Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 19

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.19

2011.gada 28.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.9.40

-

L.Peinberga

1.§
Informatīvais ziņojums par 2011.gada 29.marta Eiropas Savienības neformālajā izglītības ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem

TA-767 ____________________________________

(K.Vāgnere, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāram M.Gruškevicam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības neformālās izglītības ministru padomes 2011.gada 29.marta sanāksmē Godolo, Ungārijā.
 
2.§
Par valsts budžeta bāzes izdevumiem 2012. – 2014.gadam

TA-784-IP ____________________________________

(B.Bāne, A.Pabriks, I.Stepanova, M.Bičevskis, J.Sārts, Ģ.V.Kristovskis, A.Teikmanis, I.Pētersone, R.Vējonis, U.Augulis, A.Matīss, A.Antonovs, I.Štāle, S.Zvidriņa, A.Vilks, R.Broks, I.Jurševska, D.Jakaite, J.Bundulis, E.Dreimane, J.Dūklavs, J.Šņore, V.Dombrovskis)

1. Pamatā apstiprināt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) valsts budžeta bāzes izdevumus 2012.- 2014.gadam saskaņā ar informatīvā ziņojuma „Informācija par valsts budžeta bāzes izdevumiem 2012.- 2014.gadam” (turpmāk – informatīvais ziņojums) 1.pielikumu, pamatojoties uz kuriem tiks veikta valsts budžeta izdevumu konsolidācija.
2. Lai izpildītu Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta sēdes protokola Nr.42 21.§ „Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecības projektiem"” 5.punktā doto uzdevumu, precizēt Iekšlietu ministrijas valsts pamatbudžeta bāzes izdevumus 2012.gadam, samazinot ilgtermiņa saistībās pasākumam „Administratīvā ēku kompleksa Ventspilī, Rūpniecības ielā 2 nomas maksa un citi izdevumi” 2012.gadam paredzēto finansējumu 1 199 001 lata apmērā. Iekšlietu ministrijai iesniegt attiecīgu priekšlikumu Finanšu ministrijā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam”” izskatīšanai otrajā lasījumā Saeimā.
3. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju par nesaskaņotajiem ministriju iesniegtajiem papildu pieprasījumiem valsts budžeta bāzes izdevumiem 2012. - 2014.gadam saskaņā ar informatīvā ziņojuma 2.pielikumu. Atbilstoši Ministru kabineta sēdē nolemtajam Finanšu ministrijai precizēt valsts budžeta bāzes izdevumus 2012. - 2014.gadam.
4. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas priekšlikumu par finansējuma palielināšanu, lai nodrošinātu, ka aizsardzībai tiek paredzēts finansējums 1% apmērā no IKP. Jautājumu par finansējuma palielinājumu izskatīt vienlaikus ar citu ministriju iesniegtajām prioritātēm valsts budžeta projektam 2012.gadam, izvērtējot turpmāk nepieciešamās valsts budžeta konsolidācijas kontekstā.
5. Neatbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu daļēji pārdalīt finansējumu NATO investīciju projektu īstenošanai no 2013.gada uz 2012.gadu. Noteikt, ka finansējuma sadalījumu pa gadiem precizēt turpmākā valsts budžeta projekta 2012.gadam izskatīšanas procesā, ņemot vērā faktiski veiktos maksājumus.
6. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas izvirzītās prioritātes – Latvijas un Krievijas robežas demarkācijas pasākumu realizācija un finansējums attīstības sadarbības projektu realizācijai – un jautājumu par finansējumu tām izskatīt vienlaikus ar citu ministriju iesniegtajām prioritātēm valsts budžeta projektam 2012.gadam, izvērtējot turpmāk nepieciešamās valsts budžeta konsolidācijas kontekstā.
7. Jautājumu par finansējumu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai skatīt pēc tam, kad Ārlietu ministrija būs iesniegusi kopējo izdevumu tāmi, tai skaitā plānojot arī finansējumu, kas nepieciešams citām ministrijām.
8. Atzīt par pamatotu Iekšlietu ministrijas papildu pieprasījumu dienestu darbības nodrošināšanai nepieciešamās degvielas iegādes izdevumiem. Iekšlietu ministrijai saskaņot ar Finanšu ministriju apmēru, par kādu tiek palielināti bāzes izdevumi.
9. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas izvirzītās prioritātes – Satversmes tiesas lēmuma izpilde, lai nodrošinātu īslaicīgās aizturēšanas vietu minimālo prasību izpildi un Latvijas un Krievijas robežas demarkācijas darbu veikšana – un jautājumu par finansējumu tām izskatīt vienlaikus ar citu ministriju iesniegtajām prioritātēm valsts budžeta projektam 2012.gadam, izvērtējot turpmāk nepieciešamās valsts budžeta konsolidācijas kontekstā.
10. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas izvirzītās prioritātes – valsts autoceļu uzturēšana un zaudējumu segšana pasažieru pārvadātājiem – un jautājumu par finansējumu tām izskatīt vienlaikus ar citu ministriju iesniegtajām prioritātēm valsts budžeta projektam 2012.gadam, izvērtējot turpmāk nepieciešamās valsts budžeta konsolidācijas kontekstā.
11. Satiksmes ministrijai 2012.gadā un turpmākajos gados autoceļu sakārtošanai maksimāli izmantot iespējas piesaistīt ES politiku instrumentu (fondu un citu programmu) finansējumu.
12. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu bāzes izdevumos paredzēt finansējumu mērķdotācijām pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
13. Jautājumu par finansējumu citām Izglītības un zinātnes ministrijas prioritātēm izskatīt vienlaikus ar citu ministriju iesniegtajām prioritātēm valsts budžeta projektam 2012.gadam, izvērtējot turpmāk nepieciešamās valsts budžeta konsolidācijas kontekstā.
14. Noteikt, ka jautājums par Sociālās drošības tīkla pasākumu finansēšanu 2012.gadā ir skatāms valsts budžeta projekta turpmākā sagatavošanas procesā, izvērtējot turpmāk nepieciešamās valsts budžeta konsolidācijas kontekstā.
15. Finanšu ministrijai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju un Kultūras ministriju tehniski precizēt finansējuma apmēru augstākās izglītības finansēšanai 76 420 latu apmērā un attiecīgi precizēt Izglītības un zinātnes ministrijas bāzes izdevumus.
16. Izglītības un zinātnes ministrijai vienoties ar Finanšu ministriju par apjomu, kādā bāzes izdevumos ir iespējams samazināt finansējumu studējošo un studiju kreditēšanai, attiecīgi precizējot bāzes izdevumus.
17. Labklājības ministrijai izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” paketē grozījumus Invaliditātes likumā, nosakot, ka Invaliditātes likumā paredzēto pasākumu, kuru īstenošana ir saistīta ar papildu valsts budžeta līdzekļu nepieciešamību, īstenošana tiek uzsākta ar 2015.gada 1.janvāri.
18. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas izvirzīto prioritāti – 100 latu stipendiju programmas aizvietošana ar aktīvās nodarbinātības pasākumiem – un jautājumu par finansējumu tai izskatīt vienlaikus ar citu ministriju iesniegtajām prioritātēm valsts budžeta projektam 2012.gadam, izvērtējot turpmāk nepieciešamās valsts budžeta konsolidācijas kontekstā.
19. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas izvirzīto prioritāti – Sociālajā drošības tīklā veselības nozarei paredzētā finansējuma nodrošināšana arī 2012.gadā – un jautājumu par finansējumu tai izskatīt vienlaikus ar citu ministriju iesniegtajām prioritātēm valsts budžeta projektam 2012.gadam, izvērtējot turpmāk nepieciešamās valsts budžeta konsolidācijas kontekstā.
20. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas izvirzītās prioritātes – informācijas tehnoloģiju sistēmas modernizēšana, Ministru kabineta ēkas ugunsdrošības sistēmas un videonovērošanas sistēmas ierīkošana – un jautājumu par finansējumu tām izskatīt vienlaikus ar citu ministriju iesniegtajām prioritātēm valsts budžeta projektam 2012.gadam, izvērtējot turpmāk nepieciešamās valsts budžeta konsolidācijas kontekstā.
21. Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu palielināt bāzes izdevumus 2 000 000 latu apmērā 2012.gadā Valsts meža dienestam uguns apsardzības funkcijas veikšanai, vienlaicīgi palielinot VAS "Latvijas Valsts meži'' maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu 2 000 000 latu apmērā.
22. Neatbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu palielināt bāzes izdevumus, paredzot papildu finansējumu valsts polderu ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu nodrošināšanai. Zemkopības ministrijai sagatavot grozījumus Meliorācijas likumā, nosakot, ka valsts polderu ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas daļēji sedz polderu platībās esošās zemes īpašnieki, un iesniegt likumprojektu izskatīšanai 2012.gada valsts budžeta projekta pavadošo likumprojektu paketē.
23. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt finansējumu 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” atbilstoši 2.pielikuma minimālajā scenārijā paredzētajam apjomam (izņemot Aizsardzības ministrijas priekšlikumu NATO investīciju projektu finansēšanai un Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu ES starptautiskās sadarbības programmas finansēšanai).
24. Lai nodrošinātu Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara 2012.- 2014.gadam sagatavošanu, ministrijām divu nedēļu laikā pēc likuma „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam”” pieņemšanas iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus valsts budžeta bāzes izdevumu precizēšanai atbilstoši pieņemto grozījumu ietekmei uz turpmākajiem gadiem.
25. Atļaut Finanšu ministrijai precizēt valsts budžeta bāzes izdevumus, ja ir pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums.
26. Pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par 2012.-2014.gada maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjomu atļaut Finanšu ministrijai sadarbībā ar pieprasījumu iesniegušo ministriju precizēt valsts budžeta bāzes izdevumus:
26.1. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, veicot līdzekļu pārdali no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai” plānotā finansējuma uz attiecīgās ministrijas budžetu;
26.2. ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus un ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus, budžeta izpildes procesā veicamos transfertus un tiem atbilstošos izdevumus, nepalielinot valsts budžeta deficītu.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.40


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību