zāles remonta laikā turpmākās Ministru kabineta sēdes un Ministru kabineta komitejas sēdes notiks Ministru prezidenta zālē 3.stāvā. Sakarā ar ierobežoto vietu skaitu Ministru prezidenta zālē ministriem rūpīgi izvērtēt, cik nepieciešami papildus valsts sekretāriem sēdēs attiecīgā jautājuma izskatīšanā uzaicināt piedalīties vēl citus ministriju pārstāvjus.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumos Nr.156 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā""

TA-594 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.538 "Autotransporta līdzekļu cisternu bīstamo kravu pārvadāšanai tehniskās uzraudzības kārtība""

TA-595 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi""

TA-596 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumu Nr.716 "Autotransporta inspekcijas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-597 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1042 "Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām""

TA-589 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ģeotelpisko datu kopu metadatu obligāto saturu"

TA-283 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā diplomāti, diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonas (darbinieki), specializētie atašeji, sakaru virsnieki, karavīri, tiešās pārvaldes iestādes amatpersonas (darbinieki) vai valsts drošības iestādes amatpersonas (darbinieki) tiek norīkoti dienestā (darbā) ārvalstīs starptautiskā organizācijā vai tās dalībvalsts institūcijā ārvalstīs, kā arī attiecīgās atlīdzības piešķiršanas kārtība un nosacījumi"

TA-502 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts meža zemi Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā"

TA-100 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma "Ērgļu arodvidusskola", Ērgļu pagastā Ērgļu novadā nodošanu privatizācijai"

TA-825 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1216 "Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību un publiskā partnera vai tā pārstāvja līguma izpildes pārskata sniegšanu""

TA-478 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1152 "Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai""

TA-479 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.augusta rīkojumā Nr.491 "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi""

TA-536 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas, realizācijas, iegādāšanās, pārnēsāšanas, pārvadāšanas, ražošanas, demonstrēšanas (izmantošanas), kā arī komercizstāžu rīkošanas un pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas noteikumi"

TA-93 ____________________________________

(E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai sagatavot un līdz 2011.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par attiecīgiem grozījumiem Administratīvo pārkāpumu kodeksā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-634 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.881 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai"""

TA-651 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu""

TA-316 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.maija rīkojumā Nr.288 "Par nekustamo īpašumu Rīgas rajona Krimuldas pagastā "Turaidas muzejrezervāts" un Siguldā, Turaidas ielā 10, restaurāciju""

TA-415 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 19.§) "Par Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 27.§) "Par Pasākumu plāna projektu nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai 2010.-2013.gadam" izpildi" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-262 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 19.§) „Par Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 27.§) „Par Pasākumu plāna projektu nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai 2010.-2013.gadam” izpildi” 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2011.gada 2.maijam.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""

TA-368 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-673 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par O.Āboliņu"

TA-630 ____________________________________

(L.Mūrniece, O.Āboliņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par G.Viziņa atbrīvošanu no Autotransporta inspekcijas vadītāja amata"

TA-554 ____________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Pasta politikas pamatnostādņu projekts 2011.-2017.gadam

TA-480 ____________________________________

(E.Beļskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par normatīvā regulējuma izstrādāšanas nepieciešamību zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskā regulējuma trūkumu novēršanai Satversmes tiesas 2009.gada 28.maija sprieduma lietā Nr.2008-47-01 kontekstā"

TA-3529 ____________________________________

(R.Fišers, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2011.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā attiecīgus likumprojektus, lai novērstu zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskā regulējuma trūkumus saskaņā ar informatīvajā ziņojumā ietverto risinājuma variantu.
3. Finanšu ministrs šī protokollēmuma 2.punktā minētā uzdevuma izpildei var izveidot darba grupu.
4. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Ģenerālprokuratūru izvērtēt nepieciešamību veikt normatīvo aktu grozījumus, lai nodrošinātu zaudējumu atlīdzināšanu gadījumos, ja personām nodarīti zaudējumi operatīvās darbības subjektu rīcības dēļ, un iekšlietu ministram līdz 2011.gada 1.decembrim iesniegt attiecīgus priekšlikumus Ministru kabinetā.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmas īstenošanu 2010.gadā"

TA-563 ____________________________________

(R.Fišers, R.Vējonis, A.Kaņējevs, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
27.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasības kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai"

TA-492 ____________________________________

(I.Apsīte, A.Hoteloviča, J.Pūce, I.Olafsone, G.Ševšeļeva, G.Kauliņš, A.Vilks, V.Dombrovskis)

Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2011.gada 29.marta sēdē ekonomikas ministra klātbūtnē.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā"

TA-642 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
29.§
Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 13.punkta izpildi (par veselības sistēmas reformu)

TA-724 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministram norīkot pārstāvjus dalībai Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē jautājuma par veselības sistēmas reformu izskatīšanā.
3. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par pārtikas nozares koordinēšanas nodrošināšanu"

TA-567 ____________________________________

(R.Lerhe, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram līdz 2011.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību akta projektu par Pārtikas nozares padomes izveidi, kas koordinē ar pārtikas nozari saistītos jautājumus. Padomes sastāvā iekļaut arī Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Veselības ministrijas un citu iesaistīto iestāžu un organizāciju pārstāvjus.
3. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram līdz 2011.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus Pārtikas aprites uzraudzības likumā, aizstājot Pārtikas padomi ar Pārtikas nozares padomi.
4. Zemkopības ministrijai pēc attiecīgo grozījumu stāšanās spēkā sagatavot un zemkopības ministram līdz 2012.gada 1.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus Pārtikas nozares padomes nolikumā, pārņemot Pārtikas padomes uzdevumus.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumos Nr.692 "Valsts robežsardzes elektroniskajā informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjoms un izmantošanas kārtība""

TA-684 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.675 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.3.aktivitāti "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā"""

TA-695 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"

TA-687 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr. 521 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums""

TA-693 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.417 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums""

TA-700 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem, pēc kādiem izvērtē, vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā minētās darbības Latvijā tiek veiktas brīvas konkurences apstākļos, un par prasību Eiropas Komisijai saturu un iesniegšanas kārtību"

TA-640 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.918 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana"""

TA-688 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumos Nr.456 "Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi""

TA-707 ____________________________________

(G.Melkins, J.Dūklavs, I.Pāže, U.Augulis, L.Medina, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Zemkopības ministriju un Satiksmes ministriju papildināt noteikumu projektu ar prasību par maršrutu saskaņošanu ar ceļa īpašnieku, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par darba grupas izveidi"

TA-730 ____________________________________

(K.Cirsis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 8.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.14 21.§) "Informatīvais ziņojums "Par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 31.decembrim""

TA-739 ____________________________________

(M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 8.marta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.14 21.§) „Informatīvais ziņojums „Par ārvalstu finanšu resursu (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas) apguvi līdz 2010.gada 31.decembrim” grozījumu un izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Izglītības un zinātnes ministrijai, ņemot vērā konstatētās nesamērīgi augstās cilvēkstundu izmaksas un risku turpmākiem valsts budžeta zaudējumiem, līdz šī protokollēmuma 6.punktā minētā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikuma izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Ministru kabinetā, nekavējoties apturēt maksājumu veikšanu noslēgtajos pakalpojumu līgumos un turpmāku pakalpojumu pieprasīšanu no līgumu izpildītājiem 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes ,,Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” šādu projektu ietvaros: projekts Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/002 „Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta”, projekts Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003, „Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)” un projekts Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/020, „Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2.kārta”, izņemot pakalpojumus, kuros cilvēkstundu likme atbilstoši noslēgtajiem iepirkumu līgumiem nepārsniedz 45,00 latus un informācija par stundas likmes apmēru ir skaidri izsekojama izdevumus pamatojošos dokumentos.”.
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam""

TA-719 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
42.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""

TA-721 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""

TA-722 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
44.§
Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"

TA-716 ____________________________________

(T.Trenko, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" un likumprojektu "Grozījums Dzelzceļa likumā" kā vienu likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam”” paketes sastāvdaļu.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli""

TA-718 ____________________________________

(T.Trenko, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" un likumprojektu "Grozījums Dzelzceļa likumā" kā vienu likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam”” paketes sastāvdaļu.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""

TA-717 ____________________________________

(S.Āmare- Pilka, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"" un likumprojektu "Grozījums Dzelzceļa likumā" kā vienu likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam”” paketes sastāvdaļu.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
47.§
Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa likumā"

TA-736 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" kā vienu likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam”” paketes sastāvdaļu.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
48.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kultūras ministru 2011.gada 27. un 28.marta neformālo sanāksmi

TA-729 ____________________________________

(S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrei S.Ēlertei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības kultūras ministru 2011.gada 27. un 28.marta neformālajā sanāksmē.
 
49.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru 2011.gada 24.-26.marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-735 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram R.Vējonim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes neformālajā sanāksmē 2011.gada 24.-26.martā.
 
50.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/2175" projekts

TA-691 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2011.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/2175.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Direktīvas 2006/21/EK par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu un par grozījumiem Direktīvā 2004/35/EK 2.panta 3.punkta, 2.panta 3.punkta trešās daļas, 3.panta 3.punkta, 3.panta 5.punkta, 3.panta 6.punkta, 3.panta 14.punkta, 3.panta 15.punkta, 3.panta 20.punkta, 4.panta 2.punkta, 4.panta 3.punkta, 5.panta 2.punkta a) apakšpunkta i) daļas, 5.panta 2.punkta b) apakšpunkta, 5.panta 3.punkta a) apakšpunkta, 5.panta 3.punkta a) apakšpunkta otrā ievilkuma, 6.panta 4.punkta otrās daļas, 7.panta 2.punkta b) apakšpunkta, 7.panta 4.punkta trešā ievilkuma, 8.panta 4.punkta, 12.panta 4.punkta, 13.panta 1.punkta c)apakšpunkta, 13.panta 6.punkta, 13.panta 6.punkta otrās daļas, 14.panta 1.punkta b) apakšpunkta, 16.panta 1.punkta otrās daļas, 16.panta 2.punkta, 16.panta 3.punkta, 24.panta 1.punkta, I pielikuma 2.punkta 3.apakšpunkta, I pielikuma 2.punkta 10.apakšpunkta, I pielikuma 2.punkta 11.apakšpunkta, II pielikuma pirmās daļas prasību transponēšanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2011.gada 1.maijam iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta noteikumu projektu „Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība”.
 
51.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 26.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0258" projekts

TA-692 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2011.gada 26.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0258.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu normu transponēšanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2011.gada 1.jūnijam iesniegt Valsts kancelejā šādus Ministru kabineta noteikumu projektus:
4.1. par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus;
4.2. par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem;
4.3. par bīstamo atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušo bīstamo atkritumu, uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtību;
4.4. par kārtību, kādā apsaimniekojami atsevišķu veidu bīstamie atkritumi;
4.5. par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālo plānu un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmas saturu, tās saskaņošanas, sabiedriskās apspriešanas, ieviešanas, novērtēšanas un pārskatīšanas kārtību;
4.6. par atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtību;
4.7. par atsevišķi savācamām atkritumu kategorijām un savākšanas sistēmas izveides termiņiem, atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un reģenerācijas mērķiem un termiņiem.
 
52.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Starptautiskās atjaunojamās enerģijas aģentūras (IRENA) piekto Sagatavošanas komisijas sesiju 2011.gada 3.aprīlī un pirmo IRENA Asamblejas sesiju 2011.gada 4.-5.aprīlī"

TA-712 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju "Par Starptautiskās atjaunojamās enerģijas aģentūras (IRENA) piekto Sagatavošanas komisijas sesiju 2011.gada 3.aprīlī un pirmo IRENA Asamblejas sesiju 2011.gada 4.–5.aprīlī".
2. Pilnvarot Ekonomikas ministrijas valsts sekretāru J.Pūci Latvijas valdības vārdā ar balsstiesībām piedalīties un pieņemt lēmumus piektajā Starptautiskās atjaunojamās enerģijas aģentūras (IRENA) Sagatavošanas komisijas sesijā un pirmajā IRENA Asamblejas sesijā atbilstoši šā protokollēmuma 1.punktā apstiprinātajai pozīcijai.
 
53.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropadomes 2011.gada 24.-25.marta sanāksmei

TA-731 ____________________________________

(K.Našeniece, Ģ.V.Kristovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.2 „Par 2011.gada 24.-25.marta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem”;
2.2. pozīcija Nr.1 „Par Eiro paktu. Ciešāka ekonomikas politiku koordinācija konkurētspējai un konverģencei”;
2.3. pozīcija Nr.1 „Par partnerattiecībām demokrātijai un kopīgam uzplaukumam ar Vidusjūras dienvidu reģionu”.
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta diasporas un citām organizācijām 2004.–2008.gadā piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu īstenotajos projektos un tā kontroli 2009.–2010.gadā"

TA-2540-IP ____________________________________

(A.Pabriks, V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
55.§
Noteikumu projekts "Par grozījumiem Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Spānijas Karalistes Aizsardzības ministra saprašanās memorandā par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra izveidošanu, pārvaldīšanu un vadīšanu"

TA-677 ____________________________________

(A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Nacionālo militāro pārstāvi Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābā parakstīt Saprašanās memoranda grozījumus.
 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par 2012.gada budžeta fiskālās konsolidācijas un Māstrihtas kritēriju izpildei nepieciešamo lēmumu pieņemšanu"

TA-737-IP ____________________________________

(A.Ūbelis, U.Augulis, E.Kušners, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tā 1.pielikumu „Laika grafiks sākotnējai lēmumu pieņemšanai par 2012.gada budžeta fiskālo konsolidāciju un pasākumiem Māstrihtas kritēriju izpildei”.
2. Finanšu ministrijai precizēt informatīvā ziņojuma I un II sadaļu atbilstoši izteiktajiem priekšlikumiem un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai un Finanšu ministrijai publicēt institūcijas mājas lapā precizēto informatīvo ziņojumu „Par 2012.gada budžeta fiskālās konsolidācijas un Māstrihtas kritēriju izpildei nepieciešamo lēmumu pieņemšanu” un tā 1.pielikumu.
 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2010.gadā"

56-s ____________________________________

(J.Kažociņš, A.Pabriks, R.Vējonis, Ģ.V.Kristovskis, S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
58.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Dementjeva pret Latviju"

68-k ____________________________________

(I.Reine, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
59.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Stroganovs pret Latviju"

69-k ____________________________________

(I.Reine, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
60.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Apinis pret Latviju"

70-k ____________________________________

(I.Reine, S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
61.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Avotiņš pret Kipru un Latviju"

80-k ____________________________________

(I.Reine, Ģ.V.Kristovskis, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
3. Tieslietu ministrijai izvērtēt spēkā esošo normatīvo regulējumu attiecībā uz Augstākās tiesas Senāta tiesas sēžu protokolēšanu, sagatavot un līdz 2011.gada 13.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus minētā regulējuma pilnveidošanai.
 
62.§
Par valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka"

TA-3412-DV, TA-3278 ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 16.25


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību