Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 26

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.26

2011.gada 19.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-942 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.963 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"""

TA-936 ____________________________________

(S.Gulbe, U.Augulis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 26.aprīļa noteikumu Nr.298 "Eiroatlantisko lietu padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-503 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai un Ārlietu ministrijai, ja nepieciešams, lai nodrošinātu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību drošības un aizsardzības jautājumos, rīkot atbilstoša līmeņa sanāksmes, pieaicinot citu valsts institūciju pārstāvjus.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju""

TA-371 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-618 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-619 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-620 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-622 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-625 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku ikgadējā sanāksmē Astanā 2011.gada 20. un 21.maijā"

TA-927 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā"

TA-647 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
 
12.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā reģistrējamas ziņas par speciālajām atļaujām (licencēm) detektīvdarbības veikšanai un sertifikātiem detektīvdarbības veikšanai"

TA-451 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-892 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību" pirmo un otro kārtu""

TA-909 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1032 "Navigācijas līdzekļu darbības nodrošināšanas kārtība""

TA-694 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1024 "Noteikumi par tehniskajām prasībām navigācijas līdzekļiem""

TA-714 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Prokuratūras likumā"

TA-543 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
18.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ieslodzījuma vieta informē ārstniecības iestādi par apcietināta vai notiesāta pacienta personas datiem un ieslodzījuma vietā veikto ārstniecību"

TA-500 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-815 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)"

TA-422 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu"

TA-533 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"

TA-603 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-192 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra sēdes protokola Nr.6 46.§ "Noteikumu projekts "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"".
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.1.1.1.aktivitāti "Zinātnes un inovāciju politikas veidošanas un administratīvās kapacitātes stiprināšana""

TA-732 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
25.§
Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbības koncepcijas projekts

TA-574 ____________________________________

(A.Zariņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādņu projekts 2011.–2017.gadam

TA-804 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Pabriks, A.Kampars, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstības koncepcijas projekts

TA-1912 ____________________________________

(L.Medina, O.Geitus- Eitvina, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Darba aizsardzības jomas attīstības plāna projekts 2011.–2013.gadam

TA-723 ____________________________________

(I.Lipskis, A.Kampars, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju darba aizsardzības tiesiskajā regulējumā un tā ievērošanā"

TA-795 ____________________________________

(I.Lipskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
30.§
Vēstules projekts Saeimai

TA-950 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto vēstules projektu Saeimai par Saeimas 2010.gada 2.decembra paziņojuma „Par ekonomisku, efektīvu un lietderīgu rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem” 2.punkta izpildi.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Saeimai.
 
31.§
Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 16.punkta izpildi (par ēnu ekonomikas un nelegālās nodarbinātības mazināšanas pasākumiem)

TA-965 ____________________________________

(J.Salmiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Finanšu ministrijas un Iekšlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministram, ekonomikas ministram, labklājības ministrei un iekšlietu ministrei norīkot pārstāvjus dalībai Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē jautājuma par ēnu ekonomikas un nelegālās nodarbinātības mazināšanas pasākumiem izskatīšanā.
3. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvos ziņojumus un šo protokollēmumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
32.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par publisko iepirkumu pilnveidošanas iespējām)

TA-679, TA-672 ____________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisijai.
3. Finanšu ministrijai:
3.1. sadarbībā ar Tieslietu ministriju, kā arī piesaistot citas kompetentās un ieinteresētās institūcijas, izveidot darba grupu;
3.2. iesniegt Ministru kabinetā līdz 2011.gada 1.septembrim darba grupas izstrādātos tiesību aktu projektus, kas paredz ieviest pasūtītāju atbildību par pārkāpumiem publisko iepirkumu procesā.
 
33.§
Vēstules projekts Saeimai (par priekšlikumiem grozījumiem Likumā par budžetu un finanšu vadību)

TA-949 ____________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto vēstules projektu Saeimai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Saeimai.
 
34.§
Valdības viedoklis par likumprojektu "Grozījumi Pilsonības likumā"

TA-766 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
35.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 15.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 33.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2011.gadam"" 2.punkta izpildi

TA-1593 ____________________________________

(L.Medina, V.Reitere, U.Augulis, R.Vējonis, A.Kampars, A.Pabriks, R.Broks, S.Ēlerte, I.Jurševska, J.Bārzdiņš, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un izteiktos viedokļus par nepieciešamību veikt grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu".
2. Neatbalstīt Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas priekšlikumu par to, ka nav nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu" (balsojumā par Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas priekšlikumu: par - 4 (ārlietu ministrs A.Pabriks, ekonomikas ministrs A.Kampars, kultūras ministre S.Ēlerte, Ministru prezidents V.Dombrovskis), pret - 5 (izglītības un zinātnes ministrs R.Broks, labklājības ministre I.Jurševska, satiksmes ministrs U.Augulis, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis, zemkopības ministrs J.Dūklavs), atturas - 1 (veselības ministrs J.Bārzdiņš)).
3. Tieslietu ministrijai sagatavot attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos, paredzot noteikt kritērijus, lai pašvaldības to saistošajos noteikumos varētu paredzēt iespējas noteikt atvieglojumus zemes nomas maksai privātmāju īpašniekiem piespiedu nomas gadījumā, un mēneša laikā noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""

TA-948 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""

TA-951 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar Eiropas Komisiju un pēc saskaņojuma saņemšanas iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc informācijas saņemšanas iekļaut noteikumu projektu tuvākās Ministru kabineta sēdes darba kārtībā.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda""

TA-824 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram līdz 2011.gada 3.maijam noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.105 „Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību”, lai precizētu atbalsta apjomu dalībai lauksaimniecības risku fondā atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības risku fonda administrēšanu.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.628 "Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs""

TA-943 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros""

TA-990 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Likumprojekts "Par Nolīgumu starp Latvijas Republikas valdību un Norvēģijas Karalistes valdību par tādu spriedumu krimināllietās atzīšanu un izpildi, ar kuriem tiek piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi"

TA-976 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Nolīguma starp Latvijas Republikas valdību un Norvēģijas Karalistes valdību par tādu spriedumu krimināllietās atzīšanu un izpildi, ar kuriem tiek piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, projekta (turpmāk – Nolīgums) parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Pilnvarot tieslietu ministru parakstīt Nolīgumu.
4. Tieslietu ministrijai Nolīgumu pēc tā parakstīšanas iesniegt Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-840 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienības Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā un Ogres novadā par kopējo summu 95 300,00 latu:
2.1. zemes vienības „Jaunstrumalas - A” (zemes vienību kadastra apzīmējumi 7464 003 0291 un 7464 003 0292) Lēdmanes pagasta Lielvārdes novadā 0,6673 ha kopplatībā;
2.2. zemes vienību „Upeslejas - A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 7464 003 0301) Lēdmanes pagasta Lielvārdes novadā 2,01 ha platībā;
2.3. zemes vienību „Vēsmiņas - A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 7464 003 0281), Lēdmanes pagasta Lielvārdes novadā 3,04 ha platībā;
2.4. zemes vienības „Rasas - A” (zemes vienību kadastra apzīmējumi 7484 002 0155 un 7484 002 0162) Rembates pagasta Ķeguma novadā 0,4531 ha kopplatībā;
2.5. zemes vienību „Jaunsalas A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 008 0023) Krapes pagasta Ogres novadā 1,58 ha platībā;
2.6. zemes vienību „Vērzemnieki A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 005 0281) Krapes pagasta Ogres novadā 0,2638 ha platībā
2.7. zemes vienību „Jaunzīles – A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 7480 004 1046) Ogresgala pagasta Ogres novadā 3,12 ha platībā.
 
43.§
Noteikumu projekts "Enerģijas lietotāju apgādes kārtība un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā"

TA-977 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" un akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" izlīgumu tiesvedības procesā"

TA-1006-DV ____________________________________

(U.Augulis, A.Matīss, L.Medina, I.Mēkons, A.Kampars, A.Luhse, S.Glāzniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 
45.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Dudarevs pret Latviju"

110-k ____________________________________

()

Konfidenciāli
 

Sēdi slēdz plkst. 13.25


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

 

Deklasificēts 2011.gada 14.jūlijā saskaņā ar Ārlietu ministrijas 2011.gada 11.jūlija vēstuli Nr.03/216-2332 (deklasificēts 1. un 3.punkts)

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

Rīgā

Nr.26

2011.gada 19.aprīlī

45.§

 

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Dudarevs pret Latviju "

110-k

___________________________________________________

(K.Inkuša, A.Pabriks, S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

 

1. (N) Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. (K) 

 3. (N) Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmuma pieņemšanas lietā "Dudarevs pret Latviju" Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai Ls 12 651 (ekvivalents EUR 18 000 pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Sergejam Dudarevam.

4. (K)

 

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore E.Dreimane

Skatīt darba kārtību