Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 22

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.22

2011.gada 5.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.226 "Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu""

TA-751 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumos Nr.234 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām""

TA-796 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību""

TA-798 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

TA-761 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""

TA-674 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1456 "Kārtība, kādā persona, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, veic darbības ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm""

TA-789 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Vīņaudu ezers", Straupes pagastā, Pārgaujas novadā"

TA-624 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""

TA-644 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas Pavasara sanāksmē Vašingtonā 2011.gada 16. un 17.aprīlī"

TA-783 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"

TA-763 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.361 "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu Daugavas stadiona sagatavošanai XXIV Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XIV Deju svētku norisei""

TA-525 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo būvju Cēsu ielā 20, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-531 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"

TA-770 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām""

TA-611 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršruta tīkla maršrutos""

TA-545 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)–Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-607 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienības Ikšķiles novadā un Lielvārdes novadā par kopējo summu 14 946,00 lati:
2.1. no nekustamā īpašuma „Stores” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7494 010 0120) atdalīto zemes vienību „Stores A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 010 0203) 0,0030 ha platībā;
2.2. no nekustamā īpašuma „Gusti” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7464 003 0139) atdalīto zemes vienību „Gusti A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 7464 003 0279) 1,79 ha (17930 kvadrātmetru) platībā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1030 "Centrālajā zemes komisijā iesniegto pieprasījumu izskatīšanas kārtība""

TA-348 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1153 "Noteikumi par Veselības inspekcijas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-598 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-546 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
20.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veterinārmedicīniskās aprūpes iestāde un praktizējošs veterinārārsts iegādājas, uzglabā, uzskaita un izlieto zāles"

TA-510 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""

TA-166 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69 32.§) "Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-635 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69 32.§) ,,Likumprojekts ,,Grozījums Izglītības likumā”” 4.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2011.gada 1.oktobrim.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par darba dienas pārcelšanu 2012.gadā"

TA-690 ____________________________________

(I.Jurševska, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Krīžu komunikācijas pasākumu plāna projekts 2011.–2013.gadam

TA-343 ____________________________________

(A.Lieljuksis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās un operācijās 2011.- 2013.gadā"

TA-614 ____________________________________

(Z.Petra, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai ārlietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Nodrošināt Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās civilajās misijās un operācijās 2012. un 2013.gadā ne mazāk kā patreizējā līmenī - EUMM Gruzija (2 civilie eksperti), EUPOL Afganistāna (3 civilie eksperti), EULEX Kosova (1 civilais eksperts).
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par energoefektivitātes paaugstināšanu valsts iestādēs"

TA-799 ____________________________________

(M.Auders, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai starptautisko līgumu sarunās par noteiktā daudzuma vienību pārdošanu ietvert nosacījumu par finansējuma piesaistīšanu valsts īpašumā esošo ēku, kurās izvietotas valsts pārvaldes vadošās (augstākās) iestādes, energoefektivitātes pasākumu īstenošanai no klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atbilstoši noslēgto līgumu par noteiktā daudzuma vienību pārdošanu nosacījumiem sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu valsts īpašumā esošo ēku, kurās izvietotas valsts pārvaldes vadošās (augstākās) iestādes, energoefektivitātes pasākumu īstenošanai no klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par problēmām saistībā ar dzīvesvietas deklarēšanas nosacījumu obligātu izpildi"

TA-1015 ____________________________________

(J.Citskovskis, M.Bičevskis, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iekšlietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai sagatavot un tieslietu ministram līdz 2011.gada 10.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:
2.1. likumprojektu par grozījumiem Komerclikumā, paredzot, ka gadījumā, ja personai ir likumā noteikts pienākums deklarēt dzīvesvietu, ziņas par dzīvesvietu komercreģistrā ieraksta, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra informāciju. Ja personai nav likumā noteikts pienākums deklarēt dzīvesvietu, ziņas par dzīvesvietu komercreģistrā ieraksta, pamatojoties uz personas pieteikumu;
2.2. likumprojektu par grozījumiem likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru", paredzot Uzņēmumu reģistra rīcību gadījumos, ja Latvijā reģistrētai fiziskai personai, kas pieteikta ierakstīšanai komercreģistrā, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra informāciju, nav deklarētās vai reģistrētās dzīvesvietas vai norādītās adreses ārvalstī.
3. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2011.gada 10.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām":
3.1. nosakot riska adreses, tai skaitā patversmju adreses, kas tiek izmantotas pretlikumīgām darbībām, lai izvairītos no nodokļu samaksas;
3.2. paredzot pienākumu Valsts ieņēmumu dienestam informēt Uzņēmumu reģistru par riska adresēm un regulāri aktualizēt attiecīgo informāciju;
3.3. paredzot tiesības Valsts ieņēmumu dienestam komercreģistra pārreģistrācijas laikā, iestājoties definētiem riska nosacījumiem, apturēt komersanta saimniecisko darbību, attiecīgo lēmumu nosūtot Uzņēmumu reģistram ieraksta izdarīšanai, un, ja komersants tiek reģistrēts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, veikt komersanta pārreģistrāciju minētajā reģistrā;
3.4. paredzot, ka kārtību, kādā tiks nodrošināta Valsts ieņēmumu dienesta un Uzņēmumu reģistra savstarpēja informācijas apmaiņa par riska adresēm, nosaka starpresoru vienošanās.
4. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iekšlietu ministram:
4.1. līdz 2011.gada 1.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju", paredzot, ka no valsts nodevas par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju atbrīvoti bērni, kuri ievietoti valsts vai pašvaldības bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē vai audžuģimenē, personas, kuras deklarē dzīvesvietu valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē (pansionātā), un personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē;
4.2. līdz 2011.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot noteikt minimālo soda apmēru un palielināt maksimālo soda apmēru personai, kas, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas.
5. Visām ministrijām līdz 2012.gada 1.martam izvērtēt to kompetencē esošos tiesību aktus un, ja nepieciešams, veikt attiecīgus grozījumus, aizstājot terminus "faktiskā dzīvesvieta", "reālā dzīvesvieta", "dzīvesvieta" un citus faktiskās dzīves vietas apzīmējumus ar terminu "deklarētā dzīvesvieta".
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas sakaru aparatūras un tehnisko sistēmu apdrošināšanas iespējām pret dabas stihiju negatīvo ietekmi"

TA-152 ____________________________________

(A.Kovaļevskis, U.Augulis, I.Pētersone, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai (Iekšlietu ministrijas Informācijas centram) iespēju robežās Valsts robežsardzes sakaru un tehnisko sistēmu objektos nodrošināt:
2.1. pretzibens aizsardzības un zemējuma sistēmu auditu;
2.2. pretzibens aizsardzības un zemējuma sistēmas regulāras (sezonālās) tehniskās pārbaudes.
3. Jautājumu par šī protokollēmuma 2.punktā minēto pasākumu nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu 2012.gadā ne vairāk kā 78 000 latu apmērā un šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minētā pasākuma nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu 2013.gadā un turpmāk ik gadus ne vairāk kā 39 000 latu apmērā izskatīt Ministru kabinetā 2012.gada un 2013.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem grozījumiem normatīvajos aktos, lai nodrošinātu personai iespēju vērsties tiesā, lai aizstāvētu savas tiesības civiltiesiska aizskāruma internetā gadījumos, un iespēju saņemt atbilstošu tiesisko aizsardzību"

TA-140 ____________________________________

(S.Mertena, A.Štokenbergs, A.Pabriks, S.Ēlerte, M.Lazdovskis, A.Kampars, Ģ.V.Kristovskis, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai tieslietu ministra iesniegto Informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministram informatīvā ziņojuma 3.punktā minētos priekšlikumus grozījumiem Elektronisko sakaru likumā iekļaut likumprojektā „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” vai iesniegt Saeimā likumprojekta „Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” izskatīšanas laikā.
3. Tieslietu ministram nodrošināt satiksmes ministram nepieciešamo atbalstu, kad Informatīvā ziņojuma 3.punktā minētie priekšlikumi grozījumiem Elektronisko sakaru likumā tiks izskatīti Saeimā.
4. Pieņemt zināšanai, ka priekšlikumu īstenošanai Elektronisko sakaru likumā nav fiskālas ietekmes.
5. Pieņemt zināšanai, ka informatīvajā ziņojumā minētie iespējamie grozījumi Civilprocesa likumā tiks virzīti vienlaikus ar citiem grozījumiem Civilprocesa likumā.
 
