Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 24

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.24

2011.gada 12.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas prezidents

-

I.Rimšēvičs

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-910 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
2. Konceptuāli atbalstīt finansējuma saņēmēju maiņu 1.5.1.2.aktivitātes "Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana" projektā "Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana" (Nr.1DP/5.1.2.0./08/IPIA/SIF/002/02).
3. Valsts kancelejai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izstrādāt vienošanās grozījumus par projekta "Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana" (Nr.1DP/5.1.2.0./08/IPIA/SIF/002/02) īstenošanu, nosakot, ka minētā projekta finansējuma saņēmēja funkcijas pārņem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, bet sadarbības partnera funkcijas pārņem Valsts kanceleja, un iesniegt vienošanās grozījumus publiskajam nodibinājumam "Sabiedrības integrācijas fonds" izvērtēšanai.
4. Pēc vienošanās grozījumu apstiprināšanas projektā "Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana" (Nr.1DP/5.1.2.0./08/IPIA/SIF/002/02):
4.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Valsts kancelejai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus saistībā ar finansējuma pārdali projekta īstenošanai starp valsts budžeta iestādēm un izmaiņām ilgtermiņa saistībās gadskārtējā balsts budžeta likumā;
4.2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.256 „Noteikumi par kārtību, kādā ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm tiek veikta apropriācijas pārdale starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem” Valsts kancelejai nodrošināt projektam plānotā neizlietotā finansējuma pārdali uz valsts budžeta programmu 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana """

TA-934 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""

TA-676 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.marta rīkojumā Nr.179 "Par valsts naftas produktu rezervju izveides koncepciju""

TA-215 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.marta rīkojumā Nr.179 "Par Valsts naftas produktu rezervju izveides koncepciju" un rīkojuma projektu "Grozījumi Valsts naftas produktu rezervju izveides koncepcijā" .
Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projektus parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) rezervju izveidei noteiktā apjomā"

TA-844 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iesniedzams un vērtējams investīciju projekta pieteikums atbalstāmā investīciju projekta statusa iegūšanai"

TA-849 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.500 "Grāmatvedības padomes nolikums""

TA-698 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""

TA-449 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nacionālās sporta bāzes statusu""

TA-576 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
10.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam, kā arī atbalstīto projektu administrēšanas un uzraudzības kārtība"

TA-401 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-831 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.785 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitāti "Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai"""

TA-870 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.681 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.1.apakšaktivitāti "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana"""

TA-871 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu""

TA-872 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.867 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" pirmo kārtu""

TA-868 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.560 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.2.apakšaktivitāti "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem"""

TA-818 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-2568 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā" un likumprojektu "Grozījums Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā" un likumprojektu "Grozījums Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā" (likumprojektu pakete).
5. Jautājumu par finanšu avotu likumprojekta nodrošināšanai ministrijām risināt, veicot optimizācijas pasākumus, un izskatīt Ministru kabinetā valsts budžeta projekta 2012.gadam sagatavošanas procesā.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"

TA-12 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā" un likumprojektu "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" un likumprojektu "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā" (likumprojektu pakete).
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā"

TA-13 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā" un likumprojektu "Grozījums Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" un likumprojektu "Grozījums Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā" (likumprojektu pakete).
 
20.§
Noteikumu projekts "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi"

TA-856 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi""

TA-410 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Par Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.65 28.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi""" dotā uzdevuma izpildi

TA-468 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Veselības ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 28.§) „Noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.61 „Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi”” 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2011.gada 31.decembrim.
 
23.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.67 23.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1043 "Katastrofu medicīnas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis""" dotā uzdevuma izpildi

TA-469 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Veselības ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 23.§) „Noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1043 „Katastrofu medicīnas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis””” 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2011.gada 31.decembrim.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"""

TA-884 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektoru"

TA-813 ____________________________________

(J.Sārts, E.Leščinskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Par Līgumu starp EUREKA Sekretariātu un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju"

TA-129 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Izglītības un zinātnes ministru parakstīt Līgumu starp EUREKA sekretariātu un Izglītības un zinātnes ministriju.
 
27.§
Koncepcijas projekts "Par starptautisko līgumu nacionālā normatīvā regulējuma pilnveidošanas nepieciešamību"

TA-3462 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par tiesību aktiem neatbilstošu rīcību ar budžetu līdzekļiem un plānotajām darbībām pārkāpumu mazināšanai"

TA-476 ____________________________________

(M.Brencis, R.Broks, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iestāžu vadītājiem pievērst pastiprinātu uzmanību gadījumiem, kad ir aizdomas par tiesību aktiem neatbilstošu rīcību ar budžeta līdzekļiem, un piemērot informatīvajā ziņojumā norādītās tiesību normas, saucot vainīgās amatpersonas pie atbildības.
3. Finanšu ministrijai līdz 2011.gada 1.jūlijam sagatavot un noteiktā kartībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 24.pantā, paredzot, ka disciplinārlietu izskata Finanšu ministrija, gadījumā, ja to pret kādas citas ministrijas valsts sekretāru ir ierosinājis finanšu ministrs pēc saskaņošanas ar nozares ministru.
4. Finanšu ministrijai kopā ar Tieslietu ministriju un Labklājības ministriju līdz 2011.gada 1.septembrim izvērtēt normatīvo aktu regulējumu attiecībā uz valsts pārvaldes jomā strādājošo darbinieku sodīšanu un nepieciešamības gadījumā noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par iespēju valsts garantētā (valsts budžeta) līdzfinansējuma un tā apmēra nodrošināšanai valsts un pašvaldību nekustamo īpašumu apdrošināšanai atsevišķām nekustamā īpašuma kategorijām"

TA-570 ____________________________________

(A.Draudiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"

TA-1866 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", likumprojektu "Grozījumi Aizsargjoslu likumā", likumprojektu "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā" un likumprojektu "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā".
2. Visām ministrijām izvērtēt savas nozares tiesību aktos ietvertās normas, kas saistītas ar meža zemes transformācijas jautājumu, ja nepieciešams, sagatavot tiesību aktu projektus un noteiktā kārtībā iesniegt tos Valsts kancelejā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", likumprojektu "Grozījumi Aizsargjoslu likumā", likumprojektu "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā" un likumprojektu "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" (likumprojektu pakete).
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-164 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Meža likumā", likumprojektu "Grozījumi Aizsargjoslu likumā", likumprojektu "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā" un likumprojektu "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Meža likumā", likumprojektu "Grozījumi Aizsargjoslu likumā", likumprojektu "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā" un likumprojektu "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" (likumprojektu pakete).
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

TA-2906 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Meža likumā", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", likumprojektu "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā" un likumprojektu "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Meža likumā", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", likumprojektu "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā" un likumprojektu "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" (likumprojektu pakete).
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"

TA-111 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Meža likumā", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", likumprojektu "Grozījumi Aizsargjoslu likumā" un likumprojektu "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Meža likumā", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", likumprojektu "Grozījumi Aizsargjoslu likumā" un likumprojektu "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" (likumprojektu pakete).
 
34.§
Likumprojekts "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"

TA-552 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Meža likumā", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", likumprojektu "Grozījumi Aizsargjoslu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Meža likumā", likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", likumprojektu "Grozījumi Aizsargjoslu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā" (likumprojektu pakete).
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1498 "Makšķerēšanas noteikumi""

TA-920 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.540 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otro kārtu""

TA-889 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otro apakškārtu"

TA-894 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Likumprojekts "Būvniecības likums"

TA-769 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
39.§
Noteikumu projekts "Demogrāfisko lietu padomes nolikums"

TA-930 ____________________________________

(I.Jurševska, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Labklājības ministriju izstrādāt attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2004.gada noteikumos Nr.49 " Labklājības ministrijas nolikums", paredzot, ka Labklājības ministrija koordinē vienotas valsts demogrāfiskās politikas izstrādi, un sagatavot tos parakstīšanai.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.1.1.1.aktivitāti "Zinātnes un inovāciju politikas veidošanas un administratīvās kapacitātes stiprināšana""

TA-732 ____________________________________

(R.Broks, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-916 ____________________________________

(L.Sīka, M.Brencis,J.Vētra, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.882 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai"""

TA-915 ____________________________________

(L.Sīka, A.Antonovs, M.Brencis, J.Vētra, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2011.gada 12.-13.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-940 ____________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu „Par 2011.gada 12.-13. aprīļa neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē izskatāmajiem Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumiem”.
2. Ekonomikas ministram Artim Kamparam pārstāvēt Latvijas Republiku 2011.gada 12.-13. aprīļa neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas Ministru padomes sanāksmē Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumos.
 
44.§
Latvijas nacionālās pozīcijas "Par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Horvātiju 11.sadaļā Lauksaimniecība un lauku attīstība un 22.sadaļā Reģionālā politika un strukturālo instrumentu koordinācija"

TA-922 ____________________________________

(A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu “Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju apstiprināšanu par ES kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Horvātiju 11. sadaļā Lauksaimniecība un lauku attīstība un 22. sadaļā Reģionālā politika un strukturālo instrumentu koordinācija”.
2. Apstiprināt Ārlietu ministrijas informatīvajā ziņojumā ietvertās nacionālās pozīcijas par Horvātijas ES pievienošanās sarunu 11. sadaļas Lauksaimniecība un lauku attīstība un 22. sadaļas Reģionālā politika un strukturālo instrumentu koordinācija provizorisku slēgšanu.
 
45.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 14.aprīļa sanāksmei

TA-925 ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Zemkopības ministrijas nacionālo pozīciju Nr.2 „Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par lauksaimniecības produktu kvalitātes shēmām” uz Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 14.aprīļa sanāksmi.
3. Zemkopības ministrijas parlamentārajam sekretāram A.Krauzem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 14.aprīļa sanāksmē.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par iemaksām NATO-Krievijas padomes narkotiku apkarošanas apmācības projektā"

TA-921-DV ____________________________________

(A.Teikmanis, M.Brencis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai (dokumentam piešķirts ierobežotas pieejamības statuss - dienesta vajadzībām).
 
47.§
Par valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka"

TA-3412-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
48.§
Protokollēmuma projekts "Par papildināto Latvijas sākotnējo pozīciju par galvenajiem jautājumiem sarunās ar Starptautiskās aizņēmuma programmas partneriem 4.pārskata misijas ietvaros"

TA-879-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
49.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Cēsnieks pret Latviju"

98-k ____________________________________

()

Konfidenciāli
 
50.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajām lietām "Timofejevi pret Latviju"un "Līdaks pret Latviju"

99-k ____________________________________

(I.Reine, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai ārlietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Uzdot Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietās "Timofejevi pret Latviju"un "Līdaks pret Latviju".
 
51.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "X. pret Latviju"

100-k ____________________________________

(I.Reine, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai ārlietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Uzdot Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
52.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu ""Latvijas Jauno zemnieku apvienība" pret Latviju"

101-k ____________________________________

(J.Dūklavs, I.Reine, A.Vilks, R.Broks, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai ārlietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Uzdot Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.10


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

 

Deklasificēts 2012.gada 11.aprīlī saskaņā ar Ārlietu ministrijas 2012.gada 10.aprīļa vēstuli

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS

 

Rīgā

Nr.24

2011.gada 12.aprīlī

 49.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Cēsnieks pret Latviju"

98-k

___________________________________________________

(I.Reine, V.Dombrovskis)

 1. Pieņemt zināšanai ārlietu ministra iesniegto ziņojumu.

2. Atbalstīt priekšlikumu par jautājuma risināšanu mierizlīguma ceļā.

3. Gadījumā, ja mierizlīgums netiks panākts, uzdot Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā attiecībā uz Konvencijas 6.panta 1.punkta iespējamo pārkāpumu. Attiecībā uz Konvencijas 3.panta un 13.panta iespējamiem pārkāpumiem uzdot Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās iesniegt Eiropas Cilvēktiesību tiesā valdības vienpusējo deklarāciju.

4. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmuma pieņemšanas lietā "Cēsnieks pret Latviju" Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai Ls 7 029 (ekvivalents EUR 10 000 pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Valteram Cēsniekam.

 Ministru prezidents V.Dombrovskis

 Valsts kancelejas direktore E.Dreimane

Skatīt darba kārtību