Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 29

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.29

2011.gada 10.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministrs

 -

 J.Dūklavs

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem""

TA-1062 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība""

TA-1074 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""

TA-713 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Nacionālās standartizācijas padomes sastāvu"

TA-931 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Nacionālo metroloģijas padomi"

TA-932 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"

TA-180 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.774 "Noteikumi par Valsts policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-782 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu"

TA-544 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2007.–2013.gadam"

TA-897 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.septembra rīkojumā Nr.742 "Par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2007.–2013.gadam""

TA-900 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-738 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Labklājības ministrijai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu"

TA-839 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība""

TA-1088 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai līdz 2012.gada 1.jūnijam nodrošināt starptautiskā standarta ISO 7810 adaptēšanu nacionālā standarta statusā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)–Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-947 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu „Rozēni A” (nekustamā īpašuma kadastra numurs 7480 004 1032) – zemes vienību 0,36 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7480 004 1032) un zemes vienību 0,17 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7480 004 1034) - 0,53 ha kopplatībā Ogresgala pagastā, Ogres novadā par kopējo summu 8000,00 lati.
 
15.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 31.§) "Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-946 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 31.§) „Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”” 3.punktā dotā uzdevuma izpildi, izbeigt minētā uzdevuma kontroli Satiksmes ministrijai.
2. Iekšlietu ministrijai izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu par administratīvās ietekmēšanas līdzekļa (garantijas nauda) piemērošanu.

 
16.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām""

TA-657 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-792 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.852 "Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus""

TA-827 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.822 "Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)""

TA-832 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 19.punkta izpildi (informācija par Eiropas Savienības fondu projektu apguvi)

TA-1139 ____________________________________

(A.Antonovs, R.Vējonis, S.Ēlerte, J.Dūklavs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju steidzami precizēt informatīvā ziņojuma 18.punktu (rindkopu) un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai nosūtīt precizēto informatīvo ziņojumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-880 ____________________________________

(J.Sārts, U.Augulis, I.Stepanova, A.Kampars, J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-780 ____________________________________

(L.Mūrniece, I.Stepanova, U.Augulis, I.Jurševska, A.Kampars, Ģ.V.Kristovskis, J.Dūklavs)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka satiksmes ministrs U.Augulis, labklājības ministre I.Jurševska un ārlietu ministrs Ģ.V.Kristovskis atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.
3. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka satiksmes ministram U.Augulim un labklājības ministrei I.Jurševskai ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, kā arī šī protokola 21.paragrāfā minētajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Atturamies pieņemt lēmumu par finanšu līdzekļu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķiršanu Aizsardzības un Iekšlietu ministrijām saistībā ar pakalpojumu sniegšanu akciju sabiedrībai "Sadales tīkls" šī gada janvārī ārkārtas situācijā radušos notikumu seku likvidēšanai pēc būtības.".
4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka ārlietu ministram Ģ.V.Kristovskim ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, kā arī šī protokola 21.paragrāfā minētajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Uzskatu, ka norēķinu kārtība pasūtītāja (Latvenergo, pārvades tīkli) un pakalpojuma atbalstītāja (Aizsardzības ministrija un Iekšlietu ministrija) starpā ir jānodrošina tieši. Pieņēmums, ka kādos citos maksājumos jau valsts ir saņēmusi maksājumus no Latvenergo un tagad šis darījums ir sava veida "labs žests", īsti neiztur kritiku, neatbilst labas pārvaldības kārtībai.".
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-520 ____________________________________

(R.Vējonis, J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-681 ____________________________________

(R.Vējonis, J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"""

TA-1124 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā"

TA-1134 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par revīzijas iestādes darbības rezultātiem"

TA-1131 ____________________________________

(N.Lasmane, S.Ēlerte, R.Vējonis, M.Bičevskis, J.Dūklavs)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.181 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" trešo kārtu""

TA-1105 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"

TA-1101 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo valsts finansiālo atbalstu, lai veiktu salmonelozes apkarošanas pasākumus atsevišķos dējējvistu ganāmpulkos"

TA-1099 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. 2011.gadā dzīvnieku lipīgo slimību profilakses un apkarošanas pasākumus īstenot no Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammas 70.06.00 „Izdevumi citu Eiropas Savienības politikas instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai” kārtējā gada valsts budžetā esošo līdzekļu ietvaros.
3. Pārtikas un veterinārajam dienestam līdz 2011.gada 20.maijam izsludināt konkursu un iepirkt vakcīnu salmonelozes apkarošanas pasākumu veikšanai atsevišķos dējējvistu ganāmpulkos.
4. Zemkopības ministrijai nodrošināt, lai atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem valsts budžetā tiktu atgūti finanšu līdzekļi 50 % apmērā no 2011.gadā veiktajiem izdevumiem, kas paredzēti dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības un apkarošanas programmā 2011.gadam.
 