30.§
Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 15.punkta izpildi (par publiskās pārvaldes funkciju un pakalpojumu optimizēšanu)

TA-874 ____________________________________

(V.Stūris, R.Broks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejas direktorei norīkot pārstāvjus dalībai Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē jautājuma izskatīšanai par funkciju auditu rezultātiem.
3. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
31.§
Vēstules projekts Saeimas Juridiskajai komisijai (par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšlikumiem grozījumiem Valsts kontroles likumā)

TA-774, SAN-2664____________________________________

(D.Gulbe, A.Štokenbergs, U.Augulis, M.Bičevskis, G.Cerbulis, I.Freiberga, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt finanšu ministra iesniegto vēstules projektu Saeimas Juridiskajai komisijai.
2. Finanšu ministrijai precizēt vēstules projektu, norādot, ka Ministru kabinets aicina Saeimas Juridisko komisiju izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus "Valsts kontroles likumā", un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Saeimas Juridiskajai komisijai.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka satiksmes ministram U.Augulim ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā un tas ir šāds:
"Satiksmes ministrs uzskata, ka saskaņā ar Satversmes 87. pantu Valsts kontrole ir neatkarīga koleģiāla iestāde un ir pakļauta vienīgi likumam. Ministru kabinets nevar iesniegt konkrētus grozījumus Valsts kontroles likumā, jo tādejādi var tikt ietekmēta Valsts kontroles, kā neatkarīgas iestādes autoritāte. Saeimas Juridiskajai komisijai būtu jādod iespēja izdiskutēt Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas priekšlikumus un sagatavot grozījumus, ja tādi ir nepieciešami".
 
32.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par darba grupas izveidi nākotnes apdraudējumu un risku apzināšanai un novērtēšanai)

TA-680 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
33.§
Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par zemes nomas tiesisko attiecību reglamentāciju)

TA-472 ____________________________________

(S.Mertena, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt sagatavoto Ministru kabineta atbildes projektu Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai un Jānim Jaunpolim.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un Jānim Jaunpolim.
4. Tieslietu ministrijai:
4.1. iesniegumā identificētās problēmas izvērtēt Tieslietu ministrijā izveidotās darba grupas Koncepcijas par Civillikuma Lietu tiesību daļas modernizāciju izpildei un ar to saistīto normatīvo aktu projektu izstrādei ietvaros, izstrādājot grozījumus Civillikumā un citos saistītajos normatīvajos aktos;
4.2. šā protokollēmuma 4.1.apakšpunktā minētos normatīvo aktu projektus iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 23.februāra rīkojuma Nr.67 „Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai) 6.16.1.punktā noteiktajam termiņam – līdz 2011.gada 1.septembrim.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""

TA-516 ____________________________________

(J.Muižniece, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
3. Lūgt Saeimu likumprojektu atzīt par steidzamu.
4. Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras naudas līdzekļu atlikuma uz 2011.gada 1.janvāri novirzīšanu papildu izdevumu finansēšanai 2 636 latu apmērā 2011.gadā un finanšu ministram informēt Saeimu par apropriācijas palielināšanu un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas neiebilst pret apropriācijas palielināšanu, palielināt likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam” noteikto apropriāciju speciālā budžeta apakšprogrammā 04.05.00 „Valts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets”.
5. Likuma īstenošana 2012.gadā un turpmāk nodrošināma Labklājības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""

TA-666 ____________________________________

(J.Muižniece, E.Baldzēns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
3. Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras naudas līdzekļu atlikuma uz 2011.gada 1.janvāri novirzīšanu papildu izdevumu finansēšanai 24 156 latu apmērā 2011.gadā un finanšu ministram informēt Saeimu par apropriācijas palielināšanu un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas neiebilst pret apropriācijas palielināšanu, palielināt likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam” noteikto apropriāciju speciālā budžeta apakšprogrammā 04.05.00 „Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets”.
4. Likuma īstenošana 2012.gadā un turpmāk nodrošināma Labklājības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""

TA-816 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.343 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.1.apakšaktivitāti "Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana"""

TA-830 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.jūnija noteikumos Nr.521 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.3.apakšaktivitāti "Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana"""

TA-828 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.998 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"""

TA-829 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Likumprojekts "Oficiālo publikāciju likums"

TA-3341 ____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Egle, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sadarbībā ar Tieslietu ministriju precizēt anotāciju, papildinot ar informāciju saistībā ar pašvaldību publikācijām un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
41.§
Noteikumu projekts "Izvērtēšanas ziņojuma sastādīšanas un sniegšanas kārtība un tajā iekļaujamās informācijas apjoms"

TA-854 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-843 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai līdz 2011.gada 29.aprīlim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus:
2.1. Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti „Ģimenes ārstu tīkla attīstība””;
2.2. Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.33 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti „Veselības aprūpes centru attīstība””;
2.3. Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.642 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.2.aktivitāti „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība””;
2.4. Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti “Stacionārās veselības aprūpes attīstība””.
3. Veselības ministrijai līdz 2011.gada 30.jūnijam sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.131 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.2.apakšaktivitāti „Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība””.
 
43.§
Protokollēmuma projekts "Par Veselības ministrijas budžeta iestāžu maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu 2010.gada līdzekļu atlikumiem"

TA-862 ____________________________________

(J.Bundulis, B.Bāne, S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt, ka Veselības ministrija budžeta iestāžu – Veselības ekonomikas centra un Zāļu valsts aģentūras neizmantoto 2010.gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu līdzekļu atlikumu uz 2011.gada 1.janvāri 1 934 926 latu apmērā novirza:
1.1. uz valsts budžeta programmas 01.00.00 „Nozares vadība” apakšprogrammu 01.01.00 „Veselības aprūpes centrālā vadība” 58 800 latu apmērā, lai Veselības ministrijai nodrošinātu finansējumu prioritāru veselības veicināšanas pasākumu organizēšanai 2011.gadā;
1.2. uz valsts budžeta programmas 33.00.00 „Veselības aprūpes nodrošināšana” apakšprogrammu 33.01.00 „Ārstniecība” 244 132 latu apmērā valsts galvotā aizdevuma segšanai par 2011.gadu, tai skaitā SIA „Kuldīgas rajona slimnīca” 64 605 lati un SIA „Ludzas rajona slimnīca” 179 527 lati;
1.3. uz valsts budžeta programmas 33.00.00 „Veselības aprūpes nodrošināšana” apakšprogrammu 33.03.00 „Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” 1 390 510 latu apmērā, lai daļēji segtu līdzekļu deficītu kompensējamo medikamentu apmaksai, ņemot vērā 2010.gada decembra mēnesī faktiski iztērēto līdzekļu pārsniegumu virs plānotā;
1.4. uz valsts budžeta programmas 33.00.00 „Veselības aprūpes nodrošināšana” apakšprogrammu 33.12.00 „Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem” 196 484 latu apmērā, lai nodrošinātu finansējumu reto slimību medikamentozajai ārstēšanai bērniem atbilstoši VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” sniegtajai precizētajai informācijai par faktisko pacientu skaitu un ārstēšanai nepieciešamajiem medikamentiem 2011.gadā;
1.5. uz valsts budžeta programmas 45.00.00 „Ārstniecības finansējuma administrēšana” 45 000 latu apmērā, lai Veselības norēķinu centram nodrošinātu Vadības Informācijas sistēmas programmatūras pārveidi, kas dotu iespēju publiskajā telpā neizmantot ārstniecības personu kodus, tos elektroniskajā vidē aizstājot ar cita tipa identifikatoriem.
2. Veselības ministrijai protokollēmuma 1.punktā minētos priekšlikumus iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam”” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
 
44.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" devīto projektu iesniegumu atlases kārtu"

TA-846 ____________________________________

(E.Valantis, D.Grūberte, U.Augulis, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt noteikumu projekta 14.punkta redakciju un noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sagatavot un līdz 2011.gada 1.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanas rezultātiem, tai skaitā apgūto finansējumu un prognozējamo programmas apguvi.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"""

TA-848 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Likumprojekts "Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums"

TA-776 ____________________________________

(D.Avotiņa, A.Štokenbergs, M.Bičevskis, A.Pabriks, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt likumprojekta 4.panta pirmo daļu, ka mantiskā stāvokļa deklarācija iesniedzama līdz 2012.gada 1.aprīlim un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Finanšu ministrijai sagatavot un līdz šī gada 1.septembrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, kuri regulē interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, lai nodrošinātu skaidras naudas kontroles iespēju, paredzēt pienākumu valsts amatpersonām naudas uzkrājumus ieskaitīt savā kontā reģistrētā kredītiestādē, krājaizdevu sabiedrībā vai pasta norēķinu sistēmā.
 
47.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) 2011.gada 7.–9.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-876 ____________________________________

(A.Ūbelis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem 2011.gada 7.–9.aprīlī.
2. Finanšu ministram Andrim Vilkam pārstāvēt Latvijas Republiku neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (ECOFIN) padomes sanāksmē 2011.gada 7.–9.aprīlī.
 
48.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 11.-12.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-881 ____________________________________

(A.Skrjabina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 11.-12.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.
2. Tieslietu ministram pārstāvēt Latvijas Republiku 2011.gada 11-12.aprīļa Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē attiecībā uz Tieslietu, Labklājības un Kultūras ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem.
 
49.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2011.gada 17.februāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2195" projekts

TA-836 ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
50.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011.gada 12.–13.aprīļa sanāksmēm

TA-869 ____________________________________

(J.Štalmeistars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011.gada 12.–13.aprīļa sanāksmēs izskatāmajos jautājumos:
2.1. Pozīcija Ārlietu padomei Nr.1 „Dienvidkaukāzs”;
2.2. Pozīcija Ārlietu padomei Nr.1 „Eiropas Savienības cilvēktiesību politikas stratēģiskais pārskats”;
2.3. Pozīcija Vispārējo lietu padomei Nr.2 „Eiropas Savienības stratēģija Donavas reģionam”.
3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomē un Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Latvijas Republikas Ārlietu ministram Ģirtam Valdim Kristovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011.gada 12.–13.aprīļa sanāksmēs.
 
51.§
Viedokļa projekts Satversmes tiesai

TA-606 ____________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Finanšu ministrijas iesniegto viedokļa projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2010-71-01.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt viedokli Satversmes tiesai.
3. Finanšu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību minētajā lietā.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta diasporas un citām organizācijām 2004.–2008.gadā piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu īstenotajos projektos un tā kontroli 2009.–2010.gadā"

TA-2540-IP ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta sēdes protokollēmumam (prot. Nr.40 28.§) "Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai" nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrāža attiecināšanu uz elektronisko sakaru tīkliem, kurus izmanto ar valsts aizsardzību un sabiedrības drošību saistītiem mērķiem, kā arī sabiedriskās kārtības nodrošināšanai valstī un par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" priekšlikumiem cenrāža bāzes samazināšanai par 15%"

TA-553 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
54.§
Par Administratīvās apgabaltiesas 2011.gada 11.marta spriedumu lietā Nr.A42554307

TA-1277 ____________________________________

(J.Dūklavs, S.Mertena, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai zemkopības ministra sniegto informāciju, ka kasācijas sūdzības iesniegšana nav lietderīga un pamatota.
2. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas sniegto informāciju, ka Zemkopības ministrija neplāno no jauna iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumus par meža zemes transformāciju Jūrmalā, Bulduros 1115 un Jūrmalā, Bulduros 1206.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par multimodālo pārvadājumu pakalpojumu nodrošināšanu visa veida kravu sūtījumiem uz/no Afganistānas Starptautisko drošības atbalsta spēku valstu vajadzībām"

TA-812-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
56.§
Noteikumu projekts "Par Horvātijas Aizsardzības ministrijas pievienošanās protokolu dalībai Saprašanās memorandā starp Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu, Albānijas Aizsardzības ministriju, Beļģijas Karalistes aizsardzības ministru, Bulgārijas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Čehijas Republikas Aizsardzības ministriju, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Francijas Republikas aizsardzības ministru, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministriju, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Portugāles Republikas aizsardzības ministru, Rumānijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministriju, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Turcijas Republikas Ģenerālštābu, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības štābu Eiropā (SHAPE) par Izlūkdatu apkopošanas centra (IAC) organizēšanu, administrēšanu, drošību, finansēšanu un sastāva komplektēšanu"

TA-822-DV ____________________________________

(A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noņemt lietojuma ierobežojuma statusu "Dienesta vajadzībām" Aizsardzības ministrijas iesniegtajam noteikumu projektam un pilnvarojuma vēstulei un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot pulkvedi Aināru Ozoliņu, Latvijas Nacionālo militāro pārstāvi Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Eiropā Augstākā virspavēlnieka štābā parakstīt Pievienošanās protokolu.
 
57.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas sākotnējā pozīcija par galvenajiem jautājumiem sarunās ar Starptautiskās aizņēmuma programmas partneriem 4.pārskata misijas ietvaros"

TA-879-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par kritiskās infrastruktūras drošības situāciju 2010.gadā"

74-k ____________________________________

(D.Trofimovs, E.Dreimane, R.Rozenbaha, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
59.§
Rīkojuma projekts "Kritiskās infrastruktūras kopums"

83-k ____________________________________

()

Konfidenciāli
 
60.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta instrukcijā Nr.12-s "Instrukcija par pabalstu un kompensāciju apmēriem un izmaksas kārtību valsts drošības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, kuri pilda dienesta pienākumus ārvalstīs""

55-s ____________________________________

(A.Pabriks, L.Pakalna, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai (klasificēts dokuments).
 
61.§
Rīkojuma projekts "Par Militāro draudu analīzi"

95-s ____________________________________

(A.Pabriks, J.Garisons, U.Augulis, S.Ēlerte, A.Kampars, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai (klasificēts dokuments).
 

Sēdi slēdz plkst. 16.50


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību