Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 28

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.28

2011.gada 3.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.30

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1153 "Noteikumi par Veselības inspekcijas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-1051 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā periodiskā pārskata darba grupas 11.sesijā Ženēvā"

TA-1026 ____________________________________

(Ģ.V.Kristovskis, A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.57 "Nacionālās metroloģijas padomes nolikums""

TA-928 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.56 "Nacionālās standartizācijas padomes nolikums""

TA-929 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanu un aktualizēšanu"

TA-1016 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2011. gada 1. novembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, paredzot dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā ierakstāmo ziņu dalījumu publiskojamā un nepubliskojamā informācijā.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""

TA-935 ____________________________________

(S.Āmare- Pilka, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"

TA-895 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un līdz 2011.gada 26.maijam izskatīt to pirmajā lasījumā.
5. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā"
(likumprojektu pakete).
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā"

TA-898 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu „Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"
(likumprojektu pakete).
 
9.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība"

TA-720 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts apbalvojumu likumā"

TA-179 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.1.aktivitāti "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana"""

TA-991 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.259 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.2.apakšaktivitāti "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem"""

TA-992 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""

TA-1045 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-998 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Privātu arhīvu akreditācijas kārtība"

TA-685 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.539 "Bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu paredzēto cisternu un konteineru atbilstības novērtēšanas noteikumi""

TA-703 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)–Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-768 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu „Degas - A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7480 004 1021) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7480 004 1021) 0,92 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7480 004 1030) 0,91 ha platībā par kopējo summu 8 900,00 latu.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par pieteikumiem ieraksta izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā""

TA-987 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 15.§) "Par Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.53 25.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.596 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas""" dotā uzdevuma izpildi" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-358 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Labklājības ministrijai kopīgi ar Veselības ministriju izstrādāt un labklājības ministram līdz 2011.gada 15.maijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā, nosakot, kas ir bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs, un paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt prasības, tai skaitā higiēnas prasības, bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem plāna "Bērniem piemērota Latvija 2010.–2012.gadam" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 9.jūnija rīkojumu Nr.324) 7.punktā paredzētā pasākuma ietvaros.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām""

TA-945 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Austrumlatgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2007.–2013.gadam"

TA-517 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7.jūnija rīkojumā Nr.354 "Par Austrumlatgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.–2013.gadam""

TA-968 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 "Noteikumi par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti, un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā""

TA-1984 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela un kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un tādas meža vai purva zemes platības apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem"

TA-1081, TA-971 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.–2013.gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"

TA-1028 ____________________________________

(S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.–2013.gadam"

TA-1029 ____________________________________

(S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 18.punkta izpildi (informācija par noziedzīgo nodarījumu prevenciju un apkarošanu)

TA-1084 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministram norīkot pārstāvjus dalībai Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē jautājuma par kriminālsodu izpildes procesa vienkāršošanu un efektivizēšanu izskatīšanai.
3. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanu 2010.gadā"

TA-1056 ____________________________________

(S.Ēlerte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"

TA-912 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.novembra noteikumos Nr.921 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām""

TA-1023 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa sēdes protokola Nr.27 42.§ "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.novembra noteikumos Nr.921 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām""".
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1066, SAN-993 ____________________________________

(I.Stepanova, A.Cimdars, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai""

TA-1079 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības, Starptautiskās Frankofonijas organizācijas, Francijas Republikas valdības, Luksemburgas Lielhercogistes un Beļģijas franču kopienas memorandu par daudzgadīgu franču valodas apmācības programmu Latvijas valsts pārvaldes iestādēs"

TA-1094 ____________________________________

(B.Pētersone, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai tehniski precizēt noteikumu projektu un memoranda nosaukumu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Likumprojekts "Nodokļu atbalsta pasākuma likums"

TA-1095 ____________________________________

(D.Avotiņa, J.Stinka, M.Bičevskis, A.Matīss, D.Berkolde, A.Štokenbergs, S.Šķiltere, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Valsts kanceleju, Satiksmes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību papildināt likumprojekta anotācijas I un II sadaļu un, ja nepieciešams, likumprojekta tekstu un iesniegt precizēto anotāciju un likumprojektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Finanšu ministrijai likumprojektu saskaņot ar Eiropas Komisiju atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta 3.punktam un nepieciešamības gadījumā sniegt Eiropas Komisijas norādījumiem atbilstošus priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā. Finanšu ministrijai iesniedzamos priekšlikumus saskaņot ar Latvijas Pašvaldību savienību.
6. Finanšu ministrijai līdz 2011.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā ar nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanu saistītos tiesību aktu projektus.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""

TA-1007 ____________________________________

(A.Kampars, G.Ābele, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai aktualizēt noteikumu projektā minētos termiņus - 1. un 2.maijs, paredzot to vietā termiņu - 9.maijs, un steidzami iesniegt projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009.gada programmas 1.7.aktivitātes "Izglītojošo un sabiedrības informēšanas kampaņu, īpaši masu medijos, realizēšana par imigrāciju un iespējamiem sabiedrības ieguvumiem" īstenošanu"

TA-1093 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība"""

TA-1075 ____________________________________

(J.Blaževičs, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"""

TA-1076 ____________________________________

(J.Blaževičs, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"""

TA-1077 ____________________________________

(J.Blaževičs, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai līdz 2011.gada 1.septembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē ar Finanšu ministriju saskaņotu informatīvo ziņojumu par valsts atbalsta normu piemērošanu 3.1.5.3.1.apakšaktivitātei "Stacionārās veselības aprūpes attīstība".
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.642 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.2.aktivitāti "Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība"""

TA-1078 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"

TA-1083 ____________________________________

(A.Kampars, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
2.1. līdz 2011.gada 1.jūnijam – grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1082 „Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.2.aktivitāti “Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai””, paplašinot atbalstāmās darbības ar atbalstu granta veidā un ekspertu konsultācijām;
2.2. līdz 2011.gada 1.septembrim – grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.887 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana” 2.3.1.1.2.apakšaktivitāti „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana””, paplašinot mērķa grupu (atbalsta saņēmēji) ar biedrībām, nodibinājumiem un kooperatīvajām sabiedrībām;
2.3. līdz 2011.gada 1.augustam – grozījumus darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” projektu vērtēšanas kritērijos, papildinot projekta iesniedzēju atbilstības kritēriju ar nodibinājumiem;
2.4. grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.238 „Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.2.1.4.aktivitāti “Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai””, aizstājot noteikumos 2.2.1.4.aktivitāti ar 2.2.1.4.1.apakšaktivitāti;
2.5. Ministru kabineta noteikumu projektu, kas nosaka kārtību, kādā tiks īstenota darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.2.prioritātes “Finanšu pieejamība” 2.2.1.pasākuma “Finanšu resursu pieejamība” 2.2.1.4.2.apakšaktivitāte “Mezanīna aizdevumi investīcijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai”;
2.6. līdz 2011.gada 1.decembrim – Ministru kabineta noteikumu projektu, kas nosaka atbalsta piešķiršanas nosacījumus mezanīna aizdevumu veidā saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai atbilstoši jaunizveidotajai 2.2.1.4.2.apakšaktivitātei „Mezanīna aizdevumi investīcijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai”.
 
42.§
Viedokļa projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A42521507

TA-1207 ____________________________________

(S.Sidiki, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto viedokļa projektu Administratīvajai apgabaltiesai par trešās personas statusu valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju noformēt viedokli un Valsts kancelejai līdz 2011.gada 6.maijam iesniegt to Administratīvajā apgabaltiesā.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai mēneša laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ar Finanšu ministriju saskaņotu priekšlikumu par to, ka turpmāk lietā Nr.A42521507 Ministru kabineta pārstāvjus tiesā pilnvaros Finanšu ministrija.
 
43.§
Viedokļa projekts par administratīvā akta darbības atjaunošanu administratīvajā lietā Nr.A420758910

TA-2652 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas iesniegto viedokļa projektu Administratīvajai rajona tiesai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt viedokli Administratīvajai rajona tiesai.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Parex banka" un akciju sabiedrības "Citadele banka" pārdošanas stratēģiju"

TA-556-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
45.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1085-IP ____________________________________

()

.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par sarunu ar konsultantiem rezultātiem"

TA-1039-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
47.§
Konfidenciāli

131-k ____________________________________

()

.
 

Sēdi slēdz plkst. 17.25


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

 

Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 7.jūlija vēstuli

Rīgā

Nr.28

2011. gada 3.maijā

44.§

Informatīvais ziņojums par akciju sabiedrības “Parex banka” un akciju sabiedrības “Citadele banka” pārdošanas stratēģiju

 TA-556-DV ______________________________________________________

(K.Lore, S.Ēlerte, J.Warszewski, A.Pabriks, A.Štokenbergs, M.Kālis, J.Jākobsons, M.French, M.Bičevskis, V.Loginovs, M.Hyrynen, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas, piesaistītā finanšu konsultanta Nomura International plc, akciju sabiedrības “Citadele banka”, Finanšu ministrijas, Latvijas Bankas, valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra”, kā arī Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pārstāvju sniegto informāciju.

2. Lai Ministru kabinets varētu pieņemt vispusīgi izvērtētu un pamatotu lēmumu par tālāko rīcību saistībā ar valsts kontrolē esošo akciju sabiedrības “Parex banka” un akciju sabiedrības “Citadele banka” kapitāla daļu atsavināšanu, Ekonomikas ministrijai nosūtīt Tieslietu ministrijai un Finanšu ministrijai izvērtēšanai piesaistītā finanšu konsultanta Nomura International plc izstrādātās rekomendācijas akciju sabiedrības “Parex banka” un akciju sabiedrības “Citadele banka” pārdošanai (kas ar konsultanta 2011.gada 24.februāra vēstuli iesniegtas valsts akciju sabiedrībai “Privatizācijas aģentūra”) un precizēto informatīvo ziņojumu, konsultanta rekomendācijas, Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas atzinumu, kā arī Ekonomikas ministrijas 2011.gada 4.marta pavadvēstulē Nr.224-6-41DV minēto informāciju par akciju sabiedrības “Parex banka” sniegto viedokli par finanšu konsultanta izstrādātajām rekomendācijām iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, kā arī nodrošināt, ka attiecīgā informācija ir pieejama Valdību veidojošo partiju Sadarbības padomes 2011.gada 9.maija sanāksmē.

 3. Jautājuma izskatīšanu turpināt Ministru kabineta 2011.gada 10.maija sēdē.

 

Ministru prezidenta vietā -

Ministru prezidenta biedrs,

aizsardzības ministrs  A.Pabriks

 Valsts kancelejas direktore E.Dreimane


 
Skatīt darba kārtību