31.§
Likumprojekts "Nagojas - Kualalumpuras papildprotokols par atbildību un atlīdzināšanu, kas pievienots Kartahenas protokolam par bioloģisko drošību"

TA-1123 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Atbalstīt Nagojas - Kualalumpuras papildprotokola par atbildību un atlīdzināšanu, kas pievienots Kartahenas protokolam par bioloģisko drošību (turpmāk – Protokols), parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas pagaidu pilnvaroto lietvedi ANO Ņujorkā Zigmāru Zilgalvi parakstīt Protokolu ar nosacījumu, ka Eiropas Savienība pieņem lēmumu kļūt par attiecīgā līguma dalībvalsti, ņemot vērā, ka līgums ir jauktas kompetences līgums Eiropas Savienības tiesību izpratnē.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Zemkopības ministrijai pēc Protokola parakstīšanas un depozitārija apliecinājuma kopijas saņemšanas iesniegt depozitārija apliecinājuma kopiju, Protokolu angļu valodā un tā tulkojumu latviešu valodā, likumprojektu un tā anotāciju Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Līvbērzes smerdūklis" Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā daļas iznomāšanu"

TA-1132 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
 
33.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 17.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem un par Eiropas Savienības dalību Sestajā Ministru konferencē par mežu aizsardzību Eiropā, Oslo 2011.gada 14.-16.jūnijā

TA-1152 ____________________________________

(D.Lucaua, J.Dūklavs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijas parlamentārajam sekretāram A.Krauzem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2011.gada 17.maija sanāksmē.
3. Pilnvarot zemkopības ministru J.Dūklavu parakstīt 14.-16.jūnija Ministru konferences par mežu aizsardzību Eiropā dokumentus: Oslo ministru lēmumu Eiropas meži 2020, Oslo ministru mandātu sarunu uzsākšanai attiecībā uz juridiski saistošu nolīgumu par Eiropas mežiem.
 
34.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Latvijas sagatavotajām atbildēm uz Eiropas Komisijas Zaļo grāmatu "Mazāk administratīvo formalitāšu pilsoņiem: publisko dokumentu brīvas aprites un civilstāvokļa aktu atzīšanas veicināšana""

TA-1115 ____________________________________

(L.Medina, J.Dūklavs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „Par Latvijas sagatavotajām atbildēm uz Eiropas Komisijas Zaļo grāmatu „Mazāk administratīvo formalitāšu pilsoņiem: publisko dokumentu brīvas aprites un civilstāvokļa akta atzīšanas veicināšana””.
 
35.§
Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2011.gada 16.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0500" projekts

TA-1129 ____________________________________

(J.Golubevs, L.Medina, J.Dūklavs)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2011.gada 16.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0500.
2. Satiksmes ministrijai steidzami aktualizēt nostājas projektā ietverto informāciju un iesniegt precizēto nostāju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai nostāju elektroniski nosūtīt Tieslietu ministrijai.
4. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūras lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
36.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 14.marta papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/4394" projekts

TA-1137-IP ____________________________________

(R.Vējonis, J.Dūklavs)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/4394.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1236 „Noteikumi par valsts akciju sabiedrības „Elektronisko sakaru direkcija” publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību”” iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2011.gada 24.maijam.
 
37.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 12.maija ārkārtas sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1153 ____________________________________

(I.Pētersone, Ģ.V.Kristovskis, A.Vilks, J.Dūklavs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes ārkārtas sanāksmē izskatāmo jautājumu – Dienvidu kaimiņvalstu reģions - Komisijas paziņojums par migrāciju (Pozīcija Nr.1), atbalstot 1.un 2. rīcības variantu.
3. Iekšlietu ministrijas valsts sekretārei I.Pētersonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2011.gada 12.maija ārkārtas sanāksmē Briselē.

 
38.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2011.gada 13.maija sanāksmei

TA-1162 ____________________________________

(J.Pūce, J.Dūklavs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai iesniegtos informatīvos ziņojumus par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2011.gada 13.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem:
2.1. par regulas priekšlikumu par Eiropas Savienības Vispārējo priekšrocību sistēmas piemērošanu;
2.2. par regulas priekšlikumu, ar ko nosaka pārejas noteikumus attiecībā uz divpusējiem investīciju nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešajām valstīm;
2.3. par ES-Japānas samitu (tirdzniecības aspekti);
2.4. par aktuālo situāciju Pasaules Tirdzniecības organizācijas Dohas raunda sarunās.
3. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram J. Pūcem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2011. gada 13.maija sanāksmē.
 
39.§
Paskaidrojuma projekts Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam par kasācijas sūdzību lietā Nr.A42554307

TA-989 ____________________________________

(D.Lucaua, L.Medina, J.Dūklavs)

1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par normatīvā regulējuma pietiekamību pilnvērtīgai valsts noslēpuma aizsardzībai"

TA-1042-DV ____________________________________

(S.Mertena, J.Dūklavs)

1. Noņemt iesniegtajam protokollēmuma projektam lietojuma ierobežojuma statusu "Dienesta vajadzībām".
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
3. Ārlietu ministrijai sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Valsts kanceleju un Satversmes aizsardzības biroju, ievērojot informatīvajā ziņojumā minēto, sagatavot un ārlietu ministram noteiktā kārtībā līdz 2011.gada 1.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi”.

 
41.§
Rīkojuma projekts "Par M.Bičevska atbrīvošanu no Finanšu ministrijas valsts sekretāra amata"

TA-1136 ____________________________________

(A.Vilks, M.Bičevskis, E.Dreimane, J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju papildināt rīkojuma projektu, nosakot, kurš no valsts sekretāra vietniekiem uz laiku tiek iecelts par valsts sekretāra pienākumu izpildītāju, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.00


Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministrs J.Dūklavs

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību